Skip to main content

Full text of "Herbarium Blackwellianum emendatum et auctum, id est, Elisabethae Blackwell collectio stirpium ?quae in pharmacopoliis ad medicum usum asseruantur, quarum descriptio et vires ex Anglico idiomate in Latinum conversae sistuntur figurae maximam partem ad naturale exemplar emendantur floris fructusque partium repraesentatione augentur et probatis botanicorum nominibus illustrentur. Cum praefatione Tit. Pl. D.D. Christophori Iacobi Trew ; excudit figuras pinxit atque in aes incidit Nicolaus Fridericus Eisenbergerus ..."

See other formats


E LEWIS STUFC 


* 


■ 
1 I I ■ Jb. 


iilSABETHAE.BLACK«/ELL 
RBARIVM.SELE.CTVM 

EMENDATVM . 
ET "v ^ ^m AVCTVM. 

Sa&SLCENTVRJA, 

if J.., ■~ • . -X\- 

V •4. HERBARIVM BLACKWELLIANVM 

EMENDATVM ET AVCTVM 

ID EST 

ELISABETHAE BLACKWELL 

COLLECTIO 

STIRPIVM 

QVAB 
IN PHARMACOPOUIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR 

ftVAKVM 

DESCRIPTIO ET VIRES 

EX ANGUCO IDIOMATE IN LATIN VM CONVERSAE SISTVNTVR 

FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMEXDANTVR. 

■ 

FLOR1S ¥ RVCTV5QVE PART1VM R*«AE*£NTATiON* AVCBNTVR ■ T PROBATIS BOTANICORVM NOMINIBVS lUVUl^TVt CENTVRIA I ■ : CVM PRAEFAT10NE 

Tit. PL D. D. CHRKTOPHORI IACOBI TREW excvdit ficvras pinxit atqve in aes incidit 

NICOLAVS FRIDERICVS EISENBERGERVS 

SEREN1S& DVCJS SAXO-HILDBVRG. PICTOR AVLICVS 
NOKlMBERGAfc Dl GENS 

KORIMBERGAE 
tvpis ia iosephi RjttcaurOq a- m>ca. 


aSWIifuil0 
hr ti-: jura 9tcjtteu<©e&rau(& in tan Qfpotycdtn Mif6t&al'«i wrtw 

Derm Ucjtyrei&ung unt) Sfrdffttn 

cud Dcm ©ytifA« ufr*rfat agcjciftcf 

Die i&bilbunpi arofim $$cii8 tuuf> Da SSatut wftffm 

i>cr fS&eile t>cr ptime into Ipntdjt tcnarfrrt whc anffi mit bcrodfcrtm SRa&mtn fcer £rdutct£rtret crldutcrt werttn m$t$ 


Tic PL 


Icitii D. $$riifop( $aco& Hreittf ISff k*t gnu*** "■* ** **f<r atf**™ 

IP 

££icolau8 friebcricj) lifcnficrgm 

^JirftfT* gtf rude U9 3o&. 3*(«6 3l"f* MTO Afl " 11* I 

ciiicti auwrltfcncn 

firtoftr* gucfe/ 

out 

Jammluiifl Dec Heroddjfe, 

Ik tmmltx gang/ obrr cimae SJeilc fcauon/ in ten 3(pri 

(pert- ii sum atPiicD^f&raud> aufbebaitcn rorrtcn x na* ibm no* 

WU<b<n ®r*ic nut Icbrn^aen Rabat abqcbiibcr unb mil emcc 

furpcu SBtfrtrt ifrun^ iftrer ©efwiit wft OTuftcn* 

bafeptiL 

afc Wf ffrfdimtm* tor ®twA<b|fc ittamamt tra&Mi*, tonm ahr, 

tiinbtwr Per tWenMwn bttor«n, ju^t* mb nuttltA One, hat 
Knits JBnwlW ntohi^ Ob nwhfnun m*r;u jwtkfftin, Nig 
rm( K« vftri ftt (Dma*ff won ftran £*o?p(T mit tctoutrm 
itofffttl , w»d}r aud) ju cinrni be onto rn 3tuBfn mib 0c 
LToutfi f&mioi aiwivtuDft iwrben, tapbrt frpc, io »nb bcd> be* 
Fanbrtr mm-ftt mir ftnwc &«on , unb |nw hrjrmv , bmn tfutniiliaifrcii unb 
SraPrrn unrnfuArrunb bur* nucbrrboiffn (*>cbrau* tnlartwc tvoc«n , bid* 
anrrrc ale ven trn utrtfttn unrrrKtwbai, bas fir iMftrfonbcrt pujir*ortKiruks, 
cos w to to {*>p¥A£bTf# bir man in fan flvcrbnfcn turn ftrgnn; ©cbrau* fanim* 
Itr unb aufft Mir, ttnrnnrt rccrta n, barn gcnaur unb unKrnWi** (frtinntnif 
torft tnt <;ar norjr; unb unf ntbrfarltd) i|i. ®i« tint bfltowen aud> *on vicfcn 
glgjWB Ull ^ mdl ) ni ^ iWAmicrn ftben von ian«n 3*iwn ftrr auf bai forifil* 
runic Pf*nebm, M an*, banurman befto nxnivr i*™ 1 |H *V* alwbilbrr Ivor. 
env tnodj roa* Mr WtfflbmM anlan^tt, nidjr allr fo volitctnmtiii M bit Sadje 
frtcrffrr unb tic* uter bttfc* untcr Wtirn unbent GJtttu*t"fn, btr ;u fcrrAbiAm 

t^rtrauaimrtnan^nrciibcrtt^frtfn^mlrfurr/ \a to gar md)f cmmal in emcrn 
ntf allniK f bafi aifo bit twwtfcn bur* bicit ^aihulft licfa rathtn ttnnrn. 
WtAguna oirtM wlanatto linb trft Mr wtiiig ^abrni ttrn> £dinmluium 
ten jcuiutcr UtbbUKuitA btr Omam- ©tnudjfr ;uni Acmrinnt 9hi»cn aato/m* 
twrt ftcrbjn, euic ;u Scnbcn (it Gn^tll^tb, unb bit an>frf iu SUIrnUti* in 3f0i 
Jiiu Ditlt Urn mux foi^fiibcn i\tM in latanitdxr epraAf jum SoridKin : 

J ^ ia ^ ltn,CJ lT il ^** i:j > 1 ^ u P' jntJailll ' < l luc '* l l vlwnuwd .uiucw:.t.nJrt ( 110- 
m *J™ ura > dcftii|>tioct vimjcc%cumib jntiqtiisi tumaicccncibuscclcbrium 
auaonanfcnpcj?(lcfi»inMcac Jcnci^cabulKiitlmcjtic jwuc ^tl viuumcx prcto- 
t)Tt> cydBc, Opi« EquUs K)ANNIb BAPTI6TAE MOIMNl>l P NlcdioLincn- 

l B m n J C; av ; ,>McnS McdlDttnl 17*14 aro* W:o. beflcbet au« 1. ai^k 
J?, ©oarn, ncb»T 11. 'Si>Afn r bit ben iitt<h "Sottcbc unb ftr4lrid)cn auemaAfn* 
gw; aiitfr brni Suvtrr f irtd, au« 65 SuvfmDlurKn auf taitrn iS&flai. 9Iuf 
nnrn nrrbtM^L 91rrm pon Wroadjfnt/ (woruntri: afrr be* finl«/btf unrcr 
St^!!^* *^ ^ure r riarnilid} Piibr atbchrcti ^ alndrfam mir jui 3ifroth«n4(* 
S? rtwJ 1 "^ CfT i,taflir i«m»4 vmdftdt^ctiltct/ unb yrar nodj ihrcr ^11501 
v>[|iaut ; niirpiti au* , irmtgc au^cnommm, fummr btr SBmfd- !H>riIeii atcr 
au^ cmrni haittn ^o«n wnmifnfl 4 ^ man*nwi rnchr alS 10., Mrftfilclia w» 
™i* (c ifi bro brn wmtafrnt iwf raturli*r (5rifc ju crtntiieii/ unb toy ben ubti 
im lonuncn/ lvcacn bcr aJcrHcintrunflf bie on |i* (clbfi funic ^Wilc &w niit in 

V*r» 
33erf<tt in ; bo* ill tine ein&fe Sluint unb Nf ffniiftl) want) fit nfd>f ;u jiroMb 
lc;tu abtr ber craamt in iianirlifbtr PMfe finer ictni 'Hxt Ur>vii\tt. Sit 'St. 

'"Mi fdjrahinj ber Qkftallf unb bri jtivaineren iHrnjend but ber *nttor au« nnbi 
jufamtneii aertdLim utit caff aanjtf li'rrd naiij of urn txuii$tt Jaa,t* tcti«- 
ifnilu.-iilciibiis.imfc (roar I'onicnmll* nadibcni ***!*■: imie Hoeiiuivltnu.rin. 
grtnriitr. 28a* bad anbtrt ^trtf anlanatt, ill baftibt in tf iijyifttorr ©pradji 
unfcr foMenben Jittrl publkirtt icortttt : a curious Hnlu!, canMininK n« hun- 
dred cut* of ihc im. ii ufcriil 1'itntSi rrhich arc now ufcd in the I'ratt.-c of I'liy. 
(Ik. I ii'r.vcd on folio copper 1'Uk* after dnnrviriu „ taken from the Life br 

EI.ISABkrHHI.ACKW £1.1. TovvNcli is added afimt deftripfinrw • f' -I' y\ 
and tJicir common i,f« in I'livf" I . bad ljl : CPHUfcrltfrnf t Sriutrr "I 5 !. 

4f* entodlr. fiVnff hunbert Slbtiitmmen ber limit ntiKlidten l>)nvd.v|"f . ir::dje 
Iwiiliaw ■Ta^rtf »ur arfjiinj aebr.-irat werbrn , nut nad> [men nod) b«ui ?cbm 
t>cn tfltfalxiij i«U;cfisfU attitadnen .Sfidmunjim in Siirtrr*yr-sr;?? (»i :*t «, 
fioljfti lino. «f- 
ttrfeibfii jrmftnen 

lithrr cm* imtnm umm in toiio: :cer erne enrfrallt 252. imb ber jiv:nre tit & 
i to auf soo. rjalbe 250a.m Surfer! •piarwi unb benbr iitfammtn ubcr ?k> ben 
he V4.>i..uu-TO fnniuwiui.^cnvnuntiriin Airrrrr'OCflntv wrjicao 
©icr/nlfi tcrjutfiiMC one fumr iBfltDrrthma frrr iStw,i(bft u;t& 
rtnoi (UrbraudjS in ber ?lr§nr». giuiben 1739. ©itfco 3krrf bf» 
r»m Tomb in folio: Jtr erne ntthdut 252. imbbfr$iv:nre bif ub. 
soo. rjalbe «Mni Km-fen iMarten urn} benbr (iifammtn ubcr tie. 
halbt *wn, wraut bit ibrfiftrtitima cbcnt'allS in Supffer arfrcdjcn 
. Of nun air 1* birfef ^trrt wn emtr francos ttrrfon iff oirtarffrr. « t itk. 
it, [0 iMttn tod) aeitbifr unb differ 6adxn bcftrnS fwirjkf Wanna il.r t.iUn 
t Bcih«t £ulie aclnfler. « u f rinfm itbt n raibrn 'Sown benubtt ii* tut tin 
©cwidrt in Nr ndtutiid?rn ©reft ftfir irbfcaifr matflr ii«, tnrrertrr aai:P n;it 
alien fe ine n ?ht urn, ocer, irjnn t* ttr :Xaum nut t trlaurtt, tin JMil cttr -iir;u 
ttlltlttn, unntntitfeticfftersiicili Wf2But«ibflontni, iwiietmlubwaiui 
au* Mtfr ^ur »nntn ^rbraudit wirt, ten alitn attr ift bit ©eftaUl Cer SBIhom 
btr Snttrjt unb frt * fcaamtiif, wcraui fcniri«« SaatS ba* SEim;ncbrn bcS (>)c< 
f*Itdjrrt((tara*icrKctfcrKui* «tncmnifnreiib,fora.fditia bn-affii«r ; aiytrtc* 
mt abtt itl ttittt Crbnuna bteradjtf r irorttn, iWbetn Hi (Ucwaibft liehni un- 
let riiianbrr, wtt lie ber Kunitlrnn mtarn ;u £aifttn (onimrn ftnit Tit »6 
ggmngftktg u« -?>frrn3cffrbS HKulitrB »■ c^ko officiruli fine hirBe 3?S 
m f»* ttr ©rc|( unb WtftaUt be! ISmWi ton brm Oct ober hS, 
too rf fjtftofen »»r BOB ber 3tii- ipann rf Mfljrt, imb ven btm illnpm , ttr 
thmMuati*ntbtn ivirb : btmt no* btnatliiatr ivtrbtn bit BtafUM in ijiai *er- 
Iti) evradKn. ©itft bentt a9rrdf bobrn au* b.ri« turn wrul, 1m?h™- 
,>ia.i . tapen nad; bem Srtc n iliummirr ju btrenimni finV, ba? Icntrrt aber ub«. 
mffr M mttre vernrhn^d, barnmn. , bof^H in ber narurlSbcn ©reft unb 
alio audj bit rionftm fhtue btuilid. onflfjriatl linb. fSel nun bai enlrrt 
QStrt* wtAtti ftiurr vfrfltincrttn ^iflurm unvelilcinmrn ifi imb bedj tlinmuiittf 
mir ^f V9p>W l mu( bt;abl« n-trbtn; bad anbtrt abtr ibeili mSSfiZ 
gMte bannnrn « atftbntbm, FfirU rcr 4 rn be* (tod) heftn. &Z bnihf. 
Itimr, bit tS am .iMbiailtn feattcn, aut anmal nidjt annSn B, nod} SS 
Nto m uitftrn Ifanbtn {urn ncrbiatn ©tbrau* tjfiien Ian : fc ^abc idlJSK 
tMniiK.nttmoj U n« ni rrc«Kc. J .i. 1 wnbn:Sraaaia^f^ 
^K'rctwertcn.mitbtnnjftljlKn.miie^iidje:^^^ 

We" 
RUT 

SixU mtbraUanfVit '^ffrc^u 
rtiSirrrr tiadj unt n,ii ' 
inn eta emeu 3«f*5 ftfttbccc. 3n Unfttam ta fBrtbrribimq 

,i^cadu<btwt f|n ° li fi illj| *^ ini!iei,: bdnn i ot«kld»ticicibc/fenfcfrlKl)wa< 
?ra *R«Btn «' ta SlrBno) wl^nvf/ um vide* fennic vtrmehm wtrben,fott?ur« 
n t«b ic!*c* nuv bf n 'preiS unnoifeupr 'SO** wttftfcrn, mbeme nn irta, ta 
tin mrttcrt tawn tu Wfflai Mtidiivjtt, fctcbrt kidfflid) in antan tdton aciArif* 
frtien *S«*crn/ abfonterlid) ill lo* achimfcn 1'lurimttjKcj mctlKo-thcmiu 
ti<X ?lrflilfn £Ai**f ' >4U,i Hcnmnnicynofitn nutcrue mediae a lo ltaeclcro 
jufti ct Stttoujtt ittph. Franc (Icoffrojr rraitacu de materia mcdka.fhibMtan. 
neicA i) wfil in tcm Drigiml tcr utrtniiArStdhmc nurqan^ turQliA unbmfi* 
frri nut tarimwe, ta tnn tian&m IflflAUdK fltmnn lit, augrtaari iwrb, ftfell 
• f VMMi i war audita hiiEc 9fc«inc# unb jtwr, tut tr in bm Averted™ in 
V C u:vbianb atrcobniiAirt/ vorw$rr, birfem dta ta bflontae Dtahmebftit* 
5n Clrr ebtt :>pec*;u He absytilbtc roirti maimer lwtbrn fo, w« er tei> ben 
btftCTi Aufloiibirt wrtemmr. 2) 2B«l m tieftmSSenf uttrtr|it>trMirt>c 9irrcn 
rtffSpedesvorftrileUctwcrtfiii an term itatt in fruttAtanb anr anfecrr «* 

brjuiblid) iff , ft Wll<« bine t<i> bet «rfAreitun$ auejcit mir dnrm ■ btinAntt 
irfrtca; wal au A j) rmtflf torn unretmtn^f unb, tavon ba* gans* (SciAitAt 
in leunlManb ms*ir m " n sW* wAf unretbitOjhcin.il Xntutft ^mAnee mxb, 
fo (cucn fcicw mit c man t unKridwbfli roerben. ©ieb* ©On frfren unb (ftc> 
jtaftbcit , unb tinber biw* imin tlnrcrnfhmcn ftnen «f«wren unb dlutfltAm 
SctMan4/ fo wire id> mir ^fuhulfe due 6 btcfet *£^i*cn Kunf i*un trilim* in d* 
mm Slnbam auf «tti<L't S&ift uud) 6«imwen fcrecn wtiuftdien, wlAt rtatt 
btrct mil • taeiAncren in XcuhAIanb flfttubnliA tmb, auA ftlAcn tie* antac 
ten anbttn (SeiU'ltditfit ota Ucncrtau* tfiHUfu^cn j bitm tirtcm >Jrrrf ^ar 
uiAt wttommenf ja aud) tic ftiffriqt im6 laaMi^t Srautrr intbefonbm ju 
fammlntf ittlfljo wir bie broifamc* ju crltnncn tboi lonbthift unb nuijlwh Ift, ba. 
ten iu ffnur 3rit W. ©• cin nubrcrff. tvmxt aHr cinjeta^ btme btrRnw 
25l*:tf tvcll ifrr uUcrrt ^ar tticbt Wanbr ni/ bnio h!icr cmfdun mfrflf / tvermnm 
fcl6c* Withtt r ft fii4c lib tamalfti biffcm dn OTuilcr niter *Jlbtiibun4 tjitbm, 
tatn«cM»rrtbun3f««cn»fift: 
Ciilus Lidjnitcra vera crctica. Cr/7*> La***!*™ mm* p**t p*rp*rt* /**r*//: 
Cwt /^?. K W- 'J>- LUmum iTtttimm B. Jtf. txtf. t$. Slttifdjrf ClftCltt 

i) t*it1e Gtaubc rnirb tii 1 ota 5 £d>ub bo* / bit v 35l4rtrr finb gra^nh / bit 
%umni blciftTOtb mit dnembrdttn ^urpur^lcdcnamtSruubcndAftbfo 

2) i£t wiibft in bcr3nfd Dfldfa audi anbtrn ©f^fnben bti Arcliipelagi unb 

frlubct im lulio- t 

?) Hen btfftr G^au^C Icmmrt b4* Cummi Lnlanum obtt uMinun^Kr 3Jtd* 
tmaliilcmbctTtn man tiA nu^iiA bfbifntr tin a?urd>*"ail unb Pdbrdurn, fo von 
Mwtfm If anrrn hmiibrcr. ?cr «auA Nvon fidrrfct ba* ^rni unbftf urrt 
t<n raltrn Sttflfll. «ftifcrli* utagtKAtt/ loll f* ben OTa^en trtrflffnjen 
unbba«^rbreitenfnllrn. 
4) ©ntfaij* ttirbtd WKWt *&<>****•> nk**M* Gn^iKD ihe mie frwee 
(iumGitusot I-in..y. 3tal. Ciilo. gpan. Ccrguacos. ^OU. Labdmum 

GtmbifWanufffrtaftupfnrlMattcjriWM^ 
vixxii boe ;u bit Fer ttuWatr fell anatircnter tvtrbrn ^elirrn cnuc fietbabcrr irr 

fati^iLiraufumcaJ^lanbito^ 
fahr«»nbfii # bcd)^|kwrrinfwmrtiahri«pr.vmii^ 
iob)m tiaben: birft muiTm tl* ota balb anqrltn, bann m*t mtfcrnt bemh 
da bavon ronton aufddeftrt ttcrben/ dl* pnonmcfitrt imb^ 'incite innanb mif 
dnrrn umllumimrrni K*cmp!ar ti* bt^nuacn Idiffiw fo bact er aut erbmair -pa* 
piernur 4 oir.dUT J^eliinbifA i.fl iafr.voriebe^u^atewni6 ^lattmr^ 
numaitfiL €o tdlb bic 51»v;dbl bet *etrcn IVanumeranctii von 200. Wtt© 
tvorommni fti)n , ftu bet ttnfSiifl mir bcr enten Slu^frf unwrjufliiA WTUArt 

Leonid 2. Mmvct err aacum. 9 Verbafcum. + Cucumis buu^ 5 Burl* 
piBoris. 6, Argcniina obf t Anfcrma, 7- ^uu- g. Kofacamnj. 9. xorcdo- - nU. 10. Salvia n. Kilium album. IJ, Unica. 13. Jalmimrm album l. [Mlit.abrrttrtS j U 1 .-jure aeiAiofftn nxr&tn, tcnNrn an* Vcrfr rare mJUtrWAf, aKnSfi 

g^Tnanafe occidental* « oriental* Ac«ia At « Atvptft §£ 

Cofc, C.ryophyUu, aromaocu,, fiuphorbium mum. Carnp&a, pSfe 
grum . buapcuni , ihea Stents *xnJis , Thca Jtoliea feu I'«o, Mix mS!T 
Gnn.unomum.P.per /amiwnfc. Piper longum, Draco arbor . A,mn ^5& 
feu Bmn, Arucardum occidc^Je, Aniomum mum. Cacao. Sfilffi? 
Caufamommn. Balanm Mmp&a, Areca, Jujuba indica, Cocculu^ Uri« S& 
^gnea, Oreapuli Sa,Opa..Ila, CoOm anunuet Aft* , Km vpmki SiSr 

* ^ ' 3'"" .'**" • '^>^J>ra, I., S <»m, camped,;™ ,mh antaJlS? iSfissassEsaeasi iwrtnt 
tnirrrfcr, . 2t<enir trrantt iff, wir root B« Curioli;, r bn jWrn Otur&SiSSl 
& nu* lie tier WefripnbM Uiu har^n , *jr S Soften St ,S < 2? 


rudj Efiti 
Ijiu lit to* aft g mnum (( r tcrrrit P*SSSk5TSS1^B^»^»S L" Uj.£lju] fdjCB 


/ffllUJff. 
Q$tos laJanifcra 

Uvttcayeng j ty/.?>{'iittir. 

* ^Vritfltt.. . 3 \K< ; f">tV^niclrt T 
f V**'ii4tittrn . <.\\«xm gtf (fains Dei' lupfiT flatten. 

f. WW*- Dc,u Leoni*. Ttmxaeuro. tyfaffrt^tof , Q»Sn** * fferff , t ufftritriria , SuhfrfomfiL C9ci<*if4 
rfdnjuv. ^atiftfi mndeiwi*, Piffa \**l (£r*Qit4 i>i«wc d* i-cort SfabdmfA Jirotc di Monc, Tm 
* fico, tt f «* al lmo - fftflttiittt* l*mc Oc L*oo. prf* en fit £*l4n»itt PipcmVni)^ 

k 53* QW'kt N*t «*■* Urjttt « r>cr CrM, he e<n;ad tba Kttrtnii, of ncttta tic QUBdi 
iraftfrt . fa* tlwcf ta <> : After 1MM/ b« Wmeo fidb , bk SBarjel i|t frtspfit* rum »mb b.J 
in? |* 3m tatiwD wwr frittm ?::ii* 
i. £* r*irM fafl IM Of braAUwnto Serfrrn , unfr M&fcet bit mef m>n Otauitt M<j SaSrcA 
1. »ie?H»rjdn unfr «:tnt rrrtcMn fetrat*{ y;m l< Mm urt erifM. ten linn ittNkft htt a, A Mb 
CKJWfl liifijtim ; wek effra fif m fcsaeaanb alfl ntm <5aiar |ur SruNnwtar 

4, NOM1-S GENEBICYM I Hem txom\ Rmi. f. ,j 4 T**r*. **/, Km iP7 . && n , Bxrh. L tst* 
FAiit. «*, Tattxiuiai Htwtb. to*. /'■ #**A '* f#* H*8* ?i*. A>m./j. £*aVv «*♦ jjj. Leoruo- 
d<Kii>**. G\** 7+kX*;* '"• Tarnxaconoidci Km*. AUm** t sk**L **j* *. t 7 *u tdrt. **"/?* '*7* 

Not* !J^3!^rf)>jiTflf«r^t rUt Mr ctmtintn fafl aBrr.'Silfcen 11 JEaw Mttnteq pub wNn ^pf*<tfcafc«ij:k 
<b£rs^£?fr**ift<rrifrKr3tiun eiftfltarli* jtim &« &«t:U rntt 7Js=nn *>L\-t-. (c '"». M{ ^ u-te: Oiitra* 

UOM VAlLt-lXr Lf t UflErr}£:<:(ii tc> TirjriTiiu^O ft(TOit ttKtCn r afc« 4ttf U «ff Hft itrUiWft L. Vi- 

*Mtf« Die « Mtiait, Wjft fttft J* NttMi. 2tan t^* *» Sw tx*i« ifl # ft wrtutit *t iM * n^nMn 3li^ 

i. $lartf- Piptvcrnibrum, Piptvcr cmricum, Ptptvcr rhocte* JWfffDfTf9ic(«, IniwERefm/ ^iifKb ^fca, 
ipiftfT Q3t>t>n- ©r, m>"^ Mc< 2a4>* Bed- WW- rtcr Cam. Poppy, ©p. AimpoBin. P*poull4. 3iat 
PipavcrofilvHitico, RofblKcio. Ara*jn Pivot ftuv^cc, f^nfanom* CoqucJitoc ft^, K»:iO,-n*iI »cl 
J. ©iff* *Ptonv jlrtqrt tuft 1* ^2ntub^^d) ; tie »?lJtifr fmD Mci* ptui uao btf WBVl rtarU* red*. 
a. G* Mil in M MCCci Sorn * flfiMl tn& btfthrt rat f unio una Julio. 

?. Qit ¥S\<mn ?:t\<? ^?:c^n? MKt» r b*f Jr^tn tfa v2o>*af mib man bcMait fi^ brrftfern iffifrt ii 
CntjuppuBW * ijictan. S>« in to flpwfcf (far MrtMld>c Pncparm caDOl finb bai tklWlicte asaftc , 
><T Syrup, he Confenu Mr QJlunn W& &■* l mrtur. 

4- NOSIEN CiKNl-il- PipavcT *«/. /. *j;^ 7**/*. jj?, tttitth. Imd, tt. Pr* 7, j^. fm. /#. D;& 
$t,8*trh* U *7'* V*i8. 'J*. t>w*. (?- «'. *#/. R'j. 47b* l/^r. jb/. A>4w« i* t L*a^*J, kj. 4+** 

f. NOMfeN SPEClt'lCVM? Pjpiwrmhruin frmafify tl h "*.P*p*wr rhocufor. ;/i. jTjm. /,/r/. 
A>'w* **. Pipivcr erraticMm />^v *#.% Pipivcr <rr«icuin llorc lim|Jkirubro Htmtk. ft* h *#. 

Saver cmticom mbnim tamptllrc J, £• //A j^/, Z>i& //. Papivcr eiTatkum luiius m t J)oilo- 
, T1»cophralto, Plimo C & #/«, *;-. 7f»rjp, j|/. /^r. /•. j#f^A. /. %f 9% VMM. i/#- Papavcr 
lolu'f pinmtiBdis hifpidrt fru8u iuorotundo /*w», H* /♦*. **r. <7#- ««A J*/. 

wbcpnptfdm ira^mf^ irrcbc^a « ma h< ^ tunn (Attn ^ftr rt« •« w«« «fs35f» it-^ UNt ?^ii ^«t ka- 
prt: tanrffUNb K^mn f^tt^itn >i^jfft PN< ,tL»tftafl» ©nratc* 1. ttttntt t tki&Tw tit ftat 5ka\n; v^illavt 

HOM t«<rrt< f*P* " " r * '** * a % *■ ^' •' l " '■ >•#**■ t ^ i'^H '** W "''t'<tfio railui (jr^ut mibOhbw «bi* 

qjf rwr*;«iiiTAt«<t tfl^i^;;(» wI4< tic guv iKf*t. 3° £<BtHH^ Mt^a U«U tfi nuatiCttXr, nicCr^C Hi; 


I* Watt* Vctbircam, Tipfm birbimt *aJ^flcafraat, JWmW-Jfrn*. fflr *aou«c. ffnal. M-jUcin, 
& 3> Tiptr. ^p. Gordolobo, Vcbi to. Jtil Bwbiflo- 'jr. Mti4aic t Boufllon. ^ll. Wollfkruyc 

■. v^ n44ftt ti|i 6. S4u8 ImA ; he ^Attcr frt bifi* (Vua out) he iBtam Hlf $cl^ 

i- 9Sot Sn&*i *5 an ^ol lanWhcifrn , ta f* im JuIlo NjW. 

1. !£«^i(frtHduet)i waawiWMnft.ilfli, t5*ntfvifn Mr^mS. «trt mo*rColK\ (Utd>2mfiTfjct 
p <3ihaflrt ; man Mlf fie wc «n fucciAuui m ba fluiMntn SMi DIOSCUKiULS roLommaul:rc ^a* 
decortum ter Qftwrl mi 3«iSit ^Jrtv 

4 + NOhlOEMEJUC. VcrbiTcum *-</ ;/. *«*. 7wr* t4Ltk**K 1*4* i/^^./*?. i>*K t$r***"*. 
J. J27. f^'A f##. Wto^. /. /'- l-^»* 6\ Jf*, */j **?- **/. //rf t*7* Kr*m. fj t L*dvv+ m* **:+. 

f* NOM. SPhC VcrbUcum nigrum T'^f. -»'7 !«/ j^#, Vcrbifctitn Digruta llorc porvo apiab-Jt 
purport!* L H t 1IL t7j> J*W'- if- ***J* Vtrtwlcum oa^rum florc ex htco pvirpurjfccnic C ff« /«• 
1**. T#»r*. /*r. **»• '47, &'& 197 Barb. I i*t* Vui* tp§. Verba fcum folia ouut , cretutis, 
fubtui utncntoltv, citric ingubto A/**, //. J^- *». 4JJ. Vcrbdbnn foliiv <firati* t tapcrne rugolli ia- 
fcwrubliirrutii, pcti«liw4i»olit, fbuitinuin barin pu/puraiUi«c ( (lore Juuo H*8. t\u 

W acft nu Dft 

4* V'^'* CuannU, Cuoimin 0*3*9, CiKwmt 6rivo» volgtrit. CwuniTttmi, (Burtftt. Wr. lotv; fiuew* 
4l|L Girden Cucumber, ©p. Co«ombfo. 3l«l P Cocomero, Sr, Co«eombrc, fi^O- Concomcrea. 
I* !Z)kft%#«tt« tauffiau(6n &^ai, ^K^oW^t« h fin^ eribflrun, uno t*< Slumc H«* <Wb. 
^. C( mrb i*rt«fe amJ txin GMM *w9<i * Mil uat frJ^t gruttye Nrf4*<&«e VJtmtt *tt ©*rn> 

?■ SXr €«mf wW pArflti*t imgttin. btz ©crawwrie, Vrrtmat bfj Oritf/Wia frfbera un& ©ri- 
tff*(f*fn- IMOSCOKIOKS filjifiH, &;f Sn»4f crmun<cw b« itwrtrt tftnt*'(H:iT?rt , ud? rctommcoJirf 
hi SWttec is 9B*ib o>(Micn un* m f ^14 aenufttt aW cm SBfCM iwMr &m *>>u^^* p *B* 

■-,- KOM. <iLN. Cucumif \ ■» /. #*i. 7****. J*4* litftk. J*<* f« fffl^/. >*. *V'*t //. 77- ffrjff. 

//. J*. Lihh. d. ««. //*. A.K'^ /*/ jt'J*. #/- iMJPV**** SI4* t m 

f. SOM. SPhC Cucumiv vubmt Cw^. #**. i»* '- **/• *'^. "♦ '*■ Cocumrt lni«ia brc\i fubiu- 
tto « *lbo r>oa viSolb A>j*. -j. Cucumiv ftrivitt vulgarit maturo fru^tu lubluteo ct ilbo C ir. ^it. 
ii#. Tomrm. it 4* Rmff 4 4 m Scerh St. 77. Cucumii folioruni angulh rcd« U*** M #/'• *»?• J*/. 

N«i. fta »trft« Sm^f Brm oan ?(im JWCOW fiffttfed* i an finer =P fc=t/, ntsM aifmI4( on6 mrfrtJlt' 
wM( i, r tint »<<u4t c^fr frc*<M&tf ». 

f. fbHt, lUirftPaftorit.'miXpifatiium. ^ofoW.ebff ?Jfo>Ifiirt-ffroat. €n^t Sl^heras Purfc 3L Rur- 
u Ptflom 3t* Ooutfc i Pnftcur op dc Bcreer* , Tabouret- ipeF- Porfckco^kru^ 

i. Stfc utfnflm ^lircr 1*4** plart auf to Jrbftt, brr ©tm*fl flrt« ctjiwto; rineo C*tib fc<fc, btr 

il ma*:*t ;Tif<frm nascfalnifit $taKT'3Bmf nub ©reittfl iwb MM Mi «»!«» 8w. 
;, Staft 'Vtaic if fjbkib, pfWutTiiuritfftb* Mttorfcib, uib *ir& *rbrai»*i . im Wtwti «rfoc* 
ircitfea mr&, in bnfr*« WjkhMjM . flUiUitarcfcr nuoatMxr un& Jtuitomtr fttimtimi , me a;* fct* 

! ^ B NOM. GENEH Kurft Ht*tk\ Ud. 14* /fc /- jm. Burfa paftorii DrA ,,< Burfe pallnro Tw» t „,, 
JE#m ir. *#*>* ft •- «•'#- '•- **j*- "{• *- *>*»■ *■• A***'- ** f rhUipi rt*'« /. /j* /-«•. 

e. SUM.SPIX. Buriavul^oHurlapaftum/frau'^Y'i^ , **♦ flurfa pattern / * U */* *>*& +f* Rurfa 
Wllortt miior I'rtio linuMo C. if. #'*• '**• T#*«, /f #. Jt*#*. /t. »*'k //■ *> Kf-fl ** 'frtf tff. * 
TOUfpi taiuum 6Y/«. //"/. j/#* Ilililpi iJMum , Burfa pattom <l -ftum Kv. ' tt*« I hlafjM nliqgii 
vertictliter cortlatit £**•■ /*■ //*♦ Jty. jjf . Satlurtii GBqui* vccucaiiier cordate vincut maior tota 

fcfllijWICUUS iU.:. J4J m 

{ <Wattf« Arffcrtint, PorcntifU, Tanacctum a^reflc, A«fiwin*. ffl.faftri& # (Hrrefi* , fflnrtl* N. WW 

© Tinlk^ ObtrWccd 3iaL PoccntilU. Jr. Argentine fauvagc, T«n«fie bangc. ©ffl sdvcrknvt, 

i. JVcfc T>f!«$f- frtf^t *u* ber tfrbe, unt» trnM finite ffaftrn <iu* bn GMr.dH tn** nvtte rt^Fur. 

irln i'{t4iaf unt itd> trorfr# oufbtarrl. Sit'SUucrfiiiMitM-ffiiiiusI) antra ran mirfrMJ;rtiim0iM 

bfbecf rt - bie J^iiimc ifl «ib. _ fc .,,-_. 

a. 5* ttJ*rt am iiwflcni unb feu*tra ^JMm , tt* 9Mb tfli SStttt uber <W*a«&« bat , un& Muta 

ftnn<ii!ijitcb *m M«o ebft lunw. , ^ 

^. Ew t&liurr fi»6 iuunmwB W^fiip tm& r>tt4cn& / flat rtc vlrTni ratt* namh** hvawanonrt P »< 

Ira; fif ifrrhfitfi parfujtronfflf WfWlr utrt> biroctt IwiK/ ttf t>t(fc *imh ^43 deft atw^^tx: aui 

ftrtieft TTft^n m dLi nn ctuttkuin ^ebr- j!)e r»&n tat ^ . . . . # .v^i^i un& siennem ^ra-.r ; |if t,r : 

4, SOM. Q6N- PctuaphyltoJc* ^</. /. #17. T*« j#/. **«y 'V- ** r '* fc ■*'• l) * '** /tfr ^* 
/. ^f. Antenna ifr^fr. t*J r/# Poicncih £i*«. <? •# #/7* fr/ *;/ rf*« iji. £*ivv w* */;. 

f. KUM.SPIiOF.ArpMiniJtwi:*^/. PoccnitlU^**/- W «• Aoftnn^Ar^ciiiin^PoicwiittTA 
*i#* Antenna Hv« luico lArircA* /*^- *i- Pcntaphyllouk* Argc^hna ct^um &>**. L **?- P<ntaph>v 
loiOci ar^cnccuni aUtumica PountilU 7i*r« /#/• **^. /#7 D& $4* *«'*. / fi ?*& '/* ™" 
taptt> Itoiilet l'ol»o Itibiui irgcnicot vulgo PoicnC:lla live Anlthnt Hrtfl* t j* Poicntilli fotirt jwonaw 
caulc rtpentc !'*« t . i*u Acr- w. PotratJIfl nrpens t fcapo nuJo unJloro , piiuut pLrimis coo- 
fata, minunbu* tntcrm*lti* t W*J. i//. 

K« 1. Vam btcft Ifev *« fttttn «w& fnt^itn C-fm ttlMl * t4 bk rtcrt CrtTf frrf 9MtKr «iin| bnWTfl tnU lift 

7. ^*tttt Kuta, Ruta hoftccilM maior. OUjKj SBcinraittc. ©t rr^<»-. Atf. Kur. ®p, Aruda. 3(*i* Ruu. 

1. !5>tf ^UfCrr m N«i6>^rini, Mb lit -BtOM ftrtb r btr ©'iiia/t ipZo>;l t^p a. 3nl N*- 

a. ** rwi> m t<n V^iitoi *tiCim u^ blubc m lJnio t vnb luHo, 

l OtMbrswfy b»c 'JUattfr un^ Oaamoi/ i«ocri:fflttarfrfci*««tpnar(ni« t finb «is «tM*if aw 
flfrfrnH d pc«iiriitulii<Jj* Jftafl^hnim anb al* SiffB c>n S^^r ; El wm m i J>.- , *i«fOif!« wj 5«*3| 
Nr 9}fr«i. Nr W^tffT> Ol convullioncnuiic>hyiUriHjniParoxj»mi* 4 in Be' U>Uc, ^a*?a*nci<wf 
E:aac»*uiiS>(>er«e&jrnK; ti mtreibl Htb rarirc tvn Qhj o*f(i*»tf 'J^fff unb Tofrrttr ©«***' «' * 
em In^redieiu bet Aquae BrjoniK coiner uiit Aqtiac iherucalit, ^>te Praeparan II M Ulnan pD 
t^f dcUillim Bjfifr, Conlcna ^(T ^iJucr unb gefe4crf Oct. 

4. KOM. GfcSKK. Ktiuffjf. / //#• T#«r» isr. tkmb> tnd* 1^ **/^. #^- 5wfc /. *#•• /**/• h 
-■ -. tJ*9- G* m > j7+. ffy 4*'* k'r/tm* if, _*>, Ludx-zr n* 4/9 

e. HOU, SPLC Hnia onStiiurum /frqi? T A */- Ruta flow ex Tiridi tueo Hr*eA W- J*, Rutt w>r- 
tenfw UiifoIJa u A /'*- /j*. 7*^*r* */^ **/P* "• *'*"£ "#* R 111 * noreenfw Utifolia hctbacea Iwrv 
bu\i>labTi* Xrdm, a/* Ruta lama rd JiyitciliW. 8 IIL *$?* tlst I* *7++ Ruta tnaior hortccfii laiiioba 

Atmfm I ■ /■ •. barf;* t- 14*. Ku:j JlOii* ittvom-yuIU:^ /,.-««, //. j * j. 

8* VlQttt. K- > I--..-.- , Ro<a , sl'.c!\-.,. < ,wi*tm. c iGu^en^(e, ^erffJScfe, ftuirn, <V. wrbfiArw 
mi&'tfcw t ^» i^.^ ^ooJ WiM Rc>fe, Briar Koie , O051 Rofe , the Hep-trcc. 3tfll. Rofa, Jr. 
Je Kuiicr eD«r U;bnt cr ituvt^c f)?I + Wdd-^tr Veid Roicn, k^hntkr. 

r Stc^i5tteE|iflC«Caiiiterflrjnal*D*e^ar(cn Btvfpl Ijafcen, bie v JMmiieii |in?cika l&rU/ in*flflK*1 
obee bie*o> r«^- 
a, ffai^dWm^rfenurtb^brimliinwunblulio.hfSfu*, $irf(sjfbrr.Oati<bunrn flmantf, feb**' 

gainaales *awn ^a^ ifate be* Septembers 3itf ben 3<rriflft» ^*t|« *&*yt«i irid>ft Cer S<JvtcmTDf/ 
*la|7uci/ C<MofiSlV'fd ( L*t_ Syojvjia rj-flotbm 4f aaani , fc rice r^biicfci oiub< fAvamwicfr:? w» 
Pflana* SubUani/ . rad4< t« ^twft Ueran Slxpu wrurfd-W, v i RAI! cttti PUnur. cirwa Untabrigam 
taalc. p t 140. 

a. Sic vBlimim bwfrr Scfr fclra mriiT pta^nn t»*m flU bie m be»fn OVirtra : eiuiae fatcen fir f ur «■ 
Spctihtum in al^aitttn O^aiS Aiufc bcr SUnSrr ; t\il W^rif cbtr Pulpi bet ^aa/nbuif ffl "■■ *' brl 
*ftjOT, fuNet ud E*r ;5ifbef ft.^,br.bm tir*)*ru: :; ^u^ra u«b ?lut 4Uitrerfrt7«nb tfl fl^t im^<Nr' 
be-tf, J>fr &4<am< ra>rb TOiber oeo ^irtn uiib»Hrir*?Kbraua>t J>*c€*ff^man>Dctm btcftSti^ t* ^ 
ben. IjNjp IViepAraium ber o?l:cincn i£ tie (.omerua cNnenbtu, 

4. SOM. GKM*:& Ro(i /f*. //. »♦*;. XM-rB. *;#. // M fc /W. j/. ^./;. pja 7)/f. **. ^ev*V. '/• 
Ji*. fjrf. *7j, /^*a + C, *#l 4/4, ^9* j? j* /**A UT~ LatWt m. 4 j#, 

r. SOM SPEC Koiacanini vu%o ikda 7W. /*7- Rofa r>1ve«r« inodora (Le, fruit 1no*lon*)fr 
»€ canina F*^t rt, i##/« JT«m /# # **/tf Rofa iylvedrit incaraato Horc H. tj/i* \tr»* O. *. /*J* **ft m 
1, Bntb, IL ifj t KoIj ly.vettm vu^ir» llorc odorato incaraato C T, >'*■ ^/y* ?***** ajr- **ff* 
*//. ZfcJ. p*. fM 17** Ktrfa loiiin & InXlu rotundo lacvibuit calycn tolicJi* Uivifif Wnl* /*r* 

^S 1 * a 6 * 1 * 1 "*!***^ '* inI< *' w "** tlw,4rff,rw>w < J«rt* bet *liw* «rJ4 j aticoi4bi*Mftrt*3 

MBB. ft* b^ u4 W* V*ijturt BK |0 Haiff Ultf> VUlQMtl V» Ma .*v.*4»;*» ^u*fi"B i>d.|(UUi *<^«-* i» ffiS^niw ftof KiW ' W^ ( - lrt ' fl i 1 * *; .1"'* »'****■ Aii^ic iuur.ii r^<t i» u*i, nr <*u iffis fetfi ;•«*■ «• *■ •**«*« Mfc U <:N.:\ 


Salvia •P*^ Scprodoiva* 5<:or i. ^(('Ml^W'^M *3*»& SBifter ©alt*?. <?**L Wftwl s»^ 3>i* ft r i-<c in bnn Ori- 
rroftra tfinnirn niftc toeftiii ©ro-kMr, friuwa toi fltimrtiftca 
ft>f*47r- <tyairetvric?Mfr, ftrtrotafii ob*r tan *aMria|fcn. 
sS4A be* * ta filter fta) ani*; uc* kemr aU ba Qiirien iJjiWfc 
^4* nid «** to* w**" |M ptTpur rrtb. 

* g*Bpi:M inftftfrt ««* ^:.f*«, <** NtfH mi l»lx> mb Aujufto. 

*[ fflfai fcii** "f W «■* SWrtffO ■ Rbcrowtkmii, ©Garbed unb b*r 5C ifTcrftdK • brfirbcrt ben 
v Iir ^nfc t^rocnio. iff tin iVhr ^luc* ^Suno-SMUt, tfnbimrbfffl;S«brqtr<ifHUc> foltr.1 }}rJ3b. 

j. SOM,GEXULScotoJon»iW-iL m. Jtfv.A ft*. t*.X*pi.M.i>i& m.Httjt.L it.Kt** *,. 
&c<ilit«n jfrrr*>. A */*■ ChamicJrya 1W*. ip*. J'SwaT* j /* JiUr* *j*. 'i cjcrmru Afar*. G. aw. ///. £»r. 

r- KONL SPtC. Silvia a^rtftlt , ftti Sphicdu* Dj-A jj. Seoro;!orria CmA k*0 w 9tm Miv. I /a*. 
U. JCmy. ji*. M* */*. Htlf* J* it* />*•*** 49* Scorodoaii five bhia agretlrt Grr. *tv. **/, A /7*f. 
ydi&. i/a. Scwdiom ihcrucn Jive Silvia ogrcftif C **■/'*. W- Jtarrt. r.'ttf* CSumedrys fraumi, 
(Uvcttm. nwtolic folio T#wr«* -•*/- >.■/# js- Clumattlr^ toliit eordun, kaor* lfori£tris nwlt* . Tjii- 
C4liv t loitfiLlimts /iitf, #/J. Tnuium ibliis cordim , irviinii , pctiolttif , ipuii lixrl frcucdis jj**. 

m Waittt SrfriK&lvtthdiiaififmi»of,Sil™teifi>1a. C5fll&*v, 5^rt« Oaftrp- fflr. iVt>.i*tf<i*f. QigL 

i. ^irt » ©Jiirti 4cp(on(i | to* k 3Su»T Nb mawtfliaN tt*ifiti*f ara, ma»*mal aba cwhi* pur# 
ptfrtflrfc \ W< QMHMI ^6 rifMi*Mau, TOil*|l cKnflfffftt i 1 * JoB bw&, 
#» C* (cmmi cm bcjlrit |«t in nticnai TMta *B^toi, nnb Mubf "n mio vnb lauft 

W, fie (rh^n tfli Unn m tytdbni SaMrun^, nun bfCwt 6* ibr« u «Ern itrtffl t*r Swbct aU 

4, KONi GESI* Silvia J!*j. /. ***. r«r* i/#. Jtiv. A t*** ***« X*/f. /'J- ^^'*- /♦ '**- ^»* 

G.*r.i*- 6*7* J*J» Kr*m. f}- SmJw. w*. #7** 
SOM. SPEC Silvia otRciiurum i>4Jf ^fc*r»»-ir. yi#. Silvu latifola I. B. ith |**. JUj. /. j p t Xrv* 

h tA&~ '*** **f? i"* Silvwmaior, an Soacclut TJKcphntti C. $. ft*, /jr* T*»r«. ut* 8**rb* L 

i##. Salvia ftorc cocrulco larifolu /fr«f A. M. j*. Salvia foliU Unctohto- ovub iotc^ra , crcaulitls 

Bofibus fpicaris, cafydbut araci«. Um* It* u. 

[LMjam Uiom albtim^ lilium alburn tlorc crcao, *ffiofr Hgci cfeff fifall. ®T» fthij 
White Ully. ®p, Ajoicena. Ur«> bliiKo. 3uJ. Gi alio bianco. 3r. Lb- £SL Libc- 
I, 3)tf W« [rJ*ft eb^Kbr a, &** ft** # bit «teic« fuD \wi ma grib*" 4p«ib«» «« <Z*H«i * 

Nr BSlt B 

^ 0S«ipfla^< fieiiPwrreir, tinfettuM tmlunioon&ruliOp . .^ M . A ^ 

>. 3>ic9Bsinc( I^l^ J^Limni rrfrofn tab f fifth* mi Juff«ii*« Oftrou* arsrmfrtff ; Htm L w™ 
unb (*cnfnfi^fnb, gu: bant Wff*-wilrt* (i-*crt<*ftfn tmP ;j \tiuya* «^* Wi*^j« j.JTiu;tr^nt- m ai- 
THIOLVS rtcotnmcodirc t4i 0*1. fo ut*r ten ^m« mtmnlirt imfrrt* «w nvih* MM ©-icke* 
©*™n*n wifc i^ammen oqc^fnfn »crm # $n &en t>:n L .[im bai nu oas ul. Uionim tfbmai, 

4. >*0M CitKhK- liliam ^-w //, i**#. T<*j*», ;##. /^*A /*i. j*. Km/p ur *w*. /*• 'J/- 
«^, /. 1/. Aim <7. ««, iJ/- A>-t«. ->j- A*aft*v. **. ?'S> EaViML **;->*- „. , 

SOM, SPEC Ullum oHidr.uum Jb*tb* t*A j: 1 Jhum fivrc albo Diticininun/f/yr.^ '/• wnetn «* 
b'Jin(7rr. ff*. A«.A j/*#. LiliM dfcuA VulgWC A *. /A <l#- 7-^* J*#* <4f. '#^ ; Li^ 1 aIL,u ™ 
flore credo %ulgif«C A»j*. 7* s.r-h.tf. iff. Ulium roliarparTti, corollii tJiopanuUu*. inixrtgtt* 
bria Ojw. M »i#- Lirwjm/olitirpirlb t coivllifcaiDpaiwiiib, iaiu* glabria IVf. j'. 

I>. c piltte, Urtk*. Urtia urem. Urtica urem maxima- Wfffd, grpfr « rrtn^fftl. «r- A'«^. AniA^fw, 
G i-Jh £«!• Stincine ^eatle, @t T Onto* 3(ol* Orttca. Jr. Onie. -fjjfl. Grootc Nettclen. 

*• 3yfc %ff i wi*|l b*S i. 6ftrt to* / » QWi(« l«> W« I* * * aim*t*< wfi« / to* 

X W<ffri »ffilWaa ntrr ii aBju flrtftr <?:«« urrt> bhjSt t(rf*i^c M Nf ®«"»^; 

1» 2^ 2Qjritl, ^JHitftc unb ^a-wit rwrtfn al? fuM*n> unB luiatitiira urbcro gcbravcDr ; «r t^ini 
bfiron I H 13 allffl «H inna(«C<r ■» ctblur trwii, 1 l^m^rriu-.m uitb i Jlikiowr. iciiwoDb tannt 
bftcil rat mfirtffj |t.iii ba5 ^(ittfli fcr Waf* unb bcr ^Saibai* 3>« Surjd to« hH man rur *imfc* 
<*(* usb |k fi i;>ccihtum m b*r eribfiiftf. ^D.*t daunt Mb ^r Jv au m bet ©nflcn , fiu«ei Oc<m *wp 

miL oBm uitirt *^ a ///. r^». ^/#- w^a. /^ ^ fr- /* '- **//• h* D,t \*'h 

tf*Ur*fj*!M t j,K Bmk.iL itt.rMiB<**s*Hiip. UL ". Li***G. n*< s>h **9* -"*- «** '^ 

KOM. SPtC. Urtica vubam maior A !• //A 4*/- **. A j*#. Umca vdgarrt lanfolu ffti^ /ff. 
>'• Uctica racMnifcra /^-*->. j»r. A /. Unka uretia mawina C A fin. jjj. Tw# ; w "jfj #£• 
*»'*. /A i#/, W##. **,. Urtica folib o(4oo'0-cordanv Aim « *#*. JT^. *'*-N& yr ; i-"" a 
miior folio mucronato *>*«. j*, Unki Aurida minima ncXlw cnilc virenie £i^ /#. Lrk« n- 
cemoQ mat jaH^r. af^T dt mrtk**f*&* 7* t<+ V* 1 *** ^ cn » n" 1 ^ 4 ItcnUl AiW * -f *'**'* *'*' 

. flora. 31 J «fm 0Wn44fr iatxt M faiawfa Wi M m imwrto te W**/^ &*\^3ff&l&SSL 

IriU m rbc.Ar(tabcT ©c«i * * i./t^SteSimViii^ t.piit**t**ff<«»*. u " f,lrt,I * e e? B ' ^1" !'""? 


tittr ; antra Vil «« 


IVO. (AC C*WmtlV* Fph N. C- Oft ril^. V.« V| **f CTTT, J > $taffc. I*fminum» Ufmimim J 
' 1 limine. IciiJi 

OttflM bum nrifcminum* 20oftx fjufurm ever ^rfmwi, ^Jfilrcha. Qr.iir «i. , Idimn, Iclcfntn* c^^^^ !^?^«^£«g5^ay73 -aii>«*e; »<«*< « «« &t« tub. «*», * R™ br* un* ir HdcM (ktf «, w* »* «i^dw ffltMf t£ 
: tw ^,, . K[1 M^n Art *a? «iut« Scarf, fcfflff w« <****«« $CI ,. 3>« ^lu-tttfl M^ inB ^^ M!W 


MfcMfc . aft wn w™ crrt*cfr«b , rt W b<tKn «**** e»? BrtMrtu 'WW » t fcc ft*,, ■, ik*th* I*J. /. * 7/. +/. £ff?6. /A *J*. Mtf. ■* mrVtatfmft* Mlb« *brM*l. MATriUOLVSalMfcr, taSlnii 3d*M<3abt toe MX Kit* 

!«(« hOHfiCI l*lmm armatbt W*&fl- 

a. NOM. (illXKR. Utimftiim A\tA/A u*t> 7**'* #7 

L ft. («*. 6, *#. it. to;. j»r. AV-wr. '//. L**w* a*.*. 

KOM. SPEC. GdicmiHum valgahM f^/i* tjjt A*** «#• t*i- wmmm n *. #*# n.minum 4 
bum Or. /*j. M+i. //. f/#* liim«Mi» ilorc ilb> >*«*♦ M J WaitOiiffi vulgirc rtort jILo jfcjf. 
A tt A lifminjm vulgaris llore alb* G 5- /«. j*J T#*r», 7*7 **//• */ **"* w - £**■ hfmiiwi 
fcltif oppufitif oinuicu H* Ctf, f. A'y. /#/< J^toiRum folio piotuto cum impure ttgrc toto 4e 

A>4OT. f|*. 

N?tL Ltswn^tfKiBKrt UM| bicfr Srt ifrcrtr? f«* cti bm ^»**'<k*ttrfn oM Swt^f 3iIoin '. t itfai. 

3Wn t ht titt tart imrfwiffli (»<»«ni jur fter^finlwc (Ki«ci4Anj<t DfrUn, «v« 5»ma W&<ro*lwU$ fatferan. 

ftjljt'f- PiiftUgo Bniriiftifolb fru quinqucixr^'C* , U*t*f* »/w. SH^fr 3Btf<n<b( &&cr tBwtwt 
ftr» A'(rf> *•**«- €•*!- Nirro**kavcd PUouio, Ribwort. 3*tL PunU£inc Itic^a . LaacioU Jt 
V. "■: A 1 ! Wcffbrce* 

na* to fio« oat!i DJc^Utffn* 2>c Buaira (uto racr b«**o ambra Jart* »a vrafen ^2;^ci cber 
twebtrt* 

a. Wan fiit« fi m Arfbcnt rnib 3Bi*vtn / nab btubi «c*|l«i* i« M410 ui^ lunio, eb m« |kf^ rajt 
M t<n «*h*^ 'Ztnwitf ^ar4 MiVno cntu-t* 

j. 5*tj talt, irerfcaunfr jiNi!rfn&. flulinalfa^lmt t*r Haxiovi «n^ JMufflMf, alf QiribffdM 
twb *»ft«cf 9!atftMrfs , fibffw HV mtnaihU*** utb JTiaMttfrr ' Dvfi^^tvna tf* Nrt iwnt or: 

tcr Cffla^Ni- JW' PrwjurJturn m tff Ip.tljrf* ii ba< tidtilliiri JBuftr. 

4, SOM. GhS- Plinugo ^-"- / /^* 7#«/b. # j#. /if(r*fr. /* . 4 / , / j /*t^. // D^tf p j^. ittrh, 
4L .:./*/** f#« J/ci^* A /;. //a* 6*. *: 104, **}.+•** Will. *?* JO^feh *#. i#. A* vt>. a# it. 

NOM* SPtC Pla^ugo mioof DA 1*7* PUntfcjo i|uirtque'i*rvt* A* tt / m Q, rt +jt, JT** A #77. 
PLintigo (L^alliiiilii iitrft A J/- A>J*. 1/- llmt^o toJio tifcgulfo Uikcu4jih /->*-/ J#. Plinugn n> 
£idtifuln nuior C * . £** '/«• 7***^*. *J ■ **fi* t* imS, r ' *.*/4. /A #*«, /'*/**- if *. Pltaugo fo- 
1m hflcculun* f(HC* lubovtu Ai»ii. W. jj. /*), #»f, i/*i #7^ If. *JMartf. Hypericum, Hypericum vtifgire. 
CWyooatto, 3 
St> »m kru,x , H»p« I t PcHoriti, IkrbidiS. GtoviiwL ^, Miltc^rtmi , 'IVuihcrjn. ficl, 


-r^* 

^^^H 1. S/^IMWiotoflM i-fti! baft* b«^(cr, TwiMi«a«fif *a*ii bai ft*t bin , (o>ciscnt(l 
tUintr iW&m , N* 3*f«ca (bit) W trib , mtt rrcJm aptcibui «^o rtimi^bns , *ctoV / »'M fi« \mty& 
In 3«*rtf ltrhotft wCTt*fl f own fabrrMbra s3a«r ficbf». 

1. {I ttoot 1- A?*rff* ueo Qfbur'dXfl* uflb NtiN im iLjnio url* lulio. 

3. 3ttwnm5 Sr*ut Tf4 *! m*in uifit Nf trMMten, rrmiife^n , Una nnb OVfff trfitflitrB tri^cr/ 
ifl putifl u u«b 4 t^xn»^brri r Tfitreibr cH* ^jtw. trb iH na Ktrh*c* 2Bu?;Njrid*jr ; bt* J'inrtixr 
M ^iniiCT nw ii ir, mi WO^ fw&cf D« mcUocluJic tin> SSjftfcp a bra*d>t. fleu|frtiQ ri c5 wp flT^pci 
SiiUffn in ftc^ciiAtrMtt Uwiufioiic*, vtb^^n'cv, l^tort-rr* M^nocTwfai ^:cilcn, !£ie Pr**- 
piritt ^awn m Nr Utrii i» frfr Nl^ Oleum lMm>lcx nub comp^lKiirn. 

4. SOM. GLS* llvocri^um Xjr. /A ##*7^ 7****, *i* Hr*<h, Ud 17- foyy, u/. /?/J^ r#i. 5Mr^* 

I, J41, tftoi. it4* Hrsfl. A 1/. i/*** C «#.7"p Jfcf. 4'*- /^Jt i##. *><*. /#, JA J#. */7* tlti^i 

c. KOM. SP1CC Hypericum Smnftlfi ItL it* Or'* //# /* , //. «##/. Hypericum ottidnmi 
}fr$ A i/j Hypericum tWc rutco Ht*<b* W. f7. Hypericum vut^jre C - ^ '■. #7i T**^», j;^ 
**/f» "J. iW. "J- !•*'*. A *+u ftil 1** Hy;>erkiim valgarc prtjll* (Iibtihhme crcium virarti 
A>.*ih. ft H>peTieuxn llurtbin tr^vtii'S, auic iniuo, folia punclitii obtulis U*m K Ii t tn, £& 1*4, 

i( t <Wdftt. Disiulrt. 9fc0rtt«t €»fll I'ox Glo\*e» Stflm* 1* DigiMlc. 

*t I. *£iiru5 r t ^*uh bo*. S« 'BUticT finomu etrr*.* ^tilrn tvoQi'lfQ ^-tri^fq Mtg - t« ^3Lm(1 
faio r«h mi* Sfiff te<prcn« , nn5 rcaftfrn flC* aiv nntr C^ifc be^ ^fanflri*. 

r ^>fK P^ttT^Lr^lVi(^)tn^^l^dJac^^dudJ*, rrerf fit *inftdrrfr#^rf*?JW«fI 4^ ORb(offoWc**T 
ft* M$ mtv i* m btfc\Ua mrrfi. PARKIXSOS frbebE t«J bicraon anb b;r nJ poKp^iii mtc *» 
ga cmwcptnn «cr < £nM49 Ale) drwdXf lkc«ium ot5 rm ap^robwu* Wirwi rc*rr bet f^MX 
VT .t;. ^y< ptnrorcTRf i»o*lor 1 1 VI At recommc^liri pie SdUn (d «n JMumcn cnb ffljiip* ^j-fffT 
frnao>i wrM^m icrofiliulofn Ulceribu*. tie tfarrf frfo , reetra nan ffi** MM MUkbct, Dril t^' 
Noon?ci5bit^tdH>.«tfr im^imi ^^d^^rimfpnipurgirt 3^eak|M|ftMU>V«» 

4. NOR GtShJ. J) gtalrt **. A 7<7, tanv, i#/. Riv. A f#j. W M & /«Z ;/. to ^*j. ^X 
*4/» *vjfc j. ■'.■/. XWH #/• Wr/Jf. A *#» Ar«#. ft** # f< . Jt^*#«H#I. #i*.AV«i i 4>./i - iWwr. 

f* SOM- SPEC Digital^ f^i ^. /*j. JT«^> j*;. Dtf, /#,. Dicitdii purpurea A *. /A ///. Mri L 

'^* W; «f *r Oigiuhi piiptivi ol-o t^Kto C 5* /r*. J*/. &*e*b.L*ir Uigttlii ffe- 

!?«.;'?: A . "" A >l S* , "''V* rfi0,jS ^l*"" vviu A;w. tf. j*/* i^ialu foUola cai)onb oi«i 7*7. Twm 

It I icumiaaia /U;. J#A //^ #jrf . 


ELISABETHAE BLACKWELL 

HERBARIVM SELECTVM 

COLLECTIO STIRPIVM 

(jVAK 

IN PHARMACOPOL1IS AD MfclMCVM VSYM ASSERVANTVR 

QV*RVM 

DESCRIPTIO ET VIRES 

EX ANGUCO IDiOMATE IN LATJNVM CONVERSAE 

ET NOMINIBVS RECENTIORVM BOTAN1CORVM RECEPTIS AVCTAE 

mgvrae maxim am partem ai) xatvrale exemplar emekdatae 

ihtv^tve 

FASCICVLVS PRIMVS 

CONTINENS TAB. 1--15. 

[NDVSTR1A 

NICOLAI FRIDERICI EISF.NBERGERI 

PICTOKIS XORIMBERGAL IN REGION b YRHIS, UYAK SPIZEXBERG VOCATVR, OEGENH$i 
NOKLMBERGAE, TYP15 KJ. lOSJOTU'jHAlSaiMANNL aTi-^. ' *&?&+&%*&*&* <*&*& *&'&*&*&&&*& *^'"&*&*&>!&*&*&*&itti&t&^ 
Itfclfctf) KflCflwll mttUftnt* 

£>i>cc aittttwma Dcr 
lit ium 9(r$miv-@fbr<mc& in ten ^Ipotbecfrn aufbrbaltrn iwtbm 

6emi Scf^tcttwig uiift nuijrn au& 6c m i25ngli|d)e» ubcrfcijt 

wife r»j ^fc'iisnfl 

«t ton ben iifueflcn Bocanicis aitycnomnieiitn flia&mcn twne&rf t, tof ftfrbifrung a&et 
grofirn XfeciW na6 frrr EfMflt wrbriTrrt iff. befte&cnb in 1—15, SCupjfcr» fc DIfl(t«i 

tffttfaitirt Ml 

kfricolous gfricbmcjj UifciiDcrtjci: ^ 


<A^rc^t^ ^jM«f in ^ArnNT4 aiif *« €?:{«£"< wtaM?- ttuntag, flc&nicft top 3rt*na Scfrrt 3Wfr MW An - '7*7* I i 

i I I ; A til 

■tf 
ftp 

- ■ 

u 

Wi OH 
b ■ 

■£ 

kfc 


?! :^J-yM^'^W^ m ScVsVVScVW ; VVYW Y W WW V W WW WW WV WWVVVV: V PRAEFATIO. Abomnf acuo magnam cxiflimanoncm 
cWcquuu func Ycficiabfiu turn ob 
deleclatkmcm » quam pracbct co- 
nim tmocnitf gratusquc habitus* 
color , 6por ac odor y turn ob am- 
plifflmum rium, qucm cadcm, in praeftdium fc- 
cundac aducriacquc valctudinis ex alimcmonim 
ct medicamcntonim aliarumquc rerum neeeflnria. 
rum copia fitppediwmt : magna ettatn imluIHa 
temper excukum fuit ftudium , quo detCRumur 
ofundem qualitates , its, quae feniibus cxtcmis 
ftrapatcnt, fttis docenribus , quamlibct lliqiem 
propras viribus cllc inrtru*mi. Prohsttionc er- 
go baud opus eft , diiquifirioncm et cognmoncra 
ffirpium vniuerlannn omnibus cflc iucundani, ca- 
nnnvcrUf quae ad conferuandam ct rcftitucn- 
Bun fanitatera voles rcpertacfum, iingulu, qui* 
busfucccuradcmandau eft, vulcmct neceila- Si fenfu* noflri ca pollcrcnt facilitate* qua 
omnc* lus qualirates flatim dare dilccmerc et 
cumcoqiorishununiocconoinia comparare pflf- 
fem: poflVnt euam absque ditliculrate atqueer- 
two temper cligere ea, quae fecundum natura- 
tera ct pcactematuralem lingularum corpufum 
difjwfiooncm, vtiltflima (brent. His autcm ffi- 
ribiw deficientibus, imiltum quideni dc his qua* 
litadbus carumque effiencia acquc ac fruciuofa 
apfticatkmc'detvxit eafui fortuitus, plus todc* 
fcfla inquifiuo, meditaiio ct cxplomio; phiri* 
mum autcm atmuc latct et temper occultum m*- 
ncbit y minimum rarionc cognitions pcrfectac 
tuimibusque pcrfpcctac. Multa ctiam ex his iam 
noca quidem fucrunt vctcribus media*; led pcr- 
pauci ex fllis hwufn quacdam Icriptis coiilipna- 
runt , quorum practcrca vlus baud crat commu- 
nis mte arti* typographicac inucniioncm; quae 
veto per relatione* tantum tradebantur , iam 
longo temporis iiueriullo maxinuu partem cor- 
rui'ipcbaiuur* Quam vilis atquc errorum plena propterca 
Ibpium cogniiio feculo XV adhuc fucrit , lam 

tcftan- 
:finb bic Cr^cwacft ft i>cn aQm 3ntcn 

bcr in qreffe n JBtrtb acnxjcii/ iwil fit 
MAI uiir aflcinc bura>ihrc aitnfJjmlb 
d)f Okftalt, Sarl»f, (Btrod) unb Qlu 
W)mrt( tfickf *ym)miqcii i fenberit 
Mm in fltfiuibai unb franfen JajntburA bic 
^lahninq?' unb 9tr)nci)^Kittcl/ la nud) auf Die* 
Icanbar Wnic in miiudKrlci)^frirfni|rfna* 
urn unb(fd)rctbltd)at ?hijnt vcrid)af[ct I)o6cu: 
man bat aud> alkwir fi(5 tiiuul<qni fci>n Itvfcii/ 
tb« (£tijcnrd)4ifrai ^u cmbtfriif w«I b» fdiott in 
bit iinfrrlidK^inntn fallcnbc gcnuqfam ju crfni* 
itntqcbttir biift fine icbc ^rt wr OJcivaaifc ritirn 
^ffrT^^f^t Wujni obcr Arafr habt. tfs i|c bcr&* 
ijitlbcii tern 2>en>f i» norhi^ bafi bic 3)< tra ijtuuj 
unb Crfamtitt^ bcr Wntddjfc unb t&rcr ^qnu 
fdjflfrcn ilberbauptft icbennann tftpflid)/ ter 
imigcnabcr; bic infottbrrbctt WcnMtnttff 
unb aiicbcrbcrftcOung bcr @rfinibbc tr Nfldn 
bcjiuibcn iwrbcit; atlctt/ tt>dd)m bafur ju fbcaen 
aubclVhlni t>n nujlid) unb \\6i\)u\ (cor, 

Satin URgn Smncn baS 53tnu*?<jfn bib 
ten/ allt bitfc tSnptfdxiftcn Irglcid) bcutlid) ju 
untcrKbcifcn unb mtrbcrtc^maltqm^rM^ 
fung beS mcufcftltchni tftrpm* )u rmilacfj<u ; 
tmirbe man and) e&nc 3Subt u«& 3rrtbum an:* 

!.t: ttirtbkit t jnnnif irrldjc vcu bwfdbrn narl) 
tr bffoitbmt/ femcl nalurlicbcimlSml&trna^ 
turltdKtt/ iicrfaflimg eitif* idKn liorpatf/ (tin 
mUItd)|lcit nsircn, wnl nn£ abcr bicfrf S8cr* 
nt&<jc» ftl>Irt : fo ill !Wir vide* i>cn bit fc n (Emm* 
fd)aftcn unb brrultm Arafim fonwl, al* tftrcr 
?tmwHbun^imrjufd(hiicr5PclKunbncd>mcl>r 
burd> mauibiamt* s ?Jad)fud)fu, inachbniFm 
unb ^iuftn rnrbrfrt nwbtii/ 1>&$ mnftc abcr 
ftnupd) vc rberqai Wicbcn ; mvb ancb iwlr tw niti* 
(ten* in ?lnffbunq eimt wtRommmni unb atU 
ficmcinni (Srfrniihii** unbrtanb bldbnt. Sm 
Altai ?lcrjtcnwtir jiivir audi fdjwi x>idf*bawn 
bctiinb: f5hab*iirtbcrfcl)rTOcm(!ci>onibucncr# 
lta&fd>rittlid) BCtfafftft unt bitiMhiimfc mcht 
<mnikil icbrrmatin ju femem 9?u;ni anmnibcn 
<bc bic 5ftud)bruFcr Sunfr ibrni Jfiuanq naft* 
mc; tpaffrtbfr nurmmiMid>|ert»icrflan^tix*ur- 
bo ift6ttrd)ciiwfr Iflngc 3t\x mt i)itw wrbcrbrt 
roorben. 

Q6icrd>lcd)lmibirmibnnnad>bici?rfrmifT 
me bcr 0)cn\id)K tied) in bem X\ tcn^abrbnn* 

i i 
■ 

I f 


tcftrarur Hbri Iniiitf Rcncri* tyin* priimim exftn- 
nd* ct <\ww auidc nihilmmmi* euismodi intor- 
wdM omncs tome Rente* euliwna cxccpc- 
rint, facile pr^bat liber ifle, qui inter pnm<* 
Utrharii HorUqut S**ii*M tnulo in publicum 
nrifa « pauci* annt* varus in regiombus fac- 
piuMUC, quam poftca vtitiflimorum vllus* rocu- 
lus fuit. Quum deindc mox vetcrum > turn 
enccxjnifii et bcinorum, turn ctiim arabura, 
ftriptaincommunera vfum cderentur: plunma- 
rum ftrptum defcripuodcrwncndcbatur tarn bre- 
yis ci imperfecta * vi difficrtlime cognofccrcncur 
iliac, quibus vires laudatas tribucrunu adeo, vt 
viri doetiffimi ct fetcrtiffimi, qui a fceulo XVI. ad 
tiolrra tsque tempora omncs intendefum ncruo\ 
yi iingulas a vctcribui cotmncnibias IKrpcs octo 

Szrcnt ct inuenirent , mulca* nihilonrinui non- 
m ab osniii dubio libcrare potucrinr. PolV 
quam autcm hi ipfi dc publica vtititate moritifli- 
mi viri ftirpe*, quae ipfu occurrcbant, aceura- 
tru*dctcripferunt, poiiflimum vero addiris carum 
icorubus (vcut magna ex parte* praetipuc a pri- 
mw inueihgatoribuk nidi niinerua ct valdc imper- 
fcftc rcpraefenutii) nooore< reddidcrunt : ca 
nunc RaudcrmK felicitate, vt ccrti fimuj, cui- 
nam vceciabflmrn fpeciri, ex aliquot mtllibu< de- 
tectis, nacc vet ilia virtu* denuo afferta fucrir. Quonara vcro opcroftfljrm* hit primoniTn 
botanos;rapb<wum conaubu* aliter fieri baud po* 
tuit, quin ct iplac flirpc* ct carundem quaUca- 
tes vfusquc paullacim untum innotefecrent ; ali* 
quoi prictcrca antvorum decurfu plurcs pracltan- 
rtllimi acquc induftrii viri hunc laboreni in fe fu- 
freperunt fuaque,inucma pceulianbut fcripd* in 
publicum edidcrunt : cuncta apud multos non nifi 
eifperia repcrtri poicrant, idcoquc neecifica* cxi- 
fjebat, vt pro commodiori vfu flngula in vnuni 
opu*colligcrcmur, pftccipuc quurn non omne* 
ea irtgcmi vi gaudcant, tot vams expofttioncs 
inter ll- compunendt. 

Propterca medio iam fcculo XVL I A C O- 
BVS UALECHAMP1VS CwrawS eolte- 
ctioneni quidem fufccpit> fcdlOANNI MO- 
LIN EO perticiendan) tradidic , qui vero poll 
obicumcandcmpartccr irnpcffcctamrdiquitt ta- 
lem niminim, qualti a. jjS?- in duobus volumi- 
nibu* magnif , noto tilulo Htftorhf gfneralit 
plant jut hi Lxt^fnntnfU , I*u^duni typis cxcula 
ell; id quod opus modo nominaius M()l,l- 
NEVS feu MOUHX in pilicam quoquc 
lin^uam traduxit, qua, fccunduin$E(» VIKKII 
Indicem , di>obuf paritcr vi»liimimbiis compro- 
henfurnibidema.i6is<prclumrc1^uiteta 1 1653. 
aWtura ct emendatum (ullantc titulo hunts c<U* 
tionis, quam cjo poffidco) rccufum eft. Paul^ 

|Q bcrt anPCrVri/ Ntcuqni qtinqf^iu bit trfttn %&. 
4}tXf bit wit bKftrSrt turd) bfliSni!im9J«i 
|d)ci»[*iinni; uitb Uk b«|iaig akiebwet faft 
ftllcwr>!)l*wftttmS6lhr cflmi icIAfiiUutOTidjt 
aufitcttcmmcii/ f*i« nwn lctd>tltct> biiriiu^ aloL 
nntr toil* toi6Kiu<jc©«d)f iwlrj)rttin« iraibtn 
<t(l<\\ unb Hnlhutus n\\6b Ihftut Uniutis^ t 
naimt il^ iiiTOtnifl Jabwvin untrrfd)ifM((fcm 
Vdtibmi unb rjfttrff; alff nxJ iuid)mal$ fniirt 
ttrbfil<ii9>u*crfmif)Klc9cnrurbf. ;m*»b 
balb btnia* bit©*ntYoi btr attai fowl ari, 
d)ifd)di unb latttttifcbnt at« aud) ajabtf&i 
8mK burd) ben Znxl bfhinb grmacbft ntr. 
bni : bttanbe mrtii bic SOcfdlrabunq Bq mti|trn 
Q)avtid)K ft> furjuii& uii wlltouimriif ban W)Wtr)r 
U trlcnnniivftr/ mld)cbKmtigcffl)n folltcfi/bfj 
pen ftc ben bcfdpKbaifii ybx\ox i^yuyrt \<l 
btrif fcwt bag aud) bic<)dcbrfc|irii unb f!a% 
ftni Wannrtf bif wn torn XVIiai jabrtimbm 
an H9 rtuf unferc 3citcn bit mii «« 31Kn ^ 
nibmtc 03(nsid)fc auMURid)at unb au^ftmbia ;u 
mud>cii fid) allc mctjlidK Wiibc gr>)tbdt babtur 

Slcifiirol nocf) vide pen allem 3ti>tiKl nid)f bij 
nibefrcoat (oiiitm. 91ad>bemcabfr tbtntaic 
bcdjterBientf OnttKC blctrm^c Ok«sid>fti bit 
Alien ju jT)aiibat (cmrnm finbi btutlicbef be* 
(d>nebnv varnebmlid) *iber burd) bie berjaefu* 
tc^bbilbunijnKfpuHvdlfcmmfRfluAmdebrt! 
fr I b<«/ fnibcrlid» ipiStafaitfr gewefniMnb) Dni 
lenntbabrer qnnad)« babtit : fc gcmeieu twr 
nun blrWIurfftd^feit/ biiRWircbnc «Bcn ?n>fi* 
fdVHfal Iftmeiw iwldjfrSCrt ber Olrwdcftfe utu 
ter wtl taufenben/ bte von tr)nm entbeder n>or^ 
ben/ btcfc obrr iciK Sraft nad)nial# von ntucn 
juvjceiaiKt tverben iff. 

5BeiI nun aber bf Dam fc mubKimen uit* 
tcntct)mungcn Mrfcr crften AfrtutersW ftftrnbtr 
eg kwattcn fltftwn funto iti? b^u fr w« 
bit (BtmlAft frlbfteur al« aud> iljrc etaenW^r- 
tcnunbWujbortfireivimnwd) unbuacb behind 
wurben ; liber biefr* in emtgcu %\bu\x vitlt gf; 
lebrte uift Reifige Wanner biefc sfrnmrjimq m 
ridinabmen unbibrc Sntbelumteit 111 befon&OT 
Qcrtcn betanb nuchten : fr war alles berj w* 
Itn nur itrfrmier iu tinbe n# mttbiii jum bequemn 
Wcbraud) aus alfai erne ©ammlmig in eln eMU* 
iy$ ^BtTt n^tbi^t; umulrn md)t etnteberbtc^ 
Siqlcit b«>h fi> viclcnci> ifrElaruitjcii ititt ctuwibcr 

iuwrglcidKit. . J . 

« bat betniuid) feben in ber aitbem -Odrr: 

be6 XVI ten 3abrbn"bcrte [AC DALEQ IA» 
PIVS erne berglcteben Sammlmi^ jn madjetv 
jnwr aiiqtfaugcn/ frldje abertit wuenben 10. 
MOIJNEO uberatDcil/ ber estebrdjaud)** 
wllfcmmni nacb femem iebe bmterhefe/ fo W 
t6i> 1587. initwog^ftiiSvIiantni nntcr w< 
befanbai Xitel Iltfioriat vtnndlH /y«m>" 
tu^unrnfis \\\ I'ljon mi Dmf erfdjmtni iff; »* 
dx* 2Bal qcbauSrer MOLTNEVS ober M<>t 
LIN aud> In bie Araiuefifrije cpraAe liberffjiff 
tnr«ld)ere«, nacb UOnBUI Jiiuoge/ 1 * 
1615. ebeii bafdbft In t. ^ditben qebmat wnp*- 
1653. (we ber Xitel ber?(H*aabejbie id) belli* 
aitjeijpO perbefiett uub wrlieow n?:ebtr iwr^jj / K> noil fiimlcm labofcm **»* JSj f9&B? 
NBSBAVHiNVSetlQANNfiS HEN- 
RICVS CIIKRLERVS, CC mudcm ftudio 
., r vr: ^ongc liipcii rfi, BA\ li IX Ota. 
men pnoBJuiUin adiVnbendo, qui mo C vim CX* 
oft. aniequam jwadUmiffimum Iwcopitf pu* 
tftcittl luwn viifcrct, quod demum contipt a. 
gcTS- POMWICI CHABRAEI 
on* *l"a Kbroduni wibus voUummbii* //1//0- 
f M rtansvum vniuafdtit , noyjr ff rtfotutij* 

!U Wwk ROHERTI MOR1SONI ««• 
fjrffM Wf' 1 *™ <vmufffdlis Oxontrnps , amis to* 
tnu* fccundustprimu*, arboribm ct rrutricibus 
&OOU, cum nurture pcriit) ta folio Oxonii JL 
i6$q cxcuh», tenuis vcro a IACOUO BO* 
BARTIO ibidem a, 1690. ediius ell , quod 
opu* multa comprehends, quae BAVlILM tcm- 
poribus nondum cogniu crant* ldm opus ibi- 
dem a. 1715 rccufum prottai, cui edition* , in 
fiHfrmcmum primi totni detlcientis , practixa 
ciitfdero M O R I S O X I Pltatmm imMh- 
urn ttifinbutioy quae a. 167s, fiftillaiim ex- 
tuft , tcrtio vero iam tomo, tigum tamen mi* 
MribuS- infefta eft. Omnia, quae opera ha* 
ctenu* recenfita continent , ct adhuc plura iv>fte- 
ro tempore dc rtirpibus carumque quaiicatibus 
ct viribua dctcfta , mira indultria ct pt* ci j 1:ai !j 
dexwrirate in compendium icdegit IOANNES 
RAIVS in fua Ih florid fldnidmm ztnerAti, cu- 
lm primus atque fecundus tomus in folio a. 1680 
faftun MKNAEI atque SKGVIERU faWio- 
tbec* botanic*) Londini editus ct a. 1 ^88 (quae 
cdirw in mca bibliothcca proita) icemque a. 
1693 fmoneme I IALLEIU) StirpJ1ttuet.£nu+ 
mrrtt.tAXtyit.) recufus eft, tcrtius auccro 
tomus, canquam fupplememum, a. i704£l-IN* 
NAEVS indicat a. 1702) acccflit, oawe* au- 
tcra Cinul ibidem 1710. prodienmu 

Singula hacc opera mapni quidem facienda 
ct vfifl adeo ampliffimi funt, vt nemo, qui 0- 
mmuminhacdilbpltna ad illavsquc tempore detc- 
ctorum notitiam fibi compararc auct - iiwcm ca- 
me queat ; quoniam veto intellcctus huma.- 
ni oncdli funi nirnb angufli pro capiendis ct 
adviiira applicandtt omnibus, quae iam dctc- 
fta funt (praclcrtim quuni primi uirputm indaga- 
cor« fibi propofucrint , noKuIarum fcrmc ob- 
inirn fibi ramntm plancamm vires ct voutiKf 
propria* iodicarc} qvaequc cominuis lab(>ribus 
adhuc dacguntur: ncecflUas docuic* cas ilirpw, 
quarum vires ct vfiu cont T a morbo* praeftaniio* 
res dcprchendcbaniur ^ fel^cre casque ab cu urn 
tempore, a quo olHemac pharmaceuticae diaac 
condiue funt, in his afferuarc, quare eaedem 
plautarum oSicmalium nomen obdnuecunL Cirei has ipfa* crco, mtflis reliqui* , indi- 
candw ct coemus rcddenda* plamas alii dc bo- 
no publico firiliciti \iri ad no»ra vsque temporal 
occupau fuerunt variaquc hunc in fincm clabo* 

caruiit k«l wurtf- Gbcn ^trqlrid)cn 9Irbrit uuttmab* 
m balb barauf Kh 11AVHINVS unt) lO. 
HENR. CHERLERVS, mb iwarmitbtlTcm 
SJlci* nub 03t fcbicf lKf)f cif# woraii icbod) l*A\ 1 II- 

NVS&tiisrefttn Siutbali)LitIc;Bcr aba tOTUW 
mit io& abfjtmaci aI9 Wcft5 (>crrlid>c ran 
turn ©nil lutift b(|orbcrt n>cr&tn- wtldp* crft 
S. 1050, unl) 1651. bur* DOMLMCVM CIIA* 
BRAEVM gefdjabtf t>* rtunwr bm ZiUUluf^ 
ride pUnt arum <vniuer fa! h+ rwuj*- rt iHMvw 
m*c }u ?)wtBcii m 3 SvliatWcn qebrueft n>ur?c. 
(mm tfli" *- l6 8°. ju Oifurth m tSiigcHatto 
btr wcnlt^Ijcd pUntAfum hift" ue lunititrfdtff. 
Oxonitn/ii ROB-MOR1SOM (b« cr|fc SfXll 
i>cn box SMumni unb 6tr£ud)cn ift mc !ym 
^crfaiTcr vtr!ol>rfn ganflat^ in folic tit akwftrt 
abftAt ;um 93crfd)<tni uub a. 1609. gab [AC. 
BOUARTi\'S ben brtttai 5»ki1 bttw^ i« WU 
djcu bn>bm Xbcilctt utelte pi jiutwn ill/ &a* ju 
BAVIUXI3ntmticd)iiicbtbf(anbwar. Sot* 
beS^HIcfmba. i7is,fboibaft!bft»icbcta«tyi 

Icattunb; pi Gifi-jun^ b*8 cifltiti AlORWiNII 
P/jtj^^iim <vmbflkttrdrum dimwutto Qm\<A)t 
fAcn a. i«7*.bcfonbff#fl<bn»dttnar;v>wqcKiet 
n>crbnt;rtbfraud)bnn^tni^l)nl/itlcii?el nut 
tlnnmi Siqurtn, eiitgaiilctiil .9lil« b\t\ti$ 

tinbtw*|fmertenwnbcii©cii^|avib" n «>* 

8cttfd}dftcn mtb9hiwi tutbrdtt roorbat/ ba5 
ai cnMidj i f >. RA1\ SmftimtWv'**™^';^" 
riiMi pwr^fi tnit atfaunhdjem 3lci« unb bcfciu 
bcrtr Giff*illi1)!cir in Bit SCdtK gcbracftti ba< 
vpn bcr crfic unb wcott SBaitp a- i6tift. fmie 
MNXAEVS unb SECVIER anjti^ Ju ?«U 
bcninfclioqcbruH, aucfta- ifiSK.(rct!d)cau& 
aabci*l^i^unba.t693.Cmc^fn»eniiAr^ 

LKR niflbct) baftlbft liadw&rutt, bcrbrttte 

-Ehcil abcr# «l« cm euppLtmtutum, a 1701. 

Ohm UNNAEVS bat i-oj.) bf^cfutjft lib 

unb 1. iTitf. jufanimcti bafdbit roic&tr auiydcgt 

tucr&fliftnb. „ , - *i, 

ailf btrft ^JOfrfc aba fiiib iVMrh^di f 11 ta>d* 

lav unb bcnai immtWjdl*/ ^ c *k ^ennt* 
ui5 veu alkntf nsrf biS auf bu qcBacfitf Sfftcn 
ill bicfer iajiifcnuftaft M^ibn>ar/ ju bab<« 
iwlamun ; wal abcr Bic edjrairttii D« mctird}^ 
Ud>cniicrrtrtiiBt£iiucn^fui^baBOfa!lt^n^tf 

tntBrtrt wwbfii ifi (jwnwlcn 61c erftm JCnfe 
tcr#S3cttrdba firf) B^bni bcflr*b<t babeit, laft 
Cinrt i*ben (?Jfiw*f»/ baetWKit wrfemmnv 
bcfcuberc Atiiftnt unb 9lwiai flttjBjcigaO i»w 
immcrju ven luutn aitbfltt wire / MiTcn imp 
nun ©tbraud) anwenben IcnnWi; lo bar bit 
SMtomMflml *!<Ubra, biticma* Wmajat:/ 
6CTni9?u«n ui* Wcbrau* mbtvbu SirwMu 
tm vor rtiibcrn Irdftifl bcfuuBai twrbfii* *Jue;u P 
mfhlf u mib fddK fd>on *cn B<r 3«t an r ba bf * 
fcrbcxcOfficinnt oBrr fe qnnjmttt SipMb;F<ji 
flufqtndtrt wwben, Inbcniclbw.-iitliub^U 

SKfc nun, uurthbfwbunq Btr ArfflCj 
anyuaqni; baben brfaufunfcTj^ircnjinNrc 

fatal frlcbnn btfcn&(ru2i3a[cnabiutwn&cln 
(3) a unb 


I rtnmto^CTi/cdnrtnvnaculcmqaoraiionc: pauri 
namquc (lirpes MMum ddenptcrant , vet etiam 
Bftinf rcpr;iefen tannic j alii cstsilcm , ranquam 
jam coRmtat, loto nomine fiio indicarunt carun- 
demque vires et vctttatc* cancum tapofiicrum ; 
alti ea ficdiUa (tapWda, quae ex rcliqCi* mtu- 
turac rcpir* paracr vcilia dcprchcnft fum, fimul 
pcrmAarunCv ct quidcra vcl ordme alphabetic© 
nint» vd ftcirouum hacc retina per feciioncs 
pccuJitrc* diftributa; alii adhue e conmrio fe> 
cimdum diucTfia vifd claflc* Dmdidemnc > 
hUquc vcgetabtlia altaquv retnedia vtribus iisdt*m 
gaudentia iunCtim propoiucrunt , led itcrum 
fob 'nomine noco et teccpeo indicanint- 
Facile cnjo ex hb patct , plurinta honmi openim 
^ . h ':n':'-. ML i, ;i alj rum n medi mi n, in Cdufl 
c vif ctabili regno defurororum, de quibus agunt, 
lupponurc; et qufcunquc reliqua opera , quae 
dcfcripconcm am imagmem eoruin addidcrum, 
cxamifli fubiku, deprehendet , ea quoque du- 
biam laepiui relinqucrc cognirioncm illomm, 
quae ipllignota tunc: defcripuo namquc , eciam 
perfeditfima, tuagnam rcquimanentioncmad o* 
rone dubium rollcndum, et imagines vcl vitio&c, 
vet Gttcm co vsquc immfnutat ium t vt ittanira ope 
o;nim error acque injmttpraccauoatur,pracftantto- 
rcs vcro In alibt variitqueopcribusrnai<>ribu* con* 
miLrcro,flon omnibus licet, vtmccam, plure* 
ftirpc* ocrygrinu , quarum vna vd altera pan 
aut produoum quoddam a pharmacopocit colli- 
giturct affcruatur , in amptifKmis etiam opcribu* 
vd plane omii&* vel impcrfcAe adhnc explicau* 
aut deptaas ctk Ouam farite autem qinliUc perfuafom ha- 
bet, ab omnibus, qui fttrpes offidnalc* auc ca- 
njm partes vcl colligunc vd ad vfom mediojm 
adfiibent, ncccflario rcquiri, vt ecrra perfefta- 
que carundem co^nitionc inftnicti lint : tarn fa- 
.cilc etiam dcmonilrari potcft, errorcm in ha fie- 
mflhnc committi poflc, quoniam mulri ftirpes fi- 
t» valdcllmilcs hint, quae tamen qualiutum et 
vinum rttiooc maxinic inrcr ft diffenint. Hacc* 
ce qujdcm limilirudo occarrit cuam in ipfiiquj- 
buftlam genertbi^ praedpue quandoplania per- 
fe;tKmera fuam nondum auigit . ncc indawror 
Utis cdoSiH i eft , vt mm tunc ct wopn* ciw 
quabutTbinrcnj|>crd^nnfcibi1jbai, v. & tfinorc 
odore &c difimgucrc valeat; muko maioccm £ 
inen inmlitudinein offenmt variae fpedes vntm 
enwdcnu) U escnerw, Ilaudcquidcm mcjWitfcn- 
coihimnultocuin, tSnaiatiitin, omnci Tvniut 
genens ii«ici vna cademq^ etiam virtutc jn- 
nru*.cis cilc ; led error liuiiu opinionis fadle de- 
rnonftran pn; C R» dum plurimae fipomti ct odn- 
rem infi^nttcr diiTercniem ftatim produw iixque 
bin manifcnam f efledum fi non plane alumi , 

m genenbu*, quibus , fa-undum reintiorum 

bora. unbbffanbiumAd>nt, (Acritf^f RFdifth 
fSrtft: hum cini^nttiiMt (Mkn NcJIMm 
rtlltinctcfd)nflTnvcbfr<tu(b ar>grbilB<t; tSSm 
babcnfrlclKmJrt^n^dbnKnnadjj M t£m h f 
!anb/ OHKHigrt 1111b wn ibrnn *Ru\<n utrt £ 
branch aOnKsemmat; <mbfrrrMr>mbt<as 
ben iihnqnt !Had>cii 6cr 9?atur ttuftfi (*fft^ 
b:mS?m<|f juqlaa) dbq<fwnbrlt/imB martntr 

ttvt^run(creindiib<rittii{pl>abctiro^j&rtau 
wrmcnqct; eber HMb &Kfcn iXt tdjm in brfeitN rn 
Slbtbalutmni mtt(rfd)tri>r»; iicdjaufcrcljm^ 
gen baben Die -Or^mlna mdf brn A'rdfttn (u, 
fitntijtft unb md) brntlbcn bci> Ict>er "Xbt^ 

limit bifitrd titer iinbanbatSiuar#btcb(n]%i 
jen nacfi ubcTfitticmmo!/ jufllnaj m^WbA 
flkr ebcnftilltf nur ban brliinbfip?hiljmrn naA 
aiujrjri^ct, *OKrau8 irt dbcr ktd»t tu erf ciua, 
b*iB bit nifiltm uonbrefnrjeerfrn nuetfrfeip* 
nlP/ ft iWe bcr flnbrrn 9Ir jiui) ; 9RitteI, alfr ati& 

bersrauter, VMibfnenficljanbclii/verau^ff^n; 
unb tr>rr bic tibrtQnt 2Scrte/ bte tine )&tb&i 

bunflober abbilbtmabcrfrlbni betjaefejt bdtfa 

unter)iid)et^(rb<mc6 Itldjr finbni/bti^ihmf i^r 

Crfennmw benemqeii, bit Ibnc unbe Mub f W N 

n«6 rider 3n?nrcr»bnq Meibe: ro«I Me3f t 

RI>mbuit(t erne qroffe ?luTinerIfamfcit erfcrbcr, 

ttwnn nmn mthl irren inll/ tmb bie 9Ibbtlbu»c|{tt 

wo md)t ftbltrftfff; bed) ft tcrflnnrrt fltlb M 

bamit ban 3mhnm Ant ftnxmg abacbellfm 

twrb/bfffercunbbntthebfreSltlMlbuiwrnaberii 
onbern unb wclcrko arofern 3Bcrten «uf;ufu; 

dwv nld)t uberniimns Jbun iff/ e)>tic {ua^rri: 
(eii; bag bte mnftr auslanbifcbe 0dM&8i fa, 
m« ttcnt9f{cn« timac Sbeile m ben aporijelfit 
Aclammlrt ircrbcn, felbft in ben arcflcit ^Cerfcn 

ii^3f"^yoberbed)Kbrum>cl[fenimeiterIli: 
miuftnbenfinb, 

So Intftt mm dber }u t>n:rtb«Ien Ifti Hfc 
not&ttenby e ^ ftne^ Nifi md)f nur alktwt biete im 
ac, bic btcft (genv;d)fc cber emuje St)«'' &erf* 
brn lammleti/ ftnbfni oud) biefe/ bie ftldjc itini 
0omn tmtra^civ fbflt biefelben »c!ifomnim 
feu»cnnni|fcn: ebrnrckid)nftaud)mcnwim> 
Dd err a» jntftum rmibc^on^ni iwrbnv nxd 
VTek^niMd>ifeinf^iK^cf)nhd>rettniiteinan. 
ber b«beiw bie m Vlniclsunj iftrtr etamfibaAai 
gLirKbrvcttniunbfr imftrfthte&niimb. 2)idc 
wniia>reitfi»bet fi<t> jw.r ^ud> ft gar ?nf*i 

nmvjiWt^lfajtnujumariwiinbaetWeffi^ 
ttnftr feme 93o!lremnicni}nf r rfatiqet lm r ittiMW 
UmcMcr md>r qttmgfam imrrrrtcbret 18/ W 
cbe* ^^innmaUfjcir iMbriun^menben befoi^ 
ban ^ft6afr™ beg dkn^n, R<f$n% 
i« untatdKibnt; no* mebr abrr baben ftlA* 
JlehnhcblmDic unrcrfd)teMid>eSlrfen emcSW- 
WcAtrtratniwn&ergemniL e«l|imtr{wr 
M ttftttj bagemto bafiir balrcit/ e6 bartm 
gg& *» mn C1 ^rlen (*ierd>led>ts aud) nnerlra 
^urlmtqen; « Ian ober ber Umimitb btffff 
^«imn^^ulnd)tern?tefniiwbni,i!ibcnwKl 
benen mriltnt frqlnd) im (iknid) unb (Scfttairf 
em tncTfltctkr llutrrfd>trb Tirfr Ai\(m uubalftijei 
nuqiant/ u^o nid)t eme ^m] anbere Wtirl mr* 
i>oa> ctntn arcfeni ober flernijjent ©Mb berfto :: botanicorum doftrinntn , omfies jMantac vi Ipe- 
etc* adnumerantur, quae lions ct fructu* eonfor- 
roiiionc inter fe conucniuiu, licet tcliquarum 
pirtium habim longiflimc a To inuiccm rcccdant, 
e. g. Lapachum ct Acetofa ; Saluia ct Hormi- 
pum ; Lcucanthcmum cc Matricaria ; Abfinthu 
um f Arccmifia, Abrotanum ct Draco htfrba feu 
]>racunculus hortenfis &c, circa quae cc alia cius- 
modi genera nemo lane prol>axc potent, idem 
eflo, rum hacc an alia fpecics m vfum medicum 
ccnum ct cxpericntia detcrminatum ndhtbeauir: 
tsio rationi conucniennilimum crit , candem cu* 
tusuis generis (peciem , quam medicorura obfrr* 
uationes annotatao indicant. fempercfle eligcn* 
dam, licet aline toco habim fuo cum ilia penitus 
conucniant , nift accurato examine iam proba- 
nnn fit , vnius ct akerius partes conlluutiuu 
non (btum casdem, vcrunt ctiam vno eodemque 
gradu coniunclas cflc. Neino crco in dubtum 
quidem vocabit, c, g, Chamaemclum modorura 
€t romanum, Abfinttiium vulgare ct inlipidura, 
Abrotanum hortenfe ct campcltrc &c+ casdem 
vires exfcrerc haud poflfc , quia odor et &por 
cimtrarrtjm (tatim probat : feu aeque facile dc- 
monllrari potent , non folum Hcllckonim Hip- 
potrati* Tabcrnacmonrani (cuius radices in nfii* 
emit pharmaceutics fupcrioris ct inferioris Sa- 
xonac Hcllebori nifiri nomine adhuc rcperiun- 
tur) a reliquis Hcllebori nigri fpct'iefaus viribu* 
fuii proptcrca diflcrrc * quia ad aliud plane plan- 
unim genus , into ad aliam claflcm , referendus 
eft ; vcrum ctiam alia* Hcllebori nigri fpecic*, 
licet ad vnum idemque genua pertinennt et eun- 
dem ferme habitum prac fe fcrant, nempe Hclle- 
borujn foetidum, Hellebonim flore viridi ct 
HelTcborura (lore rofco, quid? quod varictaics 
hanimfpecicrum, viribus to haud prorfus inter 
fe conucnire, vnam potius debflius et mitius , al- 
teram fortius et atrocius iltas cxlerete. Im- 
politic ergo eft, niedicum obferuarionibus circa 
vfum cuiujdam plantae gaudcrc poflc iisdem, 
qua* aLnti quidam dc ilia annotauit, nifi cctus 
fit, fe aequo ac hunc candem ipftm plantain in 
vlinn vocajft. Vt ergo ncquc hi , qui planras officinales 
colligunt, neque IHi, qui casdem ad vfum ad- 
pltcanc, facile m crrorem mcurram , fed certain 
earura cogniuonein absque laborioft meditauo- 
nc cc inquifitionc obuneanc. tutiflhno certc et f;i- 
cillimo modo fuccurrit collectio quacdam , qua 
pUntae ollicinalci a rcliqui* vfu medico haud cc* 
Icbracis (eparatae accurate naturaequc fimillima 
praccipuarum caruin partium rci>raefentatione, 
ct quidem fecundum nugnitudinem ct colorem 
mturalem, ante oculta ponuntur. Tali* colle- 
ftio, quae vbique locorum vfum pracftet ita con- 
cinnau, vt nee vlla plauuruin oilicinalium defi* 

ciat. t*n offcnbaf)rrt/»d<6er Unttrfd>fib bcrart(nin 
ihrruHrdftnt ncd>ntf6rtiHibrjunc|)infn fcaben 
0*c|cl)lfd)tcn,twld>fitnfld^cr^utH\eitl'ebr ?(rl 
&fr5i^tiinlftcnaUcWa^id)ffale(Sf^nuua«ci)j 
KMHrimmtatWaBIR^ bcr^iiitc unB&tr 
Srud)t mir nuanbtr libtrnn Ecmmatf ob f\< alt icl> 

in &rr ubrtqcnWf Italt gani untcrfdncbtu fii^ : j, 
C- upaihum unb Acctofa, Salvia unb I lormmum, 
Lcucamhemum unb Matricaria, Abfmthtum, Ar* 
temilia, Abrotanum unb Draco hcrba feu Dracun- 
cutu*hortCTifi«&c. bci> twlcftm unb aitbrnt brr* 
Alcidjctt &kfd)kd)tcu nirnianbivirbbelwuprnt 
fottitav bafi « cincrlet) ftrjt/ cb bufc rbrr icnc ?lrt 
&crfdb(n jucitum qmifiVnunbbiud) bictfrfarj* 
rung be Itimmrcn ar^Kt)'ffltbrau<ft ongtHKitbrt 

n*frbc/ia cffnirbaud)b<r33ertntitff Amdbnltd)^ 
(ten fei)iv &*ift man bt»btrimigai3litcm(*G)fr 
fd)lfd)tcff/ ikI<6< bic anmrrtuiistit tKT Medico- 
mm Qugfjciqtt I>abtn / titlcjat blcibrn miiiTf; cb 
t\tctd> onDcrc in btr qanjai ©cftult vcllumit 
bcrfclkn itbacmfemmtiv c^ fti)c6cim,ba(i burd) 
due OtlOttC Untcrrud)un«i fd>on cmiffni tbdrt/ 
baft bit SdcftanfcSbttk t<o nuer itif btrj bcr <t\u 
btnt it(d)t nur cmtrlav fenbtm aud) in ciurrki) 
Pirab Derani^et f«>n, 9ticnwnb irirb alfo mcl 
JWCifdivbkiK M* Chamrmelum inodomm imb ro- 
manum, ba6 Abfmchmm vulgarcunb biflpidum^ 
Abrotanum hnnenfc unb eampeftre &c. ntc&t ci« 
urrlcn Qftirfuitq babtn Kmifi mil Btr OJfrud) 
unb @itf6mad fr aleld) bar ©c^nubnl bf nwiw : 

f*relrbflbcrau*(ctd)tiubm^ijcnKon.ba|imd)t 
imr alkm bft Ilellcbonv Kippocrant Tahcrn, 
(Ui[tn ^Jurjcln ned) br utigtf^agrt (ail allmt* 
balbcn iiibfit UMradfn Obcrj unb 5i(cbtr^ 
CffUlrf imtfr btm^Irtmai bte Hcllebori nigri 
qciunbaiiDcrbaO barum wn ben anbmi^lrtm 
org I lellebori nign in renter iBiirrunq unrtrfchit* 
bm fn)c, mil cr ;u einem am anbent Qkmkty 
to ia )u rintrqan; anbern tlaffe fliberet; font 
benibii6au(f}biednbereSbten/ pp )tt <)f eidj as 
lit* Ocmcqto unb dud) fail etaenn &t\tMt 

flltb/ lUtnlid) bet Helleboru^loeuduiJi re v ridi 
uitMlortf rofco, uiaud) fo ^arbie Jlbrentbuuqcn 
bicfcr Slrteiv in ibrrn itrarrtn md)t wfliq xtbtxe 
emlemmru, fonbem weniatlentf eine fitowddjee 
unb gtlutber; bie anbtrc fldrier unb bmt^t 
MK. tfffilt alftunnieqllch/ba&nnMediaif 
ebenbk9nmerfuiigeiiMiibem?lujeiieineS( s Je* 
iT>ad)ff*mtid)eiiIcmK/bieeinaiibererbai^ii.r.tf= 
AwWKtMQ wanti tnud>tBaftd)frt ifl/bciger 
ebntbic^rtbtiTclbtn/tiMttoier/ baju anmbtt 

Somif nun alfo UKbcr binaugo bicblf Of* 

ixinaUArduter fiimmlciii nod) and) btriaiigf; bit 
tgcbraud}eiv fc kidjthd) irxen/ t?itbern|u finer 
amntfni tfrfenntni^ bcrfelbai ol>iie nitiblamrat 
s juid)bni[aiunb?iati)fud>tntjclaiiafnmed)tfii/ 
Ift twl ber ftd>cr|lc xmb Indjrfrte 50eg/ fold>e 
bnrd) eme<|Aiu abnllcftf 9fbbilfrimq tbrer ftirs 
iifl}m|len Sbtik in bfr n«itiirltd)rtt &x6(t unb 

Earbf, unb inwr in tmcr bcfonbmi unb von aU 
a mdjt gcbrdnd)hd)cn QamfiKll abjicfcnbcr^ 
ten Qammiuns/ fur auftcii ju Icaai. 9lun ift 

Kw nidjt ju crroartnv bap erne foldjc @amin^ 
(iq# bi< adcntijalbfii brauJjbar »iUe / fo Hmc ■ 


Staus maxima curum ?vs vbiquc hoc nonimc re- 
ZS Ik, -luncibm ex info* hie vol illic non 
vrintao nta«« m .i(i, <*mOic veronica <l.id,» 
q^m omnci , alnmdc cognofd vol *lh.K add, 
qucaiit* 

Eiusmodi vcro coltcftio defidcrabatur, vf- 
eye <hm ar;ilIcioliflima Femina, mfaulli media 
aV^> Dnctorii BLAK WELL, retirta vi- 
dua , opiiubnubus quibusdam vu» oBciofiflimif 
ct pcritifliraif > felicinri fidcrc cam adgrciU eft ct 

pofiit* , in lurttn odidit hoc liiulo : A cunouf 

y/f-td/, tftnitfwfl-' /tw fa**'' ««'/ <V '** 

wotf ufWW Wjw » irtfci are norv ufedin the 
Pratitce of Pbjfir. bigrmed on I*!'* Copper 

PUm after Jhamnzu " f *™ '™* ''"l/^f *{ 
hUSABhfH BLACMFELL. Torvbicb 

is added J fbort Dtfatption of the Plants and 

tbrir commo* VUi in Phpek. London printed 

fyr JOHN NOURSEff tbe Lamp without 

Temple Bar \?&; i. c. Herbarium tetettum, 

quod continct quinRcntas fifiuras plancanim vo- 

liflimamm - quae nortris temporibui medico vfui 

internum ec fecundum imagines ab EL I S A B E- 

THA BLACKWELL ad viuum rcpiacfcn* 

tarn aeri foUi maoitwdmc dicilae fiflumur. Ac* 

ccdit brtfuis deferipuo phmarum carumque vfui 

in medica praxi communis. Londini ipu<l IO* 

ANNEM NOUKSE 1739. Kcpcriumur 

quip pc hoc in operc fingulac ptantac inodo fupra 

ind^coto acri inci&c fingutis dimidiis chame folia 

fecundum maRnitudincm atquc cdorcra natura- 

1cm (itris aptc rcpracfeniauc, cacque tcI inte- 

grac, Vd. fpatio deficicme* earura ramus cum 

adiuncta focpiu* radice, praefcrtim fi haec quo* 

cue medio* vfu TCttL Icinpcr autcm cum flotu, 

fruifhifi feminisque ti^ura (z quibu* hodic genc- 

nira dtaradcrc* pctuntur ) fijplhtim depi^ti, 

I)dCTtp:it>nci f pari modo acri incifkf, conuncnt 

alia 1 15 dimidia folia , fingula plvntmquc camm 

qiotuor, quflna» ex Domini IOSEP1II MIL* 

LEKI Kotnnkn oflictndi dcluiDtit, brcuibui m- 

dicantur plamac mafinuudo ct habiius, locus vbi 

repcrhntda, tcmpu< quo florcrc fol« y cc vifc* 

ipli adjtviptac, tdditi* dctiiquc nomimhus grac* 

Cls latini-S anglki^ hilpnicif * galling italicit, gCf- 

manicis ctbauub. Nullus qitidcmobfcruatus dl 

iiuio/cdpUntacoccuTTuncrccunduinoccarioncm, 

qua fucrunt oblatac; fingulac umen facile rcpe- 

hunrur ad du&um indicis nominutn lacinorum ct 

aaglicrtrum.Yirique volumkii adcatccmfubium^ti* 

Pauc^ deindc anna ehpth nliud opus, cun- 

dem fcopum pradixum habens, in Italia latino 

fcnnooc cxjilicatura in publicum prodiit Iwc titu- 

lo: Htfiofif ioi a ni as pradiat » feu pUn:&/um t 

qutt /J vjkm medicum pertinent, nymeacfotura, 

4ffti-MiQa*vim > ettmjbaniiqutt, turn 4 re* 

tenubui telebrium aittiorum fcrifth defumftte, 

dc aeneh UhJu 4tiinui&< 9 al^ue ad <vtuun 

eft «tfitmiflUMd*ilT«Vttilbaii4 remrtfba«iu*t 
itbrdudilidnflVimttniiiTOrt fcitf/ wilonnmi 
Iifu OncH «Ki>Krc*an ^WPP* 

OhUffl md)t, wcil M) 6k mciitai aUcirtbalbai 
bfliuranafnmmai(iiib/nnytuntmml*«i«(r 
cbrr 6anu*t ^rdud)ttd)CHbtrwujiciv uu& he 
MitadtffrU K«ftW al ? aUf «Pwwober oj 
tant c6tr nnb UtwUm wabm Kjmm. 

li.dKti Mtxficii fcWa»KW bmtcrlaffmc Wnu 
w, imt»n>ljulfcbKn(ticmqcr uud gcfdvS 
la^RamifrciiKuqltUl^ntaniaMC^iu^ma. 

intra Mftcntttl Sitfl an bag I'i*! gcffdfctjtfj 
Jeurtou* Herbal &** X*X* I|l: cm duwlc M 
IVraurcr^uA/XwIAtocntMtscoJLbba^u^ 

amber mcift mnhd>en QkmUWj bit iKuciges 
£,;3C6 jur ^Irjiwy ongaMnbt mg^B 
iuA temi no* ban ^!*lxn wn jp4j^* 
i^ifC ȣ2l<CUTOU;*li! gcnu;*tcH_3nd> 
iiinwniii XVuPJft SomiirtBcoffi ^flfltaW 

En& X}ic|cn i|t bevrtctupft etne rucjc -0^ 
jrcibunabcr t^civiA(c un6Nrfclbcngcmcti 

Sam 111 bitfcm BJcrt ftnbrr man icDctf W»49? 
imd> cbanvjciqtcr ?lrt mAupfcr flttioftnt auf 
emort bttlbffl 58o$flt befrnber*/ in fctna uarurlu 
Am ©»ft unb S«*o tittiKbt r ganj cber, hum 
bitfrfbfrSaiimtudjterlaubK/ emai 3twu;&c*i 
feiben ftbf flcftftift wrgeMcf/ uiib &«(hn cjrerd 
nod) btc ^ur;d/»erntbmlid> TOanuficana) j:it 
Stenai atbraudit mirb/ bfi) alien aberbtcWfj 
(laft Nr^ldrt, bcrSrudjr uub M 6a>9< 
(woven fjtutuicsi 2«j<^ ba^ jMUWSnQai b« 
0j<fd)lf*ti5 acH^mmcn wirb) bcfmiwrt bci)3(* 
ftiact. Sic *c|"d)rfibuu<i iff cbmrdW aut ias 
hrtlbcn S^Nm/ AcmcimaltQ <*uf jcbfm wcrt a 
JWfifcr qmedKiii ">«d>c auft ^>«tn 3£*# 
6@>A aR3«eKo Boanico i>fficiiiali am 
taqacfSftc 9tad}rid>r ^ifbet wn bcr ©roft unb 
Oqnut Dw C*> wddjfcs / wn 6*m Ort cNr BO 

Sntb »o c6 TOtid>fct/ uoitbcr 2nt waiui c* bin* 
ct/ uub Mil bfm 9hijm bcr )l;mt )UAcrd)ricboi 
wir& : brmc ucd) bciwau^c t mcrbm Die Wftrt 
tnIaRtntfd)tT; <incd)i^>cr/ cnalifdjr, fpani|a}cr ; 
frau;cftW>^/^alKTuK()crr boa) unbtiKbtrttat* 
fdjcr epra*t. <fuic Orbnung ifc bdnimcn 
war md)t bccbad)tct wcrbfit/ fonbmi bi< w 
ii>dd)ft |1cbm iinttKinanbtr/ tpiclic m£4Cn >v 
{)atibctt Icmmcufcoit; man (anabcrcinu^ 
l<id)t uad) 9lii)cii)t bc6 bcrjsjcfugtcu latauifd>tn 
imb cn^urd>cn dicfli|lcrt fuibat. 

9la<bwcnia 3a(jrm !am tin anberc* ®fr! 
in gltKfttr StbfKbt m 3tdim in larcnufAjr 
©praebcium ifor[d)fiu/ uulcr folgfiiban ^i r " : 
Hiitorta botanic* prjatcd, obev 23fiKiimi"^/ 
Scf^rdbang uub (iwol am* ben alien ah i«* 
cm bcriibtnten G*nft -6tellcru penommctrf 
Vlu^bjrfciccii bcncui^cit iCciuucbK t &* ;um 
arjncy.*jjebraucb QclJorcn, 111 l\upf<r (W* <xfmottfQtxfrt$M> nee non inch$esXXXy 
dpributdfy <vt faciliui cuiusque ftmpticis ^tniis 
a- beats di?*oltJniu*\ Opus Epulis I O AN- 
NI5 BAP^ISTAE MORANDI, Alt- 
4io!jstnfis f Bottnici • GdUnici* Piitoriu Aft- 
AioLm A AfDCC XUP rx t-jwrjpbid PE- 
TRI FRANCISCI MALATESTAE, in 
folio waioci lluiu* open* cxpofirio compre- 
henditur quadraginta et duabw* philyrii , non 
computous vnderim , quibitf tioilu*, prae- 
faoo fix. cxhibentur , et , practer frontilpi- 
cium aeri inct!um, ex fexagima o&o tabu- 
la dimidii charac folii nragnitudinc , quae 
reprnefcotant vnam ct quingentai fcxagima fpc- 
dot vegctabflium (quibusnonnulli* ad plantas 
4CdHn pl* n « " on pCftincnitt, omaroetui quafi 
liKO imereeflerunt ) tiaturali exemplar* valde, 
non tamen Temper penicus, fimiles, ct ouidera 
fcainduni integrum carum habitum, adcoquc 
ctiam, paud* execptis , unacum radio?. Quo- 
mam vero finpilac tabulae comprchendunt qua- 
tuorminimunymcrduin plusquam decern tiguras: 
ex nrinimo caruui nuracro natural^ magnitudo 
copiodi pott ft, et in reliquw , ob imminutara 

• maKnitudinem, parte* carum, natural! confoc- 
marionc exiguac, prorfiBnon comparcnt; fepa- 
ratus tamen tlos fruitusque, dummodo baud 
nimi* roagnt lint , vt et femen in magmcu- 
dine natural! ct &tis accurate exprefla told 
fingulis -ifrccicbus adponuntur. Dcfcriptionvm 
habituf fmgularomptoncarum, lodquotK\wunt, 
tempore quo florcnt, ac vires quae ipfis adtribu- 
untur , Aurtor hte ex alii* collcgit, cc opus (hum fc- 
cundum gencrum chin&era noftro acuo ftabili* 
tos, ctquidcm adduitumfyftemaasBocrhaiuiani* 
in XXXV fedioncs annexamque appendiceal di* 
ceffit, practcrcaquc ampliillmum indiccm alpha- 

bcacumfubiunxit. t i 

Vtut autem opus hoe, ratione ordinationis, 
nomcnclaturac, delcriptioni* « virium cxproba- 
uflinu* et femper ciraris fcriptis defumtarum, 
ttackvvclliano opcri longc praeferendum fit; ei- 
dem tamen intuitu primarii vibs, plantas fcilicet 
hlicc absque omni haefiuuonc cognitis redden* 
di, cidem longius adhuc poftponendum venit, 

• quia non foluin, vtiam moicatum eft, plurimne 
iconcs multum , et nc quidem vn« eademquc 
proponione feruata, imminucae hincque minus 
dignofcendic funt, verumetiam quia color in cx- 
eniplaribut hoc illuftratis, raro naturae pcniitM 
fimilii^ potiujcacrulciB, ruber, lutcu*irao vi- 
ritfej facj^limc idem eft » quum tarncn natura per 
padiu inefiaSile*, anarocn conibmtes, in his 
procedit. HUaccedit, quod opus Blackwcllia- 
num, ct praccipuc altcrum cius vobimen, mul- 
tascontineat peTCj^nnasftirpcsoiRcinalesha^enitf 

Soid figuram plane ignom et in aliisopcribui 
tftra quaercn das, dc quarum genuina et naturae 
refpaadente imagine co minus dubtum foucrc li* 
tttj quo maftis omnibus nocum eft , quousque 
AijRlonim curiollias in planurum exodcannn dc- 
tcflione ct tnquirittonc lc cxtendat , qua occafio- 
nc opportuna ^audcant, quos fumtui huic nego- 

QO Acn im& ucA 6cm ficb*n abttWet tvn btm 

UToylaiiOi Sotamjib *R;le«ifthcii \17,;Ijlcr. 
ttlqfimbt '^4 r ^* f^Bfc ;Ctfft*5Bfrtbe* 
(tcl)craus:4- ®eg«i Zttt, i ■ ^8osc»bieBtu £i< 
tri/^orrcbtK. dutfmad)nvunb/aurcr&cm^af 
pffr-Sitfl/au«fi>;^iipf(rplimntaufl>aIbma3o* 
gciviPcldKjGi 9Crfni«cn (3r»Kid>rai Cro&nni: 
ttrciulacy frtunrtf btc ClfKiital-Xtduta ivir 
iild)tqcwrcii/^cid>ftimnur jur3(cratbcmqcmu 
rd)<t|tii&)^cr^atur}icmItd}ii(mdeHCb&d)itid)C 

OJcfialti mltbiii aucfe; ipmirtt au5qfnommnv 
fomt Ux tiEmgd abgttiifttr oacftcllcn. iBnl 
abcr cinr tebc ^)(atlc rocntijfrcrr* 4 mancfomal 
ittcl}ral9ioSigurcnctithdlt:rcitlbct)bfiin> a:g* 
flat ihre nahirlid>c ©reft in crtrnnai u»b bci) 
ben litriflcii tcmmcti/ tpfgni bcr^Qtrilanmni^ 
bit an ficfe Tclbrt Hcitu £bci!c qar mttfi jum v Sor* 
fdjclu; 60A lrtcmccinilc3Mumcuii&bif ^rutfttf 
tram Re i»d)f tuqrc? ilnb / tint) bet game in 
niitur|id)crOkotrMi>^4aiiittACi»^)itiidkciif)mt 
ter ©ttfalt finer icbm 3rt bci>9«fit^rf, X)it ^c* 
fd)rdb»ng &a ©ffttilt tnur tcbai ;Xrf/D«t Or* 
tfS wc fir it\id)fft, t>cr ^at wann fie bliil>cr, nub 
brt |uac«i$iKtai IRujcitf ^at bcr Sflcmfe 
aufc flii&crn jufammat ^ttragai unb fan awn 
nrtd) &tit bmri<tr& 
fd)kd)U3nd)nv ntO 
f8oi a l)aavifd)ai Wftn 
lungai unb anon ^nijauja 
liber bicfc-S ebaifalto an ro 
tif4>c6 SKcgiftct btijgcfuflct ' 


Xiijtf fril acirjtai ©f* 
HftW furtu'bmT; *> nad> bem 
i\v\\ ^Ibibei* 
rl)akr/xi& ie* 
iatOalpfwk Cb »c4 nun birfc« ^rf, in Slnftftana tot 
auS bfttsi^rtai unb alkjat atiacjagtai Oonp 
ten aawmmfliatCrfcminflf %>ataumii«jf ae* 
ftftrSkngmtb 9hijaW/ 5a* a5Idt»rtliid>e urn 
tMCl»ubcrtrtft;f&tftri6ed)iu3nitl>umv&t*wr* 

wbmtiai ^tiucn^iKljmhcb btcfc(5f»a:I)ft oljue 
alien 3twif(l brfanb |n macfieiv bemiclbai reeit 
iwrfjiufaaif roal md)r itur allane/ n>tc ftoon ge# 
mclber/ bK allrrmaflat 3bbiibui^eu urn ^ar \ne * 
M f unb n«6t einmal in ancrlco {MKKU e»« 
s ycralad)utuvvrrfknurtuab olfo unFtEintbarcc 
qenuidict mob fenbern roril aud) ui ben iilumimr* 
fen Crtmplarni feitai bit Sarbcn ber^imr 
4«n«ilbitUd)r melmebr iftcr* Nc bltiue, rctjf, 
aclbfj iaaud) Mcarunct cutcrkonff eaficEjod) 111 
gec^alur ibrc u«bcfd»r«bk(bt&«I)b<tiaiiB[jc 
©hiffai bafcen. Saju(emintn«bf tojtm «« 
■S&latrocUiftbcii Waf; fcnbcrliA m W»ni5i«> 
taiiViiib/WiMricwnbcitauManbififtfii^iTU 
cinal PlciPdd)fnvbcrai W:fttilt bi-Mur nod) ^an* 
unbrtflnbanwfen unbvcr^blicbm^cm *wiy 
dut n>irb^ tu finbni finb, an bmn ^SttQtdi^lcfC 
mitber "aialur bcilo waiter ju parcliv « mehr 
lK!iinbia f wicmitnd)ni^iuc^iibBK^neH, 

n I tio impend an t , cc quot flirpes ex omnibus mundi 
vtegjs college in ipli* enrum horns colantur ct 
ad plcnam perfcCtioncm pcrducanwr. QuonianTvcro hoc rpfuro opus Blackwcllia- 
num non fblum caro prciio redimendum, vcrum 
ctiam lingua mimB vfitata cxpljcaonn eft : pau- 
cifTimi* hinc vfiim ram ncccflarium pradlorc pot- 

quaa- cft. Vc ergo virnque haecce dtfficulu*. 
turn fieri pot ell, tolhtur, pubticae vtiliuti infer* 
1 utendi lludio pernio: u* mcum liuiu* opcris cxem- 

!Ur viui* coloribus Hlurtranim Dam NICO- 
j\0 FRIDER1CO EISENBERGERO, 
Sielori noftratt- cum in fincm obaili> vt> pro 
jninuendo prcrio y tllud partiris vieibus ct prac* 
numerations ope denuo hi publicum ederet, pro 
communi veto vfij explicarioncm in latinam et 
gcrmanicam linguam traducendara curarct, quod 
prnpofiruni,qiium ipfiarriferit, programmate quo- 
cam dcd. 12. Martii 1747- idem enunciaui^e^im- 
pctrata mox huim Itudii culconim approbationc, 
hucusque exequi conrinunuu, Satb quwlem 
pcrtpc&um habui , eommencarii ratione nnilia, 
atque ctiam ttonnulla imaginum intuitu , emenda- 
ri poflc; fed rcliquae mcac occupations haud 
pcrmtttcbant, vt iplcmct hoe ex voto prac- 
narem. Plantarum quidcoi defcriptionu y apfi 
imafifoi haud raro conmiriae , mucmio omnium 
minimc necctTaria quidem viia eft , quoniam^ 
quod id habitutn illaruro atiinct , eundem imago 
darius, qinui acairariffima ddcriptio, cognicum 
reddit y Boris tempus aurcm et natalc folum omni- 
bus rcgionibui haud commune eft ; quae vero 
ratione fcpori* , odori* aharumque qualitatum, 
racdicarum praedpoe viriutum, vltcrius huheari 
potuiflcnt , plus tcitippris polhilatura fuillcnr* 
quam mihi quidem reliquum eft, ctfi ciusmodi 
labor lis forlan grams accemusquc (unlet , qui in 
compendium reditu doiiderim omnia iam ob- 
Fcruita, vel ctnm copia librorum* ex quibus 
haecconquircndafunt,earenu Proliant autcm in- 
fiwriimiilia ct mediebfati* nooi opera duaiiodi 
initnidioncm fuppcdicaticia; reliqui* autcm id, 
quod in opere Hlacfcvvdliano indicacum eft, fuf- 
fiat, Si vero horum altquis ctiam plura fctrc <lc- 
fidcrat, adeax vel SAM VEL IS DALE Phar- 
macologum, vd PAVLI HERMANN*! 
tvi;.i!i:r;Ku matcriac mcdkte, pnedoufi 1 [<J- 
ANNE BOECLEROeontinuatam et au- 

C [ CEOFPRO Y traftatum de materia medi- 
ca , hisque pro co^nofcendw facultatibia plan* 
tanmi ex illaruiu nrfolurionc omnium onri- 
me oatcnnbiw, addat CASPAR [S NBV- 
M A N N J Pradcttioncs chemicas alOANNE 
CHRISTIANOZIMMERMANNOcdi. 
^ ' v 5!,K n , u , ( * u *«« « cmendatiorcf a D t 

?r«V RIS T°' >H0R0 "KINRICO 
KhS^hL ntulo Ch^iac medicae oWmatico- 
expenmcnulis nunc in publicum prodeumw. Quic* WfAfli 91mdd)ft ifcerliftupM tvfxxtdttj brl*/ 

Jutf dflfaaibfit Niju Kifdbftill, ntc wlc Ah 

^WcautfaUen^llrilcnber^dtiiibflibariant 
PIdrtcii qficqni tiul> jur 93cllf cmmcnljcit "ae* 
frradjf nxifrit. 

^BnlolKr^crcp^Ccrlmajtiiur^lIfmrffhr 
ttKOm fcn&crnaud) 111 ci ncr <S-prad)C/ bictrfnt^ 
vcrllfbtTV wrfcifift \ft: fe fviincn t>\< maRcn lift 
|cld)tt*wd)t$u 9lm mad)cn. pmit nunbcQ 
&m -^li^muiflcu (e virl fB mcftUcfyfttgcbtifcii 
r&ttbti fyab id) aitf fttbf jum acwanni Swnq 
nitfm l)icfiqai9)fal)lcr/ ^rrru v?(cc[. Srif b t (fr, 
fcubfrgcr^ mcin illumlmrm ^pcmplar bajiuiit 

fioltoi^ Nift (r iu23f^m(n^f^ut^bf^«cftrt^ 
d>cf( ctiidiWKt uub t>nrck> 9>(t>I>ulfc tints 
crrd)u|Kd nad)ntad)C»/ jum aLK)cmaiicii@^ 
braud) obcr bk2.VfdirnNuiqiu &ic latcitttfibc 

uit6tnjtid)fi5prad)Ci^frff;ml*iiT<:inncd)tf/ttO/ 
ju fr »d> twim mid) tutfd>loflen, fcldjcs ftferi 

bti&cn in ana 92adjno)r Mm ri 9tfm 1-4- 

bcfaitb qrmaaVt uub, tt>ctl ret feme htbht* 

bcr qeftmbm/ M&!>cr foitgcfejrt I>at. 3d) bah 

Jjranwbi crraiimvba§ ticlrt m Slnffljunq &w 

^^jtf?/ aud> citiEifM ni9rtit>l>utt<| tMS&btibm 

gtiifiico^ItitRtevcrbcircrtwcArii/abtrtunncaiu 
bmoycrrrcbftiutuu crlaubrni mir i»d>r/ fpldjri 
gftWKKQ i]( iicbmcti/ iwc id) rt flmnnifd)fiL 
»K»ti*rnbu»ato 

MM ©aatdblb* fdbft litdtf ubcmnjfimmcr/ ju 
rtttberu/ btrtrt td) jjwr amwrm^fttfti furnetbK'i 
iwd,ttw5tbrc ©cftaltun&Sarhc mffimefa fcf- 
OC pic a^bilbult*} batflitht al5 &k acnaucfrc 
gfWwtfrUHg crrcimrlid) madm/ t>(f 3cit 6ct 
Sine dbrrmib bcrOrt/ nw ficiu tMd»Vn pfl^ 
S n ^"^I>niVaiibaimd)TrtiurIcni|l; ma&aba 
m 3lti|fbiHK\&cq01rruA^ fyttmadt un&<nti 
Nrcr «Wn^aftCH; m|onbrrl)nr il>rcr aqtifn* 
AriUtribfrnter I)iiTtc fcmiai anaqciact mrrbciTi 
itur&c mArScit crfcrbm babtixt al* nur lihrja 
roar/ eKjlad) drr^ladifii «rbnt bfiun^ic nU 
irae mMBcrm iverben ift tn riitcm fuwi «f P 
flnr benMmmcn ju feubni minfibnt / o&cr fl «* 
mitciclcn 5Mid)crn junt nacQfuArti nicbtvfrft. 
lKnni^AVCIJnd)rananifl)mniod)rfdcttKknfciwt L 
UcbcrbKirtMaudjfrl^Mfrrcfeciiwibjft 

9iad)nd)Kn iufttiiiwn qrtrascii fittb; antvni 
obcr ton Das aiiACictqrt qnmq fenn. VQm 

abcnnirn-^icrfaaucftKnmubfinmfbrcrstuipA 
cni;crIaiiqct,r^ntd)ccrfc!d)^cnrwbfnHSA.H 
Hf': EP 5«™woIopa,cfccrPAVL .IIERMAN- 

aud) m si EPH. fk. Gt'oKKHOY ^afliw i 
jW N3 «m bwnt fid) offciib^r^ WJ vamebret uiib ucrboftrt untcrbcm ^irfi 
«r BvuiMtdKii unb mit lHrpcnmniEcn enrtf- 

■P^SRHIt ilSce l£i; nun an baft ttdjt (WW. Quicquid ergo pro viribiK ct temporw fpa- 
tio id emendationem huiuf open* cumuli, fc* 
quern ibuf comprehend itur. 

j.) VW Blackwcllianum opus latino n<v 
mine illud, quod in Germanue pharmacopolit* 
vfu roccptiim ell* non indicat , idem adpolui; 
gennantea vero pk™mquenomina,etquidetn &rv 
plus ad RVPPII Florae IcncnlUducAim.cmcndaui, 
quontam luce imxiimm partem cnrum-ni vcl pc* 
nintfomifft lucrum : intcrdum, quando tempuf 
va-cabac, idem circa nomina qiioquc aliarum lin- 
guaruin obloruaui lequuutf potilEmum DO DO- 
NAEVM. IO.BAVIIIXVM ac CAME. 
RARIVM, conlulti* fimul rirca Rallica numi- 
na TOURNEKORTII inititutkmibui ct 
VAILL AN T I 1 botanicn Pariffenfi 9 circa iia* 
lica ZANNICHELLI hift<*ria plantarum ad 
littora Veneta nalcenrium, immoctiam ctrca angti- 
,caGERAK»I,PAKKIXSONII«RAII 
hlftoria huiusquc fynopfl. Exemplar BlackvveU 
lianum pracnuttit nomma totina oilicinalia cr an- 
gtkaru, deinde fcquitur defcriptto iplius llirpis 
ciusquc virium medicarum ct tandem banc tra- 
Aabonem claudunt n<miinn aliarum lin^iumm 
cum rcpctiikme larinorum absque vtla mutatio- 
»c; hac Bittern noua eius in cdt:i<>nc omnia haec 
nomina primo loco occurrunt ct deinde reliquae 
innotationcs ex an^ico tdiomatc tramlatae. 

a) Quura nomen laiinum in excmplari 
Black v vcl liano illud tanrum indiccr, quod in of- 
(kirns pharmaceutic** vfitatuin cfl » hoc vcro, 
\-- i ti;i.::Miu^Lic emend tundoArinuu botav 
niam muttqueopcflabilitam ex certii inlaltibili- 
busquc charactenbut plantarum in dcterminaia 
genera diftin^ioncm , ficpiiu mutatum fucrit : 
<tforom in gratiam, qui do bis ctiam ccrtiorcf fieri 
curium, caJcm qunjue ex pracltantrilimis au- 
""**» qui vel Integra fyflemata vcl fecun- 
dum hicc ordinatos catalogs ^dumroodo in hi* 
emtdem fpecici tncntio fitj in publicum edidc- 
nmt, radicaui ct quidem ordine chronol^ico, 
quo corum aiictorcs fc inuiccm cxccpcnmt, ita 
tamcnlimitato, vt eo in cafu> quando fcqucn- 
trmn quidam, idem nontcn alicuiu* antecedent** 
icruamt, huic ftatim ille adiungcrctur* Auito- 
nim autetn opera » quae hunc in fincm Iclwu 
font ordine chronologico femientia: IO. RAJ I 
plantarum bifloria et mcthoau* nee non lynopiis 
mob da (tireiim Britmiw '^r.i\ [OS E PHI 
PITTOX1 TOURNEFORTH inlhtucio- 
ijc<, AVCVSTI QVIRIXI UIVIX1 or- 
^plancarum, iOAXMS IIENRICI HEV- 
CMKKI index plantarum J I. medici academiae 
v iteoibe^cfitli et noui prouentu* ciusdem hf>ru, 
HhXRici BERNARUi RVPPII fl T >ra lenert- 
fi*» IOANXIS IACOKI OlM.EXd caialo- 
P^rlantarum C-ilVcnlium , HERMANN'! 
BOERHAAVK index alter plantarum I L Liig- 
^nt^liataui, SEBASTIAN] VAiLLAaVT bo- 
i^TTKum Parifienfe ctuiquc communkara ad 
*fc academiae rcgiae Panlicnlls, LAVREN- 
[A HEtSTERI indices plantarum IL acade- 
mic I uliac eiuuiue fyilnna plantarum t CARO- 
M LLXNAEl genera plantarum , ADR1A.NI 

van ^a* tAalfeiur^crbfircrun^iNcfrf SBntt 
uad) xjcrnieiicti utiO fo »icl bit 3f it t rlaubtc bf *$* 
gnrAgriv bf((cl>fr m fci^mVn. 

^ J *5 JBflnn in ban Oriental mit bcmlaffu 
nird)c» vJamtn md)t ttr m fottmettS^MIH m 
gcnM>!>Hlid>c an^ciqtrnT/ fo I>abtd> rel<ficit^n# 
Attugcr ; allc reutlcftnt Stomal abt r maftatf w\ fy 

RVPPII flor. Jen. wrbfltirt; n>01 fold)f *ftt t 
vcriahdut e&fr qor au^djiftn futt) : juwcrlm 
ill |o!d)rcaud)bt t)l>rii ^Jamm txx mUxw ©prai 
djat ^ici)fijdv^^^>id>lonOcr|[£hii(>i){>X.\^ 
VM,tO.BAVHINVM uitb CAMERARJ VM 
efahict/ in Sfnfcftung brr frantcfucbai ator 
OuRNEFORTninltoudonS umS^AlU 
LANT Hora^PariC, btv Italian;^):, i/AXXI- 
CIIKIJJ Iftona deile Panccs, id fcl&ft beroulu 

fdjuOERARIXPARKIXSOX.RAlihiftjrViib 
Qri -p^UMmic(tbic3«tcrtauM(imif)u t>ilft 

Sruontmcii (rata 3"> Original ivcrbcn bi^laj 
iii:t!):Oif;cmah0l4;nnt iicf>|fbcii cii^lti'-^fii 
wrau^ 4tKjt/ febain fe^et btc 3iff*rfibu^a 
t)c6®c^id)ff5unbfniif«.< Jhi«^/U:ib bic Ha* 
mai auff anbtni SprodnM mir untfrninbtrrcc 
SSlctKc^ellOM ba lamuifd>tit mad)f« «ti Qc f 

iftltrtj iti bicicriKuai ?(ueijiabcabcr|tfh:*iade 
icft 5t(OTtn wrou u»b b«nu bk ubri^t burner* 
luiycii naift ban Original ubcriVjt. 

O ®fll i» ^m Original t>wd& bm latci* 
ntfd)cn »ur ba Officinal^ jlam: au^^4ft/ 6ie* 
fcrabcr/bci) mcbr uitb mrftr gtfd)f5:Hfr iOcrbc*# 
ftruHij be r Strdurr n Pcbrc unb ba&urd) na !> ^ 
nmftn imb unberni jltd)m Xciinjft<[>ni arm vA* 
ttrtfmthnlinubfrfrlkttm bcfonbrrfWcfftl:^! 
tC|Wdmaltfacanbmn>&rbniitt:f4>I>Abtd)^tim 
ju i}flaDnv bit mid) bitrwu cmc Ola^ncbt wr# 
famint/ bicfc 9)amrn auS ben idriubni^av bit 
nitwcbcr ganjc fyRcmauobcr na^btcicti nn^f* 
nd>tefe catalogoi, (roami bicft bcr verfommenj 
bru 3rt SWclbunq tbun^ gcmciii <\t mad>ct bah:rv 
ongOdfletf unb j»ar m b^rOrOnunq/ ipif bie 
$OojflKV bcrfclbf 11 bcr ;3*u iiiic^ obF ftiwnbcr 
flcfol^rt liitb/ bo* mit bun UnrcrfdKib, bw f 
todiiti von cmriii nacbrolqcntvit btr J}abraf tts 
ncS vtrbcrarbenben bVubcbdlrai ivDrbav bitfrnt 
Kiitrfoaltid) bn>qcfoicrrourbt. 5)ic idjiiuubfli 
;ucm>abkt bab</ futb nac^ cbbtnulbttr 3eit^ 
-Orbtmnq 10* RAII htllona f mcchodiu et fyno- 
pf^ia^EPH.PrrTON.TOURXEKORTIIm- 
ftitu:ioncs* AVG. QV1R. RIVINI ordinci plan* 
tar. 10. 1 IENR. dc 1 1 RVCI IER index plant, cc 
noui proucntut 11 Vitemb. HENR. RKRNH. 
RVTPU Qor. IcncnC IO. IAC DILLEM1 
catah plant. Ciffenf. HERM. UOERIIAAVE 
index alter 11. U Bat.SED. VAfLI,AXTboan. 
PariC ec atta acad. R. PariC LAVR. HEISTB- 
RI indices H. Ildmfh ct ryftema , CAR. I.IX- 
NAEI Ren. plantar. ADRIAN. \*an ROYEN 
fior. Lcyd. prodr. ALB. de IIALLER ftirp. 
Ilcluct. 10, GK. MENR, KRAMERI tenia- 
men bot. CHRBTIANC01TLIEB LVDWL 
Oil dcltmt. plant. EX'KKIl. IAC. van WA- 
CHKN0ORFlLVltrai.ind. 2>K«rfd)k*W- 
jCviniui ijcii abet fclbft clnrt jcbat ©rasid)fc^ 
Of.) no* 


I van ROVKN florae Lcydcnfis prodromitf, AL- 
BERT! 1IALLER1 enumerate Rirpnmi Hcl- 
irtto, IOANXIS CKORGII IIENKICI KRA- 
MKRI tcntamcn boranicum cmcniatum ct au- 
ctum,CIIIUSTIAM GOTTUB- ^WfGIl 
dctmitioncsplanrarum, EVEUIIARUl 1ACO- 
Bl van WACIIENDORF horri Vlnkvttm in* 
dcx. Singulanim autcm pjantaruin* gcncricc* 
chara&crofi ipfos ad mcntcm horum viromm Uu- 
ditorum aiiderc i nimii prolixum ct omen baud 
\*aldc vttlcfuiflet; quomamomncs, quibushaec 
curac cordique funt, eorum opcribus carcre ne- 
qucunr, 

3) Dum in Blaclcvvciliano opere fpeoei 
depittae noracn fpecificum nunquam indicacur, 
hociutcmncccflariofcirc debene illi. qui plum dc 
cademplmta ex aliorum fcripris coiltgere ftudent : 
hacc quoquc nomina rtgiltatim addidi hoc ordine, 
v* ilia primo loco pofira ftm > quae nunc ad nor- 
mam opcrum fvftemaricoruin cxcluduntur, dcin- 
de vcro lequantur cmendaca » omnia autcm v* 
triusque liuius diftinaim^ itcrum lemporii ordi- 
ne, quo propofiia fucnim , ita tamciu vt ma- 
gi* (implicia pracccdant ct, quae proximc inter 
fe conueniuni , coniungajitur. Vt fubtanrcm 
laboretn hunc moldluTn, pnmum ex J>. LIK- 
NAKI bono Clifomanoct I), dc IIAU.KK 
cnumci-ttionc ftirpitroi Uducciae (Ti qtitdem hi 
excrcitatitljini ct acairatifllmi viri ciusdem fpccki 
mention em feccmnO tot ex hts nominibus con- 

Imfiui, quoc (topu* pracfixus rcquirebat , dem- 
* opera citata tpfemct cuolui « demum hacc 
nomina fecundum ordinem lupra memoratum di* 
cefli, fiquc nonnunquam alia notatu dtgna repe- 
ri, haccquoque addkli, praecimic autcm fimut 
curaui, nc primuin numiim oflicimtb au£torcm 
practcrircni* Qcando imago quacdim appofita 
(dc quo max no. 5. plum) alum fpeciem vcl Tt> 
rictatcm repracfentat* huiu* quoquc nomina ipc~ 
cilica, fed ftpafarim , indieauL naoS Stoic fon<* bit % r bdoMtn ffltfmur bn)j»fc 
gnv wAxt ju mmlrtURSunb bod> ebne eto*n 
v\\x\m gctinffli : imiI alio bflitnetwag baton 
gdegm ift t mtt i|>rc» ffialcu fdjoii vaft^ca 
fan muflVtu 4) Qi>odad imagines Rtackvvcllianxs attinct, 
extra dubium quidem polltum eft, ca* naturae co- 
usque refpondcre p vt planta repraelentata absque 
errtjrclbtim cognufi-i queat ; quoniam veronihllo- 
minus aecwatiormquimiomanifcftauit,multasea- 
nim, ct forinac ct colon* rationc, n<^n &tis viuidc 
nee pcrfpicue depifta-s effe , E1SEN B K R G E- 
RVM admonui » \t» quoties occafiopermiue- 
bat, exemplar naturale eonferret ct, vbi nc- 
ccflarium videbatur » vcl ramum recens depi- 
etuin Blackvvellianae fi^urac iungcrct, vd ima- 
gincm plane nouam liiblliiueret ct huic ratmmi 
untum Blackvycllianac lipurae addcret , itctD- 
que» vbi radieti ad modicum vfum paritct com* 
mendaue imago deficeret, hanc quoque fubiun- 
geret. Etfi autcm artifcx * hu htbetiter moron 
gcrens, omnei vire* intenderit* vt nouas imaRi- 
nci addkas naturati cxemplari peoximc acccdcn- 
tcs paiarct caique ipfetoet aeri incideret: impofli- 

bile 3.) 90*il in frm OriAhMl nimM bnU* 
fenbtr/ ?Ial>mc &tr abgAtl6ctcn 3lrt aiuv;fij 
gctirr/baraufatcrrtlkPrtufcmmtf^annmana; 

langef : (0 bak id) aud) fc!d>c m^befonberc anao 

ingctut bitftr Orbitun^ bati td> bidcmgnvl>i( 
cnri^cS Sagrt^n ficn foflmmtiOftnt wcricn 
mdjr mft>rftir gulhgcrtant) wcrbcit* veran^fo 

Srtunb Nmn bK vcrbrtfrrrftv ^lk abtr wiikiij 
<rlci) Stntbetliing cbcnfall? itacft be r £>rbnei^ 
btt Ak-.-- nxr lit beranbijem ud>« roorbciv bri> i':.- 
biiB bci) icbcm Olabmtn bit mcbr cinfatftm tcrj 
an; biefc aben bif am nadiflat mil r inanber iit»cr* 
cmlommcit/ bfi>rdmmm iidinu Jur irlaAtfr 
nmgblefa mubfti»f» Slrbnt babt td) ifbc^mali 
au5 b*6 J^trru I.INNAEI IIuno Clifortbno 
tmb bc« iwrn M» ASUfeOtG EmraeriL 
flirp. 1 leluet. (iiMmi brffc gtiibtf unb f^r^faltii 

Sr Wanner rbtitbitfc 91rr angcjctgcc babnr bif 
labmnt/ fovid brrfdbnt ^t innncr9lbfid)titd> 
tl>tfl gemt fen/ jtifhiininnt ^riiichct/ <tl6t>iittn btc 
an«|t}tt4tc ^d}ri|tcn felbft dufgc(a>Iitgciw nib/ 
!(d)btc^abntcitnad>mniirrg(indMoi(£'mri^i 
hma nt Crbnung artrad)tunb/ (t> ld>*tiwilni 
necQitnbcrt nKrfivurblqrgctunbriv(cId>cbft)4fi 
!,:.>:. b^bd) id)fcmit fcnoalEd) iiut'n taraui^f* 
ftbnvbaBbrrUriUbcrbes C(fiaiiai;?lal)matf 
iiid)tinc^ttubfrflaju)aiR>frbrn. Ql^nmbifbc* 
g^ftite Siflur (baton fa\lctd) no. 5, cm md>rcr$) 
nam timr anbern Slrt $bcr Bwo^Bna qtmrti 
tl)t: meibcn/ fo babe id) aud) brr fdb* n befenban 
vlaltmcii/ al^cr untcrfd)irbe n r aniirjngt. 

4,) ^Stoebir5QlactwrUifd)c;)iauraionliitu 
Srt/b4tc0wcbUcnie%4ttgtat/ ban fie bcr?}d# 
iurfciit)nhd)fmb^ tMBnuntbaeab^fbilbcteffc* 
u\il/? alfebalb cbtK 3rrt!>um mcuncn Ian; 
lotilabcr fl[fld)irol cine fltiMurrt Uiitrrjiu&uiM 
cittbcdtC/ bag vide lii3lnKl>uiiab«- 0)(Ka!tuiw 

tarbttt ntdft lebbaft unb bmtfld) tuitua wr«* 
dlctfinb: fo*ttbcid)^frrae3evS9re** 
CT^?>i babi" auqarkfni; ban f r/ [* eft c? Me 0*' 
[c 4cnl>nt crliiubtc/batf iiattb[id>r2Wu|lcr ba^tftftt 
qdjaltmunbyUvinHeen^tbigfdjieuf.-fiitTi^bcrd 1 
nai ncu±abgfbtlbctni 3»ctg brr^IiidmUif^' 11 
'^iA^btogcfiiqfffCbcrditr^anj nrue3(4ur w* 
crtigtt unb nureinai3ird<|Mit bcr S9larfn*cBi* 
men beobdwltni; InwiAiS wo b:r 3bbilCitM 
ert^urjd/nwimfictbcniMSiiibniaiwrtfM 

lUiammkt wir^miin^dr^ teld>r auo^ bfihVK}" 
bat. Ob nun a*obl btfftf ii ttitfllcr bicfcm mm 
folate unb alien 3ki5anwiiubK/ bafibintfum 

batf" belc niliitominu* fuit, eas eadcm accuntionc, 
coloonn praoripuc intuitu, in hoc opcrc rcpnie- 
fcntarc: quum vile prctium, quod rtn^ulis ta. 
(>ulis (quae tainen » cum Blacfevvcllianis com- 
j\irit*c* ficpitH figitrarum numcro duplo aucikv 
res funO conltitutum eft quodque fecundum Re- 
nwtn plerorumquc cmtorum neceffario conftitu- 
endum crat, plura prncflanda impediuir. His 
uir.cn non obllanobus , nouac hae aequo ac il- 
Ue BUekwellianac imagine* vfui* cui dcflmniae 
funt, farwfariem, vt taccamus, ilia maiori* cc 
niridio^durtaocxcroplaria, ob prctium pauilu- 
[ura auotum , maiori ciiim cum daburata cfle. 5) Quoniam minorcs ct fcparacac fi^urae 
ftaum, iructuum femimtmquc in exemplar! 
BUckvvclIiano minimc omnium naturakm co. 
run conformaiioncm cousquc rcpraelcnrantj vc 
ex tilts generis characlercs ca aecurationc , quae 
noftris tcmporihitf dclldcr acur, cngm>(ci cucant: 
BISEXBERGERVS e*s quidem absque 
mutatione adpotuk* fimul vcro ftuduit > caidem 
parte*, quotic* poflibilo fuit, accurauus et lectin* 
dum cantm analylin'dcpingcro, O^illatim criam 
fUminum ct pillillorum numcrum cc cjntormatio- 
nem mdicarc, et quidem plcrumque ex cadem 
focde, <naim BLicXvvcllianum opus frflk ^ dc- 
fimua*, intcrdum autcm , hac opponuno [em- 
pore dcficicmc, ex alia ciiwdcm generis fpccic, 
!wx vcro, \t lupni no. 3- dictum » peculiari 
to nomine Ipccilico temper diifancta ell. be 
his autcm purro mon ere cogor, me quidem co- 
nacom hunc ncceflaria inftnictione adiuuifle, 
facpifiimc autcm tempom penuria impeditum 
fuiflc , quo minu* ItaUv imagines cum nacurali 
ciempiari conferrem , vnde ergo arrifex non- 
nunquam aliijuos errores commiJit ; qunusque 
vcro nunc ipfemcc continua cxerritarione peaie- 
rwriE, id rcccntiorcs imagine* fan* declarant: 
jWfan ctiam occafio adhuc crit priorcs crrores 
conjgcridi ct pares analytic ii; fpeciebus quoquc 
wdendu quae ob defectum cxcmplarium nacura- 
hucusqucomillacrunt. 3 6)Qu!dquid nuTcm imaginum rationomuran- 
dum, emendandum ct aufiendum, qutdqucpnie- 
«™J ad illullnrionem huiu* vcl illim fpcriei ad- 
«in.uin neceflariimi ct vtile vifum eft , id omne 
w noti* JuWuncHs declarare baud intermit 

Tj Quum huncce laborcm fulcipcrem, mca 
J" !Cn i» iwutimtim crat > tias addiciones quale*- 
^c^mplihcare, quare prionim philyranmi 
cj; P>utio rctiquis multo breukr ell ; quoniam ve- 
to citumodi occupationcs mihi Temper fucmnt 
K^r:ninne , eae ipfie mc pedvecntim ad plura 
rjgon excitanmi, pracrmim fpc laftacum^ ii* 
lomnomncm vdltEaicro luud dcfuioram effc. 8) Quo- * f 09<f«Jlfmai»Kl&unftnimit6<r Water «uf&«* 
BJttawra ubcrtrnfiimcn/ t>(i>c au*Klbft tn&a* 
Aiupfcr djet : fr war wbo<b itum^Itd) bitfc\U 

mi!fhai^m^kii(/Vpntft)m!id)ni?lnKl)UTii)^ 
AMrbrrv m Biffcm Wcrf o^r jiifrcllai: rotil bcrtit* 

rniflc^rc^;Bcraufnnf:f6c.*wfmplatKC6ie 
in iOcr^ktrfjimg mir ton ^lattmiljf4m eft 
iwd> amiial fo wcl ^i<|ttrctuiirf>4ltti0 wifttt 
WXto m\b wracn Bcr Wdiiung brr mfijuu 
Sauftr tirtbmntfcq atfcjft wcrdeit miifte; an 
inchrrrt ju Iicftrn nidjf trlaubtr. Scffcn cbnaf * 
UmtMnmMq tiffnicuf fon>el, al6&le SMatf* 
ltcliifd)c abMIBuimtn, bem ixOmtmtm 9hum 
tut iatt|amW ©nui^cu (nl^n/obnqn ^cnfcrij 
bag Utftlto bcnbnt tfxcmpUrniauhjrJlifr un& 

icuKr^apKr/lwqmbfstrt^aS^ftrn^rcifrf; 
Qucttmtt mcl>rmi film auffqcarbfirct fmb. 

50 QBtiliiibfm^Iadwrllir'Ant^rcRtplar 

&itbciDitbcrf flcittc Siqurai bcr %lutbc r Sni;i)t 

uttb &Uunai am iwugfttti bcr Jlatur/o d>«* 

I:c|) fottimctt/ ba\i barau^ btc Actmjcicont iMtf 

(4crd)lrd)» mid) tor Ixutiq* iaq* crioftmm 

wesranfi It>nntnfrltni6 wrttoti: fr bar dfr? 

^5tf 5i»€9i0t£iKfol*tj»ar unvcrintort 

bmbfbaltcivjaqlci*abn , |i*b<inur>cr/rt<riBirft 

2bnlr/ fo ort fB nt&vlid) qnwfoi/ ijntaurr uitb 

inid)lbra^millcbmiiutnac6;uaI)nKn,funKbnu 

lid>ou4^ f SabhmD^IIDuihjtorctaubKitoii 

nnb^rcm^dan[uj«5{iijunb}ir^rmfil?f«6&cii 

r ben bf r Srtibic 111 htm 2Macfn>dIifd)ni Micrf ab* 

qfbtlbcr ift/ junxtlcnabforoann biffc {it tor 5d( 

nidrf (ii bef cnimnt warden «ncr anfrcrn ?(rr 610 

ft^(^<fd>k*r^,iwldKtrtod)allficitmiribrnn 
befrntorn Wabtntti; twrobcitti.i. 3. acmibct/ 
am)f;ttqrt ttwrtoit, ^)irbrr> nm? td) abcrnot&> 
ttcnfra minimi/ 6a6id)ibme jTOarbicjubie 116* 
tbw amwifimq ^cqcbrn b^ito/ garoftabrtfo 
wef 3nt nicfet batto DinV 31bhilbu»qai mtt tor 
??ahir jufammrn ;u balrcii/ toitxre batm rim^c 
Stbltr toii tbuic btjanqtn tvcrtoit fiitb; inc 
Wiro ator rmnmcrjr bur<1» btc bcllinbiar lit* 
buns gtfonuncnj fold)c5 to)cu<|ni qcnuqiam bit 
nrucnt ^bbilbun^ot: i>tc!hid)r )ri4t fid) aud) 
nocb bit 0dcqcnbrtt> bit trtftu jtbftr {uotrbtS^ 

SM/ uift ttow bofjlnd)fn 3crjltftoninatn bti) 
; 1 Olrttii/ h>o fit ail? 9ftauqtl to^ uaTurItd)trt 
SJ?urttr3 mtijr hmitcri bfogtfil^ft twrton/ 
nadjiuboltn. 

6j %ta* nun abrr in StrdnbrninQf 23o* 
tcficamg uub rytniidmuiA tor Slqnrtn Qt* 
fdKbcn t|1 / unb n>a« iA fonftai bcojuffltit 

E* ir iiotbtq tiub bitnlid) oatbttr/ *>*** bw id) m 
m bCDqtTVmtfuSdmitrtun^cii jutrfldrtn nidrt 
omanadr. 

7-J 3ni ^lufana iwr jwar mtlit xtorfaj 
nitf)r/mtd)In%tKbuni)totrtr%ri)fd{fn>tit[aiiM 
tiq atijulaffcit/ babtro touiu bit erfttn flatter 
vtd hir;o abqcfalTrt fmb; twtl id) abtr a(lt)dt 
tint tofonbm JJicto ju tonjlnd)fii?irbtU batro 
fo wrltitttt mid) bit 3fuMrbtitung itad> unO 
nad) iu mcbrcni/ jiunal id) mirtoe -Ocrnunq 
madjtf / &a« t5 wtUeidjt nidjr oljut allt ^Iujcii 
fenn it>urto. CO * «09B(« 

80 Qu^ntam ergo hac tn cdirionc* mutta 
vnius Ipodd n»miitt rani todkfia* hcpittscc- 
iam ex ahi* tfaffialf plura addita font * occeOfrlufli 
duxi, vt culIiScc ccnturinc pccidiarb addcrctur 
index alphabetic^, ex quibus denicue, Deo 
volcnte , alius vniucrfsili* in ciminiodiorctn vfuni 
conlki fv>ierir« Quomodo htina nomliu diflc- 
rant, corum indici; intcriprio docct , ct quod ad 
rcliquaacrroct,* monendum adhuc habco * pauca 
quacdam nominn aliarum lin^uarum hi* mdiribuE 
inlcrta cfle , quae lnco citato non rcperiuntur, 
quia p^Umunio occurrebam; numeric tamen 
addtruiccno tndicmc , quofliim pcrtincanc. 

90 Plantas hum* opcru, quae in olEctnis 
Gcrmaniac non colb^untur, frpio + notaui; vbi 
alia lpccic*,quam quae dcpin#itur,apud noi in vfu 
eft, ca H^no> dillfnxi, ei vbi figurae vel emen- 
datac vel auttae lucrum, l^mni a id indie* t. 
Si Ucic viuro et finitatcm largitur , tact-quo 
noua Blackvveliianac collcakwris edjtio ad rtnem 
pcrducMctl, nonfcluni ilhc Ipccic*, <iuac lo- 
co fllamm figura J'nntatarum in fioftrjj oflMnb 
pharmaccutjeis pmft.im, verum etiam alUe tuut- 
tac plantac oflittnale* in luc coHc^ionc plane 
omdftc, in fupptcmento quodim dcpicfcic « cx> 
f Ictac accedem, quamm nonnullac imagines 
iain pamacad inanus Tunc. Cetcmm noxiarutn 
ct vencnararum ftirpiutu ncque , ic filutotuutt 
cogniuo ncccllhria ac vtilu eft, hincquc parem 
c[ imagine ct defrrijxione repraefenutionem no 
rcntur. aj J°) Quwwain, vtfupraiam innui, rempui 
mini haud vacabat tutum opu* tn alium or- 
dmcmrcdiKcndi, optimum conliiium vita fuJL 
vteoip^modo, qwemiftimcft, rccudecetur, 
■deoquc noniuti occalionc faucnte emendaretur 
et autjoretur, vndc hieccc cdirto cum ct»m rne- 
ItajTum, vt. vbi BlacktfvdHammi opus m ilcri- 
prjaatatur, enw Uko inlcrutrc qucat quarc vel 
tea* mine ahaquc infecta interdum adpicta, 
fraud onurta funt, licet ad feodum prunanum 
im»Ui« non perimeant « iuipcrio^a tantum re* 
pracftmcTUur. handem ob ratfrmem ctt) m non 
ftlUttk n< in cabulis quae Blackwclliinani cc no- 
ltram cmendatam pUnrae imagincm limul haud 
captehanc. illw ultetn pars quacdam co-ifcruaro, 

ram ctuni wrmJbu, idm ^^ Ufmum aA 
KuTpnim dl, circa quae tamen indicarc cmor« 
haoc in pnm« quadrafiinta tribm ubulu nondum 

f"™ CUrilC ^F"" "*• ™^ fe|«« *■ 
formno ooitnulltt grata crit, licet praecirua In 

nous addiiu ^nm In&u (be Ouod ad nomina 

attmct, fub hgurarun tabuli* Black vvclliunac 

ftfifti* leguntui requenria; t, i. De» Iconh. 

IS r - J ^ '*fcwium; t. jo. Pita; t „ t 

ftutuwn, Narturaum honenfe; t. a S - PoldJ- 

mcnuiu mid)c?to!)mninnrr3rr4inqc;aactfauAtiLN^ 
tibngat ^j>rad)fn eltrr&fcr ?Iarjmtn wnS 

mworbciirin&/rcbat>cfiirHor(>igcrii(6m#cnS 
(fDrn.Oi"^'rTnn btbnbmt fKciuftcrbfnM 

t-tl<rn Olcbrand) fun ^rrfcrnqct ivcr&cit. >« 
UTitcrfd>;c6 ^f^ Kuctmfd)ai 9}iil>mni jaqct ^ 
UcbfrfdKiir^ciVitS^Mlfr^a^un&bfn^t!^ 
nftni babe tcf> &Kffitite<6 jit mnncnv fcri riifttf 
mftiigc aOertcr im Steajjw |icbnv ^f mi ^m 
md>r ju ftnScn fit^/ a>al nnr frldK crft nafilw 
OOT6 bfoncks: t* jctact akr bit towfaDi 
3*&l fldttrlt* rtii/ iit lwlchcr ^iknjcfif qti^rfV 

rt , l iv A K Jlf bHfa €«mmlu«5 bcrliiMi* 
^nt>id>ro rwlcl}t tn mifmt trurfdjen ^pcriicln 
gar ni(t)tgfbrd«d>l[d)f!n^ babe nu Scrr mtta, 
unit + lKfcid)mt; n>o tine au&crc ^Irr, als t» 
vewtrcuto g<biHimlrt tvtrfrijl fi>I«V nut ) nit 
rcrKi)icl>cRj tif^woanc Hrrbcirennts cfrrr ^ 
mci)rmiti &fr Squrni wrlcmmf/ tnr& folcbcff nW 
o anflOOflft ««■ ©On Vfbcn nub(% ( 
runPbrttyjK^W^^OicKufUf awfl^ubcr^J^ 
wdlifAfn 64«mluiii) ju tfnbf a((r«id)t iwrfc 
fcllni iitrt>t mir ^lc:a»<]c Vrttltj bit ftart 60 
rcr nut 5 bt«itf)iif««qcmibulioVr fm^ (>n»<m 
a«* wdc an&ert GlTKnial^trdurtr, bit tn Mb 
gejmWiinjgar aii^fldaifai nwbnb ill ciim 
gtlMM iwboeradtcUetnnb crflirctiwrbtnAto 
wn f*^ncimjtt4;maWbfixrrVrtiafr mcrbta* 

|d)aM;if}tii OctvaQft rtoi I?/ til* btr Ijrillanicit, 

«c;bMimbmi(li*iff4ir^itfalfonitttilt[d)mii5/ 
H^f vfbbdbmty unb S^cfd>rc:r>u»^ wr&lcnni, 

10.) Weil; wtcanfaiii** qcmtlbtf, t* chiu 

m^i4fci>Kl3ntu^n4^ttc,bMqantt^Jcrf 
m ant -mbm Ortanu iu briHfttn, ? fdjtmt tf 
am btifnuu (oyn, <» i^mitixraufiukflnii wifrf 
vrrtAtKt lit imb nar im* Oifkgcubar « aumuj 
be ffent unb \u ^rrnul>rn^cburd> bit ft ?IuSqa5f 
<iud> ba;u bitnlid) u& bait fir, n>o bap Oriwnd 
iwcn&m? in e*nftoi angcfiiftrct wirb, ftatt 
Dnftn fan qfbraud>rr rcxrbnt, meaY^n fo a:t 

aii*L^^aiir>ntiinbanbfrt3nftctnvbK^wi- 
rmbtr>«tiwt|iub/md>tou?qcKiiTfurtvrbcibrt 
|If qlfi* ;ui:KO^iiptiwiF^ariiidjr ath^rciLiflti 
un^ircmiucn vo^clidlft fmb t Um rtoi brtfo 
UrM*c iwOm i& bairn and) ntd)t nur M 
bcrt ^ladncUiK&cn ?H>bil buna tn b< T OloMcMt 
wci^vmt^iriiKdbtr^tbuIftivfcHbcrnt^fi** 
aud) unttr bit (dben tfrt «i bK imOn^nal hftnPit 

*tKUfnn|d)t«abmcngtliwbf»it>^rbai:nM^ 
td) bed) iiwfi » an ja^tn mi*, bafi hcij bni t rtftn *j 
ivuwa^arrln Otrftfs nod) md>£ fo artiau 1ft *6 
ebafttrt nwrben, babfTWqcnbcWa*rid)lc« 
^iin:d)ttinanaotfbmfti>ti mtrb, obalftd^aJ 
wV'rt^^Iv 7l! a « m ^««««n ftdni an 9 «flr 
gjftrt Jn Xnfr^unA 6fr bcoatftedKncii *w 
mciij Hub im OMod feKjntbt mtttr bai»«b 
muufinbai: tab. L fiim Leonis l^naaK 
t. aJ apaucrnibrutn, crrationm rhocw; t.&Ar- 
Ecntma, ftxcnrilla; Lo.Scorodooi^SiJiia iBuc- 
Uns; l 10. SaJuia; t. )3 , Vrdnj l 13. Iifin> I mcmim; Caprifolium, Mamfilua; t. i& Con- 
Midaregali*» Delphinium; t. 2-. Meliflophyl- 
turn; t.31. Ranunculus; l 32. Mentha aquatic** 
Sifvnibrium; t. 33- Lamium album, Vrticamor- 
w; t- 36- Borago; t. 40. Tnunim* Tritkum 
mltacvni- Vbi ergo his locis indicate noftra in 
cdrttone plura vcl pauriora horum nominum in- 
dicatorum tabulis aeneis adfeutpta funt * ca ab il- 
ia qui eiujmodi accurationcm obferuandaro 
pffVciphint , fceundum banc norrnam mutari 
poffunt. Quod ad figuras ipfas peninet, t- 6\ 
£*ia flora et color fottorum ; l 10. color floris 
ctfbSoruDi; tsi« figuranorisctrcparatiinadpi- 
fti fnielus feminisque ct t. 25. color floris fceun- 
dum naturalc exemplar emendabanrar ct huic vl- 
tiffjic feorfumappoficaefigurae floris, fmcliBfc- 
minuque omircebamur , ccterum auicm vbiquo 
tocacBlackwellianac imagines imitatac fcruaban* 
nar, e contrario vero l 15* 17- "8- >0. *** *4* 
36. 18. 30. 33- 3& « 43- nouae worius imagines 
BlacfcweHianis plane omiflis fubftituebantur: eric 
fortan in poftmim occafio, ct harum omiflarum 
repttclcnutioncm Blackwellianac Gmilem ad- 
denda Hac itaque forma apparet prima colleftionis 
Blackvvelltanae ccniuria pro vinbus emendata et 
atiAa, quam rcliquae pari, imo maiori, cura 
DEO afpirame claboracac fcquenrur. Partirio- 
neihuiuiediDonifihaitenus praenumorantibusrta- 
tuto tennino non fempcr quidem traditac fuetc; 
fed, vt verum fatear, mca potius, quam artifi- 
cis, culpa* Cuicurquc vitae meac conditio no* 
tadl, fceundum quam mihi, ciusmodi opera 
inoticnti, cac tanmmmodo vacant horac, qua* 
alii liboribus defaiigati quiet i deftinant ; ct quern 
practerea non laiet , me eiusmodi conatu* pro* 
ptcrca tantum fouerc , vt opponuna artiiicum 
noilrathim occafione Raudens publicum quoddam 
nilc pro viribus proueham et in actum perdu- 
cun; acquum, vt fpero, fcret iudkium de 
omnibui, quae vcl minus ordinate propofita vcl 
pwriitt omifla funt. Nullum praetcrca in hilce 
lucrum quaere > ct coeptum quoddam opus alii 
pcrficiendum lubens traao. ilanc ergo ob caut- 
lam ct, vt omnia impedimenta remouerentur > 
iara ciu in votis habui , vt luiiusquoque opens 
c^pcJiemli curam alius in fc fufciperet » quod ct- 
i*m nunc fouunato Conduit, dum, opiiulame 
Dam. IOANXE AMBROSIO BEVKE- 
RO, Academiac Cacfareac Naturae Curioforum 
pall et huius loci Phannacopoeo daro, ccle- 
™rtmus et de orbe littcrato oorimeiam meritus 
ftofcflbr Lipfienfis, D. D. LVDW1GIVS 
noc manm beneuolc in fe [ulcopitita, vt fua 
B* dircetione omnia ordinc coepto continucn- 
w ct celcrius elaborcntur , quod auxilium in 
P°flmnn melim , quam meae quidem vires con- 
cc^ebant , huius opens expeditinni fuccurrct, 
<Wittdmoduin eius pritnitiac propediem in lu- 
***n edendae id fttis iamprobant. IJcet autem 
« rationc de futura ejtpofiuonis elabonitkme 

non num; t. 19. Faba; t at. Agrimonia, Kupato- 
rium craecorum; c sa. Malua; t. 13. Nafhtr* 
tiuni, NallurDumhortenlei t, as.Pcriciymcnum» 
Caprirolium, Matrilllua ; t_ 26. Confobda regain, 
Delphinium; l %j* McliObphyllum; t. 31. Ra- 
nunculiw; t. 3a. Mentliaaquaticn,Sifymbrium; 
t, 33. Lamium album, Vrtica mortua; l 36- Bo- 
rago; t. 40, Triticum, Triticum ariftarum. *J8o 
nun an bicfen anqcjttgtenOrtcn tit unftrcr?(us* 
aabf mrtjr ebfrrocniacr wn OiffcnOlabmmauf 
Dfr ^MatK bfi)ijfft^d>n* nwben/finft foldjf t>oit 
bcncii/ &k bcrgl«d)cn gmau bccbaAtct babm 
Wtn§ bttnta^ ju dnbent. 3ji ?tnfrt)iina Mt 
Siqurtrt fdbft fino t< 6. bit fficftalt bfr Qut^C 
nub bit Sarb btr SBldmr/ 1. to. b\t Sarb btr 
Slutbcunb^dttcr/t.ai.6«©t(ealtt«i»liu 
tftf/ducb&tr«tbmbco3tftitaiSrud)tuiib^aa* 
nitii?/ unb 1 15. bit S^trb btr dMutl>c nad) btr 
9tatitr ucr&tfftrt/ unb bit iKbtnbft^crcjtc^iqu* 
rcnb<r£8IiitlK/3rttd}tuitl>eMmtnSii»t^qtlaft 
fm, tm ubnsm abtr allcnrbalbttt Bit qonjm 
S8Kidn>rihfd}{n Sigur<» bcobtbaltciir biitgcgtit 

t- 15. 17* '8.10.12.24. ao.aa. 30.31* 3 A ^iu>43» 
an? unit Aigumi mtt^Umallcbcrgfhuuq dcc 

dlacht)fliird)tit ctngcrudl worbm: *>ielftid)t 
tt>irb iur ^rltiunqbicKrauSjclaffnituaud) tt* 
w ©dcgtnlKit (cmntnt. 

9!«t Mcfir ^Btiff nun erfdjrintt b<& trffe 
•Ctttiibtit btr S&l acFn>cIItf4>f 11 ^ammlimqna^ 
w^liditnt &trbt|Krt unb vmntbrtr/ unb bit 
ilbrtgtn werbtit mtt nc^d) mtbrmr @ergftilt a\t$* 
gtrtrbfittt unrtr ®£ttlid)cn %V{)ttaitb »ad)W* 
(int. Si^&tro iff jrwir mtt 9lu«ltfr:nma bet 
a^riKilunqtit \nt bctnmmrtn 3ntnid)t or&niN 
lid) ongrbiil'civ abtr; bic aUabrbttt }u Ate 
bit AlWXtrt* imfir wen mir al8 btm Jtu^'ntr 
fltmadxltrerbtn. QBtrnicinc?tbtit$>Um(tdit« 
Ot Unnttt nad) wlcfocn id) nur alltlitt bit 3f it, bit 
anfctrt utr3\u|)t vonil>rtr Slrfcfit anwtnbtiv itt 
bti a qltia}tn Unttmcbmunqcu tibnq &abt/ uub 
ou(fi tutiH, bafi id) (rtchtr nur bt^mt^tn mid) 
unttriAiijCf urn btr) btt guHn (Srttqtit^tit btr 
l)kfi^nit^nKltrna<ft:ytrnioAtit mMgtWtt 
nuiltdjfStu btfrriwn unb blQ^nirmmil 
i^nbtmtQotft td) tiwt bifli4< SBf urtijctlutnj allrtf 
btiTni/ was nld)t Drbtutlid) qntua au5qcfiii>rrt 
cbtrmcblflarauffqclaiTcniwrbcnift. lltbtrbte* 

ft? fucfit t£Nibtoltuini<SttDmiv unb iibtrqtbc 
allqtit fltntt cintni anbtnt baS aiiAtfati^ctte 
ati^jiiniorctt. JEttftt Urfad)t mqavunb Mnift 
alltnQinbtntitrtttbtfrtr mec&tt abqt^Ifciu^tri 
bnvbabf id) Iaiiq|lcn?qm>uufd)tiv bafuueft bit 
aiutfftttgung bitftS^fitrlt* wn nncm anbent 
mt>d)tt btforgc t tvtrbov unb « iff nun pan quftrt 
(Hliidbabni rommtn; bafobuc<b3?fnnitttluu<i 
$tm\ 3e. ambrcf. ©fiirfrff btr tfat)icrlid)tit 
AcaiNar. Curiofor. 9Stt^ttb;6tiitb() > icfi > 9tnbts 

nibmttn ttpotbfdt rt, btr urn bit gclcl>rtc QBdt 
btrdrt^o^iOTbKintJbtrrDoetorMwbProfc*. 

for gnbirig m ?tipy3foidjc& flutiail nntQUfo 
gtitemmttt l>at/ baB u"ttr ftmtr aur»d>t m ber 
anaefan^ftitn Orbmmii ferr^trabmi unb alleg 
nad) SBiutfd) bcfd^cuuijjtr wrb/ itttburtf) bann 

bidtn aJtrfnwb Mlh» aWntlwJWlftw wr* 
C5>J modittn - 


I lion >^* lias p&rticfpcm ; non imcrmftram omen, 
0^ n porro intcndcrc vires, vt mafori adhuc 
cura non JoJum imagine* vbi id nocdlarium wit, 
cmcndcncuT,Yemm cram characlcrcJfieiiCTUin ex 
florii fruftusquc analyfi potendi rtpraefententur 
(pracfenim quum id nemo apdus, quam qiri arti- 
fici ad manus ell , exfequi potcft) atquc practc* 
rca natural/a plantarura excmolaria cum imagini- 
bus BlickwcllianH confercnoa, quottcs pofljbilc 
*)rit» procurcntur, quam re fupra hudjtusl)om. 
BfcYRkRVSctDom. MARTIN VS GERII4R- 
D\'!> HVSCHMANNV5, Officmac rUinaccu- 
tkac Kcllncnanac Prouifor praeftannHimus, fac- 
piftSmc fuccurrunt » id quod filcutw practcrirc 
otfa« VtAt, Quod reliquum , nccdTkrium effc duxi , 
hide praefatiom innectcrc indiccm omnium opc- 
rumoonmiqiicediiionum, qua* haAcnuc in cla* 
borara crporttione cft&ui paucuTmiis vcro tantum 
vcrbi* indicaus t vt iltis t qui eadem euoturat, 
nullum dubnim rolinquaiur. fct quumfperarem, 
caialogum coojm hcrbariorumv quae mox poll 
lypographicacaniJmucnEioneracxcufa polka vc- 
ro IkcpiAme rccuft film » & quorum iam ab im* 
tk>hu:u< prafationit mentionem feci, ctfi non 
omnibus ncccflariurn & vcilcin, nonnuHimmcn fam um & rocundum fore: cimdem eriam fub* 
iunxi, pradertim quum non folum hacc opera, 
vcrum eti«m plurimas corum edition?*, ipG mca 
llbromm collccik> continei , tdcoquc mihi oc* 
caTioncm praebet, accuraTiorem deiisdem rcla* 
rionem et comparationcm ruppcditandi,quam qui* 
dem hucusquc ab alii* fattam dfc repcri. Ap- 
paratus plurium aniiquorum hcrbariorum a Gcr* 
numscUboratorunj, qucm roca collcdio pariccr 
fufliciebar . excitabat roc t vt de hit quoquc 
adannumMl)L.v*que brcuem rcccnfioncm (up- 
pediurem eamque varianim cdicionum, quae ad 
manus crane* collarionc quodammodo illuttraicm 
etica indicarcm, quantum renouauJlirpiumcognu 
tioGcrmants debcat. Nc autcm auxilia ab ex* 
tern eodetn tempom decurfu pracftica fllcmfo 
peniru* practcrirctn, confilitun tandem cepi, haec 
par.tcr cnumcrandi. Hmc quidem catalogue hic- 
ce contra (copum ab initio praefixum prolixior 
bfiut ciusquc claboatio practcro pnuoncm tardiua 
aW >tuta eft ; nihilominus tamen fpcro,nonnuUii mc 
graium pracftiuiTc ofKcium. Cctcmm acquitai 
curtKui* cenforb fpenre mc iubec, cum ftudium 

Snriuj, quo publico inferutrc cupso, quam mo- 
urn, quoidcxegi . confiiieraturum ciL\ Da- 
tum Koruubcigac ipfts Calcnd it, lunii c i d i xcut moa^tfrt^ ipir& oiifqr!>cIfat tpfrtntf trie fel&rt 
Ttfif n bcr qutc Sitfauq* bet ndtftfttiuj :a 5r^i 
afd)anrit Bhl qmu^bm kifuqt*- Cfr t* nm 
abcr fdjwt in ft rocif Euufrtq Umtn SIntbnl mfec 
a» txr wflMfglim ^IC!Ctf^^!<TIrt r^il<; g 
MttM id) P«l) | jumalt ii fclcbcef eon nirti*aittsal$ 
^tT^^ltilu»|^I^■ Iki) Aiinbnnftr Mdtqnfa 

SmEan;!ii<btumaNiiKit/fmtabahk)ufcf^n> 
afi rciD0U&tc33crb«flfnmq t»fr5!qurai,*ptf 
nct^4 iftf ofr^ aita) Mf ai-ibii&iuinn! ba@6 
rd|l<Qt«'3a(hnt lit ton icr^icbcrtm ^li 
tfwn unb Sriicbtftv bf(le entailer iia(fi[jatan 
tab MWf roe ts mnr moijlirfy i|i^ btm xthncid 
bic 9Hu|taM9IatunKrid)offftro<r^iv Rwa^ 
itcn v>crbdobtcr Qtxx iSturtr unb Sjtxx SSap 
tin ©ft^arb Saurd}ma»it/ brrf)i<fiarn Rrttm 
fcbfn^P^rbcdfttnacKt>ntcr^r^ircr,ticlfatH 
b*hul(li* »)t/ tKttprt iu vcr|<l)trei4cti unbiite 

3m ilbrigm bobr i* rtMj fur n5f *>i«i t** 

^tnbav nad) bicftr ijorrcfcr binrntq<n €wt^i 
ten £inb ilirt 3utfgatcn> btrm Id) mid) in fcnhft 
haiflfn CrJuifM bfbtntcf unb nur mlt twi"j 
SBcrtcn <m«jciq<ti>abo rocltiiiuffig<r <iti{iivifV 
rail bamit baunu^iti bu tefdje iiad>|ctj!a^oi 
tvollair <iU« ^lrcifcl rawmmcit twrbf. \m 
twil id) bclffC/ bait ctn2}tr{tid)ni8 &cr aiifiifiji 
biffrr S3err<b< gcmtlMtn erft<n gtBrudtoi 
Srtiutcr<^8iid)cr tmb ibrcn fo oftnialtf roif bcrbai 
ttn auflaqot/ cb fctjon nta^t ollnt n^tbi; ui* 
mi^i^b«ft<nttqmangntfr>mfrniim^{b:c/ixr# 
fmtgtt id) aud) bavoit ana: brfonbcm Catato 
Rumaumolmbtctnciflat bcrftl^ciuiiiiKiitertigft 
nm ®ii(fifr<&amm!unq fid) ttftntfit/ tmb ii 
clfo fiiw gtiiaufrc ^lad)rid)t unb 9?cr^lo> 
ctjuttq t aI8 h^bfri(fd)d>eti ift i mctbctlca 
fuittc. ? j :i : .-. : .I'll/ btu ul) v&» nod) mh 
alffit w» ScurfiT)m aue^ffcrrit\tcn itrdurff* 
btiaVni In mnufr tf ammlun^ taub: / wriattt< 
mi<hf aud) w>n b:cfot bits aur fc^s jabr 1550: 
fine hirjc 9}Ad)nd)r ju jicbcit nub DitfV til* 
gufammcnhaltiuirt brt in ^mifm fcntcj^ct 
untaftfeicbltdKn stujgabm tml^r maiKU V 
rrldutcnt/ um ju y<i$ti.f n>a^ »t:an ton iofr 

ii)tn inbfTtrnfu«rntGrf<nn:m*bcrOictw^ 
r ju baitfm Ijabf. Samtt td) aba b» jb ^fi* 
d>fr3r(t vonbtti^uslditbcritgclcijlcrf fdwa^ 
f< md)t fliinjlid) libcr^knge/ faftc Id) rnN;6 
Mn (Fntro!u< r aud) btcfr aitfujct^cn. ^>a&aw 
Iff paar birft 2? Tjnd)nus inber b«i ^ 
flcn iOorfaj iwirMunga unb bit Sirfftrtv 
gun^ Idtt^rr f ale ul) wrmiitfKfe / wrj^rrt 
tverocn ; id) twffe aba <#tidrorc!)l# tmiim cn« 
gtfaUigat Sitnft ftcla|fct ;u l>ab<n. flbnatni 
i>aftbclc& mid) ;u ba a>iUi^fnr dnrt Jew*/ 
ba« a mebt bae ajtrlatHni * btn flntifmn" 
"vtujcn ju bmrbemi old bic 3rt^ n?if id) I* 
\atiftitfilbrcf (wbtf bcurrbnkn twrbt. 
imbtrgbai L^uun 175a* D. CHRISTOPHORVS IACOBVS TREW. (-- CATA- ■"■■ ; 

d 

"8 
I. . 

CATALOG VS AVCTORVM, 

ad quorum opera, plcrumquc paucis litterisindicata, horum- 

quc cditioncs provocatur. Quibus * pracfixuscftj raritis citantur. Non- 
ijullii variarum cditionum, quas iplcmct poflidcu, brcuii quoad UiiFcraitiaui prima- 

riam rcccniio anncciiiur. ■Q - 

■ m . 

W0H|j 
■Rffri C B./M. J. fl**A. YcVltAVfllNI Hiitwia plwunim. Hwoduoi i<(o./«(f. Oh* **:kim*,i. 
(frier Wf. f»/. qalnitiU* nnmirJlam) K. i*i«. « Hl./^g. m.tl X ""- ft. 

#«£• 10 it>i. 


.^, i /i. Scinptki ili M. LVKH AN'GVILLARA d* Gwv. NUnittcllo rntivUti in luce* In ViocgU ipor, 

Vinccn/o Valgrifi ifft. /. A*K- **** '** fffit **• „ .. -. ., 

■;t. CASP« BAVIIIM Pin« th«tri botanic i. Btltl. impend lo, R«;i* (*7.I* 4.*"**. Jw **«* ibid. 

typis Lud. Regit acini \$2,*.€X<mf*PA£tms pUtm vs^kt Ad apt*»d*ttm rtj}tnda m fid h*t*i Afttndtt* 

tWfuta in tefltr/trt /Jitttxt f*a Ut* infir/m Cunt. 

mm" 

99*, tC. 

fil.ftmf*'fr*rf+ti*Mttf9d.p. j. . 

* SUttf. I. BLACKSTOSl fowimen bctinkum*quopluturum plunum ranorum AftgHic indrcjcwrum loci 

Battle* iih)flriow. l,o**lim typ. GtriL Ftdcn 1746- '•/*«. t*4-iM m *******£*ritietfM*gi, 
tHfhL HKKM. li()£KH%AVI£ Index slur plaaurum , quae inTioito Acadcm»co Lufcduno Bjuuo nUiniur. 
^ prima Lued Bat. fumt Aud. prolttL *p. 1*«p. vaodcr Aa 1710- *./*££■ **»• fc **<fr***V< 
»*». j*. JWjm HVSDEM Inckxip*COffl,Bowennrioi7lo-#.t^tf//4«.#/A/r*««^-a-'^ 
frrrfc //T — — — &c> pan feaioda. ibid. 1710- f,/Jtf; J 'V* **; J f ™£ 

* *7«j£ Description du Jardin Royal *te plamics mcdkinaki &c\ par GUI dc 

iV#»/rOTll, BRVKMfl-SII Ifcrbirium lonm tnbua aMolutmn. Argcntor. tpufl lo-Schoawnirj*./**. W; a>*. CwtmmKreuiicrbuch &c. dnrch OT10 BKVNSFtLSS- SiniVbuig bey Hiivs to »f& 
/rt Ander T«> I ibid. 1 % 17. H*wt a uumdtmi* Uiirt *p™ ""J" *'*««* ******** f*ti*r*m 
rfttxfontmi'tdt t-.it ALr.'fiav* *:<t* W*L 
tv:x r^:AM;K,(M'VM.HM dcphr.w librl xvi H oi t i M i n ^CfcMaqftWW iffj-4 MK- *■- Rpp«* 
Kl <~ ^o: id Kbros d< PUmi* ct oiudrtmn pcnpwlwiia* R«nnc «p. AloyC Z4noctium 1601-^^' / '/ 

; # Jt/.Cw. UVDOLPll. 1\C CAMtKAKU obfcnuiio UcSpixuchiact VitKt iftdrogyfw inlaw hphem. 

Ac CmC R C d«clll.p.4lf* 
;f> Ml 
frtfaMl 

1 :; : : 

-;::: ' MbIiiikbi (Atll , .'.:-. 

'Q».A>*. SvSDlilKr tU ti tl b' 1( hMAlTHIOUi:dil 1L Frincof. "1*^to.tpv\>^,fm£9«T. 
Ftfthcri « 1 kor. Dvk« lucreJum. /it i/w tdttn alq**l fig*rn m*/fi*r >fi <B* *i<l. MVMfltfA. imim,l,rmmd^f4A9limft»U. v**m ,U*1, <»*r*/J.». t> fit"* <r"™*?£R 

ifaL '<!.. « lU. r«u}* f ,*>,*u rf/ <f>xdn, SEMEtm » '*'"*• *^^^«W« 
wqfe. *Uii./.. J?, *.<«»,»<* f*ti wfimt BohemicK FrtiicoC ] (>6. /- /i4 tdu* . V*" -^«— 

V H*t. EIVSD. Hortw mcdlcuset phitefoplUcus. ibid. i(SS- *.#&• ''* {/*&££,£',!& % **t 
- <J+ CAR. CLVSII Plimuum ririon-m^RorU^AiBV. exoftc Huuinm ip. ^fW^^g ijfiB 

. A.( *.(!*»• «/m fmUuAHti In* muU: CAB, CL\Sl 


ranorum Aliquot Itir* 
r M,(p»l^b^»n«n Mte^ "^r^^a vi^S^aS L. qua Atttjftr*** ►•urn per Hirpoiut* ob;<m«irum iuhw». /u«- 
*«. ^/ £IVWCM rariorum iliqoftt ftirpiuir* pCf 

<^> oUcnnuxoim niltoni 

EIVSDEM cxoikomm L •tol.p &J.Mtv c. At im m.s cvs ta a m >nakdi n*tut*> * Civsnuind*- 

> vii mmtrslt Uiuxmi nfipw «.— «J«.»*« 
i/»jirt Cinil'litia AfftUx /-«. '<.«. '»• 
j« (.v qnlm Knlim i+ imnlum ti'tl'tilii '/&*• 
MWiin ElVSUEM Cone poll tiiotet ibuL I61I- 

'Z^k^'^^^'^r^^ fljrpium ,.*..., ScBo^apod !»*.. 

^ ElVSUEM minuiitsDituun liirpiom pan .Iter. il*l. gjf *./'^- «• "^- "•' '*-«S' **■ fum .'>.,.v. . . .1.',-'. . /;r» repttii*'**' 

W « BFJ.LON/t firhit ir*mlim f>8;'*'' "■ 

frtdiUltfuul. DmMmt pcdill *fm ft/humum, 

■:..■■ 

"'" • « iTfiwDOl •«**« Ibc plm.™ .lk,noi hiflo,ia. Scpoli i « ofc Ite* ^*Jj ^J^g 

Ci.li.wm « Ant. PKcmysa. ..f««- '"■ "i*. "«• "V'* ^ ^nKn 

( » Ctrd ** &•&* VALFJWI CORDI tiuiotationcs 10 DIOSCORIP1S de medte materia bbros V* & c . Aire* 

rxtudit, Ic£ Kihtiiut ii<i./#/, 
Or**. HtH. fctVSDKM hiRoriac Itirptom Lib. IIIL eer. fr*M/rr*Ht turn **ttttdt*ti i FlVSDFM '-vr#ftirt™ 

, . .. ■ : . -. f L . r quiatw m « cmcodicwojea el nMW*tt ifl opera ^ VLER1J C0RDJ -in.:. :.(,". 

AUttftrmttt* 

+ C*ra, IACCORXVT1 lliftori* Caftadcatkim plantarum. Parilii* tpud *vm. Je Moync ttfje, «. ajtf,**, t 
jjt./*U.*e*. it.fyt.fitdtm. **^ 

• ji*** SAMVE1* HAI-EI Pliamucorogia Ac Lugd. Bit. imp, Jo. Am. I^ngcrack 171?, *, j*rt 

jislftk* vid. 1*^ A 

/>.-*. 10. I AC. HMXIISII Catalogs pbncarum fpontc cirtt GiiTim ntfceimimi. Impend Auttorit Frinca( 
ay, |<\Ma*.m 1 Sunk, 1719, #. 

*/?// A'.o; iJYSIJhMHQuflptaaumingfnm, 7*** umimt AppttUtx prmk /i+ri t 

*0i& M £f/*\ Ilortirt Llihtmenlit , feu ptaumm raroram* q«« in horto l\xv Uriumi inCtotio csJal 
/jf. SHS&stKn&t. ttitfoeclO. IAC.OJLl.KNlO. Londini (umpt. A attorn 17*1. /rf. **T* f+tf**ii. 
titi? *tn. iu.fitg. 417. " 

iW. HEMBLK 1 1 DODOXAbl 1 tirpnim hiftome pempudci fcx, Antwerp, ex cfteim Plmtiniafti ap, Btfcl 
etlo Morctot |6ji /*/. fffgit?*' *■ 'JJ*. /**» *p** i*m preJitt itwdL irja. /» /***?•*£*• "*.#. 
i|p# P poforiorcrgo editio it. figum (UXX AKV5 numeral (*S.) autijcf dt* Fr*0At Amitm btmm 
rttAmi*hAtA**mtt***Mmtr<Umt}*mb*€ tttuU: Cftiydlbecefc RBMUbK TI DODUXAfcl vdghtmYj. 
oe fcetfte vcrbeteringne Ac. T" Aniwcrpcfl in ik PUntynfthc Druckcryc van Kittli, Moretus 1644. K 
j*4f* H*irf tdttt* tAm trh**t % Mp+fltTt*r Iaji** . h*im f$**** ***# ttmttmtt t txtrpt* /, mw^i /r 
ji* mmtAtVi imjtrtA At$Tt*t ntm ;+t#m putt bt*r ItJe ^/. Aid? tit * vtrum tttAm *ut-j*it r. 1 :<» - 

u»j. Jfprnd/X 97* Ht*€* jttrftum y frm(fuum % rAdit*m tt iifHorttm txttt£tr*m tx CLP'Stl eftrim 
ptfpAvhM KwrmAtAi tmimtm. FJtttt **frm fi/iu fonm Awiiwn flirpmm imsftttt* i*m *»rt4 km 

*f*v; i)dc frwum hutcrij liber viww* £|VSD. cpiJloU* Jute: vn» ik ftrrc, chomlro t msL 


rtiT: ;-.\ , t ;l;iiih< « alita; dtcrt Jc /pho ci ccrcoifia, Antutrpiic ex o*Kt lo. Loei if(i-/ / 7/, (**frjif Km BMmtrMtu) /jf* i# : « Amlisru m*z** fy*fi+ J. i$—$** 2) Irium prorata tie £. ■ 
I t 1 iiijui 1: Ul-ii! CDmmcAtuiorutn uni-irc* \^Qaim i^Ucibuv, pr«ca. btuu, ofHriniruti. , gcraiinju. 
tftbu«uaf;*lli«<f»CDornifij tomufeUotibai. IbiJ* \tfl'*'f*£g* 4f*.fgg* ttttdtm, frmfofrngp t 
f) pofteficnm ruttm ilc ftirpium hiitori* comrnmriroram im^tnet vntcum mireimlDu^ tnnueitSfr 
nibiu; item EJVSD, aonocuioon in aliquot prtorit tomi im^inc* Ac ibid. i{f*$. a/w* /'«"•/'(- 
.17*- fMftW w«*«r A«j*w *m. *. tnftrtAtfmnt. 4) de Oirptiim htftorii commcmtriuriiui itnt^iici 
in duo* tomtit djgtiHtc, fupra protrm otitioficm multtnim noutrutn ligurarum jcccilionc locufrie* 
p tat« 4c pollrcrao rtcogiuue. Accelfcrc In vtrhincc tomi imi^inei Annotttiocti. ibUL irfv* ** 
friiv« nmt futKA t*mtmm ff*g*U /m p+fj. i#* dtftrxxt tt*t tpfi txdrx viqmt **?*£+ dtli*m *m- 

UtVf fit i frfffnrm tr/fl tern* t*dtx M** rttwfiv ft Atrt/tu tfi T iiitttttt* *t*r*i»*r #, j -4 'j'iu ~it;mu 

prrwut t/uunu) mutAiAfiia tt hk ttmm id p. 44/* Mmpitstwit //+, mw*fo*rtt A#Mmt tf , f#lf 
r*w ^*/^» . vti pr»*r t k*9 dtftrt , jvttt vtrtptt tttdtx erttterum prUtm tdtinmu bit #+-3ut *pf* 
My i) Hiitu:rc dct pFintts* contemm la ttr'Jtrtption de* hcrbet, kirn efpetct &c* ih*l!ut itihu 
B iikrowttl enfnfteM par CHAKI.fcS DE !.' LCLVSE (CXVSlVM &c. ibiii. iin^W.5^KH 
" /j^,/.;;.. f*t fttrr Vfr* mmditm aJ aw ptrmttut mm*. *) Ft umentoram t k^ummum> tub- 
IHiusn et tquitilium iKfbJrura *c ctrom * quie ec pertinent* hUom A^ditK (unt imi-irca \iuae 
rct-cm exprclhe A'c, fb»l cxolHc, Chr. Plinttni iff6*.-r^4^. i*?J.fe. //* 9*-e mhw rf*™ txfttt- 
ptse e» mrtort* fi*t. 7) irfem Kbex eodetn liiulo ibid t|^. /. ^g£. j»j. je. /^ t txf*fitm*tm 
tt few **it** *^» ■*) Horum et eoroiuriiruni odorttinjinque notmullieum herbjrani hiltcrii* 
AlccrJcdiTJO ibid, lctfj, I* psffr ft** it* /*p. Prima tdttt* h qt$*m ******* p*$it* t ** utt p?Uu\ 
ttfit StaniK.Lt. *;) l*ur<.iiitium iliiruiitque eo fackmium, tumet rvlkum , cemtioluulorura IC 
rfekteriirwn bcrbirum In It urge tibci IIIL Acceflit ipj>efldix ftirpium tc florum perecrinoraa, 
itemque vtiibeJrieririim Ac. ibid, if7*. t t p*gg.sr*. it. 1**. ma, wr—su,* ft, to) llitlorii 
vitr* vimque <t Ihrpmm nonnulUrum durum, item medkinthum oblcrmt. exetnplL Cclonuc ip- 
Mttemuin Ocbncm tf*a #>/w* +**jitrp.(tf}fojt>p t 47 — ?4.<hfr*tdp #j ^ #|/, 
0if/ ( TIIEOIJOKICI DOKSIINII iounieoo, Fraccotunl exeudit Chr* FJrcnolph^ ifiaM >to** WA 

* Aintf. lierbirio miovo di CASTORM DVIGAKTE &t In Roma per Jaeomo IMectiu a lac, Toentoa 
tf<f-/e/ : /faze *Jtti**t p*g**v it*. ftttw*.*ii.rtfondfMt t£4* Vcnctiit lioa, et l6i?. rer»/if* -* 

*/4*f/r. Defcnpiioa de* plawci* qui natucntou fc renoiivxfaK tux enriroradc Pvj«&c. par M, KA£tf' 
VtiOL Tom, I. i pan* the/ Jaq, ijmbcrt Ac. 17U. -/.*t-t/. #*«. j; f . fwAwf^^ T* l|. ibW* 171*^ 

C^'^^^fe; "'■ ^ "■ " lv -^* '" ,biJ - ,7 '^ T - f -» "*• 

Futwf. LMJM1ARLH FVOISH de liiltor 1a Mtpwm ccenmenttrii. Bafil f in onic* IfmttriniiDa ifiiM^- 

Flirty***. CAtAi. fi*. Art. *T. *^ J *^ / 

■jMitf. Hilt^iredci plantea* qui natlTent aux environs d' Aix &e*porMr (tARIDEL, Imprimil Aixct 

/a*f. ATB.prswr 
1 tadttMt Amtdtm Hfl 

***** ttdl**r**rt* A, f tr r&i. iiLiiPiccck-i iHintci. quinaiirent aux environs d Aix JtcparMr GARll^'L Ii 
fe vent a Pari* chez Clurkf O»roont 1711. /V. #J/f. ;^v. f'Atmtr **« . JZJ //* /h 

fr*ntft f *m*tr*pAntt,r*< t f*m. ,**. fat*tt&*7 X*m<ri tAru^Mnipti ,rd>,. 

**riflAc**mjtf*mt**r* txmfivi t vf**m <ti*m iv tffe for *t**Jju HZnttL tt MMmml&SttiMff* 
np*t*nf**tml J*k*frtmnflaO t*Mt*m h**« imdktt % i***t*brt ittti -. ■ 
I 
niFro- 
intcnbi* ML AI-BUTM HALLLKI Lnumcra iff » itrn:!: :r- 


♦ « |li«.fc*r.Wad«lJ&S^ 

/fritf. It EIVSDEM dc.i*ruriopljntariim , qoibin a. 1751. hort Ac TuJue writ. j»rw « 

totf. tr. GIVSDSU Enumerario pbiKarum. quibu* a/,7,,. hortom Acad. hXc^W^S M£ rf 

jtom.\PAVU HERMASM Honl Academic! Uigduno Baraui frulogw&c. l^mtfjt, MudCwikltoa- 

Jw ///*/*: Index PJanurura. quae in horto Atickmico l^cduro Batauo alqntur &c f 7« /** rf c «,*, 
/«** «7 Admmtiant* . prAtfixA tfl htr/s IJtfduA^BAtAUi hitjwtA Mf F- 1* ft/* «««* r±»/i 
M. ** ia IIENR. IthVaiKRj Index plinMruin I feni media At'dcmuc ^££^81 

gaclampt . tt cyp* thrift. GcrileAi 1711* *#w, /«, ** 

N'vtb.pr. L UVSOFM iioui proucntut Hotci me<rici Aca<L VitembJbid.apiKl «ndcm 1711.4 Mm? k t 
tftutif* to* //* LlVSUfcM noui prouemu* rtc. ibid. «pJo.l4idAhtfflium 1713. + Mf r "«/>.'. &SfMW 

„ * JjP*™*™****™*™**** I« "£•?*" 1*^5*' rtt**fist t hit ;n {*nUm<nt*m dMtfijhnutt* flM'«r, 
H&. Ox. //. Plaotarum hiltof uc vaiucrlatit Oxomenfi* £c, auflorc ROBERTO MORISOtf toimw fccmttlu*. 

jHfi.OXtMt - - _ — — _ _ &c temiw witmniBid. 

fr*1tl HOFMAXSI de BKdicamentiiom.ioaLbS* Lbri iluoXcTl^^^Uioniin ip£c 

is 1646 4 '■*'■<■' 

* J/tf*. R ^ MA VRICtl HOFFMANN! Flow Ahorfinac ddiciae fvlucltre* to. Akd. typ, Ifenr. Mcveri 

I677. * "*'* rtfiw* **«« ///*/*• »j*jf »* dtdit*thPr*tfi*tfotHr et duAt fAfi*+* i#. »*4 rtiv- 

■ . */^l " <f *f tnl *'* *Mt****ur : ttttr*tn*t*imA flint** .bid.typ. Ge. Ha-en a. ittfi. m»/j «f4 *fcr^ 

M CMC ISAACI RAM) lloni medki CbcHetni indcn cotr|>cndUritifc Load, firnipc Auttor. impr.GuiL 

Mrthin « prnft. njx io. Whiltoc 1719. /. m*t, fAt?* 294+ 

H.£}$. liorttM EyUettcnfts <vpera.B AS1L.U BtSLERI i6r?» /riw m*xhm* pUtfrfimfo&u f §t .& Ju.pt twl^ 

&c.fl t.imdit* 4.tfaff*fi* i**t*U**e*.s*f*K** "**• ^tJ.fr™nffifittmtf4.fJstfi*mtii*:i*fri 

eir*rt*€ifj m Alumn* fXtmfUr **dtm ttntfo ft+tist * *mtffi t*mf* BrtUn nemnt tt mdtttu ; curia 
indrt aoni MUCXL* in qtt* dcftrtftt**tt tmtjfat . qmtrt** trtAm tUfJiifittfa hrtmdct vti trrm 
%*t **tf*m**l>b* tiffin**, fti^ttJ* vtt* fi*£ml** n*uo tt ntftprt **»»;»« indue inftr*{/Mf**t> tt*- 
t*i tmr*m % vt *x dtJttAtitnf ft ■ j, . £tfigt*d*m t CAlVL fS SBXTU'S i*ffit. Adhut mltud p*ff*J** *x- 
t*ifi** frit* Urn in pmMutm tdttvm b*t t*finptHm* t Iconci fiuc re^ncfenttiio viua Ht>rum et her- 
barum opera HAS. BtSLtRI F fbiliatri « Pharnucopoa Sofici* io i»rfttlam hcrbintm cultoroni noui- 
ttr accwambligeotii proranfg*u t hortorVM Dona at VlftVccsnoaCcrc VlitVaeR: Ut.*\ 1*27. in 

:9*p*7ttt* dtfirtftunt* Stfitiunt tt tfsffii fls/timr. bi*m. ixttr rtltjuts xttttrtr . tudtx vtr* (wr«- 
m*Jtu ftnftim ttttytmtfix W rxcm/Ur tmm*m r&rtfjtmum tt fHtptjinrimm wdttmr ; ex dtdttmtlt* 
™**mmrilQCHtn7GnL£f'ftft toum.£j^ 
ff**HtfJvm iw iptv tdintm tp) fitcttff^rtm J, i#i/. 4aia fAirt . tm*€ r*m tsfalv that* defiti/tU*c 

; . .'. ■■ Aliquot ixemflArtA fr*t*tJMtltjtr*AMtt 8£$LExVStt tit*t*ftt*iiArtPt$tA 

ntu*tumi9t*mpAt*trm*t t f'trnttjm* frit* 

At* jw *xf»*Jjrt/ t Ad ntfm*m frtmi id** ' H>fm. CAS id Gifp. mptfttfmigi. t 

tdtditt M/fUAV/rt £}i'>fiAA'n*m Mtf/t , **At dtmutn a. it*. 

iui edtntmt tahitif muifm Adfiutftm tjt vAmtrmi. Quint 

mmrttitfi, fdtm tiiuft tdxuttt* fmxt; airfc RcuercndiiT. et CtHift Kpifcopi acS R Imperii Princi* 
pi* IO, AKTOSII MlrfXAtU *;■* *t vtt* tdut^ntUA frAtfAtnnt /.<7. $niLMASDRt{SVARCKMAN~ 
A7) AAUr*AtA ijf dtm*m a*** m fnbtttwm fftdttt* 'UfuUr AtntAt tm**mm b*r ttm tdttwutm (uHt 
tA*dtm t fedf*tm2t % *b teUtnrA* ftfr»4m funratem tt ih*riAt tlt^A/MAmy ntttdtorm* ***.P- HavtutKeifi no BauuiK , vid t tli^KMANSVS. etptn. Pari prior* Pmiiii apod Dionv^ I^ngtoii 

&tr tfi 01VNl$ty$JoKQVE Ti Aittr*fArf *e* fiffWfS tfl. 

Ifloi ^as >f^tm '^^Ma- itt.*ff.fA£g;.*. 
"f e/f vrvt\i}ir*JUf*i£r£ i 1 *tttfAf.trt xtHjtfuntA tjt. 

tttrt.Si*. a catalogue of trees, fhmbs, plants and (lower*, both exotic and domeftic. which arcpropa- 
t>ted for Ulc id the Garden* near Locdon by a Society of Gardener*. London- 1710, /W. ***£f*gg* 
#*. nt* fr*tf t p*gg. XtK tA&*Atm. *t t figg. Ad VtMAtm eeJfir*tA* fr* ^ ampf^rv tftrts prim* /An* 
'•*■ #*fj ,■ fij <vnt!Hi*iih ex dijfidr* At/ft*"*** n$n j?A*utA tS* 
J*!ptm. Hirioiredeipliatc*, qui naifletraux environ* dePam. par M. PITTOS TOURS ItfORT feconde 
edition auRmemcc par M. BV.RSARI> dc JUSMEU Tom. I. et H. 1 Part* chc/ Jean Mulier t73f. ia, 
* **. T / #-*«. 4*? tTAfflpAtt. tiK f (f.p* i*t, 

****** »et£> m CHBiSriANl KNAVT mcthodui pkntarum genuina &c. Lipliae et llalac in omc. Adami 
Srijii 1716. '•P*£Z t ***• 

10. GEORG MK\R KK\MFRJTent«ncnbotaoiciim emcndttitm et auetum. fioe metl>o<hts Kinino- 
1 otunclurtiana cmendata et au&a, Viennae Aulliue ap. Ixop. Io. Kabwoda 1 T44*/* ,, '» /■"*<"?• '"- Cltrn 
ttd., imtnfirtttt tit, dtMt, *t /ntttduffh f*gg* *'» rM***** *.fftr*m t Irttiinnm, j»mr*m tttm* 
ditmmihAtAtittt* 0txt*t> FrtmA td*tfo* turn h** wx t<m?AfA*d4 l pttdrtt b*c tftttUl Ttmnnca 
botanicum line uKihodu* Riaino-Tournefoetiaru Ac Drevdae typo Io. Uud, Harpeter 17^8* r< tKAi, 
t*t£. 1//. UUOKiW Toumrfonto Afarion Sec, Argeotor, imp. Heine Lt •TrfV"** 44* fa **€********-&&&**• ********* ******* ****** ****** *** 

^IC&crtia AMUw Ac. mafcrip™ t FH. SALT, von LIMff a*. 

f* 94 t $md.** 74. t*l*>,*t*\ lt,ff£*Wlirm y IRAN* HALTH*voa' : ~*ona. SttU 

--* iTifr iii*tr* »*** '"' ** 

ffimpctrt lo, Beekii 1747- '<#£ ***+«*&?&' 

•* InSSiTLiS b* 5 coJ. ci fe ik. * -iihotr 174^ /■ «j. w- *«< "£; ***-#/»« 

?J<r«£u«**u. *H*^f>4%1*^^ 
li**. H ' tTfciVSDEM Ifortu* CkMwtiwii. AmfteUeduai 1717- /* *"■ «J- /*'" /*«*»# /*fr tt 

,/^5w?/l!?frs1iV:M Flcrt "stottfca. Lugd. Batu* •> Conr. « Ge. lac Withofi i7Jf- r.>qff. *#* » /.iii^ 


jM^MJ^VSDfill M*Sn«dfc*i L I. de plancb. Hotaii4c typ. et fcmpt,Uur.S*kiii T43- '* flfi$££^^ "-«»"- Afrtucrpiww offic ar.riiKiniirt- i*,tA*.StB+ U (L ^^*£taci foil noua *»fl«ibi» PETRO PENA ct MaTTH. do I.OBEU M ftp. *j*.fc 
m, fi# J, 4i*. *t*dttfi*r*l*. t*i*\x***i** t*t***Ppt Jrfiw****' ft tc*«t* At*th**t** , /f«r« 
f ,*,i* w MTiMr 4™>»*/,0«W ***uftt*t a LiA*xjtt **gfa9Mtto *w»frpw;l*: 

•urfociti if7t t ittrnptt Mt*t**r ******* C&t/t*I**d4 f^tittpvtf****-* 
Hut ****** tdttn* m* t***t*m tir*b p*g*f* ****fx* t €***■**** mwl***, itt**m twm/*rm*t t**t 

el LVD. *\nHM uvmaducr. *r 

CM 

dint eiciufrtat prelum Tlx*m. I 

mmm LOiflvUI hiitonw Am*, a, iW ( r*/*r, /ri ******* fi*t J*+f«** vitu** MAtfw* 
djVf r. M MfW '*•** (ra*/f " *-r*J* ij>t£r* f btt*) ,,jttWji*rt*t ******* f. /*/. r/ /;> r*fi*tA t *** f 
'<* M tfw* *«« yi*'- *t*tf****T wr* tor rA/™ *>*t*J*x ******4**m fcfF A "J - 
i»'ftili./fi«i **/** !*&******* ***** fdt** i**Mti**um£trr!m*>K*»**fiftt*ti** £**** 
eJtrh mrmm Mtdnt b« titmb- Muckto Grepbcittm mc^ctnKfitorum ciptt^tiofws et lliqiinn ** 
BCrfim rjrtortfcirt PKTRO PtNA el HAITI L dc LOBEL. quibut acedfa titer 1 pan *c ojwrtrt 
ftudio eiuwktn MAT1U dc L\)»£l- l^ndini ex ivpop\ Th, PfirtMii li&f . j»«^wf*» 
*rtk<*i4tU$<r r <*i titu/m, MAHIL (fc L*OBEL in a RONDEI.I .L'lll uRKiflatn amrruJucrlMBCi 
lAnJifll Jfe-f P«lo 'IK Parfootii, Wff. fJ#- *«- *"•' **$**ffl*bt. wji^A ^«/«#r«. > 

SinWiil PhtrmK^pocu ROSUELl-fcTll cum MA ITli LOBtUl 
fwrufj* ci MfWiphb &c. lA-duni Btuu, tp. lo. Maire I^it- Wwc txtmpUrt ******** tttrm* tf 
f*ti*m d*d Afr<l*M*t CK. ««* t**u*<n$€*mMt<Ti(nPrtmM ffti**ms **** if 7 l . >Ji ttc# J//c- 
rt** f*h* - ^«w ">' fif*r*m mend* tjf^r. fiffaut t *ddtt*m *P **** f*i**m t*m P+ff. ****** 

4fi.VfA ™t<«d**tit $£***> t*u Ut*m*4 Otmri MfAtm «^ { Jf^ 4 '^ **"T ' i '* 
m A*r**rpm*t d<j**t. {W m »m fwtm*ri*m fc-r/M- r4/t«f * ^ . 4«<iS f« *Ur** *d*H*f^ 
rw i.*iri^WMr/^«/i*A7M.dcL%Hl£Lftdacr«fi*iwm iUcn pan, cum prion* itfuHruioniba, 
c*ni£itioo^>*A ct wrUhi* , tinorvm alicjuirt llirpiuai 4c ilcUocjnonibu* Ac XM*™ . opoUiiina 
KvhahtKiiiti *c- otpto>txombiA fie, w. *;/.— jj*. «f. /*^ j*«« ««r/*ft/ itJ/jf /r*r. vm*fr*ttm 

&/*»*+ t* dM** Misn, m*St Jitf*t t *» V** t*M* i**//**. Prtdiit *Mt*m bit d* lx>J*mti tTSttum 

*mr* p*i£+nm hst i*£rtftn*t: Bilftnii* Opobillimi ti Xylobtlunii mm fooconkr cupliwuo. la* 
terpretc rt atfftorc M, tic I/OBLU I -ondiw «cudcb*t AmoW, IlitbcK imptrJ. lo. Norton if**- 
p*Jf f 49, it. S* s**tfi*t*tr** *•' ''^' 1 ^i««*J **farti x*fJc t*m ffttiitPm m*t**n rf J*U** /rf«J 
M#3frf/. f t*tdtm *t**ru/M* trimtfltt** tx ffmt*t n*t*m % ittmf** ******* €x CWSJO, <t ******* 
t%?4r*t* y*mj*m \ t*m r*due+ ****** f<f*r*tm 1 1 p**E* mmrtt &*** , ****** W# Aittrt****** 
id r*m* $******* Jrhtrit AM* h« m* wt*t*tt*r. tr**ttrt* tt Hjftt*<** rt Ad*ttfArm*m ***** 
*:*4C*tt* t* V**m cWwr* t**ft&** tt h*Wt* Itnrm* txftfit** fiUitrun* k* nt*t* ; htuy Aboert . tfi 
Bcfchrvvirt-hc \*m nlEtrlcye Gevifci Ac rteur MATlrilASdr LUBbU T Antverpcnby Oin*n> 

IdPUnnn irtl, F*/.*i*r.***.K. **'*- /. /A *W- J"- *"' "* r^f' 4 11 '!?"-7 J /{-/* ^^ 
j. tf. /. CrWBH -^ iiif MffJ *i**ic *rr//jw»/ ; EIV&DEH ft»rpiura jfluflrDtiopti to- accufiiff _ 
ISVIU HOW. I..-.:.: tvpis t h. Wgrrm, iropenfe lof. Kiftno i6ff . ^-/»W- »»• 
]Plinurum feu (rirpium koow. Antwerp, iff 1. 4- forrni oblong*. X J. /w /*#. w, x'j/. 7- //. w 
rr*j *i9*tf.fil. £**>** fditt* f*ft* pr*Jj$i b*c Ttt*t** Icooej itoptum feu piineirutn nm """Jj 
rjm f -Jim uultf^turum, ibid. 1/91* *m*r ***, wfim*»tit*U4t *v****Rp 7* lt*im*\*m i*J*tt *?*. 

m*A*tf**t* C+*it**i &« if*r ton** ****** *t ******* *tdt*t (f**uuXt**ikt&*U)t* tft*f }***<* ***** 
bfk*** ttrf***t*rm *****xt*/t. fid fiiit ***\t*&** fijjirtftts* 'ht*i*t txtJtm *uUcrtm atni****** 
itm t*m<* Nr*n*t** r m f*i*t dtdfiJirv* ^ 

'LttBL Fkirt rruir»ci, fwc uUmk hi rct;no Pruf Tun f^ Wttt riifcem« t qiwrum e«tloi*um et «o«*n;l u - 
LOtSCUVS olim ditTeruit. curtnK 10. GOlTSCHli). Regiom, 170^. fuinpu typc^riphite Ciecr- 
piiOK +/**%' "*' '"* ****** *<£*}**£' t.t*d*x $trm**K.*t l*t. psr*. /*. t*M. *f*< ■ #/*jW**J 
Ffim* ti tit t*t tx&rtftt*** f*t*ii(fit** **** ***tf* t*fi*fft* frcJn* : n*nu* in Borutlii fpoofc ■■* 
reenter c mwdVrifxo pirenthmri'diuiilgo K> LOEiEUVS to. filiui \*l<^fi**iHt tt t/ffir*/** ** 

mt*t tt fi*f ff**** 4* f A fK' *'* t*dl*t* At ff 
*L**ft.H^**r. Niturtlrt hillome opus nouum 

pKtidi. IX, tjs**t*fi* ir//MfWM, /##« i/>* yrw/^f. 7*/* *r#* **?**M*t*i£* 

A4XVk.yd.ttil* M*»wmt*4t*A\nUM*t*tl9K*tf*iut J 9 .ft***?*, 1 1 t t U** t f / t #m+m+fi tt i*M* P*f*' ** 

l**H, M. ADAMI LOXICUI TolffbcoJ<« Kracuwrtrtieb &c ehedem ton PLTKU Vf rTL\BAU*WW I«r. P perAl)AMVM LOXICERVM. Fmicot«p. Chr Ei«c* 


':::. 


'** jnchret &£ inic70 aber mit elocf Zu^abe begleitet vonBALTUASAR EtIRIIART&c. Ulm veti 
L>an, HartHoloniaci und Sohn, 1717, M.p*gg, 7$*~ tttm.fltrp /##* j4dd*t&*t*t*>*pniiliArttttmt* 
tnfjrmitmm pAT* 1 f** tzmprthtadtt mta ft/mm irtmtm ttmmtntAttoHtm m ti>N£CF.Rthtrb*n*m 9 vt- 
rmm ttt*m rttt*^^mtrm pr*t<ip**rmm rtmtdt*r*m in rttnc vt^ttAkttt a rtttrntttrtkui dtttfJarmm* vtr*mt* 
qut tx tftfrtti ti/trmAtrfinrim ft pr*bAt$imu Attfimtw ttirtlMm. Pimra dt vtr*q*t LOXtCZRJ tft* 

J f t id tat. fit. *rtit, JTA " 

iW"^- CUKISHANI CiOTriJB LVDWit. ttcfinitiontt generum phnuram auQac et emendatat. Lipf. njj. 
|o. Frid. Gkdit(chiiun 1747. *•/*£?- /'*• t*** m, Jl t*X&; '*• ***/«■ **• torn* edtm aUa rmttvme 

ttmrttfit* f*M/t ibid* I7t?* i-**AUf*Jg> '*4*f*'««#A%C» '*- **f* }*gg "■ 

|l itaru centralis i>Unt«\im, Lugdtim ap. liuiL Kouilhum 1 * £7./*/. jw«* **/. **F*£g* '****!• '*/'* 

w. //. w. iw— w* *«• "**- -W/W- ** *K ** lAcoBrju 't>ALtiHAMnr*t**ti* 

tern tilt k*»m *ptrh pttftA a tOASSE Mi>LfAEQ amfitait* tndttAt p*Atf*tf\*t tt aIia ttmdtm tdt~ 
to tnttMUMm #*SrtAm trmdnlU hit tttmh: lliftoircircntralc <ta plintc* . contcntm XVIII livmen 
deux Tome*; lir^c de t Exempiaire latin dc la bMiwhtquc tie Mr JAtfVES DALEUUMP. put* 
fatK francoife i)4f Mr. JEAX DE$ MOUIJNS. Dernier edition rcreue\ congee et auemenu-e de plu- 
lieur* pJantet ct figure*, qui maitquoimc dans Its prtctdente* 4c. a Lyon the/ Phi, Bonle, l-aur. 
AntawLeta Kigaud t6cj./*A fW. /.**«, ***./%£* WJ- rM,Wp*gg.7ti*ff£.**79>4P*f.pr*<fAt+ 

•AUfBifot* PETRI MAGSOL Bounicum Monfpclknfe. Lu§& «x Officii* ^Finic- Ctftewn. injp ranc. ttfiah Pech. imp- Paul Marrtt j6S& jta^^. Jt* — t**.Aff. Aft,f*gf*t. 'EdiiiMt MoAipcliicx *>ftcina Dao. 
t*tmf*t ntmm tMHtmm Utulu* frjufxm tfl; dtfittt awttmnUttrAAf- >rop. 
!?li /:. SI EIVSDEM Iwttua rcgiu* Monfpelknfi*. Moofpclii flpud Honoratum Pcch 1697. 

Mff, J99.fr4tt*ijKP*tr. tf.tAti.6CBn jt 4 tt . J+, ■ *b l_t 

m\Tb*r* EIVSDEM nouin characlcr pUnumm, opus poflhumum ab Aurftwi* nlio in liiccm cdjtum. 
Mc^pcUi ap. viduam Hon. Pcch 171a +?*£&• J*** — . „ . .- 

Uutk PKTRI ANDR. MaTTHiOU ComnKnuni in VI. libroi Diofi»ridif, Vcnctut r< officma \ atpUtaw 
i*<f* /^ m ** f*&{ '4f9.frAtmilf.fAt^. t?* tfif. A*tt*rtt tt ttimm flA*t*r. $ 


. mtner* it* tut tdttuntt AV*m, ** mmfkttmdtmtm tt srtifitnfM Ttj**tftniAm*tm^r*tftrt*d** fmnt imnthm ttt rtitqmt km** 
mwBm tt fft'ii** tfivttutu. P*TAt*t Mem fiitt mAXtmAm fAwttmfmmttim AtAt»dt*m m Gtr**ANiA t 
*h *™*m *r*d*cr**t i* tftrt itbtmtt* Awm txpfit* tt a i jit. rtAgAttXt*/*. **rf*ttt»ftr D. 1 itmfn 

EBaA 
■«f- B 

t AtttMl 

ttimmr? SALLBK m prmtfi fftm mtnmAnntAnt f. Xrlf, «W«»f a*** jt**tnn t* ^mmm tttfUM 
.. »Aff> ^-A" ^ /"-^ New Krtutcrbuch von PETKO aUt MIIOLO m hicn gcltclk. dutcfi CE- 
OKCi lAsUSCII vcrdttitfcht, Gedruckt xu Pmg durch Ge. MeUnirkh von A\cnun «iff Inn und 
Viflccmi ValCTiTa Burhdr zu Vcncdig UocoQcii. i«i fMmAt.fUus iTfft*f*#''+*-r***'£<?*- 
jm*f9A*/fwr?tt M.fUnt. ito. **n t*mf*t*m fUttautm t* t ttrndtm fl*at*m mmmM&fmtit fottnf/P*t t 
Altt A,if f <^//^ a tHtmttA dftrAt % njtn. Jftt tA*t*m dt ffAXlti tt Ait* twdtmt txrftlA (fl, **am 
hun*. quAt [ttundmrn mOSCOMDrS titr** ftx d:^fitA t fr^tnr *****"•« ** mtmtwAtmm ft*'* hAt 

AU*tfit ttt. AddttA, tt t tmtndAtAt vtt fAittm m*tAt*t m*mt , Atqmt t*ttKt/ N*ntA aii «• ««r /m*£i*€t t sttAtfitr ttt.AAAttAt tt 1 rmtnmxtAf V€* iA4tt»t m*l*t*t t»mtt*ct 
frwu* a hAmd rw *%mt*APtA*tAt*m *4*a tmduit. Ha* tdntkntt fi**t* AitAt urn pA*itjprmnt.Jm+ 
r*» Stemtttt lM*tk itt.f. ttt. ftq*. fifttmi tt mtd* t»dttAt+j fifutttAtmrn IpJ**!* C ^ 1FR ^ 
Ml! Vtrfootm Vtrmumtcsm ***** h*tm ***"** Mr* imAttAMt) trtdt<tmt*dtt*t. Ix * -i- j * : y*»r ft 
AJt«f*xP*gidt* t ***(**n) pfcTR.ANUk.MATTniOIJ ccfnmcntani »n libro* te PEU.W«sU)R DHj 
dc oicdica nuwria Vtwt in oHkini IMmtani apud Vine. VdaTiTrun . 1 tf±f*M8f$&™9 
4*, Jf«. »£a« + /*# ,**-/ W7*«^« fiiiiMfiem At*****, 1)1 Afcorlj ill M. PIM . AMJK*MA 1 - 
THIOU nci fci libri dclla materia metSicirulc di PKU DIOSCORIDE, In Vinegia, nella bottcga d Lraf- 

rao t ai>preffoVinccn-'o Valerifi l1H*filf*g&'+ t *r r ™iffttt\ i, '*i™' n *J"^ V SI£ 
!)i;M commentan* fteundoWii in bbro* ViTtD. UlOSUlRllh* 4e. Hit Kcdfjt e.uvlcm laoofc^u 
aduerfirt AMATVM LVMTANVM. quin et ccnTuram eiuwletn en*rrauoA«. ibid. ifjj. /•*. f*gw* 
ifUffAtmir PAtt. »#. «#».«!*»• -^z*' 'JJ- w*»a»4^ay^/t^widc«iuc W-T3; 
j#. 4) ElvSlSi;Mcou»mentarii4cianidcitt)o Aipftat^^twotV™^^^^^! l;>< ; »« 

^ qui 
»//- 

MUM 

)KIDIS 
de m«cni medic* libo (ex innumew locb «b AJDK. MA1I HlUl^oneoutu kiwb «*"«*"! 

*-- 6) EIVSDEM wmmeS dernw auftT irftccdlit eiuulem -p^Ioru .ducriu* AMA T. I.VSI- 

,"*y££^i)'£d£luX itiduit. de BdD en franco* p« M. AJfl^la PSfi 1 « jk "^«J 
a«S Kn boo tombre de figure. . « reveu. et ■Ogrmeei eD pluf de mJle \*Ot fckjwgg « *• 
lion .le I-AmIkut Sc. ibid. T r : ». /y./««. «•.««. «^'-> '-» *^''{, '"'*'" HETStiS 

omnufh. e- IWennrii in VI. Ub.« PtD. lfi«K( UKIItlS .lc roed.ci m.ien™. «li«» rt MwgW 
v..,« md Kxnn kaionilm 8tC nunc « CAW. BAVHINO poft d.oerfirun. olrt.onuin ctf Iji . ^m 
inliniiiV lociiuiCti. ft oonymiif q«o<i«e pl.MJf um « now ilhiftran, «!.»«" pI.Mirum iioBibt.j. lupri 
pnore* clilione*. piinouini irecen.i. (o.-irum quim plunm.e mine pnrwm dtlif .bunmr) a,l *rMin 
ij«. fiiu. t*g*- '•"• <<•*""- rrMmtf.lit.tm #C«"i*. twf./«tf delincjlHSc, &C. tfj JJ 


■ * si, ApUriMttrtl4uutt*i*k*Tifr**ii^^ Frtncofurti ci oSx tr 

pofir. Xic. Ittflici ir»|./*{£. ;^/W./jj^ ** /*»«* fttf»* ft*W ttttmm t*n% **il wu }fx ^ 

4 § +*<*t*ttt+ftJ4mat*rttfMtr?/i£t*tjt tt m*tt*t Cdmtr*rt***t AUtttotU If it Mm* tt**mm *mtuttn u 

f**t~ jo) cudcm tituk> editio altera (Ufil, (umptirKji lo. Kieiug 167^* #*jt tditi> mtont t**tf*t* u 

s*t ft^i*/* .1 frttti drft't, mm* /«rom dtdttAtlt *t*t§it* 

*MiBir. Ibc furdcoer* IMmir)- Ac. by PHIUP MIlUUC. llw tlurd cditioocoirefled. London priti^ 
for the Author tnd Ml by C. Rivlngtoti \7\J- fol* ttimmmit ILficmmd* tdttt*\b*\. 1740* J'tr****. 

y,{umtn sf*$*tffM* irdtmt ttnfitifimmff * MJft* vt'tfvmm ttrntrnt* yntptit rtttxftt* tt rtt\ti 

t»*t b*t itttl* ; theC7»rdcncn I Kit i entry ' AcbyPilll* Mlll-tR, ll»c fifth edition corrcftcd. tx£ 

fin printed by 5. Powell Ac. 1741. /W. $ttmnd*m9**d txtmpttr Vftfi* ^trmtnii* At*t***t+ pr^J 

b*t i*firtfti** ' d« hngljfthc Gincnbuch , odcr MMLIPP MILLERS <i*rtncrLexKon Ac* ubcfc 
/ct ron II- GE. LtONH HVTH. fcrltcr Theil (A— U) N^mbcrg wf KoRen Jo, Ct Lochocn 1-^ 

fUP*tt*f 4**txIf*tW l*t* ('jfrt'Afbt ********&* *d£,tl*^*t*^ 

j.Z»e>tcrTheil(M-2)ibi*L l?tuf*f.[*£gw 4i**imdfX **£/, tt jtrm. **fg t tt. t*i4 * ***. *.***» 
im ***** /nW« $t*t*4Wat&**i t tin fibirnm ttfi*r*m v*ri*mf^mt*tn t rrlsutt* vittmm 

fritrn vti*mt*tf t *dbt*ttr*mt*it*rAm jtrti*t*ti* rttr*tff*t*n* m 

*Mt+'tt*** C*t*toi*i ittrpturn *5ri BotMfticnfo'pnidroenut Ac. (OSEPIM MONTI. Booonuc ftodrorurn 1*1^ 
■pud ConJiint. Piurri t 4 ■w.iw, **. f r ** m *ll' f*X£* *#* '*^» f* 4 ;"?* '■ '*^» ■***■ !■ ******* Jrm*. 

tjpri, fitmni* trtmi*u d*At fft<tt* t tt'tt* litmft*! tt fftt** vmntrmm <r Aim tuts ft**'*** rtPr4tJthr*t. 

M*rf vid. Oxonienf. 

* M*** t Otgt*> Wiir* Oclfrmra* cVr Plttten At bcfclwvea door ABfcAHAMVS MVNTTXG. T Amfle 

dmiW'Of Jin Kwuucru/ 167a. **»*?*. *ti.t*M*M** *■■««.;/. 

•-*/*«/. ^4/J(rvv. N4inpkcuri^c Ikttbrvnnff dcr Ain^ewulcn At door ABRAHAM MVNTIKG.TtLej 
den. en t" Utrtiht by Pietcr wn dcr Ai en Kraut. itiJmi lijfi. /i/» »j/,^tf^, >/fl d ^/^»/^*«. jj^ 
/•i-/**f. i*. rjW. 4f*. #*/, /(«. j*/* EstJtm ma* bmim iftrtt, tdlsiu d**bn* r*t*t* wxm\f%\ 

ft* *kt*%t txfUtAtttnt .ft A AJtutAtirr/ **mt*t/Atl*rM t preAttr**t l*< titttUx Alt MVX riS<*II l^hiio 

crjphii <*»r*oii Ac vAriai denominutiociei collect etidiccic I-'KaNCiSC. K1GGELAEK AmilcL*^ 

Km. ctGcrh. Wetlletiiot 171 )./#/* mAJ.rxtffiii* p+jg. *?* jrMtmrJf, **rg* 14- 
?*i±. "Ibcitfumbotinicum, or u ooivcKill and compieitc llerbiA, compofcilby JOHK PARKIN'SOX. L«# 

doo printed by Tho. Cot« 1*40. &***$*. t?ft.f***mtjf* jm, rt,t<**\ t?tt. 
+tm*i m fsw m I'trjciiittitfoicparMUrLAUrrcOm, oraehodc GirdcfloFil forts of nreftrtortn Ax.coie6rf 

by JOHS P \Kt\|XSOS" , the fcecitd impreLtioo much corrected ind enluceiL I<oodon priateil by t. 

S\ And are 10 be fold by Kich # Tlvilc i*;6. fit*f*g** * * '*• ftmtmijj* pm*\^ n,tmLfm t*\ tji4>,lgm 

tmtifi tu.ff. if** 
► Uttki Pty* IJiONAKIil PLVKKS17TII Phvic^ripnU, fioe ftirptum OluftKorum et minut <ogni»mm kofta 

fte. piti pnor LoDdjtiji.fumtibtH Auct^rn^ * ,m*4 t fi»fU mim\<tmtimtt Auiitttnihtt:** ttrsk.i— r ,-j. 

S./f *, Pin altertp ibid, inooeod. t*ntt*tt tti*. 1)7 ^ ft &{. i>i/>pttrt tcrti*, ibul. i&yi.tiiH/Ati 
ftj—tt+ fr£ t t*****f*mm*,*7tf. M htifm pertinent 1) UVS1>£M Alii"^e(him bfttmieun 
llue phitc^riphiic p]uc*netiiiue oexxntftieon tnethouo fynchetlea d-^elhim Ac. iduountur ct Uiquix 
nouimm pUatarum tcooct Ac ibid \t>^*f*£t* ***• i) Almtteflibotinki miotrtTa &c. Ibid. 170J- - 
^^. itt.ptAtmvff.j**?. it*4*d.fm*rt* ?)b1VSliEU Afnatilictim botiOkum t i c. fttrpium 10* 
uuiii iV.-n 1 ^.11;. u'fLii^ ibtd t "* r- f*gg* "♦- fr*ti* Mff? V'- f; f '* ,J - M ! "■ "• " ft 

i^f V jB.A4 UMdmi €*mf*£iA in dtmtfmm tj*€ tfw t*A* AitrfK ****** tUJfrtmim fr»4irrt t }b}t*£r* KU 
t**i**tb*t /, r —7 J* A //. /. 7i — IJ4. j/^ /. its +-'*?* Ait* *ff't* "/ — fi# f J** ///. /* **r— */#,/* 
ir 4 (*m*t*\ ttit.VHAtmmMmAgt/tftSti***')** 3 *t—iM,txfmi*ttmwaimt.*ii* JtJ.tti****.*i 
/j# F fMf ir^Warm ptrtrtt t'J*r r ltj?4*tr At**t tff*t pr*ff*ttt*t. Cmm ijf m4*ti[[* ft **<&**! mr L 
r.->-~* *. h* tUmifimrfl t.xtm*t*r I*m m MP*MK C**f. SEGllt/ltItM*9*t** '#*. 

•Ftmttd, IVUi POXTKUKRAE AntSolcga fide tfc nork niiuri IM xm Sec, tceedum civ$U£M difffrtw 
no XL Ae. Pauuii hpis Scmiiurii 1710. ip. to. MftnJre 4. ^ifj- m. f *&***{{.?**£. S4 r dt$ w p *t t- 
i*t,wr**mtff*[*g£* u« fitt/i Ih«#W. txpttt, *A£f m * St* t*W* zt*. mttir. ij.%>*wt*r*mgt*<r*i*iiw* 
{itr&toi*t**tti>i*itr 0mj tifAmttrrfbu trtt*rft* tftmf* fahtfit&t&f&mt {tt**£*m utmm bthi** 

fimm ttftAtltmtttur^ 

Mt*Ai * id. '/ OeK 

X«. / Hiftorii pUnivum Ac. tu/tefc 10. 
Ilenr* Hiithc^ne 1 6j4. /e/, /*t/f 

ttUtm hfot mrt*4itfii) wv t*t\tt*m fmtrtl , *r. 

^4r. /A K1VSUKM liiltorite plinunim tomus fcaiadm cum dupltci indkc Ac, ibkL anno codem f*f . #//- 

lit:, l*A't(tJP*rp r }t. trttirtjfi Ptff. 1. 

#*#* ///* KIVSUhM nirti>r»ic |>!irtnrum tomui ccrtiu^ t qui efl fji>plemecnim duoram pTieccdcntitun St - 
ibid, ip. Sim, Smith ct Hcni^ l\iJford 1704* wr t <*<* pr*tm!fflf*rr*iX.dt*i*ir*LtAff^ tu* *$}•!*& 

at. **4. #w, #. <;»/: pstfttt* mft* *. j t 

M*t*mttb* UVSPtM mcthodut pltntifum emenditd et aocH Accedit methoitttt grvninum. iuneoratfltf 
cypffocum f^ecial^ IbkL *p crodem 170;, ct veneunt AxnfteUcd. itx linffonio- U'ftCib^rtiO* /*** 
/fCt ***' '•*/*££■ **:P r ^^If*pHi* /** '•«■ Mnitthi *faw, £A/i*Amfrdlcd. ip. Rud-«Ger^ 
Hetitcnloi 1 ? to. ****rfi tit ait ft*fmi* dt**r tmtrtff* dtgrrtt iS* vtrt Lortdini {f*f*fdt*t ****• 
*»}*■'/ SiGfttxirS) tp. Chfiil. Arulr. NKnthing 17)*. /. rtfmf* P&mu mm rt&tmdtt* ********** 
**tttt* iffittt tt dtdtAJftnt^ ?ntM editio . (**ft UNNAElMtttt, tt* ) fttdut I Miiiai i«l ft 10. RAIO. T#mui primus I^oodiaitTpiiMameCUrk. proftMi^ 
{. pif.f**t*t$ t **gr. ts* Cmr ttwfiiwm dt Htmiim AuL»t*Jm (t*m ti 

tittmm f*trtt ifT*tfAti* fmb fmmt tndriti. ; IS* 

■ay G ., j .-„.„„ -W ^ irtJt/f i — 

""** v '* / * '«"/* 0* il>M - l6 *** imj>«irrt Hew. I'tiihoroc et lo, Keriey /, «■/«. to* ttt** 

~m ttbuU cxbibitl. f*£g. U4. fr 

ANDRZAS CAESAt.riMS* mttbfdm Vtr.j**m*m*m t^t mtmdmm *ddit* tf. tnrthoiWl pU 

W«« tdttttHt 


[ynoptice in /■J. «^ I*; <• H 

1; 

9 

fa 

■.is 
\- 

1 V w cinioiu. /«(j. tit. 11 a/1, ft--, n. 
V m H" mtlbtJl, f«« I* jtfimtit&ni n ixihf 4>fftrn»*» «"" **'•/}». ElViDI.M (ympfn nmhciici Itiquum Bnuanlumin St. tditui |l|. mukit lotn «mendiii C «<" 


VI 


*v,. »..„ 
noi 

!*■■-.. 
IKDSK. 

a pro 

(I. Ml T-i *.,. 174ft/. Ltfpa 

tall S,tfc. f/,at* 

cimter fpcciebiw nouiter detcflis aucl* cum iconfou*, Loihlini impent GuiL ct lo, Imm 1714. /. 

mM f*X&' + ,Jw (f' J/f-//A t- nnmtentu tt * mtAiii) tM. at *. XXlKfr. t/.fMivrf Wf* "« 

**£ O-- fW J*. ***** Utttftm a D1LLEX.V md»n*t*m tjft «***/, lift net mnim ,.u**;~ 
tAit* i£*m *t*Uttt. 

***>.#*♦ ". ElVSO. fynopfifcmeUjo^cjftirpium Bri tannic arum &c cditio fecunda &c- tec. RIV'Sl Epiftola 
dc method* ct aucl. rapatilio. Londim impcnlt* S. i> truth « H. Wiitord 1*36. /. mM.fsrg. j+ufin* 
A- **r*c**tjrt*gS' **-***• MB* "- ff'JI.fttmltArs ttr*Uto!ttmtijf.f4. Aftej/.f*ni* l t \i\\\ cc va- 
ri4* pfcmarum methodi* difleruiio brc»us n*rmm ftttilwt tttnU imjtrntt*f*f*^ ^/. *t*emttLf*t*^t, 
Diff.ti tfifl.tn ItUdttitnt tmtj/ttfwmt* Jt*tt *4imtmammMM*thvbhtLLE$lfamifltU\**M* 
at aIia ntminAgtntrtt* utauMnt. Prima cdkio (ttfit USNALO a S£bPj£gjy) fxtn/k rtt Londiol 

■£**/*/«. PaVLI BGNBALMl fpccimcn IliaoriitPbntinim. Parifus apud Hadrian Beyi i$ii.* mAhftft* 

>$** tM. Atn, l/i '*• J/« Wi <tV4/r. f *gf4 J* Ind.p*/?, 4. 
*rv. f. J>- A. t^R, (*. c. /W/\ Atvrs Ti qvmsi *//W/) Ordo phnuniia quae funt flore irregular! mono- 

B:wlo ftd i**o Lapiiac imprcflia Merit Chriiloph. FJcilchcri fit. w. *w. **,tmtfr**ftxA tf MVS- 
l£M tntroduclio generate m rem hcrbanam. 1*95- fumpL Autora Liptuc upu Ctirittoph. (iunihcri. 

/if. rjy. ^'•Jf* JJ» t r ^ tm *Hf^tZ' Iw tmm **&' *§*£'** Htc *rd* fmfrthtHdtt *j/. t***t** tt /*4tx 
jft€u**m fmfix** f*£S m *■ **"** #*i#f4/ *i#. /* j»f* txtmpJArt dtfait urn ;>ww*r ««/*j*/*. 
it*prf}fti\ Attt&irmnt vr/« jj. AttAt i/ettts m mtmtrAt* indue wn indttAt u t ti ■■ V/ ■..■■'.■ /4'«tf» 
Md jtf.AfitnistttX Wfttttiftfl fttmAm hirum tAbuUrmm mf/rfanttn nltavAs dtm*m fa*r*t £*J- 
/jw v-w*w f^^fltf AA/tmlftu* tffty rtfrvtde extrnflAT/* hxim *rAwu sxltr ft differ rt f itttt tm*dtm tti- 
StMtt anxmrnfrstftftrAnt* 

Xiv. IK I** A. Q- K onlo plauranim. quae funt fiorc irrcguhri tetrajiculo. Ibid. i^r. typ. Chr. Flcifchcri. 
^J^- ##. ut* dtdtt, f *g£,*. mMx ftfg. 4* Hx*td*to9ttxtt tit. tAb* tt tt+.itfiiMi tn tmdtttft+tfi* 

At imditAtAJ* 

tjv.UL — — Ac florc irrcgulari pcoti(>etaloJbid a i^^.typJo, Hcor,KkhtcrL 

fAfg, it* tit* dedit, fJZ£* tf - ' M ^-f M fX* ** Husxs vtdmjy /*•*. i$* t ttmtiMHt tJ4*Jfg*to% tn mt*vtr* 
txtmftiri deficit tto» FjrvtAtfttt* rotund* mmort tn indict tnd$cAtA*+ 

'to'- &* — w R'C fl*w iiTcpulari hcxipetalo fine lu^ Ann* ft dtferifthne 

trdaftfl prJtttm AmUtrit tmfttftflut tn tmttm edttm tfl ft if u tA&mtt* *9.0fmr**Jtfitt m 

ADKJ AM van ROYFX Ftcftc Lc>dcnfti Prodromus Ac, Lugduoi P.imuh ap. Sim, Lu<htmanv 
mMm f*Zt* i J*-t ra * mr ff* P a lg' ?2*<nm tAb.kbmgr* ***!$ AtAd, ind. f*gg* ?** 

De natura IHrpium Jibci HMO. RVELLIO auUorc itafiL if %?. m typograpliiaFrobaiiani.M^w.ft^ 
fr*emtjf 9 turn tndtttwM f*gg* >/. Prima cditio Parifiit 10 offic<Simoo. Colioaci Jjjfc/^ SKGtiE^iQ 

Slfi* teftjnitfXtn/A ad men mAnut n*ndnm strut nit , *Jia t*erv bet tirnla ; rhma p^n <lc nat-ara 
rpiumlkbnirca. IO< KVLLUO amorc &c- Venctirt ap, lo. Hipt. Pcdcrzanum ic{8> **?*£&• ***• 
ftarm t -/. turn tnd f&tX* ,M4m ^ejTuh pan 10* KVtlJJJ, Cafintiki I'lr.l'nilU <( Medici, dcuatura 
ftirprom liber II. ct III. ibtiL anno codem^jp. ttu Aiif tttAm Id RVtLUVM dc Itirpibu* epito- 
me. Cui accctTcrum vdiiitium.greilibiJiurTi, pifcium ct pbntiruni , imeis iVequentium aputl CiJIijt 
nomina. omnia muko qium antci locupletioca per I>10I>KCtAR1VM a (JVKRCV. Parifiit ap. lo. I^>* 
doicum Tiktanum If44- f *t*S^ m 7S - ?* J " *d*l**** efl, anAm tAts/tgw n*mtn*m tt jjntnjm&Km turn 
n&mjnttnt f*tfitu* 
Rnff.K liKNR. SliKKrL KVPPII Flora knenfa &c. cdiia a lO. HKSR. SCHVTTRO* ctii acccdit fupt>lc- 
mentiam. Frtncof^ et UpC ip. Ern, Gaud. Bailbr I7ig, i fjgg. j^*- /-iW,<<f«, 4. fU*r*r*m, tee*. 
#* fw-Aemtjf fA?f* /j 4 r^pa /*K ffmft* rente nm^ ind. f*( (• j/. 
//. EJViblvM Ttoct lencnfa raultit (n loos correft* ct auAa. Ibid* i 

tfV*f. fTAtm,. KfAQm /* *»"• tAhtPtntr f}**f l< tnd P*£t- tJ +- 

Xtpf, .ALRKRTI IIAL.LbR Mora lenenfi* HLNR. BKRNH. RVPPII ex pofthumi* Autiorrt fchedis ct pro- 

ft/p./Z/.j pni* oblcTuatiombus iofta etcmendati- Acccllcrunt phnururo raricrum nouac konc*. Icnoc 

Gunpt. ChrifL Hear. Cunonia 17^, 9 w« *'*./^*v*'//./^T- t**t*mtAk>gtm+fj**ft. Ind./Attn, 

/3«. fj, llttt tdtmftmPtr % frwti W «*#f*« mmtngttutitnm HMtAtmmfmtt % €tt*SM fm*t* 

TjfimittAtn * fritrum /dm****, Vtptt dtftrMAt Attn* frAtittt* Vtltt , *tt <m»; //* ji/,kf ; #, ««Mi 

tvuM eftr*itri/ftmAe0unt 19 ftsntirnm imAgna. 

Stbtntb^ Agruftcmpnia. fiue graminum. lUiKOfum. cjperorum. c>*peroidum, usque aflmium hiltona. Au* 

Aore 10. SCIltVCH'AtRa Ti^uri typos et fumpt. Boilmcoanis i 7 \ %4 .f*fr.s>*>fra*mi(rf*gf ; 4*. 

**d*pA*t. jt t T4i*. Atn* Xl.firmeu t ;t. enA'A/ltee* gtnfrictt ttjtotjitti fifttnta > turn *tw s*tA*mm % 

*:.;Stiw inrtrre bAkttm fm» et nAturaU m^nttndint dtt*ntAnttbu* t Prtmttm frtMit MIVSDEM Agro- 

fiographmc hcluetictc urodroiTiu* fumiibus AuAori* l 7o**/* / '/3<£ **• i*y** ****• fT***********! 

tftrtt iftfttrhrnm tAMmum u*nt* fnUuxntt. StynntA tfi MVSUEM opcrw agroilographKi idea. 

Tiguri i> pis Bodmeriaoh 17 1 ?. #- tf*' fo»™ /-■ i ^- * s> F r *"*'Jr PiX* '• *P* e**tS* ? ' t . .* 
w ScbmitdeL CaSIMIRI c:i IKISTOI'M. SCHVltlKJ- iconcs pUntarum et aiulyfct partluui icn in<ifac atque 

viuii toloribus inllt-otcac &c. cdidit tie. Wolt?- Koi*rriusNorimb.typb lo.loicpK Heifthmanai 1747* 

/W //«f M rtff u / M( ixtbtAtt IX. txntnm nnnt tx&Ant tafolAt mm txpfirttnu fAgr. tt. ... 

•Srgm\ Ftr. Wantoc Vcroneufcs &c + AuAorc IU. FRANt ISG SKGVIEKIO Vol I. Verooac jaj . l>T«t Semi- 

ftirii /. »^£- jn.frAtmtjfcp*ti* LXXI, Vol IL ibid, anno C4td./4g. W*. -K*rf- Uibboth* bot, fup* 

plcmentuni /j». j#, H« r/» *v«/*r mAfpAJ* t*p£r*f*ttAmt*HiWi tA&. *tn. **.*»/*** rr/^r- 

JfHtAntnr 4?. ttenee, torlm t&xJ *J m**™ tuext rem nu^anAre butt indt tAntum t&ndtttAmt* «9 '*W 17a*. /, f *£g, jt 1* tAM* At*, tdc* Vtf, tv»rt Diikrutio mtdica i:uui*ura!! Seritn tkvd nd m*nm meA* ftrm mr % qnnrr bmt indt tAntnm Unit ft Ami* 
iiuururafo dc Urticit, qu«n praefidc 10. HADRIAN. SUUVOGTIO iradit 10, 1 tn/'f /4*\ Afif** HELCti DKIXHSLKR 170^. Icnac 1i«. CJollncrianjs^./J^* J'- 
'Xvvtrt. rlorilcgium l&UKVEUS SWERTd &c- in duabut |wnibu* ci quatuor Jiagub coccinnaium- Jm* t F)a prdfum * preffum Friaicufiarti ad 
ct cmetidatiim. /*J** **** Mocs 

lion apud Aptoo- Kcmpc*x T foraptibus Aufloris 171*. de 
Ic^ii Din fecund* fo, open ec impetif a EM. SWEE rouoctttttla 
RTIIibkLextA 
S» Par* iccunda Francofurti ex ohSein. typosrr. Erafm. Ketnptteri 1614. tMter b*t editii** **£* tmtwdil d'ff*T**n* t fif*a/*4* tttmii ftsgtism. **** hfatt 4 7 . t***/u f*rt wfii ttfrmfn* 
Vt mm *lttr* */. i*l*ii* fjt*t 14*. fig****, Expfim mmm w/frrt^ww^ jj. iTMrtiUtit'kfitr tfrinf * /*«/4» /*/ j j j, fy** rM * p*ri 

fMlthg* f *4'##r iWaw, b*t*Um*T*m mtt m €$mp*tft* t*rg 

iTj-i >;* IACOBI I'flHuDOKI TAB£RNAF\fOSTAXI wu vDllkommcn Kriutcrbutb, datnhc. ft|v. 
HI^V^I ccbcifcrt owl itwrh H1EK. BAVHISVM vcrmchrct&c. BiTcl 10 vcrl.lo. Ludvv. Kuatin m,. 
fiktp*£r,**i>tt* w fwfi >*KK' t #- II. wod Ill+TMhlurc-hNIC J1RAVN UfthiSebeo, diircfcc. 
BAVii- 'iscUifcri ufcl dui\li IIIKR.JHVII. vtrnxhrct Ac. ibid, anno cod. A y|. */.«i ad*$n t *Jn* 
l*/7-i//f. *** H|*-toftwMJ*/*- -*r. l*dt*** X im£**r*i*<\ut*m tt frAtp*rfitt**mttm)m. 
»#riii«HnAntmpim«/w* *»*♦ «*** edttt* 44*te*t* *t p*t£ t **/}** Jet id* > fawibid i«+ qp* 
Ik- Wowiick fornix lo* Kociii-ii /Wvr . ibidtfnquc *. t*g7- lypw et fumpL lo. Ijadoia. Kon^n ct Ja, 
Br*ndm>!lcri reemf* efi. A*t**nutt* HIE*. BAWL ttafi/it 1* **s*i**Ji*m et fym*ymu t V*$twt 
jurem A W tiietwrn MmttEd rmN t. n* , J*" C 'AfH* fr**» 4.w3*e «*«*/ . fttmrnm txtufi r) 
France**, hi Mocri. per fe, Holfmanmim, (uraptibut Jo. BUTaci ct lo. frcutclu 161 1. (t*/m %*** f*rt. 
Lt*»i***f*!!*<k*P*££- ***') «* <ar*»* tmfrttf* ibid, per Paid laeolri* frmpt, to- Drcutcis ifef, £( 
M f MVKW^' "• *€€• i*J*€4t frtfru f*gg t I*.i r* //»lto)£< tft m /rsfm*f t fagg t t*f.m 

pi*?* *'* W«** "*" tft. [**» ?*t$- *** Owm*m tmtem frrm* rt tffim Amiiuu e*tl*4 l iitmk 

Jfeutf Kreutcrboth. ibid typi* ffit Bifftci t, I <St* frtd'ttptrtitr m/#6* f**c *J-"« ^r/»*» **»**■ 

pj//C« UHpttmtt P*gg. ft, M*m. SJf.?r*f»'Jf. ?*££. if*4*Mi*d<tt it b*t****m*vtt ftyUM*& 

tiiKu*tA*n influx/ j fjtff J/. Rtitfv** f**M , tl* i*m m*rf** t tdidti ATC SRAFN M, 0. Mirpu- 
ircdr»ibid If 51* Itjf* ttm frstf*tt*»c 'mftf,****'*** ttotmlw tt*jir*MS; l**t rntm /ff**$tdti* 

turn *4*dxm \ndi* 

ItfJt. rkonc»p*ifiurumrcuftirprtimoVc. in tra portci d|-cfl«* fcbetto uitlKc p;cmifw. curantc NIC BW- 
SAEO, tViiKof. ail Moco- tft**- *^>'* f*rm**k«*g4 t Wg- '"/■ 'f*». *i9j.frA*i**jfcf*g£* t*ni 
lit* it etr"i* P 4 Zf- *f* A*£I&t** iti*!** net tndttAt , ft* itdtt* tto* amst ptr* 4*ttt , i<r **•* *xtt 

ttmmt*t*rttrmm It. tt JU.yutu td*rttos*m t tm t*ttm tditmm t(fi. SF^l'ItRlt'SML l*i. p. m.fryy 

rtmMMJtt > j*. cjjtttvfu ttmitm ftrmu ******** * *,**** mnltrmvUt^ nrf*c ftt*m dtditMt* titm 
rPf* dit ± }:*JthA**n**t 4. up** i*/#, ***** mtnttt+cm fteit. Parte frtmte timvntnttrwmm /*rfi 
tfittUprtm* **** */tt. rrrtru smfkm d<dn* 4 

1 
1 + Ttr*L i%\]»t\iiirf\QM\iic ct\tikit^\i% ^tntuip^ 

Rfifdl SaxonUm, tocftriirttf* fl la Tt I ALIO. VrtftcolV k1 Mo<n. Ip. lo. Kcycrtbcnd, imp. S^iftx 
FcycrtbciMlii, H««r- Ditki « P«rr. Fifthcri 1 r||, * /^* 1 jj. fa 1+ »W/«/ r*«r /f>y«://, c^A«> 

RAfitl Hc*ti f*prM in*M*t* I 

T/i: Cau^ciit pbnurum Hon! fiftm *»flort MICHAF.LE AXGEIX1 TILT J. Flortntiw 17^. typis Kcgi*;^ 
(.cliiiuUm^ *i*iul TinMlMi « r'ran<hium ft/, *^b* /- tsM. *<n* /#. fit**** 'I* 
p f KtaWIU I'lTTON TOL-RNIifORT Inllitutiortc* rci hefbtriac. Etlitio ahcr*.<i»Hjca longeaticur* Ttupmtf. IOSEI 

T.t Pailn* ex t) pagrtp™* !*£<■ «ir-utc w. 

T. // */ ///* t*P*l** ****** *?*- t*mtimt*t* AtttjfU 
4 tp- Rrtyp"** f'pdjtt 9x* *PP** eUem mmU btfct fdditn V t K Pinlm cx lyjomptuircgiiairinic lo. AntlToti ctt»«kt& l^poftf. practcAo 1700. ^pjff.tH 
4m a****** +*»> ttHtineni* Atugil Corottirlum ibid. 17* X'pl^P. S+- ********* 4?? M 
cdnio unii, appcmtUibtu autta ab ANTO- 
NU) Dlv JUSSJhu* Lui^ihini ioxt* cxcmpiir Pwifiis etj-pographia rcgia 1749. ^ttitditiPmfiu**** ' 
infirt* f**t sddcmdA t* 9*tt*t tduitJff f t «*— tit. t*4MAy* t *Pi^vt f*r ******* ummrrt malttt ; *«* 
.ik/^A* f4ta pent**:**** J Ltjr*£*mttm 4*ntiru?t t turn t*d*m rrtmj* junt. m r*jta*t ttttm D. Df JUS* 
Sfttf ^//wm fc**r*m Jw /!/•*; AppcwUcct a4 IOSrJ>IL PITTOH I OtlitNtf Ott T iofUunfr 
nrt rci iKrbafiac ab ANTONIO Dfc JL'SSIKU fie, Parifm c C)pogT*pbb rcgLa 17 1>, + it tntt**** <J' 
lOUKStFORllt vit*m (• /-X. *J Udjtimm J* m*tb+d* amdtm p< Xl~ XX\ /. fot**^rspl**** 
titfi* 7**<*efrrti**u ifitt* *ddtmds J. XJ/ WI 4) tfrsfymm tp*r*m fr#r**««*-» t *■'"*? 

iu^ /t*:ii:rum ret ht*t in** Ti*r Merits imJiitttittHirMt PtMmjfjt d<J**4fAnl$»rf, XXXh XXXlt* f* 

tmfiiluttt^frHi fni Aiceflit* _^ 

■ 7^r» *Vy. HiOoirc d** plantct , cui naitlmt aux ctivirom de Pari* avee leur ufagc dam h Mcdiciac n- 
M. PI'ITON TOUKSEFORT. 1 Pares dc I 1 impnmcric royak U5S. »*.*pw.p*ig.*4h *>**'<**** 
tiPMtm* D. BUtXH* Dl fUS^tEU0Mt4met^^fiMJim*itMJ3jm.pr^*iett*mtn AM^tfieim l***]*** 
trtdiBmm aV tfm* fif**ti tttwU r mUKNEKOR'rS llittoryof Plains • gruwiM about Paro . « 
their nffs in PhyfkU. 4iul a mechanical account of the Operation at Mcdieuic*. T ran^ficcd i«o wfr 
hl'lt with many AiIiMion^ aoil accocntnodatcu to the plints i^owiaj; in Great tiritam by JOHN M^ 
T\S. IntwoVolomcs. Vol. L London printed forC Kivington 1731, #. **■*?. ;-»■;. *m. Vol. II. «* 
copious Indexci of i!k names and virtues* ibid* anno cod. a^f/. ft*. Sed h**t tdjit* fUm df**** 
prttotjfv tn\nfii*m 4*4*** mtt**t**t net* *r .tntUtont . vermmettAm *Jdtt*mentM tx **ttft*n /°* 

7r*r. HILKON.lTtAGIilcllirpwmvritairt i>^m<^cUiiirrt 

Wendell**. Rkhcliui t jja. 4* t**f* C*l w ft** ArtSf* IX* 
* l*rm. A new Mcrball &c- s-nhctol and made by WIMJAM TURNER. Imprinted at I-oodon bv S&& 

Micnlmin 1 rrj- f& i«*« **'**•<• t**i**j*m ******* j. aW ( j. fi*ft. i4p* fyt. the fecond* P 

1 cd*CollenhyAraofdBirc' ■ 
I of WlLtJAM Turner* Hrtbait Ac, Imprinted at C*llcn by Amofd \ffr\kinuvt?ti4i- **$£• *7*- JMf F 

r&* nmmer *tit. fwf* *44, ex ouiitif amtt*t mm Ft'CltStl fifmfw tiHafmunt. 

y*ix. Bcnanicon Parificnlc , ou Jvnumbtcmem par ordrc dphibctjquc ilcs l k lan[ci t qui fc trcutcnt aux cn^ B9 

us 

:'■:..: 

. Mil 

,"■' 

j" £ 

■■•«,. 
[«■*, 

-■»-: 

B, M . 
M ; . 
Un . 

iHntne 

kM'J 

IctlNp 

«*.*!" 

|rfa*J 

I.i 
i KM 

UttO" 

:': ™t ile Pari* te P»r fcti M, SFJASTIEX VAIliACT £* 1 UUle ct i AmQcnhm tl« Jeaik ct 1 Icr- 

VcrlKtfc « Mfh. Uckcmm 1717- /"•'. ««"■/« *"'* '•*' ** w ' "** "* w ** J **' tAMf * 

it** uomm &**********'&(**** !*$***• , , . « in M V!w 

flActtlcnuc KovalcikiScKiKctannce 1-718- mc l« meiaosrcf &c IPimth !l im- 

#. J4/-i#r. tmmtM.Mm* J.innl I7»*J- ***< 17*1. «J* *~ *'• '£**• ***** 
ui. *<*.-. aani 171a ibid. ma*/*;. j/7— jjj. w. */»• /. anm 1711* ibto. 17a*. '£ia« 
mi a 

JMM1 

*fAj&. Hittoirtdc 

*?* t r M4ruMftttff *&/!»'**** vet faitf**** ******* ******** sr*</*r. 

-ftlr* "nSHSto^di *c. .per. cX hK IO. GB. VOIXKAMLRI « ^^f™^ ■£ 
iIiiiMiijiw 1 J ir- "" — " IT"" *•"*"■ u "" wm "7* lb * L V 1 Par - u<>nr - 

^kSLV^n^m^iSSli^^- IAC VAN WACHESDORFF. Tr^di .d Kn«. * Xfc. 
^.i * !n S^f BAtt IH. SEVTLkVM , lo. EL. RIMKGSKVU « 10. IAC IIAIUIVM. opte 

ci*/ij- OEwnp<i»iimi4 l 4CilAN.UIRULA- 
It&UuoU) dcllo JtciTo Ac. Publk4M i t-xte fur; in 

Vcnc« i«7 *I>l>*fo AbwJo BjuioH. ftt** W "• /-* *« ^&S^2SSSf3 

MtYdi^tMttite&*\ Ttwuto -kfaopitfi. pfcw-npcfu imnni, che nikojo^ftd itio di\w« 
&c di ASTONU>IK)NVn t tanmcopco. InVcnetia itWi. Aj^rcfft> I'imo Mm Bcxuiw. +-/*J£. 

CATALOGVS OPERVM BOTANICORVM 

a eanunis ab artiS typographic ac inucntionc ad annum MDL vsquc com- 
pofiioAim lypUque e*cuforuni tt jok collectorum. 

V K ^ llNM „ f,r u.*> Bum!,, ,. ,.,u in fi«o « infer*.™ das Path *r AfogL <&"*«■- 
w , «l Jtulu, v«rV«o C««n* pcodUr. fronur P ic««n , ftd u. aim ipl-« «^ 'V^' 'SmT d* month* hynunK Cilibct" fcOioni pr^lixum ell galte« SSgS&SSF^^f^, K 

atf» 'bdX. 1-wbH i«- ro) . rewnftntw «fb«un- drew jo. « plirt.run. ^"^iSlSS 
q « li,^c roam luinmn el ^mukuni It « qu J»U!« «r«q« mojicu breu.Lhmc ci^auM. yewia- 

1 ttc"^ hn« m Gbrtn*. dt ORTOLFF von BATRLAHIXT 4^!^ *»?"*«?* *«. *. * ..„\ cm pr.cfixo U,ul, : £/. ^^-^^jftiT^lSS Si2 
i 


* Mr SrtSphtn fWv^ 
4e& ffsitjdtiQ, Ccumni *«W-n moaco, I^ckq CE. hRA\ i . lUfi«iucw»t *i^ MEKCK- 

■ I MERCKMSO 

U CJUt ope \"0 orarfirjtaw, ifcatum "P&m non coming et evpoff/aphum breui prttfatioeie untum Mart, 
n in TKOTVLAfc tratfaruf. qui pnmo loco politmclr. cdiuorw vltim Imffc: tn luce J£Gt7£jju 4Mfcr,Mi^ri« Mfom artcriionh dedcrint.cxltarc HVS0GM Mrmmfap* f««#r iindt £ vd* 4 
i»***r™ePfc/*-**J*iA»t^ 


in meo cote cxcmplari eiuamodi cornmenrarii nullum exftat \cfti&u^, 
-AE iniclaium paj;?- ?f* «dpere ilkimHilJJt; Stk+ii*m ts44 t*f*K Indktjc alii 

nrmir ulrm lii'iUlLJtn estculJtn iciimilKt fillU a) IKUIv 

M:"SM^hi in c a picg. taa. ad 147. OWBASII. THEODORI et lilWKRA-rtS trirtarum; f* 
Imk fojui FjklVl-APJt trariatum pigq. UCX1X. diflinchim; Ifcnique annoedi OL1AV1I liOKATUU 
iraetattirn ei Al JVCAS1S chjre^-iam (cuiu* in tiiuto j-cj>mli p-ulli tit meniio ct quae proptcrca prowl *iu 
MortiimaMMtCKUSO omittitur) paj*^ fl^cd ad cakem addnur nhtiOM annua ir|a. fcxhocctp* 
cimcum numcrit diitinclfc , cum illit vcroprimac cdiiionU i KESThERO indicant <onuen*ttrt*», faff** 
j!:^»orJfur,nuouKhocniLI>K<iAKJ>ISeicmpbr ftt ilW ipfmn t if n, iam impwftam ci limlo tannm t&. 
uo vd potwi primo rcmotoin now coilceiionc) oblatum. *) quae m I III J)EGAHI>;S operc do vegetabalibai 
■runt .libra II, capp. CI.XXXI,« libra M.ta^lXa par. ii.adg*. pemaetanttir, quorum ct rcliducne 
cxpoituV anJi* a IthCTNhKO J. c. lim Umikxtarau cn\ 4) Hi* iddo. IfllLUfcGARIHM, coenobn S. Rupert 
propc Bwcium in rradu mo^imino AbnatjOun et miihit aim opcnbu* il&ranx fee ulo XIL vixiffc; <nr ttm 
CivL. DV'VAL. teflc SECVlEKIO p- $f* boa librot inter luppoftmioi rcpofucrit, ego quidcen perfpjcere o* 
liquidem nil continent , quod hqutorit fcxu* ingemum fupcrat. Cctcram conf. art- fcqu. V. no* % ■ |u\r^mmeornmhorarum.quifingu^^ 
latiilUV u ^^^* ttwm " D ^ l ^ lhc ^^ fwmur ^ c< '" cnTC * Of" walu * t loco el anno; i) iluihdrtnta- 
rem: ijal* cui, lituli loco, mawri typo inferibitur *>a'tai'iu$ r 1 cd locu* ct anmit pimerdctxiuat; 4)11 
frocu gem hone titulom; ^crbartii0 VITafjimtic m.picilue aniio IC. Irrr;|jlj, eu*a rubiut<lo reunai 
/* a Ffirfii <t Fttri Sttoyffert rubra piamento impreLlti, ceicram ooti ditfereotibut id ill.* * quae inter AOTK 
SCHOtJM tnfrfntj frti/t**/4**m tt ijp*?r*phtv*m no. a<. rT|Kriuntur, curiTim vero rcprac(enuntur I cefe- 
bcrrimo PolibUkorv iCHWARZlO in fuac dnTerutionit . qua frtmm* Mtdtm <i*<mmt«t* df cr/£ir#tjf* 
rrAfhitf propofuh, aher* pirtc Altorfiia- 174^, vent^au p- rt*« f ) i^fcribiiur ^>crl\;nilQ p,;tr.l*i( ■!» 
prriYuo anno ddintm ct cetera Irrrv ; 6) ^rhuiuo Patavie iinprcn'ua amto ftemim ct ate 
ra IvriTVi, quacc4itioomnmorecuraeu\ Owneihaecdiiwnev fitqujno,ut tjunt, ordinario excufic fuv 
fintpiciwrumnumnBtt fine liter*, quam oultodem nppelUot, UL*ielil>ct ex ito. (q\m tut;itcmquc capv 
liW conftM, quorum fio^uii voko formae fotio comprehendontur et praefixam lubeut h^uramcum faldttocv 
pituli mimero , dirnidium folii occupaniem . lipjo ineifam ¥ fed adeo ieiunc fculptatn » rt rix tx vlla oaturt* 
k exemplar cognofci queat* Htf t practef pfaVWoocm vnk« folio (eu p"gs, X comprdKiifim ct ctptaJo 
rumindiccm ).pi^< anacxa dl appendix pag». ;<. eapitulit XCVI. alia remedia, quae vocant fimplkia^ 
iribot naturae rego» becuiter ct abvquc li;*um cxponem cairn peeuliari indicc pa£#. a. In ommlKtv pr.ic^ 
rio ct ipfa cxpofmo cadem tv unique monathofumLuerii Hmilrt c\\\ in fi^urii auicm Itaec tLlicrcntU occur- 
nt. ul no. 1. capitc It abrotaai iconcm pltoc alum quam rettquic. no. 4* veto erotica icone* ita inuertw fifiR 
vt dc^tri lawrii putet a fuiiftm com;^rcant. Omuce auiemme ^urK inter fc 01**11 quam cum ipla nat> 
raconuemunitomnetque, excinpliri no. ?. execpto. pigmeniii vdillicncobdutlac furiL No. t*loco |eintti> 
'ccmim nc^mioum belftko pernunica {KitdtrlitBdi/ikt) inriicat, ceterum Initio «lmo«« omivt tharccitrn 
fu(j>kwnifauent.camaa^iqoiorcmclI< ilk no. 4, EJIimj no. a* cum f. et^ torn figurit turn upopLrx coo 
iKfitt* Quod ilocct, cam Patauiac quoquc excuiam clTe : quum vero in Tut tribu^ cOiiionibtia t vii m retloui 
latino nominifempcr additum til gcmianieum, tuiHum eft dtibium, quin itlac fecundum rxempbr quoddi 
in Gcrmania priu* Ini^tir^in r«nd< tanrutn fmt : e. jr. cap. CXXXVI. , miod tal.tcm 
no* i. WiliVc, , no- a. 6 T Wctdco. n^. 3, Wjden, no. 4* Widen* no, r. Wetlen. Nlitio no- 
rarum formuionc euiukm Iket ad dudum lada, et capitulotum fiiicrit initiilibua romanfr 
(PnciiiJo umen et apt>endick capiiuli litiera initiati vii cilitiorica l« 4.. carctit t a. f,4* vero loco 1 
artac quadrate vacuac relktao medio typom piruum a or&narium pkrumque impreflam habent ) ccnaM 
roaximeareliquiircccdit 4 conf.an.leqA r Jl t no.a. Fu£u* altera ^ae< omnia hie cxponerc, nccfp«ium nee t» 
ftituti ratio pennitm, id vnicum addo, nullam r-arum editionum nnrainarc aueaorem buiua opent t oencten 
vero pracfatjonan indkare bunc ciua litulum: plgtpcaafer PVaaKUO^fimplKtiud^tquc tnorere, bK 
op<» in craiitm ioopem accrotorum , it fibi ipi« lubuenire |K>ilini piucti rxpciiUs k ex vcter^>L j i mora 
compilatum et in meliorem ordinem re Jaflum effe. I tuc 7} pertinet idem opin in lincuatn brf^ko fi €nT * 
ni(»m vcrfum fmc tttulo et loco; fub rinem tamen indieb praetationem excipkrtti* additum c't tApograpla 
ula^c.fmliiautcmtquid? quod ipli laudato SO I WARZlObcauc nunc memoriae luper eodem jto me cct- 
fulto, ij^notum nee m RmMchol<riana eollcclionc ccntentum, et ad cakcm appcndkii leguntur lace: fjN 1 
M'..'-:t : r -' tart cno brrtcn meter en i.i m. Initium laeit it tetpretrtprarfatiohac inJctiphcnc t*" 
1 [ ; . ■} :^- c*r ourt|f rtet • ' ■ t oen JLarrn in otrt|cbe, quun fequitur auetom praetatio tnniJau, cuiut ^rt 
nomcnctiamifthacediiioncnoq indkacur. opera vera btuiui ita ex(*licatur; 6e V<rgl>eniig r)rr |lfnj;ri 
cHr inAtCitKli in titAiltcr istn pCOCttfldk Mace editio eonOat fol t 16 1. feu pfe^a;. aa^. praef. etiodtt 
7 app. foL !<- ccterum autem pa^inarum numeri, cuitodis , et appeiklick capituloeum liitefae inttialif drfr- 
elu. nee non forma et content!* conuenit cum editiornbut latinis ngurrt refo. pari modo ccJoratn, f«toa> 
cum ilia no. 1. indkata, t qua timcn ie dilHnguh nommibut bdt;kU lunc inde muutA et pkrurnqoe plot** 
htino iunellV) ex quo opintoeonhrcnatur, ilum no. t. priut, quun banc et rcuquai, excufjm cfie: \t taceaA 
veralimile luud clw , edttiontin 1. et 4, ( quae ed-iionb annum primunt declarat ) ob muuta* hirura*, vti '• c! 
7. ob mutatum Cermonem ct bcl^korum r^minum au^mentMm. t*no eodemque anno ivprcrapbcin* 
prelum rrhnquere potuiffr. I in reccnli tit edit! onibm IKSFXiVlhKlVS &tt>rtf. &h w » w jtf.fr*. rutneiui^ 
pl<mt*ttvn*ttim fi**tt* t rtmtniA 9t fjt/i ^ 4 e m collnu fequentn adiljt; t) Vitenuic 1491. *J VcnetirtiW 
10) linjcua itdica Vctietiit uManoo* ti) loideto traov omncaitidern in quarto, in ctlau-o \xro 13) iOMLUJ* 
iijeapitibua XVilL atkti ibid. i|jt,c( dcoique gallica linfut ta- if* i*.)tro edittonet Vu&t Tax anr£ 
■■-' puhlicata*. vt ct in folio 17) fine loco ct anno: fc<l *U no, ij, « 1^. dubunti fupmft, qucutquc cum hoc 
open: conucoiint. m 

IV. Nunc htimim herbarium fcquutus eft alius j*crmttuca lingua eofiftriptus, cuius lequcr.ici aflcruo 
cditiofic*: fine ft tufa; annum vcro, quo cxtufacft, ha-cc- fubferipao ail cakcm mhfiv )ittcrii ?u\l;U illicit: 

^IKf -Setlwrtiid i|t tju tlTcmj gcftriicFr im& Qtmbtt uff 6cm ffupil. 4«3t too Alert* 

OiittO MCCCClVtflt* ct mhgnibut iivrfcm fupra UI.+- iftdkatUhuicfuifcriptaorri rubric* fubiectit. ibhnit 
jlluduaritcr ex fjsfti Jc htttftri$*e ty po**raphi J produiTc. Kctcnfiiitiam hocce cimetmm lautlatut bCHWAK* 
7U"i in fuj dilkruiton* foprautata p*43.$*XXX3£VI. Form* mtei;ru (olio minonrefprouta, tituha null^ 
tdeft, prwfauo tamenhuncindkat: ©rtu» (anitatiff, O&tT (Bartftcr 0tfun6lH^ HgmlmDnv 
eiiie multo maiures iunt illjs llcrblrii latin i ct plcnimquc du*s tenia* foiii pane* Jor^ituduic fui cv.-lcut, 
ctrticruTit ctiftin i>cnitu* ah irttkm, atque practcrca muimam partem naturae cxempfaribu* propiut accc- 
dunt ci multac iatis respondent , cmncs vcro paritcr nidi penkitto pi^mcrrti* obductac hint. Ia-h-I.tio 
pc-no fm4ioflm|>1k^ctn>JoccHkmcofjfi^tacrt.cuiuirpccimcn munli fuicucmuliriscxhtbtiie ill U. tic 
IMLLKK in pracfatiotie opens ^'ctnmanniani {.111. CapituJorum numcrus ad 41 r t cxcuarii, idcoque agr. 
nuiorclt tllo llcrbariilatini, vd i.iltcm 1*3. comptmtis ctUm ilhu* appendici* capituh*. Ex his t£o. plan- 
unmet 10. animslnimkoncspraetixas hibcnt, r< autemillls pcfikut carcne t quorum tamefi maxima pars 
(lcfri1114>u* vcl ex regno animali produtUs agit, quae hie illr* plantarum pailim inlcna, in altcroopctcvcro 
ad appnvlxcm ciih rclata Iunt. Cctcrum occ hums operii autW nominarur ct editor jn practttiouc pJurt 
Doii indioat, quam quod ma-irtrum artii periium conuixxcrir , vt hcrharum vires atque nituram ex points 
vctcrum fcriptis in vnum opui coll Rcrct, quudquc ioterca Itguras colii^eiw depre bender it, mutias dari no< 
bite planus ui Germania nonrmucmentcs, atque proptcre* cocptum opu* imperfectum rctiqucrit nunu- 
(tfiptuin, ^viqucdutrit pcrc^nnationc inpalacliimm plurcMiueregioncsoncnuItt, qua^ nominat, jb:oluta« ct 
plmiiv ibidem na^ccntib^s inda^atis carumquc f;cnumis imaeimbu^ vino colore pec idoncum p^lorcm libi 
ttiricm comitcm oflociatum rcpracf en tarts inlrni^tm rolux in pttriam opui h*< periki ct wlgi in vfum ((cr* 
maAica )ir;g<M co^lcribl curaocrit- ii hmu\ o:vcm peacfatio^ cauitum numcru* corxtnwiue expouciones acouc 
ac fi^urac conferuntur cum iinicm opens praecedentis: vi\ dub:iare licet, vtriotuuc feuclorcni k\Tc <likui* 
paenduot. ^ Vtut autcm hoc opm latino lunge pracicrendum lit, quia multai tarn contioct liudabikt pJirw 
tanun em*»cs* nmtus tamen ctiim ftihi, turn rationc ipltm lizurac turn partmm colore, naturalibus cxem- 
plsnbmparumfiimkt, imo haud ;*itKi^ nunitcitc :ic*a* , pnecipue omnes kre iU» plurmKonim exotico- 
rum. vtadcoca, quae dc his pmfatiopronmm, non repcriantur: itceo nomina facpiui corrupt*, aliaquc 
falia* Omncm ergo Uudcm huic open concifiant planue , quirum n>uras naturae (inula rcprucfcriut, quae t 
r^c f*itcm tiidicc, Tunt (oquenrcs: jrr*/M;w/.i (ciitt folium* Mum (uukc, celery lulorum) *rtjt*l*rr* !**£* 
(ftt^lto lefuaui nomlfia auctorix, vtifunt fcripta, paucii LlJulfrationn^raua fubtmle*iklu^ct lunuliVirulirfrt) 
snftUtta rt/unJd (runuria radice cam) 4Cc/p/*. *ram t *rrt/1tx t *&{mts % sf*r*m t aterut (iris piluJtm) 
* ( 'trt;**f f i AttfMMikfttnH*. br*rtc&vrjin* (fphoridylii folia) ttfkertt , fo**£o % b*'f* pfiftwti .iwnUibtcci* 
mlir^) &.sraut fll<nium vulture album) ^r««fi4, itrvv-m* fpervinca) tsmvmtt^ MiiJ*t»iA t tuttt*^ {**{+- 
tti% mstor et rt£*lk % <*>A. farrtdi;sui % ztttfitfY* , c*rd* (carduu* iullonnm (1 diplacut) ihtirs t <mrjtMt* % 
u$w vhortnrum.eius folia) cafttwK*, c**t*mw t Juftv/u* dmrfbwttb* (perfolidta) rfsfus (ftcttata) 
j/«*. nfrigim, tbmliu (cius folia) eder* tcrrtjirh » tXtb&u* mitr (Mipi>ocrat4S 'labcrn., ciui cauti> cum 
f li ^) ft*ui*t€wm (cum liliquts) /-*ij. f!&*w*fa trananculu* prai- eredus <cm ) f**£f (fraganaj fitres 
frvwnttrmm (cyanus) ft&rs S* hbmnmt (leucmthemum feu belli* maior ) rjAdtdut (iris hortcnIH) £t*"fl* 
(tir&otu)£t*r4 V drtM (tcucroam pratcolc) kerbs p*r*£/St . txrbsrule* (c;eraAium ltobert,} b*m*!tv (hi- 
tiuiua) %*nt$Ut* % g*S<truum t tHfttrxm (hyofcwmuv) l*ii*cs % t>a*it/tt* (rius foluj Uutfi-tum (QHtfo 
In ' ttit*m Mimm , Uitum C3iujftivpt y t*ufftdn!4* Ummm ^ladsnum ftiHus) mtttjfs t n^ents , m<nfj^thm f mA\'u* t 
Oylueltrif rcuens) m*ttf*iinm* m*UrA»4 % msr*bt*m % vwstttfi (morus) mereur/stii (mas feu ftcnli*)wr- 
f*-^"*^i' t mirfttt^iStnt (alfine) imrsbjta (rubus fylucUm) «^/^(ni^dEillrum)*^t'w/naM« (aquaakum 
* \ Ti&riim ) Ht&Im (mdpilkts domdtica) ft?*****, trtim (vicia) uah/ (antirrhinum minimum Lob.) 
*• f*}**tr (fniuumi fswearts, ft*i*fiiw (pcntaphyllum repens mams) ptlifsimm* pt**tsg*m4Nr 
ttmn^ ffinfineSs (tr/'ofclimim) firtte t p*ctrniiMs (potent ilia C anferina) ptj* * fsfltvsc* d*mtj!i<* dau- 
fltxitrmm fpurmic4vulRflri*>/e^*/rt (miti&) frt*\Ml* vera (beflkminor) rffm t *sgs#M (mger) 
P **r*its f f*jnbatm m fsfmrs (mtaoriurita) ftrpjixm * f&Uinix* * fl*&ftAdrrs 9 /t.ifiigrts (cius folia) funs* 
1 * Q*csJ*i ArAbxmm*flUs**f t annum* fftes nsrdt,fiJJs*t#* (eius folia) ttt*m*#MSf?t*gtt*ri* (ca- 
**>ict« i*rmw,ffm (eiui folia) n»f*li*m* trif+Umim semtum^tsnseetttm (eiua folia) \rt*t* % ierb***>vt*!* 
* \'/"r.§p4 f}tru {dLpfjcidtitdcmolift icon) Is/crtA** (filuettm tn:.ior. ciui folia) jPerut* . j*-ee* 
Cv. Jj tneokir)* Hi» annumcrandac adhuc iunt Ulae efligics fecundum naniram paritcr qmdem dctnwtae, 
1 f; o DMHtM propofttac , nempc sgidiim % cuiu* er i;la*lii>1t cap, i jr- icon eadem eft irklia honenfit ; W#/- 
fowtsSt tutting clt ruflila^o mm (lore, cuius Ma folia cum radice v*gtti*e e*b*&n*e brsntfaftir ooj ine 
<-, fao, rxlnbctitur, fyotiti^inum t;ermanicum il*$itrt£ vcro l*fp*<t* rumnd* Gc dkln c. aa<. (o/tod eft bar- 
oaua cum tWc) iunzirur, cuius tolia Tola lappacii fj*i§ kfttt nomine c*ij6. exhibcntur; t*f*t mwmnt c!t 
'•^Ua; tsmtpithds elt Dulcamara; l}ift*m*i#tft polygnnatum vul^are cum *k>ie ; det** le**U viuVtur 
^rjulum birr at h bides ; tf'kf eft aquilegia; eficfort stH nomine ftllitur idem po'y^otutum cum rVuetuiea 
okc»: j£f4elteflryophy]lata<um flore. quae fcminiferar4/i#^S/4/4/ nominee. aof. rtclkata cir : fnttU eft 
mcteilaeuis laciQiatusf fRmdk banhi ffivUpsi** c!i dwSdswnM nrincum-Biqiriii q iod B< i ai 
rf* i*4u nomine c.Xf. oceurrit; !Urm*djttti**tft hicracii xel potiu% taraxaci fpecfcs; tr/*- t^nalaVffft IU 
n^u vult;jris Itoreoi . quae ficlis lloribus c. »if • fequimr; pei arm rit ranunculus aco»iti toho r.ore albo; 

?**4rcpr3cfemaftturrdmulo frucaifcro rubi idaei; /t/#^iMv4dcturanacampfcrotis fpecics; ^/w^elt thuya; 
*a*/a*»et ftnsa^num ell icrophuaaria aquaiica ; **wf* cilbarbarea; T*msrt*di ^ loco exhibetur tmacciuoi 
H^rens; Vttmuulsrtt eft anacamp£eros vulgaris; c#£*£*t vmtfsg* vc\etcf*mj*w Hliitur cadero alari c- r^. 
e ; *£ragav eft carduus Mariac; jntuirisitt eft erCn^iuni vol^are. Imagines vcro prae reliquia prorfus 
Isctie mihi vldcntur **t*tirdui t *fe* t sfsftt'ds^ bslsufits , bdeiimm , rWijj,c^»iiM4»*m . tymtKttm t tsru^ 
^^ee^esfsUm^mAfm.camfhfS^rMUS^ trt+jHmtids* etfftA lig*<s % txwtdtt*, tstsjutis ( cuius gcruina 

(Gj i icon ■ ■ tittoJI. oomin* UMBO **»-**. *S25Ts£2i£j ' f *wt*% f*»iMmm,ft- 


1 whiiAmvM* t#*f«**, /«"**> LcOcctania.. Prolixin 

Luius ltciu.rk icwftc* ucto trim latKAf tyf VI | 


wanino mcrwitur. « qittnco l— is. lBll i luicfrt cthuuDibm fee nil* t *■****-<-«• *v -— - * o * 


ih ;; brvui hociitub; 

lUc trtv cdfcj* 

tlta vcro Mofucxioi lk ub oirtium et cxtcfttwim imaonioiwm hiuil obftrtiaom » onuja tktc 
:,m,i fimpkeium &-MC io Mogyiwin* ctUioiK omifl* bit mitJcm * 

HO 
bhkturC) Jia, ivli m>&- h mtiofc*. vcfom etiam . wrKC 

ri«re« r«l<»;uc funt. FoudMim •ii«u , 

frmc liint . fr*l kpiJM « n«»»» plinc villi 

rum mirocr o atquc 

pitt, itm .ntlnitft 

Lbm . ^iiurum m 

KSSirX*-^ *&•*• —1 HOC (dun) priOfictf?, IWcwm WclV rW P ^ >*£ 
SSSimrtl nam titulo qiwdara iyu<k«, wmquc fdiriom. lucum « tanum deduct ; «««*»«■ 
&*£X£-Xk DM ban. deleft* *■««« cphum £"*■*■ 3?2iStei£S£2H 
UtS«« SStani fimpHduB .Boron, qu.bu* MagnmiM <*«: «'M« F«cl». ^urun '>^'"P- 

SEE CT-lWi I ."" Uo « P anno . prim, mm pmftDO?. M *&*. quircc. hpc ticm^ur ~n 
lX«^rtfcp^i'"' »W* "'»= warn cdnioneoi iB4no.fi. »«.« p«um intcno.cm «1T ; . vera 
SST'in « Tfcrt-i f gtatum mirmti . omniumqoc cum (vuranim . q^bui till no 6. « Mosuntmi » 

,«, J hi B«£«uS« P» C H.« fiM . led Nthka feme «dnn e»« fp«» owdruo *««. rd»n, 

n,m ttinufc*no> fifom omnc ..r^n. font. qu»>».(.c» 1 iJAhaedmn •*''"*;'" Xi.rt 

fell. HMCcttto teriJ optan inilialibu.. muonbu, qui.km fed fiOpB^g ^Trtto VnW 

me culled^ Um Wlmrt* «£ Fbruw lupnenrum eonfiffil iolu.nmo,lo ui ilut. q"*«. *J> ' " * J,** {* 
' X c4MS» . fbffiRl aiSq-c 6np3S no. «. omifl. Kpradcnuoiur . quK W, «fj±^*^ 

S^S a dden 3b. ftmiW*. fed wtom « pkmmquc buouc. mUuc prartM iIuk. Uuum vcro in hot 
K* n4« cxempuri ir*aite« uu vUim. c. P i« c« in.Uc» bn^ d<nci M . uc.un, ^^>"W 
S ^n,m teCC cl.fcind.cct. ,) Eodrm .irulo, « .-. %.. A.^^n »„ U ggMW- ^^SSSfc 
.S, tvtitinci. p»uav ciccptit , quae in no. 6. M7. repcnuntur.c* quiiwi «™* 
.«riimAwei^ia«Mf»eOi. 10) JW/ff *«/. Ik* .j.f. Trtulu. ct coiicw 
,o».lc.n. m lcll ij,tmo.l^niimci«kmhsur»cpui«ncxn»4.<t7- P m "^. <Jt ^ r , 
tnlitle cdfaonc* etnucwi «.muc pnrt-.-icm. qu.m MogtU 
./,ji Krtultrbiub oiir HrrbMiui t;n nrutn 

numccu. npkun'i pnMibu^noo dilicm'nt."wqi« «i.m ipf- uadwio ^^^Mj^^f^W. 

Zmi^i wrtofcm huiu, ope* , fed quo .ore onibu-oc tdl-mod-rf fiu . non fedfau . n«qiK ■! «jpl» 
k Modern rclm . q^.m quod la CVB \ ( q^cm d tV IO BBVCKhKVS In tymu M« ^^?* 
Aucoltw- medico .dfrtibttct primo loco letenfet. enn «wo ibitum Id ob. eurje fuoi eaedem. qua» no. 

tlete licet. no.6.-.«| 

i<eron>no.g.ct9. icfp 

a% hkcomp*reni. Omne. luelcnu. rceenlme e<I*onci csnuon 

cihibct ortdium hi bent. n)tlociitulo. -— . ... 

<t ii)rtjV«ltfH/t> it'J. »ii..VtritBqiKh;rim cdiiion«fi<pawe.i / "ft*!// 1 , orngirt «n 
la 
tintor, fc dlarc ncqt.it FMiwofiuti ad Mocno.n Phjficu. &u mcd.cw or.Lnar.ut (wabmi «-«'*"" * lb ''-?''"± 
(,r« I (Sm coi.ililut*< fuerA Cctcmm in luc quoque edittone wliqum contentorum otxlo. fed ■«« *f£ 
5^ outTtero. odhoc obferuuur. fi.unc km. prortoCOUM. ■ <&«>3tg^*S?2* * ftulite et miurae eiiclii* refpomknte* comparetit . nonnulkc veto ct.itn om.lTM font Corltit «*"■ 
lihn pi«.iij. kon.p!*iM.ifia.frii:l.iumi ? . ct le-nor. >d coft.cum 4. e. quAui tti<itiot l« "J 4 ™"*^! 
nor.nulliVctiam (dfo nomine indiewtw. 14) Kxtutlt'bucb «■ -fler A^etirrer , g« D ;«. cKW^T 
At'ltlnjlur, HUlz nni -.ft/jaco , rW.jvr e—ir« n/..p*s<(. uj.icon. nbm. 1,0. H^cdin-ncv 
mhcrloruraieonB.maiorcv.iicMmqucctnenduie liftuntur. i ( )toi"" '»«'<>. turn hoe : fcldtumcow. 
^flf) itJee twriw fMlioit ■tbr^nl unJ vfmthrrt , t*/i.//rr»«>Ve"ii(/«.Haeeed<tioomnin<>dcnoo. 
totidcm^izUil%LiiJemioe(ai!itirum fi^rii reeuCicfl. rortcdiaiicmvcroec mi^tr^ituin obkitiuewnp""^. 
l6*fcr«infii<oi«rin.ifii'//ert(u;Vuf;iiiiJj»ti«i.*ic»rn?fDfJiKn JerKrrmtr, Durum. -;r/tt»J* 
ftnVttn fcfr. iW../ ( ..Mufi(i.fc U pa i .r 1 «.i l o l ..plm 7 oj. Haee cehoo. muhu noui. fe"^g. etnnihut antem (ft- ia>tM*0 RHOD10S1S praefatio adhuc praefixa , di»ttmcntc^t>eicCVBAH nomen 
in utulo omMiimcft* 17) Kreuterbucb ntw zugeriebt awi allerbanJ Jljeumen, Staude/t f Hecken t 
Kteutern t Fruebten una Gtn&rtztn &ft. mit 'vttlen newen Kreutern und Fi^uren^ m die zwejbun- 
dert/uber andere awgegdn*e*e Edition gemebtet &c- tkii* *p*J herede* fg<**l& ttrr- tolL^ 341. leu 
p^.6$r icon* plant. 70*. tg) Tituheodem ibid* tj4». absque vita muuaonc fecula hace cdiii©, quam 
acimjmAD-LOX1ZERVS(ldlcpracfaoo[KVtnuiquec4dcm) in meliorem crdinem redegit ct exmrfitione 
mulium cmiMlaust it* , vt amiquu* Herbaria* ijermanicus mine nooa ct correciior i Tub fee* in luccm prodi* 
ret, quapottea,LONICkKLoom.ne praehxo, twpius rccufu* ell, de quo fcqucnti articulo XI. plura. Dum 
bice iubpeeloiamfudabtnt* emt.oni* iurc ad mcpcrucniti^alia antiqua cditio hacadcalccm (ublcriptionc: 
iDcfru.fc ui* DOUnfet tof« ^frbariuo t>urcb ^tnnfen fA^iifpctger in bet l\cy^xUdtcn Statt 

^atigfrurga^rm^ Jlnno mcccc uirtiittanlrrj:tf|Hart\ 

Hart ab ilia no* li rcccnfica nondttfcft, ci cum 1. 1.4- coUatadocct, intra triennjum invnoJoco centum. ct 

eloctoannos quirtum recufum fuiflc hoc opus, quod fol una fatbtcfUturdecupiditatc, quacxceptuinfuit, 
his cxempfanbus no, t — 7. 1 1* 11. if, I &* el 19. tigurac pari negligcntia,ac in hcrbario latino, pifmentia 
obitoctac repcriuntur. Ad hoc opui pertinet quoquc ao) editio Bau;w lingua cxcula hoc tirulo: <&* jiWfit 
/Jttb*rius, gbefremt i* Uttetbt *vm* Siawv Mat teat Tmen fy £*n Xtrmtt *fji. Huiui editions capi- 
ta et fi^uraccuni illianCM — <a* adhuc conucmunt, fed bac muho minorcs viliorc *que funt, Praeter has 
ed*tkme» 4 qua* omoei in folio excufa* r^Tuko . aP.SEGVIER Mfatb.p nj.tx fubCVBAE nomine \\M44- /■#>*•• f v 4 ** >*<l ucntc * /^ *> 

$ Indicantur: ai) Hcrhiriu* lingua vera tenia Gcrmano Bcfgica Mo^untiae 14$}. id 
Yolioiincnguri*. exMfcr. fpicikgio vctrnim fcculiXtf, cditiotiura. SAM* k&GklltiUhtb. fitf&iff. ** j t . 
alius qui Jem editions Moguntiae 14??* mm figumeditac mentionem faeit; fed quum iplcaddu: Fane etTe 
cuRdcm bbrum, quern 10. GE, SCHbLHORNJVS^0r^w;.////^itr. ttmjitf.t //» rccen&t, hie \ero ibidem 
ix.i fohun furmam in quarto, venim ctiam annum 14I4* indicct. nullum eft dubium , quin cypo^rahi vitto 
a^nui X4. t n :* 5 , mutatus, adcoquc hie liber die ipic lit herbanut latinui (upea ante. III. 4. c\. . : :..\ cont\ 
Il.de, HALLbKLc. Sum vero liber a SEG VIBRIO indicate cxpofitione ot eapitulorum numcro cum Jati- 
po 1 an cum gcrmanico hcrbario conueniit, nomque I OffUQ caHcm pnoriv in belcicam lin^uam tramUtio fu« 
pntft,liL7- reccolm lit, et anno antecedeme iam fine figuris in foiio prodicru, ludicctille, cuieumipfum 
mipicienrh occafio fuppctic Praeterca a SKCiVJI KU> L c. t hoe opui recenfaur exeufum bcl^ko idjomatc 
as) Ant»erpiae ici4-,germanico 3?) Lybecae 149a. i4)ibi(iifach ac)Argentor. ifii. i6)ibtcL iraj. 17) 
ibiii.tfiv- a>8)>bid* M * f * apJVencub Ifjl. liaeom&cf itidem in folio prodiemm t nd quaaetiam Bjtttttb. 
f**4h retertor \o) alu io 410, Franco*, ifjf, per Htrtm*G»;fntbi Gallkalinzua expofwe %\) ilno loco ct 
tn;-j, ailPariliuJincanno; aa)iblcL ifij- et denique Anglico termone J4) LondinJ i<v*+ if) ibid- tf)^. 
)(.) ibwL if6u, quarum forma iterum in folio indicatur: num auiem !iie citatae editione* omnet cum hK v 
an f .im anteccJentc, an aim fequcntc ooerc conueniant t an aliquac cirum opus prorfus aUud cemjutuint t 
ncrum nonnul ex illarum infpcciionc aJtirmatt potelt 

\\ llorti fanitatif tiiulo latine compofiti Opcrfe editione* a me ajTernantur rcquemet: 1) Ortusph 
nltatist dt berbis et plantis, de jnimalibus et reptWbut » de auibus et ^vo/atilibus, de pifcibus et 
Rjuttlibus , de tapidibuset interre *venis nafefntibus , de *urinit et etrum fpeeiebus t tabut&mtdici- 
nj/fl mw dirtHono qentrati per omnes tr&$Mttii fine loco ct anno, Goc fohorum numeral ctfinc littc- 
rHcapitum ininaTibui nuioribua, cum minoribLts tamen areae vacuje reliftae id pre. In ec cum cuftode. ATph. 
4. pi* t, feupagg.400. a) Alia cditio fine loco et anno atquc a r^ t 1. dirticulier d.Uinguenda^iqi.idem ronnid 
tuJlodi** Utterac et mi men hii additi quandoque variant, acque praeterca ferlionlt polleriori^ viriorum tra- 
<btir:m peculiaret titjuli alio typo cxKriptiiunt* ))Alracditio line loco et anno itemqucllnefoliorum numc- 
rti; fed non folum vbiquc typo vemm etiun caprtulorum lineru inmalibui miLOribu^ diltinda. 4) Vtnetttt 
per BfTTLMrJi&vm $tn*iiu»> et h. de Ctrttt de Tridttw *ltmt Tttrntnum tjr t m f) fine loeiet t>'po^raphi nomi- 
bc if§f t Ornate* ha« editione* in folio cxcuTae eodem titulo ordiocque in publicum prodMrune, Prur/e+ 
tit* igtt de herbis ct pUntia , et continct f 30. capita . quo numcro quidem ilium herbani feu hot ti u-.i.m 
ferminicinonnillSf. fuperat; fed quutn exillit, quae in eennanko operedc animalhVat et fbnibilhVi» fimii 

ELi« t pauca tantum huic , rdiqua vcropolteriori fediooa intrrta fint, numeni* capitum <]e planm ad tio, 
nie aurl^s elL Keperiuntur autem inter hat omnei pdmae opens germanici , led olio online , codem u* 
■nenmodo eipofitae, et tUarum tigurae, pauch execptrf, tomtcr.inr t tiMii :i' tern a.-cou^ue, vi t}!*c editio- 
t-Uno. 1. a.^, f. fint plane caedera acinic ArRcmoratcnnr editioni* art.1V. 10. t ex quo coHigcre licet, il}« 
opens huiu* cditionci pariter Ardent ra ti cxeufas eft. Quae huic operi accettcrumli^uraceinvdrm aim 
rel r qu» Urinac. imoouaedam ex hi* vcre monftrofac et cxludkro «uitoria LngcnLO ficiaefunt: conf. I), de 
M \\ l.rKl.c. >. V. \\i\ acccilit,quod baud nro hgurae aliia capitibua , quam quo pertinent, prae!Sxic re* 
pemntur. Quod ad ficuraa editions no* 4* aninet , etc omnea non nrli harum imKaiionet et adhoc viliom 
cetenim in mco exemptari pari negl.gentia cotoratac funt* Praefatio huha fectionit in (ingulf cdftiombua 
rcccslku ab ilia gcrmanid operii hoc tantum momento praccipuc diflert, quod auUor ciua detlaret, ilium, 
<uii perc^rinatiuncm in Paladtinim cetcratque rcgionea ofientalca, non folum pl*nrarum t vcrumeciam ami* 
^'j"" , /.(_; Jum tet/nrurr.auf *d toTtfti'it?nem medttttoArtim He<eff*riwum et fnfttr r*rtt*um imtfHit** 
r **?f*tia fufecpit , f j:i:c ?{f w-i 1 .' wr mttttem fv^-.'.M d*mi**m , cuius inftincVu opus hoe conftclcndum ag- 
E-:- oiT.it fucrit* Kcbqua huiua opera titers™ ft* pefttrttt em etm fe(lt*mm conOmium capitibua 144. abfolu- 
t«n ct peculiari frontifpicio inltructam hac inferiptiooe: [equuntur *iii traB&tUi, primusde ammalrbus,. 
Jrcnndus de Auibus 1 tertius de pifcibus , qujrtus de Upidibm , quaifcquitur traHtitus de i/rinis 
ctdeniqtae tabula medicinalit ckw diredorio t deqmbut rcroptura fircferrem, ab in(tituti ratione alic- 
n^m efiet: id vnicum mooeo, priaret quatuor tradatus gcrmanico fermonc coofctiptoa annexes iam elle 
germinici operii edition* fupra artie.lV.^indicatacctiigiLUtifnetiam Argentorati per c\mdcm/*.Frtj/ F | /,T f t, 
vtet net* M F«c//i#.(conf. co- 5. iKCtia.) cxcufai in mca biblioihcca exRare, mftartim vero ikvrinat 
et rebqua in Mc^uuioa iam ct omnibus cdiuonjbus rcccnHiit reoeriri. Latini opens cditionibus in! r ■- 

iH) iddi; 


I Mix D.SF.GVIF.R kUktkf. *** €} ttitiquiorem Moguntiic 1491. fot id cunw exemplar proud duSta 1 tomrtcxptf** *< ibeodem /»tf**. f. #** hoc tkulo mh1»: *Wi^, rwtfwW to *iu/>^ 
.niwlum U J llllJ^Ot-KNER in Bpttofal qutdtai miulwra i;crman»cc fapu (qui pnccijMic cxpotujci 4 
trrw lufrfiif fhtf* Sinmt* auttm capita fun f 

€4ttutas* *«** /w»f*nf winr /«iw* > ii quod aequm tettor ex cciUiione faaie peruidert pott* 
rit. Apprim ell index rfn» > quae ad meJicntm frerfjrf , quam coptopfimu. Ar^ntorati p*r 
j * ,.'.■■: y , >,....'■;.; I ;<.;,:'. '.'n, u., Nor :o]i:m u hocUKk, mmi etitm rx prim] tspfail fr 
»o qtiQd*«ttocdt««*iix*ii»t«i»locoi«UWJtt fcti* clanimeft . huae Itbmm pottcnorcm UMum Horti 
Gnitirt ptnem etfc : num prior, dc velvet tbilibm ponlitmim i|te«. code m jnno t mid recoTa lit. &tqoc 
hk iflfhcWi ixque riibi tnnotttucn rcjwri. Cetrnim hum libri I.e. mcniio ia«acrt, quia tutfor me* 
oiiuiiom v«tor, ie ii ctict opu»SJi1IJ>EGARD1S fupr* arc II. iodicttum. Auftore*, qui lb ipfo citio. 
tTr, nfinpc FA-SCHAUS CiALLVS Mfort. mtJ.*^Lifp* r f.f. #'#. ISR.SPAACHIVS *em<ntl*i firft. 
mtik* lrw*f. t$$U /. /. i#/- TIIOM. IAMES e*r*A Mta«\ BxUej**** tU** + p.*it. IO. CASP. 
1-fttKTVs *>«"n*m (Uftmet destrithrlt* FrmmtHummen rr**t*f t etUpfc*?**. t.p. j/*. et POLYCFRIb 
SCI lACHKK Etfl de ftmi** ex aw medses lUrtt Upf tx *$?. iMgemk 17//. 4. f. ji. omtuno HiLDB- 
KARMSphybcun ifn«« 1*44* typUexcuftm retenfcoc. fed Horn ftDicttu ne verbub memioncm rtount. 
vtpocecnii 00Q fottim fipartruoi iddfeone T verum «Um cxpolmone fe peomj* diltitiguit. 

VI Subfiocm fccubXV. comrnniitquoquelllkK. BRVSSVJGll d« irte deRUliiHU t«a*tui e«KiJv>. 
di ti^rr* rcfcrtJt : dam enim riot liber fectmdm igit de aquh tK hcrbU per ikftiltiboncm ptrandu . ztepe 

c: ::rl i-.il n In-ibK bttufa biUomm (q.i:r r v.ec ..m rc^efitu: m liJiVMll^JI ht[-:i.:ril t0» IL ■pPCOl EC 

P^KJ' vi^ue »d ftnem IUEKONYMI Ar7*jr« Argt*t*r*t. *f*4txl$ ztrmtsmtte tiwk) cridit t Itogubi 
bcittc tt>Titrt imtto nr*efitfitur. la mci eollediotte tfKluu« Ue fcqucMibia titulti proftit* t ) ///f «itf* 
Afq i/I j/j* iiift :*ium £*«- A -trW JijIiltJidi <V*n dtr Kuntt der difltltitrmi, zufjmmn coSigitrt 
Umtgftrtlt iwi HlFJtOKYMO BRVSSCHWYGK, /> At ^^ *Mw trttbrtnAtnAkyfUmdtrtrtzij 
tr tr'uhtcn unj oucb Jureh ftntf?ltibb*ntnVfckun*trkunJttun^flfrttbatt* Ad ctlccm: Nwmt 
VtUidt da U<h tt*s*t fybr JtAru dtfiiU»dA J*fi*plu**tw» 1KROMMO RRVNSCHWYCi w**Jt 
Artztf drr KttftrtutxH frntm ftt/t U**{itmrf , $m4gt&*h dmrtb dtm vtvigMbttm Jolminem GnVmr^cf 
z\x$tTAfih#tt*dtMMbifmt*£dttmtyt* is**. f*ipi^.ii».iucrinoonnvjmcratii T icpn. ptattr. ajli , 
qaarmn \ero iliquct biv tcruc *Uo nomine inicrtie t omnei intern cum iitdem [lerbirti (lermiruci tditwrui 
An;cntmccflTi* t Aftvttrt.IV. no.<. feqcju.rceenl[tic, vd ete*Wm vd filiemmdem fiinile*fu«. tchUtisili- 

*J. to pr*eNtionc 
I vm Ur*fit*T£k Ac. 
f i compo{itj. Das 

trr Artzte tutiirlicbt unj^iiie Kunfi zu btbalun den gffuuden ttib uni zuvtrtrjbtn dtt kranckhrit 
mit ttlmztrun'* des Itbtnu &id*ftr titmdtm ***/. folpa^. \%%* (vd potiiuob crrorctn in numcrii 1 com- 
iniifim iVi*t lueHii non fiLimcritu, icon^iock : nonnolbe cmtn plaiturum acquc, tc tlurum rcnim. tigurtc 
nrfiDlc editiemi omifl^c Ciinc. Titului cquidem luctorem pnoeum libr^nim non nominal , prtcUtio vrr^ 
ittdem verba moJp eitttit euodem dcdntt. ?) Das Difilirrhtfb* D&t bttotlt drr rtffitn Kunfi ZM 
diflitrcrtn und d'f wujjrr ni brtnnrn t mit fipirtn MgtZiigt tff. Erflmhs *v<m mtiBer llOtOXYMO 
BRvssanviCK ztfrntncotigitrt undoutb Jjbei ton marsiuo I'iciNO da botbbfrii/xpttn, Jes 
tan rn uni -iffun.hn Uben$ t d* n an mfeibborert » ndbundert und ztbtn tor ruivi^kficbtn grit* 
btt\it* TtH.ftrtmadimiSi}, fol pt^g. ho. tuerfis ooamixncrtm, icon* iy>. fmtlibus omill» f 4) toJrn 
tttufo liU.ttr mndtm i$i>* foLpa^g, 1 JC*. koo. 10". futflibus icerum millii* Mtrfilii trtlhtui pcculi*ri ti- 
tulo ni in prtctcdenti editiooe inJiruCnu 1. 1 fag. Omnium hirum edittonum lingua ^crmiAKi excuiiruTi 
tif;une f pweii cxccptii,funt caedem. ctno. a* 4, colortne. in omnlbu* wro ptri BC0(c&tii locattc^uart 
vero funik VHktur, en t tyu«f;np>io UAtunvvrpoteumpsrattt, prolubitu )u<n cauii tdtliti* etTe. biiKqwc 
incmniUit cdttioniba^inea4kfnt>po^ripbia excuTii, numcro, ordioe, cuitmlocjuje etitm hibitu (vti eb*jn 
illie heTbtrii germtnki dindem officioie typographic** ) varltre. f) DjUitttrbutb der reAtn kwti, 
nrwr und fiemtin dtjlilirr uni bftnnottn mit aSer zugtbortnder berehfebafft zu tn&cbrn r xus *$** 
J&Acni Me flutter » brnmen und Jijiiiseren. Fon^HIFROS-BRAV^SCHWElGM (db*iftt 
k$e. fampl !tbenli«er abeontrj/atiurJer Kreuter tff. irzunJiMnneirrmgemebrt unJ "rbefcttiSt* 

ag£. 101. planur. ic, (a pag* ij, id ^>.) tSf- D F*4»e*f. fid Mttnvm ftw tVtygtxd H*t* t fine anno 4. LoJm situfo tbld* per etrntdem t)p*&rspbt bteredet ¥ (10011100,410 pagg. u(. tigurac eiedcm { voic* fc*o- 
buci omilatj fed viliJime culortuc. Iltc ednionct quoad cxpolicioocm ct ordincm turn Ar^efltorflteUtbui 
conLjenivnt ^fi exciput tqua«,qute ex tbit teb*», quam )>cft>n, j>aranMr, quae alreram partem copft JMit 
parltcc cum imt^iuibirt iiuiihbiB praeHxb. et FIC1NI traclatum omUTUm) fed hVitrac omnn recent ftuM*e» 
mkiorciquhlcm , ouurae umcnma^reipundemei et ilEi\fgenoM:tnjbcrbtJii tennanki JUnilesuinL ¥l^t& 
huiui open* ediTiu;iev non vidi, neqoe etitm vlkm ab :'ii-. mdfcJtam reperi* Crn* L IhdcHALLLK Lf-J^'* 
Prodlit quiitan phinui biiiui tradit\A liber, de arte de(MUindi in gtnere, cum bcrbtni gemunici edrtroot 
a RHODIONhpubisaufifUV. 00. 1 j Jet procul duUo etitm fire* tquirum futipLkium 'rdtquii ibidem re* 

ccntuin&fucfuu; led hacnon tolum nulUbidiitinguuotur, vcrum ciitm ip(t ultimo hillorit. qtui^ Ll< 

t BRV> 


.■: 
& 

I 

;-'■ 
.:'■■' 


as Re- 

gcr- 
'.■A Mvcn. .■-; 

-■■ 
>.- 

f j" - 

1 

?.- . ■ RRVVSCHWIGIO tridititT, nu1ib»reperitur.cticon<« t n Lei itm imltcitum eft, prorfiu atiacfom* 
tufo iiiiOQiw dt hie iMfou* cum PU). DKlSCORiDtS h*r*>irio, primum per IO.DAKVJVM von AS'1 
ptffcc reddito ct ddnde a PETRO VIFENBACHIO correelo. figuri* icncfc oraato ct Fruvcof. 
fiimvlHwCW^* <crth>}s j£to. icifol* edito.hocpjcculiari titulo inlfruftu*.: W>7 deflilIandi t oder DitjUUitr 
KunS IULk/bRAVSSCHWEIG&c. aufs nav itberfcben , mUfchi>nrnFigurfninKupjfrrgezifrt t <von 
tlltntrrxthttitttMyt und mit beflemTrMJcb be*abel l6lo. ipnM ad pag. 61*. Sed hie quo- 
one in cation* pUnwrum deftriptioncs et figurac omituc funt,ct iliae in tituto uuhcatae repracfentint tinmen 
jnfJrumenu pro aqu* ddlilland* ncccftrui, pUntarum vcro icone* nonnifi priori DIOSCORjDIS hcrbirio in- 
true roenuntur, qui*, litis laudabilcs, prima* for&n font in Gcrmania acri incifac. Aflcriiatur porro 
inmcacolcclioficciusdcm Audora u^cbtu% lac inicripriooe: liter de arte difiillandi de compofiUs r das 
tmb derrva/enkunjt ztt JijhUierendiecornfo^Uundfimflura > und das bucb tbtfaurus pauperutx* 
an klutz der amenj>enant Afic&rium &t, *von mir JHRROSIMO BRVSSCIIWlCK &c. (in prtrfa- 
i^cBRVNSCHWElGronSALfcR^b^ 

li^in omnibus aucriit non numcram. Sed hoc oput pantergenmnkoidiomnect inMk>cxcurum t par**ltcriclfc 
orioriiet tcitf bl ummodo dc eompofiirt mc JkamcntH, nequc ctum vllun phnorum defcriptionem mi iconcm 
Jtffltuitft,id<oquctbanlcc<x1entipcnta cftficdiclutthcliu- 

rv* puipcruro>oucm fi^lUrim txcufiim poflideo hoc undo ; tbefjurus, pauperim Ifaitfs Apffteek guter ge* 
fr^Iicltffj4rtZfnn&c*durcbWER.M\VSSC\WE\C^ F/«etf *dMt€n. *f*dChr. Sgrmrffi twmfa 

idemdt cum illo, quern Sl^iVIKRlVSpwi|j.iiittio^wMff^ v*ii i7^#.^gcrnuoicciniprcff«c milieu* 

VII, Sllentio dengue Mc practcrcundum baud eft PETRI ikCRE$CKS~TIISopu* ruralium, quo mam 
•liqoot ftirpium h^uras pariter continct, licet hie quoque nonnifi t>pogrtpli«iribuctulae t tptic vile* ct ab*. 
que hadicio plerumquc fcVcitac lint. Huiut opera pol1i<ko fcqucntes editions in folio excufai i) P£- 
fWS DE C/tL$CEflfT/iS Zu teutfeb mit ffjurcn. tA caiccm: udrmkt *nd v&rftr *w* d<r Gtb*rt 
Ctofli At <XCC XCJttL fine pigiois fed com cuRodc folii. ay. ind. f. i) PETRVS DE CRESCENSlS 
Das biub'von Pfljntzun* dcrMcktr* bona und dHtr krilftr, tdcaJcetn: x*wgtn*<kiu*Jgttnfct 
M D XIL macum indicc pa^g* 171* fluerus non numeratis* Vtraqtic cdiiio locum, vbi excuia *\\> Hon indi- 
C4L untr R^itris autcm, quai haec ct ilk cxtubct , nulU prorfu* eft difTertntia . 6 ptucis excipiu in policrio- 
li onunl% vel al*o Ukq infenav. Repcriuntur hirum c ire iter r6o, ex quibu* tllac herbarum maximam p;ncm 
funt eaedem cum ii H» hcrbirii gciminici Arncnwrui excufi (vndc conicclurt dc loco t>pogriphi facitit 
eft) arbcrum vcro circitcr 40. fldhuc viliorc^. Practcr has itirpium iconcs pturet bfertac funt aliac 
HBh (Moifiif nwmenti. j) PKTRVS DE CRESCTSTIIS inn dm nutz der ding die in atckrrn gebowt 
fvrrdtiu AfftxtPr. tmwtj* a)*d fa. Sehttt f/UT. P^g* *&9* auerfo noo numeral, tit. praef. et md. :i I '.. 
■ icoafbyp, tj7. ex qui bus vhra ico* funcillac ipfae, quaecditio llcrbarii buni lupcriui 4tl UL no. 3. rcccn- 
ntacootiott r ex quo cvncludcre licet, cam hcrbaxii Mint cditioncm Ar^cntonti quoque excuiam cue. 4) 
Ve oxnibus apriculturdt tarttbui et de ffantarum animaliumque nature et wttlitate lik XIL per 
PETRVM CRK&fiN'llEXbJsM *c Bdfit. ftr Yknrith* Petri net. pigg. jijf. tk. praef. et index pa%%. 1 a. 
icoa. ftirp, t;c, quae t ante tnemoratif minom, ptullo maiori quidem artthcio fculptac ct maximam partem 
catunli exrnipttri fimiltore* font; nihilominut tamen pariter dc tncuru auciom tdlantur et htud paucae . rt 
in antca mtrnonti* , incongruD loco, imoetitm plus quam femel inicrtae reperiuntur. Phjrti huiui operit 
cdidoiK^ririiilin^irtimpreflwiiidicat facpiuscitatui U^SKGViERIVS^, /j*, ex quibtts timen non nili tre* 
occurrunt cum hgura, nempc Venetilv iff 1*4* ibid- italica lingua icfii* 4. ibid cade m lingua t f 64- ^cum 
i^rf^quunondum vidi; Fex iliac autcm fine fguria ab ipfo ctiam mdicatae mihi ad manusfimt, nempe f> 
Ittino fcrmonc expofttt in folio columniidiulfii, fine titulo, fine paeinaxum numcn«ct fmclittem initiali- 
boi (pimento nunc rubro nunc cacruJco iniriuofeaJ'iriptis) cum tittera tamen cultodia* Ad Cllcem k* 

"•: pKtfci]* cpu^ ruTjIium wmiiio^orum pktri UE CRESCKNTIS Ijoc m6ufiriofo c««ctcri: 
■rtifnlo tb cunctorum tttflttotcn omiiip*wnh& Ixi fuffr^S^ nopiffiint *mprc|)um efi In tomo 
3ol>aniiu5 &c XCe|ifalw. 211ma ac fl^rnmiTnna in untwrfitatc £oua»icn(i//olits **u fine anno 
f Ai'.ic&tio ijvdem cbaractc ib i ralfmmr mnlf cum i.u nbn ■■■ s Jms (fcUcripdoae: Pca|cn9Wgf 
ruutiumc^inmo*orum petti fe ^tRentfo quo6am mDuffnofo car,;ctcrt|un6i JriU: ?ioui|)im t 
osnniportntW Oct fuffranto aUnucnro. WtitiC (ticlittera ww «06cnMta ab|ci|a. ct »ontu;ta : 
mpwffmn per noanncin be lUuelifVdu pu6ttborneii 6yo<cil^* 3iKilmai;c|1crcim|)iiiu£ uni* 
uctfitatf fiouinicnjt rcfi&cmcni, Ainw inwrnatWnte 2>oinmicc m*cccc\l>:iTim\ mcnfio iDcctin, 

WW &K nona, 1 1 1 Hoc in cxempUri aliquot Uttcrae ioitialca turo et rariif pigmenti* ele^anti.Iimc pidao 
(unu 7) Aiaiquior cdttio in fol. fine puhttrttDJ numcro^ culhxle et Tme linens tmtialtbus loliis aof. eo- 
IjmnbiMcsrhcumhacinfincfoblcriptionct pftri t>t crrfcaicve ciui« bonofi. rurdiutn >mc*t^rum 
libO 6uc*ccim finiunt fcltcttct per ioI>ai»K 6(^u|»kT dueni auaulicnfan imprcfli. ctrat. rtiij. 
t^lcndae titavciad. anno veto a partu vicginlo |ulntifctro ITIiUcfinw quadnngcnccfimo et \c$ 
r'«^Sfftmo prnno ic. 5) editio pariter in folio cum hoc fimplki titulo primo folio imprello \ fflpua rm 
r^tium comttu^ortim pftri Dc Crefccmiia. Adcalcem: pr^fcu^ opu6 ruralium comtnttor. 
Pttrl ^e crcfctittiid Ijoc indufrriofo wractcrifairti |itlo ai> OUKtW. vcilittfcm omuipo«iKi$ t>ti 
ruffumo iniprclTum c)t argtntinc, 2lmio ftcmmi m cccc Irriu) jjiiittiim quinta tcna ante fc. 
Irumfancti(j5rert0di. Hacceditioconftat folii* 147. cotumnac font ditiifac ci&ngali* pagini* tituli kco 
atlicript^ eft librorum numenw t ceterum nee pacinarum numeri nee cultodit httcrie adtum. et loco imtu* 
■xn iuerarum maiorum arew vacuit impreUac lunt httcrac minorei. conf. Scriptoie* rel rutticie &c curin* 
*<IO, MaTTH, (JE5NLKQ li}Cf*m*t+ Cfifcfri'fth *«/■ ^ »4j. cditi praemiifor. p. XLIX. y)de4*ri* ■ tultura omnitwrtif pUitfjnm et animalium genfribut libri Xll auSort o;ff» pbihfojbo tt 
coia PtTRO CkEbChtfTILNSI 45r. tuft, per Ht*r. feirwm itst* 4* P*SS* r?4- *) fcjiftfo 
Apitoltura di iueko dP CRE5CKXZI Ac. A juiroo ri-W/fo f rifcontro con Tefii affnna ijjfo* «* 
FIGKO. !* frrtxu >4*i. *ft't$*C*f>m*Gmmii. 4. paiy-* TT*- **• dc*lia et praef. Mg, t.intLp». 1^ 

Atqtic haec funt open ilU ttirpium imafctfuUn orniM, cx tjujbut, renaitentcrci herbimtp.,^ 
ciut cultorct inform: rtoacin haurirc potrrant, v»quc dnm fcliciori fidcrc, priori iim feculi XVI. dc4 
pJumviri eoniitiotrt tt dotfiora. omncs ouantum fcio (ncqucctiam UN>A6VS biblioiTi. boLabarftj, 
acui inter khniograpbos indicat) (icrmmj, ftirptum deferiptione* tiguria nitutac magi* lini diktat Jh ii^ 
cum public* communkaruae, quorum opcrum brcucm reemfionem coropiriit loco addo. 

VltL Omnium tucem primui gcnuinai ftirpiura imagine* parataa cum publico coramuaiorc cocpt 
immortals memoriae RRVSFELSIVS, cuius open hue pertinent i* fcqucnti ordinc prcdicrunL 1) Hrrti 
rum vtuae eieemet ad naturae mitationem fumma cum diligentia it arttfiao rffoiatae, tucm 

f dibits earundem*. in patiam iHirrts tlliuf it iamiam rtnafcentis berbartat mtdieinae pn OJJi 
ViVRrtmS rditae ifjo, quibut adifSa ad tatcem appendix ifatpgita de wfu ft admnifbai^ 
ue jimflicium f item index comment ariorum fingulorum, ArgtmetAit *ptd h. ubttt***. Fot. meat 
dtdk. ct indie- p»££. a6£. App. pliftt;. 14. ko». (*, a) yVoui berbarii Tomuf IL fit Off/* BaJ<A£ 
recens fditut /#/. rM. |»£8* 90. *«**• 4** **■<* tppendiee varies aliorura tuctarum commcntarioi tcao 
rente pagg. 197. ct fad, ptgg. r. a) Tomus htrbaru OT/IOJVfS BRVf/FELSH UL ipofthutm) t*. 
WBsrih ym frsfjhch , f iiffaf Ttjpmdtt CJ/ummatonbusfuis f f4$m errata qu&td&m f riorum tn. 
dtiuens. »td. -;.' in ^« *u*. PKP MO- iivl pi»j, 2 • Icon. ioj« 4) KecufutcA ibid tpud eoodem fW 
Zro.frwmii^ctib*q U emuuti<>nei, i^x O "», //. rero i. if {(, eodem qunkm tmilo. M <iar 
Utuf peo^vt, vt non (of am pigmit, verum eiamq jr.M^r ucnib-J* [Uum nt&rM . tUrumArtHi t S*tMtM % U 
it-wnAt ; .n\ yyu\\ :Ai\\\w yUvxtii* 6)A- icj7< ibtdem tpud eitivkm compcruJiiirrumfbiH. /.i. rtji_t> 
cufu» vm cum fom* ILtt 111 i- if ?4, stales fed hoc titdo cencrali praefixo : OfH^BRl^NriLSUh* 
barium tomt tribut exado tandem fiudio t opera ft inpnta canJidatis mediciruc fimflich abfotemz 
ejui la cduionc nil rrperitue muiuum. 7) Tandem t- *n? \itmm todfm tttufo gtntraJi ipud enwia 

prodibu boccc opuf, culm Tom* A pt«inn quidem rcTpOfklcc pnectdentibui tdiiimibui, fed non cost* 
ti» , quibui denuo a ci cllcr jnt ftx iconct (^j^j/w ****tMM , Dr*tt*nt m*v*r* , pArteSM*** , ArtfttUck** 
rtttow fetm*nM t ftrfdiAti) cx quibu^ tuicm cjoam^t vttimae lotulem ilia hie omiihi f ff**i Hcnrti* . /* 
^j' ^f »-.,■>/ _.Vi ft r A*t:;<tttt. vaj.-i:< b Bt f *Ui fat f*rt } «a ctnrndlUC rubltitouniun Tow. /i eft idti 
•- t n<; rveufin; Tbnr. ///. ^«ro cttini denuo impre€U% ( pogbit ouidem eonucnit cum eii-t primi cditm 
(e<l coiiixt quatuor fi^rai nouw (AJtrAWt*r t titer *m n**fm frmftrni**t Hi/if \ €*mt*i) e» dut* ementa 
fAbi, r»,i) totickm vcro ctiim vilwrctf Aeti*pi*t t A*r/i) tt vo* t&Uhut) pforfus otnill* eft. Cettnn 
huiui celinonif vttunn tomo itcrvm Bec*fli! ippenilix iicWu et i<!mimllrj(ionc urniJiciitm inprtccetleMi *^ 
none omrfu. Practcr hH itiinai cd^ionet fc) i>roiliit hoc oik» in germinkam lincuim irnlurtum bic ift!o> 
iitii-re: Contrafajt Kreuterbucb nacb rrcbtcr t^oEkomnrner art » atnj btfebreibun^tn dtra(ttn t hf 
hf'timflen Jrtzt, nxtrmatt in Teutfcber hracb . der mafsfn nje Rtfebrn, nocb im Truck aufs^an^ 
Sanft crncf £ttKfjnfn hlejtutt; der Kreiutr <vrijfr f trkansnup 9 braucb, lob> und btrrlUbti 
Dutch 01 HO 8RVXSI tLSS nmlicb bfjchriebtn iff*- *# Scraftimfg bty Ih*t Stbttum* fot p«K- ' J1 
fw"ff' P*SS» ^- iD<I « ««"• ?cfmin. et morbor. p*i;g. *4- won. 176, cx miibu* 4. b» ©ccumnu. %&*•+ 
ute twtcm (p. 14, wetfitr A*gentr*$ % jo. ct ^x. leupit Mfafi . j?. Ct igt. Fr*wtn*B tifttrm (lythnaov 
rr-nirit) i«a 4 tw^Qfjff, til. BiawGtfte** \x%> tUUr H*»tn f*ft (Gennii fpcciei) i](. Cfr*M/A-« t itt 

C/#ft itgetframttt UUM 9^gflkT4m$ 1 *i\* U r <4ftmtUb (tfult rotundL r otift) j|$. FMtr Stftnk'fl* (licmUTi' 

14». Stblmttfn (Alkehcn^i) 14J, Htdtnbt* Her U'MrtUt (pol)ukhon aurcum) Ui. tyeifrftkrMMt (Ciup* 
lil) in. KAittHtrrnltl m tfinltx i*nd 1 -.■n*;**) i.,dkr.r.t q :■: in HL tcmii Ucinif omnium edittonctn rm 
repcriuotur. t) Andcrffjldff Teutfcben G>ntra/ajtfn kreuterbucbt* DurcbDvSor OTTRBRVStf- 
KEI^S sii/MRrfn qwwMrf lini bifdiribtn Iftf.fU. «Wi. j/. tM+dtm 1 ptM. 171. tit. pnef.pi^t 
ina L P*W' ** won. $^» tx cpibttf 17. ad priorcmtomuai* rtpoce ibidem urn dtferiptae \ refcrvntuf, ci*t»"V 
rcilK«tp. ue. .R««u^dctenptionc caret, eetemm ?i»conca (p. i4.C^#***(Cokhiaimcom fnrt\u) |i.i>^ 
/-wfr. 16 , Zj&fr* teepa,cu»ui«dcmiconqukkmop.l«.T p llLcdiL 1 f #o> Um reperitur. fed minoO 4** 
H>^rr 5r-f . 48. Mtwrttttf. Ax t ittft (Xaflunium honenfe) 67. Zjfartm (Cieer) 7*. ttmifcher M*>r& 
7 t. whn M**£*U *4. ^/a.r*. | 7+ MmrtmrtiX jgid»mm cwftbu'itf) |f. »«V/foai ( ?|. • W>/*W^^ 
nipcrut) ?i>. ff'rt»« <-■< 91. Ettrt**''tf{ an Attr*ntia\ ^. forteim (Piarmica) ^(. /J »jm (t YixmciUl nt 
WyidtrHj}^ 1 ll^fltmira, , l4 , ftKM*p(qno nomine damnofo crrore (iilitw kon UclJadohnK) 1 16. A**" 
*»»»{Pcc<j^rga r*^niIj(oi»a) ng SiwAHth (Berberit turn fmau) \%*.H*mfivvmrtz (Sedum rciiw) pP 

Mff UpnfolLiim) ur mm****** (R»einm) i^«. *Y«* »^- ^'r (an Canhamnt) npuK funL Pnrti- 
tio dor« ; hL»oc tonHim poft iucti>m obitum in lucem prodb'flc, ct iHirum iJintariim » qua< poftea Ittina » 
moicceilcnint, dcfcnpiiuncm btinim ex fchedrt aucloria rdidU [Joel. MICH. HKKHadomaue. Hit optn 
butaccenfendut idhuccft to) liber-, cui tiftikia : In WOSCOKIDrS bifioriam berbarum certifim* adajt* 
tio. cum forundfm iconum nomenthturit gratis t tatinis it gtrmanhis. Der kreutrr recbtc ■** 
Mftigt eonirafactttr, ttkanntnmf t undnrimen kr f tcbiftb t latinifch und teutfeb.natb Jft btfeb^ 
teii'UIOSCOKims riff, A*p*t#*nu, Ubnem **T f totrmiw did^ foL mzz, a-a. fed falfte*k* + 
** J 3^ffgft' giy ' "■ ** 9*«'**+f* *9± oreJlic to, « oaaWen noai OS 

gendic, naturae 
914 Konci. cx q-.. inmcorxemplirir *J 

1 , * v^A. id aw eoaito. AuctM imtcx pUntarum . nomin um tttinonim t ictnT>oti» qui> tiorcot et q\w <^ 
*wrae fed complexions Mtqiac uraJaum. ct loci rbi erelcum m (1 Cencinci ixmpe hie IW 
», ex quibua 17 1. cacdem funt, quae in BKVNtliUJi opef ibut vd latinit vd ccrmttuna apud o^ 


<jctn trpOffnshum«cuGsrtpcriaimir t fioccipiaKiuioqacCff^m^ccilitT. II. frtttAmtmrn,** J*/. 
zjtm, prim*ccdiL T 111. p- tor* A*ifim m p, nr* -Wniaay Gcinv edit T. II. p. 4a Am/') quaehieeo- 
tUm quidcm habitu, fed nugnitudlnc audi, ftltunrur; rcliquK vero quidraginta irca( p. a?. Cttmts f *$. 
A*/j m/M4 (ThaJiclrum) 7|. W/#e, 79* Am, ji. J4»**mj t 9*. Hthx (Brvonit btccis rubris) iij. 
0M k*tH*r**« (ApiriDc) 1 14. W*d*g* S**Mt*n* * iif- Affifou xWa7»Mj (tn'Cinin) 146, Jti^J, if I, 
tfimphi' (Bwb*i*iilieas)» 161- Vtttt &tbm (Bryonia baee is nigris), 170- CpUmtnut (Lfithyruaarucnfit tubcro* 
fusj. 17!* HtrtMwm (Armum, 17^. Andrtftmttt (Hypericum Androftcmutn dictum). r$£. £1* tt\*fffrkr*ut 
fttuW*(fi* *y0"(Apiumpalu(tr*). 157. *\W« m4/j (Uwndulaiaailolia), i*a, rfiuduisrdm. UuexduU 

(LautfkluU flngulbfoltaj. I0avfff//fr*», aor, ftftfum.lQz. SttzntiA prMt»fo (Caryophyltaryh cllmjet fr» 

lW**fltoO?W/( Lychnis flow laciniato), xo6.0amm* minm % itj, Aunitum awtfWMJtrAer (Paris), 11 j. T«/<- 
/# (Cfrmacdrysmontana), $07. 5**r7 Q*th**in< * if to* (Nigclla aruen(») ct Wr **«>*« (an l.ycopediura), 
an* jxb;i*rbmm mdrinw» t 314. Arrtt*num fwmta* . J If. Outait, jifi, WtmUmua* m*x aurtiw t M7-Q* 
tWfr (anChamaepitys. parua icon), 319. Nsrctffw Ipbnta Acre radiatoex iconcnon cognofccndi)* ?ai, lrf« 
jwtacqiiadntoluiiutta), 11a. WW/, /V/*w<a (aoPof y podium) v }ig. t>*/«mMrfc«(NumulariaJaf^3M- 
t*Ufs*nli ifaUaiconmiHiigoota), )f?< ft<'ir*»*Av fe i;<, Ferriftmft* aiJ (Kchium fcorp[oidct piKritrc^gfff, 
m*irmm*iy*m. 361, X«/^/Atf^n/M^(ThaJtAnim)» jG*. ftfratwit, Craffmt* mMtt-r . Atztmrnffittftirf (an 
Baecharit\ tfi.&r{**kr**t{m GalccplRcalycibm aculeatis) accelTcrunr,quumomiiric finte concrario decern et 
fep«m(Wj«^*«^T. I p. zf*Ch*m*tJ'}/ izr.A'/W/M abtqt:cnore lxJ,Gjfljfc*uwi//fl(Al}lfifpcci«)T* 
U. p. if, Kw/*Aat*»6g,f^/^7aV^app. nr, £//**'»£* T. Ill, p. 114. CrmtJmrim (Ccntauriura minus) iar t 
(■■- t .'..rM^(/ii/j»«i4i,{^*w« if 9, M&f&livm [itmtm tjl f K*pu* t$$*$*fir t$£, Germ. cdit.T* 
I A r *P/abi figurap. 4c, Tcymm xe^^lVddt ■;-: r^e h-rntn (Lychnidrt fpecict) 119, quae memorata opera 
continent. Cctcfum huius libei (insults IHrpibut, nud.) tartuoi nomina gracta, Utizia ci cennanic a adduntur 
laepiHimc correda.vndc ettim fpecies vnius gencrif accuracy* torn ur$uhtur; frrmntur tamen imrftorumno* 
mica latfa et praccipoc etiam iJlud Gcotianac p. 87. Belladonnic imagini itcrum ***fcriptum. Pag. aai. id 
|i:« inferunuir planurum nomlum cogniurum defcnptionei ck DIOSCORlDK in germanicam linguam 
vef i-ic, yjoniiim hitic libro ruilla prjef*tio ncc alia tr forma ti<i prjctixa clt incertum manct , cuius ope vmt 
fit tj jxigrjphu^ inilt» t quacad a*rre^lioncm rr aucliofiem eiof pertinent. Cetcrum adhuc monco. iEGVl- 
F.KiYM p. fa. hunc tibrumarifliimerare PVCHSI1 opcribu%,de<eptum acatalogo bibliothecae Riuiotanac ab 
ipfo citato, vbi p. ^77. no, 6419, Fuchlii opera botanica fequitur. 

IX* Boilem temp*>fc, quo BKVKKKI -SIVX rem herbarium egrc^te tlttalrnuit , pari Itudio eundem fco» 

pom fibi praehxit TR^GVSfiue, quod germanica lingua idem fignikenr, BOCK, quern SEGVItRlVS p.if* 

BOACK perperam fcribit : auousque tunc tetnpurb iam in diRinguendb (brpium nomendaturis pcoetrauentt 

fatif docet eiuKdem epiflou ad BRVNTKLSlvM a t ifji. data et huiua herbirii Tom, II. append. p t a7i — 

asuuiferta, Opcrum, quae ipfcmctedidicfcquentc* pofHdeo cditiones* 1) NtTO KrtStttr Bucb t *VQH 

unJerfcbfjdt . ivurckung unJ mwrn der krtfilterfo in Trutfcben Unken tvjehfen. Auch derftibt* 

pen eyynttichtn unJ wolgmunJten gebrautb in drr Jrtznti t zu bthtlttn uni zu jurdnn tttbnt- 

fnam fafi mil and trofili<bfn t <vorab gemejnem utrjfonj. Beftbribtn Jurcb HIEROIvT- 

AtVAt BOCK am lanvtvirigtr undgttpijjrr erfaruni t und rrdruckt zu $tf*jffburg t durcb w<*dtt- * 

KiUU Im for Iff?, fol. Pars I p*gg. 174- aucrfis ncn numcratit. PraemtlT. ind. pagg. aa Pars II. pagi^. gf. 

imlpi^.v* C«pttaaco i «le[iribere47S|>lama^ipfaindicat[>raet'Atio; fed tot capita comprehendit par* I. et 

119. p*r* Ihcafct aiitemhaeeeditio iconibus. a) Krtutttr Bucb* /)«rtn l/ntcrftbttd t IFurckung uni 

lumrn dcr kreuter, fo in Drutfibtn iandtn tvjchftn, auch derfe&igtn eigrntfitber und tvofyrjrund* 

ttf *rbr4Ht b inn der Aaztui fUijji? J<:wbrn t LeibigtfimJhtU zu btbtftin und Ht turdtrn fttr nutz- 

tub uni trofltitb, twrab drat gtwm einfahi^n man. Durcb H. HIBROdVTAIl^Ai B OCK 

dus ljn$wiri*er und gmifrr •'erfjrung bcfcbribcn r undjnund'von ncwtnj*iffi% ubtrftben* gtbtfcrt 

uni ^axebrtif dazu mit bupfchtn artipcn Ft^tttfn alhnib&lbtn yeztrrtt t&c* ad calcem: geJ/ubkt ztt 

itrAj'bargbcy U^indel Ribd If +6. foUpagg. jf). auerfiv non numeral icon. 477* (iotcr quaf cap. 43. p. 

fi*b| ^iilea^uitc^iaa^it, konquoque Rh*p3*tta ettuiat ftlu nomine Rsfentu octurrit, quae in omnibus 

icque^bbui edition » bus omuTa cfi) praemuT cum indie. p*g<;* IS* Par* I. iterum comprehendit cap. 100.; 

1 J Y. It. r^ . Hanc eileprimam nuius autorb edmonem ngurif ornaram. tethtur t>pographi praeurio co- 

uema. j j 46. (enpta, vbiindicac. feante?. annos dc Hpins addendif follicieum fuiiTc, ex quo fimul patet, 

</=!* curtm carundem habuilTe, ulquod prubabiliu« rcdditur ex eo . quod autior in fua praefatione et dedict* 

Jj^^^^anrwronfi^nata rigurarum nulLam plane men rionem facit : hint \bkunque hae tigurac ^la-utn 

3u^ M"'tLSII tut FVCllstl (dc quibuf artie. (cqu.) imitationes tantum funt» phgium hoc fonc non o»*rtori 

fed Q-pognpho tnbuendum clt SLGVIER1VS I c. ex Cat bib. Lugd. bat. cditionem eiusdem inni ibidem 

''i!*"* 01 ! i(u '° longc alio rccenlet, quo elementorum, quadrupedum, auium et pifcium fimul mentio fit; fed 

nul u:;i:li LJ .| txc;n;>kr if: ut^to t^tilogo r^jxrirc pOftD\ quaan p. 1 ii bh htK situloi H/At B CX ( *€Biif 

b**&Str*fik ^4*./^decrrorisof^»ncconf. numerumS.nioxfequentem. a)HlEROS. TRAGI dtflirpium, 

mAximt tmVmm, a**t in trtmAnim *tjtrM Hsffmnrnr % vfiftru nr-mtxtUfunt, frifrii^M* difcrtnWj *tq*< *** 

ttmftr*ivrii /u jMmitAUbm^ comment ^riorum libri trti, gfrm*n4tAfnmium tmgu* tmjirifiu jmw 11 U- 

""** <«airfA imttrftttt bAVtDt K1BERQ A***xtint*{i. //« Mttfftrmnt J (r^lt pr^t fat tone t diur t 

*fr*4 1>. CQNg. GtSAEKl e>*. rti brrbdriae fcriftorum t qui m b*a< ifim fam firlffir * mt t cota/ngnm 

te**p!ttfrnt; Alter* tjfim Authority hrrbdrtJ( COgntthntS laudeSj et mUm n*nmm&& frit* tmmh<ttlf*ti**t*m 

'•*J?*ff*M ( t*»n*e*i. Frittered trrrtsrUvkemd c*Uob rftfu *M*Qm e{l SZ&ED. ttl'TVX's Sermfani 

&p'Q'>umdtffrretfii$*xirtosCQKiDE/e-€H*Jmm^^ 

**Mum KtmrmtUsmr** £rAttAe t CUt**e t gtrm ***€*£> STmUem, ixbr*ttArq*e* ftdtt m*rl*r*m tmrtttum <fti* 
jJJ ***!** tndttfixHtrt f*in*HXimui* ArrtmirrAtt rxt**fi*t WcndeItn*Rlbflnt>A****ff*~ f P^gg* HOC/ 
pfKm»„p*t;g i 66, uui^pagg. ga. Haceditione continenturejcdemno.a.iconcieni. nouaetp. ij*a*e//^ 
™&***w n^fvtj£iiWm M fyfovrHir t 144. Ee&im*ter y ltf?» T/}bum,iyT, T.>.. fl -.t *.***"'»'•» ji-- &*»ei 

0) ** 


tutmmii fr*fflr* 9 %*i. rtmth* &1**9*f*i% Hh ****!*** ft* *>«* Vw6**ttAht* Vt'+ % f7& tumtmrnm/AiL 

**m) vt ct (.cratudauc (p 4^*' tbieriu xJ&r \>t**f (*itoni\}. f.tf. fiiui*m*i*ru alter *m%tnm ^ofin^.* 
904. Xpto«A* /*/«*«*) «€ «[» ^t"* W*r L * P* 915- *d 1 ■ *?• «pin. 10. et figg. 7*. trUrum ct ^ 
cumpotiirimumhiUommiradcoj. Cetcrum icone* Ut.ciIJ. totrtttn tapiifrn ct codcm online ac in » 
x reccnrcnrur, fi exapmiilrt p. fr 7££ I- 7 1 ?- '7 1 - 7?fc t*A*%tt* *l» iWfnine ct loco cxpofitat. p^. 
fat 10 rKA(ilDOi*i«n>uUoprohxkir t fed fine Ac aconite data, tap. XI. de artifice, qui tigurts Jclirii^ 
hate tommemorit : m/lrw wr# ttmmtntmrhs M*+tfiw i£*grA*it AdeUptatmfw ftttMm Afffnji***fi r f}± 
UU Ksndtl m*mine* Sttmm WinJet* Rtbetti mcfSn/mmft/lw *d r*t thrxbtthtHm ttwrffir , v/jtr/tWa* 
fr*ttt*m t *rt#*Hiy* im*£rmt* fimfi/tt^m* t (id it *d tmit*ttt*Htm v**Armm ftwpimm , ^** f thtr^w 
t*m r Jtitpmi'gb* **/**$* &** 4) Vtrae atqut ad*viitum €xprt$ot imagines omnium hffkx*un t ti+ 
f if M tt arborUM* f ****** **mt*<Ut*r*m tt df{<U}tu*v ///«. BQCKttt imjm tux>&trmA*u* t tm$ ,ij,. 
mttvr d***tv *e rmw Atdifturl*?i*t9m}TtltuJ't^ mu firm*/* h*t mtmrtfoma in fr*tiAm ft vhtsft- 
urn tmiumm bttlsriM Wi fimdtiftwmm txtmfkt t cum fubfcripto hoc ipfo lituk* £cr manic* rcdalita Sirsf.t*r t 
In iVttUri **r/ '///■ 4* P*W cccxkx! 1 i, contact codcm ©rdin< omnc* icouc* 00, *. vnica AcaMhf om* 
£i. cum tppolito nomine tonno ct gcrmanico, TicuJi patina aocrQ oftervJit titclorii ctKiticm . cc ad takci 
adk&ut etc index nominum germamcnmm pagg. 6. cetcrum praefationc ct omni dcUnpbonc cam. « 
/Cr«l/rrB«cfr t dtriwm Uwttrfbttd A'.itW* «W Wf«tw A/ J&VaVfar, St**dm> Hrthn n*d U*mi 
j*mp ih*tn Frwhttm* f4 ,m trmtfihtm Umdtm vuatbfi* &t. imkm verbis ac no. 1 id tilccm: StrM*r, 
d*nb J*f ItM *s*»* Toi. p*^g. 419. aucrfw non tnjmcrati^ pr4cmtrT. iodic, pi^e. ig. In hac ctlitm 
omiflk Got ttMiom* a. ). 4. ttgim if. fcqucntci: **m(g*r f r*/»m .Ss*tmmfir*t **4r* t Hm, ////■» j* 
/-irM, *•)*"/*, «d^t no. ?. 4^«/W, cdiL no. | 4 ct 4. £0#,«.jr.«*«. #r f fa* /**,,* ^^ A *[*l+Jt£m t t,U 
Mm tjmMMtMt, tumirwm f*tw*m.ffbm9wl*t f*t> Km tmind*t* , ttymtt*tm t f<tt$rn. tw*t*t* EoJm 
Httt/o f itid/mftr tmmdtm fjf/.acc piffnis ncc contents, occ figun* Affcrt a no- f, A exdpbs icoocrn^ 
tfar , ^•^*/*r iMuttiufitt. *mt*J*r*t t rfymtl*t*t t IthtStn , tmtmUtttm « edit no. 1. 1. ct 4. ftdditu. 7J 
EoJemtitufoiMfi€rtmm&Mifyi. dtfert pige> j«j. aucrfi* non oumcratii, <onUnututcm amfiffw 
rtfpondcntiw.£.*fivnic«ro/f>*^^iM/^ifisu<tmcxeo^i»^ j.ct^ftdditifncxcipiu. A£o^wfil»/0 
cum hoc additamcoto ; item 'van Jtn ifitr etfmrrtrn, zamen nd mtdtn tbirrtn, autb Vi* tin unJ Ffr 

Men t Mkb, KMS &C. «i* dmnh /Y. WEK. FVCX sm, 4wvvw •wi/rvV/Ar ^itf *>V*r*m 

'f»; 1" ?* T" ^" Ar f*! w ** '"*"»; »* /*-/« «^ dtftfremA D*r<h MHUHMSMSIM 
zirMtyt.^U^ *m*Ktnh<m Xtgtftwm* Id. ftr find t#>g**fb t „/. t fot pt« 4f0 . tucrfonon no- 
cnnii. pracyiitL turn in<j ; piintar. nomir4iffl ^raccor. arat»c_ hrmor.et Ecrmwkcr (WEC ^0. vtnutun 
.44. Uilfcri liacc cdrtm i praccrdentbu* nfacf«iooc Sf-lKIZfl d,d + t 4 . Ao& ir?7- iliw, Uinroflioat 
ttarum cotlcftioM- ct »quii ex iklis UcftillarAt inter pracmi A cootcnth, it tt Parte IV, paff. 157. feqa 
apt* tmi figiUimn umcxcdi fu,;. Rcbquum ct qood td nirocs r ropric ctrtinct opu. 4 pmtcr v^iutuai 
expohiwncm j>auih> prohxiorcm v hgiint conucnat ^um no. f . fi cxeipU 6. koocs Cp- If- t*t**u* il**t+ 

VMM*) ct vmm (p. a 5 f- fr/**r*) muwim. ^ Krauttttlwb, m\l*nii Jet tvottethmtn and 
bothwabwnlltrmi //thOATj/l TRAM, *mnt BOCK **f vtetf*U t <* iqtrt* .- 

IT "*"" ^ SSfli 1 ^*" r-J^" t^w^rj w4StV# ,* JVrAvw »/«riW C*f-rfi4- G/^/ KM 
ftj P»gK* »*. pracm.lf n « , aja*fcM|fr» Mf- P*fiK- n- <nd. p*M. t Ifvtvt rifeiMfe titufal «n ia> iKm-it MEI.Cf|^LUt/JI titi> IWDD0 notion IS. dtotf ei eiua cittwi ri^iiit MtiMt. stWili Wmi ausdean nominis^ iicurae onitKf Aim tKtim K 
yuac pater cmafldJ^ brterai. ct quachUaaadiccifoouaa font, ad o>m pW fO penipent (vnorm 

W ctJkrta et »d marc net nowa- « ^ ^* 

I piicUtiocem curu'em , P^n*m« dw itaff^^ 

UX n<icfitior.em cam.em, mi*m no. j. cxhitxiit. Rcrmanicc couipolia.im cum fubtiriptu I 4. Febr. 1. 1 n 1. 
10 iwrta Imius caittionem ajermamco fcrmonc rcc u r*m cite , indicat StBI/iVS hbus iri toi prtcfariocK. cju*m cdicioncm nornhim vuJI ncque ctiam a UHNAKO tt SCGVIKRIO annotaum feperi 
p. if. alum rditioncm germanki opcm in fol*t. nio. et lf«6. itcmquc imaji* nonJum vid 
rractcrhaaSr.GVIrJl*VS 
nam (no. 4.) in + a. jy 4 : indicat, q«*t ttiam ad aii'affuamcaa nofHiiim « ^a ™ * y^Tjmi Vttun inAmiti fuout crat l^OXARUVS KVCHStVS . vcJ propterea pracflai*^ 

c, jo, ] nttnin ^caAnt muetmtum Olud pracitKkrium, DIOSCOklDEM omnct nouiic pbnu*, oflaKfOtf 
^ SSawK 'N« J^rc. Pnrmtnw locrnuc fuae font ^™/4/iaw «iWir txrUwrt fo&»" 
VSSfSm^S^^ U ' «*"r***<*t* W in Urunf. herb. T-V.pp. I 

tZCrTlaSiCZ^ai ESS 7 *; tu ^ J"™™* Opcrum c , u , bounicorum cditi^ an «■ ^ »' w 


pVf •>i. 


fiM mt sJUi* ditguitz hifl*i y dst ifi : n*Smtn *gtfl*it , flat und txit dtr vv*tkfi 
CCCCCXV * drtytn nmtsJa&tn &giflit*&t t Biftt d.rch 
inter qua* (fc*uiic ia laiina e<l]none) nop tmmcran- 
w dlae icomim quarum repenuntur CCCCCXV. vd poiiui XVUI ; numer^ XXIU, enim dmlm 
figana tdditui eft, figure poft XII aumero caret eth^ra ,< 7 , „ art. vm paguw coutmct, Acccffcnioi 
cffohuiccdifiomjcxicoiics (c-7.f. i*. • /few*'/'* c. It.Es] ./»wfrtWff«Ac. i&«. fliT&raiAr 
mabtrftyt. aio. I tif. *«*i-*fra*r wtt&dw nttttt* c pr. f. 4 $a. vvt*0*wt*t*kmMt <l 144 £ ml 
k*tb€*ftbc*} nouae. Cctcrum fi^urac vtrmsqtic editions font caedctn . ecfiOpike imemm tolii J^nam 
magnirudLne Equant, us uncum except*, q-arum extmpUria 1 atura fua minora fum; uuicac ia cdlt/io. a. 
aim nomimbuf et alio onlioc rcpenumur. Qui has icone* cum fflj* TRAGI confert , facile deprchen- 
*t . illirum tt ci carumi SEfilZIO additamra. magmm partem imiuiioactumum luram cfo 1) Utb- 
lube A&MJun* und contn/ajiunj alltr kmtttr, fi dtr *wW«* Htrr IB0A11ART Ft'CHS* 

*? -*?*"* I^i"* ™ **********jl (***** ******* htmir,G*tu hst tegnftm, ,* an Mtn*rr frm **f 
44/ Mtr*rttub€p gtztgt* . dvnit fit fmgUtk w*« *Ntm m gt* bin and wiftr smw namgi FttFtft* **d fS- 
fnti wtrdtn. Gtdr. xm Bsft dmrtb Mnh. Ifinpm ,, 4 f. 4) LLONHARTI FVCHSll *rd t t, t rnm 
drfiirfium Hjfioria comment ar warn torn viuae i^9int$ t imtM^mmm*fmli^ t mqmtt^m*m€4miw4y 
Qm.m ***>* r* rt W ^/**#* W'#/i Wf^i«f M w tofaw/Air/^ w*/f«^^fi# 
smtninr, r-i/ trf dt***M**ta vtt f€r<gn***tu tnfmm t*mmtdtt$t £tp*rt t *dq* f hauumm ht*t* t**ttrtt 
pttoL r**t*m dmfbtt t*dttt m tnvmm f*mm fiirftnm m*m*it*lmr*j Unn* % lu ( r wtrttmAntut €t*ri- 
<kt. Bsfibsx *>+!* f) Plmutum et fiupmrn iconts LEONHARDt FPU-ISIL mtdul <t k*t**i*i 
tiftttmmt, txtmfitefmmi a Arnjkitfi t* ****H*ttm Uw tf4tM*^*int*t*£iM*£*di4* tor**mm*J***\t**- 
gtfjMt: sdittf*u**i*m $**e tMttnrniur msUtt *UUgt*ir$m*. LmMmnt ij,j. IUc tra (j. 4. f) lib*i ia ft. 
p«gg. f tt. prodienint, id auim ma K mtudLOcm icoae* etum redacUc funi p fai^ quidem excmpUri illarum 
mt. Kccxrcrpoadcmcf , fed 00 imminiium ma^nimdinemnon omnia urn clue repracJctiUi^c* atquc 
p<jcicrea t more trtthewn , fii;<jras tleauo rcurpcntiuai, iaucrfw* Ip&c Hgurac ia ftfl"ufo funt e*o*cm , atqjc 
omact iliac* quas no. ut% u continet. vaKi(ytrtf**ts)rrflMfi*tm*ifa t.p. f^^ et m^i. ti^n6.Jcx* 
ccptah ; cqucomifla t vtadeori7.(p. ffti. .oempeduw) koa« contineaae, Sing^shu^fioe vlladclcn^to. 
oc.idd^iamclt nt>mca Jatiaam el gcrmaatcum, \ much *liiRj,qujminoo. i.ct a,quaepropccrea<riAm ala*or- 
dtnc occurruat. Cctcrum ao. a,t 4. tt| . noa dirTerc nift timk) et pracfationegcrimaica. |>rodiilTe autcm 
do* 1* rt 4. tutttfm coafcniij. docet ci-j^lcm pracfatio praefixa* prior d. 10. A»ftuitJ, poltcrior d* X'* ei«i* 
6cm fcripu. Priori* tomi HOf, ct 4. mcario tit. quia auflor libt propofuit oltcrum quoquc edcrc, atquc et- 
itm um mulcav koncs illidcrtinata^ pirandai curauh, quae nunc ad manus IX IX 10. GESNEKI, Ttguri Ci- 
r*ooici et med^inae ProfclTom eckberrimi pcniercruat- conf. ill. HALLEttl l^raef. ad opu* Wetrmina.f, 
Vla 1 * ^ *' * hifiori* ftirfium comnent&m infigm m*ximi* mftmfit tt +%&* €t*t*rsri t 
LIOaV. FVQUUO **tb*rt 1 fcboliis in fi*g*t* praf* «*fit+ fam wtUffmu a vir* quodim mtdbt*** *> 
Bijgm &duttu tt plantdtum VOctS "dlllcas p*$m txtnmtmttfa. Atttfft m fuiartU *dmtd*m w*m 
di^^mtt^ftktMmm^mmh^^rtMtnrrtntrHmtx^untu. V**tmm irtfita tnditt (gtnaaako omrfla) 
t?ut**ifrk*}m4CsrUmGmtiArd if 4? #^, p. 49a. aucriia noa nomcram, cracmifll et ind f pact ji. 7) Jc 
Htfionafiuftum comment*™ infixes LlONH. FVCUSIO mm. jk€t$it i* teUi <£r. n na 
6. J&tom**f+Mattt*}ndutmtyui£*numftUg&tcarum Jidiomtm, n*^* 4 * **tts txtmfnm. L*t? 
dmm «. G*tL ■ ■ s !*m i$+?. xu p. j;?. prt<mifl: ct ind. pa^, kx vocum expUc. ptgg. if. $) teJer* 
VtUh ec adOno: v**t*m qmMmfluumdiu, gr**€*t } tmt$w % Ur**n* (<* *§tmi* xftsx^tstotm ft itsJi 
*** tKmt*< UiutM ttnttBtMt. !-*£*. mf* b. /*f#*tfi*mtt G*tL Gsztium 

ia>d. pagj. 4^ voc cxpl. pa^5. it. line edkioecs (6 ^ 

,*■' it fin II. pagi(. y?6. pmcmiLl et 
w .». .«^ . M .«vy« ^. 7. $0 figuri* cavern. $) Vt Jirfhna fiirpium 
*??Z^?*3J2*f$2?L '* i ** / " *^**^« ™*>* ** *d n+tuTAt tmttmmntm art,&r*fttx*r*ffii inMu.dM, 
LlQMf.FrLHAJO more. Attffiiisf**i*a*sJmtd*mvHum*w*mitm^^ 7r*»Ux 

Utmnitx. p,t*r fi*'F*m Uim****mt*tlM*rM**tttr*fat*htt%>*lf*v$^^ t^i 

*f»iS*tih*x. Ar**4ttMm t}4»%*y*^%ti. icon. * ia. praemifl", cum iod ct tud. e%ie paeir, &. xqc. 
"•"WS" V' cdJooad exemplar no. i P recuU id, fed tigurac eo«%que immin^tac iimt, vt'bogitudi- 

nc w ! pollicci fuperem hIomjik ad vfum proriut inctt&c (toL to)Comm€nt*tr€$tres txceiltmdeChi* 
pwtwtUnttSttoinfofrtfremwmaittn^ 

m tr* rtmm. Li dtfuu t n***tftmf*t tesdmM e» t*H*m* frsnwfi, w tm k#*mt u*v±*t tt Htm ev- 
fm en >* mMffert < 10 Kepi pnuilegio adprcflo nominatur EtX>Y MAIGNAN , Dortcur en la laculte dc me- 
Z* * " r ;*> - '«* 1 w* J^?*" ^««* 'J^#- **>l fine paginis, ConlUot attem pracmiiTa cum indicc 
tnj-r, v K qT,,to f^m « latmoruia vt ct vtrtutum paj&. aa. op*i* jpfum pat^. f f + icon cia. quod ad nor- 
-n ciimuon Utinac no. 1. compolitum ell tdcoouc lotldcm iconci continct .\u»e vcro fuot ejcdcin ipUc ia 
wiaorcm furmam redadac, quw no. %. 4 . et r . oftcodunt, omdlis dl». quae no. 1. aceeiTcrunt. 

FHVS twl n, 7 ^"l ^ *^ ui ***? ,!« ** f i*n | imaginibus ilVttftramnt , fuit quoque CHRISTIANS HGEKOL. 
^ iS^ Ian,a.it n ,emmcoepit.*nti s uumUrbariumgcr* 

nyij- * «MODIONK emcadatjm nouit et naturae nmilioribus fieuri^ ojnarc, cu«v focceiTi lemiH^it 
fa^r w S" cwotlllulw »^^ eaAc!em tcuras ctam fig ilatitn 

fr£S^ ^^^Jwt«ulo; o Htrbtrum imagines tiuae, dtr kratirr Itbluht cmerje t um*e. 

ST* *i ^H*» «'»*to t ad calcem . 1 f t f . 4. fol* 40. f« pajg. So, ind. 1st. ct pniK £?■ Jie, Rccudcbatur tb%quc mutataMci ». Uj8- 1) Imaginum bttbtrum Pjrt U. Andtrfhejldtr f°liiiao- indpagg. 1. figg Prattcr ficuraa nJ continct hk li- 

bcUua Mtaqum ncmina germanica « btina , atque hacc facpim nlhiic .barfeare fcripu. 9) Super hit ipUfip. 
rit ikin-k commenuiui eft DORSlKSlVS in opere, foperiori citalogo iam out* cut tiudua; fiof Jwrai, 
£QntibCM bn6*nm**/tw*xq»t fiMflUiur* t quurum^vfus in mtJtamt ffi t atfcnptto*ns t tt icoiui 
tfj^;itaw tk'idUi : tx prdttipuis Irf* gram* yttM iMinit autboribus tarn retrnt cmcviuuib*. 
Ai litis rtum. ffiuf AVoimVoriim ohfrnutionti tt txptritntidf <Vtt ttmproijrunt dtnuo, aw «* 
„r inutnfrunt. Att.TfteOOLRiWDORSTENIO^ 

OiaVAdJ. fol. foliif to6^fapaeg. ii* K.J84. Huitn opcrw *fiig Mntum «ljdo raihi nott <ft. Poflideo 
Guidcmc'Uidemduoexcmp'aru, quorum voum praefixum habet fimpltcem inkrtptionem odd: to tjr^rt, 
phi tap* alteram candem. cum iconibu* mirtigi, fcrophuUriic « papiuero ertttiei fubraaUra, open 5G&. 
wen jtcr^minTcrtrt, ornatam ; fed vuumque eamicm pracfitionem , Icakndit Mirtii i^o. datam, (tat 
cakem modern imprefionia annum if#o, ollcodic, cetcrum ctiam mdUm differentiae nottm rxhibct $ 
puriloprit KXufcmiyp^flMprvdtmot PLV.DIQSCORID/S JemtdicAnuterUlibrifa 
10* RyhLLIQ*ntrsprrtt&£ t A4dttiS4*^*tM*dmipt*Gyjtl.7M*H. RrFhAcxffifihdU mmjtm 
nimt*<l*l+Ti! trstiht Isttws, bMfa*tt*s*ttrm*iutti+ UK lX>NtV££KQ **£}** t tut.fol ptgg.419. icaa, 
*5f. Lonic. fchol. p*£g- <74» Mi open h«uptongura< t etmulue earum rmiorea,pltiret quoque rccrafc 
ftae infertae fun*, c ) et quutni/fm o»tw f o^tV** ff fu/o (muuto tamen nomine RYFF in RI VI VMet a»W : ti» VAL 
COKI>lannoejtionilw'tcmqi»cEVRtCKORUI^ 
Rlnomeneliluml)LOSCOIdDla<lfcrpw 

merut ttttxim pbnrarum imagiautn 1J7* & vfquc auclu* ell. G; Anno fcqiicnti 1 fa idc m F genohru* nouatn pan* 
u iiHcrbtrrigerminckJitionem(m,1V,t^ 

AnrtQ 1 1 ' : ciiniit AI> +. \* v 'S I 0NJ7,KKVStEt*cntdtHa;cflcr fuiopcriihillori it naturals Tom I. eta. iff r*1'<ox 
IL (vttLhoc nomeo caul. (Jjuod cauiiitdem itcrum H^um rtt'ertum clt. fl, f*) TanuVm du&cadhix Herbal 
fct mlmci ethliooci pToJierunt eiwtkm I .ONK'.FRI cum in mcliorcm ordinetn rcdic'lic (art. IV. 17. i))fl& 
quod opoi wltc« iacptu% rccufum fuit pracfixo IX>MG£RI ncmtne.(coiif.SE(jVJtkJJ Srllwb* bt-f. uh) 
cukii ftqueittes t omnc^quc gwmaflica lingua ci in folio cxcufai poJlidco c.l.iicrer-. 10) KrfUtfrbM t 
Hn^/ifif f wlrr/ijf jiir^f Ar Ajii*i^^ Gnvurtze^ nit fijo* 

/icier Brfcbrtibunz Jctffftf* A'jm/ii infftbferlrj $}radchrn t nrmltcb Crifcbifcb, Ijitinitcb, Jtili+ 
jtrjvi, FranZ<$fcb t 'initfcb t unJ bijfanifeb, unddtrfftben Gtfttlt , naturlicbtf t&tfft unJ WkKbuk 
Stmt kunilfubfm unJ artlhbrm Bericht iti DtfUtthtm* litm iwn trnwrnMen Gttbitrttt m 
Lr/m t tfytlt, unJ Ftfrtxn* Drfclfitben van AbtaUen, Ertzt t Eittyptintn, Gumni, unJ ftfj* 
dmtn Sifftf*. ktzo aujs fift^p zum tttZiamdJ i^n nfurvrm trfcbtn unJJurcbaufs art yiku (>- 
Icit ffirt/frt. Mub wfit abtr ipori^c Edition qfmtbrtt* mil *v<tilkot*mntn nutzlubtn Rtgiflon jftfl 
Innfijtts. Durcb AIMMVM LOMCKKVNL Fr+w*f t 4f.O>rtSlt*mtE*tnd$bMrtd# nt*..qatt onwi 
iwvhimafdfto^mipfeLooizcma^^^ ha&ntitiA 

rtri. Mitt* l») todtmtitulo tl.i.p*r 5^;rw l*trm*m % ImNnfii Vlmtntu Stttmmtjtn 10*04. Hie tro 
cdaionei tolii« ?S>* tin pa^t-. ;(). uet contcnik et (tinjtum tii>um yj%> a frinukeni non tlittcrur*t. itf 
EoirmnWocumhocatldrMnwicit bisbtroim H.AIJ AAIO LOsVtCh RO&^ZumotftcrnuI t% 
Q$wnTfU€kwriatiyt.t*>rdtn,nun^ 

feijfi$ Staftta, toriigirt unJwrbr$frt t an 'virltn Ortrn anyrt unJ vtmtbrt , w«i in dfft/ /» 
derbj'C Jhttl unLtrfcbirJtn, jimpl £rt)tn unterfcbitJlitbtn TOilkomnrntn nutzJichen Rfgiflmut 
Ittftintf hnbfJtt BifrZU Jitnfich. J$td* f<r AUttk***m Kemfir^ fmmpt. Vimtniii Sttivmtjrrs i*p* 
la) hodtm titulo sfmd Afxb. tt I* F**J* £mdt<r , luinpU* N*9imbtg*t y fruit Mastk W*gmfrt t 91m# 
t*p*fr.*r*i 1 C~S- 1 f J 1 1 J ' V-" titulo t'tmM* tjtii tt fvmitifur M*ith*ti W*f**t*i /*rt m I lie editiOfiej (if 
1 4* H) itcrum pat *. 750. et irirptum K-zurit S^o> 1 fc inuicem non diricrunc; v 1 r t NUACH1I vcro correct* 
|J cxnt;c4tionvm ct rttnocioncm qiururubni iconum inutilium tantum penintt. Xcoue ctiam 16) rccraev 
nn illi editio, in caialotio L. t*n*ztri nomine ctrata, ab hUvllitcnutittritrtt nifi ccL LHKllAK 1 1 a^dttii^ct^ 
ibidem indictiEii Oood ad Itirplum hcuri* figillitim attinet, mulrie ex primii lli^cftolrn'mi* >» omnihu* m 
ediiloTubut adSuc ret>eriuntur f ex quo facile patec, quooca l-i;n:*>1:Hinac tigurec t KHOOIOMS tcm^i't 
adeoquc duoeum ftculcrum (c>atio T non folum in repctitiv editiontbua vniua opcrU, venim cfijm in diuona 
oprhW publico obtrufae fuerinr, nuximam panem a RRVSrT:LS10 , f- VUIMO , TKAGO ahMur iplc* 
f*e» id quod ipfe KVC11S1V& \-r.:-.U ccnlona nouicum in prjcUtiorK opcrit fm litini, mm in fche^iiiniKf 

peeuliari hoc titulo cuuXko: A?o!o±i& LION* FPCHSIL quareffBtt txalittofa Gt^AlTH^ 
Rl KTFFI, wttratoris pttem, impuut tones t quas Hit DIOSCORIDI nujtr tx Ew 
NO LP H I affiant froitnmt atttxuit: obiterqur qu&m mufUi, imo prof rmoJum omncs,bnffjnm 
IMA inn tfvti d( fltrpubt hritanj it^ctipis cotnarnUriis idnnftijfu)dtusfit t oflrnJit* &*$ tui f* 

AUt\ lfi*£. (ria) is+++ %- p* 1 ?^' 4- <**«" dimad. ftu pan. 04- . 

X\t. Plum tolhiK hbtoi rtirpium inu^imbut illullraios eodem tempore ininiblioimhlnepdc pr* 
diiffe . nullum ert dubimm | ntam vero aliqui corum . pricter ftguras ab a \±<\ci -.1 m hadenui recenGm df w 
tmpeculiarr^ooutud^nuet ad1tirp«iim coenittooem quicquam confcrentei eontineant mc litet Vcfwj 
mile e contrariocft, r>pographit* tinium tale* oroamenti potiLlimum caulTa addidide. IVobant hoc ccn* 
opera icqwttia t) Krtuttcr-Bucb Jti bocbbttiimpltn PE1MCU DIOSCOKIIMS G*5ndtitbt *** 
&n>ifft Btftbmfam* dttn vuitritti ojtr Gtzeugi dei A/tlnei* Jm iff, nicbt tBein Jtr Arrifm 
Jondtr *ucb a3es , wjs fontf in der Atznti ^tbrtutbtidi ijt t in fecbi hwbrttn wrfjfit > ' rti 'Sf 
Mittm dtr mtbifibtn unJ Idtfinifcben Sfrathtn griln/ticb wrtmjtbt Jxutb IOHAN U^> 1 ' nun sat afrp> 

ZENt>oh AS1\ Jrr Artzney Doiior fcfr. fr**ttf#rt amM^nltiCyUuiMth zmm ****** ;/f* 

19J a^crtKnonnvimerjLi^Kon.aT^praemiffpMr.Kizuracifuequalei, maxitnaegumouev^ lc ^ kl, I(? 1 ^ 

r ALBERTS AiAGNVp^ * u frpcranifOauic* lutcm K^ooitHanis lioiilluruc fmit.a ) Hi n 


i*5 ••■•-.:, ■tr btoVVbern und Otburttn der Kinder Jamrt iren Arlzneien* Von tugrndtn etticbrr furnemer Kre*+ 

Iff Von Kratft & r f ^ en tiffitin> Von Art und Natur etticherTbier* Alitfamit eim better* 

*£S Segment fur die Ptfiilemz* Alles njon newen grtwgert durcb U aPOLUNARYAL «. *Tif#*' /** '*** ** '??*£ r *fi* ******* f paw. 44. aucrfa non uumcratis, ic plant, t6 + i«<L page. 4, 
^LBERfVS AiAGtVVS* darin durcb fecbs kurtZtr bucblein *vii kleinlubkeiten der m 
T\}ke(cbfiben ntrden* /. lion tveibrrn und geburten dtr kinder i$c+ It, 'Von des grotyen Alexanders 
»f5U™rt fr Obrfjben P/anrten kreitttrr tenant) fawpt hen eiqenfibafften und wrnxtgen. IlL tm 

\ft*$t und rvihckunvdrr Ldel^eflem fcft.fcJc. Jezunder <von nen>en *em*brt und jebetfert durcb a 

C (0VINTVM) AP0LLINAREA1 Al />- Jrgenttr.tor Wendti X*M tsjt. 4. p««. 71. aucrf. noa 

aC flcmcritit, ic,6>.» qua* fcquuiKur7.planet*ruin plume. Vtriuiqiic cditioni* pbnttrumfcituricnonuint 

l& qaidem ctedem. attaoen ciusdem Jormac itcrumquecum EgeJlolmniht conucniunt. 4) Kurtz H&nA* 

u i fitthletn und experiment vieler Artznejen, durcb den ^antzenCorper des menfcbens'V^ndemHauPt 

* tiff am die Fills fampi lebenjiper abeontrafactur etlicher grmeiner Kreutrr* und daraus mancberlej 
V^gbTmenundM0irttnGen>Merkra$ Jiurch &APOLUtfARhAt er,*S- 

fc&'f/a und ftfof beivtrtw hzund won netpem gemfbrt und gtbefftrt tin <vieien Orten. tt**ctf, *d 
^dftox-ty?*' Jbrmdnn Gutjrrtfbtv its** S< p : : ;■ if*- auerfisnorinomeratis, ic. 123. omnibus cxiguiv ct ilii* 
fatjijcrharn' Germanici n R1IOU10NK cdiri KmiJltmi* ; fed abtqucvlla defcriprione* c) roifia i/roto ii/i- 
* 4a *ltfii Tho*** Rebart et Kilian Han f/7t\ f. pagp. r^iuauerf.oon rnimcr. ic n&caKdennpraetmfl. euai 
** M. p. 1^ ^) w^m tituh cum biciddiiioiw: Jezundt <von *'#'** ""' wV/fli Kremern und fx- ut-l m«wt«M 


^emebret unJ 07y &f»f im bxperimrt Biiehli* <von XX. Pefiilenz wurtz 9 

TARQV -ft II DCTORL *4rgf«T«r m fir hf Rtbet t/^*, ^ptjjg. 114, aucril whi 

142. ct rad, pcltiL 11. inter priorc* nuxiinttn putrni iam occurrtnict. Ind. c* appen- 

di\ de olamtrum collcAiooc pa^^* 14 ^10 anno quaquc rationc prima cditio ctxnpanMrit, ncfiio re ab 

alut tnrocatum haud repeno: pturc* cdttlcncs acute mt'erjorcs mtlicax SKGVIER. p, axf, IpTum OCYOKI opofo**uro antet ftgillfldm excufum hoc proftat muJo : 7) Experiment* <von XX, Pffliientznwritiu 
1 ' u&i Kreutnn, wie fie atte und ein jeglicbs befonder^ fur Gtfft und Pefiilenz gtbrmebt mogen tver- 
Jatj dm Afenfcben inn* und dustvrndij r fampt njtel andern beilfamen tu^enden und ttirckungen* 

iti ' ' iatiUbe RecepU^ucb der kreuter vefiali undehen[chafft t &us langwiriftr undgemjjer hrfabrun^ 

turih TJROVIjVIVAI OCTORVAi alias SCWVhLLbA/BtkGlVAh dertrejen kun- 

»i (it und ArtzntJ'Jiodor zu Dortmunde an den tag gtgeben* Gedruckt zu FranekfurJt am Aiajn 

*t}*" durch IFJpanaHahn, lioc loco ct aimo, ft- min. pag^. 47< oikt£ non numtr. fig, ai.dcdic^iioTmtioniac 

-..^xrpridieidus April H46. data motHt, hanc c*titioncm eft altcnm et denuo rcuifaTn* $) Absque *Vtia ntu* 

i-*' T - tatione ibidem durch Hermann Gitlfferieben iff 2* Hufus opufculi nirpiumdefcripbonci,breuCTct 

-l ^ impeff^equidem, plemmquc tamtn ex propriii obferuationibuf additac funtct hcurac paniae, pnm:« 

[jfcn EcefKJthaaU fimi«t%, cedtm tnodo namrali faciei rcTpofcicnt. fi cxcipiai ffcmianoc iconcm ex firunfcltio 

-^ m*le BelhdMMum (cotif, art. VIIL ). ct io + ) repcaefeniantcm et hnpcrfcclas Heknii ai^ue Imocratoriac 

^iie in ApdUinarit cdittooc (i>o. 6.) occuroint figtirac, Aon Tunc cactKtn,11miles tamcfi excepts icone cap. 

: & D&imaU qiue loco Frftxinellac figuram Potygonati , cap I. quae loco Bcllidonnic gmuittam Gcmu: ic 

tx i'ra,;i* . ;Jp. u. qmc mk :■ -:c:n [^.n'tui ct cip. 1 t- lui|K.'rii n'uc, nccmin cap. 1 1. quae & ih oA< pn^ 

hiril loco montanam tenuifoi ct cap. ilJncptam Valerianic fiAit, Scdciusmodiopakula vix mcrcrcntur 

p>« 1 recenlloiKm. nili apud bibliographos inter botanicoi libn» occurrtrcnt. ^ 

fll ' XIII, ^janqaatn autcm varionun opcrum bartcnut recenliiorum H^ur*c ncn omnet (iot ali*e ant fal- 

[£;t ttm dctmo to naturae normam faAtc, pottui roaximam partem, mmm imerdum ntagmt^iinc, ab^tjue 

_ c ^ emradttione taimm rep«iuc» immo faepiua, praccipuc ex vnacadcmquctypi»graphiap^>li**tae, plane 

. ^ caedetn: nihtlominm ccrta et indubiaHirpium, ouat repracfemant , co^nitio eanim ope viginti annonim 

j Ipctio faciHttt et ampliui propagtu iUbilitaejiic fi»t , quam antca aliquot Icculoruw dccuriu t licet ex f gura 

\ ptritcr ac deTcnptiombus Torn nemo ad perfcAani Oirpium cogniiiooem vnquam pcnieniit- Nrqur umco 

: tbam ad bo* ichniographos folw refercoda ell vtihJhmi huius Ihidii reltairatio ecleri i;rnl u tam im;cns in- 

^emeiMum confequuta : ipfi vetcrum medicorum codices ad ftra v»que tenipora conftmati, vtet imer- 

|; - prttatione? commcctaniquc a Medici* medii acui in eoidem coafcTiptu anis lypopraphicK vcro ope pcttc* 

tcntim tuac euuli;ati , multai variarum regionimi ftirpei T olim iam viui medico contttiendatu, in mem^riam 

reuocaxunt, Ikct, h verum tateri fas eft, hiomnea potius de viribtu carum iwlK*nd». quim de aciiirata ftir^ 

/)/- plum ddcni^onc, folliciri fucriot, rt taceam, ho* ipfoa codices . fcnhirvm incurii laepmi corruptee lu-'fliw 

^^ h PoOqu.im t-rtcm Imerarum hirharic^ tclicitcr fupCTaia fuit , ifHJe in botanici qynriiic lludtt cmnlumentum 

re* eo fcliciter ceilit, xt pltirct variarum Furopae nationum viri aeque dodi ic induftrri, tn; ■ r 1 licet tenant 

aui ]ii*ri :ci porrexerim manna 1 atque bos iplbs codices non foluin ex varionim exnrplarium collatiooe c 

nieuijii fuft purtMUerint, ventm etiam, pf accipuc Graecos, turn ctiam ArabKo^ in Latitiatn t.nguim tranvtulc- 

fk*. iodeque vftam eoriun BMarii comtnnnem roddiderinu Accertcrunt mox nonnulli^ qui partim it- ■■ !■■* 

notnma, quibui llirpes vel ab ipfia examinatac vel ab alifc denuo oognitae tfaclac a menbus iatn irdlc 


3 fiienrrt et ad quia prointk vires lon^o vfo iam comn>cwUt*e kgiiin^ rekreneiac Itnt , mipri*bo htwrt 
deiexerunt; partim accuratiori examine et dcicriptione evdem alimilibuN dribnxemm; p*nifn etiam no- 
uit obfenutiooibus et experiments colkctisvTum carum adrcrueruirt , vbi cettum veOi(*nim rcpenre baud 
petcrant, eudem veterihua iim nota^ rutHc, Horum Auclonpm prolocum catalo^um iam exhrbult COM- 
KAOVS GESSEKVS commentarib Tragi fupra an* IX- j. recenfitw praetixum icuwre tw> flccuraniltme 
tonferiptum vt ct (ubinde pr^Sito iudicio illuirratvim, vbi primo veterea Gracxro. deinde l-itinos % polka 
Anbet recenfet neque illov ominit > quo* ab hit citato* tantuin inucntt. Sequuntur porro recentwre* fc qui* 
bu* Latino- barbaro* fimul comprehendit. Tandem addit (criptort* illoi* qui (pari m et obiter vttlic quae* 
dam ad plapuruin tojnmoaem uaUUkroot , ct qui de medicaaneotorum Imipliauni (aculut*bu4 iccuiMlum dUfcrrotiH quilltatura, pr iitwuoL frcundaram et rcliquirum fcripfcrunt. llonnn finguiordtn open f, fc 
nice Iik cxwUmin, fcopum praetixum cxccdcrcm, (cctmdiim epem non r»li Gcrmani, qui, praettt iiootj 
Atflores. ad fecoti SVL dunidiimi vaquc vtriU fcnumiiiibui Itirpmm co^muoncm gcnuiaiitidoctrtcte, 
pcrunt* fuptrfxim rcccnfciuli et q«Jcm ita, vi, raiionc hatlemi* obtcruata, cocum opcrwn vnun vd »Hwta 
c.J::n;Bcmei iik: fupelkclik bbrtria, ordiac chronclogico prodiKAfO, Imiul vera pnmim, Jj « ipiVmet *; 
hue tareo. ctfatim ex Utb adtfero. 

XIV. Adcrtauum i) libc1l« hociirulot Afjr%fnM medicine : LinntejflfrlrebsdttgerlefmbZcl 
fein Jer Lrtnt 
HA 

dm 

Nit, 

-*l trti c.t.tic-jicm Cicvierin L i T inter retentions t,i L . ^.lli:-. ,t: /#. / fj A I A I I I Vftf FmI tfttfl £ fr , 
tfrVm berbarum afiisqtie • Afaraarita medieiiut inferiptis t or dint titttrarum Ar^entinae fnlfu+ 
till e/t a, jf/A\ chartit 10, Ad botankc^airtcml^o* hit^l rrtercndut t(t t virc* r.jmqucuwufn, ctguiiw 
max im i m pad cm ex autloribm latino btrbtmexccrpttf^cmediorumlcirtiicrit&ex quibtn tamen QjoJuiJ 
ve^cubitia non pertinent ) notninibut pkrumquc barbarii littcramm online indkuorum rcccflfct. x\ f* 
Gerau&fc, qui rci herbaria* xraenJaripacra ftrio et com fractu (Ukcperunt, primut praul J* 
bio fu« IOANNES True IANV£ jquod nomen proprium vfaroari out affect ari potim nupet inccpic a fov 
ptoribj* quibuvlim loco loannit, quern ct GaIJi [ua lingua Jam vocant, monct Gefner. btbttoth. o. ^». ^ 
Tin. i.) CXlRSARIVS/ukcauknlu, ante HAYNPOL vcl HAGBHBVT (srilc McreUm. i,mikn. renoa, p. r c*> 
t) vocatu*. yir doclifiiaut *C <k vtraque lingua. graeca inqui n nc Leini, et vniucrti re medica uptime a* 
ritut, et qui ex griceii ftriptit latina feck mutu'i plura,aund (ciim, qmm quttquam aliui nollro i'mcu* 
fom verba GetncrU c. eont Merck, L c. Haiti* ope JJlOSCOJiJ 1) IS ofa-4 Bani. ifiy. ^eckaie- 
dictntur in C«al. Biblioih, Acad, l^-J. e«. ;\ >»a< *< « ex hoc tSegwcrio p, fa^qujtxIdit/^iV; H 
meum exempfir i^rjccurn, cum tt>ta dcUicationc hiiaa, hane pNc ic iert iim-iliLctn inttriptioocm : Aioaii^ 
naKX. DIOSCOKIJ)BS~ ia*oy tot xotxirioT. Kj/tA ^x atJibut to. Bebrl/i l&/p, A/rnf t jte 
4* P^SS- +4 fi - o^dic, et graec* ind. pafcg, i^>. f^iae vero fwrum operum eti^tkm iDierpreiauo Jitin* p» 
Hie, multo rcfim pcotliit bociiuilo: PUD. DiOSCORIDAE. Atuzftbtnfi Jr mJtrria »raW 
Irhri K /vfA'O CORNARiO, A/rJico Plnfico, intrrprttt. ItutJem 1AM CORsVAXlItw 
blwitJ fm*Kl cttpitibtts aJifdd. DIOSC, Jf bfftns wnfnum nacuUntibut tt huhbut net 
ctmtnlis Jifrn If t toJrm COR JV A RIO interpret*, LiusJrmCORdVARII in evsJcm libroi f> 
fcpf iWim IJbri tl* jUttm&is in fine tritmj Ubuiis focufUtijjimt > quibus omnia » quae toto tr*tt» 

tur Qptrejn-hcjnttir* B*fd* per Hier. Frobenium et Nie. Ifijcopiumiff^fol, pagg. **a praeoat 
pigg. ao. injex genenL p*5g» a*. corTi^eodor, pa§g- x* IpTieptftofa natrKupatoria a* ifff. fcripta, io4 
etc. Moc tgc primtfli lattnac uiterprcutioni* cditiontm, a) AEMJUI MACKl t qui Aut;ulli tetate viat 
6m* <k \»rtu<ii*in bcrbarum om^a irweriilTt , e« vero. quaeewidcm nomint adhut croJtxnc, adjfci* 
MALKVM. Aci:uln>lor~c mniofcm, penitKfe liuJu^quc verum nomtn iiJHiHUWM elk, amiuUt Sc^uxi 
y. :;*#. if.;u. Mace notii illulrrauit ATKUCIAKVS, medkus Fribangenlta , boc titulo; AtAt/LtPi 
AtAChR Jeberbjrum 'Virtuubui+cum 10 ANN. AT R OC i AN I cammntanii fontf vuhr 
finis tt nu&pum ante impress* AMtJec STRABI GALLI (qui (cfle Sejpi. p, toi. fee IX. vixel 
nrefejt eforifimijlortulm terruntiijimuu ApuJ Fribur^um Bnf^oicnm , ad cxketn ; Fribv 
gi apud h. Fdbnm Emmeum Jultaeenftm iffo. t- paj^. iof> iueWia son »iimer> praemiC patx 
I.Commcf:ii:orKdfdiUtiiMtripudtCofcnaiii«iimoeo*km^ 4,) PAVLVS a patru Acra" 

ialula AtUINtTA dUlvs lU* ftxulolV.vd V. et opcrwn fuorum libra VII. eeit de fimplicibin ct uxrpt'fta 
medjcaaientrt , quern alu tarn conipendiuro ex GALESO compihtum < imo alii eiui auriurem Gfllcr/W 
tin ) i.-.xawit, Huiui operia (cuim cfccmplir sraecum primum prodiie iam a, ica). foi Vcnetiif in «cd> 
b«* AkUet Aodr.AfuUnUclle McrcUioo p,S^T^s\1amairc Ann*! t\ prv : ;r,T.I| i p.7o?-,Keao.Btbli«h.p.iffrf 
libronim V-pnoeu-Tiet VJlmi iiuerprct lorte primu* tub TORINVS VrtoduranoTigurinut t cuiua ope w* 
pradifctiulot FAVLt AhGlNLfAE* mediei infant* > opuf Jiuinum, quovir /J/ri^^i 
tcttus Atttt oeranuM* Lieoniea breuttjae } frnfbus aiiuiis , merssqae Jtborifmif inepitomenre^ 
it. ALBANO TORINO* Vittdwreji, interpreter Btflfat per AnJr. O^mJrumft k 
efriwm mnfr Atmiotftf. foL paw m*, pritmUC paftg. 14- f ) Vuom tnno fequemi ex exdeaa n; 
pographix edcrctur PAl'LiAe*inttae dtamirgld librr inter caetercs eimdrmuutom mt(tt*e Mttsw 

dtnefextm^iOANNEBERNARi^OFELR:!ANO^enHopiMimtMinimedt i ndtusi<>l 
■uerCnonnumcr.praemiftp^ ALBANI 

MHtlOANN.CVINllltRlVSGcfmwi.taifarUASDLRSA^ 

memorato Pinlu« ec fc Jf|a> m et i/^Cofaniac in folw pro^lierunr, vid. MetxkLp. «r h W«i.it1.« 

C^^^^rmTSSTt *^ m Vl :5° dcm /^ tf 7^e Ilmul lontmcni < j^l 
PvnFtAWtG/vVE^t wii« o^erj, 4 10* O^NTLRIO ANDLRNACO, Aki* 
ixeratAtttpwlnnmjtue ittjtcii eonutrfa t( Mufim* commenttrih. AAedte (tint ******* 
10 OlIPILI, mtdui Panfienfit , in aliquot fc ^ 


>» « ■l|ajC 

oaamjix iwcoa ">?*,' '-■'.'■ 
rail -. 

Klfftjl 

fa ■ n. :.r. . 

AW- 
matt as ,■:-.-. fc w illuftratcs,alKwinoppei>dittTcTOML a. ir*i. (v c l pttitiv irii, quod vfclma paiguUd<Kcl)euukatitt 
iupcnus Anic. VIIE. *rc*cnfiii, turn propria*, convex *Jit* cxceqitiw edidit. Cononcrrtur mn^uc hac 
ippendicc B)£vaflW omnium fimflicium, quat funt apud i )tofioridtm t tt colUtio torundcm cum its, 
ant in ogicirtts babtntur, Auiiort BRFA'FblSJO p* j-jo, b) SCRIB0A1I LARGt f 
H/Jiti Wluflijlim> & fimplicibus fra^mentum p> |t. Prodiit huiut Atictorit hbtr hoc titulo: A'Ctf /- 
BO.VH L'AttGI, mtdici *vetuftijlimi t dt compojithnt medic amentorum hbtr , idmpridtm to* 
RVbLLli Optra t ttntbris tnUus tt a fitu <vmdtiatus* AAJTQMll BhNlVLNlt libel* 
iw :it dbJitts nonnuiUs ac mirdndis morborumttfattatronimcaujfis. POLTBi^i it falitbri <vh 
flu* rationt privatorum* GFWTLRIO iOANA/E AA/DLRMACO inttrprtit. BafiU 
tfudfaCratandrumlflp. S.pagi*.ji(.tit*ct ind.paH.t& Uri*i omift. »p. i, ad i$r. ft. 171. Frio* 
aoaVtf lamen anna tadcinquetornia, prodiit Lutetiac rariftor, (tcttc KliSTNtltO L e. p, 117. J pot tea veto 
in CoBedione Mcdiconim anciquorum omnium , qui Jatinfr liittm diuerforum morboruni ucnm el rcmc- 
dia ptricoiti font &c Venei. ap* Aldt filios 1*47.(01. (viiL MervUin, Lap. 961, b. Keftncr, I. c- p. 344) 
A in cerMedicaeartn Principe* Set. H^Jc^.ab Hennc.^^anorccoibiTJH.a p. t|3adij7,«qucctiamtum 
o«iiIU.KODIJa*l»c<l«>IextcoS<nbonun^Patauii i6ff*v *i<LMmkiia I. c- rra*nwntumhoc*:limphabu*: 
IfcOabmindicawraSI-GVIGR^ 

cum jduribu* eiuulcm argumenti hoc ipfo in libro repemur: e, er. it*^*< #>,;■ J. VIIL nt>t«*f*i 4, Xlk 
Ikrba vrceolaris (. X X \ t v n^^w £ XLVI 6\c. c) Demonfirattonts aliquot htrbarum tx corollariis 
HtRAIOL BAKBARt, dc quibu* dubium quibuwlam cQ, ouabbuv nominibu* ddi«n«itur tpud au«ow 
i& p. 1 1. Pauca hacc excerpt^ dc c vyophyllo aiboc e tt afeiti t <k bacchari , ro&, caprltoUo « mawfyloa, 
txwetiirii* in Diolcoridcm peciu iunc cotit\ Art, fcqu, \V* d) /£>. AtAttfARDl Fcmr. Medici 
ebriflimi jmior4JfOB/f j/i^Jior pmihatm tftriptis trus txtrattAt o. jaad 4! , IMbmta hacc fuirt ex 10. 
UASAROI tquodncincn m MAiNAKUVMmuuuit Bnantcllius, hinc vcrovuumqucdillmxitScg(Lp. 114. 
et p. *7f ) l^Hftolar, medicinal librh *ex prionbut : conf, fcqu, artic XV. t) iVIC LbO iVICt* 
A'rA Jttdifa qudrtinjam bnbantm inicriptioKC 4 PUnio p. 44— %<^ vid. an. XV. feq. t ) P-4^ 
DFLPtirS CQLLliWf IVS Jt inttrprtUthnt fimflioum t quae funt afnAPUmum y calu* 
mnih Ltonictni rtffondtnt p* S? — 11^* Huiu* hbri.qucm noodumridi, titulm hie ell: Pliniana Jt* 
ftnpo aJutrfus Ajc. Itoniceni accufationtm. Ferrari at aj>. Anjr* Bflltorttm IfiL 4- vid. McrdL 
p. ,64* b- coaLScgu^p. 4=^« i45 ; Kefln.D t i7;. aer. g)ItOA7/ FKCI1SII PttudftS Brair 
Jenbur^. AttJici dnnMJtionts Jt juapltcibus a mtditis bddtnus ptrurdm inulltifis tt atflim&tis 
pp u>— iff- ^id. ajx. fupcr. X, h) Otwwfk ComiYn HERAtANNl a NytLNAR ctnjurat 
tli&t btrbarum fbptr tadtmtt p. tt6 — US* Praefario prachxadoctt, loctortm miftHe has amtotationca 
minufcnpw Ccfonia Argcntoratura ad t)pograpbumSchottum a f ifa^. i) 10 AC 1 1* (inutuloippen- 
dichprimacedit. lalfo BFRXARDIj SCHrLL bR imtdia indicium ^C4rio/A)///Jp.ifr.ad BRVNF. 
ftriptum. k) IJthR. TRAti I medici di^atationts /trt auinqtxagmta Jthtrbarum quarunJam 
nontncUturii p. iff— i*f. vid. Artie Cupcr. IX, I) At ARC GATtNARtAh media quon- 
dam Tianen, annotath vna tt alttra dt T&raxato, Qcorta t lua.lfala tt botdanttid p. 1*6, Opus, 
ex quo bice dtfumtafuntt huncpraefefen tituJum: AtARCI GAfliVARIH dt cur is tmtndi* 
nun particularium, Aoni AtrndnforispaHica vberrtma* BLAStl ASTARII dt curis ftbmm 
tibtm Wilis. CESARiS LANhVLPlH dt cum tarundem opufcuhm, ShBAST. 
A^yiLANl traQdtus dt morbo Gallic* ctlebtrrimus. biusJtm quatjho de f'tbrt fjnntinis. 
An i..kcm : Lugduni per lo. Afoylin alia* dt Cambraj /;^c. 4. min. foL 100. C pagg, 100, conf. McrckL, 
p 7J. b. qui hiuui ediuonu fonrvam 9, nominal iniiouiurem ibid, apud BcueUquc 1 f ctf. 4. et oclo rceeft* 
ttCTet,ccKrufn autcm annotatione* ex Brunf. iteram l^illatim inilicac, nirtiim Segu* iiJai inter \A>tv\ bi- 
tanicos p. 71, rcccftlct iiemquc KeOn. p* \ f&, qui p. t ;o- rota w ct p. 69a. opcri* indkati mcntionem Udt. 
Le^timur autera citflta de taraxaco fol. ju l>< dc eicorca fbL 17. b, de iuj Veto urn frol- ^. aw reliqua fu£:tiuo 
ocob repcrirc hwd potui, pUis temporis vcToimpvndercpocnituit* m) /O, /yiC. dt AfdiVLl*$ 
flexdnirini inttrpreUtio pmplinum frcundum ritum QJfrcinarum p, 167- igi. Editui huioi audorit 
liber ttniplki Jjoc tiado: Lummdrt maius : iddito; Cialbw*vt totttm radii t Htuminat orbtm.ilfo* 
mtnani faubrai fie medicina tuas t ad ctlccm : l^tnttits imprtffum per Sin* dt Lutrt fuwpU AnJf 9 
Torrtfani Jt Afula SfOL foL 01^^* $1. auerC non mimeratb^ Auetorcm declarat pracfotio et haec ipllun 
tncl4ti«ib ^inkriptio : 10. IACOBI dt AIANUIS dt BQ&tHO AlexanJrimJuttr dtfcriptiontt 
dntidotarii tt pratiicae diui 10. AiESVhtt aliortm itlufirium mtdicorum tfdrijfma inter pr tta> 
iioincifit: dttta tutninart maius* Sinsula fimphtia, ex qu&u* pharroataikftrtpucomponunrurt in 
noirt tuic cxponuntur, ex ouibm BKVNFELS1VS execrou wHegi 
ku S, Marine l^ilfo. tie rapfuno t de draconcio 1 1 uti piano p. 4. 
™.i, dc fcariola ibid, col- a. dc garyophyllitp. j.Kcdi.ic* ,^ r .._„> -, p 

pecuktnt hngitur tradatut. Porro, quum hie intituloroacappcndkw nomen lOANNlS omifh, quern ramen p. 
;• *d*K (unt. qui inter lacobumct loanncm lacobum dimneuunt, vid, MerckL p*4t7. b.614* a, Kclrn.p. 

f** &t* Ceterum coof. Scgiu p, a7*. et AtJgem. Gefchnen Lexkon loccheri T, III l\ iif* Hoc 
<«<>pu»ctUmproduilioctiwlo: Lummart mains omnibus cummdicis tmnaromatartis ptrnects* 
urn: inquomutta ctarijp*norum mtdicorum pharmaca* NtCOLAl AtVIONI mtdici Alt* 
AoUnenfis opera, nuptr addita t tt qtuttprius extabant, ab in/initis quibut fctilebant trior ibus } pur* 
£ 4I * J reperiff: a-lifrf nunc iUuflnus rtdditumjurninart maim apptllari po^t* In quo ettam duo funt 
*-Jsttt indices* atttrtadmininsaquatquefimp/icitimnomtnartperiendaanttoptrtsinitiumjalttr in fint 
"^'^nidin'Vnaquaqutfediontcantwatttramplijfim^dtctarans^ 
matarits familiar tffmi t lumenapotbecarior urn et ai'omatariorumtbtjaurut,t^€netiisapudtuntaHf4^ c. gr. de iim> p. 2, b. coLi.dc fecacul 
b. co). a, dc cruca , dc lingua auit. p, f, a* 
Peri>eram erco ex Bruntrlfii infVriptionA w* "ii L icnta rei berbtriac tune trxf* 
ltd I CORDl, SimeM 
f. lft» tnd. !>*££« a&» b) ^ /oL page;. 100, inert Don numeral pmrnit foL g, C p- !*• &*« f'W© »"*' ^ V*' H*er* &<*» i;/t 
W pa«- "f7- auerCifcinnuiocratii. praemilt: jwg;. t6. a hoc unro» muuco tirulo: Lumndrtmai^ 
Lumen afotbecariorum et sromatdrtorum tbefjur minibus cum medicn turn dromMdrnt p fruits 
fdrid Oftr*. Inquibusmuftactdrijj.medieommphdrntded, AftC AtFTQNi* medici Ait£i&t> 
, w»^;, otimoperdet nunc aliorum plurium dili%tnti& meJieorum dJJitd et qudt trim exubut 4 
innumerabifibus erratis purgdtd re/tries. Indicts duo infant &c* Wmffi$ dp. A r ic t Beuitdtfun 

//©7. foLpagg. i;7-*«ri:nonnuiDtr.pf«mijLpig^ 16, litrum cditionum tiruli. heel &ti* prdixl, p> 
mum » pnirurium luelorem taccnt, etui timcn no men I ingulf 00s commentariii pract^um, et * MoJo* 
iryc&didbut (*d umplicnim cogniiioncm veto nil coftftraitibu*) diftiftguimt. Plum huiu\ opcri* ata* 
nc» » qua* nucnJutn polxico, citmtur a MercMino* ct Sc£uierio, 1* c- n) ///*- A OAT I All tiertin 
dtoJi\is gtrmdnicd, ex 7114 /jr/ft iHtliprti bfbds omnes littbit perdiftert p*g& Hi— 'W-^>4«i 
VI. IfaAcfua ex Bruafetuo, $) Hue etiun pertinet onomaXiiko* yVu Lexicon medtcinde fiafli^ 
OTHOMIS BRFNFELS It trimum in^mo, turn dmicorum pofife rtco^nitione etfiu£o t i^ 
fiiore iind repurgdtum duitumfue, AdJitd t vocum qudrunddm Gtrmanitd txpofticnf , iuxtd 1* 
riorem t>tuS(TORIDIS biporidm* d.tfdj.Argrntordii hScboitus dertferenniusdtdit totem* 
tn feu foliii ijf» pracmuT* foL «£. Jam uno If ft* prodriiTc hoc opus, inditat hctfn, p, 71* ct ttltttur U 
auftom pnetatio Bernac 11. Februtriia. tjf 4, ft ripe*. 9) F-odcm moo 1**4. Luteoae apod Sinvon. Cat 
Mcumifi i6. proJjcruat BENEDICT! fEXfORIS\ Stguftdrti 9 jttrpium difftrentide ex Dm- 
feoride f ftiitndtm tocos wnmunts f o/us ad ipfarum pUniarum cogmiionem ajnwdvm conJucikb, 
vol McrckU p. 11}* a», Miitt, tnnil. T. EL p. k-*. ct Vcnrtih in Qffic. diut BtrnArditti IfST* 1" ii-t«fii 
Scpj* p> f4- ct ijw. q:»am vrnioquc eJtuoacm noodum vidi, Kccufum tutccn cU hoc opufculon oa 
TRAGI ftirpium nocncnchturii Argent, iftx. in 4. cdrth (rid, in. IX. j,)f^irmfj'fn/o 1 pig. m%u\ 
i;co hT ct «ucloHit>rftcfitio(qujIACSVLYiVM praec^ptorcm fuum Uud«) fcri^i eft LutctiJC ex *tdfe» 
K). TACAVHI medici id Idin hmili tfii. to) ILLNKICVS VKBANVS* feu Mo nomine m»5« oot« Et 
KICiVS COKDVS t Simetufic vno IhiVsic a* 14!^ mtui (vid. viiaeiut aWIGAN T lK> KAHLhKO deftrijo 
et Kmtc-ir 1744. in 4. olcu/i p. 7- J. : 1. c: 11.) hind piuct protvIU id momenn rci hcrtariic ruac c 

Hi vikle idhuc oblcurt flluKnndt opufcoJo lioc ittulo euulgno: a) El^R 

atdici Botdnologicon, Colons*? apad h m Gjmmcttm a, ifS4* M*SfcV - 

JttotitUiQ, LUodditii; EUnchus mciiQrumrrrum t qudf in to continent*/. l^ALERit CORD*** 

notationtt in DtOSCORIDtS dt mtdicd muttrtd lifovs. tndex hcuflttiifrmuu t)c btrbh 

pn-ufh ac rtfi$uitfiaplici&us> quorum mtdiciKAt W« tjt .iudiciMB, et bvius generis torum^q$M 

dpud medicos eentra*ertuntur t expticttionen, hi due libeBi comfleauntur* Parijus op. Guil. Atr 

rrhnw $ffs+ 11. Bouoolog. pan- ijf* pr*emi£ p«5- %~ imout. pag; v t$S* >nd- ?*£%- '*■ ^ e v *^ 
COHUO vid. num. vlt, fcq. 1 1) Inter Aoftores, qui »n PIJMI hinorMm miuralem exitnmentati fut«»» 
cenfet CI l\ Seguier. p, i4f. IAC. MILICIItVM (Wibure.O'Bri^oium) ct indkit cim tommenunun i> 
Uxim i\ t cdinonem a. ir^ (Maitt. AornLT. II, p. |i).vcn>& ic|r) Migenoac in 4, puWicawm : nxm 
cxempbr hupc p«e fe kn titnlum: C PLItfii liber fecufJus dt mundt biftoria cum comntrJarx 
1ACOBI AtlUCHU* diligtuttr confttiptis, et pofirtmo &b tutor* rtto*nttii> et muttis m * 
H$ Audit a, iff 2* Ffancoj'urti dp* Petrun Burbdcbtttm iff J* 4. pags. 4*9. pnemuT c«m ind- p-« 
*o. Sed boc in opere nil ad ftirpei pertinent deprtbendnur, 11) pocankit librit etiim antiuuieni* 
Stockhorni monti<t itefcriptio, qiumlO. RHEJ.IJCANVS (alut MVLLblR , e loco HWIkon pitriaAjakne 
ricoc Ti^urcnfi Tic ilJcius, vt Scgu. p. 1 fy* monct} bond rum litteranim ipud Ifcmcnlci FrofciTor compete 
quieque infcribirur IQAtfJvtS RHELLICAN1 Stvckbornias. iAtd Stockbornus mons dltip 
mns in Btrnenfium fftluttiorum dgro iwjttu; btrotcis defer ibitur* ft jtri apud Gtfnerof, £t 
Isura ft^Utftm typtteicuium fuerit hoc tcbeduiroa, iimotitum hiud jnueni: tefUntc dtdkaiioiic t i*i& F* 
Rinic awerfk adprefi. fcriptom eft Sciok <>, Auc. if j*. etproftat cum COSR. CiE5SERI tkrirncti* 
minndu hcrbit^ ouae Tiuc cuixl ootlu Jmcant, ft\K aliu obcaufu, Lunariae nominimur t commerxarioluv^ 
Tig; Jh apod Andr. GedKrum P. et he. Gctherum fratret. 4. Tine anno (fecundutn f tcihcri ilcdicatiencu t 
if f f.) vbi a j - : 77- ad tx. repcrilur» ^leoque totum l>oc ctrmen 4. piginif continctur et ramnifitrei p^* 
ta% in hoc mime reperti*. octnpe Genuiaam, Ellenoram niueum, et Mmum Chrifti florc fuito et tcrc- co> 
re mofchi, licnpUiteruntumnomiflit. Awca umen hoc ipfum carmen prodiuTe cumViia)IOM£JEt» f 
idem RHFI.LICASVS ex Pfatircho hiinkacc domuit, et obfen'Mionet rnarginibtt* adlccit, UUHUpjM fr* 
Winter txtudji BifiL ic|7* in g, charm io,reperi in Bibliotb, <icm* pi*:.; 4fo. b. \b* MULLBUi noma* 
rulli mentto tit. cuod veto etiam atfcruur in JoeckGcl-Lcx. T. IU. pa*-*;. 7jo,CI.Se^uicriutB»bhceKp> 
iotcKiYfocricdirj banc quoquc edtfi^ 
dkui tfiipifmrtitqui'praeceAifurnrac' i^ri tit 11^1:1, Vi<i- {Ltbrinem(ecub |V,UputiQi*odcompo!uit,COItX*** 

curapeotltiihoctkuio; At ARCELL f . *viri ttluflr is , dt medicament n empiric rs t pbffcis *e r**\ 
njJifat liber , ante miBe dt ductsUes plus minus dnnos [crittas , idm primum in luttm emtnens, * 
fu£ initpitdii fkriique toeis rrfliimus, per lAHVAt CO R NA Rl PAt r Atedicum y Fbjf** 
Northnfttu ttem CLAV I) 1 1 G ALENl tibri nouem nunc primumUtini fddi r idjue optritn* 
dem IAN. CORNaRIU quorum dr^umentd trrfd pj»inj indicdbit. Etenebi tn niirmmpf 
opuu Ad ealoem: Bdjileae in otfeinj Ftobeniartd per Hier, Frobtnium et Mc ( bpsfcopiun i}P- 
to\. vntcumtit etpraef. pJ^. atx. ind* pap. 10. Gileni libri (quae agunt de refpir4iH>oe»de »t<rj,l 
ctfemine p^. 17B* ind*pi» €. Pnirum et vnkambiiK eifc MARChl44 edinonem nee *'*<* urn kny mtnurio tllufrrarim , com Mcdieit amiqnii vero tx Aldi editionc VcneL t f 47. p. Si* ct cum Med* 
VriTK^i^mcvc-imodc Hear. Sttpliini,(i^(vbitom b ||| apt-. ng,id 41 v inieru reperitur) recufain^ 
Keilner. p, ua,f VL p. 145- not t p. 147. f. XI. conf. MerckKp. 77a* a. c^ui addn, cam cutD AfiH' ccciri^ 


n» m » haud praetcreuodbm eft , quod ipfc CORSAR1VS In pracAtiotic am indicauit* ncmpe SCRIBGXlVM 
■ /• "*0 totum in hoc opcre contiocri diucrJii Jocn infcrtum ab ouo (vi aiunQ 
-limttIpr9hmanniiiiu^&c:Kmo^VMiErM€«foiplige; ck citMif tuncti Rrun- tt fticribot mcrliciaat Tetrab^vidfcqiuu^cOibickmt forma et anno eodetnmarc. De fimplkibui to* 
teuMrtnu ft^illitim quiikm hand Jtfjt hie auttor, eorum umco fynonyma hinc inde indict, Cctcrum tikft- 

J pttetcrcuodom eft, 
(jlRCiVM (conil num. fupcr. 

*^v*qi»cadim1a&c. e\quoiimtilpfO[>tte anmi«iur,M;KlBOXIVMRraccc fcriplii&; cxciutbttmcn ftrun- 

fcllii abauot cuoluem, ea non cadcm in Marcdlo inucfli 14) MYSAg atquc APVLEli opuicub a) pri- 

* DMA aJtii opcribus iuncta prorfkrunt hoc titulo : /> tt jh**/i<m buic <VOiumini infant, SORA Nt 

lj\t^ rfnp»tf!n-t t a Tftuiti;!:m Arcbl*tri t in trttm medei fi Wtf^fciSAW 101 0M1. />. 

frjfi? (/RIB AS1 I ' Sardiani tragmentum^de vidus raiione % quolibei anni temper* vtili^antea nunquam 

4 "9 gtiitum* C PLIiVtl Secundi de re medic* libn K accuraiius recogniii tt (notbis acpfeudtpi* ■-■• * -■-■■ 
" : ■■■ 

.-- 

■ '■:... 

..■'1 .' t 

info 

■ga 

n 

fri OB 
if* I* 

re ■" m 

..- < 4*V 
pjfljfj S ■j/*Vj [motis} ab innumcris menJarum millibus f fide <uetuf}itfimi eodicis repur&atu £ AP*V* 
EH Alsdaurenfs^pbilofopbi Platonici, de bcrbttrum 'virtutibus, were aweaafalut*ritbiftoria 9 
t trmkris cruta t et a fitu *vinJieau* Attest bis 'vice coram Ju libeBui 'vtiUffrmui de Betonica* 
pern quidam AAffO AtlO AtVSAE^ uo&ntdli L*APyLLW*dferik*Jum autuntant* mtpr 
tscufuL Prdttcrca rerun tt iterborutu locuptetttftmm index* Ad ctkcm; Bjtiltae in Aedttmt 
j*dr % CraUndrt,*te*fe Ah^x/Io tf*&(A p«?, iif. «»eri; noo mttfttttj ( »n«niltc. ind p«g, 1^ 
EpjLp*g^Apul.ip*g. ^odii J( vbihJ«Uifcrip<iopr^liga«r: U APV LiLiIt£c.bijtortd y <pum 
tCbuone Centduro prdtceptort AcbiliisM *b Aefcuhpio acccprtMdenus nunquam in incem atdtia. 
Mrfip. iM-*-^i*f**-_ Colkdio htec « «wwruanimcmcnd«iorfcb«ur ALB. TORINO, fuprtoo. f* 
bat laudato* qui in prKfKionc flc Apulcio addit. Tc duonim v«oUiTlimomm excropluiwi CO la Apt rfum 
C A>. Stbliot1i«cM R»"in, c«ilc>5iH a Gc, Stm. llmaitraft Lipf* 1717, 3. cditin p. 57). no. «jh6. «ctn(rt 
APVLbll Platontci htrbmnm aJ Aitrcum A$ripf*im> Roma* S. maL ap. PbtL de Lign.mine, 
£Jil*&ntii*i$*c* f*illum, t cuioi ctiam mentiontm facit Krltncruv in dcr Siolbfchca Biblioth. P, XIII. p. 
AiG* (pIL notcctBibltorK medp. ^41, not.cn. \tctSc^n*|k ::* Q^um «iwub cdkiooi* non acVUtur, ex 
infpciiioncim(»c«fJiu^,<ji>oiK<|uc ha« cditic wtufitor (ubctnU ice ilb Baliltenfi, quae codem anno Parrfiit 
ipiidChf. iVcxhcliiim iniol. recula dl. vi<L McrckL p,7f$ t b.,ct alwiinio p» tf. b* Tea. «ct Scru- p.ia4. 
irmtquc quo prctiohtbcnd*cfiiich2urac,quaicondt>ct Cetctum ctiam in dutiium *<lhuc vucant variiAU* 
aorcsnumho<ceopusLVao APVl-FIO, Afro, qu* fcc. Ml. floruit, an APVMilO CELSO Skulo^quianw 
Chrtcmport Au^uHi ftomac km ciaruit,anvcrohorum ncucri icdiuniori cuicUm trioutoda fit, dc quo coo/. 
Kdtocr.SotULcK0iblioihJ,c.p^4i| i ^7.etj6cb,GolL«JLT.I. p,gfi. feq. qucmadmooum ctiam inccitum 
tdhoc cR. num capimlum ikhctonica ad ANT. MVSAM, Au^ulii Cacfanv atxhiarrum, adcoque Apukio 
Cctfofynctvonum, an ad ipfum Apulcium pertinent: buiu* c«rtc ct itHquorum capitum cxpotttk) vno 00- 
dfmquc fhlo cxarau dt. Sin-u1t\ capkulh pncmittltur \:u\n\. dc qua agit, htdoria, qoae ^cro in f>nony- 
TDnttoiumvariarumlin^Mfum vndk^ticcolkdtt, fed vi% fide <liijnb T conlifth: qutede vinbua *ddit,mcrt- 
to rilipcndurttur. h) tadem Mulke ct Apulcii opufcula demde ligttlarim rocxiui cflc cum cofDOKiKarto HV» 
M£LBERGM in 4. Ttgnri ap t Frofchovcr iri7- mdicat Maitc AnnaLT. HI. p* a<>$. Mcuio exemplar 
btdcprKicfcrttituJumt £1 boc optrt etotcntd : -WAT. At PS A E de herb* Petontcd liber L 

LAPyLUldemcdtiaminibusberb*rumLibJ*perGABRlU*EA!W^ 

hur%tnfem f Arcbiatrum Ijinenfm* recoqnitiet menMti , idiundo commtntarrolo emsdem* 4- fwc 
icco ict mtio ; iScdkatioflurrmdata ell Ifinac menfe Fcbmario i< 17.04^. ;o<.pcacmiJtpa<t;.S-tnd. pi 55. -7* 
Mat»cW)crrum*cr»mcnup.i.adi7. Ex hoc quoquc commentario quoad plantarum toznit^oncm nihtrpro* 
6ci» monoid iai:i ticfncniv in facptui citato catalogo. if) PAVLI Acginctac exemplar Oraccum Jtcrum, 
culm curttn egh HttR. GKMVSAEVS ( quern MercW* p- 4 * -■ b Mcluetium dicit, Joctbcrua tero hi GcU 
LtKic.T. II* p*?if. Muhlhuliie in Alfiiia a. lfor.cx vcteri peofapia Sucuiae. von Gt-SCHMAVS d»0a 4 n* 
ttim tndicat) primo Aldino (vid. num. fujwr. f.) lonftt pmfcrcndam clTe,mormrtum Kdtn. brblioth pjoy, 
iXV. Prodiitdlodhoctinjlo? oataot AiriHHTOi fam&^fw^ afi^« i**J. Jr «f> i»«c*v ta> 
d pfan /Am* ^«l lr uWf« arat^uM* PAPLl AEGtABTA£ medici otfimi , /i>i /* *!«. A 
princiffo fn^u/01 km Hbrvrum omnia inJicatuur, quae in eo continenlur libra. Omnia o&ec coll** 
tione wtuftigimorum txentplarium, mj^iu jiif 4f 4ih*tmiA emendtta rt rtflttut** ate non Mlrquot 
focis aatfa ; w fiiV //fifr />rt«f unite ^r/m (rffl ^ tencbris eruitis t in lucem produce did toj&t t quern* 
tJmodum in calce operis <Vidtrt lictU Bap/me ifjS, fedadcalccm: Bafileac per Andr.O'dtJn- 

d>-um menfe mtrtio tftf. (cttnf*fMiu,iiOfo1*p*gg^ 

UCflmtfacI pradatjoDCm latinamC*alcn<L Aug. inS- Icnptam; oput reliquum vcro lotum Grtecum eft. 16) 
10AXNES AGR10>LA t eogncmtuKAMMOXlVS.UoftoeetProfcuofGn<«elioguKC^ 
Wl Jocther. Gd. Lexic. T. 1. p. 1 f t*> cdidtt librumhoc titulo: AfediciiuteTmbjriae libri duo. quo- 
rum primus babet berbas bums feculi me diets communes cum wtenbus t i)iofcoridr videlicet} 
Grfeno t QribafiQi Ptufo, Actio, Phnioet borum timilibut. Secmdas fere a recent ibus media [s in- 
uentAS tonitnet berbas .alone alias quasdam praechras medietnas* *vt quae pop Calenum irel inue* 
P2*i*efunt t vetin<i>fimmeJttumperaenerunt. Autore lOAA'NE AGRICOLA AAtAfONIO, 
mt$ mediae Profegore. Bafileae ex ojir. BartboL U^eftbemerL menfe Au*ufio 7/;p t %. paiy;* 31C 
'^ P*8I* f a- *ui Cubacclitur Hippocratis Cot de medico mediciue oflxfo Lib pjatt 10. Uedjcaoo a p, 
y id 1 j. ingolrtadii KaJ. Maii 1 f jo. fcripea e!J, Uomm fecundum o pag. iii* prteter ihrpci. alii quoque 
Ittnplica pharroaca reexnferc, tcdicet fuceo*. decodiooc*, lapidca *lc- practatio Kuk figdlattm pnicfixa v&c* 
nut cxpofui. Agit autem A, vblquc nonnifi ck nomcncl«ur« et vwrutibuv b*) \iui poll biennium ciu* 
dem cura prodiit NICOLAI ALEXAtVDRttVI t Atedici Grata iietuSifimi, liber de compofttone 
"e iuammorum fecundum /oca. trjnsUtus e Graeco in Latiwm a MCQL* RHEGLVO, CaUbro\ 
antebac nusquam imfrettut. cum breuiifmis aUMOtationibus locorum difiicitium 10, AGRICOLAE 

' <L) AMMO 


1 AAtAtOm tfr« htolMii in opins Altxmln Wetfenborn if 41 4 fine VH^m*^ , 

Sri ioik rmmwi mil** Cieiotr. in IMbboth. p. Il; ( *♦ -17) CAKUL\M F^LVMCwri^ 
tiamiau LiriulUc mcihodwmdehcrbrtLotooiK if 40.1a ^excuUm, innotflu* MmCkfac^^^i 
U. 1*1 eiifiUuJo|jo i«cpiu»ui«Ofclu«. cnmtbid^ideJKrtocctgiicuaidiiitigcncfcqiMe^q^ 
Ubri^ucmaondumTk^iDi^ruW^dt: Dialogui, qnt tnjmMur totdnomttbohi t taJS 
ruw HutboJut- ( .. ■ .-4r rff. i», ,kftor«jtMiiiflP '/*<>- 4* >iA Mmkliiup. 141. ketSegu.p.iT; 
Lodcm «"» MACKI (vkLmiiil Taper. |J poemitt ludior ietcmcndaiiorapcodicrum hocruWo; ^/Wj 
wfmi nwAVrf A- K w/>ta cwfti-tfii. ttr IAN. CQRtVARlVAt nedicum ftyicim fwj 
iir jjuwMfirr «u»uww-i«toa txtoiotditi. Contrtuafin^uinlitri^ LetlLdt berhf^fU 
Wfttrifc % UL J* phntis peregrins*. UlL dt quibutdjm pfantis itemque MiimahinfmCA 
tittM fpecitbus. V* it tefifrbui ACgemmh* idcalc. frw, t*r. Egtn. ifjo. S.ptgg, i|i^ 
poo. numer. prtef. imL pigg* 11. ueUictiio citm), wni C*J. Mirtiji KftnctfurJac dtu (ft. Aao»a* 
laplil uptDbifet JubiccUc pofiiltmumin vocumeiymaexplicindis vcriiAtur. ij> AETlVSiOitqw 
M*i**poumtteoppido, mm fauto IV. wf fccufhhim ilim lub tincm f«uli V.« FaVJ^J Ae S inetne^, 
JcrkThibtLu^unt'.McrtkL p,i7.b.$c.;u.p* ziq. loci her (id. kni. i\ Lp, ijo +( outre* hiUa&uibtif, 
LfcNV M coottttfum, OHltf ASIVM «xpLwuum, PAVLVM ftiylUltlH tmplmum. ferib* rVtr. fjilj, 
nu illullr. mctlicor* Ancmp. tp- GuiL t Toogm 1*1*. I* p. J |t i f*J Cicfoer. in Ctnl. tint ^ 
icquc k OfiUlhimei***ul**m* wlitum quukm rneuem i Ciilcni ioduio viqium dcccfiiile a n_hJ t) 
prorfut de Juotdicciuc. fed omaii Cut ex <o vd rodem rabii vd breuiJt iliqatmo rcperiirtt. \rtt% 
Gnctum exemplar typii nofldutn excuiumffft: folot libro* o&o pnort* editoa inUkttMWT.&M 
hocwuto: ALJll AmJtnx Ubroeum mtdianaiium tomm primus t primi uidtlittt khi odtm 
ftimum inform tjtti, Qrtict in Atditms k&trtdum Alii tt AnJr. AfuUnt yautiis iffamrit 

Cr-i/~ \y l.il .jrtu $i. trfdit Gdncr BlbtMXh. p. 14. b. coai. KkrckL p, if, * t Seju. p. lio^rt^rfi' 
aunufcHpio «Ter«*ntur* aanout Kdfcafcibl. p. ior not 0. In Ltttftuit vcru Im^uun xrwM pit 
libri feu ftrrtwoe* XVI. Ubcum odtuum •d*tttium<k<troom>T<joc pfimu« ex mutJo <iejnphn ltt«d 
die COHNARIVS hoc mu*o : i) iffcf// Aatitohtni t$c.AttJ*a J* cognofttnJts tt curanjismriie 
mowjexp iamprmum m lucem tditi t i*Ur/>rtte IANO CQRtfARlO ZmtcnuAmixi 
Uwf m pn^utis frmonibut contintnturinprinapiocuiuiiptth&bftur* Deponde/ibm ft m^wm 
FAVLO AcjMt*, <odm inttrpnie* B&frl. in ofiic* FroSriuana //jj- ** «k. f tf Wiir. /ra^m 
<f iVifp £p{ttOpiu#t tfSj* M€ttf. Aug* M, pttg. 4 is* tie ponderib. J pi,;. *ij, jJ 441* prxtriC pg^ 
Dciatk ei eebqui prtKbcrunt hociitulo: b) At Jilt Amtitht , quern atit Anli<xbfnum'VQ<*mt t *tk 
ctjrijpmi litri XVL in («J fowo; irii/jr, «iom»w mj«ni *r *vftmut 10. BAPTIST A A(0.\TJ$ 
Vtrmrnf mJito^fttanJus IANO CORiVARlO ZuucJuunS r tt ipjo m diet rue proftpt , utt 
fttiibut Uuniutt fon&ti funt. In quo owf atnUa quat ad atranii arttm pertinent nmf< 
txomntlrut t qui *vsqut dd tiut ttmfor* Jeripftrant , Jiiigentigmt exctrpu. Atditvsef*b* 
vmneis Tonos topiofijjintus* Bjpleae in Q$cina brob. if3f. fot T. I. cootiner U l.-va p. 1PP 
milCp u.%&uk+p*rJlitr*Fr<Atn.tttfit.kpifc. mtnf. Aug* ttff. T. ILdtiikme);cnip»ra«^ i 
dfrittftju/o trail hi. TJU-h^cfroMiTpiciodiltir^ultur: fomriif r^rirm ****rt ^£f// AbW** 
tttrijmi Jt rt mtdita Hbns tret, /0, B^/W. AlONTANQ medico ytreyntnfe inieqtHfM 

IfSf* cominetL, XIV— XVi pig^- ><i* indk* general ptgff. if. td eilc^menC Aug. if)f. H** 
priui Veoetiit excufutn c(f* , todicai pnefukk cJ«*o«it i"cqi*crim; fetl oemo ex audoribut citta**** 

c ***,S 1 ^ m VeflttoiexofikioiFarrei 1(41. g^ Toilet otnnn lihri reevfi funtbK inferipmoc: «5 ^ wiw Grdtci contratlitt tx *vtttribut me Jictiut tet rati bios* hoc cfi quMerntOyiitfum* 
nttftltt quatuor, fh»uti qttftuor fermonts compfftttnitt* <vt tint in (ummj qujtuorjem**? 
ternionei- id efi ftrmonts JCW.fbr tAtf. GORNARiVAt Attdieum Pbjfitum tali* f*PT 
HAph JfiJ. id ttleera impends Hier. Frobtnii tt Afie, Epifcopii menfe Septtmbri 1(42, folpWP 
ikporxknb.exPjulop. 010-911. iml. ptjre. n.tif. ct dedicftio, qu« cilcotK* Nowetnbfiotfi it(L» 
P": PW t<N . JUcc cJ,tJO «<"ft rcperitur inter MeJlctt artii Pnodpei Swphtni T. II. < ftjiS 
^^Umpnni^^tdcnmpl^ibuiphiTnueuexpfanrk io>Qu>b« procrewitiuhi COSILuO)-' 
STiiSiiL otnn,1>u; bottoict*, qui cum proeotflcruot, Cit» iclltfitur cius r<ripit, p«« i P ot * , J 
luoccwli XlLdunMutltcnuc milium m hieem peo<licrun( t et oo«uum mtxime, qoje P ,lthapl fjL 
mum D. V, bic N'orimben-te compiritun fum. Ck*« hoc in ctulotfo locum rubem. ^ l « l < '?U 
fiMnimm tt <v>rts ex Diofeoride , Pjii/o ^ ? /^r 4 . fV ©rt^ffo! PWwo " mtntmito OJ 
iiijfU tltmtnimmtkrSntm, ptr COtfRADt'AI GESMRFAl Ttwinum : T*^" "*! 

M^LSAS "^ r^ Ue ** W Kbrum Lf«*P rifiS 1p.l0.UWjS; 
oumm .i-traotXLM^.n^T.iri.iv ,14. « Ver>n,h per NWob SelDm in n>~* iixm bu.« libe. UiAnoK fvUt^cArfr^^ IX. A^ Tcriptt ell. MirtorUI l«V*^SS e»n<iflct liftiii T'lV M*l 


floor buius libri biblioth. I. c. mooct, fimul rcro iodieat, hoc lignum eypographofum incuria facpiui oipufrm 
^ b) Gu^itf ftontanm Lattne Graece, Germanic* et Gaiiice. n^fi *vr£r ^ r , - /An|(| 
-«**.,*** **± {•*«■**■ Abfarrittwfr tffrr trd^ervaebjen lateintfeb, Gruehi/cb, Teutfcb, und Fran- 
toffeb* Kegefirt de JoMM ^«r*j en ?m//>y tan«ucs r LdSm, Grcc t Aleman , fcS Bwom. **>«. 
rtrt ^witoi* pbarmacopolarmm nomtntbus Em nh tswAdtfrnt Ua*r, gMkm tturfwtmttm 
- tmnimm bMitnw J* rt bcrton* librts UcmfUttfftMA** k*ti*»/i *&****++»* $m mJ+ ^ut Mum for* tmx* mmm aW/taw *■ rt terians istrts UcmfUtt^m^ t*fir„tfij? wm *** t m qtU mn f*l* m 
lints rt&t smtt&M** sti* ftrtpt* **»''" <***i*tmimr , >?rf p*m*it* p,, m * nfmt ? t t r*J,t*, itt **« »r, 
*#» i**t*t** *I*rij?um€ dtcentmr. AJtedae fitnt ettam hcrbarum nomenclature variarum centrum 
Dicfcoriddf adferiptdejecundum htterarunt ordinal txpoptae. stutfore COJVR. GkSAfcRO Ti* 
*vtm. Tiiuri ap : arijtofb. Frofcbouerum if 42, + pagg. 161, auerC non numeral. Tfc dedic, m 7. 
^p.7^i^tltMAlf4^.«^lf4l-««Fr^llco^, lM{.t«xBiUto(kBo<U > vbivenip.«i ? „ b.ncckiuni 
ntc annum addrtum KpOW 1 in 4* fed ipfc GcCncru* inbiblioth. p. #fti. b. nonnill illiut a, i, 41( mentionem 
ftcit Mcrc*lin.p.ac4,a.ecutio«m Hgwi apud Frtfchotj.irfi.in aJndicat; fed procuJ dubio errore tywm- 
pbko. a x )Aoi>o 1 f 41, vd lecundum McrekiWm ifltn a. 1 n h acrb oru dt conrrcucriia inter FVCrHvM 
no* CURXAWVM, cuiu* occiiione cuulgm tunc 0) LkOA/H* hVCHSU traddtus: Loaanuf turent 
B4L a?, hrafm. Xyhiedum (QJ. ,. McrckL p. 744 . a. ibidemque t f4 f- in f. Biblioth, Kiuin. no, 17W . * 
to 4+ B&liorkMeibom ; K!ll. mx 3 goo Sc^u,d ; *?. b) /ft CORNARIl wbecuf* excorUia, fine rt&t* 
thbiftwae Leonard fttbluJepUw^^ tfA'ai* 

ac br*b)la fro rulpeeitfj extort Ma ajmummm- /nlAM CORNARlVAl ad Leon. Fucbfium. ,biJ, 
If4f. 4. Mcixfcl. I cKUnb. Riu. no. ^410. Sct;u, p. 4f . Ccmtroucrfitm banc practer modum , qui cmd£ 
tot d««x, aciattm cflr, »pf*c inknption« do«m : num ftirpiutn cogniiio in tr»d*(ionc ittoOrau lit iudi- 
cat«Hi id met* luraquc minus nondjin hacc Icripu pcrtKncrunt. i*) Graccum PAVJ.I exemplar, t 
GEHVSfO in feccm ediium. (vi(Lnaif 4 fupcr.) poltct klcm iKuftnuit t»oc operc: A AAro/ PaPLI Afi- 
QWET4E amnes t dmnotat tones nunc et primum concin*atde t et m lucem ediue* Baflcje in aedi* 
bus Andr.Cratandrt tf43* fbl.M£;g.6o,tit.<Jcdic. pt^, g. I^icfario aim ipfc atulo coniund* indkM 
lit* oblcnittioncs iliorum emendattono mtfrc* pobl«atav vc! probirc, vd refu»rc t nouaraque promiltil in- 
tcrprcunonon. quam ttitcm editim tb vllo annouum non murni ; dcdicatic f BafiL ciumT innj CU, 
MiA.cx»ati. autorcm hirum oSkruit. dclif^t rt ptj«i[wic »ngtnium ASJiERNACI (ttd.n-tf.fupcrO oout 
cl c wmrario .1 .1 UKOSCII (vjd. ftq. artic XV j vddc Uudat. Intcrprrtano PA VI J quam CORN A- 
RIVS ifctuqiic adoraautu annodemum t f rf. Bafil. ex oihe, lo, Hcfuacti in lbl.pmlitt(vid.MmU p.I*r-b. 
Segu. p. 150. Ktitn. p. io3» not, k.) atque etiamoceurritintcr Medicac artl* PrinwM a Scephano ttftm 
TJ.ip^47-aJ7oi.cumpr«muXpa5 g , f . boctitulo: P AFLl ALU (NLTAE dt re medud libri (e* 
%*rmw *£&£? m^i™ inUr P'*t*> « fubiuncli* rfvid CORiVARU Dotdbelkrum in Pstfc 
IVM *£GIN* ttbrt VIL a p. 701. ad 74 j. 23 ) Hiiloria nuindi feu naturalrt, libria XXXVII. com- 
pr^enu et U X-XIX. de rhr|Hbitf i^cnt , quam CAIVS PUNIVS fa patre) SLCVKDVS (im«re) Maior 
qiaoq-je et Senior cognouunatu* . Veroncnli* vd Romanu^ t Augur ct Caefarcus Procurator, initio ieoili 1 
c»lCTipU(tM*A!mM.^ 

PariL 1713. fol. Segu. p. i 4 i. loeeb, Cid. Lex-T. III. p. tiaa.) ab a. M^CvkL^aWxv.) tdnoftrtn. 
que teinpora laepkifitnc typw excula ttquc praeterea variorum eniditorum emend atiocibus paritcr »e com* 
nwntationibji illudrita eft Inter commenutore* , cjuorum amplum catalogum Fabricius , Harduinm , Sc- 
Ruicnm J c. itqueMaittaire AnnaLup. T. V. p t ifrf. exhibuit, C.crmmo* quoque iuiire, baud repcri.li fof- 

SSWS 11 * M {fu F* w> - 1 *'> IVL " WESARIVM luJiicenfem, lAC 7JEGLLRVM bauarum, KVft GOCLK- 
MVM ympb, et BSAT- KMIS'ASVM Alfattcum excipia* t ex quitus umen prioret vnum vd ahc- 
1II,, J??™ ™ rum huc oon p«rtincmejn cxpofucrunt ( necjuc vltimu* vim I* XlVtum peogreffu* Ht In 

urn Francrt, t$ 71. Ul4*ct ifico in folio, indt- 
librof quinoue Vil— XI Argentor. iamif4i v 
, -J quibus hanc tantum mea colk&io eonnrjet edictooem hoc ti* 
l Ail PLLVII SECPNDI von Feron, naturlicbtr btfiorj tiinff Bi'tcbcr. nam/nb das VIL 
™? *** AWcbenund flicker* tvunJer bar Ziehen GetWUn, tt%tfstn t IPdnJel, Art, jVaiur and 
brtrduebtn. BejJtrley Gefcb/eebten* Afann und PWfrr*. VUL von den Thjerenjo ujf dem trd- 
reicb nojun* IX. awn der Fifcb dUerlej Gejcblecbt und hjgentfcbdfftenjo im Jffijfrr rtwim. 
A.*im4em Gtfu*et t f im Lnfft iebu XI von den hjechenden undmjnderen Jheren^fo afoe- 
^ ,; '-^;'' ;i ^'n! : trer-Mer. netvheb dmtA fit ftfRJCH'VO* ; PFEtfDOItfP VMtmlftkt, 
2*"fiw? bej Hans Scbotten tf43, fol pag^ a| f . ind. pa^g, 4, Hoc opu* autem, vt infcripiio iam 
viu4 m v r - ""P lbut nil continet, excepio cap, i^ p. ia.quod breuulime *lc planth agit. quamm 
neir* \X ^ an, I mI >* docuerunL Sum rdiquac ednOAO germanicae a «k nondum vifac pJuro conti- 
\u\wl ,'V n 'l l " r * m ili * ■ m[h i *lubium mouct exempbr, quwl mecum communieauit ct D, D. GE. 
if *V ■ f 1 * Coilcga honoratillimuj, quo*l per M. 10. H£YDEN germtnice redditum ec Franco^ 

' 'r'" '- P^CS-^V per Pet. Schmidt impend Sigi«m< Fe\rabend edttum eft codem fcrmc imptiori ta- 
D u o t itqiK etiam haud plurcs quam qmnquc indicator, libios continet, lijjuri* vero iignoloci^, .it- 
iffW gj» ^<P. & P, iro. fequ, 18- pUniimm hccnolfi*ni# t refcrtum eft- 14) 10. D^^^y(VS. 
cktur « ° V -° n * (1 »clua)natu* quidem eft inComitiru Italiae Aftenfi, Germani* tamen accenfendua tf* 
fui!*^ t> ,? uunof1 '°* um P^^eain Cicrmtnia. pra^fcrtim Francorurti a<1 Moenum t vitam degitet diem 
iftuT t« m vl *f™ m et ** m rt P r *« i P llc * ^ uil blOSCOKIDCM in Ccrminicam liniuain, et quidem pri- 
fSmi £ i- . m 'f^typi* euuT^atum vi*L lit. XII- i.ctconf.artic.VI. AbeoArm porro edebantur 
exc ^ "Ciumm edicamentormd t quae dpud DiafcDridm , Galenumei Plinium funt , omnium, 
« a/ 1 " * ^S Jr tf ^ anmalibui fumuntur, f&cultath tarn generates quam particuhres continentes, 
cam quae efl ad prindpia Jequelam , et vt omnia ad chmentorum rationes conjequantur , nee 

(L)'3 quic* ™o «ncum iiorum nuc non per uncmem expolucrunt , requc ' 
(Kfrnanwam linguam veto tnducium cfle hoc oput atque cdJtui 
j« tabnctin J. c. et eiutd. VoL fupplem, p. 619- net riiw Ji 
wppl. L c at(|uc ex hoc Sc^u. p, 144, ur.ex quibui hane tani mltmm in tit repfriAtvr put***** mira induBnd eutdenttfme ci> ocufos ff<9**i*j expmenttL 
Omi AttAe <Qn(wumur uf*Ut, toiuAeio dcdrina et compndto /**/&** flW^m, v 
Saiittm <vinbus tx pnortbtts lata/:* mmth * prim* *fped* me Acts ddpierwqu* morbos rem 
durum prvMU rnuemte mmpti&mum et fdtiBimumfit. De fmhaum meAcAnentwum /^ 
tdtibmin >rnere> Jw*e its turn rattone turn experientti intufft^nA },A^t qudiuor, auorum mmy 
mnta pmctmU uUiU exbibebiU Per 10. DANVZlVAl Afienfrm AfeAcum* fijj'm w 
J-itnftihuM Petrum menfe AU'ufto if 4/. fed, tit. proef. dedic. ci md. p. 2a* tabula prima p*gg. ,* ^ 
wikti a p, lot, *J iff* dialog! P*gg- If- Sii^uli* hta diuihonibn* pro«r.ua pfiehxut dt t*tuli« wd™ ^ 
nie varfata; praefatio vfumtaWarumdnect. dcdkatio Batdeae XIV, Calendar Mama* ir4).hripu, i ft j u 
occalie-ncnvqut, ante iter to Italian. Uirpctiftucftigandicau-IJa fufcipico*lam t hot(>p«* com^Jit.vbifbjiftp^ 
rcditum audiorcm cditioncm promiuit; index morborura rcmedia indieat ; pnraa tabula ftirpaum W% 
que funptiriiam rtmediomm nudi* nomcndtturai Latum ct Graeca* lecundum prwrc* literarun* Of<hat f 
(tmul horum rcmediorum quatitatca vircsquv indicat i rctiqua Sunn opcrit contcaua ad mi-rborutn remeoa 
remedriruinquc qualitatc* folummcHio pertinent, if) U«*e lOANNfcS LOXICERVS, AOAMI pirem (r^ 
Toech. Gel Lex. T, II. p. acai.) Knguae Hebfakae. Grace** .^atinacque, n et Thcotogitt 111 Acadta* 
Marbureenfi Proftllor ( ibid, p* ;<u) ad Dwfcoridia intcrprcNiioncin contulit, pcodkniot hoe tfcafa: #) 
DO&ORlDAt AnAiArbei de re meAcdiibroi, dViRQtLlO AfARCtLLO wf«, Jrtabj 
now, J0. LOdVtCk.RO duitore, rum rerum et <vot*buhrum t qude btjce feboihi infuntt iriia 
Adctkcm- txcufum Afdrtnrvi per OrrifiidU* jfegenotpbum* menfe Aunnflo if4S* foipa^.f 
tucrfn fM niamcr«i». Pracmtfr. pagg. 4. ir*£ fugg. tCquem mtfltuni,«*dm f %t v*ktur. anno, h* 
*t>mmuni(lefu»wt*mcnhuhii irafucu* tituao pcu&afi) lunxit idem t)p©arapt»us Ihofcontta oucnoai 
aiwoutiondHit RYKM Fraacof ficuiis vkI- m. fnpcr. XL 4.; ptrum nutcnilwdi* obtiauu a Gcfocro U 
liocKp. 4i4.t* KuDdcmitm •- if|i. fJW* NiCAiVORt Ibttt&CAm et dextfbarmaed emmfAt 
Hit ft intertretatione tdima, mAiu* McrckU p. 617, b» ifl Muhn opcrtbui htine ct gcnnankjjJJI 
ainpluii hm»m iucupaim, cxisuim vtro vd nulltm pJmc coflkquutm dt GVALTFJtVS five V'AUWI 
Ht-KMASKVS RYl'>\ Klfr'^VS vd 81V1VS oomiauut, mcdtan AfgcotoratcMit SUk ititcm omn*»»| 
(BciuOtitiquccuiroumGefiKTO. qui cum liibliotv. p* »8*. bvfcqv grivi vir^ilt ccnfoh* nout: (ufto* 
htrt p«K*ijf $**e $*me* i#rf* (opcribw) *#»< r*prtu*iur t p*r* Jmmt /met* t et f4er*fve f**?**"" 
frtm* **ttritm exftttpt* *t defrmt*. coof.irc. XL poft a. i<, Eiuidcm firiw cenfcotur tiufdem i»W 
feonJem o&frrti At tones fupr* «m irt, XI* 4. f t indtcitte. *7> Mtiocii prcta luud eft opuicttltwti hoc b» 
Jo cuulfrtittia; f«nittf /mt«Ai f/f»fnforii«i fh}/Mo*iie t feu pbitofophiae mturAli$ y tret librot tc* 
nrns; Pnmut 4wm4«» fecunAu pl**tas* lertius animali* Jefiriitt. Autore tOANiVL Aw* 
IlbAftO* Coiotiae baereJes Gjmnici excudebdnt IS 44* t< £&* piftminim mimcrts 1*^ I. wucum 
ct dedic. pltg* 1. L >l* dph. i.plig* ^ cum p*gg* f. Acccdit ex libetto EOBANI HtSSI carmen de c* 
ftruanJa botu l/jtlftuAne ttiforti afemot p"gK* ^ ttruuiautem liber dc tftimalibut non tdditm , t » 
que , quiocum ftio * pc4tei T^ilUbcn edinu ell. Huvc piritcr p*«;i» tr,minc itcu&t Gciocrw I. c p. (1 
b ; led iptemct iuilor in dedic*i*oflc Colomtc CtL Ivlii 1 c^ fcript* indkat, pucrvrom cnKUcndorum v 
Mfn in craiiini fe tompoCuiflc hue opufcuJtun et aucloro *piumquc Gcfncrum iwmioat , ex quurum n» 
«um«»in iltud corapt^vit. Primut tomm. hue awem f>on pernvow, hac iiiftnpiiooc priu* compear 
£Urvfttforum fbjpotopide ftu pbtfofophue njturjtts tibriffptem, in Juos tomo$ Jifltiuii t ' vmm V\ 
srtem uA*l**i eomfltHentfi : Autboee tO. AtOA'HtAtlO. CoiwuAe /o. G)mmcu$ extu*i** 

if 42* S* pkg' *• * um aim»a, LI. renim tiaturtJimti principu eoeumq«e orcumntntiu defrribit » tl. it* 
d^m ct eui parte*. III Mfte-n. IV. mctall* atqae Upidet : rehqui tre» ftd Tom. It pertinent, at) ft* 
tir4 ».<hertUlUSCORlDb(*tft-XLf.>edHic»p4rtretur > oi»ittcUntur la LfJMChKl fchelii t fcdidiitWpw 

VALtRU C0RJ)I in FED. DIOSCORIJJIS Je nteAe* miteri* fibres dnnoiattones a p. 44* ■ 
ni. vtct h^R.CORDt iuAaum 4r btrbit et finp/icibus meJtan*e t *c ecrum, qwe d/*rJ*> 
cos conirdvertrntw, deeifio et explicAtio t p. ria. ** U*< tandemque Herbmrn nvmencUturJt** 
rurum gentium* DtofcoriA a^criftAe^reunAm titterarum orAnem expojitAt a COAfR. 0"£M*- 

ifO a p. f4 u ad M4- ^*A *«<c* XI* e . Quod a) ad EVR. CORUI opofcu*jfn attioet . OT>W^»[ B jS* 
lione indicat, e(fc hoc nil aKml, qvam cpjtomen Botanologid ((up. a 10, a.) ciuadem auctortt; m4<m 
eiockm iim prima Soanok*Rici editio, Ttienim il!a puUtiirecufa <n* 10. b-) vbi iiidiciilcHoannecltfVfi* 
inferiptiooe: index etquA^epilo^mfeuepiiomeomntun\ \jere eorum, <juAt in hoc didhgo (iplkn vaaif ' 
botanologtcoo cuDoquiimmodumconfcriptumeft) trAitAntur: petperam erp>unquim diHioc^aaiW 
tucloria opu* citaiur a Mercia p. a*f. a* et Segu. p. 44* qui praeterea hunc pecviiarcm titutam i» 
iuJtctum de bet bit ftn*ulrf t 4njrum in meAeitu *vfus rj# t et bui us yenrrit fontm, qvaf Apt/l****** 
cAntr6UtTtuntur t exp!tcMio. PrinA eAth, Fraitcof* Ap* k>enolpbum tf$$ t (fine formae add hW 
ibtdtm cum Diofcorideext Jttione Rurilii tffp.in foJ.; videnwr autem hiee ex aliorum ciuoo* 
varinct impeffefta tantutn tranrcripta, b)VAt- CC>KI)I, EVKIC1I litt annoutionci ex minufrripto, <** 
ao<lor Vitember^aer.o[pnullit mcdKinacihidiofii djft«uccit» oronino pri mum hie publieatae ct ekteut m 
p«rit Be»tanologico PjriiiH (10, b> recufae funt Confcripfrt ctttlem iuuenit adhvc aetatb 17-JJJ? 
i^-*i<t a. in». Vitember^ae adhue ipfi: dilctpultit in mt^dlrorutn admiretfonem, dum cocmriJliwiWV* 
hOTidcmterpraelea^ffet: vnde facik coll^i poteft, qua t ndufl na. quoquc ingenio praecoei. et uM'J*' 
aai. eondecocituiYucm, etqujmob rationetn fata eiu* praematufa, quae d if, Scjh. » imi* fJJS 
Ri>mac contigerunt, Ivixcrmt omnes <ontati et de pubhea vtilftite folticit. viri. Ixant tutem hac , * < "^ 
net oor r.lh prima collevlanea , quae poftea vltcnui perhcere hivd mtermifit, doccnte jd l P. lutn - fl !^i 
man*a rim (cripto* quod muho au^liui et cmcmbt.ui poftea vnacnm rcliqu^ ouulem poll hum: 1 op<^ 
ediditGESMRVShoc titulc*; tn boe wtumine continents VaLIRU COADI Stuefuji ***m^\ 
nts [in PtXX DlOiCORIDH A*AZ*rbfi A meAcA mAterid fibres V, kngt dJidf *w* TO 


*»f 


■P*Si M euubatar. EIPSD. FAt. CORD! f/tfanat fiirpium Lib. /W.poBhumi. nunctrimum in 
% £ tm fdtti> adieiiti *uam fiirpmm uombm rt brtui&mh annotatinnculis. Sylua, cm rerum loth' 
Inm in Grrmama plurimarum f mttallorum, lapidum ftfiirpium aliquot variorum notiiiam feeutjff- 
* ftrfequitur , nunquam hsfcnus Wfd. l>e artifutofis fxtradionibm tibfr. Compofaontt mr- 
tanMesatiquot, no* v*tg*rt$ m Hit accfdunt Stoce-bormi a tftjkin BfrnatiuyaHrtufUorum 
/jttonr montium, ft nafcfntwm in as ftirfium, Jffcriptio B E NE DICTt ARE TIL Grattat n 
titbraicJe itngaarum in fcbola Brrnenp proffjforis clari&mi. Irem CONRAD I GEStfhRI 
Jefortif German/or ltb*r rtctm . <vnacum dfjcripthnf futipa* Turcarum , Chamae* trail montanu 
(ijnjemtfptJi t Uarnamrn , ft Conjzoidis. Onmafuwno ftuJw at que induilna dodrl atauf ftf- 
a$tnti$. vtri COATR. GESAfE R / m*Jici Thurini eotltda ft pratfationibm itluflrlu* Ad c*J\ 
Mat hjw Rtbfhut Sf6i. foL pa^^.auafoncfflnummtK: Pratmtf.p* cer» Arztntorati fxcuJrtat o^alumAKEnip, aii-m. U Germ p !7j6-ki. Ind. p*JT I 
tiombut OeOMri dflctitiw , a qmbm hate omnia Cordi opera icttptnt : nm& ingcniiia tieiiwmi null* tfiLtinxii. Hitnnio pott rcquutu* eft VA 
firittionit libtr quintus, qua in Italia fibi vifas dtferibit ; in 
W psrdut dfhriptdu liitnc autfm mart* prjmrntus pfrfici 
VALCORDltpiBoldHIER. SCHRLIRERI A%nmh CRyCIGERI 
timf it, Cordi annotaL in Itiofc. p. i— fa., hiltoria ; 
S)iM ©bf. Ac. p. 117—1)1, optifiuJuii 

U prtcfauonibu* cc dcdjcatiombui (iti ll4 ,i unumut , . ijuiout nice omnia Cor dt cper* acttptrit 
C,oe ipic fubtnek ill* add«Jcnt ( cont 4 not* Scgmtr. p. 4 (.> ikc nofi vndc additac icon** ddbttM lint rem, 
pc <»ftn wo) ex apparatu iflo, qutm typography pro Tragi hiitori* IKrpium rdcmh pjrari cu^uit rxti. 
quis exccpcii. qim GefneriB vel iccutiJum *lwrum «ictoriim (circitcr 1 2) imuiiict, vcf(«fun(| vm BJAtg 
qu« ipicpirajkk*airtu« vcl a KkXTMASSOcomfaunkata icccpit ( r 6.pr«ctcr f, vltinw | qiuliomoct 
iit{coiiut Cidncnu noti* dttUOt, bOD|o poft fequutm eft /<4^ CORD/ Simffufii flirpium df- 

prdfcfdfntibus wfomntno intarfas, 
cm non potuit. Df morbo ft obit* 
Ri A ortmbfrgfitfit. fo fiutdfm obitttm CASP* 
C/OLRf fttya. Emfndationfs qujfdam ft addition** in opfra VAL CORD/ Arpftiti- • 
fXfufu aptti /of Rihrfium tfto. (u6i.) Argfntorati txeudfbat hf. Ribtlimt |ffe M.mk.h. 
tbcrCoonwimerttii. fine fount Quocclhmomo MU£A\. ADAMI in vica V A L CORDI oucrii^wt, 
IW*j >*** ■ P- 47- « w M. Fiuocof 170^, p, at. ». fttKroMucru^ /r Afiiw kyforw Jfirmi» autora- 
fhuM hbntm Oipcrruiffc . non Indkauit <) Hcrhtrum deniqiK nomenclature tkfnen . quie DioTcondii 

e *^ to /^^ WC1 ^ t& T e, ? EUban V , * m cumc * Uft ^«'^^plwt»r a mcVcfu|>rino.« l iQd^^^^ 
t XV. ICi ergo fiint. ft rede memirn. omncs vel faltem pncdmii iJli Gcrmani, qui proinlUuranOa 

« em«x!todi_ re Imbuu id pnmum «que ftculi XVI. dimidmm omne* viro ncruoMuc imcnlcmnt. 

U_ium vero tniouiim lure duxi, li rdiquorum vironim in «nrfem fciCDtitm cdlocaia fhidti ! quu>u* <?4d*:m 

ti-nw« jwntxlo ct pirttm lam ame Gernuim pro men'ra cUruemnt, fitcntio penuus praetcruem, corum 

q csjc Opcm ouaccntia mei collcclio focewrit, pari ordinc ehronoloRko. ftd primis rantum until adum- 

jmrcceniio, cok>phon<m tandem imponu. Ne autem rcterum auetoruiii ea opera, quae ftirpwm hifto- 

rtm viiue •nunc tantum pertradarunt. huic catalogo perperam Inferta vidwntur , in crutum cor.im , qui 

rn ficrbaruc b^onam iwmlum cojrmtam hihcot, paaca praemiueixia ncccirum duxi. i^om diu litterarum 

Wrt.n« omnev Ictentiaa artciqiK fulmigiuit, vnacum reJiqui* botanic*, quoque penitu^ nci-lieebatur, UuJo 

J*i « Ibrpiiim cogmtionc ad pharmaca inde confieienda conleruandum erat ( in nudiVferme cxmliltcbat 

!r* ' ** UK , cx - A J lbt,m praeopue opcribw in lattnaitn Impiam male trantUrit et peiiw adhuc iotcUeftif 

vwMioncquc htUci, absque omn» mquilmone vl tenon, ccJI^rbantur Qujm fterili* erto atque ir'ida eiut- 

m-vti txpolmo Hirpmm meJtciruhum a 8arbaro*Litinb meJicu confenuta fucrit, faede tcUar.tiir illi qui ti* 

^11 jx nil pneferebantur rcliquia, c. gr. 10. PLA'I"EAR1V5. SIMON UMVENSIS, MHT1I. SYI.VAT1- 

r™ ? U k *«<nrendi funt eiuulem aeui Barbaro Gracci SIMON SbTHI. MYREP&VS&& 

ri'i t vi * nbrt "H*^ hl lttr " m ftu-pium medkinali*mi recenfionetn potillimum ex Grarcomm, praecrpjc 

^LfeMei^quecpnomatorumORIO^SU, PAVUJ (J,XIV.4,)AETrique (ib^.i^oper^tif. Imem Aiabi* 

Pinter perej;nna confenptu pinqi*e cjitlioikate tranUerendii , de(um(eruni ( muhas Umm fimul ocni- 

m,S";; 3" lnjm a P^ d Gnicc<rt nullum vdHgium reperitur, ex otiibus praecipui uJnt SCKAPIO, 
;^r n< " S * KHASKaViCESNA.IULYABAS. MEWKAc K.G M ed*derJq^quc^mcodic«eooreru4ti 
L i!5 n, A- VK * UC typif ° :cu ' lfunl ' 6luaDIOSCOKII>ES % et tain ante huoclULOPHWyiVS £rcfit» t in 
™«nca Itirptum hiftoria cunoliui occupati fuerunt: ipie namque GAI.E\V*», mexlicinatc polt HI^POCRA- 
iIMDOTwrefornwor^tdDIOSOTR.&TliEOPHR.frequ^^ 
'''.f.'^jj#.#,//.Ic**citattligLlU^ 

S3S fVvljt* ( * j n>***«* hiltori4«n noai ouicquam addidit AnK ThOPHKASTl'VM quidcmVms praeceptor 

Klj-S prublematum (eetione XX, deiltJ^fJMr rndflirfimm g**** tf *Ur&fsptritmi*t*ceiK t ctetuj 

! ,tu f*"^ «>nt«ieirt pcculiares libroa lUdepfontu infenptw: fctf (vt taceam, honimlibrorumaudi^rem 

j- p K c ^ lifn '^erpretem, omnium Tcre confenfu incenum elle) et hi et ilia ml continent, quim inutile* 

<TxrUiby* (tirpitun qualitntibui diucrtationcs* hincque ex bLrtanicorum cltfle mehtu profcrrbumur, 

L^ ^™ «««* i*m expticaoit TOUKNEf ORTIVS in I(«K<«^ fa «m bcrbariam <ui* inftiiutionibm pne- 

aaifw ^^ in . in bua recenfionibus, ad qua* plura fcire drfidcratitem »blcgi>; ex baclcnus alUmiuteni 

*«^ p< w opinoc t quam ob mtioncm vetemm opera in b*rtanicorum tecccfione pcaeteriri (wjuei'jt- 

_ e«a|e*gi mulronim adhuc operum mcntionem faciunt, qunc, dum morborum remedial imltcanr. m**1 

*J;Y«*<l*ltirpe;fimuJnoniinant t c. cr iptiut HIPPOCIUTIS, t:c)RX. c E^S| *c t pluMumque Ba 
M^Ucitwnun. fed hac hi 

"Wiener untum Mr 

Dine inde intcn|>cTfae non fotum improbo labiirc ccJIigeodie cflrnt, vcrum etiam 
nominatae , raro vno vd alttro fynonymo* nunqium veto foiKcientc defcrii*t»onc exi li 
yj rt,J S l *** ni| w operum indict* aliqtiib* 1* forte nominibin quiilem autturaevtx autem, ae ne x\x i[ia\rm t 

ft! S|VS? n,m v C0 ^ a,ti,mC,n ^ uicc * uam •d'attMf effent, id quod eium probani tpeeimina ilia, quae BRVS- 
BnfliM * <IVi7"° L J«»nd>u<t- Hue etiam vocant plurtmi.ct quxkm maiori iure, ecoponieaicu dc 
"«ttci opera U* T OMS.VARROS1S. VIKGIIJ1 . CXMAMI LLAK>AI4.AWI ^ fed nV ad na^cam vi. 
idJl . m ** *. ,l Wihtioncm ( ca praeterii . eumprimu quia illorum aut*or« non atquc ilirpium eogni- ™*, S«^ CArundem culturam, eroeodaadain doctmhmue curac curdiqut habutruot. J. XVI. ■ j, XVI. Ft libris itaque idhuc rerenfendw i) qua 
MFSVti Vixitaurem f«. VIII, vd irnoo IX. MfcSYE ntum tfrufisc ortut. feu lUHANNA fchui MESVACH, ttcnsquc lO^SM> feu IANVS Ltanifcttaii , medxu* S\r± 
al procotkm htbetur; iiwbruit *cn> tciam. Itcuio \l. vd XII, tOAMKES M£5Yk Difnafcetnit, BbhM MACll to ABDLLA, rcgii Daroaiei, eui nomco MESVACH at. 
a cum am opera Mcfuc* nomine publmu tribueads lint, oondum ncgocni[o^rcp<TJ t ^pJ.o;aiaf « fl 
cmttatt NiUbcr regioni* Chorufaniic o|i^k 
SNI S :"t i. IaWS [v. . if,..', nir<U. ■ ^ ' 
tit lOAHKES MISVE DuntfccM, filunj? 
•hi tribtiunt: quocnodo jutcm hi ddtotutt* 
idum conlcnriunt aurtorcs; \wL Cifbt * ,,. wide Nmcn tmixrlcdchic fb eunimti inU nut urn. abu* trarlatus tie tim^ic ibtn pur£4 Hibu*, vbi tunc 

pes vcl Cirum pan?) ilrttnbuntar, fpcciu aonnutlic imlkintur ci lyno-nytni adduntur . in i" j j. h jVa ; (u ^IT 
dotario quequc coram Jubindc menao ht. Opm eio* if medic inif <\miuerfditbui Pemet. *p, Qrmc^ 
num /A/AHjnMM t+n. info), vid*Scgu. p. * 7 j. Maitt. Annal. tyogr, T, I, feu IV. p, )tcx tttiusd.piddut 

la mtdtumu pArfuuUrtutm jrfnimdtmmm turn* pLTKl APrtvKf +*Aft»m Xf*f-*i. fft fie/lhold. K}ir. 4* * 

fMMMf+rf dit .'j frv.infol jc^tt.pv^ Mint, ibul p. j+6. Met cxcmpltria font fequenris, r\lb\( 
f <jw fxpafitione MONDJNI yi*r* ur„^ v*wr/W*. *r ///« mm exptfitttmt CHMtSfOPH. de ms% 
STTS an jtotidotarium tiUidtm, Aidnuntt PEJll APPQNh Mdittemt* FlANUiCt de PEDl te* 
W*V, AniiJotanum NKQLAt tmm exm+fittene H^tTEAlU* Trsttttm* *jmtd pr* j-j (al>^ jc «u& c* 
mine indicat nmcdii frbi inoictfl' HibCtituchdi ) Tr^iAtm 4t fiwwmu (itcrom fine A.nonww) till 
BrUMASfS ft*r SEHniORlS '^miufattti ISIM. JASVK\ilimcrprrtcABKAAMloxJ<oTori»otieouj-(j» 

pvJimm *rim*ts**w*M SALADfSL W- if SAWTO AMANDO f*pr a*trt»*nrmm IDfaMU. fVWai^ 

i?- ff Crf{or. dt (jft^vnts frttrt* i*p7*d**4-Q£f- infoLpo^. ;(o. (fed ex t)pc^nphi inmria, fumaa 
374<) aurrt'ia non oumcrat. (CuminTcnptionciUikmvcrbii $t*frtg*ptr Bonetum LocAttBum Brr£tmt*fi* 
>»y* // mf*90* mtbtbi «M tHm^Qdautdni jVon o*« M*d*ttu*fit /*>*nd. AW ^Mr//. vid* Mut/u 
p.ioi. MiNulXf tt OiR.dt f»S£$m<xrfiti*n# Ffrr*rt*t ti B*m*nr** imm t 4 tr. 10 fol Segu,p.i *J 
,b) tod/m titufo tttd~ '/#/. A j#. Ofl, Strtmffl D*m. /J. LtonArJo LaurtUna Ftwtttrmm Dmttmft 
rmnte* fol. pagg. )7^ «ucrl non rum<c;.: i. c) bQdtm tltufotvm hb odditis : Addrttmi ***ef*ptt Mr$* 
et ttu*t*i AntttotAUH. Qmh Ait*** tum m*rgtiuU$. T*M< d*t *4*tier dddttt* prtmm sd kttmim ti ftaun 
i»**wt*4Kma**4Mtf Mtditam 1* Ajuid*ts*iu> Mtftt <t Ka*i*t frit am tei + xd* vf ffmpt tm prytmt* 

tm tt ih4»/a7J drjftrtrm ani)dtrir*m hirt 9 Ipnt. OmtUA Mlurmtm* **Jm h*4Jrm$t fmtrtnt trrunAAtum 

***tffi**liixi *da*tMtn/m m/tmme *dttifi*. Ad calccm : l>*prtjfJ im f*m*t*jJiM* I.*:******. '- - - 
I*d*jlnAf**t virf Gtlbmi de VtKm <Ult*£r*fkt U&d**t*j: imttojmmftitm t*r# tttmf**fis h-ifr 
wPtmcentti dr Pottoiurih de Tridino d* mortit fnr&to, tst**du\ti< m**fi f*Ut fol. foiii* 337. w 
pagg. 6ia. tab, atptubctica pagg. i> d) Dim NlliVEff noud qutdsm vbr* t*$*t fu*m ffitiM 
tf«;»r*^r**/0/rrd/«f^r/*.r- w mfinm JfttmUmtt fml m**m imiict* dtmutftAtur. H wc ticulo liU 
Ui indicant baa atirlhwH*; CHK. CE. (fc, de IIONhiiTlSj fit*,*itn» itiilAtm dt «nj // *s 
/*jj* trA<*ttat4nfititB*** AU-ti!Xl>l mfj 1Ctfum f f rjptM+gmi dt mrdtt'm*rmm <H^/«f»^4^.i 
mrfl*£s*4* ftfc**, Sui/j/tgrnm HASfMJf'EFJT itp**phtthm mttictmu AaVJWf. ffftttm APyLEl m<mi 

A»u^imtdt pttdtr*** €t m**fw>u bfr&m. A*ttd*t*r*m im AtUVB tt XtCQLAt A*ttMlsrtu ttnum 

turn t*d*x* *t*«di***m v^j* a*pit*4:mtl** unft'tnttmm f*mm*U tran^'m. Ad cakem: f^*i- 
£<*U ff>^M ff^^7. A NX&LAto Mr/xrsju $*i*dtt»& s tUK*tr*it4»t t*pg*4m pfi vntmtrf** t*** m tmfA 

p**# i*fitrt*tig t >cm<tw t t?*V l>*mi*J Lute Antcnii hutid /htentiw hmim situ t*r ttfffims fmmftfc 
r >>* . ->*/ ^i" Sfl- **/eCh'i r ^itf*t*m 1 1 j-^Mwrr idt£#* (<>\.^<+£.tf$„tMctt\t non nunxrain, el uwi 
Diui 10 ANMi Mh5\'t, /Jitti iO MEaVt Atedicorum tU4n*ettjiae ttUberrimi prdetf*** <w't 
^W«^^ «r/* m*tdstt»Aeti*im*Mviih* t f«v Mttfify^t -j-j* h*£U*w f*trmt **>tmmt t*jt f**i#*i ta> 
run n/aw «■//•« Ui*fUl*r* ?eddti*fimt t vt t**ds*i$m* mi*** letivi tMJtmtot , fmjttZimm najM* 
W j, J-* fwvumt ftm** f*im*t*mfltUam+ % J$nt*n (Secundum hanc pipnam acccdunt 1 j«^aar »*+ 
ttWrffl>NISt**ti+tm *t **it mtdtBdt % *m*tb*4 murfat+m tmttm *ttfr tvmru tppnmt Ktteff*nm* t CL^ 

JillS tPUHKATtS dt d*fi mtditirnrmm imttfltfA+d* /i*Vfiv. DQAUNlCi (ynftNffSI) AfCHfitfASE 

*^nimetm*»l***i ! Mu,j>titMM*str*a*im*Mirt 

addition, now. «Ul c d. a^cior oominatur J). MlOJAEL a CAPEIXa Toraiccon.): adcalctm: mrf** 
fAmtirJfim* L*fJt**{w> w tt*ftrto fumptthv ts imptn/jt btmtjh xiti i^tnetnlli de PortorurilS Je Tndiifik 
mome /errdio : r*d*flw t™ Amu* Oeffin. dJW du Carre utf, d*t XK m**fj, mmh M. Wth ir* 
^WS'7t4NBinhoeeiant«cdcntieKemplanMOSWS^Snc>mir«tur (aLVOfl 

S^P^lO^ptRfcHONISmf^ f)JO t MESFAE Ddnufemk 

re medud iifoi trts : ahe<»rttnaiafcuCanofi« vDii*tr(^,decnedkjtnenm fimplicibus purgamibttv «aa> 
dcuriunj) iacqbo SUrio *tto*mmr*ri*.Pd*foMftar*!Ffebtlimtj4^ 

qui t&uK rKJitjmciiM nLnpUibnipur^antibu^copiotn notHidratr^nei«ad cikcmliiw^lorum cipjeJa- 
rum inilruclui elt. maximun umen panein tx mcntaii Graccia aln«uie petitis et temper atatrtj nc*!"** 
iam antidotahum utdem caret g) todem titufo l*gd**i -;. /o. Totndefium el Guit. GdZdeum ua* 
»* P>SK; ?7»* P*aemi(L pi^g, 16. ind, pagg* 17- h) /n Antilrtdrium iOANNtS Etta MEME (CeaaW 

* km dtfU*dt**mt fimprttiim m t jutMsrmm , et ftfatune m*U*rum d*bt*r*m ** diffktftvm ttrml*ir*m. M 

ttfla fdtiVtm* *t**e irft*f*>*4Ht t met fmel rtte f t*rtoc^tgistfcm*tmm fartperiirt*, OPw f**K rf*jf*«^ 

S tmm mtdutmAt fl*d**fi, t 4**m sr*mtdtdtw t vttte tt met* ff*Tinm. M cafrem : Per ltmers*J*i fAirti « 
Outfit firmtr, Ersrrei XARIIiQLQAtAltM ttBEVETAtfrM et ANGlLPAf PALEAAI ItrESd 
IZNSEM* QtdJmM M;m**m etyrmtatimt rrtmtmtimt Xundnst, Jmfrtffmm remttlu ftr Bdrtbol* de 7* 

2™*"* i/ " jS '* !'**' X M*-M{rf*tote*fo' iw^t p*5g. uf. praemif cum indke comoTdT |>a» * ^ 
^^^■.P^TC-^incoiumn. dfcoiiivlin^uliv diujlionibuinumcr*iK t irwl.i»cu ^ A«{ti*res huiuswert* 
dinrTubiinptioindKiti ci tkdicatin ex facco Araccaeli CQiwentu Romie |V t N«wMii i<4>-<latt ( ' f 
poiefiot huiu* ma a;cmpkrn anon)inus mam adftripht, ex ipfim fratha Angdi rd-iione fc eodran f«^ firfttiii *r.w> VcnetiU auJiuoTc . ilium cum furio fro in opete hoc clabortndo per ao, anno* ckfudafTc iHjd- 
M porro per if. medianac Dortocw ItO** eruduiorc* correctum et approbitum etTe. jpfe n,^ iml j. 
i E| cooiincre hoc opus'oJuro ■nttalounum ; Jed omnia limuhcia, quae cvrnpofitionc* inured luntur, fit if 
prtiic vb*V c cxpofiu iunL I) fco/rw I/ftr/o Lngdnntnp, fa* tt Francifc. Ftttoniosfrttrtt tj+t. id c*J- 
rem: IJ#7. »**■ P^SS'* 1 * pr« m ^ page. ja.Rcccpur. pagg. ft ' MttVE tt omnia 
fttifcfii Akfnt* f**e *** m*n*ftriftit txtrnftstrtn* mnt/ftrnm: tt t/v*tdjm t wptfitUnti tx <J*Um t *mc 
m ni 4$ Ajem*r<xrw in vfit h*&tntn*. Ad eadeem : Vinttiti in c*fisin* hitrtdum i ), Lucjf jbil* litHiue 
ptfvt Unnsrtp tJ40* fed. Prior diuillo pagtr,. 141* poftcrior ptgg* 313. vbique aucrht non numcratia, tit. 
<i ind\ |>i£g- *7* Aucrfa rituli patina iodkancur practcrcditiormLic. c. et huius tituli content* iaC* dr PAt\* 
TiBPS Smmmni*, rtmtd** tvnttntnt *mnt*m Atfrttudtnum* *d *!fh*b*tt fit urn ds$<ft*rmm. \ j j£> # AtESy£ 
pumMfit**, mtdtti tl**i$mt t opera A medic am ntonm purgata turn deteittt t t*$i£*rt*nt , tt v/n t lifri 
fat awMm p farm Cwntt winttfnlts t pfitwimm dt fimftuti** v«4*t. Grabfijin, bn tfi centftndti 
ptrttfmm mtdit*mtnnfnm % 6trt4mf* jwtrnm pntr Amttdittrinm . pcfrtrnr dt Affrtpr/trtt twVo infin^h 
r *r. Cnm AfytfDtA'I* ItON£$Tt t MstXARDt tt SYLHtim twp*mti hko tlfit**j**nthmt , 2** vnfa 
turn tn ptpJrrt etnfutittrmnt t Ha mttftftrt pUnrnrmm tn hfrt fimpiitittm dtfirtptnrmm m*pr*ti txv**9 
txpttgle. ht 10. COSTAU MMK+Utttwt mm *ujj in edtthnt jrt*rt (forte if florid. McrcKl p, 640.0) 
dtdimm. twm ftatttrt* mn&t *bst im p*8rtm*i mmtm AnnAttArti (t&nntt , *j**t tUJid*t*bAnt*r M Xttiq** 
\tf Mt tmm Mtfmst <ftrt&ttt txirt ftlt#r t in +{tud Xf^mmtnt^ataimmi, $m*d xtmwe l*Hitm:mtt tm Mtjmrm 
iwfirtftum t0. QnM^tmniA ttWMtffimt b*t fjfirtm^ td'tiw prtdtu** tmtndxi* tt ji innmmtru mt*dn i4fafrt4 J :/£■**-■* J-.. .-. ■/jt-.i mdxji *** * x P* r g*t*. rtntttu xf+ pag<- >r a i«;>plcm. pagg. ay|* vbiquc aucrT ncn nuincratit fc pracmi^ piec. ia. bd- 
a ilcdiciUo COS FA hi docct, it pnom tomi corrcOJonn, poltcrh^m vcro icu flit ttttrtr&ut, jW tn Jmftrttrt irrtfftrsnt* 
hntJt i*Ji, lol- page. if*, fupp' 

paiK* ii- rrach^a dcdiciijo C(K>1au qoccc, ic pnon% tomi corrcaionn. poItcritYm vcro icu fupplc* 
rxau VjKCLSTIVM COGOLLVM medinim Vktntinuin coram gciliftc, SuppJcmcnti conicou c«lcm 
loot, ic oLriooii lit c. f quae vcrboicnu* fcrmc rcccalci McrckLLc* Surpjum tmagiotrm i;um«ajitur tin * 
i-in jj t (quum umen ftirpium fo + dcfcribaccur) Itgno inRvlptav fltquc tacJcro, vd faitcm nmimam par- 
tcm ad candem norrnam denuo lad ; t , ouac in Matfnoli c*I tumc V jlj*rifiana anni t f*c rtpcrntuur a^co> 
qof pcculiariccmfHlcratiODchauk* dignac* m) IO* tAC^ic MAM [is if>i./,i//,^^ tn am .1 ' .v»'.v: -.- m [t>. 
MA^ARrJlvc^onurafcq ij.b-f. o)^uiIANJ DAMASCENI/Vtf4a^'// i ii»iDomiocabAl.ilTORL\0 ciCiKK^R- 
WlAltQi&tiCiinxtttraptuticatmtthoJi b.txurw 
i/^j.mfoLpafg^t.pracmiffpagg.a^pcoitTisfontdiffi 

nam formula vl>i vcro limiiUcibuf unnim nomimbiu in-luantur *J SIMON IAWEXSIS fen GESVLSSli 
iftaaqaf $1MUN GbSIATKS, vel SIMON a CX)RT>0 dklus (quae nominanoonulliaUquc rufficicoti tcHimo- 
too (fcltiaguum) Gcouac runuct Tec. XIILdirus tint: vrt'Mtr*Q[.P7'.*.M&itt.Anm*f*T.Lfty.p r 4?f f. 
r.Ikf. J44. $tg*+f. **t. t*+ t Kt$n>f* 7J. SU. n*t* m. Utti. T. /./. J###* //. # P #/#/. IF*p*i$g ##/ 
Opoa cios , ar/awrj fdnatiwut inferiptum, iam 4. * +^* P P*t**ii ptr Pttrum AUujtr jVorntAnnum* in fob 
prodnifctdtatnr5rg*./. i#r, •) Mcom exemplar non aiiud babct front i fplcium , qmm hanc ipliui tMfla* 

^* r ^Hp<iooern : Imttftt tteuis ftMttmis HmltTAts ftr vtmrtfcltm virmm , M*ftJJr*m S1MONEM 
IAS VENSEM Dtmixi P*ft f9tbi}*i*nmm tt €ApttUnmm mtdumm autndAm fdieu rt<*rmUtt?tttt Dmtini Xttcisi 
fdft own f*J fmit frimK* dt prdjnt mine-rum. AdcaJccm: VtntUu &* GutlitlmimitTrtiinotxAhn* 
Uftrrato t4$6. £t JJ. Afoutmbris foL in columnia diuifn fine paginarum numcri* fbUta ^s. b) Alccri hie !itului:SIMO\JSIAKVI^SIS^y?*/*w,fwi»i»w» clouts fxnxtiQnis fimptitU mtdr '(K*-I fl ;., eetefiiiaefti 

,; **£' f " " drjittA wdtnt AtpbMbtttt* mrrtfitt tlntidMnt rttotnJtnm &t mtndu f*rtMmm \ tt aitttMttpnt^ftf 
rami m*timt m slwnm in mxrpmiui crnntmmx tt mv+m dtUttntint nt t*rr> td/tn fftmtt imfrtf' 

fi**~ Ad calcem ; fink Sinnyntt Snnntnfis mddtiu nnihritnttbuj PUmt U<u frtfriu ftr GEORGlVld I)E 

r uRARIiS dt :.?..., t -j mvntuftrrjttf* nrttnm tt mtditinst Dtl&tm* Imfrt/Jnm Vtntttuftr (JregOfium 
"fu^omj iftf^dtt ti.mtnfis Mtit. fol. Ptgg, 6c. aoerfti non nunaerath. Tnfcriptio traclationkt en* 
- * >c peiorit edrtionif , cuius froniifpictum tone deficit. Ot autem opus hoc nil aliud quarnkxicoii 

™*** non fnlum (Hrpinm, vemm etiam aliamm renim, in fcripm medtci* oecurcntium nomiiium 
qaii tcrmioorum turn per (ynonyma torn per breucm defenptiooem earpofitio- Qoouaquc difierant vel 
corrueiattait /)w»nu SIMONIS GKKVESSIS: imfrfffc p* f Wnrow. Zarotumdtt M*rtu Itt. Autnfit AU- 
•"*?/*in(uI, Cquae imlkat Mnitr* A*rn*hT. K f fK p. j/>.)iudicent ah'L Ccicr*tm conf i'u->cr.num 1 t. 
m« }) rUTTHAByM SYLYATICVM itwkcum Mantuaoum^v/^ C^ttY-p. ns. MertiLf. 

acuta 

XAE. 

nBawr^g "™ " *m*iA\\M- wmia^. QVEM. EX OMKIBVS. AVIIOVOKVM I HIKIS. Afl- 

KIWmv!, F "SS IMlVS - AKTlVSi, BT- MEDICIKAK. DOCI'OR- MATTHEV& SILVA11CVS. AO. SESE- 

RKGEM. KOBFRI^M. Ad calcem: Opu* p**dt{iAr*m wtdittnt tmtndtsmm ptr «req.nutn ?\*** 7 ^**fe?gp~'r~Strn.st!^t3n.p.H.totth.Tjy^^ 

fSSSff^XSSS "tenia) fine titulo hae trajAatiotiia inferiptione: LI8EK. PANOECTAKVM. M1lWCJ> 

rH!S:,^ lclNF SIMPIJCIA, CON riSFNS, UVCM- ^X, OMNIBYS. AXTIOVOKVM. IlfJKIS tXBmkm **n*mtt mtdktnt dtftirtm diminmm tt mngijlrnm MATIHKYM MORETVM bnxttnmm 5^w- 

j •''i' 1 * 4 " *&r*n*mU Ir^tnttm. Ft imprtffmmptr m^tfirmm lobinntm Puffier dt KampfJoHd 

u ' -"fi«-<naru hrmtjT # ctf>j>oc:?Tantiflirplcn<!:dccxcu!iJm.in cohimnia druifjf line pagin. numeric line 

» inioajibus (vbique umen decanter fd ruhro vd caentleo pigmento adfcri^O et fine cuflodc tbliia 

* + '^ u ^ urvn jcutn folium c»mquibouUmadikndii t ct dcindc NfORCTI pracfatioatouc index alphabetic 

' ^nom laimonim foi. t . quae forte biblioncip errorc poft pofita Tunc. Pracfario indicat inter oucl*>- 

Ut6i i c *«wn|>ium dt l*oc oihi*, etiam SlM t IANVFSSKM. ct addit: Hum* *nttm **a*tu ntmtn /i- 

** 4 "* / X**"»; 'PftMismtnatididtrnu MATTHLYM WLVAllLY\lJ(*w*^/*f»/*itf/4r*rt#. Con^ 

iSX) 2 Oaf 

I 


ftit auiem c*pp.?i I jio, qidbw loiiJcraVocabuU cxplicantur ^^•V* ft, * , J l ^«.» 

Mauit C«ewin »l< hac ct ilia codcm iitoo Neapolift oafi edmonc v*L -Maot, m**, t 

HE Tf /O iT? vbi tiuilo: bbcr abatis fJ wMihulh P **Jtd*rum MAT1U SYLVAHa, «: 

tur « wnf irf * ft ft tt A «*■ W Tiwli **• fp,um exhibcl ngnico "**"'' d * ,ndc ftt ^ ^ 
lumut cum citfcm MOKET! prxbtioiK foL *. porro opui ipfum hac mUnpticmc: Opus fdniiixdnm, 

GLvfllJ BUxSnraij VRASCISCO MAYKOK1, ^ KICOMODfcURA^^ i^- J^A^J 

«*W*/m. tmprtfmm Fwtmptr PbilippUm Ptnitum AU*i**»um -*#*.* *#. tarf, fimpitinan. 
K*i&j£hMMf Btrnardini Fontaiu* Seoi^turdcftiqi* p. 1*3. •dAumcaa. Hm cdiuo ctpjx ^« 
flu in foL i>rd. R«« li«- initiaiibift. c) Pjn.hd-tf mdtanie. Ofm /«*#**— m*dktm*c tto&m* 
n MA 11 HAhl &ILVAT1CI, tmmsfsmmtsriM. **Ammtdit$i «mri* attfflrtetff, **p***imt €*Xt$*tm *d 

0m SL*M()VJS St CiENVESSIS, adMOttombts Winter ihtflr*t*m t m€t «#* wmf rapitms pmftum 
miJiatUftm t i^ « ^'l •« »^«^«^ «« ^W-w, *JMtdtmm: tmm irsft*fufM*fi**i+ 

tA*tt *.*«<*» txfitmtiim ttmwitfh tmptdiMHrt** $*&*** ******* fi«*« « tU&wtvmm fiimiimm. 

TtbutJ fimpiicium p**ximt fc*mtnttm p*£tm*m v*l»'**t fffi *f*rt. $*bt&M f**j*r r£ r* /•* tf/r* «- 
^if/d ontntu** cdpitUM ptr eUmtwrmm Alphmitn ftritm dig*fl*\ Aitt&m tttm fmrt' gdnOttotUd jta* 
«f fttdt*fi* teitmt** h**d diitt prtfmimr* p*r txtmtum mid*** fAtuliAi* r^ftjfijtm DOMlSlOl 
.IaKTiM'M DE$OSPITrJJX>.f*i»*VJ«CA' f**e dtfrsmst* f*fr**t i*/f£rtiAtifmM »t* t*dib£tmttrti 

;*/■//, L»td*»j *fiud Huponrm a Porta » t/#i. Ad «k«n : ExfUtu ^« r**d*n*rHm mMm 
IVrm^lLVAna SYMONlS^f NB, IAUVCS^IS/ww td>*U tt*dd*m*&m *tdpfifiiMtrm*r*m MjgM 

t\Y 1'liTAE SAKOI, « rmf**fr A***t*tt**ibm* <*fttui*rmm 4t **t#*m mmpw *ddit* ftr D*m, M4f>]tm 

DOMISICVM MAKTIMM VE SOSPtTEIXO, tu£d**i nunc -V"*» txMitffime f<r im-ijtmm ftthxxmt 
t,tur» fbtob'tUum Planum th*tti$r+fh*m 4xt*f*m if 4*. d. *- mvnfii Aprtim, fol. p*gg» \j% t tOcrCvi J 
mnxritit, prtcmiit p«K- ** ^^ P*S5 *- \\i<& cdido coivfhi ctpp- 71*, qu*c frquuMuraSi j^-^uttit 
flirprt omiffu fufiut di(cnb<riti*. 4 1 AVICt>XA fibu«H%IJ t Pcift, cuiui inic^rum nom*n cfl ABVAII "' 
(AbVHALi a^it ABVVAU) AUIAStN (ELHVSE3X) UTtSHALI, IBN aUALLA, IBSVSINA (IRNTSIS", -. 
ABLN^ISA aut E!<KNS!NA> corrupt* AVICKNXA t mn AcXII. vd re^i« fob fmcm ftc.X. « imeiumXL^ 
C^rif^U''^ r€ ^P'''** 1 *^ n ^P l ^^K^f** ,i ^ t ^ rr \ > ** T ' H»^*"**ftoriipfifn*rivmopt*i vote 
Ctnon mcdtciuc ct rooftit V. )tbri«, t««dunc ir« alii libri ct fie dic^i cuicic** Ex hb onooklihH IL» 
£ttui fccufttlui cipiiibui vd 7f>, vcl yji* x<\ hit 4. ex k^iooc bebrtfet iddicvt cxpofiit limplitii rcmcdi 
quK mtximim partem (trot vcgcubiiit* Gimwirm, per (ikRHAKDVM Orraoncnftm Hifpinum lac 
vcrfutn.per fob* Hf fort I'*lutcA..S£76* i*m excufum effe, indktt /tta/f. 7. LfilV.f* j**» $*$**f* ** 
Wr 1, cxctnpluia funt 1.1 /. \ A i*» A V LCl'.NN A. SoU Hkc verba comititi btuli ptgina: fc<jiicniibu% libri* &tt> 
IX propria fuic prftrtixic fuot inferiptionct. Ad calccm : />■///» ^ Sinontm Pfpitnftm dtflMm fii 
/^vn #;*•* A XI X***mhw* 4. ftne ptgiDiram nuoKmtocxIbi foiiii 6ir. iluiu* editions <mcom» 
bcr VI, dt in^atirt dc vi wrdb. rrliqm ix>nd«m ftdditi fi*M, b) /j^> miwi»« Mtus wed/ant **Alt 
CLNNA ^«*-» dtUfpm txcmJpH * GKRAKDO Gimmtnft ** trtht* tt*g*si*Utt»M»rtJmym**i 

fllJtO stmONX* RV&TtCO ?l4it9ii** I* pbtUfiphiA K*mmtdlKr$t*rc**dtt**iiimAmtxa*n*p*rt<a 

ttjwlm a **« toUnt **jlt s *tm. AW £*»* &*. SYMPIIUKIANO CAMPFJtlO l*£d**fmffttM*m 

*,»Btr*ii>mhu trrmn****- trritc* a ctntm txp*fiti*ni**t **f*r tUpdim : v**t*m //« triUsD* 
FRASOSCO CALPtlVKNIO w* mum mfft fUAmt rU : *A*ttr rxtttfts is**. Ad ttkcm : Ufa Jmxm 

mt tMfdamt jt*tm firtttm tfl *pt*imm tfer* Lliokt yfjff djbgt*itfftmt tslitfcrspbi 1 1 *?***«* mlr it 4.^ 
*ic-. :'..f ri, m>i; r-.m^:;:^. Ht«c cditw dllinguit librum dc vi cordis ardiqurt.inftrurta dt intbcc ct c»> 
iintt<iunii-iiitk<; fed rdjqui tralUttn *tfliuc defunt. Hacc ciUmctanreccdcrrt continci 7f$* umplio«lO> 
|Mta. c) AVICENSE littr c&nonit mdicint* c*m C*fti*i •**&** AKDRHaE BELLVNtNSti M 
cjlccm: Vtmttiitm tdibw Lut&e Antonii luntd JUrtmnm mt*fi J**t* 1/1/. foL nuior. in column. dt^ 
p*{g*44f* tucrC noo n«metflt.*< pncmuT Nwj* 8- tx PAVL1 ALPAGl dcdk«rior*e et pmfrrLO&c p*A 
cum Jioc op«* patrui fui ANDR, BtJXVMCSSfe poilliumum ia luccm cilidilTc vbi^uc (caitukim vihi *"* 
bicacxcmpUnicmcndanifn ct auctum. llic in oditionc limptkium capira CuRt?^. ct pneter xrt<\, * * 
hbu* cwdn (feu rcAiui demedfeinh cordiitlbutj cicantka nil jcceJir* d) AViCENNAE mtdtuemm -#♦ 
Kmpttxtrp* hbtr c&nonhi At mt Met his corJialibus ft €4*t ted* Urn dim qmidtm a Cil K AKiiO CA> 

MOSKNSI ex Arsiiffirm-K im L*tt**mt»i*tff+. ?*ftt* w*-# '4 ANDK. ALPAGU Btlfantnfi , /w 
*A# Cf mtdtt* t&ttri* t t^ftutm pt*u ttrrt/iwatbiH sdvetrrxm txtmptxrt*m At*iit$rum ftdft* 1* ** f JT 
/i//w, fa*piti>$ m >*** m*mtnvm sr+bwum *& tfift t*Mrfrtt*w*m indi<t (hie prii"h cditioCit C l****? 
tddiius rit) dttntt** K**t **ttm dfvnm 4 EtKN r lvt)ICTU RlSlO fV*m, pbdtfcfb* tt mtdtt* tmrK**tf 

msttr*dirf$i*u .T.turtffJ/imvw l*s*krAit**tl*t timfirM** $£* tt <Ap£*t*i*4t i\\ A LP A GO /^M. P 
«uA>f»f /*^« *ftt$mr fiflrmti 1/ f«« pturimM 4/w dipt ****** UtthttUi tm *t**rt*t i*£r*t*fifi'*t <*** 

Jtuit. Et Ar*f, i* f**W -w/^ Wc w/ f iiiJ/w fimtimtumt t*»dtm*t mtd*c*m€mt* W <t*n\<*rtt**m * 
r*/ 1 , vtf *Pp*fo** four ft fitutntoA* ptnit, zei sMuid dtniy** *L HipPocr»tf t ^rtftottit t Dieftw*** 
0*J<*o, Pduio, Aetio, Alexjnjro, Strapione, Raf^ H*Jjabdte t Aljdrabiv m*i**t*r*dtf£r*fifi m ** 

dtfSMt. rturimi* tti*m Ar*t\ittt tmt&ut *aut*uAm AnU* txptfitu* Latinum *$mtn ivxtxtf l*** tm V*% 

tm*m mtdit*m**ttrwm finpfrtmm mfi t M**%m farm* <*mf*f*tf> Ha Atugirmni AVIChNNAh liMM ^ 
remoaeoJt}ti4CUmnth,<ju t ic acdJunt iurtgimint f**iutii : Liufdim hdddtvs 4c Spmpo Mft*j 


TZ laW , ., PAGO ** &*&*** ** tatimttm firmtntm trtntUtL Cum i*4*ct tftttm se verltrttm mt*tm di* 
mmS MHt*?** ** MfJ Htnigp*& *fl*. fol miior- pag^. so 4 Prtcmilt et index pigg. 44, 
JSyS! HM*iOtO int^prct«io pagR. ??- « corundem tntiqu* expofitio pig*. 1 1. Iticc ctii '*■■: r ct trtdinw de fiaipL medic ini& capita 7(8- vt>i nomihibrt arahicit mtxl» 

^cm'tddiubntlatiiu. e) liucetiampertinet opi» hocmido: tin mrrit* infirtU putt mtt libfT 

^tfiofjltS AltOHAM ABYN>CKNI Cjnvntf Itfa'QS ■•■ ■ -^ d*[t*a fere per mum tumwntt ***nii;t 

<CTi mm trmuUm* & VMwW COrdtU MCdnlicdm ttwdtm txptfittm. AW ««M*/#r4 JOgrtti 

^^SLntSSSS UC&BVS DK PABTIBVS. VGO Sr$ENSIS. DiNvTVLORhS'liNVS. 
UATnitVS H CiRMMBVS. THAIlF.VSqucl' < LORfcSTIKVS. foL regali line paginir. numen*. Sed hoc 
™™ e«mi>Ur incompkuim eft. Mam Volume* , ouod poifu^, prtcfaam hita becoem editoro, 
TFK SVKIAM prief«K>ncm, tomprthendic tantum primieanom* ten I. Il* III. ci : conlht folia 193* looi* 
M«uid ttlcca non additiw eft. Maximim (paiii partem owipam commenttrii in column* «lii»t»,qui- 
Eh £ AASaftb iTeolii iolcrtw *A *viccni*a* tetter* Alb* cthtioncf 4 rrtcntionbui demio emendmi et 
V* ttKtttt* f) PHLMCIVS vcl rcdiu* PF.DANJVS (i fioMitfima Pedaoh proApit) UIOSCORWES. 
Tacwc! tia Ldtciac ciuifiic, po«« Cacfuca AugulU dtfn, Aniverbeu* nominMut, yit milifirt ct mcd.cu*. 
|u rccuiMlum itfmiwUoft f«. mm AW aeram thrillta-nnii, potiia vcro fecundum plunam iccuh |*tmi 
nrijri (Liral* Seroni* ct Vdpiluni acute. Opera emi non lolum ommnm met compolm* (qwt qwdqn 
ectum cfflifctiUM fi*cw) pdmam prtcrip*ieruni,vtfiHii cxiamad XViviquc rcculjm in ft hunt mcihcomm Hit- 
niinn rifuinouc viri«m rfoccndjrum im mam ftippciliunim ct ncicrarum birbtf ic iuperet* omt mm irctj-Jtn* 
BEL mcckUU commaiunrtqtic illuJtriu compinicnifH, quorum veto dricduf, turn <^wu\ |ftrpn,m dc- 
ESS— mm cuoid drum vftim, poft« &** faxrque mimfdunint pcrfpKicwci accuriti^rcvjuc : v«L 

•.ijt I r /■<** 7i« ^ u?, Pertinent autcmuucenistibnikmjtcntmciht*, ctijuuicm hocr i 11* (ex- 
Wa^v?^^ ^ V * .Opwhocprlmtim Untie 

ptoJ * i4'S- in (X b*Cft iWji//. K T. *- j*#- fed oec loci nee interpret nomine *tkUto: an cukm eU*- 
bo ! cn«n to /x J*«- »/. ***- f* f '• hoc Dtulo indictt ! DIOSCCHUJlIS O^''^ , Utmt , t*te*frttt *t /*- 
hf>Jl PFTSd PdJudittti* Orf'. *»*• WfrWiiww't »*M- ifl **'• Mctt ™ *w< n P 1 » hunc pne fc em * 

E' i iS/ivirt™* ,V'/'*" **~ ***•»-* nycscownis ««/^ W^ .« JU ^ 
w'JtUMVirmtiKm^ comims tmimtd: '-*-«- 

■J* liirf«rtV P£TBI PjJ*wM< to M»«r /nVi «/4/*. t^ii^m ihofconjts Je u^if ff 
wlttiftif itfiw/u* frjfrW i«iif. Ailrtkem: *xp*tt**r Dpfconlii dr nttur* fm h iaum 
pm Parus fdJtidnenfs (*J*t bgtw* tvrtxx tt txf****** fWVt<tor*fi*t t* t*ttm d*J*xit : <*&*§** 

ctomJeKCtiMtJ-. 

61, orofilum medkiwe Proftflonim {yi *Mu) fntiumuii , 
.m.i 'operum ferie> GMttn* im; jjJudntnjis fximt !'{<*** ttmxtt tt exp***** pevtttnr* j**t /*■ i*€tm m*j*xw : .«/rrj 

ft/r (Jttbertum at <viUiers txp<*fi* trnfliffimi vtti BdrtboLtroi uts. drwrvXT/^.m 

in'ol miopr*velpotiu»4-miiorfoL 1 30. (i c pas;* 140.} w- et imkx pritmidu* ioti.*t«. aJt 

a«n£te fo*. 1 Titulfp^mie iiwrfk liipreai H prtetiiio AOTOrM UK TOUiXI L Ug d«r ( era " IcJ- 

ncu- 

rmle reccnfi-»ni* IoChj pi ica hacc tri" cril>erc 1i- 

* tlmum'stotmr Ik&v&fif*'*"* ***&**** * rmt'M**rm mm f*- 

Ytm timMtrii i*fct**t* Utt tUrmt ttmtfctt. tott»s %u*f litmm bm*t **n**W fti*Bvm fc t - s*m 

Zrtfll wuepnoni edition^ mentionem Stt OUnv ^M poftc* horum opeMTtlf« evr* llW 

iV nttiti/uti materia Lihri K Uttmnupim*m J***i* tx verfim* HHRM. BAUARI, tm*tcomthnis. 
eiHfim ,ff wm nafff 10< BAPT. EGNATII in folio fmc tempore ctloei memione; v&GwmMk dtiettt* 
fj/^/^atW;.'»;.»^. Etmlcm iodic« 5ija f, t §* ex fM* M*t.tt*to\\\i &*•******•*• 
(tdccroUtriorjm tmwm licuhim cxhibce , totm 100 Of>«^ran«WQi»i 22^^'S££* iV*Ht k! Um Bininji tlnrium tnl. L c.) iitOucli j. ; i. ». */. M« crikdto haiKCoroHar. editwmem affcruii bjHfllj 
MOl^l RAUHMtl, Wrttf /«/-r/ -toJ^i Mrte»U « t>IOSCORU>FAI CorMUrwun ilbrit 
m tf hit* H*mm % f** ty* tmPvtxflkmV^inrf ****** ^ ^f'^^ ; 

iipw^ hnc aano et & tteH p^at? Write adprefli d«ct, «^«W«a«S liKO* lunfir. 

turn in 

(tncium ck- MetJm 

cdidiifc. Pm« «< his exwrpM mxriumut ipu.1 Bmnfdhim. iM. ML XVI. a. 7. c 
fa^prtoHnmurumdlhocihuk. c) r.AAKIOI alO-KOPUOr «.,&-.--« T, r .,-«..-(-.c ^. 

RVIXLIO teA^lwmr mm« fummm <i '/A * ***>' «'•<•"'" ^« rtmrtfiimiK P»'t* 'f. 
*■« (Uiwui „ (? . «. p, C c;. I4 «. w«r. non n«n«r«h. pr« m iff foL m. f. p«» 4* ^ »'«^ "~" 

Hh Map. *,*,„,*>.,»***- 6-t'«""» <«"W- "t"i- -»'-A" -r '/»■-■ 11-1 iifiumti. Hh Miifir. pattrr fbumMamm fimfJiimm iMMtgum, '•("!- 

A* <%T*,,„„ m iW», Bail, at, Atiih. Aid?- 1141. 8- p'W- <?»• I" 1 * 01 ' 11 P*R*- *»■ «*-« '" 

I r 
■ 
I *//J/« tjfit gn*, ct fuo ^ffi/!^?^*.^ patfninim numtro ac lit. *. fcgl V- *- *>«f * G 
***iw «■""*■* hKc.iitioncs continent. p**er indice* in nfroindictm.^tuinhKiticn 

■■*>* 53! " ttSSTi ^£j«i€Sli« DldnS CORROMI P ra<rauoneni. quae doctt, fc^ 

K vera £*»?? rv . d OL L fab wniitt Uweilii > rfiiri fuiflc CORKONN iuxUia.ctaahl^e, * 

""^iK?* vTmuh* »SrMI MA iilftripti rollkitc dUUonrai «^i* MiM txh,b«ift 
11?"* e«ll*««*. « "J™ HLu u*ur-M 1 1 vmrai it n.fm nHm^m ^u^m <r» -■ 

Ad cakem- FfaatttMPtr Aim* PbiU flutfaW ijjj. rtt. Wf.ttm| 

«.JI^- n^.^p J.iwm**mmr *xtfit*S*r. CtUWMt tftt* a Wft*fkk\ 

Jiftrrt tlrwrt ta 
pmfaa»cipti 

hn, wMtct Ktf%i « Birbari vcfona, iptiQuiilimiro Longer** Itfttru lenpiim 

SCORWci*««awa^ 

BaKBAKI CmjUrilftft MAKC,J/fcRGIUI a> %*/* *&**??$*?*? £** 

«t oinwitcctiuilm obdoxii f»wiflt t w. rriklrt Anbibut ct Bit bam, GrMcunim au<lor^ c^ot^ 
CMwmacm cJcrc < c ci>cnint ; dcrfuk. cur HwclU i«Mrpm«i«fw.i* elegit, wmpc quu putw, ^" 
que frnuNanor ipfi li&buor ; lanjcm. quam curim adhibti<m m u^rwndi Ijjc <c Hicnc^q^ W 
vt/umqucciMnnwttHiiro, Birbari ct Vcrc-ilii, rrfcjU ftipcrtm*, cmuncliorcm sr|g jACKlrtafiucai 

111 


mfUti»m€tJr$tiUwmtirmtmM*m. trMttr «/i4 m*h*^**i**p*r**9****™ 

HMN, p«cm:<t iMH.rinLpW.3l. Tiudu; l^frita B^^SSKSS? ^! 
.(Tacor.t.^ntprictati^mOXlHOS.ERVNFM^ll, KVtLLl ipjjuiqu- 
t4«i«c«nuitM oteRdl fiKfint t «ii, rdtfrt AnbiiMi* ct Bat bam, Gfacc< m) WOvCOHIIHS fiaVi orfo 6>J/fr ft LMint. Clflhdtiontt in tosJtm litres* ***#* imp?** 
Jbmldi Birck**nni ff4 +. Ad'okcmt txtwdtts* BrntMus PrevoS mtnf. jwg> im ^H>g 

* cvm intlice vortbuaoctim Uwccoct Ltiino pii;^ 40. fcanygST; MonQtclTnlenrn pracfationc paia. huiua aliurn^ cnMnditLpnc U4* 

erC non numcrati^ PracmJT, 
FKAXDSCl b'OKTAXONI Monfpr»uie»iti praccitmut !>■»■ «■■" """w" *"^ M ^"jr*V""T 
COBVMtiOVPiLVM. Cra«oicxtui.TbictiKn<i*tioiici t\^w m noiinur, in co#v»nini*d>(ai1tti«n'" 

RVEIUI intcrprruiio ■ p. i. «d pitf. a. ijwrturt cotnprchcndumw libri V; fcquiniri|x|i«-b->^ 
Liber VI. Vl\ VIIL cwo*namintcTprctiti4>nUudof nontiWitur; tkiiulc 1 p. jfj,t.*da » U *JC 
tcr bitfeoruta v«ba fdfo jdfcripu irtqoibii^am cotlicibm erant ; dcniqi»cap,|fa-b,»d W-Jrft^ 
net cum brcui pmfatione fine toctorii oominc- Hi* anoccluntur p* t^t. b. ct i?i .a. P^^rl^ 

ttduiiur, ^**t , t*m CrAti + tK rt ^mJf*ti* ™* h*b't***** '• *?*»f i**m rttttimn** lY*ctff ^.VlLjrf 

tcrpreutionca el I>AN 17.11 gcrnramcaxn (vi<L art XII, n. I.) proftart ctiam lultcie, ex Q 1 ™ 11 '*? 
rt) WOSCURJDE ^f#jtj/aV# Affai materia. mtJiana/f. Trsdtit* pr M. MAKCASTOSK> ^V^T* 
NOia5. Gintg/iAJ* Med*t± I* (**?** twaum*. /* flftWU tt*?. ftd cikcd : /j»^*" ** "*V 
frt& BrruirJo Ji (jiuitir Ji Gftidto* i/ # «, inf.paRg. foi.auerr non numcr-iiv intl notti itafcj* 
<)SERAPiO fecondum nonnullm urn fee. VIII. fctuniTum alio* XI. dtAium vixit: quiJawii iM^TJJJJ 
diltinguunc et ifcim iimplic»tcr SUtAPlONLM Aribem, hunc veto IOANXLM t*u*n SLWHO** 
dint: vtACalitf. p. ?u Mtnl& f**tt*h T**r*tfi ?/*§*.?• t*. &&* /./*v. AV^a /. ''VV^iV* 
i>(*. T. /A'.#. j*/ # Oj^rum ciu% prima cOiito ftjtiiarfi 7. Ljltt,f\ 494. indicatur hecrtw* 1 ^]^ 
X\% ttbrr aQrtz&m Jr mAiauh fimUatm ; mitviWifSYMONIS IAXWOBMM5. aftq"* *^g 
a*J*r# Tntwfrnff, i€ ^'-*«# 1* /^/i-. C*#fUt*fm*t b*tt «/rnilO. jfiiri 5FKAPIOMS: '"^*|La 
^*X- *" K)*dU*m Jt A f Quim**fo r f *tt. 94 7t. fol. conf. &«.*. j*/. vW tkulu P^^!TSa> 
cenfttur. la a>« culkdiwc prolUnt «) PMtftM IU iUtAPiUNlS i*rtj Cmuii/*W<* *pjJ)* 11 


■-.-... 

i ^ 


mJtaitf. Liber de fmpltii mJitin* Jidus area inflm. Prafliea PLATEA 
Ad okOftl !*&*£»**„*****'* ******* ** f*ft*fj* *M*vt*t vtri Dtmtnt Octautini Still am* ****** 
m Loca riOSIS * f*plici 'tkirfs tee Bonetunt Lociullum Bergtmenftm 
»i. ' Tritfitin U nitcrdwW *re*i*rtmm hstutu 
TtM't'ittr GEMMD9S Ct£AtO#E.VSlS m tt&lh 17. AW. Itmmaru* %&f m ft*L pq;g. ai i. aucrf non numcrr 
Jfrto Srrtfhnu mtdvti ad oitcvmi */ tW Mr*m 9Wdm$*f 
Ettfj de Ar**«* in l*ttm*m t p. a, — *6. cui Kcnkiot p. s$. 
k *j j. /■•*«>« &'V**" - $«!«•>»«•?•£'•*■ b ubulafeu iikkvtriClHii«lL*quimrcrJbitur^.V*«u#. 
^i^''f J/ *'"^^ / *^™^'* / *^^**^^ / ' 4W ^"^'' wM ^ ,0S ^ S l ^VKSSJS totrprtt* ABRAAU» 
ti animal p- if*>— i6(.icrt*i» irtftatu* imcnb:tur lO. PLaTEAKII S*kwwt**i audit* txtttexttfrmi frj//it* 

,n. b;i^" M "' w '°* At 'caketn: lmptej/mm Itnttm m**d*t* tt txftmjtt rt+lrtu vtri tUmmi Attjf* fort* 
(tmJi Ajri* per 8eindrdwum>Ytrcettenftm **. AW. AWfW, rja/.foL Htec cditioad pfioremrecua 
Mnr^^pJfrnfecuamiUircfpomitt. *) Pf4ttie* 10. SEKAP. i\ettf/A>ittm At UruttU tm tettmn mtdi- 
0^M&tttrptf***bffi*** ** *******$*** <***« ««*«« I0ANMS /far&KJIAMONIS, m /•» ***/*<«» b*. 
!**■* fiiwiartUM tu*m prtfUttm Jit totMttt t§*ttmt^ fhnpJtci me M* 

(iW t Jtkft*** *t *^* ******* ************ t*&^ u $™ * c vittitm: AnmotAttemibm txt**At*m* vm*<Hm fUri* f imt *jp*tf**ttb* 1 *+*ijF>«* ddJjtu. Fr4itic* tttdm tatmu imi 10, PLATE ARI| SMrtnUAm vttitjjtms 
tftf, ad cakem: Imftrffkm featttt* mA#*'*to tt exptnfii bertdum Awmdxm ntjtjtlu vm d*r***t Odduiani 
$cQti tint* Mtfatrtmfi* % ** f*tt****** t$t**dit yxt'ff. J tbrmtt it io4. Et hacc cdibo, nonnili rccuft, coo- 
teittf <t p* 1 *" pnofibtti refpondet, u) /w W vM«wj«r titmnttmtr utfoaimm mtdu*r*m IDAS. ^hKA* 
PIOK& vi'^* Je firxplieibus nttJieinis ^/*» }T.u<Uit,m <t i*gt*i m AVLKKOIS Ar*budt u'jjfm fiber 
tarn***. R\S*S/9i/ZACHAi{JAE* ii/if«<f*/rt^»/rr*t«fr t ft«m i'tm **tf*rv decrnUur{Qlik£ M 
l*ae*m OALESO <**<"***** DMt*n*m Arat*n*rmm *mxt* xtfHt ixttwtm i**txy*&b nrttffxrrm. U 
stvJumtmetdAt* fX<*fi**t , *f qMtAfmHioa *ffjdrr*ftiHr t O T I'HUNIS HiiVM - fLLSH fin^mixr^ fi , t ft di/rffm* 
in t**i*m€$* Ad calccro: strgt*t*rjtt txtrndthtt (jfOf^ MrUbtr sinMnui ,,j,, memfi StfrtmM* 
k\ pi£<- 19^* pratmiC et ifld wcibidor. otjImc. ktmorumsuc pi^?. aa Scrap, p. I.— jo». dv cmuum p t 
tov-|it. Avcrr. p. ii|, — yju Raliip 3;j-»^- Brianrcitai pr*ct«»o<xpli.ai. quart Arabcict Hubm 
«<iptfnici»wjlficndiiinc 9}lO.$iM$lOS1SJfpmpluiumtKtJte4mmw^ Ex 

Ar*va*f uCr*H0mWt fTArfirttm P*m£t Ae£tntfM t DufwUuftGikntfmmcHtArtb yxAmxtttirattffimftx- 

ttrtn I********* SiUOl-AO MVTONU Mtim AK*ipt*Mxji. Atuljewmmt i#f*ftr A',^f%/ Hj /. -fl , w ^ 
tmwhm 4**e btfttd* prnfituum me*tt***tnttntm HtJtwA c****** »r at n war/at Hint M t»*U ,*{*<&/*** At t*. 

Arifovw tUmif*m y GriUu t LAtl**t t Sa pAru, <#jiti*tt t U*lu » Ga*M , Gtrm*MU *t H.^Anm fttr. 

Veaiitii *$m& Anittim Arriudbwium t$ji, loj. pa^- 167, aucrC noii njmtn(.> t iv^e 


Hqc opu% pUnc alixid ctt a Mutonu pottuscunkriufum; 

MauriUJtac Imcuae proriiM rudcni ac nci^uc cmtii nuiu 1 f**fjm** t m* 

ftm tafirjfti* 

Bfopnc iourprcut»o clt (liqwdcm in dcdicanonc auUor ft ipium 

cspcrtcra proritcwr) fed ex i^la nutorum ci ItKorumcoLUtiorcdcniuca. 7) lACUfil dc DU 4 SJ>1S, ^uj ct 
Amqtawr Pitauirto* co^nominitur, fiber d^re^ationif in medicitu, alicubi m Italia, vt r*«ktur. imprcf^ 
Sti ia ulio imgoo, cliarua t4i.fc«ii&wri6y&*/*^ayirf*>,/. j//.*. clique procu* dub jo idem, qui tttuio 

mmftuxri 1 neJldiue Y«ict. laSi. aloqut dut ediiioibid- ap. luntu K-r t , in fc4- indicu^r a Menktp. 
4t*, i. fbl integer MuJi« rcperitur t ftfir/T Jig*. /. /#j, top*.** 7*. f> XFHL t*tb, T. #l # ^ ( >st. «tit -fo 
ffQx;ttLtni JMtMij repttitur, a Kefl*** /J/- /.J. Exemj>br f quoii c^o pollitico, incolitmat tliuiQt 
chim re^ia cxtuium. ritulo f loco ct *nno, neto^uc pji;iii irum nument, eultoJc et Jittcm initidibui caret 
chartBqucai4.ci»nftat,c1t line duSio »4km t q»od in art/rub. Rt*t». f. 4*7. av. s«?/* indicJtur hoc tiiulo: 
lAC de DOSUiS XwwdfOT PsduMUf Je nteJicinis fimpliatut . caVrw AHnfmtgtms fime m.**t/Ame bet 
tt 4«Mu /*/. f/£. In oko excmplan hoc autiorit noincn equidem nondum inucmrc potui. ky! absque 
vUi micripciohc a praefaiionc pii;. 1- a* vbi hacclcgiwirur : // *»'* tfw hie ex pUr Im* *mt**ttm J*jrrf4- 
f*f. tfec a^r«g^/ma« **«»c* *xq**r*t % quibirt verbi* tituli quati loco fubticiumur luce ; /*J^g Jtor Pj. 
**inui Je mtdtanii fimphcibut; ticurur tutcm hacc ptaer'atio hif tttbhi Opm am/tim to€ A*f" 't'r* 
tt*t>*4m rttthcuxm tamptttttm tfl &r nc A'ttum tt mtdttttt 'TWiwtm M^iffrmm !ACOBV\f 'PAfJVA* 
S'vM 4, £4*194 i jf/. <x quo Iiituij patet, pentcram t\\a obitntn a. 1 |fj . vd Ultcm t (fo ant t tio apid 
A£tr<t! t S f*„ tt 4t tih. onnouri, Praetationcm icqtitincur mbricoc trtttatuum ct Hn^ulorucn hoium i-v,^ 
turn t p.T.£*dpi£.$. a. vbimtinccolftfiiiuci>n>Lip»t trad «u*|>nmiu. quorum funt decern :pr:<vrcv[»oucmnn:. 
dieamcon rc^enfent nndis nominibji frcundum virta (ua^ita, vtonwiiito.qiKmadnvucluinAV^rc. iantrno- 
^it^audeemim dc indicai^vtniiplicium Tu^tutibtn. quam de ipOrum indole ct ratura drfcribemh at uc 
tlD(ilin,li lUiititui fucriL Hoe veto pcculiarc lubct, quodauCtorca, qui lunc vc) illam culuuiiircmedn virtu* 
*«• pricdicaruot. vblque («;ilLtim notninit Dccimw tracbtut a p a*8- a. ad a7$^ b, col 1. cttalogum 
umiiiucn fimpiie.um ct dctndc rmte ad rincm compodliarum mtdttmanim tittcrarx^m ordinc i dec it Yud 
TOM4 GESfEftVM de chirurgrae ftriptonbu* Tig. if ft, in ioL p. »j,— 391. vtetapud PEIR, VFtEX* 
BACIUVM in thefauro chirurgUc Francof. 1610. lot, p- 101 >,— tt6u rqxritur lACOBi IWXUJ **i****i 
*****! *t phifyifit pr4*<t4*i % qitrn Ai£9t*Atwm u*n*mi***t t ttiuneratto rmejiortm pmp'utUM et 
<onpof\to/ Um 4 j ajfedut omnes qui A cbirwrn riJftfnJur, ex vetujltffim* tt tpttmi* **&**a*e Attiturthm ; 
J« veto eft idem tracUtui, qtii in mco excmplari ■ p. aa?. b, ad p a 1- a f tonrinetur et inftnbaur: trA* 
1 «"/7rt«iM «V a^/M'Aai awn ^rarf tf irrrrafai/bi'. Ha«*CTOnrtctimrwe*fic*ne htiw*oj^ 
^^poataucollau. nullum rclinquunukjbiftm.fiKumexcmplKC^^ 

» indicant, Dcniqut filcmio practcrirc l«ud poffum , huiut anclorii nomine • Sep. 1 1* indkarl Hertto* 
m 'vof^re, »r t ftsJefi Am*/*,., * tsmfttr te herh e U fte vtrtm, MUtim ** ^S* r *'****'** ia *>** 
V*ftr Ffjuajto BinJone t e Atlfbro PajOu tjjt/in t.eteum iconibuiaeriiftciiia. ibid. C CN)fl UmiJc 

aomin*mvixitiec,\.vciXl r>dc£! 
opt fit pfjmim cdltioncm ictdkvll* 
ncdici libn tmtQtjn HlKHONVy^ 

YMSVMAHVMimrfcQ 

,. jj.ict Ibroi SXV1 

Ad eakem ST »£lSSr»8S dl hoc op* in ,. vol. quo™™ L COrtta .oluT^ 
55l tZlSS «• M tU. I. VAIL WirMw^^ Mri«*«Wri|, l nolbdco ftp«ium i rchqu** J*. Preft*rAitro«t«n«xemplii*a ™m puitomimc^ 
xbawv Vltfowcn Tobmcn h*nc pr*enxam h*b« infoi^ | 


J..* l4 iwfir^*. ***" r {Wfum eiin coofcruaiof i*n ct dcpxrditomm p* ohxi re«niio repxr** tM> IKODOftO GtfA «w**»' b' K ^i^r U m%«ro 1 q U K*cU<>unk*inpcrtincni 1 apud lounwiocwim L c Pnmamojjvop 

toicttf'f 7&M$i*r Birthol.C&nfafoneriumdfSdljMQ j*. Ff*r- '*//• 

THEOf HftASTl *r fhfr***m9 % fcriuw * /Mgjfau AM fw^, 

Adrtl«ro: f 4*«tH:».pr Hinw Stbvld m**fe A**»f. fc fine anno (mco exempli n mnutflaMI 

t ion ctfi« PiS«^ nirarit ,&■■««■ Prje'itio HENR. 5YB0LD1, mn. medic* prtofa 

Mrci . fe tutWni hide , « hi quttuor libri ex Thcophrtlli operibu* (cpaMtun cxcafeNiu : 

'I'llliOPIIRASTl if btflvru tt t^u/it ptitf*'*'* Ubn ^mi*£titm TlflbOD* GA7,A Mfif* 

f.hsJfm TiM*t dmii tAptr* Urtrttm csmPbcitnirs I $*M*m vn*m Utrlf dt btjttft* , rfttrvl 

t**$t i/Mrci«. v+um* VH*i*it* fM&xtdMm Grstttrmm ft iMmtrmm a******* , fr*tfx*i »« 
Ml*. T1IKO0. C,\7Ai*ttrjrttr> r#mt P**ifrt* t *f*d LbrifliAn. Wtibtl lf*9* *dt*kt* **k 
iMiftiM i* Md&mi(,h*\ M/infifAW^/u n*§*%* libri priom p*W* 341, pracmLt£p»£ p* 
pi#r, jl rctiqui t. Itbri p?fi^ | f 4 + prcfmilt yiz^ i$* inO. pie> if. Iluic ciLbimi prjchxi tflinWfjw** 
diciu* ui XtcfAtum V. Vixn.tkcm m»x. cyiuv iuiTj Huic vtrliooem lufcepit . nctpr*cfwio< «q«* 
irjnUitit-rjttditikutartTtncc Ci>nqucruir dc tcxtugncco , (cu>m vnumuntumcxtnipUr iitCTCtcf^B" 
« tempore iiwrii dcpntttio. c) THHUPHKASTI ir ft;/(ori« f /rfitf rfrwrt if W /< ///£ tt mU f 
tipim*. DftaufiijtUf ^tntrxtitmt fUntanimtitfi ¥1. TH, GA7A tnttrfrttt* C*t* fir*mam**+*f 
ktt tht t *'.*!* t irbm t*tttf*t*f*r % i*dnt. Ad cak, B>Afit*t *f*4 AnJr* Cr at Aft/rum mt*fi ■ Jr **^ 
foL p*Hg, if 4, lie ct index prtemi&i* pigg. i(, UiUcn tncceditiotbinKCcdemc b,fol*> «»**•** 

cmllitiW:ui|-M(n. di/^irmf«mc;ji^ia^i/icttmhoc4ddjtmcoio:tf#4J(/*^^J'*' ; ^^'^ 
ftJSXFS iOtbANPS mtdkmt d^l^mmt sJhktvw in rtftttnrtUi/, **■* tirrmfi* tr**t ** Gr**'*f* 

itpffwu rtf!d4*4hfl*rrm. Ijj^duni ftpud TbfobalJim Planum %$ti. 5. P*S?- '**' P^^fj 
1*,. im! locate p«i;^. 14* Iluic edition) acetic prt*f*tio lOKDANI Oil- April If fO.Tcrij>U< q* 1 * 
« colltfionc rnrtiotvm cxemplarium t procciptrc (incci in Gcrmmii npw cxcufi (prv^oil &dx° *^ 
quo roo\ kt) tcxiui cmendiiioocm fuftcpiflc* ritqua ctum nomim btina mouflc. £0^* "^^ 
jT.« f -/. <ML Rvmllmm \ i%u % 1 pracccdcnti cditionc non diffm ( nifi nout liculi fhgMi "^S 

tvm u d prodiiifc vftKum ^Xistont/Sd* htfw* ^$m^ t mm U tX. dcp A ,t4«i 4W^ "' J ^ , 
fiL,iij><Uz4wrAit*nc***m*Umml.y. f*Jt mGfiZK inittftttt , v( ct A <*mmt**> J «*»*i , '**• ^ * 
^ rt#i*mu *•/(». nMr H i. /. P£TKO AlXIUStO *9it*futt h quibui in *drt. t ntiili eotnmjntf "^J: 
fixxcfthKcpracfario; A*. ^Idiiirr W7»r<^ £,/i^ ^^ w/(r A wicrQTFJJSr/ WtgJi 
p*c<a<xUbrrt Anflcjcpsi 
ARISTOTEUS « TIIEOPIIRASri *w, '** hoc pcculiui limlti inltiWl* il> '*':""*.&"• """" «&,*maa/m, wteM^Cd7tfi«Wi **TS 


hifaHMfcMlhr fty* &?*'$**** ********* mX**fmW\ **rtxtr*Btuj[*rium 
*dbitm*t\ Imtd. Jp-**w- fr^fiffiit f/,a.fl*Sfr 49f- ^ pratf. (quae dt eadcm 
r*li k>co put, cum eiu* nomine praenxo } p*£g._4. ind. P*R& ?l* ad 


to*vifimtfi % firptr 

quam Cratandtr ti* 

iwmiDf praenxo ) pa£g. 4. ma pag£ 76* ad caic vdc. lit et gtfavt etc - 

TllclOUORVS Graecus dc Ga/a feu Gtsima , in ciuitatc Thcftikmica oatut et laccrdos 

1 loeeh. T ,v ' P- ■ 'Of* medic u» vcro nuitiiuiM: 1 lordano in pracf. edit, lit* *L t clcganttac la- 

quimherbarumpcririor tulemr Touroefortio Wag, p. 4* con£ p. %%, Grat<um Theophrafti tifii ftrctioiu* quim herbarum pcrmor Tulerur lournciortjo Ittg. p. 4* con*, p. ai, Graecvtm TheophriUt 
Ae ntatfb earumque caufi* exemplar primum exrufum efle Vcnctm line anno , ex Biblioth. Ma/, indicat St£* t 
|I I iioid-apwu Aldum Manutjitm 147?* iol* AftrtlU*~p. uu.h ibidemque i4>>*. sti tol. a I497. Mirtt* 
TJ.£iv.p-7**M- oeclwrt '**&* BmT**MM&*UJ&f**'{'*i d *tiKrp**f* tu mt*t* Maim excra. 
p|trcftO»*f>*P^ iroT ^ w n>**'^: mi ▼f^^ *■** /* A(**r*Asv< va&RTrt v& Jti/^gtt*?* Wtf' 1 * 
; - :H ., r ,*.■-, iHkOPHRAS n tttn*m rmVm KmrnV, mm dnjhtfflH m»fm JtffmB 4$ tv fMMA 

f'uf ?' H f "■ nt fu€UJjit-tr m m Pfm ;.'-■ /'''"'/'■■■■■'-»«. • *.'. 7**Vi jji ,.vr /' :i«,v.*,-, tij-iAKtrjitoi .t/^t f«* 

fn&af. OftiJ * 9*4t f*tdtm * i*tf4nmiu*dbvtrtft*tf % *m*i+ifmmm»B*d**p*rtim ht*t im4ttm**tfit*\At* 
aw j v v*»» ot/«/i c*Wi tsmntprmiim Ttdrtl* - pAtnm * mmtt* ■ ;*fiw r//M b*S/t*** fittebtxt mtitJv, 
tela*** vtrtrum tmdijltt* M mttwnm txtmpUrium *ptrtf*rgMtM* £*m iumprstfl**fi*rm % turn //*£«« iVtfc frrmtmrAttenfm A£ itdtxtm, tx pratf tthxt tt fxbttiU t*d*m t*t*fogt slnndc t*gn.fit* t *jfi/t*t. Ad calc. 
/itif /o. OfWtni utt. foL pt^. 191. pracmuT. paj*i*. 7* quae continent titutum, pracfattonem ct bbrorum 
catitecum, quoindkantur: littfhrtjltvit* {u#»4*m Dif£t*<m. l>t »U*t*rum hr$9*t* LI Jt fU*tA- 
tMm ij+fi I- #7. Arifitftt* 4t}i*nt* U It. tixt}hr* 1* ItpiAm L* L Dt fifiit*> U h De i{*t L. /, 
$c Vint* L*LDt fit]** 4^W4^*w^ w*/^»«^Ai> ^rr/^r<r^#^»i(rl./, />f /4^^» i. /. 7?r ^rrfiij f. A 

Dt frAiftliH L I Lk.\t~Sltra ixtr *ist fiat dt QBtit 1- I Afa*pb}fjt*r*m U I fftSCMXJ fbtUfybt Jj.it 

txf+fct* 1t/tifbr*fii dt fi*f** Fifrdfm txfc$tn 7h§tfhr*fii dt pb*mt*fis, Totum Opui t>n«c txcuiuni 
eft « pracfitiu lanni 1 1 1 liK* GEMVSAU ninil •<! commendationctn \\u*i\ otitioniiimlicat, quOflnoncx 
t onccofvoiui caukfgo pacct ProOatliKccaikmcJitio ciiam cum pcatfatione 10ACI1. CAMi:KARU B vid. 
Fabric, Lc g) «i:*>ar%lTf>T *^i &?£? *W!** f ^Ttfi ^7w» */S*r, x«JTjr<sAAa *V7*/5^>i*T(^(^** 
hj.vi. THEOPHR\<TI hijforijw de flsntif, ft Jf tjtifis flvitjrtm t tt q^,d%m aliti tyfi*t Mr*> t**- 
iixtMt ttmMt 17. Ad ctlccm; Vtttttu jpud Aliifiitou Exftn[it vtr» Nttolu xrtrt /j, a . FtJtrrd dt fur- 
rifjmt ttrmm *v**t*tt i//j* t* p*6fa. pnemuX cum viu 'rheuphr* pagg, 14* Ev breui Turrirani pracfa- 
boaecooilat, hunc tomum opcribua Aridixcjia Thimo adilitum cue. cc ex com emit indiedtk P*tct. cum ca- 
dcin ftCCilitiof. comift*re» \\ oxcip*^ Ar.ltocdUlibrot ilc pJanai, H beopbrjibrum dc laboribua et de pbaxi- 
ta^a, quae hie omifla f"M » et Pllll-ONIS dc muado L, t qui hie aeccJit. Optimam hane die etiitu-ncm 
mmaKtf.f -n.mt* t. 9) KAKTHOLOMU.vs ANGUCVS, feu (e^umkim tlw KAK IHuj.oMaKVS 
GLASY1L \c3 (.il.-\NVYLUAn^.r*,cv profapb Comitum SuHofcietifium An»lne, ordmik Minorum, fioruit 
circa mcJium fct'.ili XIV* vtd* Strm^f, *t?. Uttb* X //• P, i*'j* Oput cim de rerum prupnftatibuv ex li- 
trii vetcfuin (quod audor iple in prartat-.one fatetiif ) fed fifK i^dkio ct tine eruditkmc collcfhim diloquc 
bat biro cxpoti'um clfc. mooint nmOtfvtr. t* C*tAbJ*tptmttit m Ulu.J nibilominuc tnprecio fuiire , attirmat 
Mm i'i.tiini rdtm ifod. tt Rtbtiotb* /* t tt*b : vcrum etiain tcOant^r it] rcLietirac editionca ,uuatum Mxnt. 71 
r>f. M/.trtdcam latin* tenter qma prima Colonite per lo. Kodborfde LuUck n^ftf* T. Lfr IK*. 
j^#Jir«Haun*^treiGalhcja ct vnam An^lkam, omncatn folio* indicat,ct quibu* addendae Tunc ex Sf^*» 
/. /. rci duailtvjc Utma vnaque Anglica parirer iofol. etcx AUrtkLf. jrj.&aHi a* i<ot. demtwn Frmco- 
futu in g + recuf* , cul bbrum 1 p. aecclMe mo net > e^uum camen omnium tiruti iiquc , cjuibu^ ipfe 1 St* tantum 
adicritHT^teltamibuialiis librc* i^irulircnt. Ex hrtde IHrptbut a^erc Ubrum 1 a* iddii &£*--/, ** t fed iCtua. 
eiStioniii t4SS-quam Ueib. bibbotlu I c. rtccnfe t, vt et illinim, quas c^o pollfdco. liber 17, inltTibiiur dt at* 
bntv* tt ttthi tt t*rmm pr*frttt*tibm* , ct cooitat capp t 197. a) L : .b<T it frofrittrfibus rerum HAK- 
THOLOMO ASGLICI. Ad calcem: Imjrtffuf rff£t#*tmt uif* fixttms in dit S V*imti*t (oL fineblbtto- 
tK>wt;i;i\ f >o*rii>hi nomine rt (rtginar. mimcrit t chirr ;^ bj Vt#tr*i*di fattit BARI^IIOLOMEI AXCiU* 
Cl ( «r4au *W*f»: wttrmditigimi: QpUS : it rtrumprOfriftdllbuS imfitiptvmt AJt*mm**emjtudt** 
f#*m\tittt*ttmiAmdtnm*\fmmMMtt»TA: Ul*rc ; At tvdH$rt*rtt*f*tt*m: tbMUtgrAfbitttt Jtr***J*f*>m : 
*tftt*if*h>t ftlnum. Ad calccm: OfM dt pstpr/twtlM rrr*m: tdttam a flirt tA*tt*t. stttftit **4t** 
ftAtrmm mi**r*m*; imdt^mt rt *tfmm * t&rtttmm tt tmtmdmtmM st ftr Fridtric PtffUi ttmtm AW/m- 
*Ww, imirr//«m: txftafii pfmidi virs h&wiis Kober*tr ttmdtm tt*it*tu imtoit fttittttr txfbttt. in** 
/ij^-V^fotiinepj-inar.numcm, chart, ijt to) CLAVIlIVS GALENVS, Perfiimi in Atia minori 
nttu», cii«, IL Athcnit* Akxandriac et Romac media** ciarulimia ^ri 4 C*(ttL*. it § t MtrtU. tit* f. W^ 
9rti,Cr.U Iht* 17* /• ji#* I*mr*tf. If*** f* n.Srg**p. *?s- JMf. 71 //-/. /j j.)«mmo medicorurn prmci* 
pe* tittko per piorj TccuU cOihl«oratu*» iuulto* vanosquc com?oiuit traJUuis.ouorum pluhmi (circitcr 170*) 
pcJ<t«aiin typi* exfenpti ct tan Jem in aliquot volmntna coUccli funt t fal totidcm terme (circitcr 14c*) in> 
tcr ilepmi;to« rtCMnlblcari quorum omnium amphilinuim ct llupcndo Uborc cooquiiitum catalo^um cxhi- 
buit l4^, tiM i i t <. p. j/j./itw. (o*M<uc (until notatU illiv. quorum btim tantum imcrprttatio prollat ut ct 
o^proruppofiotiiict Tpurui babemur. Ex hi* huepmcipue pertinent J* fimplttium mtJicamrmorum 
/•rWdtrhif Ltbti XL ex quibua liher VI VIL ct VIU. dc ptati* littcrarum ordme a^unt. f<<\ fecundum 
m&a»wm Gdaiori fupta ^ XV. iam ii^amm ea ratione. rt illarum co^nitio exukk nullum plane airmen- 
*am cciKnt. Iln it* omnino fc liabcniibiat, f«ilr» conkcuira oil dc tcliqaia libri*, nimh* argument k Jicct 

vbietumlim* 
^dttiwanuut ctif 

f'ltt'fi figilhtim , qui diao vltimi libri praetcrea fpurii* acccnfcntur fc fr#»/: -*ft"^/* **r ;*; *S**/- *'*i 
Jpm on omnev, execptk primo loco (ndicaM* breurtrti* lludio practcreo. Omnia GAuM open j-«uic 
Venrte! per PhiHpp Piocium de Caneio iam 14S<\ in tot edita clTc t ex tW«i> Cr/* /// ^fj^ rajbeae 
*£*.*• ^//. ouod Hdem (uperat; MxtttAttt vcro 7. hi, *'•- hane edittwem ad quud*m tamum rcflnn* 
fi^ Sum iiu c*uto* I^ro* dc ftitipl, medic, f«uk iam eontincant , mc btet \ fulncut indKaiTc. in qu.bua tttUfOfijhs* At covipofittont mtJrcamttuotttmftiunJttm^titrrd itemque frf /&i;*u/j WJ* 
pl>ciiiin ve^etabilium frequen* fit mentio t nee non *fr frnpHcibut mtdteamtnUi *J Patt 

' I m t ^mlixorfpcf^tor. ****** ct pmififce*^ 
m iimucn Yohimcn poflhko , cmua muhim put* h**ieV> 


4* v. 

AKIO *«<» 

' j \6. Libw h« pcrtiMtci oon cofrtioet hocce votomen. 
tmiu :■ 


UK „» & ****'> # miM GALbSlirfF*/4fMxAm»ri0u.. ^^M 
K \ idem I #***» bummfpmt Uii9f bn fnmmm wlmmtm tptrm g*>* ^^ W5fc^Jffli.1Brsa» 


u*k aocrf non mifneriL 
cnri Vt^CCN IINI. Qui CMfam huiiw e*J*tk>ni* h*bu»t. JtYii«*ANi ntdtvsen tttttm ttttth. m <* . 
i-r I™ -»W 1**. W'** u «**'*. ch «* ***• ,Ddcx hbf ^ *! comcmor. < bin. i<x Ibc «*»»»[ 
act thil * v*tmttfm?t** mrJui*** et q«*km 4 p. in . h «- ftJi ;*. b. tm hbm hue pmuWTI 
dc l^tumhK ioiCTipiiwiscpcewlwn: Uk* *>7. u vttt*um<iui**r*fim}i : ir*mUti**t HVMAISjattSul 
r#«/»MM *■**- '*■#* &«|i**««r I- VlLapp. n*tt VIII c4pp,l?t>. icruum volumcn r.jY*, ,. v 
uiihca iu Mttco : ukm/M v*bm*e **r€***}*ntmcmfttB»t**tw**: fclcihcm: W^^^jJ 

■fijfcf *f m<4***€ t*ltt*t* t**JM$m* tm A#tf »**//* /*4tt/rf/* vtf*mtn* dxtttrf* ttarff*.nfA tf tr, Gifr»ta 

Mm m*M/c*f. f *vn* *rrfe**tim a.:*: *.*/ ■ tx*U$m*$*c t*rs ftr fiimtm vtr*m IdCob. Put^ 
bmi ^fin/Wr^o: f4*jf tfyUt* tfti, p%4*t tdm tm*+ etort. t|S- *cto!uiw adhuc tlmfa 
ttun. 19. fct huie « tfltccctkoii vo<umini prwfi^j dl pc<uliim KVSliCI PLACKXT1NI tnncti^ 

v , ... t . ■_■ li-l-r-^:' prit i::o, I luii^ cdicioi \ RulK« :.L::k-iLni :.:-:*ci.,i ■ 1 i(4t0n rr. mcotklM : ,; 

cj A. if if* prinu pruvliit cxcmulara UrMxtodmo Vcnctiu ipudAUumet Ar^tr t AtTuhcumafcirn 

him. (W*, -*frff*V^* */** **f*br*Lt.f, fit* Aftitt. 7.//-^. ^*/. C-V. Jtifc /»f*/. *«,/* */<J. flak 

S*P'f* sthK*fl»P'PP> f*X.tetihT t Ilp-it*** >S* :fr*€mi J*he 'j/*f ^J/^i» f//^/*kera Tcnicfi 
et emcndiuor ab e^msibui omen memta flOddum purj;iia poA Ucik^im 4uiok quae haec elt: TAibO ! 

«-r«n#. GALE8I ftwmtn fommn ftmftr i«i t yttytt pimm* tnemmtikimAf **ifrf*m t ^u>« 

ttft*r*m tt vttmtk frruutm* im fir/}***** ^m^Umm t$ pynmm txpfoimm ir*±^*i 

ptmam m*t* *tfttf m l**ttm *t,UtA w&nt ttfint F*I<L ti/i,u\ clJccm: Uv*v%* v r«i*i,» ri< }*+* 

fijA^V'C""^ ■*" " fl *■< i*^«'«(4^A£. foLpai;i;.f*7.prtc(ni{r i HiFK.(ii;MVSAUfnbi 
cum lit. plit^ p»ic% itf. /j/i fit**dmUtJ. **t*J. id Ctk, irv** tf* »j 3%t^ut i^t^(A«a r^r^Io 

E 1 P^B* f f T * **»>« ">«no . qui primo loeo contif>ei if temttrAtmr* medtiAmtomfa** 
f 'run vr. Vi I. (i VIII.. pne xi cit pfjctitio hFOX* KVCHSIU laud '.' VJ 9 44 — — ^ — »' r — ^.5' -*r>* 

Ww ^A et a p. 47. id t if. 11c cjpiu r.JHKf n non 
1*,* j 1 .^^t ,'IM i m^uuniurirrtimrftntuf lutemiaUVL^ l?f f VIL 1 if. VIII. 1^ ***** 
* ***rm tine lub.triptiooe id cjIkqi pag^ ^^ Praetniir cum tvpocripfa* pTicfidoocNfr^ 
/at/ ivm /W. 4 f*i. id etlcrm: **{&« *fmd h. flemmum tt lo. frafm.Frrttnwm Mf/.f* 
4f% l^»ft«w,prtf£ tOAQI. CAMKRARIIpa^j-etinnOKrATOri««e, /^/p-r^ 

7 i% ^Qu^ai K«dn id p. 7I7 . /Ar ^ #^„ Utinc cum cihur;* pjnii infa»-f ft ct fc*W * rion et poftenoei fic K »iti-m<bu». Tit et noul GEMVSAfl pnef 
li, TituH 

prtcfltio 

demise non d)CLni]|IGJlil 

*e«i^ tfftt Mi^ t inAa ' 2i "*?* ** ** «**■ «»3" StgKS « «» lt^ 

*..«/. L ft l/M . ,h. w.BfS 7 **;™*FAMP£l,ll ,/ffi„ IHam ,„*,,„„ bt*S» c-'."-** 
J»». pn*m. 6., q^nim tinEulntuin im.U, -.)!-_ LC.'" '"T ?:. ' ,l! ' "«(t«i(«» in nmlo iwt"' 

quorum 
: ID I' com p I^™^:^^^ 1 "^^!! 


ion ' pr«ctcrco, idque tintucn ifld«*^* loco cpntinen dMilicrVLVtt?" 


■at *- ,**t 11^ •'cm. 

*3 ^,1 B extlterwnt tmm $ttm% r« ■*• '« friiraw, b«rirv* Afffffawrw ditimth* in <ti*sm flaj**MaaaM 
a „/.* rrrgav/4 " pf**** ************ rtfiitrnts. Qm,U r *n*i$% f f* r *ef*, to &&SZ | |7f I 

GfAlVSAFJ) mte^P'*™ ******'***"** ***»1** *********** tm^Vfim I***** CMiiMVMM* ex r « 

Otr'tmP*!F* dtttwp€*T»*j>r*f*x* J*fi*te»*. Jtofjf* fr*etertssd/e*7m eft *»dex tttim *Hr* fU 8~a fii . 
freak. M^ftrH**^ Frobtmuma Me. kpfcoptun iM*toL llacc operum QM coM,o mafltf 
e* l.bn* lUiEupctf, i^quwmi \ III torn* ct imbcc rnvnU, fed mote inacqualtbui, l^| c amcm m IV, 
„4 ctJIigand.a. Stiuiito 101m pccuTurn . eeaefixu* efl titulut omnibm vcro idem loci* e< ionu* fctpctfa 

lp &trt«»tt©-iroptttt**rt^ Lib.ifig.coLi*>* pr*cm. chart. i<L r l 

VIII. fi» ■**«. ™T C ,m $5. i * T UIKl h K» *« pcroncnt« ex eiuid. QEMttBDI hn*S 

pnttoW et ou.dem L VL-VIII. ■ t col 150. ad *„. q ul totrfem Hp hit K pracccdem ed.i«> dilim*ii,m. 
m f«t adhuc ib*qu« numen*. hi hanc cduioncm practereuni autom , ft cxcipUt A>rf„ f * , , , I? vv 
«fei lAraitt, elk haoe ctridcffl, quam aJn ad a. 1 r 4 I. retcrunt f j a. GALEN! fa^m**, 4W«rrt4» 

w trvnUntwku *er IANV M CORNAKIl M ,lf/^™ «j/«a-p ttapaMl ** «^« 4M '*?**%/,• tK ltt * 
^ i w ^» ^« frf//*/* <*/>(*/f"i, Atuhtrmnt ett*m num Prtmtm, t*Ht*m nmmtrtu .trr *«*#/« 
^a)NR^GF^NtKVMAW/^*i«« W /^w >fM ^f« f »w«j««Jr Wt t,m t & s *, r „ *., ^ .« 

mxiHimftS*^*** *}fr*mt Mfjjtrtt Mmfimi % tt* tiftcfe At mttbcdnt tr*Q**t*r it 4*t*ttm*t tilt la 

i»$4r kdert /#**■ "« *mw*m fiktiim tfi ***xfm*dffim* t *l *,,* mk ^ HM ^^^ **$**,** 
isfiL */«. Ad etlcem: **fl«* *w Hwn. frriemum a Ntc. tfifcoiium 1/^ fot piuif^m ilbm 
"kw « rcliquORim m \ Ml. iom^ in.Jiceipqur. itc m<|ite impr«ilw (n coJumm\ tliuilit e? fir^ufa ourne- run e*fcm eft. «t in pricei aliuonc t el tomi^ lii^u'ii nerum tdprelTui e(t idem locu$ et j 
<ot. »Sa pnemTfla. inter quae Gonuni ct Cielnen prtcfwo , chart 10, T. LcoL 1:16 iir «tIO KAt'f 
HONT-MprKftt. ch. f. f. II. coL 41^ III 7f6- IV, #44- V. a 114. VI. ucc. VIL 1 nW-SK^ 
174.(01 col 69^ libroi hue pcnioente? uerum contmrt T, V. a coL 1 n* id 144. quorum Vf. eoofUt ex 
upp, \ft. VII, 114. VIII. 17% numem nunc iddjtat. KicanMo, Deque GaLENI lihos aliquot iiraeeos &c t 

ftr 10, GMVM XritMwvm mtjittwm *HH?rjricn.l*r t£*ftrafs et B*fil< 4* Hie** FrobttttU** ft ATiC* Lpi* 

fitym*j44.u*±ptm.tt6.tt79.<Ax<*ii^t^ 

tut* a <tm**tntmr$* tUmflr*t* t P**tfiv*p if** 8irtkm&M t/jt, In foL chart i$\. et praemtff eh ifi 
fxoula,bbre*hucpertin*ntcacontinere. vetaewm reliqua ttw voL duiikm cur* <4>i*\ ttf+t4rtm t vtDOttJ 
qoofuci peeuliam tituli hnc 11m ndacttit Cctcrum hi l*l>ri hiilcnu* ciuii li^ilUtam etitm exculi font « 
o*iem, quantum inucflirc potui. prim urn feiunduin verfoncm GLRARDI PariC apud Simon. Coiinaeum 
ino-roL vts\ MMit.7. if. f. ?s$- A(wdmeaireruaj«urg)CtGAIXM if Miaum mtJicamentortm 
(Scmsttm Jtbrf AT/,Tllr:0D.GIiRAAI)064ja«Vavwrr^m. &***»£ rtit pttrtlxt ffatNttku, cm* 
tUtmtstxtM* /aea**^^*^«/^^^/ f ,;^7^^, x f>^ ( ^^^^ //f#to| ^ < $<&*** i*f*pt WsO* 
tm. Hitmp*±mi2*$r**t*r. fArtflu *». teevh. BofMrdum 1 j*M.ptgff.saI.auerCoon numerattt, tit, in. 
*x P*fr lfc l ' a SS- "* l«qq^<nnex*Ji clt C4/. AaVf 4tfstmit*t*m JM/a^^aM/**^**/*,*, GVlNTHIiR tU 
AKDrJ£SACOw^/fe/e.h)foJrm^«/o t omnia m quae de fcfiolut memorantur. Imvimv *fU Quill 
RovvUttm i/ii.eti) j//j. in ii. ad cjlcem vtrititqua>: tmgj, fx<mdfb*t Philibfrtm RollrtiUS.Qgsii^t^ 
pratmtfl. paRg. jj. Ea hn ctlLDMbi^ quae non nilftitoh anno adpretro diffcnim, annexin«U/^Ve/I 
naaV«ftai **t. /*#***§* todan interpreter fed nrtttixa eft PHILIBFfm SARACKSI praeiario Mil i.l- U. 
nani 1 f 47* data, ex quapatet , ews cura et c^llationc cum craeco exemplari Aldwano et Gcrmanico rram? 
eoitKincm tmcrjLitam et fubm*Jc annoeanotiibu^ illultratam etfc, quibui rypngraphu* in brcui monlto acWt, 
u. quK aoq (uJctio vifa Turn cue. hit [ J notit mdudi. ^otandum adhuc , Fn omnibut edition but ha- 
S5?! r «5 llfiw librt* c»wos expoi^ere non lolum Hut^ veram etiam quudam ex iU producU re*. 1 1) 
pid^XlV. 2, J vettiftimma editio 14^. Venetiia a lo. Spira excufa in-Uc*mr a A / IK f. ut* itli vero Veronae i t 4g. a Heu?hemio oiata neiratur ab eo4lem thd. a\ //*. tuts s\ 

Hani>eromne\ hah ■-*"*** ^» prrtio iemper FLIXH luitorwc naturati« 

habuerint hoc op^if, eelrantur repetitae eiut cdittonea. quarum folut MMistrfT, 
: ; j-. ■■ 1 ;c^i. et i" j. i f ^ «d i c 4 J* qtiindecJm* practer txea in Italicam lini;u*ni 

iafrae, 

ntenttMaAr. %lfiiKp.jj4* FerrariVper UniC ftabcaB ab*1tfnA M^afaT^Moi %aola> 
ruhKefoata) SICOLAI LE0NKXN1 //re*/^ ^ Phnii ft plurium aliorum meJicorur* in mJicinj 
mdTo? '^ /" Mflf AKQBLO POLITIANO Jtdttttum liusitm KtCOUI tfiflola mi HCRMCH. IVU 
K^ttrtARVM At/rraai «/vp^ *Uftmfimt*t* Utadim NICOLAI dt PLIXII ttjlunum aliorum mtdtiwum 
w« flONUw o;m 4J FKASaSCVM TOTTVM ^. . .■^■ J -. Uxtmftm. timdem SICOLAI aii llfKKa 
MKNOCI HVM fpljtoU) m f«j r^i/iv mAitrtA dt nmltu fimfttifrm %mtdri*mtmu ftrtr *&***** t* iv^T^^' *! nmus tultTn * q^bocopuacx variu rtuiTta coma mi na turn pur^are auftHcrt, fuitlJit 
JW^nuuj/iJfrt* nwi et mlt***m mt&frum fwrtriiw primum 1491.1114. prodiifle annotat M 
*-* l wkaj#j*/.^/.fij.^ - "eecxh*c^ Jtl fl*jmp. * Set*.* KYMVM tltnti* Atqme Alwitm mtJ*t*rmm rrrAt* t*nti*ent*r t Ad Cakem ; Imfftjjmm Ferr*r*AfftT fo. 25 ?0f I?* '/•#■"' C*A ^f4i/, 4, ini;uliior. fine pai^inar* numena, chan. >6. f paw ijj. index errator, 
rs*- *' Pjimae epilfcolae praetixa eft LVUOVICI BOKAClOLI medict Ferrancnfia praefat*o» qui indicat. 
ihn-l^.^ fi * mtu no * wm n oc Opw editum dre, et deinde mooct 

P^umone* q Uim Pliflii error e^ calimum itnnxifc 
f^^J^«ntiae die III, lantaar. 1491. fcripta Leoniccnum potiu* contra barbarorum 

nc exctpit epiftola rUfOSL Pom I AM tA Ixo- 

quae continct quatdam obiecliono contra errorc* Phuio a 5"° J^puiato*, ad quit 1 .com t emu in (ua cpiltola (imul rclp^ndet t ex quibux patet , vel Leonicenum 
i-j ,.. lf llTUl * ucrJ| " |li: v tlim|tll|t J'^ i) .-M]tr4uim typat ascwIanHaar, DDatanaanacafc idaifcarfl aWiaoo 145 j Puhl^ ""*****^,^*- t ******""*'v,<ntequ*m typaa * 

oui Cu\ ** i|>(i Dlir " ,in * luliw i* 1010 "* hunceditionii annum ex eoniedura tantum lodi* 

• *** T f xxfr\f.J7+* Op*rt oouuro 4 p*g. yy, id if a. Tottodicatum excipic Totti cpuloUrcipon- 

(OJ * foria: 
IfO* 

i... ANDRbAM UHHW1 JJJJij^.Ai, „ ft. S'W/lt- <»*. W. p.;?. 17 f. tot* o r* £./.£* ***** GAtotifmt AT/ DM 

■"ifttfinr. 
■ •,.,. .L-* 


folio *\cuf»» fimc fa**/ 1 . */. W* »* ,« tf jW' ™™' •"'/*"- 1"« twmdUwiu ft*mtt*£**fi* toffy utfkm p **/* 
liiui l»-*iE 1 «* A P*» ?»• Ana() M»*- «sJcm «lhg«Dono viMcura PLiMf ipu biftoro \eci* Ad ulccm: f^j cmolar b] GFLfflll StCV NOI nstun , 

li\Kl ^** m tmtrUA'ijyW r&tt. Jdditm tjl *d wA^tem fimd^jtrttm ammeittMrtm . /" 

CAMMfKTtS -«»*«/<»». f«* f^«« iffc ttfwhf*t mirtumpru td$i fittf* t 

fa FhwAvam t\t£A*t$r*im *[*tjj*m[tih$t *r**l$imor, vtrwmm Iq, KQtffgH tt L 

/■■ iiMtxtM tftr* i*d*$u+**<TbnMat Anthtlm BAdfn$tM*fiKvutmb*i i$tt* Mmx* ft ■tfg 

pfta_ Pnh* ■ c» y. i-ccict mo 1Q* BAl ,- l\ PALM AKH^lhiUvcct^ujc iplc Jilhujui^*l[(iuiiii C0)dutff 

tukrit quic^oc*dbuccfomili«Mb fujKffinL Accodit pcailuritiiulo Priwj fan Pljntani indx 
CAMUK'l'KM ^/iiM*^/i«»J»*£7^*/^/4/0^jw#fc< tAitflAfto£lA t et*$Ar]mtrAttttr*r*f*tttkmtikKtM 

tAtM*t* GttgrAfbt*^ fr*tttr (mam hi& itmfUtfitmrfjt idftWJ*}**** tttt FhmtAWQ z*rf*m**t timx** 

t-»C^*i?*- Vtri^»ep»riipfich\icflCflmcTii*j>rjcft<K>:priorVicni)ftc p£anonucFrid.cLl.Stfnp£pcfa*Al 
to Cikmbt Au^vilt. ifi^fcript*, quibut brcuiv Vllrtijoi opcriv recmfio ct tommfruUtio coraocnt * 
dacvn hoc «i*mc)C. PUKII SECVNDI Htjtmitt wmnJi libri XXXWL txfrjfrtm* jitfirftfA 

f*£Atre*ctitm txintMtwtw tt t*far. $*fi£r*t iff ^mj trrfxntxH4 % j .^ fotimi. [>3i5^7l i>r*enrfpri 

C4»dwct h^tc prM«r timluo> t P)m»* pci«htionci « libr X (cu fcbronim omoium dc^hum, «!ei:c««a 

HF.HM, BARBARl, GVILHOJU BVDAK1. \|C BIKAJJ>1 ct IU.CAKSARlU|ttd»n«n in Hmarti^ 

Oum toIkx«um ( a tjcniquc talkit. quae litt<un huic ^itiivni KteiK-rtnt- Aaxil^ic SIO!^ Gi* 

4«»4i^//4 ( ^fnc.^in ? rMUuooclUrilc«cilciwJMuiujr»,rjr,dM^^^ 
tlitn«com<[a*j>r*H]*f<. i»a« p*^in*r.ntfrocr^ ch*rti» i^ Cp%& fi, Scquitur iJcfliaue prtsS** 
AifX toC MW JtaNtf mst*r*Um btfatim tdtxtmUmm lO.CAMt'KTlS 

KMfnpWHGSK^Si^S^ *»> HAU(llAn'vdAU) bca(ftittVi w ABBAS, totttf^** ?N^ .-,*.,,^, 1 w.,^;'X;i; l " , ' , ;'f? , .* l *«»>-''-*«"Hi. 

inJxix-f) fri4 W4| C>m, j«L ftrS f iii ^ri "^' ofttol P ' Jl - P' M I. b. vbi ciwt, a^ 1 "^ s Is 

S5 tf rtt. Qui •* t»»m *»« Iihur* ftranlrt*! eltrtstti bit f.lf<riti ,*$,. Scquutiiur p. (em,. haec moniu 
quibJi fubfenpium le$irur : /mfrtjmm ,'tmtiiu d. a/, St/t. i 4 „. tprj BtrnarMni riciidt nouarig.u 
frfum hriKt SThPHANI pr^.ionem « conlbK libri. feu to*ti^*Sr3Sx2^& 

f/Cjj.Jr atmtlum lumadtium rmluta Igit ; 
OtW/Ul tii*ma*e i iilii *i -i 
C. i'.dt ,'tmlxikn n. 1 

404. C -.. * ~-W„ W-./-T-- »■ W--447- Scquuntur .icinde mu.er.lu et .aim. I, /n 4 S. _,',,. 

n. .fj-rst. rcccnftnWr. iwubuUi turn C. r f A mednum pH , u Vt«,» wnfaSS^wS 
icm luce pertrKIii.o quwd qunhtltct cl vim Inu.le fua non otnni priuudi fie , & U* una UrC vi* 
|*rt4 a in.nud«iiomuu»r4b,c^ 

torn eouc rcpenunrur. b ) Ubtt f ow« wrrf*o« necrjjjiia continent ?■/<• f*ptem-$» Bit ABBAS MifmU, A8IMEIIKR MOYSI £ SOAR edldin .^ut bf„ lf fi,' l&a'rffiiUcsfSS, 

P«. Jto j*. , ;*„,». MICHAIXE l>F CaPKLLa ««.»,/ «*%, Afl« ftJS fij£7* Ot- 
to 11 dutn/u -**/«i*« *i ent.e/lu iS»jlr*l*, fmrnnx^H, lam %«U mjrijjki i/ag. Ad cil«irt' &* 

tx*.,>m?rtf*mfui, ,,„. i* w , „.w,^ ( ..,*.,„. 4 . pigg. ,,,. , u „r H „£ nu.ncr.ti. /pra™* char. 
ft 3. que continent dafaa bum ligno incifa , Hippocralis.Ga/eni Hali^ im^ine* referent*.*, 

orniMm, rt Alirb. it CotUa breuem priefHioncm tmdi pJ»lin»ej. 1 « l -..d 1 ,rtir, m -«M nei u 1 «« n l V r,OT!*- 
nuhuerarumcrd.ne .onlcnpti. Cetcrumh«e edi.io. pariteV column* dEfc e*; u" . Jn£ S. lX« 
Kta R<mi ct n-po mtdta nunori, vnde in ineuftim fparium red.d. eO Plur* .1- hLv Ahh.rV Trr 
vim.,j,requcr,,c,n. ^•JSAKTBS fSANCTtS, ABDOINVS (ABDOYNvf) fcu |)"t Sli si 

n>lu* mod.cuf ( vii. C,/». BtbUtih. f. „.. t. Mtiill. t. ,„, *. UtM. 
Icgiiuripud/^*./.*.; cl>ru% lileotio peritut pneiir. 

•rti ■ « «- ^«r ^^i^d/X^ £223.^,3 ygfiafB 

^.crorrWlmnhKCpriefigu-nu,: topi Uttr it wnriut fmHf^Ws UE AfmOTMISA dr Peliuro feu « Pifiumiti vrbc 

f.u:lxik.7. I.p.jif.i tt&e.XV. (oonXVI. «t 

i ■: 1 doud eft, qub opuv ciut non fu'nm cum prima //*. rerorraiUriiiruecpraeli^uniLir: Imtiptt t'tbrr it litntnil qmt 
ftrifh(fiimi fclmM'rrii w^il tnfifii mxltk tint itpil Vtntn 

*S^n«rVW^?K»itT?±SC r 'S **Z**y- *""»" Mtii,*Si£l. M mi*m IZl 

hW 'V.- - ■*"^"'«" >«r*« '* i*ztl.t,l.hmi 11 fUtiu. S.llit .uiem hie .raiUlu, ?,. caDieLTi In. 

«3, ! n! u' " f lp,n T , ' b " Miniilibwque interne fumii*. vl « horu-n l.rf.on.b a f ' 

S S 1 ? K""'"'" ell hoc opu. poll tc.,^ hoc ritulo: b) SAMIS ARUOYNI ££ 

C*t«Z . / 'H^umm.HHlimgtmmi^mmtmlAtk.m itf^FEKIHXASDI PUN/FTTI 

. WHfn«m« w« «j«' whr«- w #. w . AdctKemiiidki.: t^.w ,tr Hmr. 

„,"S ZWISOERI. «index <h.«. 
rt»/.b 1 1 r, /«»^i. PMmirsiii rwtynl 

. lW*e tW* ".,!/.- ,Mt*jMllHt, .„> m tal .. 

fMiMti^m,, quern Hmcn oee Jig.Uuim tddkum nee priori ifuerium'reneri, In 

bm ,4) |OANNES(v«lyi»li.mo n « n iMATTII,EVS, PI^TKARIVS. A pjl.,.7* 
medicus ialermunui . q U cm alii fee. XII vel XIII. tin Initio XIV. 

'" ^.^l^^Fif^ ^Pi«* 


' ^/etn DafUrui p. f,, . hoc peculttri litulo fequiiur; fEfil) PI 
Sui^Sr^f' *.. ' w > l ' ni ' I't- tr« . "»t mmu xl. tiiti, »* 
hie «Z','" '**" "tritium*, quern t.men ace lieilhiim 1. 
2* mmiu v,i to. rKmiLnintiirtiuiin.1. 

2^«G*lfccemi«c, coRDun.^ru, , 

"waftiridiw (w27Mtnti. f .t, l „. 
opcr«. quonim vnum prattles, ■! ra Mmm aufionim operibu*. nuiu|ut m 
^^-^nctiifM^. ct Mode ibid.,,,, 
|^T ipfum vcro PUieirii hoc t vero, quaiKumfcio. fipUuim(nilifone Parifm if|j. 410. 't/tt 

ut.folum hue periinmi.«cinrt.pro.liit primurn eutn Strafiowt 

rt mo, esculH, vii. nmmtrum Infer, t.a. /-. r.. Intern vcro 

-""'". dequono. (bq. 10. g. conf. «»im st/efue hului irtie. 00. 1. 1. 

"E-mprtUBtur. ftmnduB bitennin, ordiocrainorcaliorum birWorum iu cplicaoruJ.Tt pr^? 

^-^ «--*». s^' 

tm* liatibtw ct vinbo* fd-immyrfo 

ttirtn?. \,Udtfi*fi fa ("A Atatot.T. /feu tr.fi u+\ "^ 
**5 <c|trt iriori. bee *dei> vvquc viKpcndtodum til, vti cenfu't JIAHDVISVS iu km ergo praclti 

Uriooc, {«»/♦ F *±r. fall. txt>*„ 419*) licet ex ncopriti c<*fcrujtionibui parfrm aceelTerit. ■MfAl 

b\tmtri§ 

tit /ftrtotU** 

SSLdNR 5-S^Sl cSa feu fehi, u. Ddbk mrcm boc nbm , vbi ca. epic *d « 

tinea. faKipmt K% pradixo tutcm eJencno omnium librorun., quorum 4f - « torumctni 
nun tofcririm iMtaDur, P*«. c* , ouk <k veReuhii.bir,; ttgunt, non vn* ftr* rcmhi r. b) 

BOLD. Ad cifcfftv wj, ■*»>* ^*A io M« P*F'« r - ^^ Wfr ■ fc f J** "&ES 
«t»wdic«Profcfcr ( in pr«f*two< u.dic4t,fecx Aixlorerobminbu* ufegilfc town, mi»^i«i 

,£ lurw i^fWnnj huiw **<m cdrt»onk e*pitum fecundum litt<m oedinem in cJcrwh* rupvnmd 

tic** indic**c hiixl rcoefL Ceterum nee bice ir-diiio ipf« ptaitJS dehivit , viwin rd alteram um« 

mmftnonymiMnpfcrumquewWii. t6) Sub facm fctttfXV. ITOBWITV* DE VALU, Kuihrnit* 

ci <^a*n*cu* amutcrJU ( (W/m) Ptiitii McMm roundi in oompen Jium reduxic citrtque \-c 

civic his t.brli 1} Co%Tffniut»9tnno>'4na\>rum v*rt* tyawrAki tt tttnaitd* t*mf*tke*dt*i tflimm 

tt—tm. Adulecm: tmpuffmm p*r/J/fj ft' jtltcm ItMt^Autt tmftufs mstffiri duttnti ^ 
\*sw<r£f*t tt UtAfti. ^*/!u.r.C (it 00)4. fine pt^iojr- nomeri*. pi^g. si?. prwrniiL p*g^i+. b;* 
HE VAIJ-K s*tk****f*fii fr*t*£m t* fiptnta* JrgialiuM fttnu txfianaitonem duwkm for*«fa 
loeortinnotefinepi^ftirnunKmpigg. 174- Tiluli p*gin*e nlpe eflam ell intl^nc M, i)nrjJilCrrv 
« priKul Jubo nmul(um prtori tr*el«a pfOiliit. QtN»d«d pnu» oyurt»ijm aiUiKt, ipUpTKtXwtoi 
it. .; si ■. ,juac :i.:!l.i ;n trin* iix m cc*r.fpe{liini vi" i-nt, vitlil 1 w ■ tm cxtcrpendl [eopdfl h^t 
(uilTc;«ncii<rRi\qy*finHbmXl!. -XlX*«kveK'UbiI^b«lOceun^n^Cbmp^clK^u^»t pdgit»C4|*Pflit» 
opu^ulum di index, litifntroin offline roc4>ok a Pliiuo *furp*ii expiicar^ el ad pUirium au(i* r:» .?■ 
r«cptt>i cim ctinDrJefiticoeft^Uitm noaiinjl, metitemilltiltrini: in Ironic gem tunc peeTJhirTOittMg 
ocm: fif*/tMr fhntiiw/tm Jtfftalium m nJturaUs bijtotit libfis extofitio J Aotolo ijfll 
nttom*X*'&' *■' ****** >*"^ piA*£?tit mfdUcit^^me *tfi*/UMti ttwhttlrtrd^. Hoc uedten*^ 

j7)RAFHiE^ 
VOLVl*EUAM B feu |>oenii'KAPa MAFFCil cognomine VOLATtH^AKJ i. c. Vwtacterrte <U*uft 

1(0*- b*.v<AMMtr.7.ll f.nt: numttitTerineaJeq^enti^we. iudicciii ilh, quibu«iiri<|iic 1 »J» 
u»i: G)««r/«fjr/onin Vibtnwum RAPHAEUS VOLATtRRANI r*7<» ttfrigmu i&ri n* ^*" 
fMuJtm trtMtt frtita'km ttmtt fStii*. turn OronomctiS XfXOPHOJCTIS *** e-Hi'/m |j«f it*-**!** 
i-« f ur ^dPfWb 4^ 7j. /V^ r/ /c^Aro Bjiro /f/ f rn. Ad edeem : #• «//<tiiw sfir*#*** *i Ut a 
#w. i#j*. M.pag^4i3 # 4TJcrCiv»oR«tmeT4b* t prfte*ni(T pi«» )t* RecuRim eft hoe opc»*»ti*. if*J 
r;IVwvvi-T fMf-Ut. * inn. 1544-) « iff?- v»d- &x*J.e. Arrtur wieeo m hoc »«#* 
l»-i «are A*>i.ttjj. ij^— 4 j| B vb. tcto itcruni eiterpt* peflia^ tic oh.», tjuim ex propria «*nw 
Biwrcpt^tur: teetifa^tiaod Oi-/**-ri-l I c. imtoAotmur, hunc tudorcoi ooopaiKi • gr*fci>W** 

tmntum (cjo, cxeufum c\\ opu* hoc titulo: 0*&1t 

-——»•• *e.TRI HISPAXI. /fier fat**** /*"*<*"£'£ 

^icOOTS'nmrT^* '" f'^ J ' - * ^'*^ J «iv, M r ft » CONSTAN TINI. ****** W US 

■»**** ( , Wp ^^, *|utxi urjnrrm Ic. i&nisnn. 

f*fti perpenm tmrtuSfe lUOScnHiuniLm, qtuntu 

?i , 1" * v «"^"»f f«/e*/4 r ffrA *^*ri M ^^ fl Cum ni*U tt fift*t»H immmm eftr** 4t 

^™ mi * ^-^A^fr uJaw 1XL c cmrMf « *^r* , - O'"^ e^ 1*; 


*W«* ******** Bsrtbohmtm tm hUkflU tmfd*»n^ £3 

I 
I 

CSii « tntrf. non mrmmti*. 
cum RcpettO* |.gtf afhritanvs mmMtmmMit tAjfixt*fitJttitrndtfs*it t pagg. no. nrrf 

num (qiiod pccubari titulo inllrutlum clt ct contcnta vohimimi rcpctit) charts if* cum hac infcriptione; 
Liber defirwionum 7J*»c rWf n jnuirdn pbtUfipbi &c £4hr tkmt*t*+*m fjaac ifraclitt *,,& & c , ad 
tjfccm : /* '*fr* vtt*mi*h ptrttur tr*iiMmt fmrd*m dt fMvtaw a Conjhntino (yS pe* t*lr*r) < &m\ fj iUi fee, 
TiMlipbgJc medium occupit Hpirj ligno »ncifa,qui* //j/; j4b6atif t TTaaci txtowlmunt menfae atlt- 
Jcfltkim ethnic* repeacfettar- AucrracpafiirtfcairpretTa eft Ockdkatio ANTON\ <ic iOUlH) med Dcd. 
laj-iLifJlcc.ifif.ftripu.quaciiwIicat, eiu* curaexcufa cite hacc operaaetJtc fcrmcconfumttn cerco-fL 
per ASiJR- TVJUNVM Pe&acafctu wrowmflt a) SIMPHOXIANI CAMPiRil Due. Loihar. ct Barti pri. 
piirii medici cpaftola £<1 TVR1SYM vltimalulii if if. cxarata, tbiex ipfiut opera ritatta prubarc concur, 
*nx*fuiue YSaAC, •ttcrum llfcBLX AMAKaN. philofophum t qui 4pauf raw ewferipfit : aJienim lUdcli- 
liiBmedicum. qui pljri opera CDmp^iu.c, prjefenim /M/rcWv fie ditfam, hocque opus titulo *,?**; >.7a*«* 
tiwtAtit**t HALY AliBATI i S'fl.lUANO iitfo adicriptumcfle, CorK num* 13 fuperior. |*) AMMt. TV- 
WSIcpiltola PRKiL Dec- if if. d*ta, vbi exhorumopefumecex RASISauiUcMESVEciuti* FmttttttHi 
«;;j.'if*» non folum «cmm YSAACO vind'catur, vcrumctiam adtlitur, tuec upcra COX*"I AXMN'VM 
quc^uc furto hbi adferipfiue. Ccterum menda excufatob codkettum mcr-dU pkm>* turn cariofot, \ddo 
hi*. l*tr m C*J!tX**P' '44* quoque ajAff llhclium medkum ct Ifcben AtMT&n ph Mophim diitiitxiife, 

foir.Gr/4ev0irJVj#fa>^ BfclMIRvMctEBEN AWUMvtlHEBEH AM*. 

MS>Kftdcmlm|]c:riccnim 

eaWe distant audoreOiediumfeeu^^^ XILvcn 

throaroctl.aMercklp.714 Ldudj fccuIiXAff^TJLp.ijSS. etfeeuliXL GV/ff.b.blicthJ.c. Qtwd 
ad fjjtotamfttuxt, hoc opus ct HJj Abbdtii t4mpUm€*t*m mtdxutM umnino vmim jdemtjueeft* 1 on 
fblum quoad diuiiioncm itemque caf>itidorum ct paragraphorum numcrum . vertim ctJin ipforum contcn- 
torunicxpolitioocm. ct ii »d ailictibi djHerentia m vcrbi* ccoirrat. nonnifi mtcrprcti trbucrula crit Hit 

OOii iMaotlbMt, h Frtind HtjI.rh*J:t*iit,£*M.f t 141, /#/. 4 /©, Jl^iiiio idenuti p. 2*4^1 .Inn luudcon* 

ct<JEt. quim quod //ji) yfMdf quitdim ex Ij&tfQ mutuatu* fit, Vtut autcm bice R habcant t facile ex a*Mu- 
ft;; p«cr f cpin hoc area plan tar um exfc fawnem illo mtgw hjud praetVire. Alwin htvtiiri lucrum cdEiio- 
Wf nnn inue ;u in AUniL L U V*9*U Mlietb, At+L* B r p. i/». 4, JTM^fifti frj^Jt-jtfjMancr liLt.tSf* 
*, tttt*Xnn9.f. 4>$**.4t?s- I*ttb. Lt. qui cam en annum if 16 irdicat (£u^l4Um ex bif tntct iara Hi; J* 
luiiii excutum iDdicatur ex bibL i(cnar(^ a Maitun, T. L f- IV. p, 4%}. nempc b ) f «Javj ISAAC mtdiurt 
mwttti r*riHul*r.dtiiu{*biM*impfjf*ftTM4gifir^ & B'inMfcb tttz Aaabr 

i#J7. *, q»cm tttulum vero audor oota laW.V* IM* p. ^^aS/mJfTO iucorrisit: ffiwci BtimfM 
m*i::i fodm it dUtth vMffcblu* tf p ittu*i*F>h*s L*h» t COSSlAN HSVS AFKICANVS, euiuv .nm 
mencio fa(U ciL vrxit Tub hncm fee. XI. Mooacbua crdinu Ih Benedkli in montc Cailintrli : laudatur qui 
Jem iBcdicrrwe ct ph;lofoph:ie teqvc»«c i;rae^i , lariciet ar^bkl fermoaia pcriridtmua* ffdcium plag.i linuJ 
aeeufatur fcrmc tb omnibus: wj.Grft.ki>iPik.p m itf, & (Ufttff. p. tti t AUrtk/.p, Jfi.t, l/tiitA. tc,# if/, 
ttp.ht.tfir. f> $I +. fr*(b.'CK p-**i?+ OiK-raeiukfunt to CONST ANTlNI AhKICANJ /*^? Jftja+cwiat 

« G*:t*9MJJKrmm w GrmttQf JmgB M Jeflw % ftd#tw fmt ittftr , **t atwutt rhEi fftfit , /»#//^ dtf/i£r,*i$ 

if *- l ' w *t*jSb*ttmdt Optra (rcliqua it li verba ct contcntorum cknebum vid. apudMcnklLc.) adtakein: 
t*£f*f fxcusfktt He*u\ PttrtiS fKtKfc AuTMp* i/j*. (cleave 1^7, pracmifT. cum ind- ptgg- i<. Hoc vo* 
lu-nca rubJ hue pcnir.em conrinct , ft excrpiti vltimum tractatum , qui infcrifrtur &t tr*dtim fi 1 *? ■ *vm 
far ap»?4i. I'ltnon t qui vcrocc ordmi^et expoOrnnia rat>i>r>e plane diticrt ab illbt quae in //;// Wi* 
M/J ct IfiUCt opcribut rerenufibir, neque vcro praetcr nuda fitiiplicium vocabula ct ec-ium virium Ct* 
c«i«iam graihK reccnfionem ptura quam illi profert. d) S*mxt r« tm*i ptiUfipkis vtri CONSTANTiNI 
AFRICAN* ntditi tfjfrur: rel/qua t hxfltnm dtll&r&S*, nuntiMt frimum kmirtjj* tx vrnfrtxdAt *anquir+* 
'o rxem f^ ri % f**J nstnc *uwum <ft i*ut*tum. lit qtubw &c, v^l. Mcrkl. Lc. Adcalcem SffiL *p*d UtHT* 
rrtTtoz m*fiA*g*jl* tjt, . M, pogg. 3S1, rracmiff cum ind pagg. ifi. Hoc vclumcn. praewryfn*. 
"JJ'isa!;j diflemuoncoi^V/vffjjfl a p. 347- fld &Mm, tblommodo coutinct Confl^ntini traclatKn de tfimmw 
*™**^tigmtum*€t£*rtis t qui dt ilk omnino »d verba fcrrnc conucnien cum $uci panteihtw* 
1 ' fm * ^ u tbeorica : alteram i<u pr j:1:c ju; partem paritcr immuratam repcrirc luud potui. Quaediffl 
^WrAropurciifofitm amca iim (igilbt'm cxetifa Gc(bcn» L r, ct bibltotlv Riu. p, a;r. n. ia<f- indieaot. 
^J^binitiumfctuli XVI. ex recent ionbui P'>mia in ouWk publicum prodiit borbaiiei dcbeUitor cr^d-tilimua 
ctnt difcipulus, JOANNES MANAROVS Fcrr*riac i« 146*. natui atquc ibidem a- if?*, tn^nuus. J* & ocinfco* Uudatit* ; **tJ. Gtfm, M % T.tlL ^#J. |) t * vegctabibbua Gplhbm cqu»Ii p+ts*s,C*fl*&p.ti9,AftrMp*4$i.h7bHT#ff*ff*j[' p »+totmi 

... eqmdcm baud fcr^pfit; piurtma tamefl. quK ad ecrurdem cftgnj* 

^^^^^"^itimumpcrtincnt^pertriclauit turn In noti* tdAlrfntn fc*«/! *rr m h*i*tr XW. *. nm.*t 
*Jfi-**c m d*j tim in cptltolis varii areumccri mediei ad amicos ilati*. lUrum cpilloUrutT] priir.um 

j"j* ^cruatL. VI. fcrririac if^i. nonis Noucmbr. form'& BtrnwMni de OJotiino in + ivsd. AiMtt.% }\ 
." *'' 4 '*^ Lute tiacapudC/^iy^dfi.i^eWnwnr Nov. typU£ in g. vi/ i^*« 'fai r/ 

d 1 *** *W» **^- w/f hi. mtta e. Mcum exemplw hunc pnic fc fcrt trrulum: HAI^iiMhs tph 
\MaXAROI 'ffMti herrArirn*. dpflttf* tiettntiermm tTTMtM ri ani*4*#*m dttrti* pt*it&mt rt+ 
fftfhU HVfitRTt RARLANDI jJAftdjun** *f*d U**Mf*fa fimdiftm tmmtnturrm, Mtx optrt 
^**pr*d**i UtftrvtifTtmitpflii eff M it *mt**is pmdtHtm. ArgtntttMU mfttd lo.ScbottUTM */j#. 
*Eiuiori t piftg, 1 jo. agcrCnon numcratix, Prjemilt cum ind. pag^. j2. Continct Jiber I. cpdtoltr f, 
n pntna fcripica clt pridie idua SextiL i^tg. enormi etrore typcgraphJeo joco if \$, t Jt*t*ttt .f ^bjf enrrcduj LslL X *™ ttJ * ^rrccluj Ull, ». L.IU.a. LJV,t, L. V. f. L, VI. & ordinc. quo kttpuc fimt. huidlocatai, 
*i^«nu!Lcpilt 1. anno ijoo.et L, VL epdr 2-*>*f04 ftripta cit. rcliouac fcriut; neque ctiam otnni- 
} $ (PJa bu* 


■ j«— PcBAELASPI tpiflotaWKt. tunc ^i;«i«m cttu&m ^ . 
,j„.. ? ^l STia^SKHBB to Sm moonroii. mault* rami cd>ra, 1b ,*££• » 

tiMff f* W*«f mmU t*A3K*4fi**& *** «qpfcr» vtf ****>*- *£"**** /"/"?"**■ 

itZL Si ZL lit. M«a* Zdkt /*//« ,/ r w i wf T^ WF' H* 1 ?* 

LfM*ttf/itff* txiv^tKdmm hut tettt rffefan*-. H« rrt* cditior.c* (c.d.C. J pmriixtm hitctna 
ein^mqoc pMcftbOMm COEUI CftLC4GNINf, FcmriM id XXII, CtLStai. k^^>M 
j_Tuf*t:^ fivi./j: 'Miftirdw) ahku irtxtmii Mrufix ?ptj!*lArum mtdrti*&tt**t fie, y*A" jfw mL ny 
^■i///rwmluc ML hbri ltjpJi*tim , vdniimXVUL aatc fcfibfflftm cditionem (vuMuprt b)Aadf 
fucrirt, i flcmine m&otMum Irgi. Vnttn idhut editioncro ad^ttre *kc« fcquenii &<t urn fault itoi* 
quite* mulo ct auctori* oo»inemuutoconiKrtc»lkjitrt poflct, rife ilhm iliuri proflut (,;mb; <twa|) 
IAIPOaOTIA i nil t Dili" fittQirta mjit* 10. IAC MANAKDI, mt*Uti frrr*wk*fis t mMr|| 

MM tr>fti*** m f* r m **i*trfi*3 ttltm in G*U*i dtflrin* Ar+lnt*^** ttmfkr* xthhfpmi Xigwi tfrttff 
I mt Mm m to»f*.t+fi«x**+ mfJtiiMlltum .iJ*mi*MH t mtt run jnnotJtrQTi:fali$ tt Ctftjut'h Itttftttfm* 

10. MESVE fmfSm tt rap «jft 4 *d*r**t* &c. its****** tyfi* Wttkthtnrt *p*J txrtitt h JM 
if ii* foL pgg^J pneratft pagg. i a* iadcx ad c:Eccm pigg. a'l* Secundum Mmklw. p.iji* **>••** 
codctOf»tifroqucftffi«n>fot1iiTVcnaii*ij>, hatred lo. Attt?ni r qucin rrrori* * jvuit Ktjtatr* U.r,ini+\ 
Awcl&hukcdwflip™f*tiol*E'r*tl VtiRXBACHIurctuauCmul till CAJXAGMNh quo**" 
flornorortttJr IO.I4G08Y$,aoa iodk*rur,tK< ex dm p««. Oicrum itcquc in hac, ncqutiaw 
dcatibn ( c, d,) m-umane cmtudindi, qmc tditioniw. pigina vltlma indkat . ftcquc etumth ?*> 
ricricmiURI.AStJlnoiq-icaJJiumcnu tAt. a.cxhtbcL Conuoct iut<m tvput hoc ftmpcr<d*tff*rJ» 
ximamf>i;ccin m^dtca, tfuJuumcnctiun bo*«ika argunKnta. po<*f>k* lexnrionim lfi>roruia «o n» 
fuitBM'NrtLSiYS(iiA^/«^^j/n^7^.) ithqua v«n> etUm nowo.'e ^ cxh»b<t ov/«-/- H*U 

rft) v^Mlct B tottoMacrtAtriL.K^| 4 4. f jLj. fjl,^ jv.|.V- r- VlV j. f.VU.^VtU. r.j.| Ctk 
f*Xr,ZLt>4.mv.4.i t XY,t fl f f XVllLf. A<Wo T oit»DrtquiJCTnrd*quori3nhbrurumcpiftdiift«« 
cixJilia pfo upw col » n « re > fobn<k Umco praccipoe LXIX. cp. 1. 1. {. qwdam ocoimre* <**£ 

ff SKSISA^SS! 1 ^ ' kl l Wrtl ^ m * wti * in Mcfiicm btca^Nlum c(L io)WKU» 
ALFAANDfclSVS N COLAVS MYKFCSVS. ct NICOI^VS IHAKPOSrrVl I PlcmctK i*« ^^* 
que hibctur: %U.tejtti,p. 
g? ■■- 9*5 

-,- 

HE 

„, to 

3 ... wi brirom M«Ii<m mctuj i . . pltrJqtK |XO 

.^. 1/4. Ate-tHf. it: *. « *<j. *.ftf*. >. j... lb ilin nmen im (Ii(tiP5^w«». , 
vci.ilhllm.u.-r.tc .fc.iiirt *«<«„! «tt« kc. Vll. Um florek ) <ir« fof. XI** 

^''•''-''• ;K " t, «V m ' s, «'"»^ni">««&c XVI. Ocmom rionxrit. mA (f« 4. (. «.*"•»* 
T?. ^? ^* 5»fiiodM«r. lib ownimbai mihi »l DUn fum .j WCoUl ALKXAMe^* 1 
^/.,T£^.,r •"",'"'?'?'" ^ c '»'-«*"<J- K>. AGHICOLAF AMMOMI '; 

1A810 l-'\Cllsfo,l<V<rtWrf***vJ 


Hl4%i ^fefiSs-a?:^ St- 


as pjlumr. profkt. et e) %3iatim reei»rum eft /^A»i ^ Rahhdz. Armktum us*. Lpm.TrLnftnnilt 

autMim ***/**/*»>. R*c toco et anno <t fine bocm mulibua miiSribu* , ironoribui timen fubindc ct 
a^rtiiucruadpfcilk hif'ffiMtv^MimtbttMmtM^ Ihffettfmum A'Arrftrt XICOI.AL PRFPO. 
all W mmMrUs ***cr d>ii*ent*fmt /^*l/*i*. /,,« ttmpturmlm ^Miimtk^ a »fil^ - rf m-/- 
-6,^ t**fiii***m Av *mt*siwmm f« i* yfr«*. >/r jffbhiMM Ur*: dtRwiUitnitm I 4441* «, 

C&V« WjVjw ****?*** . ** /r**W' median* t muh tx*rm*tw .t./jttiww. Ad calccm : jKrafai /re- 
f $id«7#» mtdui t/tnfimi %^'^/ w> , fa *,/ f * *ptbtt*rUm ifmfimlum; mmwfi* 
*******>****** i&Vtf;"' wj rsttfCtfMlt Je C4pfBdSW3mM)<i mtdkt fM*its*mm dcUuit fwtf*mi^mi % 
vmv 4t m*UiS turn *ddittwt#U '*** mtsbdi&m affrme *d t*m rem itndmi&MiH Adtutfum 1 Kft »c» ta*^ tmftoiimiml*i»f+i *t4tjU}T***tum .rW mAxtum extrtir * friftmj (+jfi/ vtr*i*wdU) tt{ht*t*m vert* 
lOlu v «** hf*pM*9nfirttt*rfa*m imfrtjfnm i* fimviffi** Imgd*****. cm/tr* tmftnft bc**J9tfmi wri 
Guptrtm F/A&n ktistfA. vL i/n. #///. tfv Jmrttfi (MertU p. * 4 a, b. indkat editioncm ibid ifOf.) 
b 4. obtxigo fcu folio minimo . pugg. 50, auerC non numcrati*. P/jtfarii opufculum pagg, 4a«oo< noo 
t^Acnttt cum cnwdcni \<k\ , bibliophile ct anni *d cjkcm Tubfcrip«ionc De hoc PUtcjrit opufculo conf. 
pj*.ftpCTiori4; vkJeturautcm, iliu J execrpu tUiCufn tacrammwdiiw cUfpofita fiftcre ex tiindcm Hm- 
f*damcxpo(jiiooibm. quasruigulbfobiccit ccmipantUph*rmKi**V/fo/jitc«i(|ourij # quod cvmAttfue 
[v.-i.flc^Y'u« A*tt*<d. I*t* f) excufumdt. Qui hontm Nicchoium opera titter ft coafm, omaioo*lc- 
pfthend*, quod FucfyjtS in Tua pncfitione monuit, ocmpc Nicolat sttex&tJiim opus ab Jpicols 
cdittmtb Jlo jMjrtfft* quod ipfc cuulgaoit, diucrfillimum »deoquc non XkoJti, fed tlicriw cu*u*dioi 
Ofwcic. qui mmmiib ni«licam*iiu ex Kicolio « diucHls *liis autonbu* in vnum cocgtOit libmm ; 
di'tcrfji F*«tjOfiii vero opu* multo n: j^ii adhuc mancum et ex Ikk aliiiquc compilntum deprthenuj, id 
oori^/frAtrctiim in Jut pracbtionc iam tnnouuH. Grtcmm oicmphr typii nunqutm excufumeft; 
ftid ttro ocinone puua conciaaa conftriptum mdtrtque bwbtrit vocibut graccb cantum tiltcm fcripui 
cmvinatum 1 e& t jecrum icftatur Fit<hjiu$ 9 n qulbut facile probiri potef!, cum minus rede vciuQii 
Grvrot accenicn piw* Cctcnim f quicquidex his openbus ad (lirpiuin co^nitioncm hiuriri poteR. id 
Jptnlje aFucbft annouuc-n« redii: in Prae/cfti operc cap, j.radiaim.cap^ herbarum, cap. f, 6a- 
mffi.cap.Mcmutum* cap. (.Iruciuum, cap. 9. ccrtimm &c. caulogu* nudU ixwninibui cum notic d* 
emm coicelionc ct conieruiiionc pracmirt»tur, ai.) HVBFRTVS WARLANDVS (wi* /***** /. i\^i*) 
cnHMnaECiai^a,mcntio ltda cn t fequcntcmcdt«litlibnim: HVBEilt'n BARLANUJ phdUtri Afttel AU- 
«r«i^/ Wi/4#/» » w ARXOIi)0 SOOT/- MtdUin** *pJ Um**4t*fit tUfprt, **/ J«tt*r* mn :-** u 

&f»t /ilvcttvi&e In pirruviie forum k*£u<t**i/pnt, Dtindt tbttt* *{'i*r df vtitAf m {.cunt;** t fUi;: ft* 
r#rtw* AMttcmtAt Ac// *Uft**i tim *db*< d*rmit*ih *{lt*dttur t fimut (iattnus *b fomsnit mtrfibit a/ij**f 
ftftvdit*r. Art cikcm : AnvtTfiAt fx *rAbu* IUnr t Pttri Auddtlbur i/j/. %> pac^. 196. fine numeric 
COM' net non fofam rrominatorum. vcrum etiam aJiorum vcgctabdium nomcncUturo cofTcda*, aa^Exve- 
ter.bu*UiccrtccIcbnonbu* rcllat recenfeodu* ORIBASIVS (ee. lV,danif t qucm DOonuUi Siriiiamun, tlii 

Ftfr.tttfritb, Ota**. y,L Xti,f t 4jp m Sttm. f. ;jt* k*cl\ Z HLf* 1*94+ Opera t quae compoluit. quacqu« 
«*«ijy fup^rfM^ 

qiiiou* nxrno minim vuktuc, cor urn exemplar i^raccum nunquamexcufiim. neuue ctijm omnium opervot 
■™c rDperfKturo vcrOonca bcirai in publicum ccbtas, nequc Tllum comm commcntirio illuftramm cflV. 
^>te* gricci, qui VinJobonae in biblic*hcc«Cacfirca proftantt indkal Ddn* Jt Xrfifliv t^rmttdum Q/* 

^(infrMJ ijdii ciuimotli coiliccm VciKtiit in bibliolhcca J)itgi Hurtadt a At<ndozz*t t Ctcbrci oratorio. 

dcprchcnditi cas Tolas cX 

rcpetir in C*t-tfff*^»- 

ntium fcqucntla pollideo •) ■"'- il. 

r;;.,-. 

Mori 

QaWq 
nbi ■ 
tfti 1 

uraber 

inrt 10 

ucnav 

iO 

kbiM 

CCfrf** 

MiPi 

s:l ■ 
IP11 

re---* 

as 

ret.-/ 

jaw*' 

ttu-t* 

; w , 

^x*P' /I? 1 ? ini f cxit (ibr ««n , qui limplkium mcdicamuium defcript«»nc* cooiinct. ct dc| 

tf^iriv I wor * lioe " l ^raruindigcfta»cflc. viaf, timtbM.p. ttt*** tsi.m, quot 

* "*g* pr*fflx* m QiKrum huiuv aurtorii btinc edit c rum et hue pcrtinentiur uuii^avkujani av»c«A tarJarumpaffiQnum HrlK aoREBASti 5jri*V f #«Ai«jpi dv/ir/i Attkutri* 

'■^'; 01/*/^.;//. AirliiinircwtrTi.uk /Ait'^f^'umUkl I 'Qtbiftorum €t>n]eti*ii. U ixcudtLu 
■r^* if j/. fuLpa^J4fipraemilTcumiri<Lpia>p; t i^ Uedkacio docer> 

SafSS^Sy cu « m *»«"» edruoni* habuuTc. brthifti opufcuia cotitmencur a pag, HI* « ^^ "* E«- 
j^™n ^Wtibtiur dt intuit l^^kiam mcdkMmc^4rAm id EVSAPIVM t p. iff. 7«. tbt vero, praeter 
^™*onem viriumprantarum^onniQ midaearum nomlnacccurnint raro per ijnomma cx;H>lita. b) AJ- 
^exemplir exflatco in volumine ,quod IIIUIKGARDIS ^?/r>yp» comprchendit, euiirtumArt.il. men- 

'Itnut p. a** ad qucm iiemm 
ad 1%%. continere UKU.A- 

7~l! ? - *'* ******* trAttrpHt in vju i*nt t w'»"**« »»■< f-'"s-*- Q^anquam tutem hiec editio 

"^^uiAKDI multum di i'vrat, plaiuanun taraen.quinim virc* recenfet, itcrum non mil nommanudi 

P«»poR.t, c) OKIBASII StrdiM Collfdorum Mfdicindliim MM Xr/t t fmttx th&m*ffi**£i*9*t*hr*r mm 

*vmt*t*d m$ r *m *<i*ttm fifi ftrmtwrmnt. \0* MPllSTA RASARIO, Mtdk* JmMmrk*fi t (iul*>> /*re^- 

rwr, yt^iiusa}mdPautumAUnuUum t AdiF.s. fine anno, page. 770, praemuX pagg. S. Cooaiocthaec Ucliu <^<um)uc vduminis Jntepum litulum proltxum exhibuit MrxUn 

Sid"/-" ? curjofoi rcmiuo, et liie fnlummodo indico, illud a p. laa, 1 '*' £££'• P -" i»fiSl« P «cm 1 fl:p. .4. H-ndcm hb»i n.b. Jem inno ec« n in &TJ g ct ptccit liitgute pctinn rocdKu* voeitur ;* /«**. * m 't*'*?.t 

nit | *U*^ 

exempli* wi**. Annotitiuncolw m Diotondem circa iynociyim p» Pmefrtio, Lcydkc Ktl. Dec. 'i:- ■ ffitafihStoCMDC^ retuliifc; drink c«l iq»Clto*jlMk^ iitf^ ir.JfuJi. en tempore inictm , «B ri 
njutJ pbnuram rcpotWEdi vera** 

WVb. CllAMPEAIVS. CAMPlEk et OiiMPtEt, ■ I^ratfa <Mk». Em aurttu* feu & fr^ 
mfcl Dwifiw ei t**» Loihirio^ueArchutcr. floruit cjk* milium Tec, NVt. m* dj^ULf, u fi3 

M m *.*it.MmU P.,*4.s.t«tk. T.I+ I***- Ad mtiwt eft ^'« <>™^;^ ( ^»«cOijl(J 
W«ff.w«w. ^. ^»«"«^. P 1 CaMu *tttjl**mt SlMl'IIORjAMJCwa 
/mh ***.*/* * iw^^^«™ Jrthttrc A*ll#t . «* f** C?*IW in fttfiM *t*ntmm Mtpttnitm ,^ 
tlFtatdxtti*€tn«4k*t*ixAmtttTtt4ttzrmtt* <pBm torn it ****** At BtttjJ&ui wtwpt ** 
mmiifMt. LwiduMi* imj^ Aftfcbior+tiGtffMrnTrtcbjfl frttrmm J/jj.&,p*£S.£j,priemiCt»t 
pi-i.Mi. Huk annevts eft CuajW htyfui Gttlidf amttmt**t wtftfim: %h**> f*m mJw** wj 
/«. bttk*t <t *t*mt+t viftvttt: i* **• inH^md *f*4 I*d*9 * &Atoi€iP*€**>Ttptntmr*A[ti4G*btt* ni 

fttir gfmcmftrMmr «/>**. SYMPHOK. CAMPECvO &C.**Mp*flr#t ibi d. WfiottKkn ptgg- 1 1 f .(X. ft nijj 

Bpriori fc&llo oonii'Jkc exponuxitur plmtic otHcintk-* irt. vtdeearum (ynonymis, hiltorii et iri 
quit .km *k!t>oanftir; in iKrttcriori vcro , {in jnio ttii tdbiK argument* pcrmtftntur. quacimJicaJtuj 
». j/ * , A) nihil . vi qui* ex titulo ccuiiictre poflct , Iiik pcrticcm repcritur, ^LLteoam cgntinrtnt i 
tM>ncm,rolet Isn^iuc Ul*fl*e *fum iiluflrauit^i. Grfir, Etktab.p. t*s.l*tt*4n\ Ou*L Aimltt, T.IJlf 
>^ff* ^^'/'i*^ *«** ZiKfins* LicciojHircuUruaborflGiea, vc iplcinonct, pucrorum urtuUMp 
Mm woftnit-crie, phir.m»um timco ftirpi jm non folura nomct;<iia?rM ventm ctum J^TiprioM** 
CKptifutL \L>meti(uummimeorump«efixrtiuclor, in omnium vcro prcdationc etotrfli^ c(t t Fwca 
et.qute^deo.becordme: •) Dt Ft h*firmfi StUitu ^^mtm hrrformm, fiv*m m fi^t***. m* 
ton* t*Bfin ftiimi , ft^»inj /4/iwj m/^w /J>r/# *ft«/ tx ptlAt* d*f.>nW . Ix fmr&um fr*ts*> 
pf vitbttttm ttrtfr r* tffiet** Robertt Strfbtnj iJif . j. pog^^ ^ t ind ^^ , f b , ^^^ fflt 
cumboctddiumenio: M*tt* p*m mm tompUtur frff^ C*i ***tr tddaw tp abms iibimt if an! 
jfro* fiMo™* t ff-^> s «r— ^«mto, A4j/4M.pa gs .ia f .tod««p.«<.idi4f.ei*" 
ritw tm^mtM*mm**kr*m*Mwp#kwiutm 9m t ypftfAskiffa % ttiMMM*h9*tit^itwtfMikf*¥M. Atl'atlccm: P fl l?g' 7 3 ■ *ucrL non numenti) 
oon numenti*. fnd. pto?. i& . 
^P^-17-wd.p^.,. i)Prj|i«. £«v. UfSm&Mf***** 
tW.miatgm t f, s „ t htmecnimliMlumft£ilitim^c«ft* B mwtrm tit/. 
« online turn copii reliqui* fndht, l)Cum r* 

as 

■■r 

6W Kid --■ Hi 

as 

ss ttll 

ta*B 
Mil 

as 

'JJUl 

*•» 

•vn. 

ft ftintifc PtHUntm »#/a. Lptg?. rj^muVrmop^medit c^klWrag^ga 
nrtflat **>' uc ■*** '** *° npn «H" etllltt ff U *>**' <* graetii mtmimUfi *rfor*m 
rU*m trm* 1 * ^ quern nondumvidi. Ircct ab a. in*, facprut recufia* fucrit I ermine m) Praccer hocopua 
*-rf. * 4*//, T. //./. /if. 

quod Stephani ecner, lO, UfflU'LT, MoLDr*, gallko ftmooc titwloquc Ajruuiturttt Ahifiut ruftiaitf in puhJcum liq im 
qu< »u^iJJ* <x!idit t <^i«Hlq*itf criam in permanicflm hn£uam traduttum |»n Itat, fclenrin rractcreo: quit* 
oon Mum 4 ,tcrt> demum ( « llI > XVJ - dunwbocnnjparoit. venim ctiam ttnitus mutatum fuff. ia) <£iacin 
AtTIO incerpretando pracftitit IO.BAPT.MONTANVS, Vcronenlrc et Paduae Mcdkinac iWeffi>r, dttaoo 
alioflcbmiivlkturunt An.XIV.D.i^b. 27) 1<X MUAAl dr H4tura fiirpMm Hint II t qui a. ir|& 
pripium prodicnint et quorum aliquot cditionctmCatilogo I indicate tVc, rci hcrUnaecrcnitioncm br- 
&ime croendarunt* Cctcrum awilT hum* artkuli oummim c. h. igJPnfrvariaiPAYLLI Af-rTlkiitc operura 
uitcrorctarione* itsdem opcram foam quoquc adhibuit OROSCJVS (cu de MORO/ 1 o wl IIOKOSCi) aut 
03tCWCO,Cirt<ac!irj;ii(epai>i«critki«ctinGjTnnilro Sabimntkcnfi Mcdionac PrrfeiTorcekterrimus.qui 
floruit phmo fecuHX\ Ldimid^z'U.Gtfa.MtMhjfi. 9t7M.MtHHp.97* *V vbi (ccundum Wtif>J*f!t hr***L 
^perprnmalmroatuncuiniama. i4&\n<torw&)K€P*.f.i§j. hrtk.7M t p. n*J.***f.s*t XIK* MvPnU 
0* n comptracrunt a} ^tfftthJJwirt tn interprttts PAVU AfcGIKGrAK, CHRIS lOPHOROuROSt 10 
^ f/ ^ Jtaf frlmum to fara* r/i/«*e .« /mm JiligtmH* txt*f*t. Vtnttm im t$<*%* Luatf Antonii 
fontfif tfft, fol. pagg-SS* pracmifla pagg.* ; inter qtaacdcdkaiio Saltranticae cakndu, Vami el pract. ibid. 
XVI.Caf.Xov. tr;i.fcripvL Po/feriorts annotationei in intermtet PAVI.I AfcGISFTAE. CHRIS l*. 
OROSCfO A*$h*rt. odditis ttgtgAttutitui in ftxrttm //*Vm. Ail cokem : **W, i , *#, m**fi styrrft. pagi;. if. 
prwfttio docct , hit annotationibut oceatii>ncm dedillc Ale* Torim « A. Gmtfbmi JnJtrttJti imnaftt** 
none* (t^-ir/.X/*' ».*,/.* J tmendatiow* vtro l*d» eflc ex colhrionc vctvflilGmorum cum PtflrU/ turn 
Oritj)ti cfldicum gractortim 1 prtcccptorc fuo Pinctjno cnrnmiinkatomtn , cnnfultb fimul Gaitm open* 
bav DciiMkraboncmrcaait. curctt alibi. Vcnetiit nempc. cxctKlcntttt curaucric , ob prelum ncnipc 
iaKtfpioia tunc tempom idhuc inopum, ljubm P&lLUS . qukquid <kftirjjibm libra VIL muU. \elcx 

0-*f»> \*cl« OribafiQ mutuitus eft, 0>of<iUS veto acque* tcrtliqui imcrpratt,ckct*iuina caelum ciui 
tnmlationc rpllicitut fuit: facile patct,cx htt plur^.quam nc ipfofontc, wi cmimai^itioficm pcrtir^nbl 
hanriri nonpoiP?, Umaccrgo, quud hac rsnoitc praefticit O*ofcita t corolit, vt i'±c r tui\ flirpiv mmten, 
cuwtvirci laiulamur. corn^ic. b)Sequuiac Cunt AnnotAlimtes in imerfftttt M 11 mtdttl fr*ttUri&. 
m\ D. UIRISTOPIL ORUSCIO tmtfatt* r**e*>» l«/jff<ir«» r/ , : ^^^^- rt MJt***m m wtrtm , 9»*e '« 
Us JutetAtuwtut taatinfvtMr t U<»>ltttffIi*Q mdtct+ Ad cflk, Um[tif*e %n *&{$*>* Rortfti Wtnifft nfje 
Math* if 49, 4. pigg. 94<- Prjciniit po^{*. la* inter qi^rdcdkatki^aJmaniKaeXII.Cil.MiTTiirtpracr^b.tlt 
L if i(. data. In tlcdicatione A.iple mitnat. it ntuentrm vix v^cHmom primum annum ii;n ir.m . *ji 'ija* 
ikoet in interpret** Pauli Aei*;rct«ti>n po(!. iTv (r«*/. tmh*T m th[ t tfif.) cy quo, turn praefjtiftrr c£d> 
drm ouerh a t t f ^]« data trltato, dubio caret, eum a. if »i. natufii clfe. Prarfatiomnnet, hi\ \> n c< rrc- 
^wnei opporitH elfc Jo, Baft, ASomani ct font Cotnani incerpretatioMbu* (ttid,*FtmXtKm *#**&*. J 
idque pc^ - (timutn ope wtuftilVimi codiciv gracci iterum a Pinciano comimmicatL Cetennn de Imk ; icWc 
idctn vakt. uuwl de Paulo monui ( i*<mjx omnea interpreter ranter nonnili »n tutam curt etj ^ ^t onctn *»oe- 
r«n pojtitlTc, a?) JO. RODKICiVbT. UK CAMTL niASCOI^ilitanus.arca levuliXVt medium FcrratJac 
medidnam profcilut nomine AM ATI LVStTASlmagnam conlequt:tiif «1t famam t vid.Ct^c£^. j+/ l itoti*, 
/*/♦,*. Ttmrmf.ifytf.4?* (vbi ^omoleI^e^arim ttiiniofliiiirfliiUi'loriae auidut audit) $tg» /. j t jj t j+ 
Jmb.TLp.ss*. Quae hue pertioeniiaedidit^funt a) JaaaVar DIOSCORlDIS* FirndtmhiaoihUs tumfi 
t*** rxftfiutw 10. RODEKICI CASTELIJ ALB1 Ijifirs*L jlnsverptAf *f*d vid**m Awtini Catf*ns 
*SS4Aoln& Gtfktr.jnprs*fUt t Aj}4ffr t C*rdM*i; vbi etiam indicate hoc oput contincre commemaho« in 
o-^ Urtutn priorer DjofcoridU tibro? ; twf, $t?*< p 4 j*. Jpfe banc editionein r*on pitl1uleo> bj in J>l(KCO- 
Ril>IS AnAiarbti it KfJica m&trria li!*rQs auingut tna* t*4tionrf tr*d*t*ftim+t *it*r* AMaTJ Lulu ni t 
Mfdtti m fbtUfyhittUitrnmii outfe, »*n fimm*$Ui**'*mfi/i*fi*'m + fi* h**r*m ttum iitttr&*m flu- 
J "' -*ufjj M/rr/arr, aamai *wai iftatfliii p*fte% £thlM . i:.; ; f, ftaj naAr ( m awaata W tffMki f* ;>* 
***tw. FtBttiu *f. Ouxlth, Scotum tssu 4. paje.f 14- praemi(T.paiy;*ia,ind. crace.et btimpa^, jo, 
e) i-^M (/(j/o Arzemiwttt txt*J m WtnJ* Jtthfhus tss*. «> pagg* f jfi. praemiC pa^ la.ind uraec. 
•Jt-etftcrnL pat;^, <^ d> AMATI I. i.-.ni Aititti *€ ffaUfipht tttt&rnw* im OiOSCuRilHS .i*m>l t $ 
■ w *'< UAtnia libros qttinjut aut^Lonts trmdittfjimmf* Q*4*t ttt*m tmm fimfUtmm pMhrat- 

erraria *fcr*m mtwtm . ,/u* 44/ iaiw «'jjwr i/ew if *Jf MMtri* ltt*pfirm*i y mprdsntur w Cmm rtrum ac 
"k!"" ^""'^hx* iniiu (Huptutgm*** Ve*tt* tx tffitt** fotdani Zilltti iff?. 4. Haeccditio primae 
tu)p*gmbn:(pondet. c> /jp U10SC0KIUIS ^««akraVi Jf nrtJtca wtdttria /ibros quint/tit AMATl /*/A 
r<j« ^atfmi A*r^«* *>< rUtbftfhi €flfforrim* enarraiiones eruJtttJpmaf* Jkttffirumt tW */fr#. /wrer 
MiQutti UmmAJHm, t tt*m *J**jAtimts R. CONSTASIINI, a>c^ w* fi*fhci*m pifimtM tx LtmbtTt* 
1, fatofro lJalfch*>miio % At^ut *Uu, Lv^dmm *f*4 AlMthi&m Bonbomtxe » exa/AlAr 1'Uma 
~jrif slnolrtn uis* &* pai;^- J07. pracmiil. cum indicc latino pa({g. 76. figg* plane. t(a animal, tr. a9*( "^em annex scfunt it*nrs t ******* trtfrntAtflnp**** rt^ndrntn Jt/mf*tAfttm r qMArttm vif<* inht< Ditfit* 

"*a tirf txfrtfftt fi/nt t vt rx O&rv tt tnAtrAtttmbm Atxctxti* ftebtr* Praefllio brauit haKymbut pile- 

Ki ir.orci t eas ad exemplar a DALrXHAMPIOacceptutn eadat»eue. Sunt autemhartimnonnifi oOa\ quae 

rait^T " c,Jcn ' c * ^*« ^periuntur, omnet aaitem exiguae ct vale* Fuchfunaeque iliac ipfac.quaeart.X-n 9. 

*J*^t, CONSVANTIM annotations^ funt rarac, enmlem vcro nomcnclaturae aurtac frcquenttoret, 

tpiiMa, qJ*lnadkcilrtUAU:CHA^IPiUinfcripiit, annotaiione* , qua^ cwanporalct dicit, ob icmnora 


r 


irooct , funt ilbc vifok reiunae. iiibowmcvmWimi. -.U^aratf U. fc liw ©pwibu« hue P"«'P« pawn **—« «/„ (> 
<.« mtii"-""""» *c flood primum prodiii *,>»« '/-■* -"*'. /«««"' .* W«.J , n >. hi ;j,'. 
SIX ". «. C*bibrew ..m Mklitnr .cccnfio) Sum. «*'£••';/- £*■*?• fttpim rsciS- 
- t i.M,r!il.ttSt i m.l.,. Edton«. qiuttgo wl«fc*,fiw«>AXTONII MtSAE BRASAVOU ft,,,^ 
txamt*o*mut* fuafUcim mejieamenlorum , ***** i» #$WiMi tjw <■/. Aidumt ;.,>.•,.■,;„ ^ 
ftXK frttinuu, aaMt mJ p'/ram gtmm, tl^ftrmftrliatal. Lmgimnt *fmi lo. ,i Frau'k. p^ 

*>*«/. i/f>- l-pagg-f-* Ariifot probLp.no— u>- prsrmrtT. wr?. 14. ind pigg.i*. AufleikS 
(k>ni pricligitur dU 10. aRGFKTF.RII, cuim cur* opin boe (ccumlum exemplar Kinwum rn-WJ p T" 
« lypogftplii prae&ttoiadiei pnctiK* monei, ciiiigitum et iMfRinilibu". innoutionibia iuflum, i,£ 
ir« riiu/0i omiiVo AMtoi. probl h» vero -.Idiin. tyiu ftrmfigK* tt muiutasm fmctnuhn fmt£, j, 
imimfl rttifanam 11 11'Iam. Cum indue let tfietiflim*. Ad (llcem; la^iaal txtmitwtmi /.. /r :„ 
fifllonii ftMitn utt. ii*. pjg*.. (fa. ind. Wgg. (7. Eft hoc cpuliuloni colli-minim imrr Hr*i«,! 
phirmaccpolun (Votm. n hnbtnum. quot illc tie crroribui ■ quo* iixtiminuot.innruir. rn«tr tie. 
idem iaflorconipofuit Ixtmrn immam fjrawam VI et. txsmna tmnimm ulafrthiam %il ii,'.(*r„ . 
wGefrwi, LcitntoblcniMit., « dclim'pliiibui phirmacit quacdam diffcfuniur, qu* in bbro dc dm! 
fimplicJiimnon lilii dtftuflffan led breviuili caulli liwcnreliquKiKmpe (-> l urwBfwno>B/tf&i.f.&ff_ 

Sf It.falmttmm, tqnaiam. itf&tnam. elttrmm; unaiam tUil*Art*um . palarrura 11 tnftB*tm, 
inr'um: fvumirirfufiirnm. -.'«>w«/ ( r«i», tmwam. tmfUJfrifam emtipUfixtlameii 11 Ua 
ram i it mtd/iam/aili tea fjmf/ititmi aatm umtefii* tmthtr 11111'. poe'erco, lieel vni et atitii ciuei • 
•dnunwrit: quit Ambm.lt, iodxu, ji) FRAN'CISCVS MASSAHIVS (MASiARIA lmb.1.W.\» 
V«Ktui.ftiiloi<-pliiKCt M«di«iffud tilliinjiriniit [ninio:tiiiliXVI.iiimiilio(!iirf.-»frr(*/ »..- fi .j '.«. 
inf[tnii ta itiiiren n « irulwc kflionii propnuque cxpcrintiiae rim {inf. Gt/a. MuVi/.i,,, 
(km probiaiihoclbro; DFRAKClSQ M;\SSARII Vtatu In noruiw I'l.lNTI <r> iMtura// 4iJ(w,j 
(j,V '. ."'if. r ,- 'Wd/mw. Stay*, it n*inr» tomuUImm Mi ,*../«•< ;■.':,*.■ ■„.-...,>,..- ,, » 
K« to^5r« ■jmm l ,., t ,,am ,*t ,i Ltt. Jtmn.1,,* Lkrtm tr h.r,*,**, **»,«,'/ c **d,i l $ mi . 
W ^"r- 1 " -A"» « £" <-^«A . H /W«^ ,«„r«M«. . i^#. Ad c-Jan, ! (,V< 
{("r' 2T??^ I' ^" ^"V"'" * '/": -"•* *"""• 4- P-KB- |«77p™cma w Bg . il.U m.. 

Sfc »iSf S ,' ^ ^P* !*" 'ooficicodum oBwfc.'Wkj'* cdi.ionV pnefiu dl ^W 
dWbud^S "? *f ■■•fcrw.riw , n7 . J*,,*™ wflori, Gn* die ct confulc. Ex ioftripbL? 

IS 3S hL n,".? J"r re P e - , .? dl - ^qr G 'f nr - a mMll ° dolct ' "" • ■»«* F-'"""" 

i 1hZ^^^$™&&Z~ ■ T f '"T •■'/">""■"" """" • '■ f- "* ; 5 

" n *.j .Ii,. «^,-,fi •""."■ "" "/^"Ifij-nfitmrndm. tm m «,*»,, n lUnmm tnmmmmy 
'.™<fflZff' ShfT* QE"g».-^^ -« lolum p ,«. hH iodk- -M« 
n-rtiMh. „. - I « ^ ' .f- «» b.bl.o^ Reg. Ptnf. cmnhif AWUn //. ,(, Afi.fc 4 t'B ANC. MAffl» . 

z tl j irt- omAiii """ "**""<•» *«=• •*x««"' ? /•««* &«»*■* 

«'«b. hottj mV.l . ii, P" m ", ln .^ 1 "^ Enx.ci.fi., ,kird« Rn^e bounitc* PrafrAr. »* 

t-Mci non,i um U m«, pnSSw^I^Sftif: (t, ' ,, ' 1 »' u * un -.P^"'n l txhJ*,,.) W. f . ,/,., o»'- » 
MNb M,Au, tU„mmiuZn- , > \ *" 7™ ** *"< "S^tiOIK r Ali)istl MVWOUl » mm* 

re inclvuj wf arc anm: ontiyt f " TPS?^ ANTON " HWAE RRASAVOI.AM 

?*££-{/•;. rxfttncti fin 
mutniouum, nifi io C*w* »*~ 
tt c <>t quit flii cjkcfli txtf"*^ 
bHces «*^^cft» J^" *<** Ate n 


ipraccpifWactamtn online chronology hand locatac font 

.If* *Wttf?> Ep.l.J. 3.7^ ? . jo. AWf/jf.Ep, lf *» Sctu fl- 
ic*. ■■■■'- j/ja. Ep, at, ai. :iw 1/^*. t^jonrm multo fcriu*rccu£amcTc: 

a.ini banc noum fcripl* crt fpifl. 1 1 

Ep-r* 1 a- 1 j- 14. 4**4 'I* '.Ef. 16. 17. \% \% aj 

al.ag.^^Ep.ar.JO.****'/*/^ 

sm*u*f. A*lprimaOTU*;o^iiDn™ fl aDiim.p^ 

itfrrri polToM. ci fecund* a. i^j.rctufc (ottunO/ii'/itf U, indie net uWulirum eptfteltrum «eu* 

mnutreccnfcO vigtiuidua* ttrrumcontinct. hue veto teniae decern ct quwuor rcliouac (fdMcntmc* 

niaij^)^Jnf>cnf4*-*naanuniif49. ftnptac lurOcrunt. Num«httoa, if t*. m- turumrcuj a cirittf 

jm*. £ 1. mciu*onem f«»t. conundrum ru>onc ib hac dirferat , aim indkandum rdinaiHh Ail Jo li* . Ltfti 

r£ritoU*etijnicoflnnereflr$umcrutottmi:a,qu^ 

taHriim h«J*iM rum conkrm - n)SYMtOXpiMtON\rt SIMON) SrrHVSAoiwh^^mAniioihiw 
Matter. taf04mgra«tta<ccniendu^ [mkUFMif* 

Duoicompoftiit librot trice c > rip to*: vmitcft Lexicon botanicum £«« o- hart Arum , n u0 ,l vat noiv 
diimtypi*cxcufiimdl;ritttta^tm aliquot exempiaria manufcripu aiftruantur Viodotanae in b-ibli^heca 
C*e[Bre4t*4r.i)« dtXtfftt &;«/,/. ///-/.*/. C*frx XXr.tht.ft $7.C*LxXWL*. t , t/*4+.C9ii.JCXxtf,* t 4+ 
Afcerhc^rCcujinccHkxgweuipfrihti&u^ 

dcdbaric^muKulutcgraeccei latino Ipnyin/um Baftl. inf. & 

vid.GrS#<kbfa*b.p***j*k. Mtrt&LUtn vbtplenutriruhiv, ??*««/. ,*/**//. T. /* f. //.#. j*j. Mcum cacni^r 
omife ccxcu gracco fangc fcriui impretfuni prodiic hoc titulo : MMEOSIS SCTJII M*g$ri J*tkxk*t #+ 
ugm* Ptr €ttm*HtfirtiM wdtvcm* df dlimntwun fOtuIt&te m4 Mic^tflem D*cjm Imftraeftt* a LUJO 

GKlGl .)KI0GIKA1 -li . l f.' tr/<* ..-.. uimtsteit v*/*fw:ftm -, r . j*r I)OMJNICVMMOXTIJE6AIRVM 

ftr*mt*frm t*rffl*m ft ft*f rffvmAtmm. Bs£b*e **, Pttr. Ptrnam ''fr. f. pagf- 144. icctac pin. 14. 
AbuDatlhticeiltuotftm^ncco^tetinuntMAKTINO IJOGDaSO emcr.dat*in ct Pariiu* i4f& a. impffctftm 
W^^^T^ft/!: Qtiitd*. ope««prrtittm i<Jh«c *flc t has editions aim codkc MSto 
C*clireo tiiii^cntcr contrrrc* Humt hbn mentio hie pToprerrUatli e^'*! 1 *** vr*cif f iter capita arutvtde ven* 
pttd&ci, fi-iUiteoin^nk, ui tempo k pmomtfO facrit hoc opufculum *i4.ftom£t hS*\ t& m 
W4*5^ , *fe.*TC^ rll ■ w ****A' Jl v ll, * iC, Ano « u «<*A*»«ii4*k^ /'A * occafitm* 
>lft A J7WA ex GtralJi pracfationc tn foam Srtbi cdittoocm ( quu pracfatio in mca oJiiione omitfi eft) 
fejuentu : dt tidtm famr n ttfmmttMtt md ConfUntinum t i»i*/. *tpmit t Alich, DucM f*rt*um. Alh 
tbitl Pfftfus ttkSum «// fmpftrMr t r*iMttfrfxtmfi*mAp^AfflttlumGr4timMi*iAf*J4cU«tfirt»'+ 

rm t rr:* tMtmrntdj argument* , /ti *:> i<m t^tfrdmm ftnt \f&*i* H*»C trgt SflMtOHft^ t mv//K ttt't tm #V 

mJtf*3**twmeim**<mm t UiintaHw**m*d9Vttn n sAuttt t*f*im* ip$*t P/clli t4cU t tmm timdtm *t* 

' m /^??^ , ' J /'j?«<«»''A «*/. /«Ww /*"*. ^tPrdtttltftcquo^PJfllf (<|ui Afk mdoi 
araii icriKTtuit itd. irttndLt. at ciiiii* coikxRrtcc«Micu*eiUm in l>:Wiod>ccaC4c(4r«prott*ctj>.AVifi 

Kmt.4**Kir*f.$9 9a } cxlitioinmca colfcdioix hoc tnulo; PSCLU it vitiut rstiottt *d &»fi**ttn*m 
X*?<f*i*FtmMr,tL HHA/AE, t**mm**t* Exp*rtmt*t*i*it w dt ttfdtwiUtikr. GEORGIO VaIA.a PU- 

Adolctfn: Btfibtf m *td*km AnJfcaeCfatAndri mt*fe /*£# ii;» t S* fMgg* 171. prietniX p. |»fid P**fii 
opuiculum *1 pi££t ^7 nntuTrt te cxteixlit. Hoc cum illo Sttbi collaio, co&uenjttttnm memoriinh rcouo 

iaofdincoeCjueioipJacxpoIiiioiicdcpTchcadi; StlbtiS enim non fokm longc pljra tunplicii tHimiiut. «- 
f^m ctiammultopn>lixlut tie coruoikm vfu diflerit, id quo J iim ipU viriutque Ifcixflimolcsdiucria i^licac. 
flute inter fecomieniuot, procul tUibio vterquc notuiifi compilatof ex iitdcm fontibut hauftc AaVlh hia 
<«JW'. /• €. f t 4»j. t ^^fiirut vrrcabuli* quibiudim cibiriorum (at trmporrt vfiim ertc. quae flpmt vcterci 
traeco* aoa repcriat . 54) REM ACL V£ i tiUlct F\"5CHJVS (iu legjtur in qjibn^Um eiiiiopdkdivquac 
Cunt.nonti^tis tamen pricH^icuruatum. KfeM .CLVSF.iIiifcht>umFVCIfs»e*iJl.illr^^/.ai4.fc til 2ftf *'* *Vffc. T. /A*.j>/0L>'nburgen!Wfeul^e^k<ni1t 1 C*m>nkuirtMc^^ 

™*McrttI it, Sf£n t f,7». krth.Ltm Plura ciin oputculi cuniroquc viriw oli(ion« indfctt MvyH» J . #* ct 

^uichocptrtinent JV(»./.f- tx his iutem UTitum poflitko iWud^quodinfcribinir/'^itfJr««#*iifi(g« fw«. ™J Wr* y VJ f fharmJC^tt +f*S '& msgu frca*t*s /tfomftttfaiUrdf iuxis Grtntrum, farifurvm, £abk 
^''^'./iCf'iiM.)FM'^Mw t /4rKKMACl*l*'VSCIi4 Lymlvttk Urn ***ittr ttfttftt* J'w/w c\ oTfccma 
jJ/ou'^j Unotii 1 f-44. tn uft pft^ >?. fine nunxrit. CL $<imitrtm indicac exbibtioih. Maz. cdic<oncm 
*b&****dt*mdtmft4t . \fi %.Mrr<k:tmx rmmmmt^* ihd**f*J Owbimm in 4. ct itua* aliu. .\diit 
^w^Wfc^/z^.j. aliam ytmtms tj4*Antl\. vbi haec hutu4hbclli cenfun: tfJVIm- rtfrrtut tUrU 

mt **t*Jta Mfvf jM *r* fry r ipktAm , ^/ tnifrzrtt4ti$nd*** f+tfit* * r/ **" ftdtm ttimwbimmm h.*l*.m /mitm 

£HEP* *r*#r* #f»j/ , // 4//* »W/j dlfirdtfSm*. Wdtwtmr tfii <rfW?*»/<< f* W«/. Brsjfcuajj tfert dr 
ft*?Mt&m ft.vm4*iivfit*tui i**d Adv*rt*r*m **tUn*m »*m>*4. Eft omniuonfl almd. quim catita-ut 
u^iotaonunumabiqwiudicioctTUcclonjm, et cerminjcorum cor ruptio tUicct h»nc auClormi Gcrntfnis, 
« plcnjjnquc fii. non effe acceiifendum. 3f) IACOBVS SM.VJVS vet DV R01S, lutua Avntsini in PkaniU 
*<47f* (nonnno 1471 . fecund jm Mtrtktm* f 4a4.<t±*f**f. t'4-"\ firiimm*nni medki fjmim concco/iu< 

'wciltlobiitibiflcmMfff. Vid*<Jtfi,kitf t f m jij.w,Xt**tt *fcr*tt tr/l* S}t*ti hm»m *}****• GtntmM tl$j* 

n/if-rA/tf xr**fix*tKtf9* m f t t, Mm $ w x w f m 4i^yiins»itb.r>!r.f.t4s* Ex fcriptU tius JprK«r Cbwwn- 
"''MM AV/utit, *»&tmi** wit.XW. n. i.fig.k L) hucpemnent t}AitthoduSrAfJic*txnti.uw*fQ^ 
JJ'Aiii g /wtfo fa f»4W» fmmimdtUait. € t §Wti urt *?****» fMf»*> i^r« dtprtkttm, jUtt^rt D> IA- 
Uw SYLViO M4/ir# v /«i«r*jfrrf#«»,^ w . /'j^ 4>. d«// i«fM* IPVriw /«« M^r.fol.p^crf.pncmilf 
^^^-pi^aa^'mtZ/Awf^j/.^tnaiuahmccdi^ncihcii^^^ 

m\^n^ 0* Ut+ 

pC ipedicwii<ntc*iim _~ fomue * bl Eodfm W«*» &K* **■?***&* « Gw'f. Co a. V 
,lic*i drdtCf «*.$*«« rtdi«tim,hcrbirum,flc«^ 1 '•.•:-* ^S^-^^p^no^^l^^.U,^-^ A*. Wetbtkm in |. in « "tore 
ia».ttui.in«f»"ncf 

ruftuom . ^ M,U ™*^"1 U ^ j . "mul umci b«C Agcfe. iwnnuiliM. ex ,»«(», oh 
hint, omcii MCtrt ~" 
ilia ct (petit » , fii,i ( „, iaCOBO SVI.VIU "■*«« *•/•*«• •-"*■»/" J S'y"J* M "> ijuB J3. tiHttwi. IACOBOCTI.VIO «*»*«*««'. F "P'^'*f\yy , \ a *il.t UcroKkcc #3 

*5 ».pr*crni£p4££-£- i tuta XIV. pnoMbt- «« "& M S..WPK Bondum *l m.n« nwai ptrocKn.w , ™ £r WTO S£ c"&M rSSni *c? urate XVI . g ita .*.« hoQ* 
35tfS(£ ott^^cwk: .>FAVLI AIGIKOTAE fb*r*M f»fl,n* , OTT^ 

"r.r.'T £__ j. „„J .«b. r.vii. cqpo B*fii**§ *»"*«'■ */.>*»'■ fi Of. »* fig 5IU interpret* Uem Jt rstttne &£*******> PMTif 9 *y*d QwM'ttbtl uji.iultl J«-T' ».«tfYi«*^««^^ ARGISETA. /V«#^ 

f*« *U*mM*4» «£*. *»ra# •".tfirii, W/-r* CONRADO CESSffiO 7//*™, t^AtfytfJ., 
Atttfffc firU/ A*"" „* *. iw*. »f. praemiC cam imL pi*fr «. KpfloU i dcdi«w .tot* 

l ■ ■d'Jiiiin:cf«gl MD«K I MI. WJb,*«l« -Md jniiiiu:R>.iricr.tvr;i:n .: + rn vi ■*['-:-..,-, :., i;^.:.. 

trfdgiimlitcrtfuni r^linc fmptumct « Dioftvn& wr yifr/iw « putc , tptmh. TJ,;JufiitS [rd T W 
uui vid.MenkUf. 0»,«) ctiidit.colledumcompreheftduiK p.j* — u& c) numerate «fAVj-ft> 
riMt pirgiirJf»» ii^nifoiwuisi ^f ^/mkm tcnsMj'afientium, toxts m*etMm*tf**hrtCGS%Gt$ff& 
sMtbtrtt "ll*c »flf<ript*ooc pcmluri primum pf«4icn»» pt^intc »g, line numen* annexK txMMtvt ™ 

eAUf*ti*f*miefft t '*Uwm yiti'.iWI jttkfdC Brj[jitoii t q\iOd ib*ii flpud cC^Jcol 1, If 4*- i«!t*«c6«d 

fed (.ace co«fT>w«io nad j tuitum cootincc rcmciJionjfn iwimini , iddritt ««nim viriumrciccrtooc. :)ki 
Ifrorum op<f »bm initulaXVl rcccnfifn* nc prtctcr occclliutcni olm-i nroTi\u* ticrcn^ltler-iio praasi«p| 
n ocnmi, ooorurn nullim hiKi^mic poiliit^o c^litton<tn : bifMrorum cuoquc plun tooujfeo«!»J[, t; 
ARSOLUt VJLLANOVASI,. 10. MlCH.SAVANARUUAE&c auii in his ml m(i DuJtfiinplkJDfiECDB 
rtv>crn)ncijr : forfw ncc in rcliouis, ouKnordum vidi* Uud*!>iti4)ri exunt: tcrtc prietipiic <cWw< 
fyr<it!ttri yuj.hiijle\\ rutnrdle y Jouiina/c yKcrsle t bifloridtr &c, IV. ct VL Votumtnibiif it iVisi 
pnttcxcufutnYiSLfATIi GilU , outtn t\it Bttlu Jt fnfn t\xi Btir^unJum (o^norttTflflOt (tciw qstB-r-i 
lionet a. 147}. 1 43 1 + i4t«.n 1 494^ phttvuiK nanium ciu* ti^iilitim rccaJtrum inditaxAfatit* f,t\ ^.X?j- - ^ 
contcntonTtti vcro rcccnlioncm cxhixi^/y. KiWuth, a */#. ^/ejj,. « corum,qu4cadn>cdi(AMi^« ^ 
vntCWtituk^lcntt J&kJ/.^m*/. /Vff k ^blcdiiioiuclBct itlulirita *, 1614. tittmr. id rrro bert** 
vera (t^iliifiiri pmi near cum Set*,p.*oj, %'bic^itwt. 147ft, stklmr) extlm judofibm tintufti c«mp-< 
dl.cuoiltufloripic inprjclwionc (onirt ptrticutam excerptit C//k/_ *.) tetor. Ojum Cdcbrr^L 
lO t ChSStiiVS hjud iu prulcm pfimim MAT I H10LI opcrit cditkioemcumCOSI^GtSXtfiii-mig 
jkh notii ilium in fincm Tn^irobciieaok tnccum cwinnufikaim,camliicr-tio pacicrirc i^weA liW 
ph^h mutilKJ h»ee uniufii fupcrtum ; /T DIOSCOKIDK iVrf exee&uti&m* n*M<* \\ m P, ANI^FA »l- 
A /" ^"/ - <»/^toiVJWf/ Stptd™ - quidiulmjpiidCLSliGVIERlVMpi^^ 

fiitWJ- kitranli*- ntiikt 1. M a e p .* -^ * *.«i v *• . - 


fl* !Silw ^ ^ ^ * A"*' " f **- ftnpt* plBdkc ct rdimm pigiTfiaVxto lutcm libra hiVpeai»i; miA MATTIHOLO tor// ^Wiffc rt H_tfJ CiOlofiol. Mccct^nt- rt« ( |fl.y.'V.''-.'.'.: ■r.''i.v ( 'l| ■ ' MH-W 

t*mmt»e*t* in U*'*n *rffAr € jf*!/****** •W.PVtT 
J" <"-* *(J/« *tf £r41W v Wf# tint*** r *Vf/7l cjdcni raiioo** .SI*. jS*<!f 

b oucctenseittMiemfactfc, 4) VtorfJnctn chronotoRioim profcqni pMticn'fli, primam feroper ^r^ 
oarrmn edittoncm ex aim autoribas nominatis irvdicart Itudui, \bi mta collecho detuiebar; anuuldlll VI 
J^rcliqiaiquoqueetiinoncs, quibus adhuccarco ex laudato Sl-XtVIFJUO prtecip-jeccl^jfi, harx bgitU- 

:p C ^ n tioncm, taprttfatioiKiamindicatam* vtpalam fieri- i,cpotir* opera :bidcm reca Jta bctanita pri- 
cum ia Gcrounia excoia* quae aunc mento exlibilaniur, 06 iucl»onim defectum, reciifr iucrint. LA&dem 
ob r*tioncmhic addcre liccaticquentctniibrum, qui intcrea ad me pcruenit; Plant or Uin m AftofVja y fru* 
lien* ft betbjfumtffi^ifft n*mtT*Qflm£tntrt t sdvtumMdfy;tt*t*tumtAr#ndtmfnpruiftxb*fx**mmi 

■JXjfrrf Qrat<U % L*nnts t /M/faf. Gadfr/j, Hi$*m*<it t tt Gtrm**itif n*t*twUsnrit. #4*»m, &**dm% 

frtrnttr »***' i'« ^" ***' kmtniert ,£>£#*//«** Ctntrrffjt*#g M &**r/ dtrfrltytm fa ftthftrhj Xpr&bttttttbu 

fttftrt* , ' v' : ' V** #twrmgA9t&fiet/t'J *** **4*ttituh zMfAmmcn £tlrfin tt** Sfficruit*. Cvw indrft fix* 
itttki ********* F*M*s.p*dha€ftJ t &f t k*€n* uf/. 4.pfl££. 191. index pa<^, 27. Contiitetcod>m fcrme 
efttioe casdcni icones absque vlla tktcriptiohc, quasHcrbarii GcrounJci editio artic.lV.09, i?.et ■ *■ r^tcn- 
j^i(Hj( t tddiiisqutbuiiiimcjuidcmptant4c fgurn in prior (buicdiuonftjwtxhibUU.AcccCcniri ^: r-« *li« 
ttfrfjjrium > f Vo!ati!ium , rf jauatffiim rwlf J j^ vimum drptfst vnAtum twu*i<i* t*itmt tt Germ*- 
not atmtirtt****''* G*iixtr % fftb , ami Gtfixttfi *Utrh*ndt , tAmund wiidt % 1* I^f** W*jji- Mndfrdfrttb 
^^^f^ t mit fAmfi rrtM mi^bfrifj^mrwAtttrtn xndXAmfM t L*t{i* #*J T/uiftl, g.tf *nU<h ai'cnfrr. 
fftt **d fmrftm*Ut* ite**. j /*/. e»gg, iy. Vbiitcrum nonnifi hgurte iliac vilUlimacct maxim lm partem valde 
cx>uac llcrWiiCieiniaiiitiediuoniicUaue Jcnti<iexhslKi!Wr\ I lac « ill*c Itiruium iconc* pigmentisper- 
qvum rudi peoicillo obdodae Cunt, c) Articuto XIV, et XVI. omnium cdirionuir\qu*s ipfc pollidco, trutae 
plcnos dcftripfi (In anccccdcntibua noti vbiquc idem obfcniiLU tempori ct fpuio tunc mii»tt garters) 
cuuukrumu^cdc prctJo, quo cditiona temple erant* tcliBntur, atquc iritcrdum brcuii recenliouis vice* 
praeftaot . nee non <le eiliiiorum <liife«ntiii cunofi>f rakhiot ccrtiorts. Propierca vero Qcpjuv ocojuunc 
cnuli operum ct ciutdemct alius auetoris vno vdummecditnmm.quae bucnem penmen; mumen inopo 
ribtifj 4UK in aliquoi tomoa *el Jcettoncs pcculianbut tiridit il-ttin^uuTHur c gr. Catcnj Aulcennae fix. t 
(M,qmde alieniilrtttafit, eonfulio praetiTii. 6)\Mcmftu pa^iiuu-am oomerum cuitnuis libri pariterin- tlteaut, quia hanc notam nonnulli rwm tlclIUcranu lr in hbm, qui jj.i*irix-m numerU earett. fuliijfn ct 
cbiru ntilii vnum idcincuc cU cC t\u-\ for.nje 1.; *'r.:\ mdiear. Hoe %t moneam rvccctf^ <i\ , qu:a haudnro 
txGefnenbiblk>lhcc*qua*tlameilitione*ciiauieJ^arurn numero tlcrinitas, poltca vero artimathcrri , ill 
cbartacn hlcm elk, quodvulgo plazuJa vixatur c( trnnae in fi lio fie diclo quatiaor . in quarto od«&x |4ci* 
im eompcehendit: cq;« e.g. art. XVI, no.?, lac. <k Dortdi* operh exemplar cbartamm 141. aGv^cro indU 
catomet meum <hartarum 1(4. Tntuseiusdemqucelcmol^ forwqiw vnact cidem quoque editio, 7>^ani 
facpiua eitaui (jtfneri Cat'to^um Attdoitttx tvtaniWHm ctim Tragi bcrbario(art. IX- o. 1.; exaWUm ;addo 
hie, eutukm rccnium cxtare in VASCHAIJS GAIJJ B bhotheca medtea Balileae if^cxin £vo ctliu p. J65. 
ad p. 44?' t)Vttnatn pro commediori vlu harum philyramm paginit nunrrusadtirelT trt iir^uroeumopo 
rum eorumquc ediQonum lituli fepararfr pan^rarhis \.l\Ur. :u fuiiknt* qufxl ab initio, \bi bak mftttKO p** 
ctetantumpJ^ooede(bnat4ecrant. minus necelfinum videbatur. Oiiencohae opcib \ii I.b:c. calimo ad- 

'f^r^tpa^niinumeTumiridpfendoapriora Catalog pa$ir.a prima, rtftmuLidd«Ottlo|rip<>(UTU*m martini- 
bua {uperiuTibus articulorum, Ltcraltb^a vero operum Jmgutorum vt clctlitionum numerum Yd litteram, 
ct cknique corneal errata addatquc addenda fequei'tia: p, i^.Li. <;lcijeio). i'tii'-.l, 1;. a.i6}i*Jcgc <fia* 
evitLio.leMW^j««r^Mbidhag,PtckJegeBock,p. i<(.LfS. ir^cpus iplumpa«.fff p-iiJ.4- *}*> 
«i). p.aa. Cai. i6tv.le^cira^.ib I*a7.pa^g. icaddc^nhante .XVI. f. cp.ai- I. at. lege conf. f, b r artie« 
tecj.XVI.ibi1UL34Jcgeahic.XVI. i?,i.Ibid.L;f.kgeartie-XVLtua-b P C*ibid. J.4R*Editus. added*. p.J4* 
L^diO-^JUflLaoVkeflnf. trtSc.XVI. 1. m.p.a^L 4 |. SEniFlegcSKTHVS, t> ai.Ljf.GfcNVFNSIS. a-Ulc 
fUnmenttnec Genua, ciuspatna, lunt fynonyma)p.taJ-4(- m^kee ifii. p + 14 l-(9.l<pc7**if»»*.p*itf t 
1 1 , pertmercr. addc : Aggregator namque hie pruftitui annnyml, et lie Patauinua IXJSOI, incxtK*htio:c pUr>- 
tarutQ Tirium penitut diiiecunt. idcoque diucrfcsauttorcs indieant.ibuL La;. *;)legex*) p-If.l f$ I7jeviegc 

-<fi^p.4i»i antepenult, ao. f*.Jegeao*h. p. 41.1,17, 1^41 Jcgcifaiip*4*,U V) UJS.I^'i >J. 

INDEX AVCTORVM, QVORVM IN POSTE- 
RIORI CATALOGO MENTIO FIT. 

LMVtrteertclae indicant aurt&ra, quorum ope<a recen(emtxr{ oWiquaeeos, qui tantum citanrur, ret alio- 
ram opera ediderunt, \el praeiinonibut eomrnendarunt, vd in alum linguam trardtulerunt vdeommen* 
Iiri^aa rwtis iliuftrarunt. Mai or nunterus ad utkuJum, minor ad eius diuifionc* rvmittiL 

AbifWMtw vid. Gidnthc* 

Hat, -#«#•* XVI 4, 

-*W^XVl.^ 

**ffXVLiT 
■****XVI,4.e. 
^*«/-*v-, XVI. i. 
f *-b.tta, 

;*^*Xvi,g, 

^«Mi.4hrM/iXVi 4t 
*7'»frMXVl.4*c. j. XV. XVL 

rstAwwf ^rrteXIV. 

afi- 23. 

XVI. 7. 
/f'frtfArer srAc7itt*$ &c 

TlL?,XvL 7 - 

AcHcola (io.)Ammomus 
TCI V.Hi, 
Atrtat* (/*.} Amuytnitit 
XlV.i6,b.XVI.ackt,b. 

Albertus magnus XIL a.t h 

W; *" **V r a r . AAntiitt* X V J, AUitniw (Pt*' t ) XVI. ji&uiAfii II a, 
AitUtdw X\ r l. -A jttfXsnlrtnMi (Xit.)vtiL 
NaoIausAkxandrinus. 
^ajfoXVLx 

^/ra^taiXVT. M. 
^^*<^«ir.)XVI-4 d. 
^i/«m(FMri:)XVfl.4.c. 

,4MfXVL|* 

Am**da{hM 5*W/a)vid. 

^e i'4«^/* AmJKJt* 
Amarus lAifHanuiXVJ.i^. 

b. C, d. e, 
A**itmm vicUAfiricola. 

w * jinpkm (**rtb. ) vide 

jiartholomacus. 
Appollinarii(Qoin*us)XII 

^^^/(^XH.M. 
MteHm (Pttr*) XM. t. 

n-b.c. 
ApsikiusfMXIV, 14. 
^lir/Mf XVI-l.tL 

Arbuilum, Fonticuiua&c I von i^icn r^)XVl.i.e- 

jlrt/oe>bu<h 
Ckprienee 

^wrrfrt/ XlV.&dXV. 
AuiicnnxXVl 4* bed. 
4vMMtXV.XVI.ai. 
E«bi™ (Ikrmolaai) 
XVLi*».b.e. 

^c-Xfar.**-**** 1 

BirltfA* ( Hflbcrtut ) 

ftnnolocnteu* Anglica* 

XVI.*.a*b> . 

|jpW (Ow «■) 

rid. Hoikftbcf^cr. 

*»r» **»*.//"*#. 
vitLVfaccatan. 

4. CO. 

£^A*(fl*)XVLiax. 

»0tkriticOlX . : =-4 -f- 

**7'l ■?■ 
Mi$l***> (,l£*r//*-) XVI. 

£w(4-) vid.Sytow. 
Msnxmm (£*m.) XVL 

1 1. ft* 
#«M* (/*♦ /«*■ ^ Atoto 
4)vidMinli)t* 

*"•!* «« 

lrtfcuc-fc» ^Antoo- tfuQ) 

XVL*o.ab.XVIL i.e. 
Brafelfiut (Onho) VIIL 
t.-i*XlV.7.*.8. 

Fnm/r(tj*'(o/fMXLi£. 

XVLcAsAXVlLi.t. 

B r un ft U v > g (I * ierc a. ) V L 

j*4*(ttvOXYLii.c* 
Mft4frXVLi.t.b.e. 

Cutim Amt&a** XVI* 

11.1. 

te/tow(J*.)XYLii.c. 
C*#/*r**j{/*/.)XlV.l|. 

C««if(f»)XVLlO.L 

C4hymw(C#rfl«i)XVL | * f. 10. c 
Ciwmtn* i**} XVI. H- 

b.C 
Cimpcfiim (Symphor.) 

*^xv£io£.». xvi. 
Qinpeguai. 

C*Bj/.*( *>«■«<*' *V)X VL 

Ctoitirfatitb *)XVIi. 

OltcL Mmwo ct CiiMltn 
illMcJe- Rod) XVL 
»«• 

CM XV. 

<V#tf(C^*.)XV. 

Cki*ffgi*** tifMrnffrivj, 

vli Cimpepu*. 
Og«i«x (tamf.) XVI. 

CiWir.utiui (PdodulphO 
XIV. 7. f. 

&!«f Ai XV. 

Conlhntiout Africraw 
XVI. i $.cd 

t4n;i**ltn*1 AfrKM*MI 
XVI.I|,L 

0*ps*ttou (M.) XVL 

C^feXVI. I.e. 
CM(G«iL)XVll.f.ft. 
<W*(&j*™« *}XVLi. 
Cordui(Euric.)XVLio. 

a.K 
Ckr^(&r.)Xl.f v XtV. 

Oriv(*^.}XLf.XiY. 

lo.b.ij.b. 
Commit ,k.) XIV. 41. 

b. c. 
Qmff*f(/4*.ctJ».)XlY. 

3.4.H- i|, t|. i$.<b.c. 

ai.XVLio.fa*.b. 
OrrMmt (&s*}fi) XVI, 

f.b. 
C^-wii f>.) XVI. i.| t 

CnfantM (Fccr.de) VII. 

I,— 10* 

a**}*.) iv. if. 

Z>jltt«n#f Iff ( /Jf«4. } 

XIV. 6 b XVI. i*c. 
Ddm*[tun*t \i\\. Iuild et 

UlUll»ClO0XlV.14, 

JlMtitv (fc)VL6,XII.1. 
Ww H*rt*ti*H* XVL 

DWoriteXL+r.X&i, 

XIV. *. XVL *,*.-*. 

XVIL a. 
IfrfimJ* VI. *. IX, ,, 

XIV.^iob.if.is.XV. 

XVIiifcc.i|,i9.t,_c„ 

XVILi.b. 
Diokorkta in billoStm 

hctbar. tdiputtQ VU{. r>ood.*a<e- **) xvl. 7- 
xvii*- — . . 

Dcrileriui (TfceodGr.) 
Mrf. Ifa-jfiw. XVI. GfftffmAm XIV T |. *rm(Cciftr 
.b.at.XV 


r.t-b. 

/>AWriuM , ffcXl.i6 
MMijpXVt.4* 

ftluU*mt ( ft- ffr/*0 X I V. 

TtrrsrHt (Cf.dt) XVL l. 

b.i b + 
f t *(*«* {Mirfitimii VI. a. 

Fp»ulut<C«roL)XlV. 17. 
f&rf*ltami {D**#0 vid. 

fi'crtn tmmrt TvAitXi ) v i tl- 

lb*de*t* 
f**i *****$ {FrdBtrfias) 

XVLmb. 

ruchrmi(Lci>nb.)X,i.— 

taXEV.ai.t. 
SttV«j(/ J Mfc)VM,io. 

Xl.tfi. XIV. 7- S* XVL 

io.c,f, 10-c.e. 

tm*itm9tiM (Gftfifit) XVL 

/Wr,W<G**/i&<fr)XVL 

4. c. 
FvlcltiRcmflcltii)XVL|4. 
C*w<^»/**.)X VL 1 S A 
Gal<rut XVI. ia*. — L 
G^V«wi'.XIV.4,ij.XV. 
XVI.6 # d.tg.t.ii.3g*i- 
XVL jt.XVILi.k 

(fan tier ticlumilicit IV. 

GaiiAiru (M*rc.) XIV. 

C4M^f^.} XVL S'- 

Qftwlw '(%//*.) XVI. 

<kwfM*» (W/r.) XIV. 
if. »,xvi.|*f. 10.ee. 

Civr.irt {$tm**) XVL 1. 

Gttri/r/ *V M{iiv# XVL 
i.e^.e. 

aw4wJ*muXVLi.a 

&fTkArJjnC*Jtwanf*fit tcI 
Crfnvw^b XVI. 4.1.6* XVLio.txV!U U 

UXVLf.m. 
tirtdtluf ( ^u/| 4^ -^ 

wr^XIV.^^fc^^ 

».XVI.,ad*tA 
H^fft^/^XVLi^ 
M*Ef*k*t XIV. j. 

lljIivclMiIvAb^XX 

i».*-b. 
tf«/fXV.XVI.| a it| 
//jiyj/XJV.i. 

Herbaria IfiikuiBtt-' 

VILi. 
Hcrbuiuizc 

1-13.XVIL4. 

XIV. 7. It 
Hertarum ioMgoa 1 
1. 1. 

Biikjnu. 
/y f fr<.i.V^.)Vlt.j 

//^i«U.)XlV.^ 
Hcy<!enbci>;cr (Ctti 
pin** wiRittriril 

Hililcgirdjill. 

XV 

K.^*V {&$+< 

Ho'iZn^reKxW* 

U*mihrp*t (***] 
XIV.14A _•«- 

/,!**;,»> (Jwh-J t1 

^ftu«l|■litS»gJ , * , 

cnt>n ImiK* 1 * ^ uMVt i.ft.n- 
Z^rrai (ft rW") I. li ^l 


«tf ^3*^ 

;,.••■ 

4 « r?t* ;."*-;-.! fiims Mtfkseh 

XVLi. 
/iriim#(f>.)XVl.g".d.e. 

j A.tii.'ti.ft Amat 4«XVI, 

tii 

ErtuawiXIV, ig, 

K/eutrrbiith IV. f.j. 10. 

/ifrwtoMUJIX*)* 
Umiufymi (Cif/br) XIV. 

dn.t 
Lw«ic«ui (Nicol) XVI, 

n, the 
I*W«**<AV.) XIV.7,e 
Lndtnff \G*rneL PttrJ) 

vid Pctrut (Corn,) 
Jj***4</f.)XVI. if.m. 
LoaUcfu* (AiLm.J XI. 

7 it. 

LoouenB(lo,)XIV.i f . 
l«m*w(*.)XL4,XIV. 

ig. 

Luminurc maid*XlV.7.m, 
Mtt«ffAniilii]*)XlV.Mt 
Mincu* (Riph.) Volater. 
mutXVtl7. 

7.d 
Mutf»(I<UK.ck)XIV.7. 

ra. 
AtM&iilUJscJe) XVI i , 

m. 
Miaudu! (lo.) XVI. 19. 

i.^L 
M*w«*(S#.) XIV. 7. A 

XVI i.l.m, jj. 

M***rdm (/*/*.) XVL 
MirtcltaXIV. if. 

AUrofoi PirrtfitiS vid 

JWrotsf <MMct8t$ K ) 
Mitliru MiiTiriu* (Frw» 

nfo xvi. *i,t.h 

Mdiik$!*t (/V/r.^aif.) 

XV|ti, 
M^vmXVLji, 
*f»&*j (H*r.) XVL 
ILL 

lW*irfr.lid/*fc««lM. 

Hc&cXVIm— L 

*^XV.XVLi 5l b-C 
XVU. K b. 

^S&(fc)XIV.7jn.XVI.i 
J*frfc*{ta.)XJV.ii.ii 
M*fa«jXVI.i.fl,hc£ 

Monhcm*n(io.) XIV.it. 
'"*'«««* (/j.AfMjxiV, 

*««***# t^m^ 

**)XVI.f.n. 
«*^U(AtoyC)XVLii, MvtUmm A Lent its XVI, 

1*4. 

Mur<Aoton.)X!V ff i4.4.h 
J/«/«m (AW.) XIV. 7. 

m.XVLf.c 
Ahrtfiwi XV. vid Sko- 

MutMvrcpfin. 
AV*ij»ArXIV.*fJCYI.r.c 
A7t ritrj if*. B*ftA) XVf, 

c a. 

AW**fXVI.i.!-d 
XkoUu* AlcxtDtlrinus 

XIV.rf.hXVI.io.i-hf. 
Xkohu* Myrcpfut XVI. 

ao.e.dc, 
SfcoUus Prtcpoftim XVL 

10* g. b, conf. Ku :*u r. 

AWft\^rM/^) XV|, ik 

AWm - ■-,...-,-. „ \ [ ■ " . 

7.b. 
Oeyorus (Tirquin.) XII. 

Oi?«m(r4rfir,)XlL*. 7« 
0*rfv*^XIV. f, 

ttyptAMHr XVI, 1 1, 

Onbafiui II. «, XVT. 11. 

t — d- ig. *. 
Ontsfius XIV, 14. XV. 
0r-0?« (CWWOXIV. 

13. XV), if, a ,V 
Or*/fr ICtnffffadt) vid 

Vr*fci*r. 

H ty t! ti : bender* 
Ortirt ftniiwitV. 1 — *\ 
Of /iw l*m*t*th IV, I, 
r*imn<xjh (fV/f.) vid. 

fWr4(W«£*/«#}XVLtJi, 

f «iWr*f XV. 

/WMi*j;*,Atw,)XVL 
II, h 

ftrtlbmt (/mi At) XVL 

I. fc.4. c, 

PiuJus AcgmctiXJV. 4. 
t.-w. b. u- jj, XVI, 

if.i.XVlf i.a. 
FAttittt jfg/fttiA XtV. tp. 

tXV.XVLif.a-XVlL 

i.b. 
PfMmxttitam ( FrtMift* 

if)XVT.lj he 
Petrm thtf**** XVI if,i. 
Pttrus ^Coro.) Lcydcofa 

XVI. ii. 
rt(rmtPAJ**nmfit XVlf . 
rt/frXYU'. g. 
PimiMxm XVI, if, tU 
tl*temtiniu ( &u\7t(Kf J% T id. 

RtitlltN! Piiiif.'iflMMf. 

PUnuntm, atfcorum &c. 

t%i^XVir.4. 
Plaicariw (lo. LMntb.) 

XVI,6 1 thc,i4,io.h. 
'towm(i#JXV.XVI. 

i,i.b.c.6,!.b,c t 
Plmiu1XIV.11, XVI. ti. 

I I. * b. c 

Maim XIV. it, 14. XVI. 

t«, t.hii,a.b. 
PtUttanmj («f ft Ju) XVI. 

I la ft M;h/XIV.7.h 
^M£/f/«#(/>r4)XVT.I} a 
Pncdium rvdfoim XVf 

if.fc 
rr*fm&m (Mutj rii 

NicoJtus PftcpcHru*. 
PrJhim, ■ ...>. 4 C XVI. 

if. i. 

/vy?MiwrtXvi.f». f. 

XVt7. 

PteUm(Mfch.)XVLj|. 
PuthdcrNitur. I. 
mUJkrtms (ir. *jw.) XVI. 

i*.c.d. 
RifivXVI^d.1. 
X4fyXVI*f. 

>VfM(AV.)XVLiMLA 

C*int, Ktrtttntt, 

X^AXV.SVLf* 
MjwXVI ji, 

*fcyiiwjlAW.)XIV.i«.h 

XVMo.bconf.>Wf«/. 

KhcUtcutoi (lo.) Xlv^ 11. 

■ l .. ,-m, ;>.:-' XIV. 
ij. XVI. }i.i.h 

l/Mwj (frfptj^XVi. 4<d. 
^ *'*j ffiuMlth, it XL f . 
**^M(fo,)XIV.7, h 
lWrtf«»(/#)XVI.i9.i. 
Rttsin {Fiub) IV, n, 
Ruclttu*(lo.)XVLi7. 
KitfiiwfU.'jXi 4.XIV7, 

hXVLf.c— h,l.tn. 
Xmfkmj (Ptir. A*ttn\ 

XVL 4 h 
ZxjluHiPUtartinmjXVV 

10. h 
tXyf?{C**lth HfrmAXl 

4.r.t6.XlV.a*. 
■■■ > r "'-' X V L 1 .•. b. c. 
Sxltrn vw*. BrunTchwyg. 

SAtJifi Ar&inus viil ilO' 

tw ArdotrrUt. 
S**/J4AmAnd» (/#, ^) 

XVI. i. the 
Same* L Sanflct AMci* 

IKiS feu i!r A r J j 1 : 1 c,X V L 

ir*-h 

Si**t*mu(rbtAt€rt)XVt m 
10. b, 1. 

Xtf <^j( BAMifi.) XVI.J.C 

5j^^-r«^ (/*, .if.,/-.) 

XVTLi 
Stbmtirihtrftmt XIL7.J. 
iMrkl 3QV, 1. 
Sthyt<r*> {hub* ftlTo 

*ff»*.)XIV.7,t. 
fcribo [ii uiLArgu^X I V.7*b 

Swfomus ^f«XIV,t). 

W/«fw(«mO lX.g,^. 

JrUr,i94f.&F*r.XVLlf 

Scminii-ium &c» XVL «. 

C,d*. 
Stmmfi Vx*) vW. *J#. 
Scnt»o(lo.)XVU.l— c» 

^/j/r* XV. 

Strsr vid- *£*( Jr. 
Servitor XV I. t.t,hc. 
Jfffa Op r M) vUJ-Sy- 
mcoa Sjahu*. -KM'Vid, Mir, 

J«W*j(lo, XVI a ii.t» 

SiIriucus(Mitih)XVI.t« 

ibe 

^■' , 1 ■ ; \ - ■ ^ " 1 ; ; '■ . ; XV, 
Stm*nC>ftmrnJ4sX V | .1 F j x, 

- r " -"/j-.-^vn.v. XV|, 6,*, 

Sirnoc Tur n<-f]|iiXV|. v:ib 
iMt« t**u<*fji XV, XVL 

Jt»m /. .(jar* #« 5fi ibyj vid 

S) met n Scthu^ 
J»-«« fV/^fwXIV.tA, 
&$itt&* {jUiKtmu Mat* 

n^A)XVL|. c 

n.tb.iu 

StcpbinutiCu.JXVI.if. 

!, -m. 
J/f*i*/ c^W XIV. 1. 

3firr m l*|{/ r )XV| io, d, 

&ri*nmt (//r^r.JXVL^ 
$*wMi/(IwOXVLf,i. 

IO. !. 

5,^^ B /(/*»r.jXVLf», 

•-if.h 
Svlvi, fruwtum &c, XVL 

_ *f S- . 

SylxwAtms vid. Silvtticui. 

Sylvim (Uc) XVL i ft 

t,— d. 
MUu (/«.) XIV.O.XVL 

l.f.R.k.1. 

SymcoaSethuiXVLif. 

7^fAm/irtu L 7*r*Mims 

?*-)XVILi.h 
Tcxt«(Beocd.)XfV t j. 
TfXttr \gmt4.) IX. j. 
TfcfirM tbre*tt*ms XVL 

4.«. 
7hf*JiTMt IL 1, 

TlieophraftiriBrenuiXvL 

f'.l— g. 
TWv'^ifa f'f/fi*/ XV, 
T*ftJ*(Am*** *W) XVf. f ^ 

ft, if. I. 
ToU«Clo>nnOXiV. t. 

7i"Jft*i(-f /-j#. iXiV.4,f* 
i4.XVl.t-n.lg.!. 

ThfM (Frtmttfi.) XVL 

ll. L 
TVflgUf fHkr.) IX. t* 9. 
7f^^(M/r.)Xl I6.XIV. 

7-t 
TrtiMftfmi (/*. dlMPJ 

XVL 1 1. 1, 
7>«/v/«|Li.l. 
lunnms ( j*ndr* XVI. 1 $ t , 
7jrt*m*iX\l.%\ 
VtllKGcorgOXVLif^h 
>^^(<7f#rf.)X\l |i. 
Mf«(dRr.l > //OXVLif.i h 

Vail- R^.iJ^XVI .I6.a.h 

RmXV, 

fft*$*<hm>{Pttr.) VI^, 
XI.n.XVL(j.L 

r p^^.v. V1XVI.4.C. 
ntMmmsmu (Xr«WL) 
XVIL*. 

Vi* : 


P i ■■- l*tf> 
RtfJ .K^Ai*»*»lVLl»fc 

„*l*l.4«.-.>*-.fM 

MTt ■*:*• '*" M*«* '*** ■*** 4 J XVI. tfHXLV,** -j _j r,t**mt {tttmrtt.) XIV, *>w*W JOT]. ,. 
Kt*. * « ***** ■»■■ x%,+ 

in* KMalJT Ii 
V^U</v^XVLSjA-l. 

i'h. *V*- MM- *••*** rr»*. 

^,fci t lV| ( 1^.«- mm. 

BUMS. 

1 1 1 1 ^•rft A#fW> f*W>. XTT b 4. 

«*4 III*' 

iim.4t+***»i**P" ,r *^^ I r t 4 K***\ «* 1**»* - f/*** •***■ 
*h. |^»I^ XVI If.*. 

■ tit* t*v j>ut*«i *k **mi ■**•*• 
XVt t *f T 

V**XVl7il.< 
i/sl.'l*. X*4C-t-»:- riM C A**rt 'TO MP* 


U** I 
■E Iff I *9t [tnt 
XVI. iv .. MJ4 1 ** 1 ** 1 "* 

*A<» 

XVi i. 
H-i.U-1 ******* I. 

ttiM nit-*- ___ 

i4-j F i i I IV *»** tUt H | *M. n i*i 

.p. i.«tt>*J lw 
ul ut« [fcifta !■ *■■*— 

!**» **>"- MOt- IfVjMII.M!*- 

MfO» »*■>** XVl-**-*. 

l.f.l.iiimar k«tU*IM**>4 

Ml 1. 1 f 0* 


XT*. J, 


I4f. Iiit MLim Ml* ■ l U* JSStM ■agar 

1*1 1. H.i Ml?. U»* Ml*. W 

If " ft ill \ * f *>* M*rWim <** 
•Af «Wi ** G-**-*** IV. 

l-4.f> 14*4 mot.mh* 

MM." Kill 
it*Xif**iIif*ifi%'. MtMf*1 

l(4t. MP Hit- G***ft !•*»• 
1*'L *0 ■ ■ * ■ ■► I, ;■ 

I4I« l|iM(l?t^» t*"n>*- 
iftWY. *. tt.L** i'-mhL U 
mLUAh 

i**T ttfM*4M04 if}*, *ft4 

^iH « UtMlf^ (HUM xv4 
1 • . I.fc i J'* h , !+*•*» A ■ i'-l*\i. 

m*l i***. »t»4 *m* r.— *■ •* 

4> f,***f «^ t ****** Mlfc 

'.*» 1 1 II* H* **** \ Vi. 1 1 . .. h. 

Hi. ♦ '■• 9*H'I Alii*- XVI. 

Mvr*MV>>M>t- in* ifta IV 

i*t-. 1*4-1 U T v>UiXV\iit k |^ 
im n»i Ki». t^*.^.,*«, 

VLi>«.<»i.i|» '* 

1|*>>RA * *-»m i«. ..^ 

|('lV*«iUMHJ«\|i' m ±mt 

1 f *t . i j 1 1 X « Nn*>X C^p-jl-jfj. 4 XL >H4 117- 
X<VlT. 

■wv-nrTi it*. krc—K 

xrr.fct 

^'iVi.Mt.,.-.,,,.; 
M**- H& t— * \ *rtfc" it«iX ijif-MH-M**- v 

tlt*. **UW (VI 

Mil IW*A'(-***fci*laiXVlL 

Ifli^Ml" . M1<- ■VwHttll-*^ 
"t if Ii 

im i*-*- Xi**i*^-fcT.**iBi* 

■ -■ 1 >-> nr. 
Ifll HA.I**«mXV|||. 
MP^fU f*s*A*j>». f»tt»*l 

xiv. 4 f.fo>f.ini. fthj.i^ 

MK-MM »H"L"ftMJ*> fr-U 
A««* «*■ (*-*« A*4n»l 
XIV i c-f.t-O, ■*■*(*■ M«|tf t 

I|I|4MM.H^-|W4«.I4, 

i^ii cnfw/riUi'Acairi if. 
>ni-*7*T**c*»*pnH* xvi 14. 

I|M* illf* H41* **nn it»tw 11 

MM i»»*M»* Ml* iMMlte 
ii.^-G^i..n M<lltA t ^ 

!(*-•-. IV l|-J* tfH f. 

iW* ifft.Aiitfh 

1 5 1 ,. A»« (fW xi V. I hM ^| 1 

•VlfP* 

hi* Jf«t lvw***M .^1^ 
XI V.| 

Ml'- Mtr- "i*i> ft***L T*t-'.- 

If ii. ( ill* Ui^.C>t*nX*V.i*Ali. 

MM H*»-I«¥J>*iiC.f»«ir. 

t* Umi LjW.I*-***w > IV, 1 1. 1 1. 

<«*. mm a 1 ii*f*ti tftL 

Ml4-lf IF IM'» P*<* *fi'*v*C*. 

*■**■■»•• h tt**wif*J*i if lladL. 
"—XVI. ]i. i, *, nf/ t i.fib» t 
■aft-Ill l|t> 
Mlf I*. U*»i. Ipifto. tM 

'-^S .» ■ V .. i^*...*',!.!!! 1 

MM- MV4i«i«4iMpj 

'Cft, * 11 ' * ,fc 

nit *-.**— r.fcwiti * 

■•I J»V 1114 MH*. ic«. Tf twtt.1 

Ml^.H-..,^ I'. ,. 

M i+- CmIih ■' AtiMMi—xVL lift. -J I* 

M^.aAl-w*.itr— *wchr.»*» 

<M Vllt. ).*>-■ [ 1 J'* 

HtvV.^^C-.i^-aXVl.M* 

U J .Iff*. J-w»_ 

i»t^\ti^*- t ff iiiiiiB l ii kiwi 

Xtt lf.k.o*4T l|(«> 
till rWn At£iM* 
■jV«*1l-^ XIV «*f 

MM- t> O-** 

p»*t*»*- t. >*r ta.^^ 
• iH-fii-w-r..^ 

h ttUBtlMLHifrt 'XVi.ii, , 11. PHI 

Mil M« t^^UMifj. 

«*>.^,i» ■■■■■■J; 

«* 1 1*4*1 11*7* 

lf*A D-4-n** avWiM 
r t ii^i* (»■*■* w* 4a 

\ if.*«r, m*** m**, l *»» "^■tr K**- 
ml 

i)4' ..'. ...t|.i-.;» 1- ^ 
nwt ut. oft. tj«*k*aci 

« tit* 

M*7- Mil- l-^Frtiih 

*"<♦ *M*-«M«> 

ifitii^ P 1* ^ *1 **<■) 

f**<^ r.A.tM Mlb 

«*j M4*.ftt«tH 
lj4^M>-U*t-«n lU|.l(o^»nt (i'***"> •*♦«* 

W-* .ij-fco* iv. 44 (**-% *. 

M 1 1 Aitfff tl^* f . » *«lt U i if— 

if,*' fw*i4«vht»-***"<J«* 
*vi.ii ttW.t|fi*«iHl< 

tt|t. C*4mW Alt*.*- •?>■*■ *»> 
hHXVkif. 4t** r *ii;4 

111*. Mur. HI R*xt«U*li Cl 
lrtrt»l^*(T<»M 1144 _ 

ItJlT.l*. Ayr H*l* AwhH XIV* 5^ HI 4**-n M*^-M*4»*i'- 1* 

M^ i4r* ***L 1 1 L . 

II*p TV**— M. fl**#*W*t 1 U t |. 

If »i Crt*L >lt*4*XIV. 17. 

IffO K*»«iC***»r*> •<*(.* (!£*■!■- 

*«*^X;V || f-*^ |||X 
||4>X *.t*B •* UMb •*-*!***• 

XVLi^*a*f,llf4V 
M*<- 1J ^ N*"?** ^«**»4rWH 

HT. 14, 4 AVI *o» 4 iMt, 
Mit- M*#> M4* l*4W**w- 

i4H. ■■■I1 1 ,— H A*^*«**4| 

XVLH t 44>4 

M*4 *M4- 4<***iL I*4X XVI. ;:: ■MkMfti 114*. ;***«•. 
U*l C-*l |4**tftr. >!V. xvu. M*»* 
P4k 

if*** Us* *>-wl 
£*t; **i*f**iXVi. 1fl «. 

Ij**. 1 f*i- '!•*"- " '-'*Mit, 

U*.*7'.*4XV^|. I. f> tk, 4*C 

i[ ■* ■ 11*4 
IU4 C*"/ *j4l*4TlA*n'^*ji4 

^■^■4tw 

iiiLit«4t>»ft.rKi*t . 

*■*!< <*•> If. X.|,l4« t iMI K 
M*4 

■ Ml' '**■*» K*i*jift*W4 X, f* 
■Ml- P^**** 4|«4M4* M*4y. 

1 * n ^1 1 14 ^ "f I 111. <t 
ft*(L <HH 

lf*t tM*tt*ii*i Hftv-vB. x-*a*> 
4** **«.<). H-Xft n4Wta« 
|Q L*«t>Xl4 fc*l^t*4 —pj, 

M*^ *--«M*l 

tl*|. Kl^iiMKl-tiiiliJirt, 

4 w Xt< 4, XIV* |f t 

i'i'. i-- .. Vi-iL* ('hi nil 
fl^*XlvTT^ Mil. « 
***•■** 

t m ; ■ to NC*. i. t - wmifl «••»**<* k 1 

•jB*ft*ln*«u« ***« XL V 1 
If **.***/. 

If 4^ l*li*(*rtO*Jffi» 
f.a.< •f.i^*. •*»*■! 

If«*. Uh4 l«* **■» 

..M t( .|i.l.||«4ii 

lf44lMiAA- M »*y-»-* 
">*4'M* iHuJH**.***" 
MftF-4 

||4*, *M*-I MWllWl*** 

i-j*i\VklftU**tM** 

*f*»iijoiw*r**>™ 

IJ*»-HliJ4*«»><**" 

■■»IL**«IU.»0* 

*H**4*i . _ . 

Mjt.i »' i t ,,,, i ( T?;« 

p-™ tllij tKit*,- 

IfitlliJTMtli"**" 

Li.i-il t u*<H#. . 

,j,,.— 4 w«**- ta 

4*#i4fc»*i»lX.4 -J 

|*»**>XVI. »•-*** 
fMT*i»**i Mi* j-i 

^^.».*.MI4<^'* inu.*** If** fHfpA^** 1 - 

X>V.*4i**4l**N tfti. r«t**i 

Mil 
|jt>. 1«>4 

vl.... ■ 
>*■! 


i i*h TABVU- ' <*Ti TABVLARVM EXPLICATIO erfldnmg ber fupFer^fottfn. 

r MT*mj TAB.i./^/-TarixKum.Derwl*onk^^ 

j A*t L IiirtWioa , PiiTa bed Wj^DfcnW tic [xoii. //*•£ UcutcUi Lioac, TtrasAco, Piltii al Ictto 64I 
r -^. DtntedeUon, Pibcnltt. *r£. Ftpufavyt 

i- £ie <?l3rrrf Npftr *£«**** titm a* Nr $rbe , He 
QMp o& tr Harlan , cui rarl*eti ttr ^mnt FiMfrl. 
ft? ™M** *. cbrc ir. 3:a r^ft , tie ^w<« flft> c|< 
2Siirict d eiwnrtA* rurra Sutler fritf uno 3 3*K Uiw 
t;* tttivt tatcrcr aRlay 

2. e* wj*n fai ^n«a aj( taubiHMbc* a«frrn, 

t. Sir "2Euru1rt web ^i.Titcr imbfli ctoasAt jem 

Tuhlfn pbtttHmjbfnUriniuntibet., rwc duo be r (Ota* 

\a Angin vtrno tempure uiuu* uvimuujut wm grn fu HcAl : uwie rfirn fie 11 *£fl-;jfiaa£ Als futn ^4* 

lac (-; r li-M.7J/ii;r ™^^ i t Kclfi huju* pttotx iblo iocumbunt; cablet fta 
anilituli florae n fex vd orto di .;-.wr um habent «W- 
r**lir«f:T. rbmlutcoeoiwc fum sinrti; rttlvcotrmi 
frnr,e ihsitum craft, odo digiio* long! , j&o ai^uc 
cmiftthrtc pknicfh 

* tbivis left crefdt In A*ris iwvahbus t pcrque 
pJuriaitw mni monies efflonrfuc 

f. Kfcltf A foJU virtute giudcnt rcfrigertndi Itqtie 
iwricodii urinam ciciuli, & llomKhum u>nt&nanili: 
to Anglii vcrno tempore muJcit hofmoibut lartucsc 
vicem ir ' i ' -1 ■ 


4, SOMEN' GESERICVM: Pen* Ixonn JT^i. £ jj^ &**£*?*. 7ft*r*tf. *</, **#. W7. DA j#. ****. A 
ttt.ftii.4*. Taraxacum Mm*. M. s*.Htifl t /. j*. Atf. 7jp .Kr*m*rj M L*dw m. jjp.UotttoUoeiij*!* 

BmmNm $k Vcfta^RPt Ma: anf prtet&tTtrrt u 
«VrrJMHiimt:j:>n»=MMNl«*iiMSl«tMrr«*Miit>r 

■2)l*amMlM« btrfftt All tmTinmn fr«l VAii.t.A >" r y*** Dt&riptto hw corned qutJon WH^Tmii A {a R«- 

tm utvfK forte ctcfcvnii ifvruc otli^nirum ufvn re^cplft 
(xvtd, foi noli titwA Cm(rf prxo^c A ^^^ in^icaw, h*»J 

fc^fwr* >d iKm &?o«i, <f*jrwtt »onwn r^ccuvn quoftivn 

f.it^w*w" t pofto vcr.» iVAILI-ANT U^unnShoc, 
%<to iurcr BOTrm fpcvitt & irt* vjrictJC* * ^«» inficat t twe 

MA rtnHttfi Sk mo vtr* <(t fijuri (jit- quo umen co nu- 

p* ^i'-tiftflinif cult ncc lOCttniMimiit DILLKNIVS in no- 

ficcLBLi\CK^1\iNK in rpfdmin^boimMt^ «wpli«ar. 

em rari«. Anglt* Intljecnir. lovi rnu*e* il1wrtaiiur t 
tni 1*4& fr ttftio, lifnihi fpedei rtKiuio*cm fidt) pt» 
adW ttum DomiiK i(Tpcll*ndj , fed & filler Jcf^ri^<njj NfVStrttaM<ftra KCMtr Nf-^.n (>n. Riltrc Wc*lL C'- ■■■iif(^ t ^'X'' Kcil -Willi* or Corn- Poppy. M». Am^potlit, Pi^culiL ^*A 
Pipjitro&lvatico^ Kuiotaccio* CjA Pavoc Ctuvtgc, Confuiont, Co^uclkoc h<£. Rooikn-HiKL I. K»c pltnta 2, peiium altitndincm ittingit, folia 
ptUc virtnt. & norcs ex ftirlatitio robrat. 

3- Crefik in plurimit a*rb rrumento ot lint & men- 
ft JuMjulioque floret 

it rlcrci refrJjjeritit , cotKiliant lomnum A contra 
fcorei uMUmmnturias Bfthihcntur. Pnrmrau in o(fi- 1, 5>irfcTVfaBVflft3rt^^®*t*bc4; bie^Eif. 
Iftftib bto*«nm uttb Pi*'^iLmfrn4K.ra* retb 

2. 5* TT^ift 11 bet nrt|lnt 5TcfD 3<it^rn uit> bl&£ct 
Itu Jumo neb Julio. 

?. !Dk ^lutnra Nrff# SA^ntf fuMen, WSrban bt& 
<2*lar ur-b roan bebKia fi* bfrfctben ^frt* w £at* 
jurbjj>q5iStfbetiL !fitc in ben 3«i*«f<ii hfnHH(tf 
in« phirmKcvncH rcoeriunda funt ttjiu UclhlUu, I*r Jcpiriw bdT>6n fmb burf deftilhrlf SJdJfcr, ber Sy* 
ivftfjiiit, LCnlcrvj & linau» liuruiu. rup T CiC CwfUcrvt bet ^iUOKQ Uflb ttc 1 uKIur. 

4-^XOM, GEK. Papavcr Jt«* /. #//. ^r*- ##/. ISwm. *|7* H^«fc. W. »/. rV. R j»- **/p. ?*, W£ ^f, 
Jwc ' '• J "* /liii <>*• A'»*. C. •** <*/. Jt^ t 47*. Mr, /#/. AV4M, '*•• A«-*VTy. •»■. 44*, 

I- SOM SPraiF. Pap(i\Trnil>nirn Br**f. Ill r** t Pipavcr rho^JtC/r. e/r. !-«/- A ttt.k'rtm, » p , Pip a * 
vcr crrKicum £W> 447. I*ip*ver cmikum tlorc tiropbei rubra Ht**h, fr> L m #. PAptver crrarioim rubrum 
j y 1 ^ ^ ///, j, /p j^if #/t pjpjvcr crrtticum maiui *3»« Dio(corrdi. ITieopIirailo. Pbnio C .v ^--t. 
||| ''^ 1 2//, l r^;. ; . i 7#< /*«^. A j/>. f*itfL i/#, pjjjivcr hciniaio folio, cflpftulo brevrurc glifaro arv Jgg*™*p**i m^t *«<»ti dmQ & fituniiftt vwv ;^* 5*nfe .;,.-,. . *JU> I 1 % ..I B^&SEr?!^" Jul BOfTU pr&vcnif* 
okltrn obfcfvimnc RA- 

^«iuinA^i^* l V " ;: ,: -"^ «o^ *•«*>*» w*»re^ 6- 

ttCoMiSK.' m *i? ,, H . ai < fM ** ^n* 1 "" ; ** m«rOH 

l .;:::» ^ .' ,,■-., S 

1"««M ZLw ^™ Uh ° W - |IK * "T<™^> f*«2(Tc CK vno »iis^i<i< In *W <mt n Miff ni M«rftd(M*t ; Nmt|<awbr Nt* 
tftlcrcn unit tnti< uittMit , MSB ftf auf f incv ftttcit ^litr oltr 
bi &!«« Qrfuawa «wK «Kr t«t<* St: RAIVS m) \ -UU 
1-ANT «a ttuitfcutfit C:un wttftil * in SafrbaxqMr ?:j> 
mtf i«mrL<v ^jnfrbitt KHHTctct - <■ *r*^cr, nw>c Nm^fftaib 

tf laHiiririeri^ 1 pm^^ti on^ruh, ^fltmtT.tici* 
0)ctfa*aoa« Sutfni : VAllJ^N ri»n«ti W«(!( ripivatr* 
rmCM uPrtiithtt pctilown niffnt ; bit £:Atrt Kjiuvc* mail* 
cum miiuttWtiu) mmofibui*w*« mwdiv Uf> tub ifl *.fi<* 

a-4^njfl4<^3t4WKft<1ltf< JtJtwtR/iinft^aXfiiNftbf rt 

Etuumanm. vtttutbt w t fiMiit^aij!, NO) *M «rti 0iafflO> Ai t-TA»- 


T 

I ' ■ 

I 


virtM.llorc^f-bl^ir^ iji,, floret C4J. MokiK, £vi«flaa fefe. Wo f , KOM 
uUido roinon: t£f ( *o,Tun ant tic ^tonics Matftfe ™ 

3. 2>ic W*i«« tr*;»j inaiinifei n, : 
<&fotcr|fn btr wroll, vnbn ta Cobc ,m^ 
14 9ftuA4Ci ; mart Mlf fi* »h tiq foe* J* 

c-lt:n*n atrr. imwcuHlM - "..,,!.:,■ . T V ' 
cottuin Nr SEurjd mi 3tf** Sj*. ^ t- »* 

^--— t***ift* * ctUm i»«i ftM rt*C- 

dtnfc csta^U off«t* htcijttc 

on foiL Oman trpo fane frccian »* 

fcjttete.s^aiM,*indcm»sia«ciii fc* fipn *"**^" I UftWn * tf trtfcum nut U:if<>Vo Is* ** i 7 


Itt Hi) IKWWI. v ouaxunt nu> iKtft.bnlatnfj 

f*i>it !id»a wrf it »f4d oa fir* fttfdctKn Mfarfc! 

Vnbil.urTi Mi-i4JU) tli u yaw Jpiotartpirpjrftil ^bV 

ohm |p m«4 U iB<n dt cj far tat \ -^ifrm pfc^P 
foe Wwm;"| .IUil rioW^'^warAita 

AHM L Kpn M) frf f fi*CH* ©Ui, 34(i t» , 

3>«tnn kai\ Mtadnafpetm; Crti^i Mtatcfi** 

Utiti Art wNrt* «"> *rwr p. fttilltfe jt|tt pqdtttou I 

WMtcn ftnr, laf («ft \ * »ctft Matt) wMU llfUft I. Iljtc plinu fcrpkhumi.foliio; riridi&flottt 
Frorttgitur qaMtnni* tx femme , floret atqoc ftucWumptril^aotarftartrocii&i. 

j. Semen tdhaVctur contra cikuli A ftnngorix do- 
lom , urinac *rtlorrra , febret srikmri «q« picuriti- 
iki- Vnicloni hwius plinth exciure Jpititui ;nimv 

nit fAnarcs DlOSCOKIlitS ttKrmn. 

4. SONL GES* Cucumti JE4j 4 A r + r, r««r», ##^ 
Dm. C* *#. #/»- I#7. /#/- A>*nu j/. ^aira. «#. //* 

f. XOM. SPEC Cocunu* wlgvic C/r. .i#. *«/, /. # # /, W^. // i#. Ci*cumlt & 

■ ■ i. l&ffr^aitHcfauffl^fbfrer^Nfaiari 
a. £« ti-rrt iiihrh* flu0trm®A«KiW4a>B 

fSJw k ari. noscoiUDEs fttciw, * t*j 

mwmc he maim £fWnrf-Ok<«, «&«*-■* 
tctta QMJttfr in 9B«n 0*«« unbnK5eft*l* 
flif «i fflhttd itita ten ^Jttbtf* *t^ 11 tjbo ftoo viHofo A>4iw. 77. GKuaibfoftofumanguli mamro tt oft u r^Uutro & albo 
» fedrt LijvjVi H* 4$*» '•/* J*^* 


K*f* Kirnr* in umetdemqtMplintikMiutfcwKt repctiun- ?: ji ■ . ;■: (! -it; :^ fl « fr)fWflW«f«b«»"5j i mJcRU^e^ur unKwi «■* i. TAD. r. rdf- Buiu Pjilom , 'U.Iwufic J rtltcuroti ikBtf^cr^, Tibount. Bt'r* PurU-keaskfuyt pc^cm fcrw tk«ua 1IW *^n t flora ,|bi (u BL 

^ Sff^^C? "*" & UpiJn - ,0 «* 

KHM pUnu rcMgmt, .dllrioak. comJcnftt Qn. tfc Scrawl jin^t cfciflrtrtf fttfir i ■ im^RS fc 3>if mtfcrnm Wtt«li'« B *2vri*|;j; 

men ■'. i: } ■ ■ . i :, 3- 3)irtf ^teJUknftfuMfn^ittfM"* uu& ©t««n up& viilhrt ten tfaEifn ^«*i* «>■ 
?- ^iffr*pftflnKiftfi^int& f tuW^n«l^_^ fff* 


»irt, mhrffrfpra «aiVftM«fdi f o>I*rtftf»J 
l>«t«ir,i «^i AiZ ,,*. z)^ 4j.8«n*l*?^i* 

^-iSSs Brtsr^i 4 ■-•»**" -^i^'^tf sa 

n ** «^ Xaftuiu IA^« vcn^liicr wrOat^ ^ it,cti, mite fofi fri**** - ** crocGtum mid um ieJit. 

4- KOM. Gfc>\ Buria //« f ^ j-J , . ., , „ 

*^#, Nifiunkim /W, /+i . WJT * m ^ 

nuiof t'oUo l:nuit^ £ i TAB. €. Ut. Anfcrma. Argentina. roTentilla t Tinac*tum tgrefte. Germ, ©dnfrtl*, (HrHjfi*. Ofrmifii Am*l Wild 
TmlK. Silver IVeaL ImA Potcntilll fri* Argentine fauvagc, Tandie fauvagc. fc*. Silvcrkriivt 

i- 5>*1* ^toiuje rrie*i ouf ber J rk, un* f Ac Ka- 
ne fr^rnaitf btnOMcEAfi, burch irif«« > SJ n'U 
gUfl jmo ft* icctim oujbrnrri 3) t «irt« fob 

Hf'fiM* "SP 1 ™* nw t™ i^t*iim ®ii^r b>u 

tfrt, ftt 9Mutm i|l qclb. 

a. Cfl reJebrt auf miflan urib (fu*m $Vofn , rce> 

^DafTa ten ^Bmirr ilxi Aeflan&cn fiat, ur>b fctivt jc> 
Mn im Maio cber Junta 

*. !©« SMirter fi»l> jufuimtni lieftfrt ubd bnrt*iE» , 
flut cDt arirn nttb*nKUu[Ud>er flrtnmiiim i^ iMtaii 
fie ittlbcilfn to flaotnntr WeMur unb bitten b«^ 
pen, bieburo> cirtn Sal fitbtmieifd>rt; tttrtafi - 
ben fie all cm cuimcuuim ^fbray** «»ibcr hi @ ft 
me r-slcrfen , *3enneo 35ranb ui:b 9BrW ,(!* tfen (i 
fiut »u adltm^iffifttn WuTtttf&affrn 
4. NUM. GfcV Pcntipnylloidc* K*h A ti% Tnrr* j # j. /*^. , P .r, J-^k /. *,. oi. j*- Jfr 1 % :* 
AnlcfinJ ihwh. tnJ. 1 /. PttcntilU /***. <7. w. 4/?, Jtjf. J7/. //*£ fjt.tmdvv m. *jj. 

f , NOM.SMXIF. Alumina ff«r£ «j/.Potcntilh B***f* m*/. Anferina, Ai^cntina,Pot™tiH M, 1,/, 
Aofrrwutiore lutco /ftu»& /W. j/. Pcmaphyiloides Argentina dictum if*. A **7. Sf**it*. Pcr*taphyik>iJr* *r 

Snieum alarum feu Pmtntilla 7rwr« **/. jr*», fe7 , {US. j 4 * H**rh. I 4*. K*& at. Penttphylfoirirt Mu 
bcu* trgemeo, vulgo Potcntillfl livt Antenna Hnf. A J* Potentilta loliii pmnatacaute rci>ente Um I , 
uj. R*p *?}* Potentilti repens, (eipo nuUo unirloro^ uinnis idtmmU contend. mitwnt»u» in(cnnil) \ 
iuL at. TAB. 

Hxc phnta ftrpemlo humum fjJit, Aopccc- 
puiuni fibrjrum ex nrtiotJi* ortflrum railiee* agendo 
luius fc tliriumlic. PoHt tWmc viriUii, & A parte 
jofcnori qtiifi fubtiliJJimo trgento obduda t (lores 
totem futci (unt, 

a. Creftit in folo tun micro qiwm ><umt(lo T pneci* 
pue in loci* hjberno rcmjwrc nmntiatu, menfe Majo 
%x\ Jjn<o plerumque Borciu. 

1. Folia adfhingiiM K conlbliilint, Texlant omnei 
fiuxui&cvKiutionef pra^ernatunks , refolvnnt &n- 
guiiicm ctggiititum & comlucunt in contulionibuv ex 
Epfu* Coimeticum infupcr corttn lenci^iocs, fob's 
idufliofle* Ik \Ttiligine% eifc clituntur; ad Ciargarifma* 1 ultiTin'crtia qyoq Lie iiiiliur Jilhibeniur. MTV ftpcrion nrtc finirrtc vinifn, A v^rtt irf trior! pnum 

COlorb v^CMm rq»nrfttitjnii*. VAlKuANT ]. c unquu^ 
iphj livula viK*** alatunv o»|ui ctum 

sttABKKN. Ji- Jt^IKU in 

jpf;-i tWOM fcunJj 6c b0< ffltf. DlLLKNlVS m ftti. 

Sivl Le. ifijtnadhuc Tjrttutnti LnJici*. foUti nvrnpc infit fj- mmiTutFABRKCOU 

«Vj >.d"frf iif **t L»»«f it t. t-nft:»tA»oil \ AILLANT L f. flfiflfif >atl PwJ^» !-UA 

vifiilciI*:-n,Bcftrta04KAimK(;ol |' X I. v -'.. ;.^i"..la i 

TOURNLf\«MtS|lteU^de«pTmr^MNc-w;r.AcPri« 
mtavtRKRN :. d<j(:ssiBL ' in ^tfAii amrn «. >4: 
ruXM htton: nil jJ\M\ >ir It j SnJ ^ ^<Nn*<f n?fc vat 
(inNn Vjncr'r, Mnt ^<>*ii*iiunftp«iqu<ir-*jjte;^ A^vtf 

ma curJhnta* TAB7,/^rKuu,Rituhoriennimiior^7i».Sflutf^fuirflBt^<jr,T^«»f. -^"f/. Rue* Wflh Amda. b«A Buti 
o^. Rue. ^. Ruyte, 

I. FriapaUitkvirciitt llosflauus. cauiii duo* po i„ 5>ie QUjttftJW blti**un, uiAbit ^tonw E<*fc 
do ibw. ber <£riE<wl n>id?ft beo % Jw be*. 

a-Coltturmhoriis&menle Inniofltquejuhotloret- a t g* viro in MtOmOl gf|cfltn un> Mitt im J«- 

). Fobi atque lemen in uuim trahuntur ac imcr bio, tint Julio, 
ale\iphirfm<a numerantur, uihJc l»rura ufu* in mor- j. (ftan frrauc&l bit 9l3tttr unb C«n«fl^ fie *rfA 
ba com^iolii, imo pelhlcmulibus* omnibuMjue leb- rtn UlUtr btf alexipliiirmaca* fi^b flui rwte: die a*!lel 
rium fpeuebut : Profunt in ajfeeliooibut capita, ner- cfdbeia i>cltikmiatifg)cXTancfhtiuniiBb a*< virtni C*r 
TOunv uteri; in eonvuIfu>nib*n atque pairionibu* hy* fiiefcer; fie cu;« in x »e(*rrrrmtTfn tefl ^auM.Nr iiiu 
llenasr filhint dolom iolicot ; confortant lloma- rrrt, tar buffer , in convuhiut^en unb hjltcnld^n Pa4 
chum atque interim: medentur qiroqueanirniliuinvc' roxylmiv, ruber Colic, ® <frn>d<bbctr be^ OT-^enp u:.b 
ncnor&rum atque canum rabtoforum morlibu*. Prte* ber^ebdrmr; |kt>ntr(ibriiiinb ciirirenbnt^|!?fTfi^tc 
screa in^reUumtur compofmonern Aqux Dnonix ^biaeunb rdfrnbte 5*unb(. <S« fiKbra Ingrcdicni oet 
compoC & Aqua; I'herUwis. Prxpanntur ex it\n in Aquae itrvoniae compoC unb Aquae iheravah*. 3>it 
OfeunU Aqua dcUulau. Conicrvt toliorum atuuc Prat-jrtrau in ba Oiiicin finb bol rkftBHin iGfiilcr, 
Oleum ccclum. Conferva bet ^iJtfec unb qefeefcte* OcL 

4- XOM. GbSElt, Ruta &*L A in. 7*«ru + tj7. Hrntk /'.1. 1^ JEar/gfc /p. 5*e/fc A J*#. »*jf. A j^. 
!****€***. /7^ x«. 4#i A Krsm* //. (»* Ludvv. iw, 4/*- 

f; KOM SPEC Rura oftirinarum /lw^. A j?. Kuta tlorc ex viridi luteo »«*• ^»i '4^ Ruta honenljt 
Hofolia C 5. /!(■. jj#. T«mrn. t$7* &*fP* i9~ /Cu£ i?4. Rttci hortenlu lati^otia Hcrhacea Honbus glabrit 
totm.li. Rutaiitivavelhortenlis A B tit. ttn ML 474* Ruu imior horwnln btitolia AU*t/. //. /*n 
j*e^t> A * i r , Kuta folits decompoliEis Afa«. //. f#/. TAB.* ^Koacanina Rofa fylvelcriv,CynotbHus. 
j->n^> Wa*A WiUI Rofe, k Roller, I* lujlantier lauvagc. ffe^- WJJ Kofcn, Vck 
1. Folia QturiinttTiT' t^^«. 3BUbt JScffr ^cQT-Stcfc W& 
Briar Rnfc. D05S Rofe t the Hep •tree. //< Rofa, C44; i vlridta fiint folirt roftrum in Iior* 
liorei intcrdum albi. utpjurirnum ^crckcsitiiinx: 
fiabrubri. 

i- Crtfdt in fenticeti^ , & menfe Junio atque Julio 
™ f e'. Lxeume menfv Sepcembri :.■.;■[■■■ . cyfHnbAti 
fruftm difli ( coUi^untur. Rami huju* Iruticn pr*^e* 
ntttrix rubflamiitn quandim fpon^iu^m atque ptlov 
«m opm viridititc rubentem, & a muiiarunt (>un* 
CticrjilHis ut (bcitur, onnm trahenu-m. VoetUrSptm- 

Eu CynwbitL Vid, RAIl catlL Plantar, eire* Cinn- 

a%Ho- Kufcn , Hqlamicr. 

.. 3>4'?la»aCab btmcflft ^rSn «U bteO^ffwrac* 
fen habtn, tie ^uincn iun^ilen mtS, ia?a«neiaa&rt 
bUid^ rctK 

i. <j4njJ*ft in^ecfen unbbluhciui Junlouitb lulid* 
Negrwbr, ^cncber^jfl^JKeu «marau, finbftntu 
fammtii ama* bis *Jnoe bc!i ^|>cember*. ao# brn 
3w(itxn bieier t3f*iuNa reidtf ^ee S*n>amtne,@<Wafa 
f«Bt f 64}laf Spfcli l-*t. Sjn >ni;t4e)noUueiafQiinilt/ 
fo fine tctM[*r ^rune (djrroa(ati!>:t unb baatiac Sub- 
(tint/, twl** ber t2>ti* Hewer ^lieqni efrurfflcbrt. v/ 
RAII caul Plantar, tirtaCantJbn^iamnafe, p. t4=>- ? 
A j I- £>i*. ■ I -woBfiffisr ©ie ^tomtit bfrfct Kcfc ftta «% t* 


xumc 
ftoiattluim 

ydA * r *' , .^«A.inJ ff », Reft ftlvrflm in«lort (i*c foU« iaodom) fo, 

,7* Ro**tolii* i^s-^sS^^^^-'''-^ 
ftjSkQ iddiu non l»,ic M. W£g£5^J 
rii:4<W©nveiMOM tuncque Btut ociatooc U*M7J- 

i Alu tft d&i p«l«: folii vind.or. font & !«*>■ 
n tpiafclm horttnltt. Hotel flaw, itanuaapwott- 

i + Rcperirurmfrutktti*&vcpreii»,&nwaft Julio 
ttquc Augutto floret- 

*. CommayUtur ia Podagra, RhevTOrtifmia, Scor- 
tuio & Hydropc; prortiovet tirimm atquc mtfuc*. 
Ktcrtur in fMiintTtifn herbtrum vulrxroiarom , o; rc- 
fjtrt gaiujntrur & fphacelo* ton*. <ffid&tt W ■**'• J222^£ tf*H JDiilbn«mt*mOrisinfll MfatfotetttfrraiH 

tent *2tra*«i rcvmtci m* tottcm ovrwtft, « fas* 
ttninvBitafe atMBfeicn Sconio tu, rtertattfhi. _ y. 11 

tcmaufbcuTf- IKtfte i*»«W«, ttfwatifejr *» 

(ft fmb arina irab brcicrr ftl» Nr VHarta @tft\ll i 
(Slimtfl gift, ta Ihnunii purpur reft. 
a. ©^<W a #**<* ui* Wttffta, tf* «£ 

tm lulio Vftb \uguHO, 

t. ©flfl Mil « fa « u( ini ^Wfft'in. Rftewent *«** 

Art tie metric* , iS cm frfet Mtf S«ll*SNIf« "**■.* 
tcdfcwfitfrt Nm Nifcn nut) tdrcn ^tatt. taK m/. /, ^ff. ***. &Z u#- ^ A "•***£ £*>' £( W o.!flniJ t'W. fej*. >■■ ** Li*J - 4, KOXrCDCER-Scofodonit ^4'*/. W.&V.L 

f , KOUSFSC SUvia a s r€ifo. fen Sphwclw /W- 
Xvif »#. A^ ■/*. 
vitB. in, Scc»fi!ium ^.* 
fbk t rotfittc folio 7**r*. j*/. **?t ij. ChwvKdrv* nb conlfttii. K*|»* norigcffw - Hr* T //. &«*. «#. Scorodoott fire StlviJ t^rdto Crr ; «/. /4/ ; W^S ' 
,*hcrum five Silvia a^ftis C f.fi* f i*?.to*. J. '^^SlSIS^bl^^ /^/^. Si vie. 


TAB. io. L-z.SthU.Sdvit liortenfi* miior, Sahifl htiWit Cfrw.€^b^brtiffr®atb^<^ ^^W* 1 * 
© S*ijc. Hf^ f Silvii, Slht. //*/. SUvu. GjtSiu^e. 

i. Auur m honk 1-olU itucrtlum ex viri^iiiic 

•jpem t ifjtenlum purpunfetim: In Roribu* color e mal 

ru!>ro cimileften* dt : aluu Jo prxtcrproptcr ikeem h( ^luni* ftab . *»;-*. *- 

&odo d^orum. * cjf fotr.ntt oniMlfn l«rt inmrfeflf** 

j, U>c»cer trefcit m folo tTpero tfquc ficco, & mb MM itti M*io t»b Jtiwow ,tw ? 

fltcnleMtjoitquc Jilfliollurct, |. 5>« <J\liim utlb Wuirtfll tff tfrra ■« \^ r P 

1 : Foli*&tlorcttumrru<luAilhibe«urinomiiibirt beau*( li alen 5frflntfh^[nt W ^'J^l 

apt** aique nervorum njorbii i Urimm rctcoum ten , |ic ttflb« ten mWinKn llfrt* » ' y ^ 

wmorcnt & uoqujm IfvTuftfmTlwfornic poto ia iUex in attrt ?lr ten ^cT Jiefctf w |lffP 

^JS*-, fM I 55 i " K i b ?F !tfai, * w ' infuru™ Artrontfcn. , , tt tm* m < 

+ NOMGUil*JLSitvi4}4i./. j-# t r«». / f * f JC ( v-/. MtTr7 IT*/?- «'• »**• * ' 
J»- *«, W &m ft Ww. w. *7*. ^ ji*! 

f- M>M. SPLCSiUu criTkifiimm /)j^ rWw.jp, Silvii InifotU /. », ///. J**- W * a V'!; S*A*? 
^M» ; S*lvnnuior t anSpwehi* 'VheopfcrjM C. B. ** t /w, W*. iX** *^*i ,# *^,<** 
wcntlto htitoht f«f«c& / rt i. ,4. SiU*-, f^j^ l«,^^J.. rt «*i- ; rt .„^. «^.uiUli*. rtftPWBf*"" mm 

i & —ran f/rnr^ /*/, j». Silvia idii* LmeoUig-ovn g .^.....:. T ., T n fcBi p^j ^ j: vil _ ■^viwem o tinJi u^- 


. -■'.; 


Hhne Lilly. ?*(». A<ru«na. I -mo oUiko. //*/. t.i^lio bunm. cj. |^ fc/ . | j lic * . ™ ""«* 

I. Surjit in ohim-liMm , quaww pedum: flam iK ■• ©if t-Iit reifrl etaKfffc *. 644 1*4 . ttff 

tiliM, c quorum nabolbn *pi(« promilK.it. $Uuma ftnO reus mi[ flflttn jpk.t.4* eta P&Wta j. Coliiur in hoctii, iS mcnlc Junto «que Julio on SStflt. 
a. mm pfluiu |i, 

^ Julio. *t 1 ■ '•ft 

it s b&Sl%SS !? * tal11 lwrtfi hwMftW*iw 
Wj? ™tr«6 HH^wnbtf j fit tin^n u n * flrtita 
ta (Sftmrrini, ftitD our ham ^f^^ MU dnata 

MATTIHOMS OIAS : fc^immraJiit to* 0*1. (* ita be* "jluam 
m P^nlyfin & ..-r ■■ ■ - wrta, aW ntfi4 in t*n Qnftr,€»«n, 
im iitfommn wicMfti "torn, 3b &nt Otfidnfl 
I ul Lthorutn aJborum, Ixruuut A mifif-tnt if*>iorts> emolliunt uimoret co- 

imAKvc fuppurationcm promo venr. 

plftm lilKifum flonbu* iaiufuni contra 

jxnenim emfhricuonem commcfulat In othcimt 

prolht okum Uionim ilborum. (^t nun'fct* 

i SXKI. (iKM-Jt. Uttum £.**. /A r***. 7w*. /**. Hem, M, *# 
I. j/. /jW <7. w. |##* A>4*». 4t* t*dw* »#, j* /. Lirtum !£«. j#. 

f. XOM. SPEC Lilium otKcinjrum Mmtb* 1*4+ *** Liliumfiortilbo offitiniram /foA / v K.LiliumaAurtt 
fir P r#*. **> /. r j*j. Uliuin album vu!*arc /. *, //. a f ,« J«r^ ,*,. «„». r#7 UlllfII j Jbt|m tfcre 
tto mJiTf re C- £.//». 7*. flixvff. //* »//, UliumJi>Iin(paHii t cofolUi tampjnuliti*, imuv^Ubm Umx.H r#« 
Lirium to4ii> (piriii, corotto cunpauuhtii , iotut gUi^m Jfof. |», ■ ■ TAIk OH [fi/#.^*j/. Stinging Nmle, M^ Ortiga. ItJt. Ortici. CjA Oriic. Bflf. Uroote N«tcfet», i . Ah* eft Juof pciks : color folionun liiTutim vi- 
rifo dt , C|uun in uitu KocninL Floro ptUidc nV 

Ml f«f j. Coptofc ertfert in omnibus loo*, floretquc men^ 
tec tbuixttivk 

fl ft t- KmIix, foJii & foncn rcfrieertnt & tdflringum \ 
StxojtinotnnibtMSAn^mihprofdfionitKj^ intcm*i*h'.c. 

4 ^f! roowha^^i & rtuxib js mcikUm ati'ert : Liutculum, hoc 

£4t £kco fljidtfuclujii & lunbo^ vd vulntri «pfdicAtum p 

fine-jiiicmliilit. Radix ^irtuctm hibct di urcoam , & 

r ^;»iclcforpcdfic(jmpncf>4tufum. i>cmcni«iu li,J:. -:.: . S>«te Wfi'f*l wJefrrt b*ft r ftlvj,^, btcQVlri 

S£ ttBff" *" ''*'" ** ' '" 

*. 5>»r W*|W tw*|l ubfral mn in aUpi ^rtfer ?)?«& 
gr imb bsuSe ttrHHftac Womw m Bevwd 

* ?;t Qfiuiid, filler vn& <2>aamm nxr&*o tuni 
TuNfU ur.D pftmiiifB itckn Gtbrfludjl ; ber 64AMM 
ilt qutti dl<n ?trf«i insfriiota ■JltrbUif un$«i , Ihc- 
morrhagtcn unb I'bxioncn. t'dnnsino t^nntf tfnf,( 
ut& <u!if!*^t,thlt boi 55tufm fa ?fafe unb o*r 5G^n' 
t^n- Sit ^Ojrjd tfl?:p Wit man f'^r duniififi w/b 
fit cid (j>ccihc«mtB &<T (^ittfu*!* "©(r e<tin« irir^ 

QtV&M IB tfT *UR(B, tut(fn Ot*m UUP Q)(T|tMA|» 

tt&o&iriJtiwru.ni* paJmodif vim fmm cxfcni. *:;.: btt l it.-.f . 

.. i : fw^tukti /... £>ff£ a ;/. *./. FMK t«/. /iVyr. W ti. Cjm A •* r-i. f j **** KuC t*/, .-..,^ ; ,. r 

f. NOM : SPEC Urtic* vulgaris maior t B. 01 441. R*J. t r##, Umci nccmifcr* /ft«f^ Tr. A /♦ Uf- 

ba nKcmifcri maj<ir perenm* iU* f $j*. u^ Vrxt<x vulgaris htifotifl Nf'fl* ML *i* Lrtica urcnt maxima C 

i.i-**?** *!*■ 7 *^** /^*« *«Jf* ^'7- Jtor*- /A **j. ^J/tf, j*/. Uctica fohi* oblongo-cordaiii L/«», M **#, 

j.i.U^ "*• "**' t 'f * VntM maior folio mucronato a>jw. j>- Urtka ilorida maxima noftrav caukvircn- 

u &W. J*» Urtica rtccmoui m» Jirv#f# t ^//. jf mnuu /h*j. 7, /ry. t'rtict ur*n* maxima itrrili* Pemud^ 

. — **< Rqjtfiumiif flwtt humt plinit duplicit |j«»m» pie- 
*£ 'dr**** "^"P 1 " 11 i*«wwJi«»fa llcri1«*tCircf&rutt- 

^wrfJT *^^** fcTTKn f* ofcflt * IntenJimi tinxn ll*xc» 

' K!ff»* , *KA'VS5*m^ui, > RVnr|Ai'.CA>Jl^ 
^WftsftKXC. iJ^:m:Ann. V.* VI. P bC t\\l 1 

^CR? /" >t '" ^P^^^liftoit nonaJdjiuf, Ta- 

f i ^ *C*?IP' B » "link::: j ; DtMCMH Tl'.dv ■ ■ HE ■ 
S 1 ??^ ■'!"i >t hOHne jwutjdui no. i, in pjtti.uti u. 

SlT^Er^W"* 1 ' blnroque bim*rfth»itf>c njlufill, A 
■jE*— . ■ C ^r 5 * «WOI| ft© )♦ *in.--t^irti oxunJcm ff J ipe|t4# 

"*J™ J* (rtctvknmt & ^«, polkn fitum capi^fisMlt Sura, n tirffm 0?<^itr< ffftN* oan 7*»f»> »on |n>f^rtiftj 

iilWMKmffl nntaaffrjtfigaMflcaocfWMairt; n«t 
<iuNf( art is »?£iaia tani fof j^« Zten oNr kirtr p*tH*i* 
fNrfrit(6ifj«iKua*nan»^^iTfa;rij(M tO*M4nduct iT' 
OKrfm Toaifn mbemria etNtMt to*fatt*#4cw «*l;7cii 

MKLIAIUV^ Kilt N* C I>col '!* 


ML 


TAB. ,,.!«,. tr.^.i.j: n H i^ ? . R\ I). (ACCA- 

S:ft ti;:» Kifti w Nr ^m*' S*«r «u» Hwif sit inttc 
.:.:■:■. :' L : .-.::^ ;<'MLM'r-r ^:::-! , ^&i<i'<r.;4ti '- 

t;^c'i'^ >■ dJKtiKe tbtJ<mr»:&aairrpft<ftftu<WfincVT9 r ^d* 
C<t|itii in ejfitfiifttr Mm** nr** 1 nttiK -4J> t}fti ^(TflrHfi- 

[.■ ;t LHfi:..-lt- ■ . ■ i^raff^-tfiilT' .;':<[ :: 'jfi r' :j ^J:- :n : .^ 

t>(T4f(>ftrrr f i* ton wn«i m ttffeta e« t<*b(4*»» rnt ju* 
|i»nt 9fjoypn fiitmrww Bnn ^ U caa>f>nl j)Q)CMrMinvnT* 

fovtWrgtiEt; iv», ♦,Mflf4fniiT*:frfri<n UcU«j ^furrnit 
AfOlfUTf tit* cr.:tt5<fi Tiatifit in imrnllicr O^ojT* irn> fm, r* 

:a.. T |::- H :"r ■ n"Mf ** ' ,f ; "■ i'.vt 3w*Vj ■ Ittt Blf) 

m*f [^<cne;iflic<lBnrtaiVr*f ta t.lS<if< ^f^a<t:fa caffoa Uftninum, lifminvm ^Ibkiin . nctrfmioum. Ctrm ^Jhffr 3«flntn cter Sefmtii, TJnfrrtm- 
iSli; :#ff "* f - -?^'* Itrmin** kfliminc //*i\ (idiimino. ff*A lafmin, *w. ItlWiin. lercmin. 
m -^jrI^l fta i' M ? ,u r J r J itoc »Hp fum.rctmia aroite 1, ©iffrfl ©idJttn ifm!d)(« frnbcf la^e, tfiinw, =^ 


^WTOWtoJbiC^ wr.tdhumumfeneniiint. urt fliunt S"*'"' .tMldKUD f<r 5rt>« Mirtm , rwnn 

fif isiftf umalKfl rBurtm : Cw •JMuincn t.tfi.* gutumin 1.C0- lici'inurt I.tt5 rtii*. 
a. fi« 
2. e*trir&tfo utu in pJtEn 
erfit&tac Btaiftc to ecmmm :. cmoBbn ' , «S~^ '"" * 5 tu.ftlibotW.PW 


m*n « un6 tan utcrum tnwd*- wfcif?*** 
rtic* etec QtaMrtURgm Mm, uCa&l 

flut fata. 3)J* Od &« infitmlicfa *E!^* . SOM, 5PMI ^™™" ^^ ilbe ifr*fc ** '■ Itfmnwm vutore flow iILp ^^7 * -. I**k flow iJU ^rfV* 
&mff : *h torib. A *t*. kfmiaum &,*. 
note tot© tlbo J>4V. ,„ 

M;i*> cmKrcfftn K^«* dbt ta* cjtoagwZS atari A10 cum iro;>arc. itortf 
!im& a«- LINNAEVS f«i tab .. fWltfBi-omioor, »«V iaguffifalii fcuqumqiKntrvc*. few €niiflfrgBc(m*ft 
i^^AW^Trcf^^Xirww.fci^ PU«*«. Kibwort. tuL Piantaginc 1*131, (j^ Hantaan* aVta tVf.H rcc. VoliU infuni I. Akt df odo v*l novtm digital t 
fltmueDcm, ibinurfcliceiot4(ntow;ituJin«iipcr- 
concum. ITom*otoKdtliJtt©wn«u> atqwraJbiiapi- m , k^icritar in apit A pratii ; floret potiJimu 
BJCT»icN\ijo*luoio. qu^fimcuimwu* 1 

I m 

cftjtc. 

i^iiltftfcm hibct Trigidim ; fiwam & idftrin- 

IijflV'frKi'il Dinuia. nimioo mcftfium atq« ' n Attttmif ttflfrl <£«&<* ;tn;> 1 *- Man 

tc« DnMu\^or*rtun&^JTrtW< f «b ?Wwk 

«JBdfn («(«M f lirtfrt hftn $rcmatfl| 
rr«iur,jtum in w ochiO' 
Auok udrtcr ldhiUri potdt. rncwct iocon- 
iiDcoxi*m ura* folflt , ipGatque inlorcm iiquc ftcrv 
momim knit , f^HOrf Iwun A vulxicruin cru<ntaiio- 
na lUlit rrxpiritur « hac pltnta in otiioari aqiu 

4, SUM- GEN. Plimago ^^. /. 1?$. J»». j-;. T«rr«. u*. Itemtb. M. 4* rr 
& itr. »mL *•*. iUrft. K *l* U*m-G 9 m* j.». i*>. -;*. //J!. *?*- A>j», If. )l.bMl 

f. SOSi. ST(*C. PUnti'o minor iW* j«7. PUnU^O quinqucncn*« i** i*;» 6>'- *»* '*i_^ 
/*^. FUrnago luguttitolu Hr*/t. /- J/. A>jim, ip. l*Unia^o folio *ng«1lo lanceolito /j»jl *k ] 
gvlttrdurotiorC *./**- ti$* Tt*r*. t*?*Iittfp, if. DO. su Burb* JL J##i ¥*&+ '**• S<i:t^jn 
ccoiirii* fpkj fuboviu M«, M j*, JUj, 4*'* /^ #7'- ^^i 


TAB. if. /*'. n>pcrkiim t Hvpcrkum vulatre* Gttm. 

»ort. Hr>, Cortjoncilb, //4f. Hypcrwo, P<rfurani He 
ran. Br!g t bt* lim kru\t, 

I. Mtotgt ad akkwknem duorum pedmn : folia 
Worocft) foram^iulii plena *fic apparent : Florca 

1 r - T ''■ -:- 1 m \ 1 hj?:« nidboi tqiK fttmfa baai 
woan. qui digitA coouiti , (occuni larcutncutii 
l crri T :n • 9 

a, RcfKTicur in (juoctU atqu€ fwti«tia ; mcoft (u- 
mo aujuc luho llora 

L> " yP^Wt^g kI apericmia , porificintia. 
"nrum tOT ta 4 UaipUarmaca : pcodeft'in febri ter- 

rtnjtn dl_Kttcdaiim. Imrtura rtorum cSm foiritu 

iilj, 


:^- ^fr^>g a Tiifft 

irfnn manfT/oa\>rnbflJft±tMtt, f*«JJ 
fc*!nn , 6ic «luraen fiub W flfib «[»? 
un& itaiuimbin, tCfttW/ «:«■ BWjJ 
ttrtwdt TPet&fn, emen MjHctk: 641 1» J 

a. ^i•roJ<Mw^enurt©eW»«' , ■ ,l 
lunk> uvb lulio. u^i «^ noo fine frortu appKcaanr TaCrfcS Z 
vpenci limplcx& com- conf 

pwti iaoh^can^ru^t Oloi 

* " : '- niniflenoea, UrrnupbC^finrobewWnj* 
m mrt fpir. vim **& tr*o<r » w ^Tt» Sttwttmifij tonfvbwffi SS^ 11 ' bo ft*, 
HI H . 

if ELISABETHAE BLACKWELL 

HERBARIVM ■taS 
i <■.-■ 

' r ;" 

;rt :-v 
;rr *c I 

8httk] 

*; rt X SELECTVM 

COLLECTIO STIRPIVM 

QVAft 

IN PHARMACOIOLHS AD MKUICVM VSVM ASSERVANTVR 

QVARVM 

DESCRIPTIO ET VIRES 

EX ANGUCO IDIOMAIE IN LAIINVM CONVERSAE 
ET NOMINIBVS KECENTIORVM BOTAN1CORVM RECEPTIS AVCTAE 

F1GVRAE MAXIMAM PARTEM AD KATYRALE EXEMPLAR EMFVDATAIl 
_ fmvic TV* 

FASCICVLVS SECVNDVS 

CONTINKNS TAB. 16--20. 

1NDVSTRIA 

NICOLAI FRIDERICI EISENBERGERI 

HClOms SURIMBKKGAF. IX HEGIOM. VBK, OJAE SW/.h.SBKWi VOCATVR. DEGENTTS. 
NOKIMBKRUAK. TVI'IS 10. IU3KPIII KLEISCIIMANNI A.~i- M . lifflW; Itaifiucll 

<w3crlcfcne$ 


|g liantmluncj tor Hctuttcfjfc ,;;,.,;■ K23 

r.i- tie iuni 3lr*im)*-®fbraue& in ten gpotfaflen attfbc&altcn iwrfcm 

tan i^fdjrcilnmg ui* lluijcti auo 6cm ft?iiglifd>tn ubafcijt 

«*to C(ii ncueitcn Botanicis amrnommtntn Otabmcn benmfrttt, frt ftttiltoiiia aba 
coffin i htilt rud) fctr Statur wtrfint i|t, 

©iwott lu&jnbe 

faftclicnfc in 16--30. SCupffcr^Iottwi 

SMltf gricfrricf) $Mm« 

Wtoitara, flcttutft fc* 3efcM 3cfcrt SkiffynM. An. 174J. 


% 

ifel 

'■ 
■-•> 

B 

ss 

ft 

i 

. 3 TAP* If. I*'* Eb^ittte. Gt*m+ ffiUAftf* **yt Fox dorr. GtA la PteJu 

Itfufimofo \iiti«liantvemta: I 'foretn.* m aJbu maeu- 
Bi Jutrndi, quiomc 

faexcfrfeunt ' %0«Nf@m^ 

E# wifcftt iit Cimtf da& an uwiJmrm SB*^ bub itaJe. j. CMct in An^la *4 via* ftptmcniis 
pcnfi : jjuioaiqu* Julio llorve. cinftas & ^ rt ' m I jn **> mb Julio. 

a. L%% ¥fff*5 mr £ (tlM ■««*•* flrtrau*r , teal j. Tnrcrr c rare* Iwiju* ykntx ufin ; fiquiuVm vomi* 
amount. & fopraacquc intra vchemrarcr evaeuiL 
PvKKLSSOX" iWattiut Sritbdi polJpotliLcimi c^ 

KViltlJuki feu nOJi lujwUll (Anglu \W) decoclum 

ur^qujm rcfncUium contra Lpite^Jum dpj*i>batum 
0j|VLSKrt>fflin<n*l«iitit:i*cmitmcllorit>uiltbi*ijn> 
iptuJi pantfum a<l tikcfi hrophulnU iiunantia , II 
fiiiiKiioc obli*oitur, & lin*'j|^ InMortinlibm re* 
ipedii eonvemmrbu* lux tcrve coipm pur&ctiir. 
Lorxlrti hoc ur<uenwro Digital!* in oiiu inn j*i oftat, 
4. MOM. CilCNfcR. Dtfiuti* **/. /, 7*7. fc*r«. r#,. 


ErSSfiAS ' Si's ^ ™! fir * m ** wwAcw • 

fMttW iwtor IIVIM. wtorr mmotf ( frtfjjw i\ 

m WwiM Wflo- $-ncr rraafir nwben ,' n 

WDanmtwNnbrt, uroG«bnj bdWhc $B*4h a. 
COft »nuMnnrT*rrflHtcnCtii"»<cf.i|>Lirptf. ^kK Aal* 
bf, nailMb t*S Uu-tcuiutn PiglUlfl. i;t a ft a ta, om« 
am 

^ '- '•* "«*• '*'• "■ **#; '-/- **'- '«/. t H< |i£:t;ht loJio 
^jJ. Iff. I^^LViHirpofcMolio^wroC^iPw^. *„,*. *;«/. Dteufa (lore rubeo tt-tf 
.1 uljcuiti o»aa* Zj«. h, in, Digiuln tolioUt c^cbih ou»» uumifiitis ^ /*/. 


TAR. 17- /*/. Abfmihrtim vul»arr. Qf» t QBcfiffift OtAJr^t- ^*vMVurmwood. //rJ, MTcquoa AIoGij 
€> /^.Adcn^Affirniia. C-t-f. Abfiotc, ff/^ AITcb. 

vcfl iwifcii »o9i4lrn gCiKn5; Cue ^MJtret fivb fctad> 
C&fr iKT>Near*Jii ootrbalW c. un& L*r jr«uJi±( unttr* 

Ortai; blLMim.lMliouiiOAujurto. 

t. &v\ t>r«w« bic9U(frrvn6ntrM/ ftc fuftmi 
tw ntdatttwlifdw* ^rj4nqT*ttn:fl^, rrrtKm ^ u nB 
bnnQta bn b-r* 'inndrtt wt[,s^3« Ai^^nt ftxtCer/ 
finb au( in pcr&c:t>trra urb ftwot&m QSmo , ^r«t*n 

imDtfirty ^ t frtfibitificA*f?*Kf/t4Mai&ii2B^rmfr, 
Bi^n in b« ?Qdiffriu<H/ 0)<fbfs<bt^ br<e ucb ttmJfef 
Am ^Mbcm. JW curt cv^nitirrci tla;lihb(s «:t^l 
fi< mti 31M<r, ;J l i« etc "21'nj flM|mclcC. £m liter* 
fcftfifl wa ben fn&ra ^Uiifrn mil |dM»ftnea ignkmttt 
oWlcfiea roitrbf b«» .fMrrn KWpoh Ur, M\ j ^1 . * f # 
ruhoit d# t«-i Wrtirt ewber ba* ^dsreTeo bet ?ffinbdir 
unt bic -Br-wf* *id* **m* O/jA ^z*"!/. Prxt>ir^» brc 
*5ral(f*cn OffidDel ftnb flqoi ddUlju ltmpl<v, mA»i% 
& [Tiuu.s com[H>fita , fyru^>ui limplcx & compoficuv, 
oleum per intutuftiem ci txxlioiKin , tw ilcitillrrtci 
Oel, eui ewrtrtum utb em Sd famn. 
t*roj,CE», AbfincHaiii Xd hiu.Syn* nt> 7w*.4$?.H**ti>.i*d. 4f.**pf. t**.t>/& nr*BKfb.L 
* ' 1.1 '* r * ^ ril *' ?#- Artemifii 1/**. c7/«* •*. 7"#* *•?• '/#- '***'• *»*- i*^t^. a /##. 
mi u SPLC Ablinthmm Jlorc Unco oHkmarum Hunk ImJ. #7. Ablmthiam volgire Tj7/(. */. ^*/ # /. 
f ff \V** '"■ '^'A /. r. AMintbium%Ji!Jrcniutt ?. ff* ///- -*• /. '*'* AWiwhium Ponticum f cu Ronunum 

I j**. AriemitU folai eom- 
. pcuduliv, reeejnjeuio jx ^o(wt.«. 4 **. ifh #j#. ArtemiGi fofcii 
^k bikibis htiiifibm, iWibu* ex alit peiwoln in fpieii heieromilli^ w*l «#«. 

.,, ■■■■ 1. r;rt(nw>iruin«if»*ta'rtWi»*r*tJlf**>*f«!:«fntf. VnTitW- 

fftfttiHl 1 W W* K<y *4Un 'ftcnr h^ 1 ^ 1 *^x?{tM' 
/>ttif* 3 ; rdi fane* Wtelra h^< 1. «c>|t fo«n fctaira k » t« 
Ciinrtiii wt«i:ii*« w**«i*e-i M^Mn^Nf^it-iarMii 
Rjt4. ^nfrcsfftiltftoE-ciV^Mtertf^rtniUiiir.MiN* 
tirut^: AUtfnTiii^AUfthiNrr>«Nr^It]BfB*Mmmri. Ad Dium pcilutn jlriti*dincm extrefiit; ctuk% 
cirrreitolorvi plcni funt iOm *|iu«l:un & bni^inoji 
Utlfltiij Mia t facie fuiicTiori dil^u feu Ulignea 
vinixiic^, a facie iuKrion ililuta camne -i.,s .urr.r ; 

Cm i.rrf Tci, 

b ■. Crefcic m! ite intuitu fcpim & in locn ineul- 
to; liceci mcnle Juiio at^ue Au^ulto. 

?. ffti fuat lolu & fummiruci, cAictant humom 
mArA^lKM, yrovocam urinani . *Wjh nltium ex ni* 
mo p«tu idpcatum rtfu'cuuttl * ciwientur itumacho 
vtuio & dikii, vumitionihL^ o\ Oiufati roborint vi- 
jctj, neantbmbri-'-^, ^rolimt in hvdrupc, iclerw 
4 Irbri ttmai j qtiifttntvc: Sub nmnibi^mcmori- 
M mii flhlUmtrt ttUunduivcur i^iia, ccrei it*a vd vino. 
«tij«fint et folits reccmibm cum axur + ;ift poreinfl 
W«*»Uodibit|j F MVJ>K \l RAK)tan^u<rnrcmc- 
«wn in lonliQuum tumoribui jtque angini : vtd a 
r '■ * 4/4 ^ (*■'*-*'• Prarparau officinarvm iaglicirum 
te aqua cMhJIau Iknples & m«*is miiiwc|ue eonv 
W^r™u» Ihnplcx & «ociiuolitui , oleum per in- 
"™**m & codiOTicm parituin itanune ileltilbcum. *iV^*« "/■ Jfrij£ /. j. AbEinihium vuli*are mains / it. ///- A ft '*#. AWinh 
3P? | nw leu Wofcridt* t". R,fi*.*ft.1***m. 4 t7, **Pf* tg*> M. iS7~frtrb. 
P«ai»ultJhdrt t floribu* faMobolh pendulit, reeejwjculo j>ap|w!o '/«. H *^ 
•^jpwnahi, pinnii bjt^Q, lufor ft,^ fl of 

S,„ T* >' ^ ? «■* *^ r»«iiK*w tortm lu^ 

. gg rt «-^fa^1will>iAoJtlwetf^ro < mi 

L? rf ^** e ™ tiweopfatikliimfifci fifc 1. 

^vironoimnaturifim, ; 
EicS- ™!, 1 "' AtwlWfl cthibttur koaewn 
-•^™ kl, * < ™^ bfflctonvoMeni J fie<J 


hi 

1 j -■!.■:■ 1 

*** ™** *j^- '*#i t * >t«n VCil* Krv fuft** wpVmwi noH ibmnitwmr , m* rt* r*< j»Nt* Miftaf M4HI I urantntftrrwiflnTff. 
miiinufn s^*mi-rr, i^K-^ftit.; 9d|aKr fufri&r- 

V«nutoa>Kct^barar><rcmf u)NfCi*a)hfiwuf itn^tf 


h CiM- 1; A i.^k 
s&. fab euro* tot : tu ttSB *« H 
on bm PWrt b«r 3i">«&4c taK?iT 
and dcimtn <&tf»(mf. *" 

i. Ctf ^*fct auf bet u|m jita* 
Junto unb Julio. ■■ 

Mtoa>r f trw«u4aliuMufiflona:^rt ( [?/^ 

iv. ■ /J- 


7W«. +#/. #*»**■ W. */• **/* rr 4 M E ■WSS^BBSW^^^, -.«»,*„ 

^*f"ii/Jwtf ,/,,MiUefoliumftr«iotef,p«mau(n.ttiTffl«f| - t i - I 
tul *»rc ilbtini C IT./**. • «». Tturn.4fl.Kaff.t7.. DU. ,„ £ 


ktto pinmm, gUbrrt,b<iflirtliiKinbtt«cin £hi filfftrt *lbum c jr./**. Mi Tw« 
■«* MioVum lacinii* brcvibu* wU iSE™' :;;■'.:;;•'■'•:■■■. ' — Um * * lltfp feu flutoii I- / 1 ■-. ci 23* *Ti alfci fc*U «i*w- fl^V^um lUm-w« 

SkK»t , il£ui hk fetal *£■. **« *«™ «**» W* 

«, * fa fc rjiifcm fe*M floret bvJ mo ref<nwur rw Vm. D*Mt«(U*ttif<faifcr»i:ryh t*M|fc. 
itakt .lUNifTOMbMeewaii*. zvmk^ 
Mftlw* t- ttftbtftwiKtcJOMitu: ■< I UmM 

etft ten 10 utttiflKi tuwum «afaMCn , CttM <>*42 

III l|i < Ml mi T il 'ill[flll|l|rilTM[iil 

L *l icuitevfita , urrt n^3tn 4i^ *tr^ t» mmim 


TAB^ ty t l£f> i'jbj major hoftcnl^ Cfr». *M< 
© Bc*a //A- lltvi). ''^^ FWfc C^- Fevc*. 
t, Ad im *"cl (luJtuor m!ti jlTjigit hare plinta* 
FohiiT^it^c vircm, tlotdt ittHttital latctwii UoiLus 

i. Cofaurtnbcftii. irrnftMijo^orci, tpfxiutcm 
ttbv tactile Jjfiio ii^juc Julio ir^ujtxkutiC 

]. Aojui c floribui *IcM«a I qutbtBibm id Ttocm 
nioadun uihibcri lokt . qur stro c Tili^uit |>rxpa- 
r*;nr, tociintwmiiuA IliculrmuEn infantum prxkrt* 
fcnt«r* (Uupbl'cni c iirm« t^bArumconfcclumtvmo- 
rtm rrtmmiruin in toulwoKt a Itctc cxocium Cina- 
KtWinOSLUKIO^ IJaa*uioratficverJt,cinJcm 
HriiMBn rofn . th)cno »quc albo ovi eatliiaeci per- 
ftitxum i>«Hkfc in u>rtuxk*n]^(t ocofocum f<Mt», 
<um vtoo v<ru muim, m^culit corimilti» atqu< m- 
borctn uVkft. lotrkwui Umti )i*c (trim utikft 

l J rt : - r ; " ! - l ''" TS '- 'V In i . ..... ■:,..:.. ( mua 

IKTum & liliouJrum * i&irum 

4^ KOM GEK. F4b4 I*. I M 
Biff*. ;/ t #/, r*rf. /j, tf/,^. // i(f/r Koomlc Booetcn. fr*rc S^oocrv 

r J)«^^«^ScWtrpi*ft Wi eta t(a 
bad)/ tof ^littr ftnoblct^cruo, foc$t«W« 

a. Siiwbiil*aW«tl«ftwoKAifiU-> 

cMci uir®<t«iwt* *brm«tt, WftJrttaO^ 
rca b*t«vt "wn f* it EWwtffi ^ . 
XiBte. Dioscowina jgtf, ^.ggggi 
ftffm citi»larma flcmi*(, ^i*ffi| 

tccommendjrft flu* t4|T*it< wn»W< »jj 
UflttiH uub bem woftn wb cmr« ^' ; j- j 
cUc nJfirifllc SUfff ten bni 9u*rc "W^Stf 

ptriuta ttx Oftcio ftnb a^vu tiorum & 0¥* 
barutn. , ( .frf* 

l*i. T«^. j»*, «iv^ //./* t *. »*A ^^. i J - ^ ,- 

■. & *?. ?*/• «n, i#*. J'^-*: * t*:' i-6* i-i.r 

MVlWl 
■■■ i 
**< sees? ssi^;* * »« ****« * ,i ™> 

SUaStitur. Krai* otor p MmMjvttCBAUW> 
B*?l c.^"^""*' eflq*c*rf *'»*•»•». "I mcaaalio 

Si^^m ^dUnrStat m flfiqttl ^. b() rd <* 

BBCrkBK W <" Irt * iwiiitioncro atftlcft'.ilcm HTi va- 
TSiJn vclafrtavcl a cuktna iepc»icn«m * huwqut fi>» 

SETS- taKnl-n, ^ fl*""* ** r**»«« * P^l>»* 
Qhrfim ithrnuc K(\lLS>J- v» r.:m <' m n:iu:lt*faOK*h »»«ffttltct 4m »n Nrfirttf nfttttf aet- 
ata h- i, Nit* mi tat™ c ; Nf %liift< a JjUr* rfftltr, ua& 
Id ttr »tftf atM<|£r:<rftfr IN J *Jrt cmfnnti vcniium i ta 
MOi »*tirc t €<tff ■ t»<i» , totm ichr curn f&Mr|<n £frif<H 
bi! rt? riflftMwa Hf* i« atytftfttt ut , toiftra iw, &t; Kxitt 
fi<. 1. fltn Bitlta ttrtvrfrM teat fftxnnrt mn , •% M| 

grutt eM C*4i* |M« Si- f- »oa afKif % * »a MB, 

|i:t« it *tt K-Ml 5 I kit 1. <. ftamnif <t , MldrtftCi 4N:u*^< 
M C HAl ill No I r* flftt ci purptifi nttrc&ctt frtpmci 

bm»* to brti Tni"»NBi'<»KT «cr £ jfa. tin ttMcrt 

INc iirf fcr* 5-mhkb* , im t HAl I UNuS i. & ft?« ami* 

f ci:I'*l ( N^'tiflji a un|(fc 3-4tsr n 3*f ttF<n<n t*«t( Kivt) 
iter *«( tr» KtV if*n r«rrin*n« *i>.* s . * ai«<t tat f *tc 
Upton; Mia'frM(n:a|4im^c^irtf nanfiUfikoti 

Sin *d, Utttytx KAIl > LcatlWt fT 3/jbri^ 

Trefoil, tito- T in 3 ^ id/. Trifolium vul^jrc. ixr* 
i n ^rr Graft UM* Trifoftiig, Grt- IVontcujlJc , 
i. Folia ptIIUlc vireflt ; !■«■* p4»q>urc<i colore, at 
yi mioilu wrpcrft*, pklui e» ; Caulu iU o<loJcdm 

pfUK A mcnlc Majo itquc Junto ilorct 

a. Folia atquc rtofcs, um)uani Ikcantia «que ioV 
ftfio T onni , iiA-.i<r uUitlKticur in ornnJ^ jtmm llia- 
»iooit» T inftraii5uria& ardorc ut tn«. Ex hi* cum 
idpcfuilltcon/cc"lurocaupUlnia mcitcturum^orAui 

«qi*c tiitknin:itioftib«*- Ikcortum totiuv pl^r I B, 
<bm tlorct , ilbum mulicrum lUwrcm liitcrc , knbit 
UATTiOOLVS. 
4. SONt CEK- Trifolium X«j. A #+!• J;». j/7 

£«A. a /*. /^*- ti+ttrfi I Ml. U»*. 6. *, 7*/. **J- t??* Hs*.Si: Si 

fcukt A>m*i- mrtb, t4* 1 riphvlloidc* P*nttd. Anrtr. J*', 
c. XOM* SPHC- TrifttfuinAfV. IL T*Jt, u. HrtifA. M /J. i>»*. 7'- 

vvkfa , ci\ik ditFulb > loliU ib-.r^crriinu />»»* /t 17/- *+}.***. 1 

%igiatfum tiudii capillifibu* /**£ #l/» Trtfuliuidn K*+*t. rtalct| Trrrtc. fiefr* Roodc KUa^arn. 

a, ?s f!*f in tan tntiftm BfMfl «n& aBi(foi / unb 
bljSr im Ota c^rr justo, 

Itrrftjfn& uab ^j^iifatn ^dxv^ , in allin .1: :c ii D<r ifu- 
xioiKfi , {Miitivaita ued \^rrmni t*5 Urinf* Wtt fifcrrfi* 
nm ^<t««r in <il GuipUtiua ^fbfo*f , t*birn(t nton 
HknMl m tHe[djcrjl|Un UJ^^ ^nt ;untmqcSi M vr- 
THIOLVS (d>ifiH , to dco^tum>cr Aati;rn ^flailfc 

IWb- 
I riorum rubrnm A"rjw. *«, Trifo- 

rA, //. ft. TCfti 
Jty.i**. Tn»nlium [mcis v ilaVrli* lotiKinl mention* » 
MTi mc/^' #+< 'l l nj*h)lloidci pratcnlls rlorc [mrpurco ► . 1* 

Lil Of 

I Jltf*. In bdfltit if tjiooL^ti X»c fptii?* t^4cm rr»0<M 
iu<vti 4 litiorct r , flo(t*ittmcxrjlJCO * ilt»o «H(" v 

4 fttc *0o Ma ^ ftnmiui nrcuaii t ucv^uc «Ltrrr^n 

ClLpirL-}i7. ihi^bt ^m jrAotifuM. Num try**** )**ir+fi 
f r f* r ^ m »^* *-• '- /**- »if#««* pwptnm m*ym /**'**" 

ra ^ain h*c fptoc beer Ic coitttf ^cp< ehcnAunTur r i««- 

SuUi.btn ftNtc r. in mitmiiMlinvfUtuiUrinint;/^ r a j»- f*fljlb> tip j. t fujtiu* i<u cal a ttflI"«htflaiaB*iif4f«<a^«*«i. w^^artfiFiinwcitntiNt 

B^if(onc»«i4<Bfr»tw«paw»-^^l^lWc^?i^^;iA. 

mcr * t*< t»tfr< ■ftuzim cb^ o*br nn: dnh 3ft3*[>i<r , ct^( 
Rt<r;jtf SuNirtct Jrtifttflfrnta, atit<nNn?ii:<[i xtt *ii;c 

ifiBi iJE^ w\t mm R<xUn <iiflf*fl Xlfrf^ t*4*itc« * Mfi!iiftfO 

VcrARKruaacft tt>> C It pin. i *?h ut;B tttu aifK jw* ncttf rt 

frt/WlB ^r/VltH W*/Jf (!■• ^*™^^H» "* *J"- I'l- •«/• 

H-i ii'. tm< ^/nt:fli*w«fit ((W- rtfrnut *m Kf v-inr 
Mmm/mcfttoftauaiaMcn. *it*l«»«*« tWctjl 

Jtctm c^j« t vtfft &rt*fto«t w Mtftriito enia * *. * ; , 

lu ■ f '.^. * t klrtrvn'n»i , fcf#i: 'i!. ill -fj M^JJWWt 

eriK rV *^; wtarWttr ru; r, n« «caf«tu ^ :'.i < mbr ^ifj 

... ; r irJt ! - . , !r: «''>-* r:-([ ' If i.r ;t\l r f 

• »uMm'i C*a«ffl»«4rttt«ftr(*r«fi' <*• WfTtfttt : TAB, u. Lay. A^nmonit, C^«. Obtrmft* t>- krw-ItW a^L Agrimony p Grtclw tupatory. tojf 
ARran»ni ft , ftf, A^rimonii. C*t Ag^noioc. B**g* / 
t< H«c plant a cadcm c(t turn «li » q«m OlOSCO* 
Hll>tS. GALKXVS uhiquc <irxcomm intki^orutn 
jocan tupatonum. AlLrudincm habvi duoinwn pc- 
J««i foita fumaltu leu pioiuu & pitoU, colvr pal- 

*- Cfricit a<l ftpca & a^rorum mir^inc^ , menft- 
<1« [uaio ttqwc Julio Hocci t«it- 

!* Purincat fin^uLncni, coi\forttt jeeur , tdcoq-.ic 
g^oennn rnoib*^ tx htijtia infirnmatcoTtt^, qtutct 
""WMrep*, ictaut &c. uiilrttft Hjm.. cum vi. 

■* «bo coaam, coinmctulu MVITHIOLVS ua 

9-im c^rtixium contra (Iraniuriam atquc mi<ti«»nem cai !-irtl(n>*5 «Si»rt wt?« w ^™35t* ' 
mrntim rcmedmm. Kadcm hcrba lUcau «q« «n Urm, RIVfcKIVS ctfrcM C 
g ycraa ■ RIVIKIO in arinx incontinentia lambiur 
«t«tur quoquc ad hcrba* vulntraha* , & ad ciu/mo- 

di " B J , rft# ifl bfl# lAipatorium DIOSCORIUIS • CM- 

i £241 uafe off aticntfrifdyn ; tf irJ<Mlbfo (w«®a>ia) 

fc*, to fe «uatin(c a4^{tcttc rtf Saanflw «^fr# 

<a<f btr*d,aru*cn 3«ta, «■& Mbr ^IjNc 

i. ff5K>3*Une^ra,mbflibrtiSanbrnbctSd* 

6rr ; Mttttfm jumoinft J4I10. M Jja .„ 

1 fiie Acnnwma ttflucttmjn parectwcfi jtnaw 
djttfl. « ftlnfef b« Ecba unb t4 m.fha flat ia aim br* 

MAT- 

m smtrriM «ran<ft>rtrrt / wlcbc aWNmtl = 
THIOLVS recommaultrt el nitf nffiflffl SRclal [rctfmtm Sroai d ** 1 r^a Dmi *c* i^SS A iB^b^Sraut ub mtb ,a fcldxa tig 


<rn dipoc&xx**fcfoetur. 
lit*)**'** uUm & fiat ?ti*m extrinftaa in bit eta cfTDtranrt, au* frfctiAm t**.. 

*4*. h 19*- ** *«* ***' ^ '* *W* «* Ml "t. fc-rf . 

>aaasass.taai*3a ■A* 

Itifp i ISuif^^riAy^- ft. A*V' iuir. * lUtf P "I l* jit mnaiMEtt &W tw t • .,- ■fi^SSm:: , .......1,^*1., ♦ Sta-faALC.Wi , -lJ^I- , M-*NNV.S**a*#-fcP>* # t.iA 

t if. vat* |*m Hi™, .can-tan **>*»* in >mt» & \m icwi- 

Krtai4**>»irilt& (CTore«na«tollibaiao» m^« faLanwo; 

M^m rtna brmpwc -wnnn Hfc, ctmn Atanxd II en tf ^a tot lutifr, tiw «*« itk^^ 
C*r*4tf*icM. IAM-, IIOK^TsM 1 ?"*! v mftiaiMniP v iuictaim«Hl K ifwwnoJa> big oaten fjkril* bate . ttHttttl AtA i)w fiJCJl! 

Col ; .. wNAoU rfob&mt «D#mriN*ri3l? 
MtlMtt ■*» iMMaitatf nND &lQai6|75iS 

ftiutiit all rttii <in W a frM ncMtlm ite^E 

*nw M|i4(ii tD ora «arik> IMftfai ib rnftiJ 

T- ■ ^ »- rtnff .;■:' i. Area R| [J 1 n .-■'-. 

r^ii^a(m?urraitorjf^(l (*vLc*»4N<-tr 4 

flrM* i'tfV, . 'Iff Mf aKgiM(tl«fM||jJ< to* nl twttf*fi oblcn aaum t L^ mo;^ I riant d^ 

IE^i ( riifaMpHriaEiiWcutff U*t«, ifat* nrflwntCi rnnrotfaia* 
kt b>lpU«, tamtmili iT*cii, njfi urVMH i-motj, di*. 
pn(L,l«f j c4om*niunMut& t^tfnnn urn. |^:" trtv^C 

1 h»*: tvncai li ma«fii mitenn fcyMMi iutulon T ULsi in fjl- 

d**tqw*#KVAVi.K.MU\S M**. * i MJty w, a 

to* amtp«tahnt* i|«HKum wakatii .M1LU lM 1 mo- 

irj iii Thi Jc tnvpftm jMIULA.nuti 
K H won r** - VAILLAN ■ m i fiSw *^m A^mintim tJrrt , tun nakv^^A 

y.vi> fn-mr uJ-fim if,V(^ [r*ir,T;.i(r. ^i** m y^^ 
^im.r.A LAM*-MU--AM h, ..,,.. I.. SIS 

l *- - *' J i ■■•■ , - " .-►-. .; ..,-■. 

■i.\>.ii\>!. (j . li .. t . :l , n tj L| J **i«* wmtitMi^^crtitajrf.nji Mto«iWSta.jC v iiiXiMitVi^ 

rwi r VAH J.ANT L * Ut ftitatfR 

<<a a^lD »k AT ■ r *[ f n<<o>.Tfl rf M^ n a^cy? f < IHt 

Gov t, JL ii* Mc<>ateH<r f tat IX>BKIJV 

c l Xrr ftrrt , tef h< OtcJnt 'Wff a Swfrft pj K 

to« ijj gMftfmAitfii te Artiax^aaft tawrtro.* 

■:^>JNkim0Afrmf«iO4inhiy. faiWta!aa*tf« 
m*n .ciiil. Ita(>4. jnujmjrt, Nf fr tHfr U^^itK 

SW«i l ^^«tocnha^,nwr«f4NtKrfctnwh(at» 
t. n^a*i4r«a'nin«Inn|^ai:*tiN, tv«MraM0il 
hlM;« ficAatt gi4t B o;ft^(CNii K9C. f&fT|Ull«» 

A- *.-<-.* anD fttd Njo - U( M= jU frW i+ orc*» 

:w*rt JB Ux L ms tM.riu - fSnri fjtmyi tJtfXt. F*» 
» Crclai plcninw« 
-rlUtiimcn. , , 

I. Um elf ti S ihnooc h<rbii fat per omra rm^'l 


b!SbbrS5€; ^ CinsSAfctflmraifllwftcin QSC4- ■■H**" 1 

intent rt) tmti&t, VM inf> luittr »W^3 

(rntftf ^t^r wrt*(fii AfudNiiJcirm , f^ ^'^' 

w e*<m UntUflteit. Cm t jw^*** ^JtSs 
t:n OtctViti xtout. t>i3rr bit e4«^K<5|i> 

*r*Mf#, run man t* an l><ftn **..■; »«H 

VOM OK- Milva**./. '**♦ 5»». *ji- 7t«r*. 94*ttt*th.I*d. 

f XOM. SPfcC. Maha ©tficinanim ftore majore rubto //^. //. i j. 
J* * • Milva vulgam tforcnujorc, folio tinu*to /.A //. <*>« 7#*i *» !>//. Malva vulgaris Ps*t\ /,,. j*;, A r##. ghrfrt folio ImutttfC fc/fe *>*£■»*». WA ***. MaJvaemik credo, fctfo'finuflo, ttore 

A>». '#* M«v* cauk crccto Join* kxcpalmati*ob:oktc lemtit Uxm. «. |#7. /or. |/« t /fctf *#, 

£ iaZKJ£ SEE *H5**" US fr * w ww* 9$ %-*# KkKMm ct*or pro ftrapcr jutcm llrili fitw-itu*! 
^ n JifUiHtii vwiqt*ui*J»d*rt*l«wi imi» ipatut Ufiiui 
-^c rrtel , amcktfu i vcio mi?* mimaf pnp-r.f^, 

rTT^-A* ill* viocMA not c Ctfruko « llof c tiurvnro-nDto 

ft j^f **« ittgm& ttfwi HHit m ft. r»,tjuttat)T ***■/''*': t, cofum"' < \mt^h Mb ft. KB 

m 

■in* ma- 
rine nitafl* ** + fturtwi immrtiinitin Vmff*j. ^ t , nu- 
L^Tkoi tfW* r«if*a<ulo fi**ute* #/. 4.1 <|J* «»nlwt ci |>lu- 

j-;- *^fliik £* 1 lnir nrfcirrmftirr ■ ourvn c^ttiin pa;* 
^ ȣi ouputuififte /( , /. itf*tfc*utum. 


IdrtDl 

Si pkm. //- X«1l«rz»o, AsrcUo. 6"*^. ( :*.-Ji>:i domdtiqut ou dc jtrilin, NalicorL Beit. Turn Krrik. 
1. AlcituJo o*lchlccim iJt^itomm, Color hcrb« Ju- 

:, Seritur quouonu in Iwrtii, A icrmc ;: tr toum 

» Hxc pUntfl iJiit hcrbn Jrigidiorii nature per M,:- r. 1* ®?an (J*f €* iWj* in fr<n WJrfru, ui^ fciihn Bi« 

traaa rt Mmit Mimiifr twt^ ^?an Wit d wt fit 
lm Scorbut. Ca aBaffdMb b«m dM^fvf , unft 6*r 
^tlflfl uN, gin llhcqWafl r :n t*m Kraur cnit ^*tpcu 

in St*>rbut, ^aiTnfuit , unb ^f m i2^fr<:f n MfltOd , - - 


cctnprrtt h*rwn fri^ t cb vinuitm, ciia pol* 
|ri . <jlet«icntlt , um!c ctiam vd foil . vd cum •lirt 
<tu IiAum comciliiur I^utlatur in fcorbuto t hy- 
dropc» ipoptcxia & Icihir^o taupliTma ex h*c & 
hr^jfii-llo final adiofci U-ucruitatn IicU-jui Stttictl 
Itorbuto. hyilropi iique licnis imlitionibia aJvcriV 
Nr t spent obflruthonc* mcnQum t & Unctcm tmpC- 
dk tkpcdtm fire capiflorum lie^tuvium. 
4. NOM. GEN, Ntltuflium A*L /. //*, 7***n* n^ 

f. XOM* SPKC Niltuttium hortenfe C^r. jj#, jTim. 
if , f . p. i' r . (</ t Sjtturtiutn vut-,irc lioctcnti' llorc rjib<o1o Ki*m, J/» NaUurtiumviifettumCRff*. r#J. Thnt* 
"A *»ff- '*■ **'A. //, f. Ixpi^tum fotiti obkfl£» vatic divilii A incilti Linn* it. |/** L«pidium foliit ob* 

K-a llutbtM^r '■• cV- 11 Cflnfc>T»»fcy fn*A*i inv 2Um. I^if Klin* jlllrt »« fifr Lj tit 0d4«lfi - Mfl CM 

mt*+*fy i tt BMtUTUi//. /,, In ^jttci fun *iifc» ft + fr , 
tS*. fipin^tkin inter *Jjj*» loculot ftu viWii, J ** utr^uc ^4i(ctl ft. b»^ Bf- fi tilt &U9r& T^&t4- f*t.Prunci1i,llninelb,ConG>lHla minor. t^riB. Qtaunrtttl* Gr* FwaTv^f. W^A Self Heal. Ht£ t 
Agramoma. /'4i Cofohitiininorc t BruncUi. C^ t Hcrbeflueharpcnticr, BruneLle. #*#. Bru>nclte. Lo- IXMM pc** 


wtf 

K 

M 

if] 

a* 

1 . 3>fff VtaiM mM to ctaxn ^u* *>o*, fro* 
tfl tuuefdarun, he hcWw *1>urp»Mb. 

a. sjj thiJmI cur" Orn 9Bifi'tB uti& ?>xb>30c'^rtf / 
unc btjbct t*« Uittn OMMc W £:mmert- 

|, ■"::: Lm'^c: c- in j ks ■;':i[,..Hi^-..n->cni::.t £i!v-U 
xtM An brr 3 jn ^*/ Nm iVaumen unb pmi Oalft, citrrco 
6« Nliflbai i£^tt poct cm ftarctrt de^oflum t rortcbef 
aud> in ^cWutuxflrti auJ inectlifJwi ^bcrlfii uno Mfeii* 
bcrf tram QMut mit Ntn Una flfbrt , ^r^ntfi trcb* lixt iilania ad pedn aEcitudtncm akcoilit 
bribforf vifidiijii^ iA'.cM purpurcui el>< 
i, tret'<it in ptatrt at^ue pi:an* ; ultimit xlliiis 

■oAv flora* 

1* Hujui vcl (uccoa vcl facurarum deco^luin dai re- 
medijai comra oenncs lingua , palati atcjuc colli iu- 
twtauaoncfci txukcrilioiiet, net non contra faniiui* 

■ p.' ".ib. vx\ c\ n.it;..:r,i >..\ curpum ;ur:ili'r 

cipac<nncra midioneni tnienttni. 
4- SOM* GUV. I'nmelU Aj# # L ft** $r** /*/■ Knjncll* 7#«™. f/v ( £rv. A ^. '• Htutb, f*d. i± 

ti**M. tt t Bttrb* L 149* SMS* a. Httfl.L 4, Iran. <?. »e >t4* H*-. *ji* /■'"#. J^ l*dw. m.t0l 

t- NOM SPEC Contbfeli minor ^«i/r& #«j. I'rundb Cfr. *//. R4/. /, //r. 5p* */#. Pmndla vuljaKY 
^- j»j-ProD«lifloixiDii>orc vul§atU /. 5. //#. #j/. Bruwlla /«*^ 4it. Brundla omcirratum Xw. 7s*\» 
i^rxL #/, Hrrjf, t. 4 t BtuTtelU ottidnamm llore purpurco vd octulco tUmtb, I*&* 44* BruneUa major folio 
wwoikftoC* w«* j4*. Tmrm, 1//. BmPP* '#*. Bterk /. '*#, M /;. Krundla vul^am fotiitotalibut fcr* 
tttiil>4w. /a.lJnmdIibVjdtJvcorilntia Lvffi H. if** *#F- i*4~ Bninclla folirt dentain f fpica folio minorc 

fc 

fa 


mcali^e 

a #. *, cum 

Lfi>Hc&midiiim 'l HI 


'««p*l|.|.*. eumj.it 

rT*Un *f. f . *, Cum |*ilUUo f . A «fcBfUtf* ftntin^m itti* 
JMitiyqltt^^, fe^^ nmt,^^^ NoJUr 

E™ ll *r fcn,,,iai * h, r lrf *t ipfin« noritui m*^ 
EST* "i^^-tvUK ^(i^T^rum - . *m mm a 

-JEJJ 1 ™* ^f<«* ^f«^ ^ V>^ fioiorSu* hJte fpecirt 
ZT™FW»»*umdli™i < m r# fa fUAnytKi t f.*Sii Unvti 

SMS r 1 " ^'"^ **• « 5 i-***/^N C^ 

Itte 


, Mt *tm £t tf ti %- . 
■inibtti f - f. j tin frliMiir ciUc n.> + u p t hm r . ;. a.. 1 KM 
■Mafoi 

lNni t r^Ol l>" 

Warier . cuitit mrt* aii«a<Witttii «uiMti.W4« »r.r ^l&n 

fltj*totrt«(lfc*fcahtb(ilr|lci#-«ti^ to tij€rta Cttia 
maO^ Mtr ^rf ftt|MiiMtM(* C« \Nuem* 3*a-"ft*i r:i '■ p ^'t 
hn^«mm, am) bit «M<n M t»< m \ iK«iiwn M 8»tff,l« 

iff 4D0) pidjf wtr nmjcfcrM* «* ift i»wr tu« abMo Jiit n- 
/ M 

^;-v: — — ;-— - *•*! «i^w^^ t ft 1.P1 i L ri L "l^lt. *, *- L " "r !**!< <* 11 TAB, <rfri*. QidtMa*/- rt wr fir «w «"•<« ni racurn fat W»X?S 


. nta« nwlo ■»«!• d* rr* iwi ftWWIi ft fit anfnnm t UtmJt 
S)te J^l!tffT nab MwliAfarun , U ft;^ 2*1 
cuf nxlic ***«« ton buHtirr ttfan 3arS( t3?* I. Hujm pi*** «*' ©fiub* fcirtm! fluf b« $rf* * :. l ;:.^ : :;;;;' 1 ..,,,...„ ,.*«.&« Kcptntur rlta- prp .. ©ran frb*t « id Nn ni^ca .to ™ iiV 

i. ?)tc 9lJ»rr iMrtoi man*** m ff w|^ 
roaiirt ftrnentmrn in <3afrbrua| t* ft*ft 
rftmfANJ ckcodum barren ia fttifetaMlgiLT 
f«*t , ret* ay* Set trrpluii-OT bcr irttr nt t«fc 
13 trifim*, 3W 0*1 fc bur* hfrfa aMteZ 
amflflCmrt^ uahoIcKbunbfr^Jrtuotpttit'ti- 
into Gwivullioncn tar OfCTWQ CXjIrf) fat, 
TiUOLVS recommendim he vBtitftr nbtcvM 
\i N m KSa-Ebtn, frrni man fi*fr*u£c;7{ ( ~ 
in* ftfioi©*ie<ii Nr ®*en<fd trtfM. ™«ittlibu* milctfitur • in 
i./;.; hl ., j< .|„cT 1J ,, imp f« ttbe&^li. m\ ,-, 
cfcOnittan** «i*tit atquc fcco« rcfmndit hytow 
ImaWim d«ortum- OkuxnexmfulioncHorum 
amM U iD dfeutt ciwifolWUc* , calcrjccrc ■ Kflnflj 
mu tw« cwittjHionAat nervorum rhnien. MAT- 
Ti||(H J \'S fafa corumqoc frccum *J ilia prxcipticun. 
cuttici cwmiwxbl > <iumwa uM clt id vulocr ib«i 
apiin & iKiJum u!crnbu«. 

4 VOM 01 * IVndvracfium /4/. /• u#*. *#fc^. -"/^ w»<©. /«. Jr. rr.L p* x.» f */» # fc 
OpnMum BM*$jm*4Jfi T#*r*, *#/. OlA i*t, totrb* if* tMt.rM*,Jf, Hajl. L ?* H*f t 4*4. Imfa* 
tit. \J>^trt ttmm*G*m0* t74+*f' *t?* ~ * . 

t NOU bTJ*^- C*prUolium (krmimcum ifanbiH f pcuoimt Jjf . H&tmf. p t 1 < , Ti*. /?> an Cwih 

iK»n wrt\)Hiium *k>rc «*tri« albo . rubrocxwmc 8**rk. it #*•• C*prifolium flonbw wonofe M * 
L«uccr> ItonV* tjpiirtrt tcmunatriciUi* , folm omntbto tliirmciit /««, w. //.*#;. 

Mi Tk*t1 -10 fititlit^nA. './** etfcbiti Adoofr^ »— . D»C h «U4frnNr< m|f*tBtl fC3KlIf.Lv t 

tw mvcfcotiMci, tf & frWhnif. /, <**$* bxa wr*nhc»- r**, m Amrtd *«r he- ^ um Kt 6«»n pmi *f rw &c. - tot 

A -4. I**- *U A^li TAB. i*. f*#. Cwifolidi rc^di*, Cikurippt, IkJphinUim. Germ. 9tittcr(Vcm* *>* *MA»*frt 
© 1'pur. I/J. Gonioliih Kcflt C*J, IHc tf Aloiicttc. $dg. KiOOcr ^wrco. 

I. Affur^iim«nw*JtqwtJtmidixiJnarifatudi«ciTi. u & *&$$ At>CT ontaftafc {J3a hj*, W|i 

HctU liurnc virklit df ; 1 lor« ^Icrumquc ocruki iff buwfclgrua ( fct* ^lunioi (inb itf^ADrm?^ M 
b^uiWm purpurjfecttfo. folltQ tl * juirfllnj mf purrurtcrhqtt. 

x. Scniur 4 lU i«*miTv in bora , & per lottm pic- a. ffltai (in ^ |JSib$ tn Nl^Jrtfl, «lHWl 

runxi^c xUawm tlom tm. 0TtfflMM b^ e<nima*. 

1. NumrTJtur unci li<ri*w%-xibcr«ii4* umrol^Undi j. ^jja JUfl (f untrr t*2BWfrJ(rfcKrta*fc 
virtKcm Utbctitct, 4 l ?? 4mr ? MVriMK,i ^ ttI v Imte giMttaifi tafilffl. MAriHK)L\>W*» 
qu*m rcmctli-jm ia <1<ltilMtianibui ttquc mtummi- ymr in fr^fl U^ gin WMnHfl bff ftljfft ■'j* 
fton T buswuk»rum. NUlk^crmtih A r cum <!ulav,na flcnufttt ur ,b cm fuffnt Jfjnn Ofttunrfd, «nr« 
poet ml ( »g« KrcO^cm uniw. \ ufem H uoq« re- Urmt«(3*Jrft, CM*ttfftt OtadWftfrW* 

4. m>m. oiN- ikf}MiAium ifjf. /. ;#i. 7»r», #J #. *w. ///.». j^./M./^^ to^, wni«*> 
fS fc TvPf # .*' S 1 * c, *5 /iJ ' *?* rf * M /'^A>«. */, iWw. ^ /*•. C*l«ritfi^ 

lici cttruko dccJnriJrimo C *• J* f. NUM STOC ConfoUiii rcglfa horrenfrt florc tnajorc & Gmplic, , 

UTiS 1 **!- 1 ^* il * lkl i*J ,,, ? w,, J. ™l u * ■« «fc« ^'*, J*^ ^#, *j. l 2?p. fir. j- **i- * ;»/- *^ 
om bortcnk t)«tnim & limylio «ml» T**/*. */*, Hurb. I ,*,. tn |idi>binfum itt>vum *»«*; 

»•■. Hrfrt fi<f*Wf fl Ztt f bra ft* M *^JK :■" - Mi J*. ( ol*afc.. f „i Jfn r<.»critir I hump en* Jiit cm toto 

■ n 1 1 . ■ li 


P-zFr&rjZsZ&z' . I intttia 

■ ■ ■ ! ■ ' Li- 


«fl art , *<t&< m Nd Jffltni frfUM *flj t ^ 
b«f*©ai * *<ti«i (trKiMK tw rt*rr t **' r>r J-TSit 

hfpoatw < itmnM Mfajd pa -^ ajih| **':* 
in5*<ti<mft(i«nftt 

km^ ssrsrsgES 

J«* f; r tib -t« nui men e*«c4 r,^*SiIrti / 


4 

■eh 

:■■.■:■■ 

ft 

an fa 
tuft ELISABETHAE BLACK WELL 

HERBARIVM SELECTVM 

COLLECTIO STIRPIVM 

IN 1'HARMACOrOLIIS AD MEDICVM VSVM ASSERVANTVR 

QTARVU 

DESCRIPTIO ET VIRES 

EX ANGUCO IDIOMATE IN LATINVM CONVERSAE 
ET NOMINIBVS RECENTIORVM BOTANICORVM RECEPTIS AVCTAE 
FIGVRAE MAXIMAM PARTEM All'xATVRAIA EXEMPLAR EMEHDATAE FASCICVLVS TERTIVS ' 

CONT1NENS TAB. 31-4& 

_ 1NDVSTRIA 

NICOLAI FRIDERICIEISENBERGERI 

TOMS NOKIMBhRKAl- I X REGION!- VRBIS. QV'AE SPl7.ESltLKG VOCATVR, IJEGES I'li.F.sns. am?* NOKIMBERGAE. TYPIS IO. JOSEPHI FUOSULMANNI aTi?^ 

ItfiM) KacflpcU 

auScrUfencS 

xma Ota 


jammlung bcr $ctpft$jc . 

tic sum $fr}m»;®fbrauc& in ten 3Ipotfjfcfcn aufoe&altm wrtm 

ftcrcii ikfamlning imft nuijen au» ban ig»fllifctxn ubcrfe^t 

to ton fern neuefttn Botanicis anqtnommtiir n :Wabm«n Derme&rc X, bit fttttltoma a&cc 
ftrcficn S UM «ad) fccr fllatur vnttficrt ift. 

Irittc lu^aDc 

Scftt&tnb in 31-4* SCupflTcr*l>la»eR 

«M< flWotfmJflrt KB 

ssicolau* firicbcricf) Sfflflfctta Wmtafl, ftctmtf(bfp3cij.3ofrpb3tof*nwai. An* 17^ 
4 

% 

it*! as 

■tit fa 

I jSjl 

fa ^ frufen. Bivnw- ;fr>-ToroflgJ, llicm Ddrcra. //*/. Mcttfc. <7ai. Mclilfe. PomriraoV. *5j. MdiC color herbxefla%olxtc viriJis dt. . AtoitnM»K*inemirium pedum, eauletfunt 

^ In Art^Ei ttntuminhorii*crt<cit,ikreto ( ucMci> 
ft |ulio atquc Augufto. 

* V&» b"i*« |*1*«<» «n omnibus repiiiv atque D» 
iMiAinptcniMibQi: corifortat *Mn caput ttmic 
tWi htffWHV* palpi tationern frdaL In lipothvniU, 
ilfce\ioflibv» n*M&*hol«rt,hypcchondrittJj ac hjfto 
pa», ut & in morbrt nul^nii & co*ita:;io(U taJuta- 
fftt prrlbt medieinam : rcfiltit etiam putrcriini, & 
atriniccia a PP*** u ***"* apum atque vd'parum mi- 
c«l In ctfdmi pf*^t" "I 1 " ^pta. i- SioV VteieirfcW M f . {f« he*, bit efrrori 
fa* nmil , t*a Jtrout ftfr-*&frii , mb t« W 
Hibmr, 

bluwim Julio tnrt) Au^uilo. 

i-^We.ttau(*r;ba!*fttt.ft«rtf W .*>: :t 
flarruefl flrtfflu^r inallfn tftfla'tvam N* />c*t< > 
ta^tara, rtMrJinati r»o* £rqrabMJnr' r.fo 
£lopfcp,uBbiwt&mbtr Oto»tttfrit, melanch 
hs podnwnJn(A* tmb I^ftcriHh^'tMe *<iM>- I 

fcnfttfyl t*r S ituLTf) uno tfl pcu $rM!'Ti ?J tier - 
ttfttfucbanpKfaibfntfratffrfra!, iu|<iic>K t: tt m 
©ttcb ter «km utb gfrfra, 3n $porr,etfcff n:b 
prxpariit bai a^m limptex 
1.SOM. GDI McluT* Asi.f. S7*.M<tk 4t. m*. n.nmrm. i#/. Jtrv. /./* ri. ikmkimi. ;/./#/+. /,/, 

c. XOM* SPEC Apiaflrum fi^e Mcliflophylfoft £*>. /f/J. jjt. Mdifta ZW. >/. C?rr 4 4t*. / r. 1 jj#, J^v. 
Ti* 4f- /fr***. JW. j/. Mrtitft otfkiiurum tftyr*. / t h. MdilTa liortcnfo C £. **». j-jj, 7wr*. * */. Jt*j*, 
»j3.f*trk.f a?* ftuL i jj. MctiiTi vu!guiiodorcutri/. 1. /;/. J/J, MctiQi odorc auiHorcsJbo J>«o«. /j. 
Mcl:ili tionI>u» « tlU mfcriohbm t'crmtf Icililibus I^iw. H. jf7. Xsj, //». | f Attliutfo doorum ixduni color litfb.c c lUvo •ggtribu*. i*/. Er>f*mum. tv™. ^{fflftrf, twlbft S«ff/ {KbfriaV t>. i^w, ^J.H<d£cMuftird./fr£ t 
hton. C*T. Vclir. Toitcll& //. I jihroo, Irion. *rjf. StemRjJtettc. 

b« WWI Mflift-m. 

i- £a <0<Nnd» r:Jit|l 9cmrarialia> am "7 j .-m . atb 
flur Mijfn uib Simmni^ « Ku&tf (ijl M flocjca 
©cmoet. 

i. SSffrf £w f :t tfl hw frocfrt , erf f=fnb, uf b wr# 
buMcnb. ^ormifl* tnorr R^Enttu6ffl ^ifl*ni<lwff j«# 
trrfft rtf Mr ticfm unb i&tcTv*fra Sw4iJ^Vn:cc Oct 
fun^nt^ rxlfff mt ^.11 m unt turtrn 0&*tn. £* tpirb 
(rhr grrC^nt: tn linj+rcufcnArr 4>wtt«f btr *3f itmaf rvt<# 
brr |ti bcfeaaiOL KlVLKtVh ruterl M* tle«>c1um 
t^.^B out QErat g(4 rm puw ®ti»rl it DrrCoKc. 2w* 
t*f artritf i>r*^if «um t)l bcr S) ruput dc hr>l>rao Lev 
bclii. 
/. a** ijm. jVj- tryfimuni **/• s*fr/£. *<. «#. #4, 7*»»* jj# ;/^^-. /«i j/. i. Crrfo't plcrumquc jaxu nu & in 
fitcct utcmpcrtcumfcrtrfUttnigtrit. 

], QudhKcmhibctcalkUm itcjoe ficam, iptricn- 
ttvitDM tttenuintcm. Kcfolvlt ob vim fmm ctk* 
r*6mdi endbs & mutittoi pulmonii humi>rci , & ad 
tafia Kqucifth ma muliumpfoddt. I^audatur ctiacn 
in disarm raucrdinc & ordmariam vocttn rctlitticrc 
dkkar. Dtooflum oim vino multum in coU-o do- 
kec prodtifc aihrmat KIVUIX^ Sjrupot de Erjfi- 
mo U>b<h noiil]:mum dt hujus plar.ix prirpiranim. 

*. XOM GEN. Lriwa *4i ' 
J*^;* /j. Ml /^. 5^r*. ;/. 

r- NOMSPEC. Verbena femina JtrivV. / "** En»c*filiqaacattliidpwffi kryfimum dicla Kti.Lttt* Eril- 
ttnrtno Gbqttt cauh adnrcna txyfirmim dtfta K". Sjn. j>/ £r)fimum, Irio **f# **§> kryhmtJin om\inarum 
tt^tf, /. //. hnlimum liokuhv fjtci* //fwf^ /*rf '/, E^fimum Tragi tlofculii Juictf \uxtz murrn provcmroi 
J- B,l!,s4t, t^fmnim vuJ^arcC ^^/», r*#. T**rn. jJi.Rmff.tJ> &tX*9i. Bt€>b* l*< t+ tfut.ji* Erjli* 
■vnttquia fcapo apprelln Ijhu. H t tj?* &«j /*'» Krjlimitm Umuiacauli ipprcllit vultiarc mmin hinu? mi 
Mfuiuoluam A><im, //. Sifyinbrium folin uumuit, excremo lubo trianculo r filMiuia credit ciuU j^J^ Km*; /f #• *iir-> ell, tnvj<m 1 urn, 4 w 3?™«* / 1 rH a ^uli n&a*amin pvrci rkin divifivn A- '** 

S^A-/* »*™a J>. j*^^4fit. Ktitii k*;ut dJul't \m* Sum 1>ir ntftfhitc «^*Trf Ur Wcor ^ i- ifl ft*r "^t, 
WTf?Jfm i?<ta htfciM w *% i. j- ♦ in* n«r * kw *Ut. T« imscnlc *;u!E<r : 4f<i «na4»< Sj. tit hiN 
\n^a<rai*flcnii^ 
h.#tttirtflat«tt^^^l*W^ . albun Tib. ij, t.v. stop, _ 

^'< White Mulhrd. rY/A 

l^J**"? . piofoi d> t & fere dooi pedea altus , color 

•w^ide viridi*. Hot di*ute luteua, 

aJ^ naicihir w *gm & Iwit fframinofia fa* 

a /!l^ ue HiofloreL 

f« aeantri ckt appctitum, conionat ftonuchum. ft 
J*™*' <o«ct>clionctix Soeeu* aqua atque iw Ik 
^ ad nritarifinoa i DIOStOKIIIr; commen. 
>Sui * hunc (Vminino frxui miJo hvftcrico alic- 
-AP^wuin to^lLxcre afcrit. Iilcm auAor ciav 
r*rai ex ficub** & buju* pUnttc (uceo capki fafo Siiuni akenim. Ce^a*. QBeifffSfljff/ ptlteeof- *>* X^*-*, ftmaVaafft 
Mollaxo bianco, i/. Scaopc, Scnauro ftf^atico. c?4# 4 Mouunie. Scrxvc 

e, 3>ere(awcltri*ffthla.auf he*, tnbift hao* 
rijf, te* ^rfiut ift M>flrvn* ^' S&IbNi r<I flrlb. 

a. ^* mittfrt iriifr Mf trecffirB fflfeffli, utb an tc* 
Ufa SfftftBi tab blubcf im J 1 *'** _ # __ 

un^ Mister ^JU^*^ IHOM OKIIUirccc>mm«Kli|t 
ben ©alt nitt ^aiftr urt fe»4 KtwfcNbrt «ol| 
bumtr iu flowln, UKb O^t* fetwaea piMfffl, tMlcfce 
mti (9Furrrr*"9<t4K^fuwtt bfbcttei w. tfit Uber* 
fstlu i:a t it:afa unb t-ctW ^u.tc-' e^it i|t iitjua ^fI 
c j c4w 


ftnprioirtBtfc 

#/. tn Soup' fcttum CMmwcu folio «|ft * *#■ An Sinapi vul^arc few* *J!>o fJiqui hirf uu *l7*fc 


bfennr &RAIVS L c it***, Afm fo!* no* htHn )«* 

S3 £tafC BSE3tw«,i:-ai<:KRAKmM 

ran ft Mjwbcaon nhtbiUA <li* : uOcnoti ergo «U>fcl"* 

bm mm tuW fci* nliriffttiti Bet tuftlM brttxtwt. I*t n4~..*u hmoi 

^ Mf fvnonjmi i rt*r Kit ftMttO, *n* R-HV* Z!* 

t mi bo N(»«i QcWm Apu faiun* ufae » 
<Jfn N$ «* h^ujftt fr: wvIL a«|ny A^Z^g 
llpvti -fMJNr6uff5b;* £^frr Aetata WnW 
to tort M« ttf'flft«*ta>to*;KlLUmui^ift*-u2 
tit,}, til U 9it\n faun f HtybtiM tn|> hftnoaZTS 
Moa fcepr tianrftirt ls^ mux mtrna Utt«M»4M © + lc. ^ScrrJVi,ScfTillu-/^Sof\C(> 1 Ctt«biuC**:M>t<Toa fr£. (ionic IMtcL he Qttuhft blcra>g<1b. 
i. U* nw«frt vmdnijlid) wf5>imevtf* 

Dtl HIM ubo Junio, 

vtcumbifqtf, m^( e5 «iffnftB0& Nalfcib* 
<no) trsfrr 6fn Ctar* ftcbroudtf mrt. MATTHUI 
ft#: SSirpltniMftM, Mmftfiioimte.* 
btittn d(fll;«Kv-ffiflim ©a(at g{b:a4cfy l B&rti} 
inciHlint Die ffli.kj) a:# ben ©Ccn&mi ate tab 
mnm tnb tie AttcltataifctiObrffNM 
Ofi tifff*t 41. gai l-Nv s tJch bas JttUfC^ Alicndi: *d dtiot pc4n; Ikfbi luiidc virUlis, 

flo< piUiiic hitcu* elk 

i, Crcfat plenimcjuc in i^genbus. & Mijo tfque 
hiaio roenfibuf ilortm gent. 

%. fcjuwlem tore Kerb* cum Tjtmeaco eft rumrar, 
hibct emm vim ipencndi itquc urinim ckikL , ace 
iwnfiLukimcxpctkndL MvmilOLVS rc(cn» Itt- 
Joi hioc hcrtam mem n«im fimid cum rfciicc A«« 
hfrbti incnttcrtt itque lie Ltlucx toco comcdcrc. 
Iiicm commcfulst Uc c < jlJc cxprdlum & cum olco 
to<tum "Lonir* dthinjiS: nirium altcrtiojiti. 0\Lli- 
KVS hcrbx irultKacc tribuit virtutcm cmcniUiuli 

orfimtoftflL 

it. Xmfp.jt4+ IXJ. n#, Rttr* -■■ /. f/*. KmI. Ht.He'fl.**.**. {t<;t t it.nt. ?j t. Ay> tJg. HjJ t }n*0±* 

<. XOM. SKCIF. Soncho»o«iafDcnAtfVr</f. SotKhiw if>crt Market. Sonchw ifoc, C*e» 

nttiit C A*fr, fj#. /^r*. if 4 . K4/. £ j//. ^ ##/. />/!. j /,. Sonchus iTpcr l*cinkuii folio IJaiukrf I 
t^Mk w#, T*ir», *^#, Jhy». i**, #iji m. J>*». ;•. SotKhw Itdnittu^ fp*not"u* f. *. //. j#j*- S** 
e|pcrmiioIiortittoobMK%iriairMi:^ir«j.4. j/^i.A !*/• Scmchus folio hcmiatoafpet«^£«-* 
<h»*pcd«nxult*tom<titorisIiiHi. «.Aw.». *#/- SotKhoi aAauuff«iwKasditmCu\,lc3i»1icinjciJJ« r 
c'^t ^ hui cwk nmofijltmo ditfofo, tobisHimmis ampkxk*ulibitt » pctluiKuli* mxquiKHi^ ■* 
2™J W " J«W»ifoJtt Jcrratis tUoaUti*. coIU Uu, fcmipinruu, pinnb inirtgulu ftrr«ii ) rip*** 

V '- J *- r: ■ k - ^-- ii mbbqI i dl a McktatfoC »^m ncntw d*i£» ^ * j num* 
aB89BP 

>»*»« fl»n frSi.i. ^, q -**tt»wfe Not fi^j. fta ftmiflof...:-. - ■ [■ . t:c-:.;.;: 
lis* »j fm writer e.umf *ir. i& d, JHM 

UnbHAlV^SyLLc, llAtflTTf to* jJcC ! 

c^utbtittirotU, i) IrniiniM* P* 1 * 3 ^?-!! 
n W(tftnuicr f W*r t4 m*i i«t*»c {J™-;-** ' 

illlMWHflmb cittfft; ■ ■ Ji-TIV 1 - Il» J W"* 2 *' / [ * llWn,W P'^ * fift ' l: J *T*K<3l»™*>hlCIIK- 

**li\/faoao noafo^rn it rorwm error*; i, vcrumci^m tic wtirtonnn 


^H'tfl^t^litellVnrrtrWanrBflt^ b(t t I] VflNttB, H(((Ml)tll Olf». !Shur.ti. 

--.. '■:*"#■ 

I, Hujui pLncr alimido pedem zquui eauli* & 
:.•'-. >& IliquMrtu:" ,: .!,■.; iaut; ilui-Li juitrn.l li.u'..!i., £tf. Ranunoiluf P ra«nfi, repenj. o m . fiahnm'TuS 
\cn-ilclidl. /«/, Kanoncolo. C*3. G'rcnuillcnc- «>'* •***£/. Crowfoot. ■ 
rcflordi i. 


j. Yirtiiw poller eiuHfca . undc loco caniharidum 
vcficai cxciuntl« adliibcri potcfr; cavendumu- 
jjJKBC (tiutiu*, quam par ell, appKcctur, hoc enjm 
rUr/aWFUi fiimiatn vim corroiivam exmerc ccrtum cfL 
^^ r x$<p* dcftiiJata Ranunculi buibofi f Jive cjusdem folia 
intufaa Bavaria pro cgrtgio com* pe- 


rr-y. 5* Anthem* Kaapjc. 

IOkkjc Araut teJdiffr nnm Stifi (mo. w Pta-d 

i- €* tr4*|l ta t« mcallm ftrfomi m* Nufert im 

J- ©to tin* couffifAe ebcr lte*c £ra(fr, frtf mm 

tjxm Quoin iiftm braitkai ran , rw rtinr gnuHjdic 

Dran ;u Mtnmun fin*; fa mu# ab*r m*t fllnbm 

taft» Mfibrt, bcniti r* met* t j |tfr utter '"* t rq & jw 

Sam t^ma^ Uefliliirte 2Baffcr to Kinimtuli 

.J J **« 6c fl™ $■«* mir ffrutorii imundirtt, 
M on lyrrlKbfr? QRttnl mbtt tw S* 

c ;- rf* «•*• J^'- ^«. //* W I*ir>v. w. W - """on rctncilio h^bentur 
. 4. KOM.GEN. Rinuncurus Rd. I j,t. Mnk 

! r^fc f< XOM,SH*.C L Kiotmculus rcclu* foliii paUidioribia htrfwtu* f< 

f/. Dt8* it* Betrh* L /*>. f^/l. 
rf Jiiotc, cauJc muhliloro U/tv 

t MiA //^ 

fc-tf <pclm« r^iMutagulanblil mukipmiu^ lacinm lincanbu* i^ //. ^1. /*?«# 
li« w? g, ^ Ol T ' W» WITOttORO, kbit fclUibui «^ t JJ+ 

[rXUPj"."™^ '. ** /. 1 nrttum j., f rtu .j.i;-, / f fadicilii 
rj||rjll ■"" M * 1 *' "■ Nonrtta%edfii i vcror.^ll '--■-■■ hft ;■■:. n . . u H,. niniiraf /. a. /i/.*. 7 . to/. /. j//,S,«. /* 7 . 7.*/». 

u ' *' ^ anuraj,, i i «"" MHWto. lolwlis poioLiif inlJdii intilis; me.hg proJo. 
rt i/*.^. «,. RuuiiKvIuiCJulccxEtniculbradicito, foliotum tohtpniolt- 

l at, Rtnunmlirt rcflw non repcm florc fimplici luieo « *. fo- u 


■m:-, . '■; tfci- i« pctihra Ibhttimi a fncie anrJci >j. ^ in 
, AUtti ^f t /. cwn tut>crcul<i *d imp em n« ru:urj 
^j? * * 1««Ji vd cium Joco etui fo\*?oU 

WCU ( riRaajnoili ^(UTjdcrem rtncricuira WrtifKf; 

«Sfc^r?2 J ,-5* *™^ T «ttur ncCfjruim, it* *ut t m Jcfia^r 
arm, tem fit pflfin iwrlu p in alib mapne cylin * taiMam vuj rnivr\ii\iimn uavih »tt i^»;^ ?>* '^^ few* fifiUlm imawLHiJ t #t| 1 
" '* 1 fM£j-*' ° mfn * f^llioilo fuo idhte induif, folium ra£ule ffltU 

mitu- l «icii tal [p^Qc, dftrpjart cuswiJi, putt* fi^iiricjtiy t>ere v«ui» C li *S' ■ qffllftl * q« -ir^f^uUir, confunjjtlir 


rumtiu^ *&i-s Jcw^tr L r llL 14m fp«dlicifii Liriuf- 
ioaifTJrc p*>- 
ixifufiopiu- : jlhrurr'., iju_r ti^.^nc £ ■j. Luopj 1 ipucK provcniLint nqu« proptcrci jI> onrni- 
™^atow i^if<c^f^ vel Jdljib^tur vd <k»n- 

^uurcm acctruironc, Uttiteirmn. tpfirm foliim 

, afttawcr.um ^\^, Emm | | » - v -..-- brM 
%»« fac ilcyiCj*, N<o eft (poic*, w voaiwr 

^#* «9. #. /M- V. *#7^ /*r-*-**r ^». * r*i '^ jN<j(j eft 1! 


UVapftilitur /* 


hi« (jiLu IriSS ^ no « fc*wm ***"-" dul«m tic WiflUttm 

mcciMfrrecli f;i»onvmwi fadt ij^rrpcrdn ictciifti, v .\.. t.r 


tt<n ngij Nun IMt p tr eunaii nit t\hm ^»« m t?c r> 
iitn w«*M(t »id h . i. -. .. hfjrsrji*. t bif Miner « 
ecinail f ^cvGnmtltasrlter Sr?£rrVl/:« M fiJaM fit, u. 
Sif <kTOB* r^cii*44 atx IL at« «t^crt u fts m tat M 
ftVti jianr , ntcq as^fttnjtu 74vok <Nqh(u *m km 
Wcvlwn »«»p<>* ^* f in HMfmfig* i„ Ktri tan f . Mif- 

onaHclitu* ;Munva.MEIius wo rHm«nui ufc|^ t PkrSft 

8?iifiJ4 ^«rabO> fiart tf^ftn fltintf «*l«n, 

bet fi«fmt« chij iflar i>4ci<t> ft<WM:* ijU* «rt wn Mc Nc* 
^^m itmncn tc& trrf^ru^n nxrt, b*# rf tra (imam UM 
imuaroTmiTMJut,, Na 4nMn m« K nn: cUiir^ji«o disAut, 

MM) Kt>rM(ai iquimtila cnurt intU efiufox $i( ArtAf C*<t 

Mf b« No frnanNr; achniN e«ldlca wo HnftfM«ML£<[ M« 
I«t4ef t fif. v«raUtC<nuii;r;li^e4ata^S^[t^itSE,l^ T irt. 
not Jyt- 10 , *i< 1^4 utj ihc« i>aii> iiaarFaXolktri, «ia iNiUut 
D« ^urKi 'jn. ^ ©ir Sfltca dbcr Ht St;7r wn E«r^t tXff &<1* 
rmi teo^H^r* Donil mr n^ aicm, «* rSmil flarf w 

lUttit'lilvACrr^inlcf Ajftttt:! ftff, aft* t*<i!l Nr W«l« Bt> 

u^r Mrb4r>xMfn r jsaNta auft Ntt ttawfimen UttD 
a>NBM Arm, air txaruwn t»rrr»«|« »Kt»<a , qnjr^ra 
runnrin yctirrsfjr: naa<r jnrj^ fine 4:^ c*nfiX<*T- n Utift, 
Wi&Bc* t>irt« Sficts Mtt rStftCtthi, ^(enNrf Mjiri^flrv «t> 
ft-f M aflcntjjijKii fiurw rj* o*ia>» n . rc^r m &t nt- 
HontHi fVfMM OKI NfrayicHm itKiMrfl a oNr mo>l J»n aim 
Hj Ofrfl<Da;wfTi UfJaKftfj t t: cfftfTfmin, fo( frltfliitftiN 
trii |M dn^rf mfiiUiac llffeO>fa m ciora rMita at<T r3fi 

Mnm *u Uit pti^ait Xrun. 5* iff fine Jut btttUM , tKl- 

4ff.l<wrMi^nf&Hi(,jM r*f. «-#■.*■/#*-*■- *^,**. 
rrorwv** f"*"J" '*?*** *»f***i C I. *//. T#»*. j|t JU r ^. /•#. 

iVH 'j. **;'-'* i'* r **- *frl €* lit ayd) fine antfrt Cttt r>c* 
fLin.T:, iN,*<hritfr K-*-*r.:*<^^*^^j** ^»-^ t, ****, ,»- 
'**■ W- **>h J /J/. t-«. /j,. * w . „j. A-a; , rf , rfa,* /, ^», Ruppii Flor. 
dwtctttn c■^ 
Tgr." JUflKtftjjiO ctfmstaafltn dc;<n nu; (in romm fpedficum, t*f(r) 

"■:-■ 
rffinMi 


C2^»n»^^* iff* **"*?!:/ nrktatHnttafitntiv* 

I BAriKBfc hcmi. «iM ui taut** cuit mmEZZE**** 

r.< ".T c.jf T.-j* jj;i :<-, :j i 

wiutft, M f* *ntn m 
tUMvM dHmapMotn . m«a» g£?S J? 
tirt* ... ■ MWlt f»»t *wm#*V'*"e°* 


*wSSi«rl«^<»fct« 04B ffPfTKC Mi CTCCto, 

«r rvkt£^ MM ibrra 

tt^iNl flit: T^ra BMOn it 

pi! JWfbot ^mdH^in twnn sss *•*■* -■egSt 


«fi 1 *^r Mia TAB. ii. I*/. Mentha tqutici, Sifymbriwm- (?**». 9*a4wJQif, *HMfrmans<, fftDttflmtumt ^ t-. 
if- a**L Water Mant Jf*jfr- Bern*, . Agnna. /'*£ 5ifrmbro. foA Pottiltot 47ft. Rctfc Hirer u;^ 
1 , Kxvtnditttf id o&o ihrrforum afotudiocm ; «u- 
Jci 'ilI-pIi, ties ptsrpurcuip toLx ex djqu* rubcthnt vi- 

r11 '* : ' * 

at l Octiit ad pifontt « in weia aquofrt; Junin ac 

Julio iztcdlbui tlofcL 

j. Calidiortseft [uturzMcTLEh*fcxcaquaiitj,auam 

Wwrfit, Modetur tlatibua vttitriculj , Icnii dolorct 

coUm, apcf it ob£iwflion« uteri & mtnlium lluxum 

frcitrwvn. Soccift aunbuf inftilhtut fc d4t ctrum do- 

lorci wfjfdutcffl tdimit, DIOSCOKIDJ^ htrbam 

hint auu> codjm jjI vcrncniii tonatum iplUinouc vo- 

nutum cotilbcnJuoi protlcjle fhtuic ™ , b>t E5%* ^wpurTorfc, nob to ^£^S 

vWrrira]uniuuit> Juljo, 

bj* -^liN.iia(iiur^Qi;tiit««u^meKw.HM 
Colic. WwtMc ^art^Jnqni ivr £Mfttf2 

tt< Ohrrn flctrJpfrU taM tat £Amiw||« 
tie MML ULOSCOHlDtS ruhim Mtoi 
wiUfranermi! UDtt^?t^;iKncta«l|gk 

4. >0M. GEN, Mentha JU/. f ///- -*/#/*. #!.»*,/. 5j», /jj„ r#Kr». i/#. Sn:i t p.tt.HwkM- 

1. jom. SPLC Silymbnum Fmbf. 1/1. f>W /7. CaUmiathi AqiutKi, ClhmCDlIium tquttkic *» 1 
Iff. Mmhi wuiti«livcSir>mbrium ;/. #, ;;/ w/ICrr. t/,. ^ /. , J; . ifa , „. Mfnt ^ KuM:M 
■"Swift Mcr,xhj pJaJtnj ap«uu odorc pulcgii a>m. ;j. Mentha palultris fpicitA Fiv.lafcHft 
|. HaOl rvtanrUic^i p*|i,ftm feu aquatca major C; Jf. «* , 4A W% rM. xi. /«, ftfffc t £1 SLi; Jfi *|2**«*^ «ptt«w. Join, ovtrit. rcrratif, p«ioJui» Z/ M . //, jif. /». /j/.Ma&* — ^ — ^ ^ — 

JrSl ^' ^ m " m - "' 0ttKJ lfth,U - ™ m » f "- OJA Oni.- mo^bl^cbc. ftp3» 

^im^il nr'iu x L _v * — A'.'Aj 1 icltn 

tLth^J^ ^ Ub ' f<>,i0ra,n VirtJi "' fm <"- 
II, HO, tllKBl llbuiClt. 

JU CrcfcB iJ ftp,, & nwBft M,}o aE qu« Juoio flo- 
5d3S^ KSS" pncai< )[ufl fed Oritur, b«mfru Arthincditi Ro J. ©« ^Pfitbf »itt f&r tin Spwiacmil^J 
Wuft flrt^Ufn t u^^ trtr& tntcrtf in fimCo^ 1 ^ 
j>ecMo tMttf bifj« ^sfoa SMcfrtfl, tBi*W"W 
3<iit-mfl d<trouct>( lK^^fll- SiBigc r«ow=^ 
c«ff5 -^rout m trrrn J?tWrt* tlbllaiP«**J 

f«fc /W. j#. A»f/- ***- ^7 

Lami-jm ;:bum v^^ r 

toa\ A */r- Li«**.!K4 ttti! fftlpc»ifttr,irtifrrtt--aw*c*2lk:r <r lent: t --^r^dtifin || { ^t ««rto*«*^ » 
tffiflMbi«>Mii4inc (t^!<t* fliB i-' J 

rMtiJiwne. fir ' i. ,.R£ „* kit »^«.*ffat**m netn^m #.fr h >-i wwii I* ?*fc| orf ttifcj: e<i.fli niitta ton AVnab fonU fr 
SU*n^4 * '.**;*«// ./7^Vif«;>M^ ^•* to M^fcw*i:MVt: 4 i-Vif^- 
t,™ ***** *u«ptari» A. '. ^rtt jtn f»«n < ^ Y ■ £ iSJSu 

^oJyNightfhtdc. Bittersweet *. \itc AImhi . Dokc-amora, Solatro. G,tf. Mordle, fWeau?c* 
Iftrtf. aw- lirotnc Hindt. * 


i. ^irfc art to ttad*®*tfmj for «We tow 

Nr wiifr* ftiyrtfttg * mm 

* 5J MM an ta nwijlni ^nfni, uao fc% im 
0?io«b 9un», 

j. 35** %i'ltifr imb JWvwrNn gctraxljc, unb 
JTrppfClt- 

nufivi list I peck* ftrfirCitti a_*it multa atque lor-jjt- ci- 
perro cctore predict, nuibu? Cde proximc admrrri- 
krt ft T^bui implicit, atquclic mabumaTccndit: fo- 
Jjc^tuc fwist viridi*, tim purpurea!^ 

t Crefck io omnibui Icrme fepibu* & tncaic Mi- 
b t:^x Juuk> (h ret. 

i. Folii tfq« rami virtutcm pntftaredfrcuntur in 
hii«- c *i itaroatque ftruim*. PARKOfSONVS illii 
tnbdi tim vilidc jMirtfinttm PKAiVQTIVS in Mo 
dtoci pioperum axl Mem lenircr egerendam coadu- 
cereiftrtnK. DIOSCOKIDtiS autcm baccta hujm 
pkrrx muulu eutit delere Iradit. 

4. SOM GEN. Solanum JUf. /. #7/. -*/*/&- ?+ m* /'$•*. /#/. T**r*. 14/. * ■■ : 
4/. D<1 n t 5«rb. II. $f t F.u£. tis. /tVjjf . /. j # , Liv^Cm. i##, **. «ai, H*fc j< 

ft Amir* d .ik;i Csr^. 

noTum fru [htlcami- 

fr** tffrTmrkt** &*&***. Dr£* 

^ut Ht/ft. A **, Solanum [undent fo* 

Sli JiK-iiidcpmretn Jignotiinif iKmia wicmatnHmk W /. Sol* 

t«tie mcirni, |Hfc^m, ftauofo, trim fttpcrioribus hafUtii Ii*», //. #^ t je» t ^j-. Sobimoi Mii* alii* in* 
abuittpliabui HjM. tn* ffiJ55ffl W0S ftflf ' '* pur *" * icnl ** Ewi- **. />**. r#. ij(4w i r. quiaquc flirmai *. A 9 ■ , qvorvm m. Kbt*r* 

■mhJ 
flrf 1 

I p N0M.SPFC. Wt\%CyUc(\ri$M*ffh.>*jt. Duktn«rtiW.*#j 4 Dukit<mirar^v, /h 
JfMh'T. 7<^/*/-Crr.j/#. Gl>T>'pkrotfeoAtn»ra«iBrc« f.g>tt***$. SoUnucn li*n 
nFdfK /k. A'ji. A #7/. £f*< /</. Sohnum Ruuletu fen IXikarmr* C, 
^fj#|*rffc/i#7< KH#. ;//, Solinuin fcindtrtv Dulcamtn dictum tidj 

I num 

I fwnwn <figuHu 
«tfea tf£k», U^ffimn Mm 11 1 II 1 1 ttuht, tnirr fc colli' 

mirtfTiw^ijiM Ij.fcfijjut^>, 4. infim< ovjjio 

■ bnmi.^ id(otciHiv*fyrttnctUf 1 c !i * pjritcr ?pin. 
1 5^^*" It" f* *vQvt rmtumi in A^v« liliV^tTcltiiru pift- 

bmlit cAU4nviI(^ucmj}or^>., «infn ciijni frwo 

*l-ol.j|urii rtafcuim fiAndi; ir*i fint|4icill. , re< 

^uri±iifpeiid.L-c/. lupciicnplcninncbtab^^lni. 


-torn. 3ti tft 2^rr* bfr rtnffj* wrNifcra fctieN fir I, | 

Mf( H}; f iHj* fi^urrfnti (j?<n url ctf hit lui^l*.) atim 14 
JUfflMfll t«*rt*rt flnb fii. H u«c4 Mi rfi:f«?c:i :M I<| 

fti j kfif. 1. 1. ttj^ tj< <n;c OqfoMi tya -Pir-toj ItffnL 

3>re Ml ^|b* bfcA utit MtMR HMrMA MlffHA 

mo-MfM (toffdip fcilMtni tftiiL< chr + f + intrr^LLC4i t ^c 

«!;«• 1^4. t unQtniunurtfkpKr rnj;. AtuAHfGuMf 
n£.^r<4(^iaNf^lMli■|i|IIWtt<il-Vfi•KtEf^^.^ > k^r 

r:^nr:/K;:;nr*;rLmtr<rM L ^" ^t nr^:tiMM<NTfc||lMlt 

tt:H t v„ t : : : r r Mi^*crUr:».:cr*rt t:f;ir ;c-5 ;rJ[^;t i : <* 

Ufftftl (wMni H (Tirt <icft 6irf((N tU fin* £*;>. 
iwr,r 1 fif, 1 (j, injewa Siftr i + t-f»t. i&4rttdl. uitcl^n 

BMwStMt. Tk 0li(trr fr«>ra it^t nscrlr: flkfcfc : tie ron« J-, m turn Httntf jMfn m. iHi^ami^. n. tr^p 6i4liint «ti>A:. M Broxl icaml Phntm. Grew PUnum, Vavbread Jft> 1'faouin.flamchaecAL it.VUoUvewtt, 
*»eerbta t C*tf, Ic grand Plantain. *V£. tt'ccg brcV ar»flotilbkat * 

^-R*PCtW in vii* pub&cii ttque prtrii, flora fcrt 

f- Kiowa haba fngidun uquc ficxam , idftrin* 
™ *« "ftcrktttn omnia geotria bxmonhagtai, 
a U ■!?***> fputwm ac vomitum fan^uinb, mmi* 
^^**« iptnAum atone lovhiorum Hux»m I ebftu I. $a 

6< ia; iiKotit mentis cju^ue ardorcn. at^u< 
£ ■TOHnit; tioi:«rr!i«cx quoquc rdilhi,^ vul- 

g™n cfucniinonibu% medetur, caout conclotinat. 

"•OlOnrt l\rni\**m*„+ .lulu. + * 59H <*«. 5a. TAB. tanfl, t;f i8l jhr* rdt fiat »n*&o)ce garbr. 

a. ®« rata ft atn 28<jun&a-jjtrz*iEit*"cn, 
IH-H im Wei?, 

^^*n^, fti-'rt dJ<^rcni tfr n*morrhit;irn, AUCluAc^n 
M unt ^rbncbfi brt (WctrBfh*^ ?}afco^3[dri/ unb 

t>ff(rnnnr-i. ?J ti«« Ncrn, ntinV CnUrin m4f til* 
imffnitrDf utbfcntwi tnT<ib«i WW un&J^^, in* 
flifi*<R &M @tiaiini * fllutf , tl |hief barf *?Muf hm bcr 
©anbfii / ukD fr<il« fie iu ammen. 3n 6a apccb<o!<a 
kSif man bfli Ucibibrle aCaffcr. ttpiurm. j* KC ' ^«5<> jujor *«*. /n. AvJfT |/ ; W i#?. Plant*?*) major folio 
^^UtUofata^iS; ro non Itcintato 
R if/. /#*, Plantagonuioriatir<>IuioJiofilaI>to Htif.IKis. l»Iani*i;o media ^/j/r*_ * 7 #- 
felin"T"; illlii : r ^ rt '** ^ *'■ T * WaiiiagateiftBi nbn AvaS^/. )U /. / -*, ■>'■ > •■ i ! mt; :■ 3 :.* 
^C«* ■ ''*' "** 7i *'*' i*t>K*».tfr W& iti.&wbU.i**. V*i8*ti9. PlaittajEO folio Uio c La* 
«^««o vircnic j>«. /., Plmajo futia cvatu Un*. it j*> /^ 4*1. Ka/. *7-r- -BCSflarclSaSi*!.- '":".:' ji^^if torn A folt«i*m H^b-rtn^ftum Am, ntftH"ki*n ill* Jnif<*t> fiou«i C> 3w Tic 

I' ;i 

nfarf umftati 

l» ji i cirb L c. tat i cl( cm 

Itfifoti* glabra tl li |VL 1 tj r 

u glifriElind* Protfr. ■>:. mt r 

mnirru nitbmia Coin* I'fU, 

BOERHAAVEj.* mwrtw 

■Minora turn ft nia *^TiKmii 

k\viflMKtttt>HNVl 

fart* Wfftft^rt, rfcNt ffint 

vidfrifcr. t*uu4W ^AMItSl feSS^SAS 

naitn&l j, <£tat, frt* Ki^rin^t tail l3J^? , 'k 

ft-&4 .^Btnir; t:;$ UlkXv'n &£££*>* *S 

It CK& finoj|> wf, «!t HAVHrxvffgj^ 

M MuSM. >i»f. m^*^,r< tow tei- ii-i" k 
C*i«* Nr Cf( tfitri tffMft*, McnaTSf * 


ftmbm b*M Unm ataadm ft pi^uon fdc. kn« im- m Mlto4rt Um/f Wet m &« Grift TJTiimmC? 

ftBBM nt fpariUi > frp,Bo<gton«csJilbBpwpai«flct t tm ttitN^f Sr*tir fro}*. * / 

n fctfMp Vaittft nMtcs, u> bJ ftarm NfMrt*n c- u- »«• fccuNarctta Stati snmH«itt> ""»■' i. TAB.?*- Zj/ t B0f»5O. <Srm*9»«1fft # 9m*Wt 9orr«N* Cr^tl^n 
© Bornjcm, Uorra^ct. //. Itomginr. G*M, Bomcbc. frig* R<?nunj<>. 

I, Lricunr in ihin^tncm o^tchtccim ferine ilL£kf0* 
rum. I «!'-* viridtticc ,;rjj:unu imb^u lui:;* tl<n ci{ 
oarparrui, 

i. Copied in hen* crtfric /i/anix infrar, rtpcri- 
tur mini tirpim in viciiui allium, ui & in nwriL 
H0fttmrn! - tjufiio. 

V Com'oructo «rdit cffrtga TutKtur. & dcliquio 
inn Mquc mcbnc Mix wnccm poncrc die it ur . Su in- 
■dbKci I J,. , r ■ i- . ■ ■ hi.':.: hi ■- . ■: nag 
g«txnbuitnilcBitur: rimvtAfnuniLiTCrcAU|Ucftbr«i 
iwfipwl dcpdlcrc Ihuitur. Hot inter quituor fjc 
<li<ttft (ordiiki nunxTKur. M VrilHOLVS tcuim 
c (ou plmu tklblUum. urn interne qu*m cxtcmc 
idhibiuin, eoCTT* oculorum inlUmmjt*oftCi com- 

VCMIt 

t XOSt GEC Bor^t) fa« /. ^ f# Atob. ,4. », 

y^i. . ■ U B\iglfH&ttrb4n4C#rW:^7j. BasloOum ^^,6/ 


un&nnrb fttrt^ rrilt ^ifjnNa, oj^< a ^f«i^ 
unfc qui Nn ©iJim, ttuOc nit 3«i. 

h«- »ie ©»fd tvata bJs^; ir^tfl 

MTta a bfffi«i3rt -irr^fra fjtkUL &r * 
MM unfa ta 4, *5criSJrrfo»<y {^Impl I 
iHIOLYSreconunctxIintad vei ba W W* 
(tatitlirtc ^Cafffr |u cmpitaca BtjaiiMi mJ^^iS^TV!^ - C#fi ^ ' J ' **■«&"» **lf*4** N^m m^iMr 
fc^Mbm Uti/oiium. BorrwoG Am. j/#. Botijo *»<. m/.V/-/. w. ifcJL #i^B^»btfi3* 

'JLfZSZ IV* B0r,S<> 5 0re . aeniw **"/• * * Bocr *S° flo « *«Si»eo ifr^A. fr± i. £*«•««• 
ir * I? . J" fttST "'" ** 8«i^ortiiciiuium jtqp , j/Borr-go i-^eitOi 


pra 'ftjti tr*rfitu 4 HTCt 


._*■* ** «^ »ce»(fleW &Je «w ttwX'SS i>ra Aimntui mtt Mat Jp tNtr 
fa « 


«I(T fsj ttd tt^T dJ tint M< *«* \rfc>l Will :«tde. *//-Brionij,Zuctt i afi%ftBS«:&^* 


^««*aa^ iWe iimilu fum 3 
viridi ilbiu^ 
ELISABETHAE BLACKWELL 

HERBARIVM 

SELECTVM 

COLLEC TIO STIRPIVM 

IN FHARMACOrOLUS AD MfcDICVM VS\'M ASSERVAOTVR 

OVARVM 

DESCRIPTIO ET VIRES 

EX ANGUCO IDIOMAIE IN LATINVM CONVERSAE 

ETNOMINIBVS RECENTIORVM MrTANICORVM RECEPTIS AVCTAI 

FIGVRAE MAX1MAM PARTEM AD SVrvRALB EXEMPLAR EMENDATAK 

FASCICVLVS QVARTVS 

CONTINENS TAB. 46-60. 

NICOLAI FRIDERICI EISENBERGERI 

riCTOKIS NQK1MBEKGAE IN REG1QNK VKKIS. Q VAfc SPIZKSftbRU VOCATVR, DEGESTO 
NORIMBERGAE, TYPJS to. lOaKPHl FLKJSC \\y t .\SSllLl^r~ 

IlifaW) StacftwII 

duSerkfcnc* 
mux 
£>Ut amm(un0 bet 
toe sumi51rinfD^cbrau* m ten Qlpotfjccfcn aufbefjaltfn rocrtm 

fcertn Scf*«ibmig un& Huijc n au* 6cm ISngltfifacn ubcrfeijt 

fib Otf $<tf4|Bit# 

w ten ten ntutfan Botanicis angenoramenen iKafimt n twrmtbrct, bit 9tf& Ilbunfl amc 
groflfa Xbciig n ad) frt 9famr tcrtciurt m._ ^ 

iicrtc SSudaabc 

fefttfctt >n 46--60. Supffec^Iatteii 

SKcotaug iricbcricl) ©fenBtffltt 1 

W-iabn* 9AnKtc be? 3A- 3°to* TO*"* An - J 7*«- ■ < 


% Crtfr* in Tirem frpa*» ■ Roma fen menfc 

rwJ ttWtwbo crmitidi^popitxi* atque utcn iifi> 
' n ^YPLSHAM unqunm medicinaia con- t *, a tr&M on t-fi-tafm^Begflf cab to bd 4«f«; 

i ■ 2*' Sta pi gutyacl aril £ffritf ru bi* it4f[cri;rc 
b»o>it4Tfitfrj (o tpcW eber fi* oU unur ft<fc - uno n-.rb ©drftriufc un& fflunit * Umflir,fcm L* 
DUNHAM rl^Riff t* ftfct in b*t Sfafcrrr. J)tt Fxcu. 
fa town fc*t *tfut«(c&An(4aft, &e*«rtt* f*i*i4cr, 
"xOSL'GEN. BrywJtt ilbl #*#< Attrkf**w* .*, rrycnij Xj^ A «/#, Jto. i#j. 7i*r*. i*j. /&«*&. /W./» 
k*Jl 1/ Dit-tt* Btrklk *'■ J-«4 J J* Uam.<i.m*.ii9. X+J* **4* H*f+ us. Xr.4- H./W^v.MfM 
, VOM SPEC VitH ■*» Jsrrf. ifi*FM^^/'. A **J- Bryonia J)w#. jj.fcTw. /j» Uryonii bic* 
nbri J>*+* " Bryonia i.Hx»JW.**#.Gf J. #0. fr/ /.#/*.&«. ;ti. Bryonu atbi vulgarit ?Ari., 7 t. Bryo* 
V>ai five alba bltcis rubra Cf. ft*. **t. 7wm. uj. lu& ti.Burk. /;, jj, #**£ j/. Bryonia Miit 
1 .-.fAniAuc calloft fabrrf li*n, N* *$$* /:*». j«4, Bryonia fofi» uuinquirtguks fnbrii H*5. /#*■ 

*,«_ Mttabtfriii «&<« irJanufr rtfTtiifo$torf, 

pn TMnw ai& vt:rrt4" 

UaTir niuiii^c, unt> r*ar fct-trr t #Nt nfat6 : >^ltr I*m as* ^icdpaosocfcoLUorein. 

i/gex. r 


frotfJl.Lt urn AiirHiUK^hinc^c- \ " 

r 

SlaSLeTilAIUS 

SJ^eftfre virtues ™ pluM*.*** Jl * f «W UB * 

£L?faS,to*?"rf feminine ta feuic* Cc«fimc 

L*4*ii«lllitaf*l«»ft«jleij«»^»i:**^a4tv.wit.B i,i< 

.ee> . e. fta «ecf«<ttf(t, »«f |s 
"rt<n Fqc , t^t cutf rtcr ^ 3irnii^< .■ ^ i, t.Jimtnmm HMCfAi v4 

Kin pUii *. or*iw<n fr« f«™ n ** H* >* "»"™« wc- 

^ irm . J . ■]"-, v *. . — ■ Mt: L"i*c.ic* Ti^Lui taco» 

Ut^(e<iuif^tnii p ^ ciminlrf<titcultifn macqiu* 
tetWtAawvure f-;;uimiifc AUcr* fpc^ei, nctn^t 

TTpmr 1i- . — r^Av InnolHteeUnG tftfriur^ 

la a M«»ti# •»!» loo^onW f opt tfcorci * fmuflc^t w- 

•K^ffn^hotMdofci A MtvtoribMpcetobi »nnno* «- 
flM«^&40«fAfrfenerivin>Aupirtc ic^-cfttci, JucmU- 

J^si crln tt cihvbilH^ wMiUi okurvi^ui &x &>> 

roipj^tfifsiinmuiMii1imt CtnIN^ivnvnn»rc«tVfn(tKi 

bi«f ftf MvtaMiaBni > U\<\ cicn rert^i&irl set Meciari Nt a in tf ^ oa »li(» 2^1*1 ;i*4rti|fe DIU-KMLM. .. t P4>MT-Oi:RA An- 

1UI04. (tMi-^h n .*t<t Mlr»c*riK*WKj»i*4tflbWB* 
Rift i ? »i« wM^fviift f[i:9A*itic.t,BB»4nMtr'. 9ic nil ilw blonv nirm C B- pin- 1»7 T fulfr fff ^4n*,*< Wei* 

fcet a* ftitirtirti t«ct f i«bKrtrt»Bfiri kitnim o ■ 1 


TAB. }t Lit* Convolvulus maior «%ut , feu Snulsx Ixvn. <^"«. Qtrcfte rc*ff fSTinbe , OT«ftc ?Biit>t4 c&fr 
© + ^JinMo^ , J iwmhlfi <*/. i*t***J Ah. A*$L Grcte • hiw Rirulwtcd. Hrfr* CofroqucU nwior. /;*/. r 
Yikttbio nugffket. G*&. CAint«iKCc t Lifct . Lilcron. X^/f. Grooic Windc. 

I. Si Uuft cux cjci'f Wf< ttw^f , r^nn rf cm* 
finM,umb^tif;ftttaNnf4njNt v 3[Ji»rfuibaBcr&f* 

s, S^ffftf OtatioV h-J(tr;iia 6« ranfint £va*ai 
in ffnwCanb > mb b%l ta ma Iftfcn ifceil ort 

L 2)icSD-nrUtffiT 5Bir>* ;wr;.rf risiejcr mcfia- 
HLrEVOllVS is froKC Mtdicse* peapcrum rfo>nrt fie 
mf«b«flftoto<teH'aMfifc«n&< #RMtL CAMERA- ixc pUnis,h ouiU idcft , oal let'c implicvc po* 
left, afccnaii rependo in aJutudifKtn noa cxigtum : 
Ml TtfibstMcm £iKnrim oftenOunc* Horei i&t fuoL 

a L kf^ricur b pTjnoui AngUx fcpibw , 
aetUui pu(cmtiorcs Agit. Sp 1. Eitkt alious purgafHii vi prxUiti tft, PBT^ 
V0T1VS in McdicinA paupcrum c*m referi *J mcUi- 
einembOemknittrr^tremii- Haoc i44numtu«rn ♦- TOM, GfcX Convolvulus/^ l/«* -*'"^ *'.«•* /•*/*■ JJ/ " 7 **'* "* ^ fMbIm ^ ****ff- *7* Dtl 

VSOttSp^Yoltrttfrt frW: ///-#*• Volubdis nisior r«f * /</• Smiluwvts Fmlf *?*. Smil*x nuioc 
M.|*/-Coiivoh'utj4|lofe ifco fmifi* ripo J****. !•* #. Convolvulus miwe/. J- 7/. */*- *«./. >i/, 
4^ W.M; 1 11. Co^^lvuhi* maior fllbui C I. ^-, f#4- f^^ ftt ««f* '?• *W J/< '"?'* V" 9° . 
**»[)Udfrh nwiorAritolioflorctlbo//^/. //^.Convolvulus vuf*am msicr i^«w. 1. Coti volvulus vul- 

pJitt l^ralb-».l//.v-: .7, m. F;ffi /. Jfl COsW ltS*« M&l IWBSCH pc4tiCC ITUnCttil (#IW, I'.U. Col* 

vcsv^fbBsftftttti 1 ptOkt nttMijiptjilBjBflab fcrspBeftowB I m pf>4*r. iiw.\\t\^i rolli [Udi «. *»-i* fi^trnf^irli crtaid A' i 1"«iet; i|iinM tfmS ntrfirfum pUk^iciitfuotcrrtitnin- 
2*? aoft * i *f«D9« itii iTurnitin lourpoltu A inU«i»m 

"uitrtmu fiolsvftn rtimni UkU^tmv C*>» Hu* 

FB>c£: utl rjtf a duoUn fot^ln feu ft>i^aMii JilieiM 
■■« «a wGi MbcOo bafi fcwn ft «rim*iue »aiu otuw t 

g*fst ^ HALLHRO 1 <-. c«>rS|iMhl f onr i* esoStm ; ime^ 
? q l^ ps^jsa cosilii frrmwtii p»tedb< SKpCUoiiUii 6c 

P^Vwi impiBrtifia , cum ipO ovirii bsfi <x*»»T«tii 4: tu- 

*J«^(Uuft, cinrmifcut Utsijut c£\* blttuXvtuUpt 

^cm, yflfrtli >^^. ^ i «iurwr < nul'um CJpit N(* 

,- M i * u t^nU 1 jsfaj ftylswwii osresec nw fa 
■* I **A**- r '" J ,1 1 fiii*id i iMifiMili<iiiiwil>iiji"i> ■ttCB '*- :: ► ^ tfl 5*yH*1! - t*r *t(+aitw Wfitt «I L ■KHi S*rtrn ^irUifl P**T ttffrs Snkilutcm mt tn(#Tt* 

C^ittt^Bmfirnm^t^^.t^l^tesiHAl^.KUofgi 

r-* » . 1 S5mpK &*wmm m a 

N- e Muafr M Sssl fdrtw |yQ«« S™^'" ***: "*► 2 
?u>^el^lfCofcU«#;*K ^T4U,:li * <f, * vmw-=-^^w*NiKi 

fit. Dt(ire^ ( tC**weeJ«'^f#tt<i«eei^Pt^ 


r 

■ 

■ I. 
r „t ***** Nfa m »ti& iat*t<n «i& tic ttrfd u* h M« ftj| [ XTEekiMi* ■•« ■**"* ** M ' L •iitttfHt *6**» ***■■* ^C4t#j»J5J« t>™. £lrtri4 / *rtfrouf , Jcut .91* »Mk a^w , A^tai*^ + li^w # \5y'* Cliwn, Clew*, acive«,Go«fe-Crt!s. //*/, Aptrac^Spefoodk^ c 

teteffl^exptoti eft , A ejuoitfinic ct femtoe ». ©tfW tft raw rrifefrfih *£**(* 
prtreoi^Cul*. Soli. *tcj« feme* tkhi tint tfpen, 

t Era in iep^" fCTTOC viicjuerq*ritur,&pcr llquot xftiti) oicttTc* floret* 
r To« plinu vfui eft : medjacnter tntm rtfrigc-. 4 czi tan ^;niT» !ti4J, ^&WS 

a. ©ten finbtf t* tn fcei athnii jyf- 
*c:ffr(taK ^oncte?rtCcmm(t5. 

frttfnrti* cu* Q*fciimfu>[Tfre 

?^ja ttarfr |:e cts en 5B»& # fre*. 

JTr«fnj : t*r ttfftn <ttwrnein« MSiSfcJ 

en Ntcc&crtArcjrjiim. grf rrM ( tea Um #2 

etnnc, Eton Mmm ft* cjc> b£|B 

JfrJuimi,TNl**fiUfice ( irublmwr^aeZ 

bcaiufet iwrtct irfto Dn ©etofce?. tttflqac fice*ii ftnpwetiiqttwjiie iciim o*i*i tn temped 
r*t Adhibctttr eriiai unejuim hrrba vulocmii i qui- 
4iai"ctu pecuEire irctnum id IhT-nw* cxtirpwdli 
Brrta«eju»^<iUfn t iVcuoi<c»r^itTVUbi3iL'^«q»*C 
* ;U ufee ; imnrfcctur quoquc ili^i hertu* , tmbui vti% 
no tempore cowri fevrbctum & fifijutn evnfen**tt* 
«Lr ctulU pilcub foknt att&K. 

4. NONL GDf. Al>«ioe *«■>- '- a+Mtt* ts* *}+* **t> t**rm* n*, nt*to,i*4, t* /•» 

f . K0M*SPF*C Apvicc *7/r t I//*./. J, tf* 7J#. **f. I #/*> S;*- *//. 2>iA #/.A&irine rd^iriM 
/i^. c; *. *hr. #/4, Tw*- 114. **j*. J, *%-:/£. /, tji.rMf. i4. lirifl* IL *. Aptrinc Icat.obui rtnk 
pcra« rdpn* Uiifoti* folio viridJ A>**r, ##. AparLnc tioCadu afon vulgo PhclaftKhrojios ^^Mi. ;4*j 
riae fob* fcuwcobiii limn. K /*, AptrkwIWia Itnccc4;ti*, ftcumtoiiis , i caberrimk , corola ft*** ■!■ 
bui i^. i;j. GaUuin esulii ingiJis foliiqiiC ora ce doto fcmm, frurtu hlfpido /UJ. *;*, 

TAB, 40. I. in. Ui. Tiwtm Gtrm.eiftt^ l ^iwttT , <HScm. J*tK White Whcit vhbovt er« ET 
0/-y, Trittcum tfifln Germ. w£r>5ffie^^nb^f(nj.^^ABe*rded SVhc*L(7rjr.npl 
Tnito, //j*. Ciraco, Forcnento, C'rfff. KroumenL Bti** Tar**en, lenrc. 

nfin in CnJctaso cucbil » flni# coca nuf 
(fa i>ugdilcMhctt 

^ a. &roitD^mmftfic6i«^cfb[!flri!rti*^fc 
tiqai Ni efrec A'.j^iilt qrnnotl. 

ten bit©4mff(ra, u^ {RCitf QSJolai ■& M» 
S.n c:. P 8»fi I I ftMT ■*•«/«* bBH 
luncft, ffiit, *■:«!=• <*<"( bffl 5»fl« (**«>,■ [ 
Crbre* f n. ©ic Slew w«b in ®«fa»e*« *&*< 

■"f .:;,■ irr:, r:: ■ ■:; fl) ■*■ Nl«< I. Tnckum er^» carem comnMinitn' crclcilin An- 
g!n. IViTuumiriHitim a tjuiuvlim Ytxatur Oj»*V 

i* Autasioo meo/e pknMnque fcriwr eV Julio Etc 
A _. ita nKnfe laai fcoocMit mepnir. 

t< Hoc frunfttoti geoui prx reSiouii autniivumcen- 
fltur. Palmcotiica c tn'tieo b^ljc ItClc caafeftara kcklc 
dolom tumorun »kjik ukcium . c*que ixddil mu> 
II. Fra(h«nbu|atpankknitertofhirnatque v . -j |» 
liiWlum , ft vctitncuSo tpplciur T re^rimJtv^: 
lurfurtniki Uccuii* bduTurn ft C3letaflv:n.drmlc 
Ttfo lucnbue impofirum Momeonimmic ^^ Lro- 
pblcnifl) ik cmlti ptnii rtper;ttfreu*mmoi5dttrt, 
_\OM. GEN. Triiicum JUr. /A l5hr:ipliJtrum dc cruiU pintt. IfK T^S? L? * I "*. T ™ ,m h*cmum , fpta longi, din , mntica , locuIKs l«« , criflli retort* 
2™flS? ^J!?^ ftW i "«' TrWnoi fnica & mnw iHm | A IA t«r?ij» ;/^Tnrf 

HI. 17*, Mm, to£-**-m*mm Wflon* rt*'«^ i* 


"^^ :■;- 


"" >«W)£tmh 

*- s«t »*to* i ra Bra oo ^^iii?!iS 

Sfci |riS h ItitcrfrtSScta. g 

■«Bi|j B#Ai ■ ■"■■"■ 
, «tf hr h M |Stf tftMt t^orffjf*!* 

^* ■ Mia pD 

** i » ^ wmMi 4) »ut*f * w*^* - r-«*W»J5eBI 
31 EL n^ar* ; £* tab* -!>« ^w, *c TtlupjuvuS r»on n (| 
ttlrfiftfK) «**f F***! * rf Jfl "» 1«« "P lfl iofl " #l V| 

D^n* ml til. ft ^fiir^u,ifpjpullop»c»6<nii UsviOfi* f^r«»^*n#l>e4Bf 'MIL A lit «Xn:rr'Wf«n*M*™*i-iiwlimL dc III J,-p»n|.t.M. 

• !"-*• *«^u« lon-.oribo* nee ras tritwuiuoc, 
■ r<_fLi n^fi CA^unt, &J roniunOina cm ilit I pM Ik**** 

tf, . * ,nYj. i warn t f i'-i §m ■ - *, vu, r-, ■■*.- pcttiTilri en* «le«-ifa«,VUI, »*«*■■ «-m., ^.^i.^i.-w^. 

fW» >'•>", <{l^-- * v ""'" "-* T efl tptatCOiOftft ^fjnii crirtiOfi- 
>H Mfi^u* fllinwnribai. Kt <o, *joJ foil *.« fpcci* vtl 
tvvfjt & HflWnao & TVf fitud DOTc^ion*™ f <rve nir t J thv* 

tote ^a-cMur BN&fcl • Wrttin L e, Triton mtbfr, fci 
toTt friio intvj £c£<t, fi per lot innoi ftaptr vVl mumoo 

til ««rt faun fuetii ( iHm, «»£irfol»rjm trii.Ti^e. fa.-un- 

ttiMn &*n per JiL lbifpc«nv*[ rviciitci *uni figuriui* 

C*r£jt:<k«ifciui *&ormt quum covuliifuf* Tij univcl il* 
ae*u*i nodi cwrtnlrtm , WflUdmQ&rn alpn S- rf . 
SRlvLi'irtiiiu I, IV, aoflri. II. lit V, rrutm qtfA, 
IC4 pcniKt* fimiTo fine. Print* fpei&i QOttnT depl&l 

(affect* tictUim « lit ere , \&&^t d^oc J©cK<brurfl or* 

*fofff*l// l iti> t( 4 frkxnrruitrifnj fiie ceOi unij 
or£i<i/£. ttt m rtprVftatJt) convetntt fiajnifni fipcrrti *o- 
IV(l^crai^&<i«n^ 4 |Jni- K ^j,(C(t:<'Kirjm»* Pirni 
Tt» jlj itwi ^<dci 4niltr (culm ftri^ mu.-x unvn *** 
MilMitMeftdi fill*: KM Mdcmi -ir- lM 

ctf*> tmi, dui dUu&ondum ft&MtiiiiUi. dJr^trt* 

|Mtb«ki t lcfl ill calico urvc^Scf it £if-^ V,f<C«UU 
»«. L)CuJfm f quobr>|Jxie«^;imr<JluW /r,# rt utnm* 

yiftjmaflhl cwi i n i *. ^. iltrrno mAdc fln^tii coflrti 
rafa fjo eocon <inJin« difpof*» Cbicvn foniucv «lkUm 
/(.-,'' mdnu ■■:-. Mlito. H») L« Aim 
MfcttttaoimftK&ii-itfhfTm a, /. r,«<J f ft,»<i(w»* 

PA"< *J«ff W< nnn lxutl» pcFic4j*>.* Tnl CAM ntticu ph« fe*c*E> A plum f*ci<m obvvtw cul- 
■>» 9«n ddintn fa 4 t q^onudmodmn JoeicMn cor.rt mm 

HI,>l^^*JHHfl fuffl illll'l *♦/* 'J- f» J '*' *1*>- 

fvwn Sua jiim^uc f^lwuti fen lOOdHpro^ri 
^jMmnquctoml ire* *, ^ffo «^npoHrionif fit 0* 
y.i ^*anmv ^ ^, ^. rtm _ tt. rff 'f. rft **. #*. *». tf f* 4 *j. #^« t*,i».if. •JWBI • • liTiiWftn fifmi ottfkV Ubftfi'anciwi nli<. 

"* .^TtefMpjinuiii fcJJkalmra»lociiftt 1 tou^ 

*•?".»'*.**/•. ih&-«f n ^ t tfi^patA IVJPottoUid- 
™*acrii«or4ine in duKi fm<bw rfii fat MoiBiri wdo- 

BHSH* 11 ^ P*^"" fonnw %^im InJe forte 

tram J^n.rr.' p**,\T»n*Jtj. Hot. 1*1.)* prwjuxcorti' 

*C iVvSy-*^ JO.SCHKXaiZKRl Acroft^Kf* L?™* L m«iMB 
I WIT I- 

CAuim obaVcn 4r per li***- 
M ayiiufcnuii in 4in , foi bunttilak 

IHm ^!ii l«i<fl^m, poOnio^fn mnitlirirms VrJiit> 0f «r«ifr«t^MMhhf|rm* Cfflttrfff rMb 
R<Ur 10 ftjttftasi (MiAl to fiiJff all Nt C icii inMiftc 

m W, ftAL >riL liJjTCSSA MONTI fcS ftiS 

VTiitDa.x IV- , p, ,. Rll4 ^ B rt«wfilfw fttftnftta 
iwiwit hp ttal«« Sxtrt ffNr, rwtw tr e<^t «cfliit f t*i!«M» 
fr< ^JT*iOlrB itfiucin, M Vf^rJ *to H^4nt IK «Sc 
tm rinm etfiwr Mlftt (^fuM6l VH»(T>tt<4rj Vit 
HfMt Mv.ttwi lArii , K^rft nt> »it ttt«n ^i;rp 
Mftbcun jMu i, ftrlTK Vchn . f jnunHrrMr&I lm * t«r- 
i-*.*|*wiiiW« M, aft tN^<rt^r«!-^«inurt t^H*t- 

jrf *t™f . aL N» r« f^aairu IL «iKtrr*S«iici vtf Up 
Ki iBiMfttjn, mfi«a>lfrn* Wciei cs5m* ti^ra ff^m 

:' ": S* 1,.'. ■ III. -i:<i;ir;cl*::< *:v : ir r^r-jn^ftifi 
:< |-^M EAdMi Vj ■■»#>«« H,i.rl MlAaU 

m , t-^ttm uia ftai^ra Vvftn , al«aira «**fli<t* VciAcn te* 

av-MT.::-, 1 ' . -■ V::, : rr r. v ? :^' -;<i 

^fUfrt XtSctfl # K#(fli otb flaarftn 7<D.itt, Sf^m ^ Tiflt?f tl mfr 
^JTJtffMPf tfatfUQHEf •flirt Mfl M (toft« lir««rte^ 
Del sir tartm :it^B f N4ca ta» Mcr wsriwoHr f w 

bra Wcac: , ccd I ir»«ii **ifl*m , ajtafct toi tUiD:r "^c* cm 
Btraur Starr il-$; art M^;flmNKt**frHrm^^4Tiit 

tiO<U>Ht^La AHllCiDt# b^crirR HftHUn •- nnm ftr 

f^Srrx^i^nik'^u^iAD^eToU^crffahrrwT^nu N II* 97ia* 

la ' Wi|(U VJ UB4A UtsMtn Krtcrt, Ct^ra cn> lJtQ9fa| 

u^^ tiaflcpfi Mn^ »4trf tin tiw fanfrm in (a J" 
itmif*4<rmfl*tlf *«Ni; |ati«tdu^ ^;^f*iai fi^cn^xr 

:!■■" ;i-; <[«aw, r::- - ■ .: fcMa ebjtil IM "■-:-£ 
■. n - *■ f?: ilfiilrj-c pt'M jWjQtf^li IM>l*i«liUll ■> 

tn iMr Nn St^timt tut W4«iVjat«D «hrmtrfawn4f^iit<Uf 
fjr4ffi:Bnnf«<f lVA^miattfcBXtrcfj:j«ti lNr»l,fttMt 
■if Jn<frM«UtfwriMc jWm l tPb IV* fcg »«rti:*ii II, ill. 

VM^^ttaHtmUCMmHit^HM KtNr ear* 
nb4^^Nt|Mo^i4rAlQ?tCci|i)aM g t U**.b , wnrJt ai* 
f* 5*tw flsd Nr vrnHii ftiift*: mrc 3r*U ii;. III. oMtri ) t»t 
t>« l * ut Mi N «u "p*™- ■* *• *QCW* & } *"" "^ P woaav 

bl fa;. s«.-:r,jf a : ./. : :rr ;-;:■■ . ;:•. 
V. furftIrf)KfdXlD* IL t*i:i -l:i^o»M* dfltc 
(l^^, wtnlinci! nrartain^itfatbnUi. Tit *r»iiri* 
.„Kritf«iMM4NniCiciii^NrViffltofiii»tt1tLl 
^t ^aia, frrar a5t* ftfMt Mlirtiifl ȣ. u KprJrt at:l 
34»«atWttJn(Nrlffle*tVflttfl*oKft?ifiibriCrMa!i|ft*Nn- 
IXK MJM ti:W< uifNnb«tCfM»<twnrtft£r:f Wirt 
r fl ; fS A rw icwUh Sfc<» » * ■* ^ W< ?j* W« 

■ r «tf1Hr«.NBifi f t*i.^cc«f.bt ilUtirntaililcrdhj. 
ton Nf ^imi,itfftmfc<m.xrt*iNt, « ;m*Mci:iCi(;a* 

■pkb«KtVK4*TWft»fi(- h i). llL)IMXM4fiStr ^ci 

flA ttt «^ji r^ f . rV»4 ** > ut^ i-<tt iiiti'rk^i <{u^hn Mt 
ftftd pjf jnf ^Ji^lf^ EitiO, an On 3i&*«(*fmm»tMJfriC' 

kUtt \t tftpii.aMf flHiChttntBtfr &rr Hnwr.s* »*tflr*|Wt/ 

< i& immI> iMr^WlMttd. *f~+ ro.ii.t4. »*- ■■• 

itiNnftrtiar-ttftra jwwt. « ifl «ft ik* WW 
r^B,N#«*flnwtrt^*crf*t5«4lr.t cuia Tflc rrJ}:i,W* W 
McniTrtin«« l«« M<f »*'* JB * aatewMtwj* 

pfi» :?, ip-MM »l^ li»>fiW-IW>"*Wl«* JXj 

&ilfl*fui fr.Mntam urtrK**lnUf <>»**»*■ 
£:-*. i>fcil.ift»r aii*^fttwf,fcrtw*f jW 
c- - 1; ■:;.. ,- ■.:.:r* r p P&W ■*? : 
I 4, 10. n* 11- K^. ifcao. i:,«l*ir**7-*»l»Nf EC»fIC*i | L iTjciir- ItoL >7<.) h* ni>*f< 


cr Mm ■hB j ■ ■"■ 
i .- 1 <rmt 

if- t>m| i . , .■ MM IMQKT 

| -1 
»"7. > N 

is .t.u (fit (inc (onrib oftuit ; 

fen &tf iMcftHtfttideaulvcii. 
K*u«r t:i Mr Lt^t*Mif . fa a a 

(Ml «aN at: cmtr (iwrtrt :a* 
■V'-.;....;:- 
.in. 1JNN4SL/M 0MKV1» quvjp. x.pulvl- 

iwn ttf tufa Ufptcr tonfWi raxnmuL 1 

mon^oei !■ WBfr 'J. ^ «F* 

cvrrnm, interim j%.<** falatiun. Jt)PnntJi& 

4m |«iui)« tmCnnaM fann ftmpw ( fi tid pi *i 4uii vd trta 
i-, h.j ; i , ( ]<,.',: BCD - r i . : I i hnaMl :Vir t 
c j.i * % ft. Jf. J coAbnr, ui A tatim in laarihai funqodocu- 
torit^, p*m M^nrtB bt <«Jc<uIuiV» , in ahimo T(VO 
f &Ifcndo nc <w>4c« vtftirimt lumi**m *d oviiH vft^uimli- 
foiMc f Wwini w. I lit idtm «riy fc Mtaii wuq toai- 
|l*fVlN*J6bfoTKtr in rta» ficac vt&imuniu, tuim Ofr 

Ijttij^Duv ifid# attnurtfciStnui Jf. //. JniwlqBf ofe- 

Wi^W rpco* tincn caljdt h^iminfflBJUM piuILo 
bariMVB wtBtfc. Folbcafi rtSwn cttniorvn villi l>»nr4 ia- 
Inv dclinc« j^. jj, kaum i f kU wittmi , & »«cn« cm Ins itnt^ mm mq ilir&ii\fi- 

tftcriMoailiri Q^+t&l ff^| j.U ¥ toEmMi 

«0 ra&tft'KKtjK fill mt ^rt n^T J^f t.-ii. 


.. cJvm hi wMN» 
miff T,\B. «, Ui t VeitaiL C^j '»^-BEs i tfttBSR«ffi«na7ssi , 3 . Cr«£» «i f ,i — SrJn? 1 aLBnac "^^ ■ a *« Wk p^p^ 

*. CrtT<i< brth pubUJ*, prow V rb«t 
£0t ( Ikcci^ut mcflie Julio utuduciu itqu< p«- den W*i* IVirpur* Jrt- .--d a>m«ii, unt>b[u»4i»n3ulio. 


f* XOM.SPE& V m xwKtttitm. Tt»l*<roii f jIicti ua» ■*» 

M OMM Cmifll rccoiiiMptl'm « ft 
["■««> Ert« nt> ^rt tftttrf, <n »« ^JK 


pi • V c.bcn. coflMBuoit Gtr.,„, V«bfrj m L r ,lv m ^'i**' '*• Htmtb. h><L >: t-ff< »'J 
■WJW". fp«w Hrformibu, t,,. h .f'Tl 7 * ** "S **>• *"• '■ >l>- **■ "«■ Vcrb» '^"^ «8f 
-JT, ,1m flffibm *W« « ™™ W«™** , 'p« 

TELm*"-"'-' — -"■ V! u B ^t» 

*- * //, A ftatci mi£nir-*:mc iuOj^i <* J%. 

Iftf fit hMi TjriclH , tfinc A fall v*I Errr- 

gfacMlidqKnifti, uj.erti idUx Cumut; pcrftaiui 11* 

hto fWkdt 1 <jtun* rsii ctforit j»jiu* turn [mct oj- 

4 iftun in fiorifca , ium inter twitm A pwyunura 

Wjbtl \tiibi pJjn(» tq*fijntur. ChiT».1cFti rcftcrid 00* 

StefffMN mi«Miw r cum i Hi jitati irun flort bpWO ft 

^M|p^i> c«oU* litpfcvm, qui f*ij[ii culinitvt eft , 

ki t^fn ff,-tne*<4 quiftqut irrttultfi ft« itiAfpofjJ Hiitf, 

,i^ iarrirn rrftrr* Aj *'" : * f * j * -*■ L w tim ifracatur, vjd. 

f , ..An woH-cujiclu* viL^ietfmjrfTniaoWkidi 
|9 C-* 1 H- * '■ lB « "°* > »***0 * *#■ ritiipui /^ 4 9 

1 At biri*^Ioi nuc 1 idUrrnt i^jruor Hirem,** qafeut 

Sf pmFito !(M E*fUUi tMhert hiloci-Un inlWtt funi : 

« JctttA* '«i*i quilt** "it*™ tl& ^UQyK 1 qui ct ftta* 
^oW^*^*^* 5^' * m*j>i™aUti om f jt , ha fto- 
r.i'i'!^ f:-iV !! i% L!T.-.r j*l!i,:' >-\\.\i ; roi-. , ['v.- 
p^mtftdcwUgnutcooniK^qiii Wi de* ouiuor ovulti 
tUact - * 1 * 5 *" UK** fc coh*tt*cibui // h, CiIjt rillotvi 

{ttvKfC. A Oil Vtfvftiori (qbprum rpCtllirm piuHo brcrm 

^ j ncmi fc» culi obverfltm , uadt toon cilv* oaidrMn- 
tontfnr. Hicrftdnwiit mU*otom&Mnux- 

faf*\&tt?Uu\ iu , ui cii^uim UDCum tubi cctolli pp. 

wtif*t*titi periyiatdcmKfexruiiam^^aMsuvcmft 

it Wi u*3«n irttu fCfkiiir.lAlvccm fulfil it brtvii peMitui 
^ji 4 ta«\0E fimul <MWff oijifapjrTTns ciTfraeiaTwWt fo- 

1 pcopiw ft* 4„ aqac perfftcni Scowa 

^l viuribi iLjfn, warKi* 4: f 1 rri tm\\ tonrU 
1 1 ptiritart lutcii iar^uilu; iMrriui, ubi h*cc ff coo- 
6[u |at t J*j if^ufU CVkJitli d." ptr mij*>f:ophins mttblit 
nA *%<J* *jf utr'ii liinj ti*i.:-jfn componum ^Tufinv 
Njri iS mipwtrfiAc tftunt Aorrm<f, t. #.. tyt<«m i^, .A 
fcaulf.f. (cjuitJum 4clinc»ko< m BTicinf leaning, qu* 

..... ... -. Oi fJw «rfu.Un n.,t™. zKEw&f . iSSi„ ,,- 


Sffi>?J!^M~ r£ ? H S? **? tW fl wiii** * tf»fdrt 

-.1. .. . rru rtj in5. K r.. HUM Hit-. l . U| Li 1 4| - Mar tafwrjiri et«*-fi ^NiSaMT ^rwMiS 

Clf^af ACS 6iil(HrK|[|" "~ 


L* J '. it f * W-Jt n, <aa Qat(fo»| TAB, +i* Lif. rkllit cruior. Cff«. flt\Mc TOartAm obcr (Hli* * ^luwn, 3*Sannif <3bmr». Cm* >M^- 
-K) *-, -*£/. l"hc prr« iMific, Ox - Eve. »fr Buphthjlmo. /f*/,t)cchlo di Uuc , Wftrthcrilim muia- rc t Levant ti&a (7«tf. Ocil dc &o«nf /Mafpitrittc, Cooijrrt* f/ft* Grootc M^ikl^yci n. » :=o* 1. Qulti ufcn pcdK Utitoitincm aflbrgant t fotu 
ftttmt viriau fottc , tlore» ilbi, in quorum mc<l»o 

LCrdcitia oalmU, & menic Juoio flonbiu of- 1. Flofti balftmica gtudcrrt vimrtc, onuiihovqje 
P»wrii«au< puimcal* morbls, tuiTi niimrum ilthmi- 

HMkvtatur Irc^ucittcr dr^tylK nilrtcrixiis ad ^ootu- 
ton , vulncn itquc roprur tt lirundu. TSf ®l«0fl natal iUt cuxn (S4ub S^ f Ne 

^Utftc fiit bun^ffl ^ra* - arun, tw aianwn trfti nut 

x S(wd^fl dutta 3liA ' SBftNtirini^MuttaB 

h 3>ttQt1utM ten bttftu ^d*liAn, twtNnfur 
tclKfliifdi ur^ e,i|j!j-4> ftrt^Lrcti a efot Xr;nF^lrn fcer 

bJuf 4 ustff tte2Bun& ^riacfr in mn(*h4rtQi;rif<tun* 
ftfl», 3Jur^n! tab 3*™ fn^UB^ b + 

JNOM.GLN. \l?\l\\ oiator W. /. //#. \fnh ji. •#, ♦- Ixvc*«rtitcfrram lw* r *§i* £Ai*fj** i/*. W^wA, 
*/.X*flfc i7*.DtlM* t **r». Ki*? w y*tS nt.Htif. L i/. *'*«. *'- BcKVoidcs #W£ j«tf . *7J#- P.*/*. 

T MJM.SPKC* HuphiT-jImum (Vtiiirt tank.*- 44 w **t.ht/F.p. /*. ^Bcfe nuior live CooToIub media nil 

^tnoruroM.^^jjy.EtdllnniiorGf^ */+.$. B,Iir, a 4. &*!•*- J/*- BfUiimiiOTfylvcftmcjuJcfoliofoC J. 

f^j'/^feUiimuoc vulgaris iivc ftlvcftm ^4/^ f Ji.lxvc*ail>cmi«n UtisScIlif f>1vdtra Ciulc toUoibnuioc 

^j^i»i#/, Ixvctnthcmuni vul^irc 7»r*. 4**. X*^ $j*>t/4> *W. */*• Df£ /^. ^«/K /• t97*V*tt- it/* 

*V* /- *#. Levmuhrmum i^lio oUotii^o obtufo vulgarc vircfrem j!^«* /#. Bd&dmdn vukahi V*%B* A/9, 

2***^- */'. Chryftnthcmum fotii* tmpkxic«i»libiu oblongs . fiffXfii* (emu* jDtVrne *kni.n^ £/•*• W # 41 i. 

W 1 ^ Mwrittrii toliti imis pctioltttt t fldcaolcm aurlia & fcrracit : vanctu vul^aulicu lolitf oUuJiori- 

jf^T 1 ** **"**» "tile rimoliort //rf /i» a 

ftC^*™» r TOad *« tto *iW»»r *«nnllii t A«*«« 
32™^ «» rccnii«mo» » oWtftMndo Ww rtm** «V»A ca^u-ii 

■<*«/(• '^cmrjeA^,4i£viV LT 
B 1 1 fin™ A- j t Kirurv i&lka 

prttfummitiMtu^ttviv^i^f^nitovu- 

wpdttttM lucvab 4Utfwwir fc| »!U/, b|MRMBitQ< A4*cn mo fu: t.firtrt Nr .rUfcvrtM ci'* i &, ri* 
« mw c««nr tfUftf »» »wwf *Z> 1 * N*n «*J«I <s W* I 
^|tyu*l«A | n W *** vrum 

TAB • tin okntl l" 1 "" P""* •™fi* c _ 

* 'Xw*tt «li*Ht h*c ptott it^ fat*]* 

««*bo fame* in phthHi ttqnc otepulrnorm mort« 

aflBfimym mrlUc wmc*««- In ftbrib* «dm- 

A r*n> pctmifctwr •qtm conforunnUri jc jJt- 

lipluAnicift. Ab *kii quoquc «ombi» «lcbribt« flu, eMStomW-rft^ 13 '***^^ 

»Kh«MMutrii, rtiftwto fltfnn ttamiiKEff 
fus*. U imt) 6ft«* enter C« frfrjJtwSTS ii , A* b« wtatK Au : lore* rwomme n< .»nt tf ft ' 
tnit cnl> riot £Kbfr MAnuK\ASffc^Jg 

ait ta eciKwc rctagdmfttrtf v^jwnw^] ■Mmn»1ifiTf in tklirirtvduim, v t l fiMicbrc. tf A I - 
11WUJ5 furenw ** odonul-om pr«fc»« «ii«tt H 
Wictt iuriUa mrihiwr lb <a p*rte, irti ouftw do- 

4. SQM.GE& Ani|;»tt*^,//. *»*!**'*. #/.»-*• 5j*.j#/, 7***-*. r+j. Nn*b* t*4. 
£ Ift, fmt >t. Ht*f* Kt-L**** ft ■** W* ***■*"• W«f */*. &>». i+.l,n4w> *#. + *. 

f. NONLSPhC Anigall* nw A>*n>*". A jj/- <*»\ #'J. Xm, IL i#jj, An;gt)fa flo« pacta M|i 
*j,-, Aji«illi»l»«pk(Xiiicci7. 5 fv/« Mf.Ana^ilIitccmftrhnuK/W. *#. An^iKiimti Diofrer*M%| 

J***, /ii. #- 'P»t lift **"*■ '- *"* ^ trf - *"* Ann^li* 10I10 fclvcrio bino Into florcpbOTror-* 

N-a. Virivkr: frcdtiflofit <o1oi«pnkK> T ob!U«* pur- ■ inif«nii ■ , RAROL *A l'ARKlNSONUSfin-ti£iiWfcm»»r"«* 
4an)r T7 nOMrali VMLUANT^fo * KR \MHftLS 

Vtv cMla V«ibi %am Urrfora Wv iodci>hfi WmJ UcCtf, 

h ; - 'i. ■ ■_ -j ■ I -. rv I r 

^fsti «(4U. GvtOltt m0ftQf<ll1i «ii* plim ft (^dmifuc 

tnm*i iqaAlui.ovvo ijiKwUtj, ii f iAi v^|ac dinu 

ft- 4 ' 4 ' *i»crt™w«dnquc fljfniTiibrrrv^i, InltfiM 
W* kmwiciB t ifuAMr fr™™ kmm parte M ftfMkn 

^^ WSJ rt ^ *** *«•?<«■ *. T ** Ife inctM*io*> 

num(lo6i»fsn J ^ t t i'ii irijkt fljli fiti fftrw ji oimiB p nv 

trr ^p™%hmin-ir»Hwtc^ Ctli.fwfy^iiKt pctioltiifc*. 
> ^. iT frndi-b t to6o£« %, # /ft apf^Um W fi«. kl* ff«*M» Tap 1 pcck , m «t» -fmi; t>M'| RL IT J :\fV (10^nfTf(t 1-i * ^d 
Id tern i VAIU.NNr k=4qti it) kU 
ft«cf-«Uit((W(b«Uf^ncrJimu. QtaMt 
«rt MrrXtc A^*«t»i9c«nrirFi f w»« 
■rwNi ct( Nr «rni jaJ; mftrMi d»MHf» 

1 oom pt Wrt Idaicr rtBrth*< totNfi 

'..' ."r " ; . rtrtl ■ r ■■ +K : ->-. t r h :.■: :- 

»ni>.«i «; r rit fitai • ttwnlSrW (tiM 1 . 
Icrsp^ftni^fifuni ' 

(«:»*:«!! ^;:i^W»« fir. ;-* taHiiirriSHfcit.^fi^-toitwUlrjte.MIM ■' ■SSi n«pRM% fit «. n«t, ttr tar* to mm fl"*.?*] 
tar&rNt =n^«T:4^ i <^^«n nl. Off C4h> 

i*i5i.fi f ^.Mmrii4 fnflin tat <w* ft« »- ff >- , K & mJ*f» fr ;^ ait bftn naete ^ ?Jf ^ ^ifunc. ^«^fu iu Wjfl> fn fl( >Tflu*ff ; ft' W?JSmS 
tfr Amber mrtc*f q . uab W b*W '•"T* M ta, ■3 i kom. gss- vioh "4 1- "*';. 'I*'*- ",?:?; '• *,* ft T """- *"• **■ m -f- "■ "-*<*■ wi 
-Jfa#. "'■ ^ *'• *"*■ l ***' *** ' '* '*■ Umn - c - "*■ "'• *v- *'•■ "■'■ '•'■ *"*•■ *>• 
jjrfin ■*««■ 
is* „ / 7^at«##.aWjaW.****^A j#^ 

jWutt fonpfca* tricolor itiodorau tohi* fonjpt J>*4*. ^7* Viola pcduiicai** caulinii ; n^ulatn , ftipufa obloa- 

[aiitonnT denwttf* folii* ovato - obloi:.;n crcnatit /***. /). *//. A'*j. +/*. V*o!a (JJJ. onluti* j 
CZprociiittbcQttf. folia fob rami* ftriniau* » Horc magno tricolor*, Ha£ /**. 
itoj S«oa aav t ^»*» 1 1 AI-LBRUS U C (u«*ft»* Inm. Tuft 9frt, ik!4c HALLKRUS I ^ ?>fl ftranftfl 

-^ibjhtri-L^ir (ft lt#UH**t&f^w*ttC m */(%■«, lw*vm 
Ecifci>»t 4 wine* itccn<i«e <*u!uiri Icn^tu^Dc A fta 

3«td& tx< *ipiW» nulnn v ititu O kids An & *am * uiom 
^«i^etfMOwiiiuftiPinaill*«>fiiNp<ttav,ka«ani 

jiWfrui&rr^Ti ' -fr^ititiicOfiditiOncfr"* 

MM4Q «**f- CSonw fWtn BlnrtvlK^fta no* i. ling** 
^ejl*! ntc abriks G rcfrc rtxmini) hoc onfine ialkad, 
iw k* (orii roTor tort t>ade* t ,**■<!«* fame in ftyiw 

■tVgifra bert>*^S* ftcf proT ynicnhi » C* notion) »c<Km'e<''. 

3fc 4 frr» fum nigri* Baca iaftrinf ■ «o online » ^ucmUiJi- 

ri'fr r « 1 1°"*** P* anoenufn ctwlii fpctUcidumcthitxt, fj^tt ^tm>Eft4nHt*|iUttitm ft iMicJ nunc Rupt fttur* f^Mfcnnjr.itjmim^ariT^nuf 
fdA«A n>* tmium viricyiU rocFfOrtiH. tUh( ptn**- r»: ciWi i teht f«»t w sen ertcttn »Nr KiiHtftrftnNd r«* 

WrfteK MtfH»MM t cfn)ic nit*, «|f« onfi^t au« 6^ 

v . *'-:r! ? .-^i : 

*<" MCittnMpk Nt »ltm»4. tH* SjtNe Id ?Utes> 

:■■*"! --^ !r- t: ^9KMtr^ I |M> ■ .- i r -.- A 

HncMrvaam^f(T3J£ f nfi(t<fjtl ^t mtort« mh« v«* 

r ;: . . : Kftif&Wl XlftUn* IW«4*f cKr c**r M^ ?u^f« 

ncn fif t*4 Up NT HtttntaMt M»^*fT nV-f, fjl& tlf;t«c 
fig. 13, |J in a*iT*n jri(tfllkfTH«4f wr «* BXti »nfc Hna> 

tfltrnuntsrt. T<t «^i ^ iff tt»f ♦ tlilte^f fir >^* T d.M 

tit :' . j. '.\::N ^rr .--*; f" . . . ■ ,. 7 , : Ti ^.m 

t,T^4ruM»*rbniJt!4ri*itl{«,ixlt*itiffnr*i»r4lfiicn!a* 
*& a. * jh tiTiitrfl *^Trii 1'. Iv p taNv (fu'fti 1 K^ttAtt cl 

OntCW tttW CWl MCT m N«* : t^ tfrttftA (ft, pi Ibnfnl 

a():;r :: L 1 .:^ ^ Ult<TrTJtt( ^ > . " XfDjffl ■*% ■ - f. 

f ft: ufifut -. fi^. r*i rtttt iM aiwm y n ?i')( fi i mu*«- 
E-t, Bcc ten tuftn i[irtlW< ^vi u »KMUii oT.rwfir. 

^4100 *£7+ lyrC^KnNlcWi*! MlM-VUlltlA 
■co' ?Jrtrt*T^rf*Mf*ltTi^(^.?rfn»tl' H HcNti K* l*j(M<C4*- 

'tflBtm-, <Jt<fiHcff fflftirtri« ?#JfrJ wif NaiH«MnNiHTi S^v- 

b^fitpttfB^. iMMi f, nl*r*y pp) jrtttft in }• X<fri auifnL-ii<"M fir i<C t NiieatxiflhV. if- ?*■»<« »** W 
)JfjpaMhT»i*4fi[f<reai:(rOlMfr-ii nc:>t*. A 4 IrnQ WEfRBB* ^do l> ^licfrjtcm.&tDikwn aicui f n 
Hltono tfAiiflum r. iiprfmurn & medium icftcn, qtti vcro 
ft** ^1 cutf pofl flfirii tfptnliontm rcflrxo invrrtkur^^ ti, 
Snten ON* qanqbr ft**r £mta» CdAdcai tf^tc drcumdln ~ fib ^%-7*t <'u^HinsA4 tAttr ft coilitt Jg.j , fl\lum lb 
it«p»lc«n«nMDBlorHk»^ *. vtn^./,*,. cUv> ptuli 

kAWirrrntiJbtilliikviT-jTi^i. i c: f^vn^ #t t eur 
Tp» faw Wn ff 0tt*i miniH KAn»ndcnc t rmJcm «Jp|UIwn 

i#* tKtfrf** * "nxurimtT tret 


*/. (jMCm haun Gpnwn put ta i^v^mori ii- TAB.4f, Lw. Rtibtt* vul*vi*. Cm*. S&vmUtt, 9»ab(iv * ^wmbttt , Wrfl(tm* Cr4*- f^. w»jf. 
Brvnbfc. Common Kii^bk-^ljckbcrry Bufft. /:'♦/,-. Ctr/i. Cor^a, /#*•/* Bora, Cmj?. Roncc* Sdt* Br«c* 
□xii 1 Bftunbcxk. Bracmbef) en* 
^ 1* SumerTi huit» fmtioi br*g* fant , atoocrcpen- 
di, QJino^je pIcnMnquc fo(U ajhrrcni urn i>ctlKuk> 
b parte truck ii itticr.ori ; irb vcro in pom t'.u* (u- 
pKwi ItijQui prottmloti : cotof eorum oblcurt %*i- 

BpnU^floftl nd>d . i:i*H. j rJ.ini ii'i .'.n: . filV0 Efttfl> 

6cm twtunn oi^cr oixlit 

tCwfc in multli truticctif , & fcpibtK » protcrt 
wra Mijp itquc Juino menic, froftut iutcm mcofc 
Scptcr^ri tntturcfciL iFojtii tribejeor ti> tdfrrbi^tfii . rtqtue ad i;*rga* 
^ttin fmdum tffcclfOnibm ■dhibcnttir. I'ruflw 
nwmtmtnnii talkie tilUrlr.'ic, lifat profoUoncm 

^nittJicrumcj-jch^ Hdif »• *to *o«i no<brt t*r ba S^kW , few «w(* 
yr firft tuntfri * flrim , o« flluara blri* » rcis un& 

i. €* rr34<£ m tirifn ©«fc», Mutt im 3»o ua5 
3*0- ©icaTu*twbtfif«®ffttmbtr- 

1* 55ff 5^Uf(cr n>crt« fir luforrom iififii^ |4dHb un^ Mat gtiittiiJis0urarI*3Bdftmi( OTiffmibfnbiftii Ait 
mtnci., unS iff 


ut ardorcinunr^m.t^irci>c;l^octur. ifrSaltautf ten ifififlfo Jiucbrm ia AsQIa} 

rwbt n?txb roi^ to £«f t** llw»* 8c^*>«- 
i* SOM. GES, Robni ^4/. ft ffj* «ffr/& i/#. §•- 4*7* ?**'* **♦■ >**'o, W. #/, Jt*^ l«Y. J« 
y^hfTfc ff, u w ysai, %7 + Hr$ t //. tultmm. G,*»* +/#- ^ J7|* #«£ M*Krsm**i?*lMdyv.m.**i. 

f> KOM. SPKC Rabin arvtnfi* r^. /**. R*a frutfu itigto 7/^f . //. J/. R«but miior friKia n^gro /* *. 
**-j?.M*i.fKn t0r J)^4#7*K T Jbuiv\i|^^fct«ubJi/rv*f^nL^roCF.W»p#7#. 7»«. «M. *>/p. '#*■ wf. 
£fH // <•* n& 1^ Rubin vuKim imior i"*** i*'/. Rubu. fuiiinufl mftior to!.o ptnoitij, Locci ifb- 
J^to* oon cava & Ktabm *retlu* ixilvanihoi loiaorot nteril />-w, jy^, Rubui cauk acukato , BMj 
*«. ftp. «/, Rubin foli« tcmatu £ quinaw , co»a rpitiof*. ln*ftu o»gro& ixvi Mft it v ^J*^ 1 * 1 ^ rartam in dtCni«nao w ia ton ua «4o* 


JoMm» iliat nntiim «* 
MAT- Atwi ntv 6n?tr^tcrWiwn'M*illbbtif ^ffi^ffi^^s^siV^ i 1 


**r 


mi^^Minrm I ZAf 


W*8£ms& :: ■;'.::\; v Av^ u ^ i J ^ GKHHAR 

I a* ton , ^ fifemi*«fin fcdcmn ** O *» 

Erih£r^* ■* <4toi inw * trUwi* "SW^f ".^ . K 

W ^!: ! ^ N _ry-^i'* (■flftl 

KAKH 


KMl 


pulton fivtt noa i OILI-KNIOW to # lf. 4* CAKlD 

„,,., § ..-,,-/ — +*+.-*, 4— * — I** 

Prater hp «H!m*> *«V. I*;.- ROS U ( RA1US Lew HAliuE i? 
tir 5 irt* m jifuiiuD mrtlteu, b* maf 

En i*wttc» ftl A N O L I? |JS" 

m. ■ iv„ n>\ i;M:r*.:-n L m 

Alftt. *4. tint SIGUIER U V^vSft ,*, 
ri <ttr:M»i rfltirta DILLGNJTS ii teELff 

*Birtii<-Prfl**^MiiiiM lnS<*nVd*™S ■CA kr.1 1 i. 2* ifc- f*ro ntcmioocfn f*M idem UAL I IB NDS A n hoc k.Mv .* ■ [ ' I h^i< *j 


fea ^# ir»fl* f*< ft)l«i«ii>uGibirvn rtitfU, qtt» tec* n><coC 

|f« KaaQt poQffnium dcfrthcoAiMur moocBR SCJIMIK* 
DlXIOi'^ * t U<pod«ri» **«**.<« *j T ^ t i'W 

tilde critvvm & duti fruftw n uWuu 4flcdum jff , / nca 
t . . ^m. ICnV *■:,— ■ btOdl TTi^nr.V-i LltrriLi n':n- 

A(w T tf do<n fi|wt SchnMiIuni dau, ■ BLt JLTrtdtttii ri- 
pen FLAii.minm *ii4c^W«M, SVPCAUI OnruLt Lko i l*>o- ■wn wf*i, flr^Kc nit© ftfttaiiAt fa?. Nt*- 

tfto^ J nALHINL T *bditr:rfria>'«Rf CIA* 
n«fW*tff^^t#b«P<iffi T SuOti ■ 

(fruvi iiiNr* vrtttitaftitw 

WJnn^*:<:r. . r < in h«(| *rtttl pnf, «| 1 

eriwn^m<nflt*tftNn*<[Ma r ^it* 
£ r* *- «mnf ft , End *u4 ti< 

OllMlM ftVtM. T^t Tlyt w -* **ft Wi I 


f *. »*« ^. n 


, .■ 


l- OAckkcim dtg;turuai meniVim ihttudmcexz^ 
qfUi:Mi&nir«c Timtuium. fiwpurp«mi» eft 

i. t:,xfcir in fylm - truticcw te^oe td fepa me fr 
kquc Mjjo itquc Junto floret 

*, PrtKleft c*iWti «qt«Se(Mri t & refenur id her- 
Uivuincnnit, Adco ib tntiouii h.xc pJanu vflj. 
^ « ASTOMUS MCffll. Augulirimperiil 

f. ■ NOM. SPEC Veton!« &rZ 

"»/. Jf, C^Tt ^/^ Jt^ £ 


nr T *^4./. */^ Kf/f 7#7iiv^ j[ «■ t« Octfci , fie Nut* L3i .rtjjj uab ;T» 

^uno * Xr&itni* Sic air« teo««w* 
j«. Mi AXTOXIUS MUSA.M ' ^^ 

MM Wunj gttfoudpt irita t<n S^T i C*? 
tar ©o:e(o ui* ©Alan - JftJuricii •»*• 

Ut ura tic c:otticrvc bet 

r. 5i*. tjt t %t t rm u I9Jt ti Vt /,*. ir. W*' 1 /* * 
/. Uw. e. -*. trim to. ii*« *V*i '^* n * 

h4 -f* '#7 

iLSZ^Jt ?*° me * «« nibro // f rf r / 
■™>**«cjhiii*j; <4#. ***&*!'•• B«unK* * ^ ^i/.lji\ #|#p jvjp Mi- NwJt tt /if , BrtoaafJ 

/• **+.?*& i#. Bcionk*florepunr«t»'JT5 

*. Ifrtonkn vul^«ior l^orc ptn^,^* 

(ouit inter Tcrti^Jloi la vertitc ^«| WI /- *r4iW. ■EST*. «.i irttf S M ™ ft * 4 ~ f0(i ?*i V^;^ *W 
E&iSii* -.»^«w*5 *pfi "tor™ &. 

S fc *?S ft**™* F 5 * ■ M *? ,m ^Wf * ■»■»; 
!L- 4 tctrfiTi»ifP*«KV««««T cn,lif 

- -i it— . ■■■-. 7 *. '. ', ■:■-■ bWBi > Aw> AMKW MfflUr I emitter bl* 
U>tii ctxjm 

e q vn -v *»*•*■ j — Ji<" **wt folio- 

tenon** "So* pctio&i fcfTnfcnvBTOOiufXlo^ 

■ iilit jiti(i^* * Otl CW*fn iQUtrwtVT Oft*- 

TTflrf-*—^ « *** d « p«purc*i cfryuutf wnucn *, 

l?^lfi«tial Er*ap" twJy <*ats,ta<*fciWt*ilJjiUiiinfli. f p ir.frriui i-juftior, iVtcrfitt m- 

y,' ^» >V r*w fun ti : Ar--„ 

■MAI*™' tiw*./f*+-/,fiws f :«<A i «TttipitfHuT»rfn 

SUa, *"***• A* V '" "" "^ ? "I***** JV-AffF" m JS •■*■ ■«•■* «« » *t* t 

"^■■V-!::ll.:M.i^ l ;Mr„. a[ , t *■ ■ 


c±4*ft. •" '' *' UriiOtJUbta ldw* ttpsr.tj A; tripirtl* 
va7 ) p)t* *wiM ^. ** A f#. piiJlIuTi«iile*tirta,'*fu<* ■L' h'I I ■ -. I \ . 7* $ Stitm iJrtpki, in wnt onvi own yiui f / f » ^. j, J/f ^#. #A *** taWut ScffuumiiviA* '/♦'AlWuaiUtjfufa 

Ap#'.^ '/, « rtflTTjilH B!(A*> fill inum f^W, A * — f j. 
Hr^'A*** Wttfui* ^town )f*t£r f-rt^ 


>k' :.t Ci>4r*HVf^4br, t 

la phau, unuTTip«dciiiiltt[iidiiKxi|iuii Fi I.BK r 

it (*tr ttwn ftntubrr. 
* y* W acToi in CiimIu itipc ft'rii : in noftrii 
ralnnoi moln toltlur , & nxnle Julio lfe*ci M*«m refcrmr id htrbw [t)>ut irq 
Z* gn "> | o. * KwouMtotii vkcri p«fl i!.<t uium- rtifcliciii^ jits «btr ro*r& e* in Man wn b« (irthateni ^mqi; 
rfMuMitn ante. 
1* SMi Mtriun mirb unfff brr ftatipf. un^ 9;ciwn# HJ *" ^"~ "*' fwr ** '* '"■ ii€ 'jt* ** ■•• Pfmiio-MtnifnJhv. 1 /• /•. /. A>««. *#. thuittdrii Twv, 

Crtt^f^^H^T Corturi 7 ' Ji m '**• M " *' ,i7 ' * f »'f- in - ♦«• **»• "** ^ !a "im 9yriK»rm A 
Mj ii ?• " r X"* *<¥*#. frtrk r L itr* Mirunitlore purpurco A M:mm vemm tHidojnim AVwK 

W frji^T^fv™ 111 l*nccohiia 7«rw. **j. Tcucrium folinoritis rtrinucc acurii fatMffiip Jib. fori- 

pam [i:*t Oct tcrsj ^ -«.«l?it^|hr Wuj: ujj |«nML bki* 

■ii. C>UM^»(i^hr«ifaUNrtM«altairW(r^(%> 
fcU(^^3<«a atf«60d, Mo)ci eta (i m|< @<»t^:i Dv 

Mail 

2"*™1 fcOora QlkmidcL Qh hil.it urn 

* (tMtrrca «MK<rt fe^thCtHtf , tut^im ^»*m i7E ™?* to rn* f™OwB & fcm'ni fcilli- n-r^ti lr KB b«fr» cn^wiUium nmt* fr} ^pintim i f«ie | CfrK;J*t«1Mt« WiftMtMit TMnHHff taktt ( ^ 
MM S ■.'*.ii 

*.**/*& j /,f>UmUrn tot t<L.*iQ 
n ot<: t*tuMt^™tl fonrVft* 


I 
I ■ 


- . "V..: 

S i •MimAa^***)** ft t *r, <- * 


f*rr.J- !■" ■ L ; v • . . . .._ 
MttH «htt< I ;.. HtwiSri " T - 


■^i^K if*-_- 

aftttetlt*t-*a>£v 
09 V- ,tqfe«irtcflf»t>iik Mcrrrttncr* 
coroilari 4P, tt_ 

(ata&tfau mower, 

bjMffni uftimicii. -vw. 

imtf to pkt »rt _ttr !!<«<» uttfacm f*>*I\ tab. a* i%*r Bccibttci^ Cr'm. ^ffrrbtitwii, *?«db f jngav ^4&wwtiL mr, vmyitx^ 
Xlime , Wawr i'impcrad, WiKr-Spctdwcl. to* Crcfldil aquatiquc , Bcric, bft, « I, e#»J*!li^3eIhe4,tiiWJ(t(tS 
6ie <?-ffSf)rf rhMidii ortiji, ttf QHAcff 

ik QHJlfcr ton $vt\a 9B*trr. 

frn Sriuftr, f>oc tttlc flutter ?Sn& a}* 
L' f ::t;.:. rv'c f: ^CArati mdfi| 
bui:(4« ©If« un& her ?rlrft, fe 
t : rwtf i&erfct. C* rrin'arf e&n&\4U v> & menfc* acre tort ^ftioitAiai 5a'c(pMfairB , aviates uirt fcrr SCaStrfaftt- MAiIUOU* 
m m I, Alu 3 fcdcom £ftkM, foti colore riritli fpkn* 
dtnt. Caul* e wbfo wklu. rtofartvrr* cren»eu*«- 

a RaKriwadrrro* & fljmtm, ut & Jd jnuinat; 
floret i£co& Jynao, & P« ">«"» hyemetn tolia mi- 

]JVn«l4<i*perientc»«quein(ifi»cfcutic*iVfbi*; 
iputmpurvt htbcE vocatilci. AiflgrcditiirfuccoMn- 
Qf«orhtincM poti«j«quc korbulu iontr-iriti. P»i^ 

6inlimul atq« ttattgit, vbllrvdionc% rtnum « 
b tcI pbiodJI Imtnoribui ortMipetii: in<nlcu- 
hyitrtpC quoquc ufui clTc potclfc. MAi'HlO- 
I J s nxouii kx utcro tltpcUcrc 

4. SDM.CrN". Vcronkt JT4/. /, /// t Wrt //* A#. J77. 7t*rmtf. *^j, D/i. 7*. £w& /. j««.A 
Jfr^f. A tf« XAbAi U «h j*~ Fsj t*t* H*i* j*r. Krmm. +t. LmJvv. m. tjj, ficfctbux^tXrv^f 

r SOM. SPMC L Bnuh Tcu Anj^tlHi MpufciTmltrm.it* ?/,- Ani^allit aquttica frf*roMAn 
A f* ///. T#». ArugaJIrti quatkt live tccabu^a mtor ^jr>, #1/7. An*giJlB miior foba r^brctaMi 
/rf», ///Jn^illn rcvliirt Veronica tquatici' folio rotum)*on roller J4/< /. //j. Veronka Mpm 
fobo fubrottmUo ^/»//: ;/'. jtj. Trta. 14S. D& 7*» Bttrb. L ttf. Veronica aquttica nuiar " 
dirt* iUtf. K $t, VcrooJca tniiarica *iifc^» lk«buflpa mabr folio tuIrtimnJo A>«a. «f. Bntibi 
/** t "'-ft- '■ Bcccabungi ofccmtjuin ^##;, j # #. ltccabuitra feu Veronica aquaiica mat«r to 
do iitmtk, j* //. 

* * - - • !'• Son */«»/■ W "*- f«^'"'5;onnonodor^t«mrw* ri7.tnAonMr>fx 
AiqgtJUfcu 1 Btuburw Crr. */i. Ana^alb *qwka DU t*$. Ibrt. i f . ^oiptlltf 

; 1.;; «*/, r«. j## : Vcrooica iqiuua vu%o Bcoubunga minor A>«. */. Veronka lituitk* W^ at^Z 
jJ«r«crot*U//j*/i/. \croBicafo4iiioppotim l^ibot <rcrutia rtwtbjt foe fpicam «X * ^' *fc»jr 
llttrMt kxc fpKito iittralibui ^ ,». B««b«nn rrmor *,*. A ^ -#,*>- f . Bccnhap* 
rofucitqiu^muwtoJ^orobrotunJoWrwk/^il j/. Bc^;bun« mifWT Mm fubntiuitobft- 
^l»* ' ' L [ u \ BmU r r > ff ' ^"' Anisdii tquatica roaior C^, *j#. Amc* « 

c* major foU oMon^o rff,7r^ //X /, jj|. 5rfl. ff£ /^ ,#. 7/-'*. W? ** lfc «/, #w«. it a. Voonica aquatica \tjI™ if«tab'unea owiir Ibb^Jtai, */. Veronica 
accLii^fa */■! r i> Dj^.X l u.^. r w ?./*. ? ^a^iu H aU raccmofa «»J, /./. Bccug^g. f eu Veronica iquatkt maior rofe lbk«(»* ovatii acumiottit ex 

^toS*k£yS^Se^ , * ,Bpnnmi; r' - 11. 1*;- M aWwn^wiaw, a<ra»aTlLf^mJi02S 

no. IL Dtt »o t la ftMAlfr ^^ttoi. aw »*fjJ5 cma>#. Ks- hi mfemr^vit loft HAfXR«VSictJaig*| 
<*ift)j Mi QriKc arnf*^ft« d**wto>*" J 
crfi KUcGtft 9 ps RIVIM s^rtkaoif 
Nr Aatwa B<«jbupr« ffrj «**)■* 

niiffrtr fcurcn Si*j:r dpfuNtt; N« w 

ami Rccoewvj r..*nor 
■*haiast.^att l l( ■at) Wi w« ■" 
I ft 

Sil ■ Bl5®= 


Pk«ii fiu<n.t*(ti*-pn~ 


icmhi*. ', 

j huna 
. t m runco 


Id Qflft J O «C«C4UtUS WJ-* 


to irfrif* rt tfrSnit n* rtwl MJ n ^ Vn-taftW 
ratf Mt laticrftyfr nu ii*i« ai Ni **rcfr Mr. Holt M*rt<T ; 
tat MimaKraatfriftrftft MMUMpwhtntdrtpefettriifc 
Mitt towSntr r fr^4**Hi*mm£^*tf^M 
ftmcti«an4tiaf Nr v^^'>r^i<f I* t*u t'cfci ti;* *:e 
tuiMfttuf <«kN( £luiw. s^qrctfraKf taj**u (--airei 
fcuMuj.it tctwifcui. Ta rM<Mi f«tiBri»»M?ftreftrK* 

fcjfttt* D.ttal^AMtfNttfiMViMclTg.- i«.,i.rt utftuA 
HC l-vrwftxt 1*1. IL Oi<Wnh;) t pt,M -im*i| .^ 

im *\H$t*rtc n.rtfwwg.Bu tcr unfttV v^tW 

C(tMj:f ^»ANL»:iNin:-:ti|idct|CQrttb4ft0tf6K"->k*-M 

»* N'Mttt fij m im Mr ertt fir, f, ^«^WitH» 
J(i!^e^rt<3>t Kttf«*ft Htf* it. |.t ^u *-««*■ mi frt wr* 
aytn flDptjt fi(* ■ <*, tw m !***«* * 4 cMpfdtj tunuG^ 
tww, miTw tcetfif r ttetl^ttr etiun&ii, ftrtaM uq£ri- 
Wu. HHtpiMMOMIIi aafrittfrn tfl*K- 
nr: wf4<rMfld*ci fiette tirtTim n«r n '»*i/- : «* 

U&H-+ auita^taftate., ttftfrndft«Nt>:< ->«. 
Mt ; T* (so ftimtm r. f.ht. i . ■ iwlay o a kqi mjM £«ki> 

■a Mnwtt fie- ** ■ Me f:nf^ lift} |l fr^irt rat (tKAi fltf*. 

tafcatat m na:irt 
■ M*.i t:nSntti 
y* ZuZttiunftt **. i:-i kt^h» fig, if- Ctl 

till 


l. H« pbcfl* dw» frtc pc*!c» ika ft. folia vire- 
farm mmif.ciw oHciulunt. licrci auum ex diluia 

fc.rJ.r^^:-^ .r:cpi:< it. 

, ScntLir cu^UAiut In hortii . of pro ritionc Km* 

Will wa^ cua fffilvf, *xl citiui, vcl Utdiu* llorit. 

IJ * kct. qiiia *;l mcJ^'WHtfrtta ex ca |>f:cpirin<U ad- 
^ taVftf: eodi Cfluiriem on time Uj>it , & ririutc re* 

*** »arf t WiC^e calofcra atouc ocredmem humcrutn 
:*« pjid^fAi, 5CXAP10, Medkw ArtU,afleriti 

State 1 jet) rtLititY rjiu*-, j tujui til ii jiroptetei il 
^^ fcV^iitoUo morbo laborant , mento abHiocrr «lf» *rl iaa jruMna flffricuAt, rt tempcrtem Die-Oi* 

If i:rt _ : 1 :;rr bll WJ I'fi'J'f in' i-y^^l : >f 4IU 
nttfHer w* frn Um irnttf , autt tm ttib c^i Kir. 
stJtAPio, cuj%abri(ta Medic ut, ftar ^f^^5T*B0t 

mate ?(i* -jn««» vt\b ftfien tMi elf'c ^r»rni^f |u cftrtf 
ttticrl«iT« , »f l*c mat fcer Cdic 9*rtflt fialv CMTKIL 

ffM j. NOM.S^ta L Uloi hifi>anicum 1***- t*f. Upathum hottenfc ftu Spmaeia feminc fptnofb c *-/r% 
1* iix.SpaiKhiateb.«#/ Si>aniehmmCa^^/.^l, Spinicltt l>aA a ##. hktt.+*j. €**&$*** M* w. 

**!» li;j t *o.Siwa*hrtiiml.ii<af.j4r !•*•''■ >**^I» 

*« amfifiieakaaTMr^/i/. A*^/'#. Enroll* i*t* Uitf *£!,*?* &**.*•. Spmatttma* Im*. it «//, 

t ** 0- laeathum liortcnfc ftii Spirucia femJoe nwt Lpbx>f<> C A #r». j »/. Spinachia noWi< * I. Shan j#a 
iii* SptttbuAlvcariat7e^ji*, &« naeht a feminc non puivgeotc , fc^iomajore toturrtiwc /. it-//. a## ^./. 
;, :p irj.$M»i±4rit<aatultfiiniiu*rii>ri a<ukata T<*T*ltt***9f.i***9™*-te***Httf. //-a/. Arsm*j*+ 
i&< lit Upa^umr^rt^refeuSpirHiaftrtaiiC*. /«.'//- Spinachia //A a>*£. J'*- Sptflachrt ftetruaa 
»* a^fi/^j.Cwwr, Ihrt, r*f. Spin acta in at U#n.H*+l?*Xq *"; 

• •ajlli aavfipa., qui fanea iftii^ut ii t^ a? 


L^ M »' faMa kWi^ut. inru<rr«v»a 

^»fc^**aW4Wnfrf4>pmi AifiM^ nc % tvi (i^ IL 
™^at! (TqfUatti fiat, i c, »l^ «*mi»« fpiaMO 

■r -jvCw RAILS Ke,, W n*l!wi, s^"" '* 
R*#"«>*aa«. Numi-.neor'jrptr, w^tww* rj™r«*«i *aa*. NumpctcaufitMc. >a^mtu* w 
i, ^^«*Wftfcmifitri comirmaitif ifc ^Ti^cmaJa^, 

*i ac4oB p-tr-rifef MIo. J t BAVHLNV& ifwh** L tl' SCfr ^aetftoaBafaiet, aTt«n <o*ie« "5! *« 


- L •:'.::.- 

fir.!it. tiun i urn B^ft* 

r TT'i'i 1 
fllV 

- ocqK«fiiJun* 

Nomrn wfttcrtfi 

fWfU l A JF .ai 

^"■^ JTr?^ Wc* ft intftuW* -1 ftniirui« flctn m*fifla, 
«*£> jW^^f^afcb^itmftw^-am, felWetfti"**' 

^i« 1^2 * K, *r ao i"»*lo*, lu to* fliim ippirci p^flfi h- 

,•: . g^ ^MniVB^-flfmH, <w; temper it , Humpc*. 

j - L ' *^ rao owAim Ua* uauuftxA a*i » w uu^iiix 

pJlV A^ea Oct Mr a>4a«ic ai»fjr*act mi*, t* aitMKwBun, wnr Hfl 
n^r Mn ti^i^n rt>e> Mi dint* Kuttia) pr^ ^if K!t»a*' 
ftlurafaQKftinf ^<cfcjt!« sa0^nt«»iaifjeai*ji«. 

M ^t mit Mw flftiti4>ttn tJajttWawitaU Mt anhtf td Ntl 
fil::ifii Ni':^-^< et<f i** -a e^aeewil MiJnterL^fee, 
ha: ftAlufa)M aati*KOfni= onTc« i<rt«4rti c(ift4Mr# 
(at 4l pea WanN-felte ttf a«mn>ut»a «*># n*#c aawewt 
n K ?<p- i>aod>WfrplrWrjW«aaw,Jare!c>cTiet*aT4w- 

|l^c r=6 iwiMiaV ^luattn irdaeawn MM iwaMahr afcar 

!i.<V ^^iASaBESSra 

!tT^ nr^ * 3iwiff* 1^ BAVillM S J^ mosiimi w« 
*c T ^|imKhiiftTr*^<m>ni»urtteftte, ftattsi a« ?fa[wn NnSec 
cam WHlaTtmiii Nr Wirier Bttt< Nafaawj«;n> Ni»nt 

a^iiftaikri^T^t^jtTi.imc ** imhM mMm 

Wtaa aatmatTCai »<Nr riklfjifVIS^ MfJ*'; 
*uni_ hr«L* cHtn«rfairt nnt#n ?*riae*rhrWHraoM,lj|J 

<V VLObCCC?(Kl>4l4tBfttf atie^D4lr tM> mat IftiP 

c ; M a>3nttli4i 4U B<»H*« ^iaaira « M«f TMa* tAaM* I 


p. 


■ 

■ 

iiMuiiiliiiilP" il prxflieUKfr 
t .-I 8 - !,!—*■ tfiwrtt* bAi ipw* bAuw mm*i HK^«IM ftl^KIn^im rt™. i 


*oflj*n loc*i cm «J*' «*°*™ «/"■ ™ m SffiS 
lift, ^iv l ta»*^ 1 «™ n,c ^™ h, S fc- P?; ,rtW> " 

. . ■ -, ,. j --. mitJum .-i rv ;- :i,' -< 

bo tpM^m M mjgnirtdioc UCwvfi A* tj- w&t 

A. /f i't «**»" **cr«ntiMU (Ww fpinofi Cmd ex- 
Gmhw, ifiiiran fo f- *t. ** , fa quo ci Jtf- 

fr.rAipirfoobfovjtur, ti fkfkn tribi* (ormhtf fa *i* 

flVHt, qucj ib NuptiftrfM BXW>^ ^. ft. <c urtU fj . * -. 
ir^kxir- Semen lutcan M** nkiom in mignitvdint Wwi* 
ifcr >&iu£-j ir.jj.MauacniUuwtKcL*r* L ilct<o/f. j^ Urfcran*] Nr Wittif Hte hf*iiMii?*C? WNtii. ttfinta i*£ fir «f wSiS^lSJ VtSfff 11 ' 


Ha tea irim ml Nt tUit* ££* % THJ 1 TAB Order, Chinioo A Braetkr. Irfe.Groocc wild* hirJca 

1, Jurgii h*c plana in afatadincm qiutoor «1 
qutfiqoc pedum 1 tola color* IucmIc priftnc, iJora 
lutcm pur^urco tmgutitur. 

x. Crtiitt admirginci tgronimnxnTc Junto ift*«c 

?. Rutii ibllcrRTotK ^m Hbct Vcccm hioc t- S>irfc ^iflff flft^ff 4-bJtf f.MM w^ 
UrfirMKtrsWflcuD, ^QVvwpitrz4^ 

i< ©if miiftaii Mm arafrchr^b.1 cum nno *d f |>iilnodin<m ouandim decodim , ttquc 
ip rtfr zneo ajlrrvtum Uudint contra rhj^aiW 
ku cum ail mum (ufuru c^otdemque J^ftuh* itemq jc 
jontri wrructj. Acjmja f olwrum toil rcpcrxi col- 
hni iolfAr ocuJorum idftmrnitium proJclft,nw rort 
«ci« pukhrrtudiotm ibJutouo iwomovm *Lci- J. Ste'iffiuT^iMtrnnm fLTrrraiam);tMl| 

comniT<Kiijnic f rDc«>clum&c-cinnojn||| — 

ntM p p ^fpfll Ri>*ga^:but otff Mr 

fcut flt N^fn P^H4riortbuSi fttfaiij tot r 1 rtMioi* nit ?ta«i SBfliift N( rrtftfa 
f KOM t GES". Dipfirm #-" # ,^ ma**tu 

ir^» C |um*n ! mrtc1i.Wrf*^ ' 7 " 

iflo- 

JiO- ,qn» pcrAML i 2i C »^irSS2TR l, * ttr *' ** 

n«ni*BrxK»foHoliifc- 

■°*Oto l*tv w T m rr w - ?T» .^ ^(•i^rcvfhiiZt 
l^fTclttlativicM ir' f - i: , - .J 

icpUtint 1 f*at nuTuTjm id (In- - .«p(acu*vWiriiWx*iW 
UipUciu cipuubt ovalibut » c^>xiTrobAW*<l 

1., "***:*■** v 1 * 1 * *i* rt« *mt)l«et 

g*J»<>^ Mtidtra»Birciflo:CW<P*«'*fl ,,w * 
2 1 fi"I*i , ! ,t *■ Nt wurhfea WW, If* I. 

g«J«55tai*E.™i »}f^fwj*§»a 

KSii? 6 ?* n, «. «a**t*lr« 3'*** *«■ *i?i « 

WM^irtR^, inNrwturt^fw^'llf' 
"t j . nTif tfntta g<^ mb rt^u *<f >?' H, g^5 l 

A *K««tltlS((B(.i,(i J .f.; I) £<[»!>1ii,m:« JJf- ^m **o uridi ttut *ni r*f firuutii coXtrc^t folt<>!>ti* Bff* i 'ei ■'- 
Sap's &** ! " ° rt *" B » €«* «"« .-.N-i.S-rS 

" ' — " ■ ft ^Celandine -A^KS" ^ /#^. Ft«*dfe CcBoWhmi^ & pSmUS l8S 
E^jrt ou Efchlere. Cavilo* d« prtcm. jirtj. Klcyn Spc*n kruyd. 

I. Outa id fex vel oilo di^ilM extendrtur : Folia i. 3>fr Am 

(run vifidiuic, Horolmida mvedinetinclafunt. ra- 
dix mI nuii-i J7UIH Gmilitudinem acecdcrc pcrhibe- r Repcmur in pratl* atquc lociihumidit, ut & in 

feyiboi. tc merifeMarrio& Apriliflorcrc conjpicitur, 

-^ ). Radix interne fumta, cum unguemo c foliis cV 

l rfciee prarpirtlo atque extern* appbeato , doloribut 

■ ' actucWibu*!rcmofrhoidurn& marifcarum reljllere, 

' fccuinitquccjrurnfluxuni inhibcrc [tatuitur. Oji. 

d*incc*traifterumatquefcoibiitumorii» ad palatum 

tfa i©bc*iud.jm & dented conicrvandos commendaat I 5 gutf W WW 5cifcw«wn en r«ni OT«j*'i fl«4> 

a- Men fa&ffeVayf gp^m ffuAieittriftrEirtf 
an .prcta, tf MuSrt in^rt| mb flprt 

ifn mriri miittrrn, unc r« *?icinra flifrn, rr<rm 
man bit : Sfitrtd mn :i^ f t m0 Tt, nor frtftt eta ron 
tin pawrtni tnb actt;fl *u»*dt it^Md* cuff*** . 
&RW ranmmcfidirr* f« m b-rr 0* tbm*r u*b beat 
QMtotf , Weijtw be< ^ebrftumtfliQ^mcaiu 
Urt>n ueb hi Stat iu ima'pr, 
*M)M.GEN. CndtdontumrntnusM./. stm* Mtih.it. $j*. * 4 : **rk. t\ j#, Ficirii «f# f fe. ?W j*. 

Ttkrn. tS V*** t?**J*tf.P*Ttf m t?t? w fp 7*M w <.^nt.tf4s *>-*»#. 

r-XOMSfl^ricira^a/A^ 

^ cnclidoetitim nunu? w^f. J. f J^ ruvta Korclutce*, makchelUIoniumminm Html. ¥**L*i Picaria vul* 
P?* *% -//■ Vulgago D*/^, i**.K Favogdlo O/^ / # * t Scrophulaiia minor feu chctidomum ^inut 
d *™*? >*+*l'.4*t* Cbelwlonrt rotimdifdia minor CJ ( m ( /», ( ChcMonium miiwv Aar^^ji. 
fti.Trig.ttj, Ctrd.Wff w.t.AfAUb. 4j^CAm t F^ 4 ti t p^ r ^ tt Uku.ftt. Gtr. tit, F*t±.*iT. 
Uifihtym. 2*4. M. fy/Utt.rtrmO.IX.T.Ifo*.to&t\i m s, m Rinunctilut pewcox mucdifotiu* era- 
nmtot Ai&if. Il.44\*. Knnuncu(u* vcrntia roiundifoliu* minor T**/*.//# # fi/A t?9* Jff ?Ar>t£i?it, 

J*"-" J* '•tfS w «««ip«»»f Pit It wtrt ten Mrf«« 

iflNewilw. ?nfmcilJW0ftrQ4k»a«tlaajfMffn>ff f : 1 '* 

■a MaVr a«4tyr mnt»m enNr<r A«' , L m u^i^.c*- 

?J5!?!™ B ^*Mfl^art*BfK^lflrfrtBNii, wro + loilia> . tnHtt^Kvvfiltifrij,!^ KHVtiaHVl 4»» ^ , ( ;y.'!" ^ . it^riti* niim rrc^b, p<jHpv< umKftac cali<tk<ri in loot 

p ™~ amiiiiiAumUcrd, c^uiHt c(l nofli j // . li* AiTUCAMKR. 

:i f/Tv? *<*# Q4J* fto* k»a Gfeftrvavitnti ; n<HUiTcro/J /' fc^fc 
^WiLi ad vtMh lira pc^iculomni innrT^dM ^r^ni \~U tTitisCJ 
™"; AicaaacaM, *«Ui»m nw.oncm fedt RAUS /r/. ^ 
•a-Jfr* aWUMA(?)U^NiLSN. G.t c,. mmmtvi^ 

- - ft' 1 '* <4 »a*7X lurid! lUtUll* ut^'iu* vwmni 

|[ "" "~ l"t lifpn.i iriphvllum ut <xdin»xvm dcf^f» 

PvuJun fnmnt a f*ck ftipcriori fbu Inttiiori is ma^itcu- 

te|f ar«Eunn>i rllcfvfit A- j-i n*'i V*i cwn ^> f "*j" j rtjiiJ 

laf- 1 '* W^S**^' 1 ^* Jm l^*^»**^-^^ nMtvvra ippcttit. ^i-imnutn 

ta^aP *filpW Ofvm »^n*t» ccmlfQficur /f > f^* (Infwn fry* arum (Hi 
^ Morvufcc nirurili ajf, f f iu^b j4f- /-. piflilfotiim t«i> A 
•n^ofum r/ovui, dmrii (limfmtu^, in mjpnitu<!in< nun- 

4- ♦ novcm frti< 
tti lr.f.K frif, Ptrinh^K \|t >iUU^^. U*. B*t ae^ OI1.LK- 
Mt > 'N-tfj c «cta*ti f ■■» nr[$< ta«!iu rn^aM. 

Ti >.-:::: i h-.:?rt u:« - ; >-:i^h s t . 4 , n ^t[VS 

bifi#riait hff I (4<lnij ici nmr tfmi bc^ SiarfcHaMtS 

<wW|Ma| |* 4ii «94 ■Ttprrr fi ■ i mi hn?ih[<iu 
MiM aaamwit«aaralraaimiitt WtoiMMMit 
rcn- «iti tioi4»Nrt«( Prelum tmt i4 ftHihra^ra rt« u a> 
mnJwS^'-^v :;.^i «>»fc h^. r . K rtrf(kTt R.at-, 
Mf Moi (tawr eatoft aUifrraih) t 1 . , m»d >:N N A-.vs 
p« >cc^«n axnci. JPff ^aiiff« t«^jnuiwn»t ^fijl- kran i 
fr'** ,TUBa A , 

^TT pttnort fic^ '■ . ria aHiftaJfttd n*m«» tt tatfrMcr 
w«s^t■»lal^i^#K^fSi;^, Nr Aufcn Nt r^ r ^^ an> 

ilatict hff .ii-u nabcOKi««HtMaM4air|(n^ittn;^if. '•c** TAB, n t r«. Primula yctU- Cfrjpp.cjj,^ ^JIuffrfMtimni mif eini*ln «Iumm. Crrff- 4>#v« l^w^. 
i Ajr. Common Primrofc* I-'ielU Pninrole. //4f. Fiorc di Prinwtrj* Gsf. Primivcrt, ti>uilIoii. Belt* 
Grootcvvildc Slcudcl Bloem. 
Cjulcm oiro vcl decern digiti mctiuntur* FoKa 
rubro pur* y**tbefbeo t rtorea fuWlavo,* radix e 

i. Crcfrit in virgulm & fepibui, flores Martio Sc 
rfWj ^T .JKnfibu* prodeuni. 

;. i- rtcfn in morbia ab hutnoribua phlccmatici* 

r^ Tr ,. tcl ^commendantur. Suceui radiai errhi- 

c (n* iteniuuincuiuin proliut 6: pitu;iim ca> ra fino flrapjriiii/ hc^S^nwrt Mtiebgrib, Ml Saaqd 
a. e:*rrod)iViiBfl<Mefruf4mb 9«f«/ Hlfenini 

j^ Di<^!umnrrtrbm<i(:ijrm(t in SotJflw. rrf!*e 
tCBphU^matifitfn^wttlioNiffiiberffmmm. Jyr^oft 
m bcr^Ujurtciifl mQniHi tetif&wiibc* ffiititl, n>6# 
bw4 btcfer ^blcim ajjj ttaS:p|« e*i^ft: »irb- 

S *.^^ 4.XOM1 _.,* fmimlMibui flwibui (ie2ol*r*«it cwlMiitililincMibut Mwfiu, ,'r\i\ *** 
um rott Orthrf raai. THlioiIui morionta, G*m. JtabO»JEMf;Gfafaftj|q | 
oubr rib* -«*** l>*o<c. 4w& Mile Satynon, Mate Fooltttonc*, tt#.Coj»IH 
ck c*m- <***■ Cou'fcn dcchicn mik- Jrfr Kulktjtt Kni)t, 

find Mflriff tn rftfcwirtt3lf<frii r vtbtj^J 
rrfl*f a - *lp tp t : Junf«Mcri£ ti'i *\tin ■'■•** -i -^_ &>,*>* *bea 

//jiTcltoolo — 

tllW*ro*W: FolUhid^vircnt. Mim 

kstccttt purpmi colora Ium. 
^l^pcriMinpf««l»ma«i. *bi Hnft Apnli 

•tout M«o itorct, 

-t ftlrnultfMli td toiwro, genitalia CM- ISWM a,tfttfe«k K b. ^aaft2bftc4ia(tiic6» 
uto Wat:* 

t. 3V OTund frfl tu Nb 9«vW«rmff ^^ 
Urotf 3fre.it flitftnunt *te £n:r(Jiwn&5 yj^ 
Mo fino lit fra* Jjaapi Intjmliem tn (f£ 1 
fetynonif. ?fcuff*rCi* rwD<i fa p UttafWtjt 
prtwrttf, teic oMCfcttvllifli tBitritala. |> . 
RIUT^SfMft bit a&iurfftrfrr Wam *fttt»* 
("euro unb »c o Wfli"»* ■ Trt^nni <wffn nfl, len 
*f,&4fife fftitaiiflajn, tie 9B^hraq 
bra firvricH* fcaitnt, trail fr(*t tie 2Qttc» 
fro Mfl^bclifif^^'flitonapirnL 

4.N0M. HDi. Orchid/, J£ titJ.Mtlb. t*t*$}**$?4 t T*mrm* 4$t*H/*tk.I*d 4$ /irff . m.Mji.bi 

f. KOM. SPECIF. Tdtieu*mmorieinUma»iW. */*. Cynoibrthis morio mwT4- iV.iff. Grr.jtr b 
chtt mif fln^ithfylU f ** fc/. j//,Otthtftnajoriou purpurea maoiJofofolioy. J,/A j#/. Orcfcuawia 
fiLiroaeuUut C, J. ftm.tu F**k. *t4t*&f*&i**4*$j**ift' T*+r* w *jj. **» j#j. M.n* tonkin 
tAi&tft.T+t. %**fif* ***'** Ordiia ra&cibu* fubrottUKlu* tucullu (parto, labcllo trapliter triEd&aa* t;, Vp*nn Mlh.facftir. 1Unc nJiccm co^Um & t nuitu. q i» .!♦.'*> -CiiinT, ^1. IMi) tacit*;* Hi//- Malvw. ^/j/. MaKj imggwrt. C*i.M*^f<k)r4 
Mfeovc Kcjiiitt* arbonV, Ko(c d'uutru mer ou dc trtmicr* 5/V. Miluvvt, Stock K*>oko. 

BHM nob Mtfliafc tit Slunvn t*Mrei& 

met 

juanw vid. Tab. »3. D«b CTton4<*(*r:f: >: All tudo hiijjt |Jin» fcx vd k ^t cm pedum 

t. .,! Iiui-J^vit I k H' rei rutin i*Ji;t 

r Crflot in Iwnit, nKflte Jufau at^uc Aiyufto rit^ 

? Eju*t>mfcftwtun:Hl<umMatvairulgari,^uam 
Tab . jj.dclcriilimus, wiiiore tamen «Rri:iriuii vir. 
tJte polfct. AilhiViuf ui pfurimum in cjat^anlmii 4* KQM.GKN. Malta tyUm*J>. 

I. SOM SVLOFAlaha rof« |c4lo ficui CB. f im. s >s.**jJ. #».Mdvl^^carImpkxpm^^ ,, * 
Mr-J^ ™'»™«P^^S nnifo " ofi ^«^^rc¥iridi^iff//.//,/^tnNyvarofr^ 
i#* Akrt roin honcniii muuna folio fictu Ta^», #/. / w i j t ^# a Alcra Wirt palm;to ctr«» »* 
*#**/'* to ***** foWo « (" u <««>0 aulc fici viridimolli Aon: pumurro />*-t. fl aWll y-'-JT' ** Btikvv<^ian»at fi:te. qui i nobti iAm &«. lTfftfwWiltTVdlinMBitroMtfi-i 

*fert; iaan«ri mu, folio OnSbGlCi ttM 

^. : jtiu 1.1 rmtoam ^dhiafliUuuu .hql r ■-.. 

EE*S ' ; ■'- ■ > i-nfS^itu^ 
;4uihJaC. wm j. -i.j 

>m htMnft *if> JN4IM aMM 

4t"d t« an«inaifn Aoft«*jm4t<nto- **^.?g# 
u« fine ™«dt Nt »»fn fct ™jK2r%«ll 

»ct Ai^TwtMft^, *yml4-!tcat^»™*ajf 
Cf ift^rtrrcil^toifiii A^ ■•«•••« «*K^!* ■< : /: - t . t .i*u~ ■<-<>>^- [ («r- "^w. r v -. &. J"eljrf.l. L r.nim 

m mrx Njiflta* *c*~ bu«v Mi e£pdJ til88tMniic<ua 
*t*M*u*. i«TmfifKnMtrfdtt4*cfi£.p, tulttatr? Wt^'» itrttr, trtwfa Blrt 

w*itXt an* VMkx £4daKR» ttc u (istt . 

bcr<ctoiub interna b»m- 1*4 ^r; TA3 
ff( /-•/. Viob mania- ^w.QBfnfMQtieffll/ 
t\!fpk fr«C Violet* M#* Violent. //-*/* Viol 

I Hvju* nohcciuJc* repunt huini: Folufbtcxire 
rinJi^ricre* purjnjfco-irarriilci font- 

. £k fat vcl fpontc in hlvw , vel educatur ia hor* 
ti A menfn Martii tempore Horc* olteiuhL 

r Vfcee. pemnent id quifuor tiorcscordiales ,& 
bibert ixtrigenoJi, hume&andi itque laxamli vir- 
t#rt0.pnll*nt iniupcr ufum in nwbrt pcftorif 
^--c p^feiiojiii t fcdinc wlSm itquc pkumidem* Sy- 
ruoci CS i* prxparatm uhncibui datur id ai»um 
lut^i* Si *ftum temperandum, Kadem vi poHcnt 
ouxm fofci i unde fxptiu contra infiammacionei vd 
cMeribai vel unguent.* immiiccfi iulent. Semen 
cakulo itq je iibuly tnedctur* 

XOM* GEN, Viola : vide Tab. 44* no, 4. tlftua ^ttl Or*, f* Diofe Awt. Much Violet. 
p Cat, Vjokte, Vioiette pOT.rpenfc* Be??* Vfole, 

I. S)« e*cr(iri NOT9MM fmAcij of bn Crtta, 
Die SSUm 6ib buatriiirjn, bit SSfcmn putpartlta* 

a ®if re^cfcftnitilbtn £ftffn, Mb imbta g'titfr 
fal5 kfln fltiocm, fie Uta ldi ffljfrj- 

?. J©ie Alumni ptfirft. untir bit 4. -ixn * r ?v cm. 
fit f uhLrn, truttteo cd, unb flfim btn £rt6* fie firt 1 ^ :tfe 
in ArtniltctMber $ntf Mb b*r ft-wn, imteni bi< 
£uftfJl Hi bo* ©*"ff|!t-l(*fR. U*r S^lf fc-ittt Tttfb 
btrtn mbn fwtfbeii, bm f*fiJ> itrtcMrrBunb ptuMnb 
5>it *pM«frruMfniiTiecrr*niilc!t f sH J ftc''fr*';f Ji'tc:* 
m bieM.ciTir uit* BOMI wiNr Cntiuntan^m Mem mtn tr«ttn. 
*&anb. *Ocr ^amt iff gut far fria ercw uno f. SOM. SPfcC Viola Xjv, "'•/* ***t*t, nc M;r Vk>U officinirum Xxpf.tti* Viola nigra Brttnf.L 
II?. VtoknJm Teii purpurea *D#t*Cf/a. 6Vr r/#- Viola porpurei l»eA #1/* *F#f*y* /if* Aftttb* m/#. C**r- 
£*'/>#/-*• % iol* nurtia Ci*. M*>p/« '77. VioU ftmplex mania /jat* i a**J. * j/.» p Viola mania p.irpure* 
W- !•'■ 7,fo!i-J4J* &*j* if* "#*■ 7«* j»«i. VioU martia purpurea flo.e fimplin txloro C*&.*i* 9 ip§ Tvurm* 
j., n.*rv. :. i*;, f-WJ, j*/* Viola martia fiore eoer ulc© *hV',ff. /. //. VioU fiort violacco limptici fkuth 
f*J.4i. Violi i4orcin(ummitatcfcap. Jolittrio, hetbaflajellante, ftore purpureo minoec odon> fimptki t 
fcli:*r«u"i!.% L'te-c.v -V^.vj #/* VioU acaulit r Itolombus teretibui reptaUKibiu, pedunculu radicatit *^««* iMtpiptwii&^f-i^f/* ad cccmptir BlKkvvcUti- 
wbfti. rcfi^ai ttoiJi ^Iditar m Fiv^ui cum femtoe 

/**.'' »*i**^£fr*xifm no« perDBtm: *-rim ciji adlme 

<a-A <-%tcm *C4 iifiimv*/*|*'i- j fitit intericci, /#* 14* I 

lmUcrnli A /%<*'- ^> lWfl fcnw-nbm tribu«y»Mt »*- 1 fpcviei florM «^lof irperinir 

* *ft*>i; warrum (tv rpevifi^e indt^t-n v^hecumtok-rrm 
fp't f fti mtfiriiA ilttm,«f'tmH R All TS 11. il A .s, -. I ^.f 
HttptTtffl in V>rti» Otpiut oiTiHit ibrobcllwi fepetitic*l>ffr< 
*iTi<*X irf cJiciflMit. Eo tctnpoct^ *|UO 6-:'rit p»n«t rttvr- 
t'<j'r'/ : ,i'l'»: ,l: f "^ » ■'* miTtj i^<#« ftoret uro <k- 
|d*tae» Kttptf *:'fm iJtuic it Tk#io n'^dim atio» mullo 
■t-io-ttt^SJk-ret&m^ioi^v M fine pLuri ipfj, *)uwc4» 

f(*^v^ du iKg * *ac dubii Tclicri fiun-Mi HjuWhchIi Rottm 
lejrrttw i f>oe inienon/*|. #.* Ittenli Af. y. * fofkriori 
/>f.<., tn^&^djpptitnt «, *. *Jue» pculi fup.Tion (ruione 

jVa kOel.tott i-J uli. 4+-1, *■** *tuo Utciilu •**< *f. quinttttn 

H-M civ edcari f«u iveffirio fW < K-^icm tiorcm Jt- 

e*^/5f-f. rtmm )faeifi*w:ok>fi T M deiriii Juobu* pe- 
Mn^itdi, oj< ftptrsu ■■. •♦ (onfiHktiunfur, (V /i|* 4+ f*- 
ir>«i) TtliT it^-bui pftilii l«crxl>!iut kk CJ*ant^n*peulum 

&pTrv*TT> tAm&xfi*. r m citn ealcirii /♦ orificlo ^ Feuti k*e 

n* ^(hukfit ciHx//f|. f» ^u*(Kj«efoliui pedlllent i f id* 
ysffwi jqii;T U ' t emu* fc^mentun. meJitim^ d«obut petlht 
immrit i wo (^ /*/*/* h * (ecurnlum Jc icnium pctilii lite 

i* \iliitt .''-.'..j j., -.; 'i,r-.* ;. Mi*"i.cr. 0faj0> 
t*nlst*rt/.tt f^ftitduw teuJum^touraiu. U Hiiiu £"rf 

■ i wfLn n.jLTTi KViMttjtiCnMj ( '^' r; * -1 jaj] i Li 

i pWtlimrt/tf*^ |* A* ojiui ftjlui fimplu rfl cum 
■ vi c^hito oMquo & cif evmdit ^ *i *juinquc lUmi* 

t ^RlL-Hf/)|,/,uKef (t eoa-jrti /i|^# owjvmfjn- 

i fr<mi--r fn>ju^i^nc> u.wpiliici rTkeirbc*n*Ke< >» 
ineo(tt.i i> /^. fc , -t e< cracmum Ijter *1e «ifrnum *W 

hcvoti Rtmi'-jHi fredoniniiir intotiikm ippcaJ^ci 
■ m^Mt./ff*^ in lakimcirotfcUtrkefttei. >»oc 

• foUJTucconnit -*k Am cum Viohtatv *^, (Jiflai 

— ' l ?* r *' m »r^tuJiatm, o^lwemcV cvloceat, *wtm<o> 

^** iol* traruj q&o, inqultttm.nj*n*«rrcnooco*-*r l -nt t 
J*' cun lo^St jpivum Jncii fltmi^um xnttfiori jJ(*«* 
^PW*-iu«x-ctf*™. I>eo -'Otent^ rtn C ulirib«t fifurii iw. 

J* ft P"CA«iBi. R«n*oti< fiimin*t*« ipovtt vvjriwti t- 
jt"i <\ptoi thit ta VioU nuftU o*kifi m fnrttum |«pu- 
■^^'Wirim^lLem. fjbrott^auiB. Wu|-of»ura t tnv«**re» TGQ- 

U r^ ^ faa— <f Mo^Kl Ofi M4o«ii SnnulTif wnKt5JtiH*:tfi Kmmi. fi^nfi*Scn7^at?' 

ftfdfSe:: K«rrf!jf 4<»a8e. K* BttlQrt »t E*J MmttM. 

TugnAtK^Mmewmoi*; ii-if*va^Mtu»tcftf»t« 

D*f -MetfU^mt b<^e[bcn nn^itTiU rtntwcp cm?::* tn m an*> 
tUOtt^fttaft*: >j icnht to.Ntit itniiitJr li i j*- ten ;<r 
**<«< unT»fiviit 4*Mnftrft(ltcnS*iJtnHpcd*t^MnNi:i<MT 

T«t<Ifll><: frgtfr jQDaaicii. -T.cff Vft **>«* «H mi RV 

^(r'inMflMtllP ituim:/"o^rffcl3ii m » 6U*« ia 
Mt tww MMMI »«b«, taaMK A1CS ( BfS S ? il I M 
*^f t*. Vutpnrfarb#f ttMc iH.nu -. if:«i i*:m^i tKitrn sni> 
Hr^ca-t4Hn»if ikI>A MmfbtiMtiT W>*row^;M4ict. 
3uKt Jc;t> slOff ^■«pkrbkTw*^*uTmf f ur ^tlirfu un* 

(T W*H at<r atinr-i jli* finrai (Hatifti anNtc ^ciwii , be a><( 
•rife, Nfic>*riinb riot frc.E^iWf<n* aKr p**# t« T*«tf 
MMCOj C<fWKi(t| l 1 -*!! JVflKft fpecilrtam r«(rt^fi in mmwf 
Hktfi rt* ftiBt bn^<t^fi Wbw tfl ataMM ten Nt tetNin 
tln^'tr ^£ a*> *«* t)rr Ctut fig, i. un* m t<-vttn fig- ** P ceo 

fctK M VPBcrnM t>c- 44*). M f< jc><?eVt<n-^tt(diif 
m» t M ttnfec Bolcrfic ott *d*it» €T>«it rter Ncoiw* -a. 
Cttn ^cfrWnwiciacl fi&. r. wtNiaia wn »*frten, awt embfc 
liwij <*trdl Wtifm, TwtAt f*it!Mrt« fiU»fwSeri ^> |0 ftNu# 

Tj?cr^.cit. T*i KanfFt at»fP iM» ^landa m»t fc t^ win 
eMrji^unMy*T*n CVntifl e- *Ti<Jt *?vlEifmtti:sy.tinl 
fii a«X*lttf nnbteBuWatr c*;>» t fy%. ww«b |: 
rtillft ; ttlT<n it=:ftWtr tWU flf&rt mnr« M ^fK^tl o>frilft 
WiJKtn Ml 9inc *■ ^f l> » btt i=>C<t onb ^f,«^ fcurttr Pea 
t^aea CfWfli'WittctTi * f.b^i-t .«.*MtKrtKn0nwttfN^a 
alhrOPtflS^<tfr«i^«f Mwiit«tlt?lflilr*a!rf v Wl^^ 
tepKnHr im< XmUaUtZfHUklei NrAtt ft* fie-*- ja 
t(f ^^tt *<* Olvoi flf>*( MFifitrm (* fit- Af-A. W 

St>luM L ^it i;nb tai^f'tflfislitf* jJr^nf ff:! r^nf rutitri 
*Stiir",ttit.u*h.lii;*^. MJlfUlUT T *~ futlin^^^.iiu'fir-td)* 

faiM %' l0 - "^ K« n ?"°**^ t"^t*a« * * iat!f «** P 1 * 
ifiPKnfarHc *Ni:faii » h»^.r^ ati<miOri r en* »a wniw 
nmttfUn Na(€cN mim aai;»m>ia(M B«J PJ" 4frtn< 3u- 
&CLfe>ttTtfMtft«, Dit«liT*#NfB^^?"n*waoi* 

f< c Wor^ artSartt- <Xri ^^ii M Stft irrtlfaAcrXii Sftr- 
itEl ^ta,^M3«i<*S» W< StkwiM aiAc^faainnLMPMfl^ W*«g 
■M MtUMM ••«»• *** «tfm kaawiiMvn t*r«f 

SlSfSfliiSp^ "WMwNiittea 1 

■ 


■*—r9 L i f , 

,? H« pb5> . "*» l^ w flk ? - '*• hib<t P* 

LJcvir^&''*^^** Um *P l ? > V*' rllUl u 
i Keperitur in pram florrn* mcnfe April- & Mm. 

, Sofflcofertiucttivinutc, <J"* in profoitiKU 

unni - * <ikv*> h^lic fabuto cjiticndo j ipfi tribuitiir. 

Aqua cjumIcih ddUfiata in om'citfi* protUt. X^/. White Saxifrage //^Saiahjit 

i. 3)itfrt *Mtt wirt hi raft foe w . fc 

urftrt itcjearii, tic -a.uo.cn ■dGE&F'a 
a. C*^H!«flm^ f :f.r H iK^ :i V- ; -, 

ptMnrtai ijflrtib/ i:rtcm< |w tm valuES? 
e™ «*& *3*nb leWHiott. n n ba S2** 
man tufttfT*iibr|htirft ^aiTcr. 
4. NOM GEN*. Srf«mS«tfi^a»ttmW./Ai#*# fc #**#.Sixilraga*ji. Miu.A M ,, T 

!/.,#. H*ti.4**-0rdJL Lmdw.w$.sU. 

i. NOM.SPIX. Scdum bicorne album rot umb folium crctfum, rad»ce gnnutofn *&*,£ m 
frigiaAraS- A "/■ Sa»i«j^ maior feu dhi fathfiw* Saxifrag* ortirinarjm //*#*/. , 7 . c n*afL 
(kr.l4t-G*f*' J*rf- w. I»w-J*/« ?**.*<**+** *Ui.t/. t*+t. Saxitraga alba cl»dwk>ni<ki W.^Tr w 
frmafoa vutgwit/'^^^^Saxifri^ailbaridkcfirtnuloay.^///. **#. Saiiiraga rocundifct!^* 
pii. it^T****- *J** X*ff **** &'*'?•* &*fb* I- **** r**3.*7*.Kr*m. ft. SuLitrigi rtorcdbonfcjj 
Wofa #'-**■ /«£ f 7. Saxttrtga foliii rcatformibui lobatu , cauJe niuofo, rUicc graiuikii z, 

4St.H*t*4"- Jlud u pllTrt IWKlTVriJlBrf 1 filial** fip» iKimtnn ( ikiivw* i<&»-^ )4dri* Cunt. Siftuotur 

Ehfe*** 60* integer » f*oe wneriorit ^ /« btmli. %* ^ 

^idio Ifrfoiori kctciui cum flort iLatUt 1 >f* / » n« fc 
«< cum ^tv (Ixninibus^ f, toctgionbut A' t< t*t*'iori* 

Dtriori O^yrf* H»w lAfra r<fw«tumcuin btmtft)fiii*fTimi* 
tvf« rt < wuiriTi .fa* it*;*! ; A 1 *■ "' ''uCtm mrturut feu 

ItfiwntAlHcrdtllctfWtBm^nttudiat njnnti t ^ 1;. urfi; ur *b* cum ^«w ftxninibui , f. Inogicffibut 4 

elm ^mjAfDMHWucunn. ft./» avoj; />. i-> 

f. 1 1 _i£J u 1 1 1 ii *- — 1 :.,:, A. 


. _Mlt ^- ;,a WftB^uMmtMifc. nda'rll4irmfl f fit: T-OTtrifi<tt; ft-l. n7&n>J *mi rwft,#i urn Bmr rnffir'n4(^ntncniiitfirla)aH 
Sciicrt.*' 1 * 1 "fr^^tt<£cKm"&i|.ai6tn 1. AlcilwLiKmAcquintoAodcLimd^iiDruiTi : Folia 
inftfiora cbftiirc /iipci tor* vero ludJc viridii funt : id- 

V ■ ll* J:t IblVl it Pi 1 tr.lii ~T— a x.t Jfc. !x._*U* ~- _. * * I-jciUi:T:iiri nruliutc iin<li lu;t dwci. mirginc JnO* 
inui purpureo <in<1i. 

1. umnmir in montibta Hducw. Auftrisr«ouc 
Syrian Argti dunt in bonis. Mom fob tincm |)«cm^ 
bm, uod< ab Angto Chrillmiii flowappdhtur. * Cricbratur»banriqu;< iam tntoribin UHkborut 
n^er «li rem^m infipw comrt mclui<Mum 
ait|i*e nittium, fi^unkniiinim brlcm«qucm<kpro- 
u!£ D T lmm ^« <a|«nitrr purgart crcAiiiimim. in 

l^fwI.topratWrtunt. Uu^kutoihiolic ciiti 
uf«^ »n poilagn. A wotcricii rcro frntiiioJ in Au 

Htllcbonm otficinti profta^ i«^*ura MUNm ^cT|ffpfgnflni Off ntfiNKW m 

4- NOM. GEN, Hdlcboriftcritm,Mf / ,r- n ^^^WWatamMiteTiiWl^"* ib bjwffi - cw obcrn Nil^uii f t^ $[ura tt « 
- 1 mit ^urrur an ttw iXanc* tinyblfet 

3 ffijair «i^rt ri auf ba Sfr*w in Nr ©**< 
Ofmrrncbujib erfrfrmaf, u fttttfest «**• 
Jewia cr ic^n , tiat> tlutrcr acm Cii 4oK &*v* 
Nrt, babfro ft! mi CDgUfte Die 4Wtaft>»«F 

?» 3>ic 9Jt«mtin rttrb f*cn toe t«fli tto ** 
|it<J OTiffc l m t^fr ?Sftfln*clK vrb $:fl*: («j* 
um fcie (t^artf i_H*Ut uhj bit babec ftfftW* 3J* 
f(flfor*ti iu putjjitfn. ^« flttat rt Jfa**** 
Mi fl'ctbu^inbaSt^f^boctfETiNr^W^r' Pfrtfin, un& tit 


^rfr^cTMf<n ^ScTtffpignflm off itnMtbf 3 w 
3n bm flpethccffii haf maa rin< T inA^nrn W*> 

■i M^1^k AI -.u »: ■ * . . uiL ■- .ft*. '** 


^1' n«n Coed, &&^S'r4™" C ffi- •"■ *mP *«t. W . C^ 

*-• 0* »,. 1UUmmS»Si^1& fwi^*!''" mHim «».ftf. n<,-. .- ""S3 

k EUSABETHAE BLACKWELL 

HERBARIVM 

* SELECTVM 

TOT I ECTIO STIRPIVM Rifc tt? AE 

IN I'HARMACOl'OUIS AD MEMCVM VSVM ASSERVANTVR 

QVAKV.M 

g DESCRIPTIO ET VIRES 

EX ANGUCO IDIOMATK IN LAT1NVM CONVERSAE 

ITNOM1N1BVSRECENTIORVMBOTANICORVMRECEPTIS AVCTAE FIGVRAE MAXIMAM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMEXDATAE 

WSTVMVfc ■■n 

■ :*■-■ 
■ FASCICVLVS SEXTVS 

CON TINKNS TAB- 76-90. 

INDVSTR1A _^_ Y 

NICOLAI FRIDERICI EISENBERGERI 

stKt-v dvossaxo-iiildhvrg. picTOKis avuci KQRMBEEQAE wonrra M.i'llMHKKUAK.TVl'IS IP. [OSEl'HI KLEISC1IMANN1 A i-*S -,-^w. 

llijafaj} iWtwll 

auftrlefencft 
t 
3 lammlung bet 
1* ti^ ■ * ■ 

tie aim &nmi) ®ebrau# in ton EpotWm aufodjqltm wtrtm & txxt» J>cfd)reibun(( ui* riuijen auo tern ffngliftfeen ubtrfeijt 

WIS S>( &(**"!>« *« N bni neutflcn Botanfcte anflcnemmenen' oWmeti ucrmebrtt, tie 9»®Wfl aba 

» M Vt. .J v._ AV flLl . *s**knTtf1*f 111 


9 Mofitn Sni'w na4 Kt UlaturwttflTcnift. ledtfc gitfgabt 

fitftcfrnb tu 76--90. Stupffet^Ulatten 

iicolauS friebcrici) fsifenberger 

*«(fefl CitfwMM «r«l«irflW"i »WMta «■ »"*«* 


Wntag, ftAntti be? 3»&.3*f«* SK**""* Aq - W 

i*i*: 


-rfifrlfofrmMT rimtefciior MrKttL 4r*. Ilclkborot aim florc viridi'mixioius nmofui f,rt«li!t 
■gf/r./. Iklkbora fiorc viruli <Uufo x*ff. Em\ itU <*t. Hcfrboru* mucimut X*. / p (#/ HcUc^ 
hccvi fatala* ivlgo Hdlcbortttcr AWm. j*. **. *> Hdltbonn cauk interne an^u^to muhitdio "*H 
-Jaro. fofcb t*^ brevwmbus tm P « «/« *#;. 4/*- mukimd* j#*. Hdkborus vftgrnn pillule ft* fcrr* 

H, Vctwuin nigrum till. perejnnum C/*/ aw- I Icfkboraflcr mulmus alter fjui, 
Ui.<«./. *•*. Hclkborta mi;cr horteufi* jltcr C ^, f mi* t*f.T*mrtt t ;;;,jfti;^^ T ^ 

w# S*«»Ji**n tv^urci no* I* citisot floe ti ftuui f^nti 
tvin'1 ttttjih '' - ■ 1i'M t 4 HO* UlOftOftm * tffxfimiH tlttl La 

feiflii (*n Ai^oftam Rjuraeonm & in if, 

tfiffo — \ '• -^ fl "- " ! - *■ "'•*■*« » 

fc*n * "*^ (Jn££ire aeJli* bifrliortKcr oeiumrmjr* hUh 
j^n^cnfhU 1 x-vtfiont pftlitflli fol*olvn fcl -sorum fttr- 
, imb^uc folii 0orttU frfl vtpnc prditVcn £«iftt_ 
a *i jii^fffij tibi lidJuMtK, c< »ii;Ji let tttr uur* 
IjiMntur. JO. KAL'JttNL£ /. 4 c c™tt»io 
. fcS&pn^tor^mofMj^iMm Tt mf;ii o.40K| 
I Mo4 <***t4mm *cd4&< ttijm imiotiva IW: % : V 
kAiii, tinauim ori*i.*iLjm*e*i> dc<tir*t MOKI- 
.«d„ CLUNK'S tntdcml r uini&m v fifu muatit 
51 c.f.««- WHIM'S A TOl'RNfcFOKTK'S ,jem^ Pi III*. iriii- <tartn fatcion An- 
M (q»tm*JmoAini fti»rn RAjUS S)©. Lc } potlciiAf UUXIU'5, 4?i f*ncrti I <*■ 1 priortn : 

iRAJUSSi 

1 *rxL*ntifc*i RAJCS wm HaJV. *M b*c ^ fla*. 
t, ■Lferci'M.fWnduncaAviftn frit & UNN.KU5 Lr f hBBd(^i> t [iK4 ra^i<rw>3Kl4ai A«mrf< ^ 
^irrtr ?** juf ;?j< Kfnm. in<ifi(/n p lf Sit-in* 

"tr,frrIfrC:< ^j B(r ie:Mt<[f (5*>:^B»fld 

*jn Cum a^i Ht cirtfn «tri* rmrf4th« cc* 

nr.C(t. MM CtBfKr«amm^j|^in r »irt Sei:6 -tr^r 
MNMiNWtCipMi^-Jllti^tl^cNrSlUKlstlNL'S 

S^CfffP^' €t!(i^!«r U-L,<H'S i- catenae 

«Q^CKAl MI\t> I B»TuVKN::iM>lU\LS«MTfiS 

3ir al <n< in ^j,j(3jtt nrS f rr,iH«t •«!«•!*-< s;* KAirs 
Vl\hZ^8^\ *>«fti**«MBWrrtlril. doitW 

■Kia m^jm bcrtntoi *^t <mnd ju cut v«Wtit *vct* "Afi. fj- /-t/* G^raruum lotutnbiRtiirt pr* cohmfalnaL MUofc ^f/- Common Dove* foot, Crjoc* Hill 
cope. Ittg. puyiYvott, 

t. Hrc Gtruti fberiev unum pe<1em ihittidinc tt- 
Bgit : Frfb inferiorj fupcr humg fe(c ex^icant, 
jakqM \irent : Ciukt funt e rubro vkidct, tlore* 
x mbro txirj^rcu 

x Crcuia in Jg^tnbut, adbtu tempore diu flo- C*t*». ©cotrtntrSlcr^iieaM. Gr*r. V Pico *k Cinguenht tt*L ti«*nio. Cj^ Bee dea. 

r« I)iri^fartroff©^r4f^aMTp3*i!fcrnC4u& 
be*, t=r u^ir rjle $Mlf«r brctCfn ha>ju( bet CrNnij^ 
uiidfm&rrfrtrin, cif S«fi*Jflf-aB t5«>**firija, Mr 
EBlnwmlmpannr 

i. fid roJAfi j;' tm SUlgffffj uco Mu)l fiErn pr:([<u 

j. Km rrfjceirf imrt Nf 3Cjtft JfrJuta/Uiibift 
fi*bmu^;ii6 in inifrlic&a "y^rlitnnxj, 3 f N : '0*ua* 
fii*n f S:fi*1nui4i« F vnt> a'ln ^uftn. ©i:nt>mt 
rtftSr ist Curoer^TuAetrP^in^rn, rem «aU 
riii Tfllm a^ftci wirb: rl ticot --^ im iiicm uo 
f rnM om Una* Ttmrm. J#i 
credo, uo> J- AdMmcratur herbii lidncwiW* * in brfir>ni* 
«t ac co(itut:^mbu* imrmk lixmorrlu^ii-i, ut & La 
trcou* iluiiontbirt KlbLbctur. Folia m pulvcrcm 
onvcria ttojK inUrjtibuv herni* bbortntibut 4I4U 
HMD iiiXMij aiterrc, uuamolurinti itfltujci, Cid- 
wetifjm rncJctur, urinamquc promovet4 

M)M, GEN, Gcrtnium &ss r //. **fj*Mttk rit. 5yi». //#. 7m». /<». 
M-'- 1**1'*** Cm. *?j* My. js**trMbt*J, tit* H*J, m,Ord.lL 
•i'/i fr. /, tt.Supp. 1*/, AVjmi. jr.^/, /7* 

f* >OM. 5PtC> I, Cicraiuuen columbmum nujm tlorc niinorc cixrulco XdJ* //. '#/j. Sjfi. jji* 

mJ******'*** 4 *' F*tt- ?***&* xv. fie. 1. Geruiiiun foliis rubrocunili* fcmifcptihil^ caulc 
•iKttMre mmtmo tUlt. j(*. 

Ii CkranKim alterum Fatihfl #f j, Germium II- c*r*tr*i:* 4^t* Gcrinium folio rotundo mulntm Icr* 

■Dure columUnum 7- A, //£ 47/. Geranium co|umbictum t Pet ^oluiobinLU T*& t K. jt m Geranium tolunt- 

•■■n tmjin djiTtrti* twijn* tin* » ft* R*t, JL **$9* Gertnium nulacoulcs Udoiamm five columbsnum *he- 

III. Pe* cohimbinu* /W. **. Pei colttmb:nut frii alterum Gcrinium Diofcoriiiii f«f T it 1 ;/ (iruini- 
1 ic4io iKtlvjc rotundo ^^w t*«> GerAnium II* Afjinh* tti* Geranium caJumbinumtvr. *j/. Ki\lL 1 *j > t 
*»»wra eolumbinuDi vuh^jrc /*ri* 7»*< Geranium mal^^e toforouindo CS.fi*. $ij w 7emr#* j#j • H*##, 
r ^ L c ^ inttim poduncwlitbirtorfe, foliti fubmtundU muliiftdii eauk procumbenre Lmm\ #V. /♦#. *:*;. |/r, 
?*T^ ' J *- •*» »** Gennium fotiu reniiormibm fern i^ujnquchdts moQibui & lit ill im» ti*A\ tn 

***** rig. Lt- ti. *?. *4Rlxhv%c-^tfTtim,rc>Hiue >4* Jlnm. Kif. L S + 1». »: fmP nc^ Nsi ^afrriCi'^i CTrVr 

CU^f? <«** **«. Fipmn I. A: II. rcw«fo»nr< ttt Ufup b«# Ort *lt OT CWtfct. !£x3| fcf.l,>np IL Ijrfec- 
;Vr«« Cqtntgn ^uTumhifnimcomnmnCcT itJ Ji^um, 

?™ *(o^ctrtih^* t iti <if«r<pini vtdofctf W JitS- 

1 ijnonjwa «n)oB^i#4ur ant 4iAi«^uiMnr, w«ci- 

^** tl '^ttiimcwffi kOitaatJuI mm alirrivtx 

» *tJwLl a ? J °* " cn Xin> ^n**"" 11 ^ivmi qu«m viijrti* 
7^^** w ftchn* no^*» *»4«v t RAILS prirr^u 
«t» t no, i. & |n. 1/ fpt .-let AftmOu propaAiii. 
P^fcm WalfAcci VAILLAN-Filf^ntw^HAir 
j;°K*n ifiilifctquf H44K rprvVfiut umfirmtvk. 
"^nfSwwn ha »*ft. I. drcUinil A mtfr ft « 
J^«a.VCllSiT&TAnK»N.KMiiNTAM^ 

, «-U.ifciK4Uickini 1 UNNiEUS conuano. I .« 
• rjfie* Mitt UMlAl W W*MII GerMiuai toTumbmum fu^tf f 

i(lr>n^fjffii d firT>*ttrh< Almoin f»Mi^TtJ: N:s^ 

e^Sirtrm^n^rw^ p&aoimncMnwurf*fftc«lb*, 

ldr»iAil-«i>ftI«=4i>r:rnr:«iiat>ii! -iw tf Kf JB- 

Nmt^fraf^T»t,rn*lt«i*aj(w«ii«5r*litt 
«M ttt|flM(r f mt $t jr;« Nr fiilfattttf p ^*t*«6a*u N I 

mfttfofBtftrrai «!>•**« #f*^t *rfl< if»rti*ciii[;i^ * AIL* 

hANT «ttrMtftit. HALLE-RL'S *^ NmS* Krt*C r-:<« 
fpf^tKU Hit JribjrT , Ba( AStjrffMflJ^ Gif inwm Fflr »xv L ct* 
(litlC fin* UtUfT t*n ^Nffitti"S»no«Jirike«ro.n t *»|fJ|itrr 

Sif^inMFL'ai»U«BfrTAIf£KX.bAlUKJANlc^ffft 

Q ! *. > ! c >. It O let CfrMwr btun tthtm ffcaBB.t.L™ **, M^mtman 


L** r# ? 35TraTi.il nfumhawiaiii |ifct4ii*fBJp?ipM<&0t';tf.i(m:M H. , ■ i . t iticu ton :; run 

HlHWfti Kw«" INC5CS1 J(N 
tbttW? £tfrftf# *t- y »'W»t«ni "Lira 
Li/. a*mrti<,ViBCi,l^«Tict 1 K«j/<j* TAB* fo. /■"• U*o»(«*i *mca* * 
pot/** i«UWc. -*«'■ 

fokmlrt: flore* tot purpurto * cmJei kwr^e 
ii Crtftic in ctfpitiui umbrafo & *J pifuius fie- *>«■. £G wcw£bv ®«rin, 3ife£* lucalc 


ttcrr* *wue per toutn tcrc artUtcm flora ttrre coo- 

*7! Rrfcrwrid rrttbts rotomHt*, A fiepwduur 
ia pobaaabui totitrt cooodionc^fingttiftw vomit j^, 
nimium roedwm tlmuin & goaocroreim mul« i, (?;niir3n tt:*1 cicm £a! Ian. tit 9B* 

rra^c&m,uidbiuM tic mt^rin 9SnA)«t 

i. Wni no)ntf ri unto fii (trtn 
mo bf«4* « ffcerf iii prm 5ritf* 
fctonflrn, tmriMfcm ^rrbWuatti, Sft 
ftarcta aetrMusaimb Urn nctfa fll^ 
^ X0M GEN- Clenwtii IkpfwiCfcta **£ /A "#"- •**>'*■ /#• ^*«/. »ftii|. Pttmc 

iT* i|. f*fT*. /./m. #>** '/#- «r/. A i*, 5«f. /* «4#, Jrf. A'«. ". U*HM#«. %i«r 

< MttLSPEC Cleroaii J»/j«*. ^/f. Cmt. W* "*• Q ' rf - *'•*■ CJr " llrt *£)£*■ &>«**. 
Omiti* mptw vulgroor camki £/■/ /i*. Oemitii Da^widn Htbj* }i*. ZkJ. 4 $j Qcami 
Mlfcl minor C f* /w. |##. ./. *• //. //^ R*L J/. '**'- Sp»- «"• "• **** Vw « R ,T ^ *#»wfl 
retimJtoTutao Virxawr Vine* ortfuiurom ftV«fc J*J*^ \ia<* iolu* ov«i*Utjk 
iy*l>t*J. #!.»*. i. Vinci petriac* *j-V. * V/. iHrjf. jh. *■ Vinca pervmct minor Cm 
M. m Hi. Vtoca pcr*«K« \u\pxW /*»t J"< P*r™« »* y*** An/tf. ;/*. Pcmnahli 
Jfr/ff* f. j*. PcrvLucj folio ovito mucronaco cr^fto gl^bro viriDi Wore puro Xr<w. i*, Prrrod 
ovMoU&ccotot Mif* ;j*. PerviQu tul^^i on-gtiftitoj ]i* ^ofc nrruleo Tmrtvp //f.aJ./#,5*rrti' 
Kttf. i/# + Prorinc4 (quod oomen Lulicum dJ j *^l^o otiKinftram Cjfiif, fjt. ■ i 

Jt^MNKta A. j. j. *< i, d MrfiAtM. fg. i j, /^. * Co* 

M(^tfl\ tjhA*K(Um * pctforiRH^. *- A J Bttl »»0 T*l- 

«!i :*r' r \iA.; .\ i,l i(L d r i-r ; iWlfl - HtStM I BUM fe /, 

#, ^trior r«»itar» kTtun« pKv&vi mo6fr^4tii^uifi tfithft 

**/ Ccntt* teta* or 6m In qwi4*c Iwnaa A,** * . * . 

* imcr M ■ OMMr Upcm fr #. '• H ftoum w^m U. 

fa, J*** * toriioDUlto ^ijfi ^uiT. fo ,. ^ ,.,. tft, 

^feirauctinritiW^ctftMiuntHA. j,, idiom 
-" : '" "' ' " rr.L' L .- :m tt*.* ^..j/1 - ::1 . 

, jj fnuoMi ifcani /j. j. j. ^ * Molfe <i^di<t t-a-Vi 

imaf«t«tamUite B M4*HI!tA.^ FiUmenh ^ A.*. 1 
etfolaitt TM* 

u tj,*m *(.**. r fuftt bcoi*, £4m A Mtro Ita coW 4 Jfc-/- 
^!?"? ft*-** t^ttm iJ« C<mle*. Ricnbrnfr^c, «% 
f* , TJ K *' *« ** < " u ™*»o JHrotfiei (Wx» fcmpi« u U i> 
t»tr irnfttt noiw.cHAU.RKO, EoinWpri V: 
J5* "*™« o«?P* m»i«i. o, ft 2iwu K l&t L 14. 'if, tfl. 1(1 jgMtttfpif M '* ; 
tCBfpoini; Fig. iLi. ty frtO ww cH |npjnaj W 
»j* ia Cwj^tirf r*afl*t wifcfftairn *»r. ; y MWf* 

mi h^. i.k, tti> Jwi dufcifid ifl fit 'ji^wlwg 

kH nut (ttf tuba kjrt^orr ^. t , b. 

■.■rrr.r; ;.' t :c tc^nNrc "a- * 1l:-:J I'rc " = 

* * >jii> bum btj fa«a CBftai *JW'P , r^ 

•or is* tbid'jo Nr Cwji fl:4 otN^irw ^ *j 
t<Fra ISn^ di;f«iit nil :*r A i;C<t ''t ^ If 7*T< 
tanfrl4 «Nr tafriNa lC: v irfntoi &*j«< ^JK 

iS3 
44 Ki mrdioonr tami «* froaww. fcJ Uetu' 
•nplifl »*«io. o|4 b ^ ionrVfu* , 
MA « otbtculmim «ntul| qnfi b. * ' K ■ ^"T** lit* ?b l T f lEfi f^orrt itb irrcftfccf fi(.*J- yjrf lWL _, 
^1^ fiirj. if?f<*n ttnt »jnt pti* 6f>H« -», 

fco»«i.tnm i<»|t4 MAiJ.^1 WfrfW^lf 

lif » i. KfT,i $>«f i$ 4 «:rt ^ f ' r ' f ^^ 

P-f. U Ii V. fc, t<n|r(4vc- tri >t »t* N* ' * t > 
ItfWi in N4 ^4^ , prr tutf** vat l J lli *EipSl fl 

m lUt »« tUnma pMtr Nt«l f fafjiSlM 

jcevrn !ni«m , BO»it* »< «»? - ?23iV*'3 

K"* ^tc* bo| cra> m. r^Att ie»rw0J"J^iri 
Wrt^BB^irtAMiBHffa^ ^^FrJ?3 K 

0« t ftrl^cj a>i4|cfjHR m W rtfrffi *■* •at jBKfcrrt&iM Aw j '*■ aftc***?** emu ^fltlm /j. /-. 
f^r ffmlrunt kvtticac. bcaro*.** udvb fcfnirtufn >j. #/. 
Dfn^w aotfAvt, <oroTl* color cm, ^acm Kl*;lvYtlbiai S& 
i w*il M»c*"ynof nunqmrn non d*Dftbc»MJc a <*m- 

MkO obtariori , qurm in lit* fc*6* fcn p<rti j virieute m- Lttfrirtaft'pvrlJNNjFA bf» c™* **#** pic £4c»« baft* fi^ laTet *>. ho 


|u!*k >*irtif J »* a« wNtt t*rti*rt fct<n, ttwittsai DnKrfot&iE b«fud:<n ton. ' . ft, *afr> TAB- *0. £*/- Afjxrola odorota, Afpcrgula, J/-/ 
frM* <&*<- fc'fAtt** *h"> l>»ofc ****£ Vf 
que en forme d* hlioilc, (i.'.r.ir lf . ^4/. ivjJmeefter 

i.Caulii afcitudo p« umif eft. FoUofum color 
Invite vir i d v, tlori* rfbu v clh 

X Crcfcit in fnnketi* & lilvw cdti; menfe Mijo 
lorcaprofcrL 

3, Multum brpari rrotkflc inqut ejus intiammotro* 
or, ve&ofat fr Jin obltruftiofK, ot A in morbo rcgM) 
coinljcrrc, Alhrmanir, De hu- herb*, vino immct* 
ft, fiegti Kritanni dc boragirc itque mmpmcltd , mul* 
til 1p loci* «l confortttionem cordw eV rcfocillttio* 
pern fpirituum bibcrc ccn/ucYerunt CkraunL Pa- 
pal hcriim adlmc rccenccm comuntterc, earaque 
timoribJi c*Iit(ii aliUquc intlimiuabofubu* , ut cV 
TdaerilKA ipplkirc lolcnt* \hc*c. ^«t Wood-roof. »#. fcrrk //^ Robb^Jv^SrS 
♦ Sterrcnltrn) i, r 

i. 3>r BttHilj RhU tjrfl ^j6 fc*, tit ^ijprf- 

. !*«fi ^W « '»«*« unfr a^fNumm BAai 
un^ MM i« OMo- 

r Rtl Wu bi^ ffwui ^r hmlt* fir ^ [ e Srter, 

jt: gmj jBowt^fB Mlfit«, b*t StrfliVdnpv Ut Ml* 

KWMHj inter MtMuAr ©tf ^mttcbmlMm c*a^ 

■MM Orroi tntta ajtia, iriebb *« tm4k*G 

wj mreftd) un& &a ^ib*mcO<n Wicb(ii, |*r <£e3f. 

infoje Jtmu itirt t?c« bem £«o ~$t\d gwuetf*( . ue& 

curNBi«(3tfit^uItlfli^niiuct^Lioinji^fn|ie^ut!i 
tea fitter 

4* SUM GEN, Atpcrult X*j\ L 4 ii* MttK §s. $jw- #/#• ikmtk itU* j. R*ft w 4. DtL #f. Smb. A #«. 

4-KOM.SKC CaprifoUumKf**/- '/.'/- D*rf m 4t*6t Ikpttjct Dirf.i+f. A(uirrqweoim oomiiu&do- 
fopDOm uflffli «r<kmquc *[>pofl»t t^unmi ) lieptica flcltau r*ic/w. f^. //*- MiCrif^v* 7r*f 4^*. Bi;|>ia 
Aht:tciafocFiCr>*i#fA //7. Jfct»n Kccekr* Aiperuli c^itibwdun feu llepiiica llHSirn # ft /// t%t 
Rubccii fofui oflorttt» rcmmibii* WridUi rx fummoctulc pinicuUu H*i.*i?. Afperxila<^ P r^ f ^./. 
4Ji. /pk JJ4. //rtjf, A 4. AIjki uli ori:tinKvjin />W, pittrmM. ir#» Afmruli UIykkj A*w. #, Kr A m.i 4 /, 
/CpcruU flofc albo vulgo UviQrlvi Hemth. /*j, /, Afperuk odoneo riore Cfyfi CLXXf* Afpcnili odorm 
K ' 2 Ivrei^o Dtd. jn. Bterb. L *#^. Afpcroli tut Af|>ergula odori nofh-u U&. tt t t** t Alpcrula (wx lUbonb 
fcfj oi>rata^4*>. /<;. Afpcroli live Kubcoh montMU odofi C F.n& fit-I>i£. 41. Aiperoh fotin pipribtt 

*//. AfpcruU li>lirt oclomi lincroUtif. Boribui falucuk:^ ;»ca on- 
j. Atiiice Jatrfolig Ivumtlicr tnontau T**th. */#, /i^. ^. 

fr ftont- t* 93'.:«!.»fBiHl< Ji^vi 1. f*«iW ^*N tit *-W*t 

■(n**4(fc*«(in,ftoNrai4ci»*^6(H^rht A^<T», t ^S! 

.■:..■- f^r * ■ . mitt *ttt aiitti;itcm nur cm *^l uai f co io t ulo de vtit £1419, //, O/^: j j. to? AJJidimu* ergo ptin- K 7. unpcrWs quu clJr*Ac fO ClvL , -JU— I - —1 _„ I!, t i ■ . ..: I ■■ ■ r 

•me pjrtam ^ # * t.-^, oavum ecpHc«io Iuk efl 
Fk* « nu^iDi^nc nanrHi/f. ^ m nt pO(icne*ci A. 4. cm VotVnnr in fvijo 

"c«* » a fine IttcrtM ft, f. t locwtvbt <um c»^ 

nf.^mumvnmUn^utii fcvmui^ i;«ff«m eft, o»*mun 
2^2.*! » ? W * fn»faii4dlne mtvili ^ /, juUi ^. ,. 

»■ n bit , ilu ( o fkfimqw ibc-timr, tt. F j,, femm it? iqv J6e*tiffKr, fa. rl*| 

1 a f*:« dp«nofi lev citcf iori rk 

1 evearad //. 14., ov*li in ftomafitieteBitfpK W--rf t4tfa«iONT Him Her t <* 

Wm UrtfD«atfl4f fis**-^ »'«< . HiOlL>l!MicHr^ri' 

MttJ :p.f VUKf in adranMetCrffffific. t. ( tcrat^ttrt wa 
»>rcm if, a, ten ton %* 4- actfl Kai L+$:«La cat ^^n (bc 
s<^ ^^ri4aHM"]^ & '^'«bn £»n&; ; 1 tdfl t^o ^r, 
a* U* aij Wtt Ovirto iafiv«u* o-infc ^. |o<a Sr>:(Miisr^ B 

Ui v.:u j, t , 6 Utt \l »;i|jUri i „ - ItJa iMkllj K 

(siiNr iih^ io„ |om MntiniP w> it >n< in^tt 1 S*wr<n fi m •» 
<iafr>MHf|H t it^D4Mao^(3trrnttem^octirtt,fiLiu 
tin «:( ihitt ijjNu *>it^ 4/rum**rn* B JJJ^cra Ben M tf<m MiwclHDi«rW%, ij„t«b(Tnatfrac5friOT5rfBeiifl(>rtm<fii u»aormeatlrl«|<r0rlp> TAB.tt, 

l. Akendit" bu^ua plantx ea»i* ad aiutudincm odo 
*«tm digi(orum: Color foliorum Kerbidu* U/ : Hjacinthuj, Qmv. £pd,wb* v H lotte Stncfcal. Cr#f, t-, .-, « ^w(£ Hyacinth 
Mtjn flora. //4/. Hjacinto, C-A Vacie^ Jacinic. tt^ Hyiciothco. 

ionim Hlttbdk carulei, mtcr.km .r,<jr- rlofci plerum^ue ftiurate c 
«i»mtcrdumalbi(am. 

J^ HuJbui S>idcm abhibetur tanquam remedium 
■^ ejcmiooem promovem : pnetcrta onuui 
iltuxioact impcdErc ftatuitur. 


)• Cftf et!^ n ^ccfen un& 2GJ^ern tit ifa^an^ 
unbtluMimCToo- 

*- Sk 3"^ ttsrt ^ftlt* ft**«ao>t ait tin Urn 
iceiNr&ei OSitreJ uab frf oaTe Slrtra fctr 3liffe |u« 

4*K0\L(.1KN\ Hyacinths Km. II t n n . Afetb. n t . $%m*ff: /?j. r«r»p. 14*. /*-«*. I*d.*,B*Tkft t Mii m 

r * x OMjPr:Cllya<iiitliutAii0;tic^Grp,M^a;4/£fi/#.Jrai^ 
wfiijcwfic*rccrtrulco/^^ftjjj,y4cuithmAnglit^& 

G a t'un 
*«l*l«i2"£!Si'£K^,'% > . 

p./*:V. fitful '"'' P* J 1 ! I Ati 
cuinl twRKINSONCSi 

5««([| M Kitttf CCttiWail tt 3WKW« fohfo-8. fc* fii-ri, ***** **«Bffl Kifil grun, toe Eamwi flrtblKfrCiflififc ^^" 


4t; folia ftruntc vtridn fun*; Iww c nivoviridc*. 
al C^fiiiio film & i*l tib*»; mcnfc Mtnio norca 
pndciuit, Stcrteankjri 6uftu» mtturefoinL 
r J. M»* t i & *>*«*. prtfftritamtur a qaibwdtni 
a<l tvitm «q^ lumofrt aqucoa punsamlos; nimit 
wiie-i wheflimwr fopra & infra vim fuara cxcrctflt* 
Audacca hydro]**! <anikm adhibcni mttfcciniiu. Duurf 

im Otfl ut* tfrol, W Jru** i)l rcaf » Sr«ieV 
*. Bte WlitHr ucfc ^«t« n<rNi ::; ( ^ 
b«u*t , r:e (Hale two »5fft«ajf ^Acrtetaji 
fiicrfa ! alfin 6* gntfftn imr arclHr &rftvjEc( |5 
cbcral!* unffr fift flu- €u»je MR?na* fcaifa; 

4. KQMGKN. LwitobW.//, r/l* MthtJl.Sjm* <</, /farffc /*J. /. A*/f. *«. 'WW-tii 

mcl*i TAfcT*.****^*.*/."*. #Wft t*i.H*t*ur. Xrsm. ijj. t*dw. m. ij/. Dapbnt La fa* 

u KOM. SPEC Daphnoioto frt. «. j*J* -Maw*. 'J'7. Cr/iv/. r/#. raa>, W, Ti*. *V. f«/ 4 Mffa u. 
ilohbu»racOTolrtUtt«libut,fi>liUlanCTol*tii»ntcgri*/J>>i». //. M^Jto. j»/» WMtbewLis*. Lavrakhl 
ttt.lti.H.ftt.Ctr. t49+ P*rt t *»f. M&.U,ift?.h**4*t t Laurvofa feu l>iphnoid« G//# t a*f*U 
reoU femptr wcoa l*Of« luteoto /• ** /- /** Uurtola ftni^cr vtrena fiort viridi. guitwJia Lmrdi« 
C ff. frH»*4#J^»//* 4'* Jj*a\ '*'• ThjiiwaaraTrjij^/?* *Ih>mdxa foliU pcrcnnibw A>**. mj^ IV* 
|»L^urtfDborcmiKrvirtfmliicLauvc(>Jaina7«avH9. j*j.$*trk !K*'S* Thjinclw ltobaiicctr&4iii 
minaii larm duraque //*#. i//, 

TAB. 6;- /-</♦ SanicTjhJ>)ipcrr;i- Gt i. Caulca udv pcdc mcnTuraatur. 
rort gtudcnt, flor« tlbcot. 

a. Crcftit in fyMv, A mcftfe Mijo RorTL 
a. live planta inter vu!r<craria^ prxtinoi cft,jt tic* 
coiilt \uliKrinii iLiiquc apo/cmatibui travautkia 
plfTumquc immif«tur. Ulum igittir habct in on> 
aibu» tijrmorrlia^iit atqu< vulncnW, in niptum in- 
ttfnis. in cpfitufioflibm , ut & in fputo un^miv 
Ccccrum tam imri.ifoutoiuracxtfmfwu* tpplkiiur. inkicl. Ppa>MM flrfit, Ei* HbmqM 

^ Cf r: 1 ^ in SBJitoii line K^ftn 0r 

?. 2:ifrt ii? fin^rcR his NnicbnrikiSWi 
fern, ur& tttrb b&ifia tifltcr tw 3Bjb& Jrir- J tsa*i 
tyiErrt< Artr«^cn grnrmicra, man pfear ti toiati 

isnb a:nt ^rtjuenn^n urt 9Ca»brav loirMM 
all ^Krli* ra*f ?;u;fn ttfiiWU|tt 

f.SONtSPEC. SkI<ritiai<ftial>k)fcoridisC^pA;/^7^ Diapenfia ««qT. «i.a.Wi'^ 
5^*2; »P« n! « fco Simcula ^j/i*. t M #. SinicuSa & DiapenO* Z-fc «, tti.Gtr.Mtt+Lwf 
jji, Mttm, ConfoJjdJ qujnqucfolia r*i. k, /^. Sankula A*f^ ^##, l>» t tt* J C4^ xj'-frA*^ 

f4+ Krm> «. #7, #*. Sanjcuh mat faviyC a^i. Swuuli mat Fuctifu five IKapcnftt 7, ^ /A *"* *? . cKtmcp . ■ , 


««fc fie- 7. <in iVrtuncn «tf t ft ohrt » ij3 

^^' f ^ lte *«< < ^*^ nm i?^aS 
WwKm«o «» iiaar »« hn How £«"■»■«" ^ 
»J*^ raasni; ^ it; cm wW^ 1 * ft! 


■>. 

ft**.. 


ttfKr 
Jtff* 
MM :*■' u .,:; ,,i. v,\ i: ^nfcmctah, C ori«fai mw5g (Ulkffe li Stt^rS " tt Oulti nWii^r io AltttoJmcm oovcm dtgitoram 
jtf«>n Folit cum rubcJtoc vircat; Ffora dilute 

2. n<p<ritjr io fylTtt & fcpibui , menfe Mijo flo- 

» kkko herb* eft wlnmrii nouTimi . e juwuc 
jUpn if^cmirt I4i» cxicmut in omnit £cn<ri* 1*- 
fopjy- Yutocriba* & concufionabtn, ut & lj*ito era* 
-jpjl&aoc hxmoctlugii** ncc non in ulmibiti in- nta tti. Mtu. 

?. «Sm fatrt <* is 2Btamt u=& ^ccfa iitb Uu< 
t* t tin TO«. 

i- fJufcrc* P&tfti if) ra Mantfc* ^r**<fr«yi 
imp f*;o inacrti^ un& i-fa-jib ecSraudtc itt Jim Srfci 

c-ra fr<c fnnfn u=:> atta C^&ni, UMMMiffl un> 

an cm ^lurfluffnf 

CM 

A]ti S a Li**, tw. £* /..* 4 «. // »*. W- /far- * /f . ^XOMGK teguh/J*. A J?S. Mr*. 4$.Sj*. i 4 f.T**rm. «#. Mv. If. i*. ttfvk tU IP. 
w .&L4*.*xrh.hi4+-y**&*iiiU!0*L •*m.?*H*t„%t h Kr*m.ti rf 4Am}v 

fi JiOM- SPfcC L Vcttaiflc* ftpiru Ggfi. W/. W( * Praodli 0»»>*, m, 4. Prandk ConfolfcU minor 
tax.**?. BraodH cwnoY-) prior *?*•#> f*p,J"< Con!~oJidi nciliifrW. A r /. Fmthf tpt.Mmiib* #*/. 
J*. rJpV-\ *£* a /. /**. A fr '- ConioliJ. m<du L ft*. at. J/*. ConfntifU rocdii priicdU cttruk» C 

/ t/w . *H. COnfoMl mcjnd, q^bwitm Buguk /. B. M, 4ftt Bug«li JM. /„, Qrr. «#« A!-/. /. ,tj. 

CtflWl owla Fuchlu & MKthioli i*i. *< m iki^Li vutarii fj^*. /1/, Bngub llort citralco Wrfll- 1, 
I |i+uU otbcautuni //^»*^ y^, *7. BusaU (jhtUca vulgartt tetrale* ^/*r, H O*. ///, /j j. j. >/. /j*. /. 
fc K M 1 ** ,obo Integra fubrautfttlo Kr*m* r * t OuruU t'olii* ov»tii tnttr floret (Knim. fbgdln repens 
JU'J^ Tewnuai lolin Obvolc ov«n ocnjtu, «t4k Jimplki^UDO, ftoloftibuft rrptotricibai /««, tf, O. 
j„, ^ ;#*. *C**/W. //*. *#• *. 

IL Conftlidi mcdii nuwr A«1'#a Coofchdi mcdU If. ft*, /*. ///. Omrdicb nxdi* Gtnwnftt 
J.S>W.4fi.jUi*f s?j. MjlAi liiffnu aentvenfn ^Wr///: H. Or. ///, tji.S. //./**, /.rfr ;. & jcjI* tU 

M, ftigud ulicftm vt\hu ttonr ftcraJco r#«r*« «#, B«rb L 1/*. /W/A ^ DueukVotio intcgro cblon* 
pbnjuwro^UTu A>«w. 94* BuguU f^iii tinjuloic dcottti* , caule limphcj /M *j/. Ajugi tcurizono* 

ppW«Uu timn.Fl. Smtc. k>. 47f*p. t?t. H\u*:<n4. //#. 

^(nnv Fifr L 1 * *. ^ fin> «o^ Nib 9MMftf(ni ^t^r, 
Li 


JmiuooBuftnv: arfprionmfcntaiM. 

«. J-«?OlltrKHf« lit*. ||,*ndKit». MuTriutumilt* 
Wf;"»J ;n™*, MALf.llftV^htncf.Aif.tiHiS. 

R*S"^nuDoN.i:L 1.OHF.U1 ( ««c OKKAurn 

iMttlNMJMLf lfl ( ni m«^«^m)uia l M.Vrnfiy. 
UATAJIERN^MUN T^Ni (K» « m Mfto id e«f>. 

?? i, SXiv":?.* BC * m Mw "' Ju!l ^ -.ompof«« video. 
« t ^-nTAbrJCN. akcrm mtri* UrOium otfdcrit) »- 

iHoct io U«. Tk<o ilkrvtu ifiMAc it- 
-^ finoBimi prinrit rtccontwm T cui inpifuc* 
K** .own 1 |«oeri4 hmn. Nonnvltt porro turn pcfle- 

FP"**v coati Doflortor fervor iodem oioim moo net . 

Lr^.P" HlfOilioc A twf^>* miMf. quil 
>*fom imft, H 1 — tin lip w r#re totrt elirtee A rto Mr no. I. m ft: doWfi bit im\ IL ««*cm«(f ffilfttn* «)n>McaNt]^PLttff<«H«ttir(4tf»ci:lHi|etht«i]4HAl,- 

11 f* i * Vmi.' " MM «1 bc>CV LKOptl on V<1; ■■•btofieeoi 

» i ttpmtw, ro *ti»RlVlNUd«U(Uw iB oe< 

>rtO\ Aw. m^^m^mmj^m Uwm r dR oomU 
«» W<W ptotti, pnHti il Iffe Ijnwmpin ,Wi- 

■gro Km lw> porro folU ooo oowtja Rof«n4i« 

*»W*«*| dctecbeiilunfur 1 Uwt fiJttm A t>^\, B £. ;firnni RfrvtMo; if*-™. B L_.i^i*^"~ ,, t*i ,l,,e,F ' ~r . 

' '' n^* h *£.^** B * , ««« *Cf«ra» IncUftcKiooi* *"*"> fo^crivi miftTmuTn'ftu 
b^IP*' * *•* btiTi^ri* Ft*. 7. eft <x\\ 
^■'- efw tV prweifc fpe- N>l , l^»K(.tl (MB art If (rlrt tfKKM.\Hl>1 |b> 
PAKKINSOM, Mia Jif rturV? tetOXfU «* fll MAT- 
'J11IOM vn> TAUrtttN.MluNTAM (^ltl(l &ir><:t;o> 

Wln*4hittf*^E<nl^a:ct:t^uL*tr)*MK::j:M fTnert 
i^ ■■■■ ■-■,. . .-.!, 5 j -.1.. tN 1 t wtflrtprbrl i*'c"* 
S^ur tajd wi^:->:r rr f5<t<f- ^:* jiita linn, p *itjc^ 

fdtO U HALII1NL"S Kt i^ttJfi P»(ct feotn e«(;ifwir< 

Y«»iid ao^^iffm KrttmuiiK tm^noMr- .Mr ttflt* 

LUf J^^^:!rtftjt«(UKppfcVtluTtOMtd«t]tf tr?* Ti- 

n^e «J Eften!<c fltfletSrt tftnxi ^o&ptm>tV(^«E M- 

f .r ;r f;.v ■ *k ,1 v:^n ir ;: :* stt-: : :it < " 

nxdiimA;i-injmC. Il.j-c^r. ii^LR 111 41, (tc*C KflH 
fttt «Pd(fi|tM irfrtNF!^ C^rf^Mflbltt* fifrfl)©> 

■rtflNt aod)i»teWD|«XR ■« •tfirat »itr ovnlrv fJtMT, 
fcjBtw Knld la naraj prctfnni «omi Ivtl ff idXtftt It* ttO 
f<T it^t-m «rMr f rt nsirtf |Wf«4tl*i ; Hc4f«ra 41 frto> 
tnn OfTtrm Md fir coin ■* wH ilf endflv frfeUCf f per* 

F?r Jfli , bef |4r Ainra ictrofOflO-otnmidtfh Lion. rt<r We* 

«frof # l«Hr « M>> N* rnttt'Wt«^«ijio.i «!U«t 
Stt S«rrwto««o>i>cta*toip^t«trttfcr^;M 
rertrt orNipcfl; a>epl|firU i*No Nr mUxtin ^-Hre-r fen^l 
rrj titurrt fif- ILi NO ppen I- i>!n cntiit* oil *»6 tm ^ff 
nriilron n*tv htcin4"i ruf* SJtiiu «i4t. ^iv t^r-in 
BuHrt 6Jt »(n crl ^ntrfi^tr '£icttrn< INil* Rir »>ljro«n 
****l<i«*t **> -- «*M fpojifSBbnte t<>9 rer Ce^e, fijj .»,*« 
Wivn 'Waifcni no TOtBeo, f^. v *M ler en*'» *>♦ *■ 
edi^-Miinea pM fcm •*■ Mf)rai.|«c>tra.Kp£lii fcrtfirii r*<T b*rt* AT fMWBilf trrf, c c Mflbl Pn> l^.tf. W|l Pf €<*»tt<il'» J- Ki Ml hV»l libiom fopw*- Mff f»o>. 

c 5 r nit prm ftjto •er«*#t( w» torn Ut fiVnp tKtf ^prrm 


Copbay Ho»nl ^ «ftt «Ttr4n*r€K^ 9 "^F5D0ine. toi p„ [[K .ronzt * 

*** ^^imcra; Mom t^c^nci fora. 5 tali* 1. ©t* ffiiif i.e)to LSrfK**>A"^^f'rrfinb I 
II Cofcor i* hoe*. 6«C pr*kunt menfe Aprv 

fubttttui- :. ©ie rcirb t« Oirfrn frjcflra f ^ **k\ i> i • rvorufll *eti«, i-vcoom ftm* N* 

, R^i&ftmmiiu^pi^tx^ i. £u* Map Vftb utetaju *i 
a* numjtrtrtt&i uu6 in tatftfrtttiSi * 
(£41*?., ont> olUt ttrr<a &er«4cet tat «fc2i 
le, ftarcN bcr ivnflin al( tfin: acpta 
trrtatUnbei, 5 
trttcr ftnmff*fl 
itun w«to WXmww cm Den ^cti aW* £ 

7. urn. j?f. tUmtk* lnd< i XnftRtt cm to «tfi ortrtftTS 

Pi<or.u icnain «s ft™ T^i&™f|>koJawefc».ni, .ndKcvtftkdUu.fcfc.fe4S 

mbw fringe t: i^iif T«r*. *7* 

** |tt4k«i t f>o*«J««V«**mtimcfii r v^^*"* , ■■■■:■■? 
J® 

is 

... i.. 
■. £*• 

*". ■ « i** ffcQ. H- <Lf«fillfB 

4flU0F<m^. <W^»mtnii»n«moi.fjM«««5rjmiii- 
tivfcd Yuuphfcmu iimi f<x*am <o*(kti*€t fcvire foltint; 

**m NNipncb tjf« f**«H? f&t4Vt nonitftai plcno, ilm 

Aura (4e«H ^<« th^^iiii ov<ficiUii cnnlcflit, unOe 
u fp<oo lb tlUt tafftd *xc Jit cfti. 
M Ni feUtfWBlftU QmbW* i&n4*4 

|irvtiim.«lltM4iitfArtir.<Tti^<: - 

*Ti, tu{t «t«dt M4htU |U UUttv rt(*«, b ' 

e<a (intf t*MJw Wb« A . 
etf ftnfjt<f Tkiunf Nrc:tf toxin 

tin(4^ tfl UUcCfti Attn wu«t. 


?*« 
&** H - h.-jriiMrcTTi. 

1 :.i-i '.ni;riL-» i.:i*:Jtc, CXtcnui ilJutc VindOp TAB.**. L*i. Cywios nuior. B*tifccuU oftcirumm Cam. f>r», Q5cci> ^rtt-^Uilte, 0*f.*-*^ 
) (.ircitblcvvb^ttli;. //*J. t-ior Cmucfr. Kior Ahfo, Bmu'^Kcra. Cuno <7*tf, Uxvct, Hiatal* 

aruit an frr mB<ra ^m*, tutd tdjhaii^* 
b« ^P't>« n fmb t:tt Maw- 

i. ©<n ftntfl fie m Wirtm wt W*K *3*. 

». gJai jaMfl lie on»r Me ^afrJtr wg Kg 
MfTT« n?«& r«ommcnJirtt in jJffWPP 


■ill et, mftkwta 

heiki. : ictnffni £» N( ^e< IW« F ^ 
|c3 uyKtiuiiew^rtom*^ rtorx* <itnici funL 

i. Cobmr in hortn A menft Jucio Elortbut orr^ 

j, Edtm Ad vuloortriit ptaetti rtfertur. Suctut 
«immfnd«*ir id rvpturit A contufionti ■ UpTu for- 
tuko prove&kfittf , iecro li vetu oux<laiii rumptrur 

mi & vulncri rtccnciJ curirc ptrhibour. 
4 NOM.GEK. &i:ut* km.h. r. in. 7t*™ w t t T.fi*?7. u*.B*ttb. L >*s. VmL sll* i;ii^ /ji 

#M. W'tf'- L ti, Arjw. 7/. Jictl jU/. Mith.f* 4'- »•- 7. C»Uum f^** C4» 1*/- /W<^ *•> •"■ . 

tiurci f *•• H- Q. #/*, X«^ t #j7p WMht*d w tit* _ 

f- SOM- SPtC VcfbiMum 7r-^. ii>. CyiAitt monunoi T*t. «. #/#. C)ioo» mo<an*«'?* 
on &/%.«*'. m.*, Cytfttii mwiunia btiioW. vd Vcrb4fc«lvra Cy*nPiile* tF.M- '"*?ffl 
%■ .'"- *"*• '* *4J, 1WA ^fl. /7/l-^ t#/, Qwitt roonunm (Kftam Uti/cJiut toft F 1 *?*] 
Qx*W*ii4.S*?*t.*uf. j. C>*nu*j>trcnfiit|lorcmfli'nocrtnilco Ht.f t /, m, CjftnwAlpiw*^^ 
pctu*/. ** W. »t Cytmit Alpinui folio Uto »**. 7 # Cy»™^ nuinr /,#*. ie- J*/- <««t** I* J* & 

KpiI. s^j. Ccauurt4 
■«l| a: ** i> nmtbltrtmtc^rrfraUmtoaicM^iv ciulc iWa tegcrrirtu* dcauTtntiW Urnm, - /f, 4 MM. X*J. t Stt tt',ffo*J. Mt 9t >,,, tm Cxitun raaj^f vulpw/ 1 ! 
1 cilycibuifrrrtw, i*» ' I. Aluicew u*um pcJaru Foku c p(?ro viriiii^ 
flwe»itbi> «<loonjmrocJiod^u»iUv^«jQiy L d! 

£ Kjperitur in ign! ag fte rib*n Mmx |«ii in, 
r A qufcwdim adhibaw in *jredA«* wpore& TAB. Jt ^ Cocultf^Ch.mrnKl.cn S£ c f ,-. e:<lHfcn^e ffmOA SS« 2*2 

+ ■'■•■■ ' ' ^y^.'^ fH— . AM Mbb .11.. .y..( j1;i k..!:. -«- ^ a " 

l*r foe) torfel flrfai, tic «Ium* w* ***^ 
©lei^ in t*r Wine, _/«^flfi^ 

a. Won ticbri e5 tit 5f wflfrfNf* flt *^ W ftAIVS inrerdtim id wmowt intb «TOuie€t" UntfMnlwn. RAYVS f&gt, fa twrf* 
|p(oipnficnoiir*dit. In Gall* propc Ijikc moidMMUn mhirftfcil et>rt fcrofiiUtfoi fflffcfytrilflfii 

miEBftitatotffi*i*'rt>°«* CK !«-■«*>«*&*£«* °"°* ™ *« T^rufm ^ftrcuAf. TOVHXhr OK i «1, 
yS^lEiifovfri tiftrit TOVKXtTOKTIVS, ta« fir frCNiie tn to Qtyftt tun 'Pari* p JSJ; -^m 

. ■ ■ ■ < ' ■ wiNr Mc e*Htfn« tm& Wtftnuiftat, (o wo «£& 

!^H WfrntcmnKii, aunmbfli. 

fwSS i.MM*(iF^ Chimsrmclum*«.i.|f|, Mttb. t?> ty *-*/** 1W*. «*#» tat/p. 171. n<3 1*2.8x1*. i.i.p. 
'■J&ll ». ,tf/.j. *«#./. ji4.H*t. 7'*. aWvv.BM $f?> C!nraomtlJjXr,y^.Cot\iti//fj#iiT, /*4. */ Anthemii 

^* #. XOM* SPfcC I. Parthcniiam ft;*/, /jj. Cou 0/i#« ui, Comb fatMb X*r£ /p# d £'«*/. f *//. 

? ttm *ikttf* Cotub littitliortwiaanim, dt I'irthcnium vd Virginca £4a\JY*7rj« Utt*t* D*4***t fy*r.i\ Cotub 
' ^ ; fiortilbo vuigo chamomilb ftctidi Ii**tb r t*d*4f~ Amhemis fr&ft. *#. k figmr* tmrm, Anthcmr* fo- 
h^^iiiiptMiW^atmipviiti-* Ucinirt lintanb-j*, ciulbut dufuiis, radkc annua ftp. */*■ AmhcmU rtctptacutii 
^ v ^«aW* * p&tt icwccii. faninibuf nudtf £m*. JK Jaw, j/j, tP*ibf*j r j*j. Chamomilb alter* A tlorub 
*%%faiaoa 7w. '*7. CKunxmclum fietidam C B-//*- rj* Jt */. A/*, tsj. 7*-*™, *p* K*f?.i7s, Diff, itt.&ttrb, 
ditatWjt/. »M. f** -**?* t?***f+*$t7.n** j.Chimrmdum huidum feu Cotub ftttida /- M/A i.v.drmrmclim 

ipiiV J -j#.|i, J.*X/. ",/* i«. ChimTinclumfolinptttcgtabrit, pinnHptnnati**piww]ts latiuicul* /frA 7*7. 
faatflajL « - * - IK Buphthalmom f*cA/, r##. Lotub 7**%^. *#, Cotub altera ata nofifatodaiMjjj. Coru- 

- f t Jiw»E J-ff 'i'j^ftJ/.-'r.j 'dJM'> /"- Anthrmrt rciqui-.ul.* cjuli 1 ., pjlcn bncvubtii, le«iin:b'n t-r^ 

>W*'ii yf««mifginaiit /j*»> Fi.Svtt* *}*+ Ctiamonulla farua T'j*, /*/ t Chamsmeftum incdorum C* S. f*n. 1//. 

""■ 41, St; '//* Twni, 404* £*#P* t7f.Dti.7t. y>z:fh r i at* VAtB* is* *iU. i?24* /. |i/« ff.\ /, Chamxmcl ioi 

if- Jt- ; BOik'rani tux Cotub nod ficti<U 7.^. VU i*fr* Chimxmdum mnuum icrocinum toJiit ob'curc vircntibus 

~ fat tm<x* h.ox. irf. ss.s. rr r.i#.^#. 

^w«3b4nr«TlHii, ith rflo no. U. *lfl4ifriii-lditii iiy./. -»/• 
Ig^Iuh fatal <*^' T * i{WM. Ahi veroApJumiimoMcfviniVt^i' 
atiui LI N N.}A'.> , - r piiet m nui ncffiinLbut cATfMB inf trim > // * r » po(lcri«4i it fwjui banc 1 IkctjH fi^i< & 1.1" ■ ■■1 

, i. 1.01^1 «■ infirrit 

_ > ;;int r lI l - ■ t X ; j r , jj I. 

j([ 4 *a fotivn hdu fpttki flpiniam. A. A 
rff.it. fanini tn^ura rmicc um a.3iun 3**ra.1 <i^^^« Kahnfi^Kfrt la Htfi: 1 %?. 
hrl 7ia!rtsS:r*<n®»hrt # buaNtr^ll.phdaHa dnl 

Vwi'tliai* .M&i^c rarf»4Cftncir t^t *< tof aUn« tcr* 
^a Atrt:» fonrawunifrrtfn «>t't«i ff i tuSn +<t moat 
f tw iMMttf afttcprrrfl , fr«t Nl Wtftwn Kr itt'K^ ^cviTcr 

m< D'n tK»iti fie I* aoa tutfm K^tNt fr^rfcr ?m b:r atat 
n& MKa a. »*n Unfr<it r ft m ?^r.>f, t, nu MR«|iW 
^<n v-jTytcm; fi(» 4. frtf P*?trft( CwfbMl ^^'Wttalcin^d 

fi|;**. tfrofwTtit. ifcj Nfff«(ihiffj4 utkttu ?^ai*tiiii, ; ^. 

l^crWfoiTf* (it m tcaraftiltfn fr^cmi KTrjmcn^^tttlf 
fil.it.niat#f|*nKnu»*ttuffTXtt. y 7 TAB «s* i-f.Thbfpi Crr*».^j«rtii©aiff* *>4T.aW«» -*^/.Thrcack-Muftard, Pcany CrtG. /£r^. 
IPP Pin!^Kic» Jc ilor bianco. //*/ Thblpi Crf Scncvc (ju^irc. Jt4/ Pctrco- ktflfc * WiWc Mofriert. tec iii»> ara^ortlB, ttt *&\um<nn*ii> 
1. & ivtort in XcmfdtOT, urO Nut* im Wa^ 
». C# 11c h*^iq lffl^ *rcd«, trriUt cmurmjtfm tm 
tkifi, wir&Mrifrjfbr^jfff tvnfclbfli (it kftrfrn!, i|l 
nu^licb m Nr a^tffTfii*!, btm Jtpwlcin, Mm Mala 
ifrhiicko cM fljfttpcb, unC" KionM* iu 9<f}rN# 
rum Nr nttiutliftcii Sin^quM T**r ^*intt ricM 
SrflUI* fell juni T«criK wnb orm StithrwUt s^Hi-^t 
iT(^^fn , Maak m*t MJan »u nn&«i , mrfr eht 
SiMRtc Mm jontinc n'l nbl|n «n frfft<r£u Ik ^fixmnm. 
^ r^ 4. SOM. GEN. ThkfpiJCav.A/fr. Mtb.ti. Sj**i*j* 7iw'v*jjj./>V«f4if«*t .<i -t*/f ./* .l>i! l^/^^fi. 

,0^ rXOM^PLC. l>1aini jTa^J. +fl *. ThUfpi I T. ^to** /#r. €*■-*>- j/^ThhriM vcmm»/&. Wir/. j/* + *. 

ThJj'p«DicftoriditCrr.J*J*Jf4/ £ijt.S***S*f' TWafpi I>ift»w1« Dribx A Chirmkwi; lolio Uhtt*i**. 

j^^TOa^iDrabaE folio r**x*tti. 'I'hbfiii maiu* T^i. «. #/# # Thb^t Utiut l»d,?t*, TM»rpt com liliqiur Utia 

r\|i» /• * 'i *aj. Thlafpi awntc l^ouia lit it C r*^». ttj. Atortf II fl.Ox. It. ** J. S./.S. 1 7- f.y. 7**m. 4'*. 

*1fr9*.IM#>7i m BKrh.tK T.VAiB.n*. ITbfiJi ancnfc flivrc car^tido Wrt<*, /•* ri- Tbb(i« arvtclc vul- 

^^^g^capfalii amt4ic corditbmibiit laV^f. I/, a/- Thbfpi rtort albo, folio mucronato vir.iU non pcrtotiato. 

ftiat? ^{ Sa> MU!»t*bl)nt« , r*jv # #f M Thbr^riltcalitorbiculati*, foliri oWooi;iatlratat]*f;labrii U**.H. a. u . f /- 

jfc «*'■*».»#!. &j m iiJw irMktmli?*. NaftuniLim fdicui^otticxibtii, EoHfa obloogia dcotam glabfi* Ha* /♦/. L . t. Hac plinta unutn pedem alu t'olin lubc( tLtute 
■ *»"i»ijij, floret alboa. 

B^W 3 " 1. CfrAit in a^ri*. & menfe Mi jo (lores prod Licit. 
V it ?^* J- Cal^di rtfc aiquc IWca , A ad uriium promovco* 
itfit^a™ frkt talhjbcri, oftim quoquc prxibt in hydro- 
fj M r* je, irthrituk , maio IkhUtko t prrctpuc in mcnllom 
W dc^fcaucu^lo. Semen 1 hcriicam * Mithridatmm 
lacrtditiir, aijmli>co uttwa fomitor fxptilimc ft- 
. *'- i: ^ l.V' i :»J ( iiquidem^quantomlurticit, 

^'^reptriri pc<cft. ^dtnKtt.ftlif, Cr*c^^ at/. Ganten Kk>v\«de J^ict W^ Lino carckoo. //j/Xiglto cctdte. o*ff. 
j( Kimbt ^/.LiJch T UefiJi. Uca-Moetia. . rt .^ 

TSal^cJ^f™^ 0A0 <lii;itorum alritudifiem itiiiwit t 1. e«trirO ig.3rfhO*,bi>' >WUtt*nM<TOnflt 

jJJ^WiahjciJe^iitct, flore*c^uko-purpurdiuoi. r>r Gianni b4^aWfMa|* *, Co- 

^ 

'«ltar ifl hacth* '""ftM'io"^, 


B ' 3. ff*tnrt>irt<MJrffflqe4Mnjwi 

I. ©tr £*fi am Da 30^1 | 

ent«f<t^« tfttifttl, tram c r in frt 

Cin (tote IJtcottum &a L 38urut m 
irir&, wnrrfadvt HfflM '^WJolm! 

Eiftt in t*r 4 Mfflu*i ( ta OwEu 
tu SKfrt^r(* f ffiiirdrtfc5ft- jura hocteofii A 6l*<ftrii /. B* It t*t- Irii corolfai bifMUi , rtuic foliis tongiorc • .;: j.rr .\ 

TAB, 70, /-•/. Uliunt fonvtlEum. £T*v*. fflaprn -^M&nlfift. -*■ 

O I^iVy convitty, Miy I -illy. //J/* I ill© rtnvtlfax Ctfl* Mu^tct. 

i> AHuudincm odtovrl tk<cna (Illicit mtiimur, fa* 
Ha Aim vir iilii , flora dbi. 

2, Crc&untia villibut, preoptic auttm in honi», 
tc tnenfc Mijo & Junio flora tgutit, 

|. UiumhibcntrrrcgiurD in viriw copiri* «™ 
nervorum morbii, uiltcit in tpoplexia* tp«tepui» 
niralyfi, fpiimoatoue vcrcifiinc Immiflxntur fre- 
^urfttcr pu]v<ribut ctpftilrctt adcicndum Jtcmjcj- 
fntwum, or AJu^ft incopU AQarParoftj* coinpo- 
fit* , Spirijui La vcrxJuir compofito , a«c non Aquz 
AntTOtfepxk*. 

• Qonn in folk> hulun pltntz dclincatain ritlci 
cfucun, bine ibidem mvcnirtius Ucct alas fmAifc 
tit plmicnqtie irXttlett trt>ociUii , fua^uc inde rtpiai 
aiinxnti: qusa Jivcrfi* cclwibui prafjid dt» 1^ 
- v«in fckL 


I, ©it rwj^fn s bi* 10 3*1 f^, tw ?te 

p m "i* MuNm im ftfc? ut& 3aif. 

1, <3?o™ > Wxmtm to fdir u>M 4 
jhaidn cci man no ^ vtma, a 

' :-.:i \:..c:-.: -J ■_ ]': .*; s Snr; : : XWmi(i I 
M, fir trff^a Kauftd }-•> Wi<w*iwtffll 
^jImih ?<brdad>t. £* rMr& ttd text pi 
ontx Compofiu, Spiritia lavtodulx C;tif ^!: 
A<JU4 Afltcpiicpiica ^nwmcini. 

NnXWI A^uitNTi, rfc fa aln* »rtnw*< 
rtr«*t t Wtttmq thr Sottfr M : ft «ct te U? 

*, VOrtn lwn . «*■ «« *fa 5«6« tmrnc . 

4. TOM.GtN. UliOT.convi!liiiniK4/./ *f?. ( «lff*., / .ft 1 uM>.nw*,?r.tol*/r.fl*/#,»»*l* 
* "■ *»■;'• OonvillMm a>«. ,. ,. l^nvill.uin H.a Xtv.'ai'lfrwft. /*<. ( . A«w. , ,. Coov iJCir- 

M^-'ra'i*rf"M r « I *^ , "'■"'' WWfc ** , '**" LJ,i S°''*'-"'' M»tod»«»um *^*#*. «•■<.!* 
.4^ ™" ^ f:c - R E P''* m ^"> ""• I*** f**'. '*». liKim convdb wl fvl^ftrt Liim m^'^1 

nanflOM nip djflam , aitooymm «| Chura^oo, dkcndmn r rf v /for/.,.,. 4, iffiufii-* 1 
ft ilC™»Sw»^ /3* J^'* ''•'*?«>«■«■ Ho«*o«-^.f Coc,vifcn.fl<«'»f* 

^fcSSSffif*: ' M,,wibcmum "^ ^^ fi-p^ %»*■ 2>- ™rs-*» n 

. Imn. UNN.KVSiiHIAI.LRRVSWo*'^ 
fco «f»iii,imi sn» PohgooMo an QtffW ("fLS W Ssl 1 ^ fffiftSS 1 ft iv;. TOwftpj 


■cm 


€(«**! *a*. 
t<r ^;iat to 


"*I. h .:.M 


Sfift 
TAB,?i. /^/.SUvUm i^V"^ »*«*»- ©m-ertW ©4^,1*^ ^5 s> 2«E § h CinSttliiwlo«lt>digiw*t&cndst; Folu fub* 

ill?*!*** ***■ iUtcm '^P^P"™ fo°*' 
/V j, Crcibtin borti*, MijuK&JuniisIiRitMomimn. 

% *» lol^nfmpnlUt ufum in omnibut capita tc 

urn ilTortibttf , videlicet in ptrilyfi . convulfio- i* «T*iftfl MOtirtmuji^Mu(ctiti?}^nn»^unn t 
njO WWJML alo ja c< r Mfrniaty, $«frtm M^aq 

Clip, Commrlmi. 
^ XOM. G*X Vid. T\B. to. no. ^ f.NOM SPEC StlvtjDpjPpj/i.J. .Sdvi« minor Cf/U.4#'.F«r^io.iMji#ft, T*t.ic. /?k u&.k. t7t x *ft' 2 *** Stlvii minor fivcSphi 
J. 7tf*ir t ft^ SiJvn minor mnmta M.r;.'. ?t*. Stlm minor five i>imutt f Jrr*. /W4/ #7/* A% 7p *r 

fjpf. A$*Qrd,9.t*b. t.fe : i. SihummeettinciiiM/,* .ill.su* Sitvii minor aurita ft imiBiWci: 

fig?- H$.Ox*UL4M*$m.XLt*k.is.fg.t9 % Twn.iti.tUtrtf.l. §64. Silrii angulUfotta 7w. jj. Sil- 

«4oorili mmo a>m. »/. Silvia folio ftngiritiori A eaodtdiori feu nobilit & auritt G<fa. Ifat. jj/.*, 

foiiif luKcoJiio-omtt intc^m crenuliQi* tloribu* (pictto , cjlyctbut itutb. uneui • I/jw. if* * rJ^.-j.^rUiVjiui fpcciriBttncftnipIidi.rw^pirtwtifni 
l §-* 1 Jfcrf»lmuJ*n uno i^umiq blcre, inter £j*i lab^o^-jc. 

^"^Wcw ipf*** 1 ^"* -1 r u:*icflc,luaim«TU>tti(rfT> ovvntaiix 

'Vxii4oBpUMJo™Tf«. bro ebdrorit CKAVIIINVS 

*>Ql£cMc*a«e »oti mH vinnitti* inr<wl>*tp« indicant : in 

ttfer rnnnvnirc* u cemileo ptafWtfJt, quiton rnocirtnt 

_ tgftri rij, K, bhl riro fcpef iiur pttrpurw Flj, I t 1 cam 

'~"" K "'Maft*M propigctuf » tfi jt&m t quiin hj, t'ttdt Aon irnnnt 

^lln ; r t l t »i «lt t Jafcii fcihiK fmnirt. KioriiffurtuHut-piittuft- 
~ 1.* .fawfcji: **ft. t. /.*.*t>cotl* Iibian Lpciiin foi^jlr 

a\%. . - - ■■*=—* iRftri 


ifttlC Ol feu btfbli ft. ft idem ftpVffllftt fctvtfftati cA, 4*r 1*1 trite* 44. ftMOOfn& OtfV in V 

n net, t^fr.'i^ijf c< f. 
?™ kfr '. m ^uot 4cntft icMoi &lifln en « i hV.^r Afhiiciir •» bw« corotr* fuitoMiti.fi^ ^ rd 
9t ovutiMfc4Ui4bjlia t ^.10.11. TIJl JDl ffCUnN IlLIf 4U flMMBlE^OHl £3 H^» ^OffB f:W« 

tUnm ?a^t bttrt, art bri taft tH^iun* Mtti «n <m« 

MaMMfrtlc*. bMC.HAVJllNVfrt. c, «^n Kl^^ttt, 

9U(T*fltf»ra n- + i . ffto lU Jilt mx tnf*4 &* 2*rty Kr 
Ws» ill <«BHb4 « *» Warn idrKrf4th^ r»« ^t(« 

ftrSrtaotoi* fdcmtjl, nnbntr i*i ur^nsff. Tw £Sfitt 
M,j «cr^frflMtfr«titB4ib^t.».^MBiitm!;fi£f. 

fi^t , Nn*n ■ irKc* StUbofMt o c> »K fritt tub aMcMditttn 
<y, ^^fraemuMMn«ni^^flfiBcrtm^434r^* r *■ 
r% p. Kr al*t bnUbiHoi. Mi okn»li>fium*ftfo«.* T 

tenti, t-fcc*-J- MnWiijmticmftiKfidJcail^mife.iKi^c 

tier oru!i to* taQcftrtfet OjJi, fi t i^ n t tben fatwfc m> 
r:c* €JJG<n. mj«; _^ 

ate(JU?r t*/.AlchimilU t PctLcoaU. Grrm.(^ a ^. 
I QtuJ, Sc«lhrii. Gdfptf dc Uoa £r/^ Ssmuurr* 

• j 1 A.vr, l ^:r.<Liir 1 K:.: J r;>ciun:<4-: twii 4 1<! m'lu i. cjf mr5 am ^ug bo* mit gr^ronm EBUtbQ frou v v cat n antt/L >*#r/ Utlta Mtotlc. ^ pjnmin t wiJii, ftoro mtem c thvo %iri(ki font. 

g *■:. *; :CrtftiiinprttitoVpiIcu**A mrnfe Miia llorr 
^ 5plint t 

'' P<rtift«td: hcrtm ruIneraKif , fic«t, adftn^.f. 
^ l gnomr« ^ confolidflt. Medctur etiim foternt% 
^^gfflorfhi^it, pec mm nimio menfmm \U\u\ tit 

rfftf ^"BS._ F<)lll< ? trioTitt " »p?<ic*ta JlKciihs tc 
*n»r^m mnunn hVmirc tto^uc id mctji>rcm (Wmam 
tI j^ .."■§« dicanwr. 

J .,.*: X0M ' c !^ AlchimiHi tZu.ttu.Mfrb.ij.Sy un^ prtb ft Mfl B w i Stan 

i. ©iqW Xraur flrbJfft vntcr tat ^RunNr/Jurer, 

, :<t, jithtr ttff*micnci) f wr&icfcf imDkpki, bafvttk 

I Ok inirniAr 'UfrMutun^n \u fli3cit , iw im 

4ia$::i fit atljufiarf c dtcim^um imD £vn ivofm Sfuji, 

Jm ^Iltffctimrn^twnn (KdvfFfrUAiitkavtMiv^cn, 

Ml ScTMfr^ni ^rujh aniuuclxit, vnf> \tlU$t fetter uno 

fltlner )Q madxi. 

?*4* AlchcmiJh Un**<k*+m4 r u*. J*^ ^i^. itWkt*/t*i4», Akliymilla &»pp*4**Nttfi* 

!tr*M.^° Mt " S P* Herhivulnenrii 9rmf.it.tf, DrofiumOiW^ W**, Stdlihetbi C*f*H*rt.tt It AU 

**i *f f "* C *^^'** / ' Pc * kon '* * r *"^ f//t T ** ,r * f *'' "** P«^°w*v* Alchimilli J. #. //. 
|l ?Lr ' Akhm ™ lD »fi-*****Tw*t*i,H.Ej/l.rn*Qr:.n.rri^ 

g£*4** Ui.I.uf>St*\ t Mi. AkhymiiliofficioirumH^r .v. ./, AlchinnUi. Stclltrii T*h*tt.t4, Akhimdli 
'rtlLC t 8.f4n.t'P* Tmrn.su. **ft*4+D& *T* &*trb. /A*/. AkhimilLi mimr vid!*:.v. ,' -ir-, 
f*'rAm. ip. AkhvmtlU nutor A* m-nor EtmrJ* it* Aldutfutli petetina virjii.* iv. :t l 


•rttn<iiL A L^ ltti '** Tir ' T1,l *' r- ' , ' w ** Akhvmillinutor it minor £i«j4 //- AlcnimilU ptrenn 

■^Si1!?*h **vifemib«i H.Ox t U*i*s.&U>t*h*r.ft*i. AkWmilUtoJiointccroUcUuouol^omoKwT./**. 

liTiVtff'V'*!* P«lm«t* UMKC&pjr £».*,/. ti'4€b<*4. *4*+ 

SWSCLi "1* h * (K * , ** jm H*«"t™»ortm, iTI» ft- 

•^<S^i ,,t,c ' n( ^ori.rc'jfij«riori 1 j(( t *, innwntfuJinr jli- 

•5 SKT J * ' J v^M-'buffti ahdi n iro mi ji—ui n 

• i RtBn»fi^ ,l H 0n ' *.*^*^*«««* ift«ri«i i Iwionil- 

^l^l J *fc*A^ l,W,a * 1 l *^*- « & ^ medio quuuof OlfT-^l 

, «a ;"i^ n fn,., [f rt^bnwer J f* ir litniii v 

^.^^ii^ijl*^ "Tv'y-^ fimptici RfiF«mi id vtittct d dv> Ainmi 3iiiii.rtf.l.t.sM»t4NiR^l4tfei1^cc^Vi!ffr.MrBM 
am ut NrSttttr, Hffi n;>ftnrrMai»iiitt* fmti«|fi»rr 

jt|^ ?4im|(m pat b» wc Nm c-Xc rt^eru r*nf*$t p H^ i Nf 
att^Kitf <liM i*i- *,* N* tiiy^ii tirroiiQMnf^f f^n^^tr to t^wa»*trprt•»»ln^fl^UlJtMfldV«.»»»Bih^ 
]i «. :m »« €«i, fi.; f. rtrnfiV T «t, he.*. Nr iJn«t b>i4 ntr 
ncfitf n fibn(krM«» »vio, nb |n<v iu^hii pr^fkr< jn 

II i TAB- I 
- 


■ ,k Junio t NOM. MX. Raft** ftr/.M* *- <*• "" 

/**,.,.. 

rtorecwiWoi 1 ". '*'• tic *3*t timet iwi*. 
a. ©it Mtyffl in ©urt nt , 1 unt> luMtn; H& Mtch ileihllLrrt 5Bafe Ljj 
(urn itotfcrliftfn CktTMfr u ti$iSS! 
gtMRttffi, tin* i|t in ton Otfacinca piSS^ 3 W'V^£^Kl3fll»*«^t |1 ' ItoftfloretibQiifcooftl^rti. r -T*N TAB tj. L^Ukbc^^^"*^ °* T Si** 

*2Lr2ri VS hitc Hellebore. M Vcr<fcr;imbrc Unco, Jmi b«lklle, 

Vcbiiifc W EtteborebUnc, Vtnw. Vefwrt, AVfc. WrtM ^ccwvwtd. i Giuto *1 4*<h vrftt«p«!ci<xwfi4tt«Hif: fo 
lit Umut viridtf, ford {ubvirfcktvd < oigro p«r* 

^Tttefc** nwwofa regj on»bw Hthetix \ Autoix 
•(que Siiriw. Koftntet cotaw in bom, ufci meolc 
Jamo floret wifpxiuntur, „- 

i. KuJix vehement lime purfftt* ™* mutme 
iernnkow bmitor. In pulvcrcm redid* Itranti* 
memam «cittt *k»lcMuin(iwnby*tttrihatur: nx 
tertur.nulcumilmperroixti. falbiberi relet, Uiom 
umen noo cxijjimioi prxftu in omnibw cuta ificcV 
but. pforif<flic«. tabic. LmpctiffjiK&c, In ettai* 
fill Aflgfcinii Elc^uutum ex Hdlebrco dknuiur. 
1 E*r <£ccfifltl Iteijet iM;^ 
to twtMqritn, tyc vVluatn 

i. &xtJ4fttot™^rtimVatinte v 
tiOfftrrrei*uti&etr>fTnt:rr; bauf»tf 
Qtfrren arpf^nift into Mum m^iim, 

f. 3M *2Bvf if t purlin ft mil jreftr 
lKri> Niher tflien inntrlid) qfwta. Jjk' 
ISfanct wmfadwc nn fluff* TCw>m, ra 
«fta(t flqwcti rtAj C^cr vtrD « m<k 
flitfaa In^rttlitiftm termiift irai 
S)«K 'JMtaKic triuAt man Juftriifc ik f;:i 
in flUm£ranrt<if<tt ter #**, df 3U4tt. 

fcw& Nil n;ai t^f UtfClomuni ex Hdkbm 
*. XOM. GEM. Hdkbonit tlb« K*j, I t*f. Mtib- t?„ wfl* 5y?. j/. //. +r* +*. VcmnMifeM 

/, KOM.SWC LaWbOTumiIbum^offca<bcTb*cciif^^///.BIcbor«iIbmF^^^ 
Orrf. Avf, \9f*m\ Tr*f*4*t. M*ith, fii#» Gifo*H*ft**f?* h t in Ulcboru^ Ut>~Jt rou mtior & dM i» 
dtSttrp t§^.tj} Ellcborut ttbtn cxill>iil« tlwc C£mf. H*j 74* EJIcbtirui albui vulurA /*»l./JFiiM.P 
kboram live Vcntrum tibutn D*d*ttf. Ui~ tl/l it? it, }ti, Hdkberut a&ut C*r*mtr+ Xrittvr**** 
Gtr.++*. &*}• L nt. Ildlrbonn vtHncnai X**. KrsMierh it§4 4 h. ?j*< Hdlcbetm tlbui Tdpn* 
T^*/r. /i7 lldcbonwilbui«ercb<rbicc3 W Fyjf.jZtltv.OriLWlLtAki.fc t. Hdkbw* *• ■ 
ex hc-t btcco db^^mc /,f,j/A*/*, Iklltbonn *(b»* f !o/c (obvir tUi c.E.pt*. ti4 m tto/l*Ojt.tB,49h»*' 
/**. f ,ft./. «r#«w. r./i/. MSAkjittdi VcrttrumfcuHcUcboruialbuii/^A j'. Vcwwl* 1, 
Otf.4ii t M*,4f.iUi.*tt m iV*tkfmJ.st4 t Vcnirufn llbum Ori. m /M^ //. fc £«M* ibfi**.T'»- 
Vcfttrum fiorc bctb>ceo A>4«r. #j. Vcnttuis tlore fubvirxh Twra.jrf. Hrtttb.tvd* jt.BttriJM 
• * * ■ il. Ulcbori ilbialcmim gc^uAfNiii Utionlirt. b^ionbui ncmn; "» vircnchu* fr« 
|»*«C^i^' "** *n Elkborw dbui htmina maior cl mollioT ft/i. rfirt, c#J, 7/' debet* ■» - 
Mro-nibcTHe/.r ///, # w , FJkbonim fire Vcntntm dbuni fulvo colore C**m t ff,st*. tmf 

** ** KHPV' 1 "'g 1 ?*"*' tf */ «flf : j;4 + Ildkborum dbum Beribi» atro^ robent bus prtteii^ 
•a 1 
as: 

l^mtwt 

-:: 

SB 
'■'iv (.'... l'(iw» lorn, lil.iij. tat. 

I.iij. VnurmilWt mo- ritrwe *>««.,/. V<f»»um (lore fcmic into hof. ill- 

:<a(!«HDli4i<nen(t(in, WBi<»<W ?S^^ 
M lift, mc6o«q »« (urnilAttK WSSSm- 1 ro 1 ri^cnfiiB: nnr.- ■■*■ i& V* pvparctm , cipiafM c« k ei 

***** ftccio ^ II, pro^*-«, pl u ri*i merh- 

■"'i? 1 >r«*Byn 12^^: lu lomuvs ^i^ 


;■ 1 ?■* ■■■!.. j .. HA\HtNVS ... ... 

pot* MUaT^o, qom ^p^ h-iB ^ (n ^; ffl [lit r^T|f?>cKoie, MKig*?*!, 
irt cut*, Mf t<d Ma hrta SRg uv 
Sinn up»r(^(hn. 2CM tfo s ■ B?, V*Vm«^U. umiuimttKoflrtin>| pr<S^t Mno ■dftnoc**! rtl. 
ll^iwaf »«»*•<■ fre^n no. L& II. 1 fc invitcm difritft* 

m*Aim**artumktiwr. Diffoc-iiJwmtiwtei™^ 
4»e «it*m contiini obbvitj <iut4e« eft noo Totem 

ctftor^TOUifi tfi*m in t«[tUbont i t i.ut porter jor wiori 

(pievictn"irthPt(ump^tmnir l HFnK«f rot* Term* toafurnc- 
fscriorit, <Jnm tHJpriotil vi< tn^uK f w£ <n*Cw> 

f/1* H>Ai'f »i«w j nam jutan A tV*pl iru^ntiota 
l*i ktnfcfrt flora* mmindo, dUpofitio Ar* , 

ttfcreiutitii nhi^uoi. riejuc a »kf>ipcont&« 

K«C el fi(uiii tarttqve tiv^ttii teeto eolbH pttcf L ft io- 

plr futvr^Vc nun^iiim t*iiimm t ltd em* rij^jji fu 

■ DO] JONjt* I optima rtdexur ctdciMie nuta* 
l.08KUVM t CLvSlVMi PARKuSoSvMl 

rpccic(amnbocumkoocm liilit foUn WfchV- 

SSL mL^^!? ^V" **»* ' *"*« «•* »•*• 
: I";* Mti l»c« QMi | mi* l -* r . n mttt Of* 

JK 8 a ^« ««*&** £<*)rt; ftriftim* &tb 
ff»i N Jtiwr ^fl^^^^: cc*J$(t rjrjjfn , ifai jm<. 

I? - 

' pvrfwmt lit, |j ]uidp<> cr. 4*kn«4lOOf putt 
Inter BCTMiquc fpcJrm nullum tMuJ vticftfrjcic 
i rt.it et fl'H-.i ^o! * pc;rnOum^ hl'vipic fceGn in 
UnbuoJcrn icon oia: Sjubui batocti ^otori. 
Ah jIik rr^rj deS^lriftnc*n uin?iqu« frt* 
tdm eiT<ctjn(M i^tctu c^ ichlloa* imfi i^ioiu*, 
- v*t tt UfMjuc fpMri copivfc ifl AulUi* f^r.m« ^re- 
/MircfCt^ttJmtaobftfWtt, Ut rolK»r#*n Jitfcr cnf ii 
ihlM-™ ** Ui wmpenmn ^<C, fed cotw<m flri* tnui 

w fWpriMMibiruibtduin&iificti vvcmu«i pa load* 

.^.•ntfPf:i:.ocum cvcnrvntibiu tcrKfUum, politri^^ vfr 

ir9*u*fjtxtni» Wiu^uc^ pcv^tvcm fuovcntiim onvuDo 

cjfcrir. porro pftnrii (pcHn f-jpwm fppff* 
jM MtmfJunefC, dui fl ,i tartiort-a 4 

»fWu<| mko> fRt<r<i rr. .iaj t^tv- 

** (ukidff=tvn | qrnici WBNMANNl firu^* 

fft Kjfcnm plane *Jii**^n^i) (tie qnim Ut 

ffi^t ijvcK t bu.ijuc uo4tmnoMwI b> fr^mc^ti &oui* 

™ t ^^^ i » l »P"*'«nv''\>ti(niin tJ^v^^ lum in 
4* L itvktu»plini v ^p i0Vc ^ c t ia*iitvJ«-mC'LV' 
i»tt«rSft M , S^<»jI «*i hr »(4r it-Kfl <thftt < ^t 
•rv Itaai bj« arm total ftm fnn dnNrtt u«atec^. 

ja W* e«N Nt 34ni(M ftm . B» M>rr >-Ur^f u ar.NiTI 

i 1 " 1 ^ » ' T ^ n *i* il4<r ■* frafcttm Sown -> Ml 
Ut J«Nw im aiv mo iinNin rtftc T^l*Hiuun.< Wf.> Kl ia:i| 
Nwm ana itiwn*n , fwcm vir tikfia 4* &<t QJthNb^ «• 

;<::<r u o<iinTfiir>ic*arw4(n*crtrim«4Miirf« Kt:. ES 
ML«<ct4tL>B<r Wif[fr t4 tb«ir i«4r mitH SfJnM r )fcU 
flWi (n*yt «, Tjj(t« koto xr .fffi^* str trwq S3 
H W« MrVHMctn fdHcnai Crr*« to.Tt.iffr Sjik ^ 

wf u4 vwr tic frft&jrih-CT KtafrfifriB aU r^an MiiM 
ftp*: M f^r Nr etw* M dfln Xrt «fa|r.f ttri nirfTtm 

fHT*0 CKfTf i.tt Mcf 0!*l 4trJn (i^t ":* *♦£* f*&Lf t**nt 

^* N- b MMa *i^jiUf.isi#iKr:fiifltrNiV,-| 1^ fht&tx) im tco tcr jR-ttfTi flfati uut MMaUiS »i* **** nr *af Kff *tct ■£ war ^y/- \V hue Ditn&y, l->«ciridlt. N-/f* IKmmu blu^o. /m/, l>int(no banco. <7^ Ditum WUr<k\ 
Est, Witte Diptamum , friscinclU. fti&ocfie 

i Dec fcrmc pctlci metiuniur iltirodJncffi: toSme 
widk • ttom rubfi, uicenlmn &oJoirc(>c* wiSpontc mfcttur in varlb locisGJlix atqi»e CJer- 

ijEp*** In Anglia vcro pl-mitur in horti*, ubi Jo* 

^ imitqoc | Jius tlem ^rovocam. 

. >| * llil * cor ttqtic caput conforurc crctliiur; re* 

BpHf tdipi ttque vcocno; in mjJTgmi&cxmtigio* 

,tmotbii uuliscra*iliibatir t ikut & lacpicpliiitiB- 

JrJJ'PJJ *tMibu*. Rerent ^uoque obftrutfionc. 

^JtofttkiKum mcafuim proniovet. Im^cijimr Aquim 

Jeptk^niEhfrucitrm , Paivcrcui bt>crantcni 

ftpticum l»ar«cUl Mil man fiiri>ri'UnO 0«avbf)llr# 


a. Won finM ^n itil& afl wtftbt^rtWi Orffn 

ifltfnW*irifn4fpflar" 
j* !S«c 3Sur|<l h 

fie m b£r triigf* ua^ cnjccdinNTi XrairTrcirtn. ftaalfii 

J>iubi5. i^if irtiflmC t>ic 3tfr|lcr|fuMm ccr ??Mtict 
tuft irtitc ^f^cn Katuau«i. »*i tmmi w«« HtwAf 
fct^nNnCom^Uu: Aijxu AwtrnkjA Thehtcala 
Fulv. Ubcram.EmpL Stipticum Ptracclii. tb* /'J. 4J. .^«/j. *§t* Smb. L 

.. A>;* *>*v, LmJvvJ mi^. teUtkcni, 7*. 

* MAI, *>PKC. n;;i .iiim loco ururmia tattcnot ohnu (t.vj. iaf/. '/«, i\ D^unnum tlbum c - 0:;. 

»t jj#, ?*4,C*m.if 4? j. Diclimnut twji* >****-$£, uL*m*.H.Cttf*t*> t k9j. 4t*.U r Mb**J.7fa 

tmil RutJF.jif. DicliiuujiviiL4rii7>^ 1 i7. Ibdamiui* rJbutvuIgo. five rrj\itvc4JtC.#< //*, -jj 4 

crcticutn Cw/*W» 7bt*n.4. l T oTcmooii«n t Frixtnclh 7j*. «. 77/. Fr«xij-IU CifJl «jf. **- -^ 

i#.J>«4f §4*.<fo-'*4f-r*rk.f'4vs4.jrt.fci m HiJI*Qx.UL+i*.S,MU*i. t.fy. t ; H. E)9* ?***. 

'.£'*•.***'*• ffc *• 7**r**+ j *•&**. Mt A *t4.Grtfh t !.***• tt*lt.$*t. FtixtnclU Corji. t n Trtgjan 

wvji* /A , f , ^#, Frnxinclh oHicinn Utdifflnuv /. B, ill 4*4, iUi- A rf#/. Fraxindfci ^ UkUmnm tlbm 

^ m *"/?*'*'• FrajLnrtliiWcnibroH^fl. /. ij. Ffsxinctij Korc nibro ieupjrpureoJ/r-r.A. imJ*4S* 

iotinrc hirvi matOe & minoc. lutfoln & an^uitiipUi A>^«v t #7. 

tmUiia fK^iti (t^cmLni^crubfoti«<hitn Sinn- WifSiKn virnuli ciw «**'«» 'Wurr* Hcjrr UrtfM 

winHmfi tf1 ujLbSi b k» v RiaMpin| e ft v non- «inct J* Mc^bn JAfN «cfiinNib ivif flM M tWfttfiAf 

-v«w. feiftmv omxo tZtiuLioftm, vti mm Kwi.mtMrt, f.s»&na jUijM ki( Hci^c, it« *j{$f Ltfrtf 

'"■'*** L -*» l tu*pf«nwiuMima»5 i .i-t i 10- u,ftn. fifiTlt. filflcUrt, Rfi^r pit «i* »Pfcf.4« UNa % ** I- 

I to-ll. 

EM* 

51 • 
pnt Wia» nh to t«Nt* fig. Knjgfifcj 


cr end. *.h »n (AvMictcZr 
4 5 ... «*--"«?^, wato 

fat tu ectsa w* ba **itf*M*«* <* '** ** *«* * ttl 


Mrtftf *« MOW ft»a tMillliM^SfTfL 

icumpfrjinfra HKCtrnf, fi(.ij eatfilj* ' 
. »»pcniur , v l n _ 

ncuM Vvro«rbU!^Q4intr«ro. in qutfr-itiiim lamcn 
Himtridii viMibu*, fKCfton in trtmctcrio tfM ' 
quondiCD (Opiofc provenieb*. fed teoipoiii 
pciutvf crttliciti eft. Mcnftl"- : 
7 Annumerttur hcrbrt vufr -.:>■ loci, 
trtaa 

unto ftoref. fie- ante uqoc fctthifiRcnte giudea* 
id Iwron iatcrtitiomoi Icrotuf* commend* rar, 
Emetft. */.¥oc«rtquia^*niLc<)pirdu^ qux 
iimfcai 111 pipiIu>ocm ck^nttTLmx tWmx j cxmu- 
tkL AULSl UJfconira t*b, 10. grifrr; *Icm inter 9Mt< to ttti<n r w 

vf* mxb5 crttrrin in jpefffr Wcbm tuf tar 
i f .;-:, I'US'rnutifluwtmw- Okfiqi 

I. ?Ranrfdtf<tt*iHiKr PK^H^ftW 
titt trwfncittf u*d tupramufttftfr €«& 
rt mrfr Mbita* gciutat tn tfocs {$«& 
<ta tf*r ?IWtrif( D<r fttifrmf in h» 

Kk StMrehg Ji.TwrttcnflnMatc 

G« Al J>IM MtorumMton tab. j& 

4. SOM GDf* Crocitci /W. t^7#- M/tb. fJ. -^* i##* ^*'« ";. HrtrA /fi #, T*fruX 
jw, «;. wr ^. //:. /. jj/. #, X/iWi. r& Gitam /jw». o. of. #7* i.). ij$< MA #/*- «". * r «»* 

<:;J!r-rn *'.-%J, . it. it* 

X. SOM SPEC CnKUIrt hcrfei O/T jjj ^rft j#j Cnxuta <Vr. n*j. X41 a -Wi j)* «| £M 
Cnxittt bcrauriA TfctS. i#- Cnjo«t» tlcrc hrtco H**tb. /*J. #. Crucnta nnoor i*<^. jr. n#- CiMBi 
ri» t**k $»** Nttfl* IIL t. Cruturt hiKutt C ^, ^/«. ji/. H'/. Ox» ///. jj/. S* IX* t. n- 1 *. T*i 
t*ff- 1 . l> i\ *;. Ku£ #| t Crucku bKuu btiiola rivrc tutctilo a>a», //, Crutba G**oof* 
H$tt t *u I GtKI fccusalam ecotrt Tf-g. «#t« Giftium lu^okum CtvkmU qiiNKittkm ftan im < 
///• fit* GUion Tmr mr* Hfri*M /. // t *. ft CiiUum t oliii qxuttron , flofeuli* in tlb conferta i*» t 

i#, X7. tQ, tl*& 4#i tVtthtiuL i) f 

■uatfiBMihc niturrt , fa. /, tl'i 1 f*^t mtchcxi f. poHeno- 
ti* /_ littriJi, /. fspmori oi«i qtdvof flMBaiTiiii t 1. nn li iq 
m^nhuAH *jib * ft. 7. f. wftjlkm in twmtft A mO« m> 

ftHJtii ftnttbut mituivn m iA^ni(iidA( wjih « <u ai< 
SSSBJ*' ^^ *fcc*cOn*Lw«|**; nMncn « Aflft, 

IlMOpctMrHi«ii«t t q*cd*JS«ed0c™. *< t ? f< »n ^ ■ ^tuj. KVIlflUl » CnMiaam irftfr^ <t lUrm ^-. I. i. 1*. Ub ivi* Mi W**»** 
flfr, tv*jWt(*n w:i Nt W«tt <t**tf* ,*<** 
V(HMt fir. 1. tka thtatfJ «fH<W ti MM«f 
]. (iw 7(ic< »m m wrNr* ftnf4t. + *» « 
»w t« e«tr ' -m Nt cm m »ei**«5f~ 
«rrtfr i %;. 1* Mf pAiWin inKt ■«■ 

tmtHf^r fi<-- 9 Ccfttafff JufftflCiaO 

f>*T»rht<f ftrclf. Tvt: PrfNn ti t-ttfr^ 

N'-tm ;,* f -. LTlh - :> r:''!': '.■^-ri- 
ll viOc-jKi'Vrt, »(iJ>rc i<» S«ko>*" p l"2 

friVr brr 3»t(ktaL »\SS£S^sL \t\ 5? 01 : t ~ dum fmn - -■ ^^ pc"i' «* "*n?fflffl ,«" u2 f^ 1 " 1 ^ !"?"' • p** f ™* j ™ <w 
' V"' ; ""„ k,c '#9' wi " aijfccMi 1 « i -. 

r n i»^^ lvii&mcnft!kU ' 0floi «' *-*• 

*wni. vMm com irtcn.x & Sfl -JS 

wt.. Ik*,*!,. p, u (un , * Bc « p „ ,;'•* ^ nMHn I'll ,yiuajt rpiiw?*/ i«» v** ^ (ttlgljti J 
W*WiJHtr'ti^fun*tUrai*uyarW ¥ 0^. t 
x ^^*T^^^^Mln5GJL^f^l, «*r»' N,> 
jrucrjt tw^ pq irn flunp* . ^-m 1 ** 

C*!u^ii, mt cm* to(Sw»<^ v ^J"'i 

vn& ^ucftr qfnctT<4 w<^ *•* p iS3* t ^ 
Aqut intincphrrtic* O^Cccnm^^^ S3 


1 >i 
I 


vflU CSS. Frtgtrii «*/. A **p* Mttb*t.$m.*s4±ftM *, ft Hmb. IM t Sm *t*f. i*# ( JM». 
J*. xV- W* «; '***■ '■ '* ** * **** c * "" *** ^ "* "•* J * J * ***■* "■ "- *r*w, 
■''• vou SPKC I. tHjii <W HA *7/. Fragum. Trifolaim fragifaum 7**% «. rt; t Fwi fa^ta p* 

S m//^. I '** #*■ " 4 * ^«g»i* * *«5* £W - *?*•***< H *«- Grr. «J. Fragaria major & minor 
Tkfiti Frtttrit Acre alb* «'» /**• »*■ tiwg*ntinKlu, quctn Ingum voca&t, rubcntc Gtffc /far/ 

</* ErKirii icrcrwrraga rubra/. J, M /#«■. Frmni tjiwltro //. Ox. IK Sttf. lLt*t. i,.fi *. //,yf 
* t. VnSri* frfvdlrii vcl monuna Cam ty . ?*f* l-ragana vulgarn C o\ j**. ,j6. JW^. W | t /*; 0x t y/, 

a U*rii *fi* **&< lit*!**./** **'*. /• #1- ^* rf ■/*• Frtgana folio moll* viiidi. tWre aft» (impW 
iiX* MfVi> n*ro w<* fucculcmo oiloraio, in tfhoo (crael fnatlifm A>*w. /#, r'rtguii tWtlfa mattM 

fflTW. '"■ ** w- «•* "J- WorOfoat Mf, ^ ** 

^; . - - H* Ftearu rtorc pleno JWf. FT A*r *7#. *•*•; i#i. Fr^ini fratlii rotundo faiviiiiaio, Ho* 
•itoti/U*'' JtMfiLJp*. B*rb* J, 4 j, Fragarii Itibo diofli viridt Horc albo duplicc frnili fr&* t t*i'* 

I W G^^W**P u «*'° , ^ff™* njm *F*** imci ^ fc^"**" ^*» Cl fl< Ai^o^i bi{*rn r*xe. It] ttt trrte-qfr 
j^fttfii*^ MM APL'MtlU LvblaibuM, qv fim «™J tujc* HWW tiaMnttt fi^C: on*** {Uc^h ;<;* 

j-; r" ;.:■'. u r. AJ t;.;.l r A IL pctttflc« M MN, 

p j , -.,.-". . Ill ' ■ ■ ]J U' ■■ Iru-ffK^lir- ^ 

jLini. !ti. & nJpia fr^ncit M^tur not mvKifirt. 
kpia tan j<ft:*pci*>« ddlnbito iln*, p»^li* N*«|«caiiHi 

fciaik fi, '• -♦ r«pr*G*<j(yr Am i fi^te infwn^ y. p<>* 
BKriaintiW. 4. rtrtiulitw Jll&fiirt , %M *, (upti 

(j P ti flBAiiit/bt, rtctpuculi^ 


&£* P Mn ( j,: h t Hi. m* obn&o n Hn Mb VmJiv 

Nttl. AlirqKririf(4i # t» cNt N4t<fi*:fiQi^ =;b alw Irt 
t^n Wrtrt, ). WO Sntra Bit |f« n^«, +* ttr* t« tirtf 

AMiB<n<if6t i 4tn f «l»«>MI'tvcfUtitk«s MfKloVa a 
BP^ eb tuK |iiLii]i ctiMuca, c r c. (vim fltmtm, Im Xr 
#Wrt Uiiwvtituh tmtu*; fit j <if#<intt 'in «s*rfen- 

Ntfrf in taitohoer^Krar^rcTPWft; fi(. ** n. Dk jrt< 

•Iit4 l*. hi »c%sf tittili ut* ^ NT pifaltanim 0C*t fivyVram 

Icstth^u tic^iwi^ Flrifc aTu*i**;<t n!r>; fi^ i« . tf) ens |»r:|^ tJAr* in nflinb^tr ul* && if.a nnutftff eri* ■r^irmitat; ft f.^ Hi cvn tt^j** |ierfiftic«( *, */- *j* Aem itaioltUf fg *j- 
Pilmir n"ih ^ — fc """ ippitct; .**, *. tdrca 


TAB. 7$. Ltr. Rof* robm , Rofi finj, Rofa Hniflimt cfikiiufum* C^>" 
,Vf-*. Jag. Rtti Rofr, Vckct Rofc, //i?.Kfil«, /#«/.Kca.6*i Roficr 
i. Scirp* RoLtrum rubr*rum mtnor di qium iISi* 

nm & Difmiccmrum , prdofi quoquc llorum minm 

fact acuknti: Folii gnmioct viridituc & nora cue- 

qmo cc4*< nitcm 
i OtASi in harm, mcflTc autcm Junlo «qiK Jli* 

blorotgrt 

j |. Ro6 n;br* prw rct^uh rvlirum ™«wrlbus tin- 

jin lUJlri^cmli iSmrtc pdkt; medcror CJurrhn, 

mfontt flixTivhum, cohibct vomrtum, friht tuiUm 

llncnb j% hurooriUrt |>ro\tnictncm, tm^dir cnim 

f.- ■ ', a .res; jinnii-l* infimul phrhificii SB *. 

"■imtbcrtllutc^^MoqiKid tortltllil icrcrjrl Vrx* 

^rtn^rin c^iciAit ex ha tionbin ftqucrtii: Kqu* 
nttf. ^napL, confen^ rofirura* Ikabarum rofttum. 
fr* e ftfu f»«w. mcl rot irum, okum roC*rum , ua 
E*-*^ rcutLMii , uucluf * io<iruni. St fpec. truiuL 
ruu t ^/ Kiii Roftii. 

t. £wvrr ntcfttt ^JfraL 1 * i(J ItfiiiCT fit* &*r ^Stcn 
cNt nvth E>fr $a»4i'cflKr ^irti; ti* Wlutnm babm 
our iwnt^f 5w*<la tin 'SiitU, t« ^5LJtfr f^ftta^ 
flrwi, lit ?lumfn btflfarmfflnrccK 

a. 4* tK<ptf m tci 0Jmn un& Nu5* im 3ima u^ 

j. SW rcih* iSflfc iR ind* jufcmwn jichni&cW cii 
cia* ven Ntyn oWrni ?lnnj, unb dhu h.ui f\< fur fcht 
nrai&tflAitoSrrfnfrrtf ^lu$r. C^iU.fdffnCtii 

Nrftltci t^ctitfnfci wttia^frl, utft »3^ ^wi 4^ini ??Ui 
p<q in Mr ®<6WnP^d>r. &«4< Mm w4 fWA^w 

(6« fur ^Kf iftJrro©, 3* e« ^tpc(l>«f« wirfi MrouJ 
Uraf<l Aqua roiirum (implex, <onicrva rouruca, Uo 
liururn r*lttuR>» Aruput c rotU Uctii, rnrlroQrutn, . >mpyi c : 

nun. ui* ipctici nrouMticv roUOc 
. m«, **tN. fid tab. I* no, 4* . 

* HttL SPF,C Rofa intenfe r«b<«i fimpkcx vd pknfc quim vulgo phtrmacop«i vociat fifttm Ctni. /to7. 
"I* Hoii UUk Here limpUi robro, Roia Km //. ft#* «»*. « '. *. ^ i- Ro& rubra iKthanna OiO* 

arnrta* ? T *. /A ** «. 4- KOtt fiis, TkL ub. •»■■*». '*** /^#. WL ff«Mi tmsrtfum. Kof* rubr* v feu Ibmcn fxtiki^tum. 


Kc<t» im crtciiui k^uum dim vnty* pil^io t A-/* 
■ nnajUH r^i- jyy^, fcu fktmtm pMowvPi I Bj 
_h_ IJ - m ft >Im Craafdrrrutum i id ifuni (U in pturi?T>ii 
*■■» flji"_i« petti* u ptjniJE Imwrtint^tplKAMurtA.'* 

ni^ ^^t O"" *P" f™ HoouTui vogHui inAf 
>ef^ ' ^T **'" ll * m,J »iiim» lumtfium pjfte a xjSt *p* 
■«=Uoftun + - l 4 m ^ , n ca!tc«m^ & flifcirwn f^U*- Hftqrttun- rV^*o«3tn»i*^in»**OC* 

u, . _J «frtc«M< ■Mmw w« wnw f Si.VJ?! 
vm:(ll» H&4. tin ***nNtlrt antnMOMi Wsawi^K-irlftO 

W.*;fi^'-t tin* 

nm iHm 
I 1 i Iff K-t*% naaNnjt HT 
MrcjiMf KT luininnni Mfl , tms2&ISBi£&£ 


kp* ic F*? !. , 

^6 <•*< **** libcrJOT. 

.-7. * :.... — ■ :«n«**i &!•**-'- 

-1 1 U^. l^LarWt-tf Nm» *•***« 9»*ktf« tu a*4ii*ei£ l 
pfl (ami™, wn tm !*a.?.f-i<t<a«aa«Q9! 

tr.r, Nonmb <di(. itt^P. m, ^ «£■ Jil 

Oft **f- M- «^ PWrrifo* »i*,*|S*} 
*~r. f j* Alt Wl*(T StttW W** *Ita ITMB. Si! 


"'I'tiWe . Common Milk Unfile if*/. Unto *l*l Uttc, Scocdioo buuca G*L Chwdoa a p^i © ! C*;ilrt 7*i«H*i"n*r «l q^Kuor vcl quinque pe- 
des Mttvindiutcftl*giKaa«te«^*aia*cdi»4fp<t- 

ft, Bona tow purpura. 

». KcpCTiiur f*piJ* >o !££«««• a « id ™rgi- 
jib* »m>r\*m ■ k mctifc Jumo rtwrt- 

*, Gtudct c*dem t Qitf C*rduus bciKdictn* , vi«u- 
te, wolo ttmeo debtor*. Cckbratur fam^u»m 
(p*oticum i« pkurrtKkt prxopw cmoWi*> Tui Te- 
: ,■ .-. Prttm* in idcro t edeuk Colore, atquc tbc pun urfart, 

a. €* w"rt *fr*rt fluf Sltjtmi nb at ta d 

h&tf^&ff flq"ur*>cn, NuNtmSw^ 

l. JjifK 2»S*t !»*< ^«*« 3w^a»tSa^ 
duo bcnciiido, aUcui in rtmi* gtn^cn^;^ 

rMoKt ft* fili an fpccihi-um m SiittiUi, 
b*rt he >?W* flu* Nm e^aiwm. &(«ttte 
It* in Drr witfu^t, DontStaa, attar tli-im,flcwfJ aftvi UmiUl 4< Nwnart *P*1 &*£&* [unj to* Unn*. 
4, NOM <iES» Cinluut I*/-/- *$9.$9*.Mnh. 4***3* '*+• *«•- **»» H<*xhl*d>4* rrtv,L:i^ 

*#/. MtriiM J>Jf. 7*5kt)buiii V*i*\ a. Al.ttril.** i?*t*p. J7i. //4tf #/*. 

t. SOM. SllvC/Spim albi horwnfn A«*/. fl Oumslcon ilbui 
I clvlf.ild ^'»H«/i // 7f . C*rduu» ilbo* />/i. //i. +/• Csrdmm Utttmi CAm. £p. 44h Ciritws ^cc 
DU r*/. Cudout NUriiiuu feu hc\cm Ta*. M, 4g*, Ctfduoi MariAnw leu litleii micduMtoJI 
///. ;j. <^rduut Mirue 7/j/. if**Cfr ttft* Mai. A ftt,3f** tt». Httfl* A 7* Orduu* Mira »u{n^ 
f;*. Cirdum Manx vul^d^lu*, foliit Ittif, miculik Jiilm cv/*. *tf^/# J/'. /• Ctrdwt *&»<«•> 
tui Tjfaril C k\p*. ft*. H* Ok. UL us- 1. A'// A j*./. *. Tt-ro. **j. *■//- #/*- SM *^«1 
(/* Carduui *lt«s macub* notttus vul^m, t\in Ordum Itftcus Kr*fi /oi. **. Ctrdu* qfraqp 
imbriiito tptnoiOt febi* fptnobi tnicuUitt fmuitii ^libnt t fiurc m fuRisutitediicrcto, fcmineoMj 
7J. CtrrfuiK ^tumif c**>cioii tmrgirtcA »p<cc fpinolb Ijk* /t.c i;. ni. K*j. ijj t tVMi#KA.i**^ 
CinSjus Mir»7 & hcicu* , Lc\tccraphti Hiiili i <^ ^f. //. ^, Silybum dbii mnoil \ ncutuoi lwj*p 
P*ri m A&, r*ri£*% trUif- *r** *#/< FAttf j$> Sihbum ncna fdiomm ilb4 /£f^ #/#. ^« •*-•• iK^lVi 4* t 4 c«r«H« u***» Miiih. l+^ftoyta 
fnHi iKih^ii iHirtt pftfliAiii A* rTcnti d^itmnvsk Omnri 

cum iKfr*« kmi6ui Ltn pcnKbi A rciticslkir ^Mum, 
kt^* L fl:£.iili. «. <i1n folioOfi, f . rr<rptJ^'vfT*f \- pTKfnU 
a&te!iM iKcftr t=pii-to (> ubl ^ corotli, #. 

lti am tnaatnm tbec J t J. pjppui l.on< 

; L "» * ** '^ H'tC "*■ M- J '■ ■- .1 :r!TC;rJ 


mm ram fl>Cjib elS^S^'^TO' ^W"*™**-*-. %- »■ Iti |cN<n# b*ffl rpif R«wti M ^Etit:fT.Mt«#*9j 

t*n hnfflRi K* £*mnl» fig. 4 ft* fffrwj™^ 
55. *. iton MftlN KitfinVit, ^tt*^" wfc^J 

Nl flimrtuim aJftH rt« *£KKp h- w ff .Ml* if ?r«4Tua, Nc Vlumffl M«K -*--* p^ ttlofc_ ess 

... r .x.r <M 


rJEonr, dftliptm, ape- 
"MM in hntm in m- S ^ Want d*«* : "-* ™ -•« - 

** ^wAMfil McAninor^ ^"■;av,,U 

^ * ««wr, vim lub<t MmhcMcm ft i ttral>ratcm A vul* J H^X^t 5nf- r4rrf fiiviAtcnnim* Vcititurau- f^i* 1 
^ hctbwtim Rcneribn*- 
jr*/ f J. „%*• « "■ **^ "*• **• " Bt€fh - tl *' tnrt iirNm tit <^ntff|fir. gu Mcfftn Cr£< tcaM 
f»c in fwhKn £4ct|<m wd ftw&tto ItonAtfafli be* 
CnfftJrtuMim un& alcrto 3rtci Pa CMAttuqiai a** 
NMf. 3>a* fKrlctftt* Wafter, frfl*^ Metro y:ait, 

ra^iu^<^<lirtrel^^l«lL(t<n&^^^wlt^lmt)^^*■^lt<1Jrcv 

bk aqr^ax wtt> iMdmubU gtifnitc ^pififtn fuki&M, 

Sit b<rmc&Kbl«$ttr< iwE>ren«nytiH^tl> a<iKtt* 
mi ; Doctor MLT FEI Aicbc it* Ero^t^niniSivl t *rtL 
Ni.\J.f<flclfld»jt: fit|tBMrtr3yK«flnt«nittfcnflr4* 

1: ■ : : V t: .. i : it. 


4fr/£-. ft 
fehflo&yJn luteii vuteo TriM Ctf ***. I>m "rbwi iter*. m*j. tU*. f/ /#j ; Mdtfew llgrf. 

**' iiVi-iiflKii-i***-«-*I*M*U*«Gcrii*wici floiv Uto M £t& -«»■ O. X t t. //. /< *• Mtfctow* of ; 

_ .. £™<Gff««W« C #,//•• Jjr. T*^p, 4*7. /-/?• '/'* «•* "f- Mcitew &«ko(i la<c* vulRini vd 

S 1 * Smicn *W*- ff- "■ McUotui tvlgwU Crr. w*/, r^t j.»- to. 1 #/« i;-. hi. Mehteuj *jlgjrw 

Tai^r fW it*- Mditowi liliculu pemkmibuft «i*rai kite* mlgmi oftooarwiti W.cur* it. $<&*lit* 

"S t7rMclS^» Wionwi pinnis ciWorigii crtnttii^ fiwc p«*o luwo !wnn>Itich»co, Ununc mitormi iwto 

V TT . - II. TriMSuai odoruum (ire MclJont >ul 6 tm «m <mUjf f.M.il j7#-TOoh«n odorv 
tIv MfaMclilotii* trutirtjfaciwJkli m*)*>f 1^. ox, //./• *•#* L«Mt rylvdtm »fenbtB cmij!^ ■ W- *g- }^ 
"' "'««¥** flan dbftiifc if./*;. Mdiloii»ctotiii»Ki^.«-i.Mdilot« 

*^^ Kt«f. /M. Mdilow* Jixjiicoft iitifeU Mior IL Ox. ff tit. B>*b- I *** fc!dJ*.tt» libwto pc* 
jbd^i curtiictndMJ* fnijof M Ox. Aft A /-i. **/- i-?kUoti«r«*ltt fpccKtrtorcrfbo C^/far/. ^^ *^ Jgf^! fCUHXi Ln«ut>* *■*■**•* ■-**■*- •■-/* v "-*^» *** 

inU (B Ai&ansretf ;b M^oi^ff ioJfrtntno I. ft II. '4- a 

■ «;fei> •Ami^m (Vpifrtu^ « f* k ltrtenw i t // ^ 

COS** wjfhi, A- '•*!* oHai i. rttfdnum v^iu; fa 4 -f* ■'*" 
i LCmca nw>ft« W**\ PtttpH 

2 t *.NjiM« ttwe#«wi^aW«F*(tti«Nt ?» £+> Garden RidilkfnvilKardto R-d»iX^ ji^Eutno. K*tbc« longt, C*J. Kc- 

■wila ttd* ime cmcci rerfni jlrctldn aaicCwi^ut* 
I 5K« (ict ita m CMrt ra, iw « ia tfta? nob 3^ . Ad trnim prtlum ihitutl:tif m alccndii ciutt^ lo* 

fc ' bfire v ji J j , flore* intcrrfum purpurei font , 

■*rto« tlbt cum runri fingulorum pcwl^moi mi- 

OH 

i- Scrim* in bonis , menfe Mjjo aq« Junio flo- !• Htfcrtar Riphanuv inter hcrb» «q« rwli«s 
•*<«", menuantet <kjik tniilcotbuikti , pro* 
■•m unium ^ & centra cituilan Cibulumquc idhi- 

WWbtt fig, 1)t Anrjico idiomitt vcciwrMc*. . 1 0. UVtTCTL«iiM GrjUowTpt, quw 
■*» hn intmihbtu torm mi habere cr**Irti*r. ^ «- rr tmtoM Urai u^^&wlrttH^fc&ae^iu« , ™' 
*^fh!ftA fig, i ,. l«^ flcncitrt fl«jif»Mofc Kri- r/*» ,fNOM.nfeK f bphimiij,/, QrwfttarrVtTlc. will* fl« *ciwr ffldtoh «if Ctt- 
(di iW <^ficn cijk a*Salt*!<n bar ; r# r»(T« Xg* 
g u»Otc«mi (dim wc ^2^*wiUittTflanfl jt« 4 a«* 1 ii §44 V* pSci^jfrE."- K-p!.*ni- UiquU wmibti* torol* bOotulinU* Urn*. K £fM «i. i#;* 


ijjftftn «»mo Mar*™* obucmo 

4./. • P*ic dcmut pdikii ubi f***tr in cofdf«<>i*m re- 
al nit"'*"" ft"**** * *.&r*«™. rffc F; Nj , f" *♦• I ** ir.;%ii^ €,*.•*« N* oN« tttMiftt, fit 3n« ZtaJlWifrtdftffliMt 

Mr mtstoi Ait* rrd:N n±4 to* g{*J» HHaUT^ 

Mr* \V-tbtm wi. owwfcN*, iith^y* 
ir**n nft *a rtcrfl tntmfflrtui ■! ■te lfc '"M 
W[-r*I ttr* <« (tout &*»)<*« mi SfcZS* 
i i p ftttmfi i-i|. i run mmiwJT^i 
Mfl Mr Mrfttn I*f4t ,1*.^ iff TGjrtN ftiftjJni; frff 4 *K* Mtft tk* Hf. h«I 


TAR. |i t 1*1 Krii DunakcM xdpiDkU. <:/»■. Qancnt mhc Q^lft<ti S:ff, S*ert(w-»fe 
A l^dKtL UimiHt Rof*. HA lloiu. //-/. Rou. tf-irf. K»1«- *-'. Krov.ticic Koo*. 

■ Si*frrJKcfmGuau* W i^ n i* .^im v Sivnt<c hcfr<n cine yMwtatd 
mu mil cmsu |ii(fnn *pttTjitfSQiiiitt w»fc Fn*t« hujut ro*« nunc* ckprchcoditur qujm 
illurum, djt»vr timen <)u*i« rubnrvm i folit <otore 
dlico pmrniflco linguocur, flort* firtvubri tppartnt. 
;. Coticur in boni* ( ibupK per iIkjuoi xtttti* 

|. 1W Kttim ro&nxm \cnacr d^in lixtt excrr- 
perilo W-oUk uquc *quoIbt twmom , unilc ciun 
liftntibm thi^quedcbiliom tuiurx horoimbtn. {iau- 
lo utneo fortioribui pcraiilbc purgicutu**, i*p*ut 
dan (blrtiL 

+ VONL CKS. rtd + T*b t oo. 4- 

f t SOM. SPEC Rof* roico (•lore C*fr>, ^rRola inewntu C*».W/. 14 J. Rofi firiri n fcc »] 
lin^ I #7* Rod Pcrixifi^c iocirwu&rfr Hir/, ^;*. Kola Lbmifccoi Lt( 4 t4.ll. jh. ?*Kfr**\ 
Mm it. t4$t t RoU ProvtAciilU five LUmafreoa Grr. ittt m Kul4 Pravincwhi itjajor T*# ir, i#m< 
If%*4 K/i*tt*h t *;-. K^n purp«ei C 5 /f»* ♦//- 7***»< •//. i»^» /j# Roii bonenfttniMi 
bictai 7^ -f. j^t, Hoii rubello iforc m*iorc muttjjtkjtD five pkno , ma:iuu vul^o y I* //. jiHl Ijnffi lc Kaktto t molii iDcnn^ui B i t Aftf. ..It: iw ivnn 


»"K- *t^' I 

^nuKfiffiKvf^^e^-irtmuimiu t^li Ccnrtlolii v»^«i 
«li^K«*iOi»T)«B iwmn *iixr |yr 4t —1 fdift«cHn^ oitw actual fuMo, <Sr fl|l««m 
n * ftl *■ >9P**i ft- 1, hirw fjf^Uuli Uifnrn fwer » W"*A ,w "<t ^'mn (iTdcuhH r^natai^ bii^ in Ut Cr^ao;M?*i»aW***>* 
<i« fM q tit ttxhmn ^^^t niaienn J* to* 
«MI. CMt wUMn M in^nyti Km« 
i*Mf m; A^oltftib 1^ Ki- .. mrftdkMitMttll 
mta^tM Rtfr rirftrMct, |4f uHm |*HiM 

in tifta* 2* QnMi tr<r d^MlMH* *• 

ft** r*tf Mat of*'mt« fMLW w* Nf w 
«ot f»U)c *iua< to* Mr hnmi it*4* »rf 
fBta Hukm Ml ''' i.BMalwfww™; 

**»■?■*« *M K* bff Mft<f tlWfM>**' ,< ? 

M-ir : r^ m«n , Mini fni «!■■ r 

Nr«n KUiiHiihm d hut iA n.*4 p)tl«a> ^ y=Jt 
in m Jjr €*tc f «!•# a^) uriifW' y.fi .i 

j^«m«iMBHHftMMfrf$c*T f « nrm " 

HMcnJSAlNl.hf. f b«rtfr*iM4*< 

TAB, tl-I^/. Piium. cm, ftHfi, i 

tSSjfltwSfteer l» ■WW* *.^«tpK*t«t ft ■rvufllfM him 


apfjftmt o^n^iti viTTeAn 
Lidd i 1 -- 
4-XOM.CENMVum^ , WL Ojr. Oi*. ta ^^Pe*lc f 

ft rot OTi? Mu^ci, u^^ im f^nr i« 
_f - G*f frfr* to* OkWuH tin? Mi- ri^^^-PJSf.l** 1 ■I ^ & Pifcota* Ac** cifidiclo C^/ty. j/*„ 
itatw /W. /J'- -*£«/*•#!*. C*m* Ff it4+JMt m utp K pifufli niinitt ] 7*4 fv« 4#* t l\lum •■3* *1T Pi^na vufe»** panvm jtburn (i« tmnft Jf, £- J/. *#7. rtJi. / //j, Piium in 4r*H cftducum 
-->!/: fo. Pifoni irwnft *WA if* P.lum irvcnfc tniOu dbo T^n. j#* S«th U, 4 * pi- 

trutfu rocundo ilbo t. tf. ** j#i. P&m f**3 m * , V I i- — *^o* iwnHki rhv*_ foliu b«\ Liinium . cramc £ fill tTtff T &MVL ! j i jj" TjTge N«tk. lh&. Ortici mucru. 7/*f. On tea tnwu. Oj*. uroe mcrie **/. Dove Ncikn. G«!iopfi»,rrtkopfi».c^jw.?aub*^((M*?rt<^iclf Amdahl. c^r*****. ^£Hc* 
mocru* /'*W- Onk* 

J[ Ciufc ttop * P^ 1 * ***"' foli * c Di S ro ™** 

Junii icro- 1 ^m ; ' fat ? M wfcff * 

o* ^ (tejxrirur in ftpibui *c dwmcM t 

**Sti ^Oiidim pltnttm hmc id oomif geftcra ukcn 
mu wqtx vukrtri prwkft fhiuum. Viftyicm 

\k& internum fantfuiniirUiXufl] liiten- 

irtiUtdnc crucau «U -*I^ VUWCI 

5<*Bltrt(onftne«c*Ufti 
^t*. irxop«c in m»d l* X**r Cffwl reirt* i. G>o>4f to* , toe 3MJH.T 
fuib Fiitt'elAtus uiti> tue 'JMutaen r«K 

j. GSan fhiDcc fie in £«f co uat> <£tt&.ft<Ti, fie til^ 
Earwig. 

1p 3)«f* Wat)f njfmwi tia*K olf «n 
Jtrnui r !rrf*« ^ r ^!U(^ i|i in aim Sltttn u bejcnDert wciw IWUift mtr torn * KOM CiENXtikopfe A«* L s*7* Afctb. it.fyn* ■rD alien J?>cN T Nn 
tuner Li<b< QMuict, 
tlrin n?e*iL^L 

F*P ( M>VL SPEC L'nici Htfaiki 74*. w. /i^. UctKi Hfr<vlc« Ptnw Trig. *. L*gi. #/#^ Lrttf» XU 
»«ft»taTr4f^. UmcjfrtritU mwimi mf|^Mii«< 7Ut i/*. Lwnwm fMXimuin l)lv«kuna tirtjjuai 
?XX c e: 1 *.*- J|f . (.ikopfii -en Urtict m«ti ff*JC(U iwdiilun* j I# IW. // #* ii»co^lrt vcr* &r. 7*4 titlco- 
ifr^uodi* T/-x *• CiikcnSit trtilim* |)io4cori<tit Tvk* let- A** / /*#. 5>». jj? (>iiVop<i> fcgittmi 
fe^fri IhonotHl* a*£XXXr t GAewfa proccnor t'stidi TpiwM Trt-«. *#/. to£„ »T. B*trK * *** /fr-A 
mLk|^i^suchwr}1vinc4«Jv»/*/^^.Mp **7.Swch)-»f)^«fti**» HiiiUrticAtetbd^ «cmjtcf*tlr^ ;v«K 
<./rtP>W^S«^if<nidaftpium 1 tWcllis nputmibut M Qx> tit* f i**S* Xft* **. f 1*. *< 
'J < rwtourwiiUli^^crricilkii ft rcmot* fpcJctiw h'tbut. lot* .maUnm Kr*m. «. ft Stacb)t Ipita tlo- r i I M krn . fet j* corduii pcoobtii LtH*- ft* Svrt* *>* +*r 

ne A: v^ 
' limit tjui>liUi f A **j. Fa Ll. t, t. *J.U TViirttllnfii m » 
iff 4CfV tti^oawv bei» i*«. In Botn nugditwdti 

, rfB g?«" reotfrfto Trim , ll** aiiud^n^m ttfe^wmi*. ^tit! P . L 1. ■> I- ti* fnP L*"SS 1 ■'' -;t . -» # i«m fiuifetan prorniMTptit . ft. /♦ ft>x* iw- 

!** "*^ •*■ ttp'awtt cwn Juobvi l^gTinhiii kapOf ibw A -<■ 

L" ^™ 1 < l f* lt " 1 *** "jto t. ft q«n*« omul/. 
umJiNiit fa. t r. dip i^Mnof B 

<^^ y»*>ii ft* *» V*c aii m . fctri»* mfrti in in'ini' 1 in mtmtotet »cb. ft(T Nc iitiifrtu wt* M »jhi «(TFJet*- ^D Nl fttPtf M n*# 

^tc ftrtl' * ^^rrt pwe oil* r tstt 6if *Nnnr> on Kt i3?r?«" 

ftc*tn Rtf 4U^ «a Ttfi cMH Itat Ni 7tttr>n ^u^ciJ ciiMf 
f4,t *« "tit Mrf(TlUir*ttttrtA::tTrJ tt-:V«, uVtMff.i. c* 

FNmiiMrtMit. WJrtm A'wrn (jinirtoi 4 MnvOfi 
r* 1L hr flflM vfliWf nr* 1 OKflaurf viumt wtiKX* 
■a fc 4* M> Btf gflft 4 *l«*he , "*-" , m* * ia n^HaWr 

no ■- S<f cojthk Ortn. b b ^w g<tr<i ' ffK N LH iW 

mo iLitfrc d»d fe Ml Kiwi; h t , J. Ditim Nh *\»tb olv 

If^wiMUwnTil-nj-J-i fit- 7. (of Onto »ci ft«* 

«* ^ frrtl t u» ( X <tl Cnttmn KJbltrrT- t» g-ctt '? Jew 

£M|j vWm •<• Win €«Di M«wtoi^[Mri|4fiMritof 
iafteM*i<u«i **'^. *l«^ M^ffm e<if m *rtt«t Cr 

a : Um *»j<* *- p> »*«r w |,f f - *** K*IN» ** Bnp|p bcr, Vcn^ici, Tunic*, Herti Tunicx* (rfra 0W'9limr«> Wc Wm, <Hcit< 
Hletn. Otf«.KMfi:»MW<tfA Clove July Flwtt. pinkc ; r«f. OtvA//^ 
^ Untlci, Gicxnfc Bit, AnjcW. CivlicK bkn.cn . Gmrtte^ blun y& *iW '^r filignocUortviftnt, fioro r a etetwl «n& Winn lu» iiiiiwcoyni" . b« 

Prtflm * ***** Syrupta & Codftm Hem. 

. «M1 rttfV CiraahvlliU fM\ H* H*- MtA * j, 2)i< $Hum«l fa* *cw,a 
uitb wciM w alien aTtt!><tirt f C 
£4ytf* oti( <ttu$m flttrauo^ <£ ^r 
get u»> flntxm awNm , ogb&t i 
ut* ^rtfitrfen. 3n &cn awWa tll 
tajhiewfl D<n <£C|t ts*C'irCoGfm< > 
t. St*, i/s. '/*»"•. J*#. Wr**a. j^ fl 
Tunica X'ff, W< Dti. H w Ihk *£% r- SOU. UK. J- B<conk« iltm atalii. fiwnua ft* V«oii*a COff^.ftrfe * ; RE Hi I < C^ophifan ft* mjk* fimpkx lacuroie rubou ik* ■ r+ U* yoph)Jh» R we 
ViC^siSmNM n*jor ™fe*Er W, "■ **•. CapcvM- honuluoi, ««**, 
' ^-KM homnfo &. //f "'- Ciryophylltn hortenht lim P k* ferw ra ., 0fe t 

rib* foUtituj, fount* t*lvcinh frbomi* (million*, cwullu Cf«W Iiw. K Utf. i .*. Wi q 
«*,. IVMbemi. ??. DuntW floribui fubfoburui, core** a*nm*, iqmmo ulyonu li^i* 

lam MM, » g.^flk* cocoiarw vulpri* ftrivi / ft //A ///. dnvphyKi domcfHd J<^ 
ft. y^.OryophyfcH muitipkx lA. h. 4*'. T-J, *J. »#/- C". /«- Ciry^>JU tloi ai^ 
untc ruh<ni lU f/y» Qryophylliu Mn w**j^ c *■/«• ***• 7 ™^ JJ** Wt °** ; ^/- /<'♦ 

,^rtw*** B«u<»wmi* aJ:;** Citti, l!v« f^*t* vin** 

iirtt iwhtwa A nuplwfci— i ^cAm. NoRrr &£*r* G- 
Amt ^im, ^ui T«ni* Bonak iiUf M«i>co ufu ^ck^rr- 
tiAutft, ■ ^u UiA"<itjim £^uii *oa rufi colore n*b*o Ltd SS btuin fe-l <wm rti- 

u no. L ikJktfj; hn wtiu fpouc lut ftp^jnc *^<^ ^ 
, Ol + iwt Wcttfit aoflvu ^<u4ki cihtt>fuw nc, U, 
irtb iHfuiifTi Nfl i*n. * ft.lt. dip fmplci jlolrWoi. 

irt *^. li ;^mww will, V Mttmohi f(pt t!^ ^ r ,, 
ptuMi ftt*rtcwvi flotkt (rB^ip:»,ati u tUm-« miiT?«i ft JOil-^^^^Ucci**, inBfttcrHfntli ««*»•««»>, klMltaBA SUi »1 M p*&^. tt faKhlftj ♦> MH to 
kp lujniift far* fttiAcwcfTfratatontafcc. 

Jif£4 fl^i at:; dUfxJf fcntf :!ft NJ^m*f Mfl 

jsr 3. Li nb u;rTtc» cu Kc bttbtfq 

:::::6 Ia U\sr\lnt Ki!3n^. ^:;n TAB. K* Zj*. ScropTiulartt 
G 4* nr *?raun ' 3Burj (hu* 

Wucr ^*Swort- ^W.ScK>hiWi** CJA Scre!"ul*irc , 
Knr/d 

i. live plirti tiufci ilit cnfTjom otqL*c khiora 
fjiuTTtSttOfihulirii rlicra. nmotedltt piutioro to Li 
Uoxti font In or* & octjobf bngiunt-i ir.itruai. 
Hjjo* lutcot Ciulc* >c KJi* etiiiii ijjljjjon fMb 
tt, 6cut & flora fociUiorc rubedinc, colortrtiw. 

Crdbt in tectt pthdtribuj & propc pilcuui: tlo- 
frt mcof* junio 

t. LMdaenirindoloribaf «t^uc tumoribu* bxmof- 4<rt« *Jc Siege *!*>/* Siice^KrwjJ* ^ *^ < 
3>i*fc hat Mm un& b^m ^«^' *fl 

l(T und Sffi^/t rod h'fet 
fn abcr Wrr rcit. i j. flj;*n tibm« fit ui €*■"*« *J5 t r fedhaccv contrt fug;<m. 1 ArjnuJoJam^ / f . ikp^tam rcpcrkbitur meJio 

loco lUtrwH^odc SquJhr foccKm t& irtnwor 
4 SOM. GEt Scropbolirii ju tU! 


WArii 

sum 

--.',; 

- ■ 

: ■ Mfa 
- w, 


.w ™ fflJsui bat ftt «tr itrduftm ^™f*i 
HP, 1 Wi'^*k/fc 4»*iiiAto« i#*.Jt«*/.i'.j"- l '''fSi & ^S?'. I ^SIS "S 1 ■'* *^"*^^* '/*> L| 


-^ m 4**. Scrophulim iqwrfci imjor C. M.fim tit. X**\ I ?$± fym. ■ 

-, uii*" r '* r *, ■{* *:.fe ihw ffrf- UU tt* Serophvbn* pduftri* mmm Intuit , etutetltto /*/*. f(. ^ 
:v:j**rtf eJjS^j- folio Gmpkei Urtic*. rtdiec Iibryf* />*». «^. Scropiiultf it fnlm conjoin f x d«- 
-.|rf r- '* 5 7IlS*i rtu^c A rime putiruUtic uuiliN* 1 * 'P Krt termiottit //4l* #i#, ScroptiuUni Joti** i 
^SdSwSU. caofcfcuungyto, r*«mU tcrmittlW^i £,»*. W. iy£ ,„. mm*. W-Se 

; ?**» 

£2 p i |h c f iW« il*nulm« m mi, i * fell >* 


*jJ«ffllc^tU. A|.t «-« 1 * 1 ■*•««; *■/•*- itttlitNitwfvitfi tMt ffrtUfttH *ft hlfttK Fit Ml Nr 
tluNntec'iawLK. i. *. «iiw ?li.tr«MiM»tfrr<tiir4<r^ 

ttm Ttr**r j i* s*ijx * *. b. Nf man «*t* »» ac&titfite 

t>f furfentfK Kr Wirt&i* ft C Pit mm fttfran gcfrnfi nntt 

&(. |, fKnt |[ ?liO* f :* Mr • - . n: :>< r - ^ L t*. .,- 

(iwi^Wr.n. u«fTNnc*ffl rfritrt ftnittttai; ■* 4 tot 
iiHcn itw ho fc* K^mtfl nHiMtMt Cnftnttf it* brai 
Hm f * h* Nr HiW el*i <r;iKrX4)at tafeitU fi,. r t w 

fi, i*. m Nt ?ajn* in ndtrliiNr n» wwtbm: C)*h>t; ftrf. i* «a «<m »W flit <uks Nftotaa 3*ft& * * tt 44 

*rt i- L4/. SmpMtrit mijor vd noditfa ficrid*, C^«-. flr«ft9r«n^n , ■ Sitfrfffl Xwat, Jfl^wr* 
»vd common hro't^y- rowd Fi^nort. /«t ScroioUnt- <r<A GrtnJc ScruUire, btrufuUirt, *4f. " l. Atecodo' hujui pl»« trfcm pcdiboi xqutlis eft, 
rt c^m rriD^cva virMttiatetn obiificnt , Horct i -, - 1 -i- 

i. HvcpUrsi, ob fi^natunm furradirii* in tiw 
■ - :■ br*& £kndufimm tumofibi» omnwm c»rp©ri* pir* 
t«M te^prctipuc fcroftttif. qo« Ai>gli K'*gt £wl iii* 
■Mtoirtritjnivoo4ni t cwrtn»c , ft<liri Wet KmK<! urn 
^j Mrax rfk'nm internum mum externum in tlolo- 
ABLiSShftvvOTh^Limcumoribus* CAUcrolu infu^cr 
utUP *wt^t rcbcttilus inlcrvir. 

U^5nm fig, if. tmit pn reliquti phrti% «itao> 
— i- ijk Scuphukriae fpeticm. fn& 0ra*aru* rf tic 0tum« purFurrofb, 

a. & nJ*fl m -Sxctcii ux^ ©ebufeb, unb HuM in 

^*l / m(er<»^huJ^rfrt^dwrntf^^ft^^u^llIdtalJto 
fti^ftfCkpcttf tttb belcnWrt in Arip|oi, tt*i<t* Dm 
CijtUcM KmpKva cttr C*cAini,4*.Jtr6n!Nit net* 

iu jali* c!5 inucrlt*bcp rtmer^Naftrrr Pfqd:re*l|em tic 
flUlD<ttNT?UxT sm*cn, uc& mwi aua> a frcM^fM 

^if^XfiOThg. if, tfl tm bfebm^nra MfcifkW 

Alter Hctadi s PflatJS(tt aSOMOEN. \[<I. Tib. IS. pnecedentem iw. 4* „„ ^ 

t, SOM-SPtC* 0«(Ttiltnim T'-v- if*. CH™num<um »oda w rwii« wuMt gm ««rr. jj«w #. Ctt* 
tern. towihuUrii malor otHeinuum F-rfi" t*+ "»umrur-f **<• ^ "/. SmfhjMu* J»»M/ "/* 

t kW 1M ir. /*^- 5eTOf\Jiri/«d«c ruberculU cb(« a./. CC&- :Wuliru rn^r 0/- ? i«. <^ft. 
irt im ScroohuUni tmwr W. -. t /;;, Cer. 71- **. i- ?**■ 0* '//•■ X*^ -^/- Scrc^^.* «U 

>Wr. ■, v ,. /-\f a; -^ . r r. / ' / 7c^m. iiU^A^M. in. ScroiJluLm loUo ilm* 
Jt Al^, fi4»«^^Ul\«i^ fiore m-rporeo *tr— . 4 /,ScTo^uiin* lobn oppo^ r«cmo Ktmm* :c-- ■pio* nceran termimli fj*»- -lf*f, ^^i> #•► 
^a ^jiij (iinicultu tee miiutu H* JF. 1 ■ t t^lc ,v rtmii 

'.eUrL <, 4tuo <*rolE frg™*J ft^ecurt* «rc«it »' ■ P - e\ Xn-t. Ten ffiHrVWfcn Fi(. t D. i 1. 1- 1*. , j M, 

r« o^ *<t tttiid l*wif«tt. T^ait nirt foruewt «fr I. 
o« ^fttitt ttn re: rtef« eNi tti*reni m&t, *. to nijii c^ 

r t r* :fi Ut PttWlrtfftHt' L , ' s . . ■ :--t j ■ i ■: r.wtt 

LiLlU C*M'tttf Ne ^*OW*^ e B CHe i»c<n fiit»irr* f(&<nt<, 

S 'ht tat(illw«tfS«t«iMi ^ f.tNnbefc Wt*vHr*h* 

AMU sMMwwwMrttai^l »^f NK*rt ^i*v>k«Dff 
^:tii( A;tt"*(eKn tier flimui*™ c. *,i *r„4. - *. taf 
t<^pe<i^i*efiirXrti''"Trt«Bi r. hrihtui: fir sfcn<ie»* 
tHf€MV»4«Mi fi«*i^flvef€tf^o <n*jntei, %, n. 
mtma ^ 111. dof ffift *t*9tFatet»f ant fartea mb 5*frr» j&Wftieftt" W**Kl- 
A- j. wn floi per r<^«m ifimi fcrmenti d- f *»** 
j <i»iifu;ut ■ fci« ivemi turn ^it^:< ft urumtv* *. 

*•*! fr a upftrti ft*J^4li» mihft, /|, f** 

■ It /f. ** ftm, fi( t 111 (irtii receni tdt4U 
■ttMMgh 


s 5 

I T *?- tt ut. uftoci, c™. OSdrrntfcitM, ffartc*e«W. &«. tw ? r, *%rf-u*. -fe?A Uttkr, Cm en- 
OLmuce,//^. I xchuut. AlfilJ*. Alti<c. f/i/.Utfuc*frf.Uieuf.U*fii»e- tU/Jxttw^ttw^Silig. 
>: Cwliv ad tlbtiMliftem Ji*Qnim vd trium pedum I. S<r etcn^d ™& >■ N* >• 3«> W# w Wit- 

ft. Sc- i- j 
■ :, Srrttur m Honl* t ft pro micac frtiooi* direr- 
' fr t cuim diwrfn incnAbu* floret, 

\ Liftixa br c in t£e«re t commune tcetiricrum in- 
erf \leni.tMi J cltftaroiihOptemperaicilortci*, fit! '\m fe» 
tin, A hufforum icredtoem ciUgiL J&fopcr ori- 
nun cfrt, * bftintiom Ik «£«. Semen Jiclucr 
inter gutcuor minor* icmini frigid* in pbaraiocooo- 
14* rtlcrw* i. Mttflffty 

mm wHm 

fur ipfrCoi. -■wufa«fc Cm Unit uno wnncfirci fet >"W* m.fC*°< tl own NfirtSm ift ra*li mm Nv 3r^Wea f * f *** « 

Jte£ AMtf A* WU h '"■ *"*> A «. **/. 4sT. 7, £**», ft .* ^ E , ' # £-^ 
NOM.SPEC Lkluc* T^if. ,„. Cflty /#4 UOoe* rotund* /«*£*** i*a_» 1-teluci oon caafetu /frtf6. fmd. jt 

it* Dfci ♦«- tAgd* U*. Gt*. i**. f*r± /"- M Ov. //£ //. & f// 

r*l* -A7. f**// ** *7 ** . /. '*f* &er*. t /j t £■;* j, 
ffteW. j». Ucluc* fltirt folio Sctriote Ut. £*+* 

*. *-* . iM*kfr*wnii April |. ■_ * ftH*ui*nin 6*. 
1- 4. p 1- I. R^w ft o m ft. t- * fantaoftuln « aKtxi.l & 

Hi"*fr /./e*ly\*m^erf(ft«itt«i t It fifrmi nuctrii'jb 7 
f . fenvn tfUMiwn in iukh Hi & t.Oi m j^Utfeio^ *, HpfwiS 
if 

& 

Em 

St w 


1. fLec pknu d*ot pedet aTu fdi*t e n i«o viri- 
oUbui ft iplrooontib-*, <Jbi. AUIC m flwibui vrritur 
Art^rtCf^oe*otflrtiS*e»fctunduinc<npuini>f^ 
diUorunt fgkonjm omimenti lua fiiuiffie* ex iito- 
rum r* Jmonc coofttt. 

>- Colitur hare pUnti in hortw j fl j TI | 
Hiipanijr ft mefidMnoJibut Gdiiaefrtiooiui 
le trekfl, & Julio current? floret, 

r« m tMi^Moi ft cikulo. Mafciufc h Z> 
bmc, loeg hufaplim, fofa llefcboraftri vth 
m Spoodjln tgnormibu. ventre fcJcnj Au-^hcs Inoi ■ tvtt ra, 
iiUifpoa- 1. e<t« Cfowi fin^f h« i. m m f hi 

JJ i fin& wn qauien& tunltacrKiS,! 
JJttMcr ^nt<r reifcutn ^ ^licicrmH^* 

w-^ft 2 »•/. * /■ *. A.ffl 'i£fc *S"?j 1 "* Bnn " L-rib. //*«*. w. ... aU-!«< alii. Mp '«l«»«.«x«nwtib.7«.*pa, 0CwA /,<- 5^ 


«V- '"• KV. i.^ nd»( ,, 7 ,^ ffU P*"^"* "«./«/- Acuibu. fcij 1 fioJri bewfi- 1 Utmhi. 


• J ' M:U " ; "'. a;« £ 6,.-. ll - 4lir ;i. 4lf ,. I1 i,.- i fi [ .w.*» MkMo, Qoiiuc&i 

t«<n£nbu* 1 *i«pii-ltnbu fct flore. 

E.-««-^iS£ , ** cr dill- |u ■* althaea, Pulvi* diaJitutx , vngucnwm 

l?M+ SON!. <l£$. AUhx* fui. /, 4et. Mrtk 

**JtkiafA«£ *$*• Matva $M m tf w 
^a/. KOM. SPKC. Malva lylvcHric vet paliiftm aut lbifoi* ///# tmb m Qfttu t*n bcr yv. uj, Tw*. , 7 « to***, /*/ * jvay« r ,>, jr 
/. IlM. o. *,. a/,, **,. //7 . &„. „ # ^ Jj^ /*. Sf 


/. **#. Malva paluftm molli* & incani Jtap** */. Anadtmlrbmahche & ,lih* 
imf.Jii* '/*■ <±m. Ef* **?< Altltca urhririarum /fry? 


« t tona* z>**« -//. /_*a\ /r. #jj. tf*/*. *«■/. /+/. i <r, r . ,,, Ahh ^ t 
-eallibifnn, Jtamalva 7j*\ ft\ 7 #>. Ahh« live tttfmal GilcriCdfiJp.j4i. Atthci .*J ?4p 
74*rn. p?. Bxrb* h J##. Dtff. t++ A kTri r i lj, ( 7N tomcmofis /«*. //, CJ//. /*/. *«. i?f.PPktbfiij t 
I, [%#**. IWw i*lu\* Hlickwc^litfiii ll^urit L ILl. n.rc- 

."^fci UmJWj. j.aUcicanicfioriRij interior, /j. 4m in va- 

H| cor oil) nm* »t-juc orjiiwn intrrrvm cum ftyto j»« Eli 

tubum Lrjnfcuntc in fiiu 1% ordmt E-.biraM t Ibifcuf fmttr /#. At 
va 7. a //. #/^. Ahhri Diofcoridi* & ptinii C. ff. Alcb*a (We incariuto ibvtA, 

MM 


■ 1 I^Uf.fftovmomttimftylodcnuJjtwn^ 

rami »nc nnurjli ippiTcmr 

; j^. /. tttyn iwttioc fc* 

{^!V»< fr 7* **ijk »mfri*r *um cxtok.ti multi&^o (m'^» 
-Wvjmttcroin hi; 6^ur* Jbintcrlori a iliotfo) (Man^i 


:|«Ofc«li wr(til«ntc ; ft. iK wn«fn ex fcminibw foUiciilo ruo 


in hffff AKff Ohf K*T bnlt i|p(f<n, S;. i). ton :;,:;. B.ti. ^■"*rfjdoniomnMJ«,Papa«reoriiicuUtumliittoni. Grrm. .J Vim'? 1 " 1 "*' Yellow. hern- Poppy. //,*. Cetidue- 
-j^. ftiakcaUtrCiouncc, Gouwc. 
^•^ti fljvifunt & Da, Cchoucnha* Ycn^ikJ Us GolomlrtE B*t. Cbelidonia, GouJwoittJ^ Schdkru>% 1 Kcknur ad plana* apcrwntw ac^uc muodifi- 

{ iJt», ilitlJM obftruclioiK* Iknis atquc epatit, eft- 

^^ccotra Jrtcnim atquc fcurbutum irfignc rcmc- 

;*in, Uti^am ipli vimitcm cor rcboramlt & vene* 

S(kEi' l * mwI * ^cl11tc:^< * , ttirBmiinL Infupcr td 
i^^Ttljumum, ciUrrbm, macuUs panno^kveomm, 

^i^tufcs, aiiaquc (corbutica exanthemau depdlco* 

. ^ - 3. TOan {ihbrctf tu ^eIIen f^pf^f^^ tinD • KOM.GES'. Papavcr &y. /. ///. 


Jem 

tn:o pern @4arbc« ^cbrau*r, €ini*i< warn thm fl> 

SWRW MSiS- 9«|rWi* Hi c* Ncnli« ju hj, 
1 aiflErcrn, unt» fc«budf(^n au*f(fcla 5 ju jmbcu 
ChelidooiuTD i««* J;j». jof - XOM ; SftC P*pavcrcornicylatumlmeumChcliaoniadia«ri linn, C\ w Town* 

'J* rrAthfn** itv. vnv'Ki 1 i'ii Ulllui tlfttt* $flf m ft, 

SPliC. Papavcr corniculatum Juteum Chcfidomi dictum jtJi. J™, ^# p . Chelidonia 5^^ / ji* 
Tr*g* i*4. J t b. m, 4S*. **ff- ?t- Chdidoaium mains 7r*r, **7, f**$tLnu D*j A Lk 1# 

•VS Xf: *"*■ * J J/ - r4/ '- I/- Odidoiiium majus omcinarum Wtf. /, /, Chrfidonhioi flore lutco 

itum folio rapacco quifi & pinnato vulgarc A'^jw. jj 
^ ]olli - -*to- w^ **. W- *V. aVl- J»faV«A 1 r*- ChcU. Hon' tfont-Jin pcdunculrt mulbtlori* Unn t It 0// t 
bi lob« fubrotundis faff /*/. 

IExtTT<nixw inu^ibU rimultn taoYvm floow 
Vt? ^-m^i //./. fiu^ui faififopt t ^ T? iuurt fin™ 

^MiMntHi* m fiio, wi c|ui vilva *61«jj / r . |, ^ utritn 

■ kpwjta, j(f. //. ij,ffiTien mtu»BTn in trwurjj c\ JU ;(i 

Wine. C<TcTvmn»on€mw t RAIVMct J uifni(ij«*>^ 
■BttUm UNNiEVM) CVl«Joiteym inter P^^nt 

P»Uljai«n 1 r^ f »n ffrUtlNi W< ^t## dtiUo- 
cfn McnM **pcui ty- U- griftt t«* Caw fee ,, 4 
una b« Vurjrl fo. ii,,jlc itovn (mfrtw^frr WjEar^flnatr, 
f =;:■ j- :ni:i'v.-rtfiG<T:iiTf r :a winur, fi^ j ton to ^<i* 

«ii7" V ^ f ? hnrcn ' * Bb& * *■ *- ft f' «- *« lltsx * ^ r "* *. 
Wp Wfflrt utioMlP fltfallf, K fc i i. Nr^>tu» m:tp<n 

WM ittfw e<«ttc taic Nc fiajmrn in ibrtv ta«r na4>tat< *cr 
ftftt 2\^t ^rooiarn; fi« ** Ht NUc «t«l NMcrl, 

rivSj.a?iW" <m BF B J l * f W hAlV *l*«fclfl4is«aB* 

l^IAiVjfc\Sj bfi| UK(. dorsum m Nn j*n<n t^J I'j^*^h 

ES? "^ V 11 "'; 1 r °, t ^ vrfo ^l OfTf^wf , attr ten 5<« 

■Eta 1 bM w ° *" <w * ***« ta ua *T' 

L ■ TAB, 


I I 
I SLTIE %iridii «m i. »ct ©wad I** **» 
;ftn&Arwmi ticWw 

». 3H wn*l*&flT(i: 0::-.:: ol..::* Icrff^gnttriaj hc^bwiWftjwS;'*"^ lunm prop**"* * •««* "* lcmi,W * ^ c^ikhr im 3™ ud& 3l*. 

hS?V?-«*b»«. fcWh-.«—«i- ^^.h,.^ 

nitt W^tf* ^tevii, tami he 28ntti 

■ftffiAu!! 5- * "- * * •"■ ■* "'• **"*■ *"* " *"*• '**"■*• 

"? «oMSPECFuanp"ri«'"-f- fa "''"-*- R«»,«P riri »' Ren™ Grwuin Mwfet Ufc, 

L* 
icfftGtcrtmtte (£. B. rinan 5wtrtt» //♦ 
. ntuni «f./,ttiua itttfrpfftui ft, f, »fte* 

I ft. j*nftu. 
be! 

is 

5"} 
- fiiJ itttU M M BH1 Cr*t. bbW ^>^ W"jf. Ore« Cc«ocy. Nj*. RoJpomic /**i Cc^uurca mii^ioK. CJt fc g i. Aktclt tac plina qwoquc vtl fcx pcJ«. fo- 
lia font dilute virid* , tkro pwpurti 

a. Spoott enfeit io Italtl , ipod no* lutein tolttur 
in horav flocct tempore JufaL 

t, Kads ficcu. tdftringit, & hi otnnh gmtria 
JUniocc* uciKa efl. liihi finjuiotm a: ore , mnbirt 
aJti^uc corpora p4rtibei pmucntem. PUMVS 
■uior eft, h*oe pUntim nocnen *cccp% i CHJKONE 
O-VrAVRO. wpote cui <f* ope %vlom «b HLX- 
CVL1S Tigitil nti icHicliOT fdicrter fintfc dicuur. 
vr<k aiL k . jt, JUm vulacrJw> mcJcnJ** Uluurcm cl3c, fciT :: r ^: i ii T?o»OA P I I An H4 M Ml * 

tai fir. it. i<irx<Sd«wi; w. n.mssfl ess?: 


?. ©•< 39ut:c1 rrcefncl 

dm ?iJtcn ter * 

91utrn«tf ftc • 

Iq |h*rt. CSjii niSawt « art ra wo*t 

Nn, &d t*^ n?ic HJSIVS to>r<*rtCei iMto 

hkaa 

' " 41 e« Li«p. R Off 4*i* My. jj* WMbt«4. ji/.CeoOttrift i*n#, G>t±Lm* *t..U**W 
m, j**. ObroaU f*uy. i/;. X/4i. /*. Uatpc^tkoukai Kvl. >*tf. toi£jt, i?'i* /- '"■ 

W*4J. ¥/?. -J^ *»M 

f-SOM.SPEC Ceouurium ougnum iW, »* tol #,j. c*» . ft. >«• «"« /**• W i£d H, *^ 
twcwmmitut r4. «. ^i^Ccntiuri^Ti ma]u* ¥ulco RhapoctKum r*^. fr. ?//* CcoUur^yJfe^^Ft 

n^^XCcntturwmraaioifoUo in Ucinui pba Mcili »f/ T '"* **' ^Srf <^i^' '^ 
ar^uin^i^hftkod.1 Mio/ it Iff. „. ^W. ///. *,,. & rifTti-f >. <&***£* ££ -*-** 
m t&mmm alpibut nxTtnibut. fouimtt o%«i*, foltti pianam, ipbolia fetraw. **5S* '^it'' ^F T ^^^^!^??S in ^^.CKmcnon I. Ca akt ajticudtam iltaorum vcl trium pedum tt 
fan. nutant liflem b«c* pj/pu«* tj^pftrcni. .5^" 


t« *ta ivcnn |w titj |inD pwrr* i«e(S 


Crefdt in vlrgulmft fepibui. menfc Julio flo- ™«*guani extern* 
uititfjtn, L e. ton 
&jV*tfan pronumi am 

3S- K ° Mt G - EK - "yp*"^ 1 ? *©!ia irquc Acres fimtlt cum iHyperico vulgarim* 
Jegatulent, ftunqutm hcrba vulncraria tam in- 

adhibcri foknt Gdli vocant 

hl -uifjin, L e. totum (aoum* unde AngU corruptc UU* l>. Androfxmum 7wr. 1/1- 3ulr>, 
j. SBIattrr unb QMianm fctat ticf*i* ten btr 9to 

rrc^i iiuifrti* alp Ju|<rlid) aM an giiicj StCunfrXraut 
jKbra-tftt. ^i< Jrcrieftn lur.nfltrr: Tow tin, 31* 
Oerjl, un& fabao tit fil^wrtccirrimtc Tuifan, 

j#*. Jjfl, JaJ- Lina* O m* 7J4. JUj r +?t. Haktud* **/. « SOM- SPEC Clymenon halorum Ger. j4i. Clymenum Itatorum five S:ciliana. non efl Anrfrofxmtim 
r/, tji* HerbaSiciliana T*fc «. 7#*. Sicilian W. i^. •»#. 0. W/A /. **./. j. J/w£. M* t? Sicilian! *** ^Clymenum Winii Gt/n* htwt. Hi. biriiiapa , alils Ciriliana vcl Androfxmum J. If. JIf it*. Hypericum 

xim'um, Andro&mum vulgare dictum Aw. $}*. S4J* Hypericum Aoribus trigynis. (ruftu barcaui, fo- 

"^cvam petlunculo longioribm Iin*„H. OW |/#. Ay 47 (. PVathtnd* ttg. Anilrofirmum, hcrba Hv.irr;- 

fimi'i^ & c07n.ua C//«. W/. /j*- A- AndrofemumTtvc Hypericum baccifcrum Mtif l 4, Amirotortnim 

***A;/. A«g<A "J* ir*g*?j.C*f*if>> s»r. &Am. |#. Androfxmum vulgare Ftofc /?/, **' //, ****. An- 

■ fnium mijus Sicilians five Cxciliana vulgo Cam. btrt. u. Androfomum maximum truTCfccm C. R p *. 

j fcl^ T**r*. ^j*- 9e*rb. h i^i. Jf»^- -4^- K*A M. Audro&mum maximum (quali fattdcof) baccifcnim \ .ir^* cxcn^plir fiflJ* Aliqm fl**J<fn Atfcicniu ip^ met 
t C4V m lonp^tlmc * fru^ui miruri coktt ; fed quum r 

mkuirf tf\ , BlKkrvtr.iinttoi ♦» fifCm fpcn« acvtt ( inditctu omvqvc rft Anjftt* 
fide intffiofi ciucque tpin- '«?«A./J. UL pm ftoi «xpjoru^ 


*«t^ wtptUinjm riirtul in conf|tc<twin v««; ft 4, 
ltfc!ki*owenbt>fbminitiJ*, ut ippncjt nuJufn pi(tili«r , 
^*lhnrii>iiii.*flylt wet #,# //. $ 4 AttCKpjnfut am 1 *■ c 

<-^M#, r ibm^fi fqwrxum in naiuih 4 men mi^n '' &»Ji 
— | l # f pirt'lt«"ffpw«u*i*t ^ ovarium, u trttftjli; J/-"'. 

Wtjm« rnir fr tA ***-** ■ t r"" tl> " ' ' &cal»tc*-pctlifi«f>- 
A " bfcri "* fcu fTUC * u * nansvfifim £e<iui; h. >4- *U le- 

L"..:~ rn nj'ft ^r Rater t(U4tft«<T: <i (rtt*xiHt itrar «aiv*r Untcr* 

I^tbk. Ha)C frtfrfrrn Sit'ltn tint gart r>r iu:4<n Arj(tf 
aLI rat rw.l tiafif fltiiftcr ts ©artfn ctr^n iwfrn. U* $-|a(t» 
Kdl,jftf ottr ttllcid): r.[^ 4<KM$4ni 4 D-ns Wii* litsftc ui 
{nfflarA mtcujw iji ) ft fan wifrt ttntftUr^ ta^n t<t<o 
Ictl« mrtcn ^;[ cnfVrn 2* 4 '- 1 '" ^' 1& a^C4Nf f . II i. 
tuw W«< Witlb von muftis ft<Bm ^?!irU.■B^^^ ?Sinfltfrfr d (iv rum 

m biiCJ feu fmciut if *nw( riim feiui; /x* 
ftiturali dc ««<** m*^niiuJioe, rruGwmnin, bofbaf v '"''tm prjfiflj \\ btn »( h. »^ 4- 
tUa torfc ^Mua*r &aftwi all* (Un-iru v^oarmttrstit^ D^| Ml 
[■iLtillum bfc4trf{£ctr,c. r»tw?;d) ^&i Mjinim d crfr Wt | ite* 
!i c.i fip k ( tent oflim W«t^l Bit No f£ittj£6c*iMtta cily* 

H)E V r A P*5 atij<jenrXTlf pilliirvm* 0. M wmwn, c. tiu j. 
ftytijfijC IJ I f«) 3»tia(ttB wi( NrXdftn Hnwnl-(trfn Str^t 

iw*NBMdiiMM* , bfnNit^ij'i*a,i lig. o nili,Nr .MIL ftc; ^iiLUnff vVrr :>rr ?:.:£:. B§ <*. If bCC BMW If HtlnQCI BO KtBWW Bttfe * ff J, 5f. Ajx PerfoltflU vulgaris C^/jw ^urcJtPacIW, ^Brud>.;iGuri 
l»»g c#A Pctfolure, Pcrceftuilk *-*/. DcurwaA 
i. Akitudo mcifurjiur pedc uno, folia ftlauc* feu Wj»j/. Thorow-Wax //4/. Pcrfngliau- 7 F* I ttfrufcoviridi3. fiofesex vlridiflav* t^tiiuictu- lur. 
1 l^*u Repcrirur in n^ri^ rVumcnto irbliiis; norcs jjro- 
3^at JuuHrt aiquc Julius 
i^% fhec plantt a<l planus vuborarias refertnr & in pulvcrcm rcdafli vel dcto<la ufutn h-!>t; in 
JV*Oeribus receniibus, cortuliombus^ herniis atquc ul* 

, iba* intctcratit mnnar nbtisque. 
:^J^i.KONLGEX. Pertoliau Xai L+ft.Mitk* t^Sjn 

\ DiB* 134. Sx>h t, 7i. H/rff. I 1+ KtAm* *j. Bupleurum T*»r» 
1 >*. G. jstf, j?j p Jtw i#^, H*fi* 4;<- ludvv. »*. #//• W&thtnJ. * 
- Jr. SOM. SPEC. Sctclt Afrhiopiiutn nit^um O/*/ J^* Pe 

tftaieo folio umbilicato A#*.k. /#* Pcrloliatt D*rp. ttj. M*ub * iff* Cm. If 
' ft y^rt/. O. IK /, »./. /. it/v III i. 4*. iJi*- "^ Perfolu r. <£* ted*tl WS riiwi Qdiuh he*, fcie ^iJiur [irA 

b!auli*fLHun. rsc QMunt^ an'rUd^t^clK 
s. ?J!aunibcf 10 mJt'erti^ilNrii/ tartim^uiiQUitD 

j. Surtf>rpao>tftrirO untrr tie ^SJvn>r^r5uftr qt> 
jiMet, uru> in fnftfccn 2Binifrn, Qutf(*^fn y ^ri* 
ctrfii, flltcn inft jlictVnNn e*J^u, cmtccD<r aid cut 

^*#. MjA J^ A</. 5^ IX III 22t* w * Pcrfoliatumfw*/?rf/j, Pe/foJJarum vul^atiusflo- 

///. D&a*. 1*4. H m £y* 
Rivini & ofiiciwnm toff* fit. Pcrtoliata tej T*t. it, ?u m Pcrfaliata vera Rrunf. 
ltd. /, tt*. £d*f. rjj*, PcftiJuu rrajor T'^/. *M. Gt/** h**t* *ft*fa 

aAKata tiore luteo Htutb. ltd. it. Perfoliaa vul^ars Otr, js*> f**- «♦- « &*■ W- ■»**• ^* /X '- "* 
''t-^- Jtj/. |. 4?*. Sw». W. /A /*/- PerlVl.ata (impliuicr diita vuJgaris annua Ji B. /:/. /^/. Pcrtuluta bnft^n 
'toQritHeift. h/4- Perfotrata vulqatulima feu amnfitG 8. fw. V7- *«'A. A 72 Pcifihau vufgiuihrna 

^ Kwam.it Biiplcummpcrfohniimrotumli^Uum annuum7**™. $**> v*tM *±Xs*. $)*-£d. ///. tit, 8u* 
J ^fum foliis ovatU perfoliatis ^» >«. « OtJ. **+ **;. '*#■ W** * J'- WaiUnd. 4* Buplcunim uvofucris uuk 
^^yalibut nulln , foiiis perfoliate !>/.*. K Ift^/ **•*'*'• m W'mlua cc*n umlxlli ft. 1. flortnT*, # ^, 4. vmtVli f>t(iu* 
ftw.-.ftin&u^ «r *#. i** c»ulti pneumradne: r*b. 

fi£w< id rutin* iluOum fK** fun< t qu^bu iffrtknrjKc 
£ plMU h*c cum urrWli' nODttrffc A t, fl^*S ^"»- 

*-. ftftmini matDn&tflCil certMMfltjfruai Sg^ t . vn*da 
, v «r*4i a f*c»e fwtitrioti* ^f|* '- Henri uti #. * i»v«lusTvm 
^T^jmouinquTfohum i 6*k^ tn to conr<rni; ^. . imo- 
Dfrt Koc 1 ftci< infetiof i ; A. J flr« frp*r*tui jn nupuw 
ratuTilif A» *■ >e*l j f«« U(ctVi. A* '*» '"priori* «b* 
!S : ffl ' 1 hudijuc pcuU fc rttlctf cntii , Kr.m- Tfn t*TKn ?!jtfrr(L]' l 'Jfn ^<rrrni| ncr tfCrir< |U fr- 
rSffl Fin I. (in O.ft rnir nctr t^;* 1, Hl^«Nd vmUiu. ig, 4, 
rtjK ko trn d^artlKUHn ' ^l^ M i , » fiu. »» k#C«wi*i'»o fij, 
if, beruarcrflr SNitNJ2t<rt;*t* ntNr Wuijih Dn : tmc^i* 
MTtn f «b nnfi Nr Kai«r flffratbrc , mtt ndtb'n at«HNr nub 
Fig;. Jl* Mtf< pfljnji mtt ttmi« f*^ - nr4i Mtb<nNn »T1^ ao« 
Nrn H % \te* TitftnU Zwmtn irocrNu »« **""* fi-* r, 
rim wnNoatQcthrtKfBtur^^ii* taft Nr cNrnir^»i^^ ::-$ 
Nt feitra fJnIcjL aUrr* rtftfrinrt *- - 1« runMaiEirjfeti T«tt 
Nr ?itin»rr, b bti «iNi|<(f*n wtNilrfat ?li;m<n; h ■: Mrft 
©irftoofltjntr^rij** *i«at^w*txn«*iumiiui inNrrJiur* ■ . 


AcHi (labor* ,. piftiiti tettfidti to«" a»Wi J** 

d. *m UA« Mint, «. *>j« bmj*m*™ <on«n- 

<e4tl£*i» jLlct* ft tt< ftff ft* jarttf?iC<fBb( $ J 

fltifc *tt Km (Ac Ham toy** «* «r Stft tf if "JT 
[r:S*r?L:ir.f. h-.n. i ^^:;M|.r:<L-, ■.'-;■■ 
saSUsE ■scs i-iSKfsi #5, TAB. *<• A*/. Afckptot, VracetoiicuiB, Hirumlifwl*. CV/w- S*tVOlhmQCur|- 
© etis. ***W. Swafiov-Woort, White Swallow* Worn ( Tun* 1'oilbfi. //-A VirKctotiico 

Sire. 0*tf. Afilcpii*. Yixitpolfon, Doniptevcntn. 5*/. Svahiwc WorteL 
u!rt frtquipcdcni thitudine acquit, folia frtu- rite viridtJi tiorc* ilbi (unL 

i* In Anglia repcriturta honii, floret agent nxti- 
fe Junto atqjc Julio, 

f. Radix hujus pJint* infignc ar.ti.lotum in fpecic 
contra roiiicna* ^pocyni tliirumquc herbirum vc- 
nerutATum o^litite* dat remediunt Puntfura quo- 
que ac roomi* ajliireJnim vencnJtorum iacac , utilil 
eft in febribut uiilgrm pcOikntiatibuvjuc, ubifodo- 
rera exciwt pr*tcfei hydropeA Wierostfeclu pantcr 
u(Qf>iUaut« 

V XOM. GEtf. Aftfcpiti fit ft *•**. Mah. 7t. 


I. 3)*t ©fid wtD ar.N:rtfalb (JA* u - 
Witter fro* tuiKf^M^ria, tmb ft «2 J J 

fret v3imtftt3fli* ™^w± 

3. ©k L 2Suii<i wirt Mm mfe ft^v fc 
fren, WeneeriJ tw&ah(f(bJMtcwgtoi»)|rt 
cyrii ui# enptrtr aifharn XrJufrr. £»]bM 
cud> b<M @tid> cfcer W* tyftutr ?tyrt J 
Ui'j(;li<6 in Mwrti^ni ptfthnpdiiiisiit $£* r 

Nn ^6>tt(^ ctcifrt* d«bcau*tfefl»4«iir^ 
ftr-uub @clMu<bf. 
T^v». *;♦ DtJt. *j. Smb. hit*. y*tl ttM :: 'A V Jt«M */«JOm, #J, 

;. VnV. SPMC H juodinirii «rw/: ILj**D*rf. ijf.h Trdg. tt*.\itKcu>X\<um M4tikfi.blA 
Vir«toikutii Hore dbo A>*». *;. Viocetoxkum el Hirumlinarii oJhoflirum ^^- /j* Vtcccttte, 
ftkpiu, HirandinaraGflivr. e>. ;// f A(clepit( F*rfi/ n#. C»rW. Hfrf, fl/.A Gtfm, H*rt* i4f*t*f»i^ v*. 
(<\k\>m I, & II. Tt&.fc. ?Jt* Afckp-4* rulgi, AjK-cyrum Diofcoridis (iJ, J>H /*. /A JJ i?:i *;*Ai*f' 
ftu Vincetoxinim Uk. i<> */*• Aiclepi» ft« Viocewxiwm ofiicinifum Nnji. h *- Aftleniu fitrT» 
XKummUtu ilofibuiiJbicimibtti^o* //, //f Afclejwu tlbo llore C *. m. j#/. Gfr.tit.f#L*n.k 
/A "*ff* H. Ox. iir.tn. ?«/*•. t4,B*rh>ij*j>r*tt. i*. Aftlcpia* foli«ex ovtro linctotaa tlfi^ 

r'.- :;.a:i. .r. :.!!: .>/.„. -,. Aniepila CJuIe credo innuo. foliil OTitO fat* 1*4, Boi btfCdfii 

R a/. //. «*;. ^*#. Aiclcpuf citric creclo limptkiilimo hcrtoceo, folib cocdito-lanecolittf ( 
il^ - ^C1CJSVSl? , P* l ff **!*■ fr » taw A to *mr3*. r^SVirt' 

jrr.i.r btrm p(in« run nor*. */ 4 * t flat flwrw 1 fe " 
lit i«™. if. i> U;o»Iii ^. s , /. cjSfc in mt^rniu^^ 

nkva & juAi; ft. /< |. qgaqvc r^Jim, tociJf*n fitnui 

Mb ft iwu. fr *, p^iUvo n J**,* ovirui in i« T Jtm 
fi^iin ctiTtficcittit cofrfcAoM) ^ t , #t |«| „ h; v PIm^ #-< 


Nf £ ttf * , fig. f 4. b<i tttvt m Kr turrti(Qi n» 
iwttt* M (h*ai tetfiin. cv«tt<n* rtafdj«ie»J 
twf*tf ft™ fr Tifiie^en^tf**; 


i^(Uf3 CJVifMI _ 

dM iMiff ec>K», 1. tut ubrim **\, **»*»* c^rta 

l«tcM«tf f «.Kait«fM»enmMi3rvJfK^ 
fit kw £j^t a^UfW9-*r «<■ >*■ m» F««*" Hi © ^fW t J>«. PJ-. ^. -Wf. Pomcrwto, the Rouble tTowr* 0* *Jd Pcmep^ 

IS^^^ McUsr i 00, f 011 *^™^ Gtf.Gremdies Pome* dc Grtwdei, Mjpit*U» 
nxi Aupekn, Grinati Room. 


M»JI 


1. ^ic Mtuftia ta ofHcin<nSB&ticffJ5S 


*^» one™,, on, Uctnbu, open ftS ^£ 


rt*ff »o- ttiftftrcmaftMn Kid>t utteafttHcNn i |>hr r h<hfniufaminai,ut*itabfnwrw<«» J r + - 

Wn flu\i«ncn titt& fixmof rhiren cNr ^*~Q i^* 


^ 


-■fcrijVrr* Crtfl*ti {tfvttirit Ctr,ut*. Balauftia fare plcoo majore Cftft* 4 i# . MaJaa Punka Row 
SaoifcftA*'* urMM***. 4'* ;■ MaluiFVMir>hcftrtfiMior v frvcBalauftium maiua f*fi i/ (# , ^. // 4 
*(, Maki P«n*a ijivcftni a ttcniti, cujui Hot t->**v«* oomint 

'Af ir4 ft. Urfc til* M*t. mtd. ift, *ij t Punk* fy I Tel Iris, aiju* \ 
Si bljufttfcra, feu Balauftia Hifpanfca /. ft L / j. Punka fare pi 
i tit hinici fire Granada malua Acre pJeno /frgf, /. j*. Grinaiu 


r^wko; A-'- <«T» rcrtiubter diixtfut, *. piEttlX*n cum 
t**A /fipriie c^iUM* *■ e#»it etvuin aim rrft);r>it miu 


&**m <tvum aim rrftiru 

IbWmi fo* *i pcifia**fm nupxm pcrr*~ 

Llcntit f JTs^-e fismpcrtrt hi , lactic* jut potuHva* 

.^jj'- : -ni:i. - ur^i-r iju* omnu trinifw- 

Ktalit ex qvibui unum itytiuaj^ /, rtffcfca* ouur /W. j## Pun** vitwcm * iiwp. K 
no* BrauUium vocatur C*f*lp. r^a, Pu- 
Icoo majors Tutrix # /* £#»». * * j. £»^ t 
ranatus (lore plcno /ftnwft M #1, 

3Ja*NT ?-:j.iir<[]if*<r ^-jiUi^c!! ♦; Mffcrftot 

_ crftnntt dWr 6*1.8* «!y* (fei featai to fct* 
rN WMI4 ounti ciBOSfC »trt } •»!»*) frftMOl 

*■* iit> *. » n*A ir fi& ortruttt ant ftt< MuKiri nutr* wt* 
tipjft : An a. tit tUc* &al"*»»umetaKrift:trfr itaUurA 
«iw MaNrfAtttDtinaaiiKit^tfitjtfcKiit b|. «. ift ^ atil* 
Cctn«r:cW«««jt4«M XnHiti :oacfr em, K*. (< NtMf 
era UJ i wr ata hr rin« n«| «M rt6«»n F i I** 

jar frflfettrtiiM f coihm . »w cl 4 ttcft Krc c*<r vittnAc 
vmmi 4ltf|«t nfratttbjr up otit fcian l^ ».bai ekiMc% 

«pfW«i*ia Wa»fn^^iLj:nDn»aa04:iKttm* ittml' 


K*at :: ■ 
Ml 


; luljj tempore H* ret. l^teAWC. ^C^mory, Alecoaa lt*L Menu Cinci, SUvu Romm.,1 itfiadiS. Mam. Lai- 
fe^fBi«Sc^ ^ **rfc WqU e, Aar. Roomfchc Munt.Oolc Vi^u^cq Muq* 

I. SS* Grenqcl M*fni ub<r nocv Swj bo*, tie 
fBMtm mmmmm j hc^tumm^^ 

. I. »ic 7(ibter«ftf man t^n CTc^fti \u lUitcn, unt> 
hen ra^onmtl^cr^cnxcTf^ctefricaiuftilcii. ^2« 
MttMM lit Wmn^m f Ullb Ncfera Ma |iafc auf* 

ReflciauiiVm^Jvni il«Ktli4W«w man Uttttt 
Un bcr $tam#n Nc ©dc^cr ju ftAtfcii* 
si. Falumiu *i«i j,y/. /^f/,,. i?**.9.if. §kmk 
M- #M#r#^ /• '**^f*fF' /- '* ^«* ^/- lanaecturo r«/». 4 *,. ^«, (#ll i> m <;. ^ 7JJ . jr«. 

f t SOM SPEC Hert*Mnd:c Mam C*f*fr 4tv Aiifnu Tr^. r*/. Ovarii C^>. fcr/. j 7 *, MeniKa Gnc- 
a Mmh.TiU &*. £/- w#. Mentha Graeca vd Romaru vd Sariccnica &A. *#F f , ^# 7l ( M<n- 
t*Ummfi?H.XjPfti : Af.a rtf.f. a. /: /.Mentha lurtenik coryrnbtfm C ff t *;». n«, Mc.thi 
CMjinWm five 0>ft« IwrtCoJia 7. ft W i*^. JTa# A ;*/- Colfcit honenlb U»i i>/ Coltu* honenlia 
nrajorum c/>. fori. j//. £ Coitu* honunim major r**k. ft. fialfimiu major D*4. **s* M U*. //i/.v. 
fclx /, i./; '• J|?'ft ^'- r*w/r *. *jj#. ^ /#*. ^ri. f, #*/, BaHimita mat e7/r #>/< BiUamita rul^a- 

;ij«. 7j JIairimiti l aruceti flore /Atf, £ /. Baftainita, diw Tuitcctum bvncolc I-cpidii to*ii* fern tit, 
■Wirum MenaM Sineenrt* H<*tb* tnd +? t Tuucvtum hortenfc folita & odorc Ntench*. H^«, rt £. ft 
ri;.iim. 4** X.m. t*$. Ianwctiunfi*lijic^atairjwzrKfcrr4lUL/»*il* cfifM.Jt, U*tj2t t mi.m*4* 
aa./u, /«. j/^ IVMbrrt* *u m i. Cioamm longitudo pedem cx<eJit ( folia oiltjdt 
•Waa^rtoret luttifunt, 

i, Colituf In hortit, eV 

l # Folia robur adduot Itorrutho dcbili. & tx hoc 
pDTtexntet capita doloret fedant ! j :.:■■ pntc- 
m&Tipirt& acidot vcntrkulj ruclu^ tollLint. l-x- 
BvTco^ad (Vnnciitattontft mTmbrorum roborando- 
Mara j &pkM idbibeai Cblc *, 

SOM GES. tXlua bortorumjr^*; l $*u M*'h. aum. Wr* urfn tafri^Secp«fira t - i. add 
taytir ^jtrrtrtt<Mo«t. Pt(. i # a| Nr «ha aw a«r .. 
Sppajfj h^. i Mftr£tirc; np |*4*naBCaa|nainNrB4U'' 
ti^'U ^n> Ktticbtrtn e:i!W, ■- bit ovuta; fi£, i. tot 0(fnut»| 
ftf ^McaU. h 
'aw 

■::■■ T^«>^Atripkxak!ioRctir«, paiide virem, «7rw^(J^Ue f Ohlte, SSdtf, gCeifif (tara.gMft 

Armoli, Atriplke* KeiKce, Trapcce, Trcppkc, Atrepite. G*B+ Arrochet, Arrouchcw ChouXf Bona^ 
™ct, lolktct. B*t. Mdikt J 1 C*^ 1 " ad akitiklinem trium fcrmc pedum afeen- 
■^Wapiiltle viridia, imcrdum parpurafcetnia, 

^iutcmcviridittiYifuni. 


Junio atq\)e Julio menfibttf 

ti'i 1 ** ?" rt, »q«i olera rarpaos cmui & cibi lo- 
ft tf* ""*• ?««(« cum «n» fihta, & lafta- 
«Tl-i! intw lUo * um ^" rdrieera^ & nucriens 

2J™^ pro aim folvenda, ilUiouca, Qui bile labo- 
*m ™! l \' m * prchtm <xlebrart.ur. Cumilirt he^brt 
S^ tfeiAcrim, un&m«4anoV<n purpurflrbtj , Die 
lumrn ocunlid>t^dK 

> + -??^n ji^d fie in &lfttB, no ft* itn 3un? on& 
3ulo Muhtf- 

l< St* pilfer nrtrDcn c(f*rt fl(fc<fc*, uao aedffn crtc 
Srwt ebtr StcHf MenDm |u a^al|rMtn^ldj<b, unb 
cda SdUfc; otun NJli tie fur fuM*nt nr^ cJ*Mea^, o*t 
fi* \ux Crf|tiun4 W ftibe*, unC* ri*m*t fie rer *:Et** 
ren^aturnj.(2i*rKrNno:itdr^ra*Tfr*io><nNtiJirJu* 


^ # r* P**'<fcvircD* //f*c^. M //. Airiptoc dba &/•* i*f/* i##. & Atriplcx honenfit /#^ **/* 
'J-Caa*. *f* ***• Auiplex alba horteniu J w B. li. »:^ &*** L ipi t J>ii, i//« Atfipacx fpuria alba her- 

M a tentiaB 

tcrfi* n& « Air. j:. Air#« hamnft lit* five mlltdt tjrem C. f. afe n* «. * //. f| , 

f;,T f irf ( /i/./i//./^ 8nrb.lt it* Atr.»Jcx fclliculiti hortrMil M^./U^ /( ,. , *•** P . *«r£. /I /#. AtnpJcx fcjliculit* hortcilfis M Ox. fl J. j; /p - 
..xttfifif t<nf. I u Atriplcx fitfrl albi /•*. w. jj/. <ltr. ,//. terJLt Ml tftukriU feu horwer* , T.*B- 100. /*/. Atnpkxohi* fyfreftri*. <Vr«. 2BilN ffielfe, -&anW Wfltr TOauipxJtwut q 
©a 2<| J 7 iL< S*tt. Wild ftmkirc Amch, Slinking Ortchc /V#. Arroolo. //^ Kcptee"***^ 
Arrocbn Uuwgtt, Pttc tfOjc, #*/. Wifcl MeWr, 
Hujvt pbnt* ttukt hwnJ jkcm nurci itiikm fart virttlit '& cju*li ftric* cWpcrfi 
viriikt, Ted pufilli. 

i. Tow fctulum & piftc* olcnccm fpir« odorrm. 
Crcftit prop* fimcu a loci defrru, atQuepcrili< 
tpot vffatn menfet florcm coaTpicirur. 

j. Scxel mditbri prxduuc herb* h*c iUc*tur; 
dcobdruii & budirur in pfciriatU ilfrrtioribut hy- 
ftrriti* , protnovct mcrftum tc lochiorum t'uxutn, 
pcllti (cmndintt St ftttt^ utitieon byftcrku knit* 
D*turtucemp*<r»n^ac infaotfa. Ani*li ex huji» 
& fttchiro Synjpam p^iruc ftkDt, 
3>ie Ctnjjd h(f<r fpfoa^ b^tqtt- 

ftnttf, fi* QUran Flrin ui& &U lAfok -J a 
i. 2>i* fl «i< Wop to rmoi ' 
tip * Ota)* f Sw wJdtf « ffl. 

■wt|Un^Juii«^(ftl)tKT&ctv bcActfrrfS 
ull^ flibf fine h)ftcfifa>f rrimj 

lAt!Nthlb(It(m<tS\n<{r^49^DlS4ftM]t 

i//, Ampkx ^*^*» W* /i. Chcnep«tel 

* i/. limit. C. »j, j/p. Ig. Jf/iU 4. NOM. OEX, BliEUfll ^-i. /. /*/. 4fff*. ij. 5;^. 
j*<. 1-^. //A £>//, ri« k fcrrA, /;. ,». f^ f ,,, /fr^. /. # . J^f 

f. NOM, SPKC. Girrirram JM tit.Ccrl hifi.tt*. k Vulvuii 0»r*K/. ^/; h Ttf. w.^Uj 
t'ynixismbc iflinii O^twuw Ci^y. y** t Atnplit^ fjlvdlm >Jtm fpcckt Cr/i *w/. j4#. k Atn« 
C*r, jJ7, Jtj/. L m/ ( Atripltx obdt five fvkcltrii fntidi /jr4. 7+#. Atriplcx oliJt pulrib bvrM. |^ 
vim sinuiukfsjfA, «• j/7. Airij>!cx fttklaC *.##» it*. J. 8* tL *?* it Ox. II ti/.S.Kt,.' 
u * i •'^St *■/*. Atriplcx fatid* vulgo Valvtrn ///*>f* /W, //. Amplcx ciniofl ftu fcafr, |i 
HCTYKfiut, BSqmd Krtulum 7^-v. ^^/. Bfnum f^cthlum Vuh'iri* dictum /*/ Jy», *;*, ChceoMdun 

?S SgR^ *^** * **■*■»• tsu M. t*4. r*t v. Htifi. h *- Xrsm. / + Chcnopote^k 
mwiMtogMoteift rtwraboiikii 7/* t j^j. Chtnopodium folUnriingo!tri-ovitrtOM.K W 
jr^. J//- thcnopodium loiirt tlivcobofaicc. oviti» latcmnmii lt*x. /t 5v*f» »*. j>*. Ju/.«fi> I i#v,**^/ JJl-m*. n r 
r«i3»3a3RS3E *^e* i^-^ t ff.^.u^icf." CfB- NmiM^, , 

wtfi wrfp*, asm *- Nr cnjc. t>, ^ imM^^ 
cut tent tftinh* Hefr«>M &?j -*t VI 

W^n Sfrtta lM ttffhirctc Swum) fir **■ FINIS CENTVRIiE PRIM^- 
INP £ - 


f 

5 
&C ns Ueo/iu 

M 

.■'ill 1 I 


{ 1 ( <"o 


errant tun ' y u "V'- >'<■/ i hocus . 
^r^litfl'lv % 
Of//7f,tfUS 5 v'nui "it'll . I .-111.111 

4 

4 


Q t ucumis 

/'////'//S \,\\, 1. 

• > r ruiillMr.' Mum.. 
1 fSMniM.n. r- ^iicirtfi*ni;@ftrff»' T i f i§umcrlti 

I p 


3, % 
%#%&w. ■J . fc -Vr»"iflit. 
Li. ^itninnt, I ^..illVltYaut. 
& <njr,/i /,//<, <'>iU>rrtYaut. 


r % CV\'///„. I vhtntf . 
f V v Mtliltfn. .* * _*■ 


. 


6 r > &£<>f(i ( am/ /a 

c/ra/jr/rr/ins 
■'"/ 


<>/;•/// atfirftis 
shiOionyJonui 


n **" ' \>lkn 

n it* &o£m twrtea/is 

"uyot: : \-\\\vni, ■-■ L'AMilHlll. I 


^ 


>"///// ,///////// 


%c#t %m. 

I . '.' '//////>/ 'MtLYItlht. turns 72 '&iv|i'$mi'-l(d]fl. !'/ /J- * 

$'ifmii(i,in album . 1 'vWtiltf. iA 

: ^rjtcbfc J ; Nil pm&#pfi. i '* 
m, 


: Uwufi If Hypericum . -■.VoIlinmis33t\uit. 1 Jfi. 
C7*v /• fi-1! 

-Ottitt/ffis, UW 


vMumrn. 1 i < 3 ':■ 
3 ////-//// i '. J w .'?.ui.h«..| 1 )l1 ^nm'iurrllvrmiitli 
lw*\ 
. tftJtt 
h 
n '&, 

/</ 
*<&5A ><l III (I/O i ■ 


^mnnKii : 
IE t ■■■ it V 


1 J 

C 4grk •jgrtnwrua f^[.'ua#. 

( 
'« c //,/ I 'J '/////{,'/ c^7 
a pin- 1 . 


I 


I 

25. ■ I i V 

BnrnMa. , _ 

. fe 


t <iprifo//ft/tt . ft A 

tyoSM^ru. ygg <$m^h>™ 
< ' *r- 
^yl/cP/'/a 


^lolillVu. 


I *rf 
c?f7 ///////// %m**$m 


■y 
Qiruun ,///> mm 9 V^iltl*"* M I MUCH q); o 
I&nc 
t//A>c'/* &£r$lumi 


sXaiih.-yMnb-vAlti-L 

I « §i 3i 
Ratutncu , ' f /i *v 


ft-ittb 
' At <'\i1 .1 ill.' Jffi ^nllV^ruul, 
■ I 

■ I 

L 


Wnium allium 

c J<*. 
volgjmm [ t{ ."vjutiir- I g\ ■ „ • wyium i,,/,,,-/,,,,, aaw&d*>i i lUll , n . ; friflifl'i-r. ■; fon&iao 


* 


Sof/itf/O. 


-.,>■ 
aasn 6^ 01 ,.,tivi,. 

■&«] 
37- C £ if,.- ,// {.:'Vr»fhti-.l.vflliiiiir. ^ (rffef. - 1 , f^v/'T 

-*-///.• *v/Az,. 1 %-r:,-,u I^Wht-vYit »r. |% -i . ^-i-Mflii. 

( ' I 1 

4 


; 
^XXT^MB^^^^ <*. Ctiiuiioi. 
1 1 1 
e i ■ 
■ c 
(iriac . 


in 

■ 


,•*"■ 
iMMa n i rz ir """"'•' 


Ql-r/r. //// 1/ 4 ^pflttatiV. 0*i nwXniut. 

77 IH \ * - 

t 

c 


r .**. 

^■Msnuurr &&*&%$£* 
'•; A* 


; J 

^ '■■■ 
ho/a tricolor. X ;lifc;„-s..ii;Lyn ,, irrt"i Amut 
J.€S^n. / x>>th-tuiiittiTli-m. \ 

5 
V/.v I; /"^v»>hiuiii*ii, | *< 


•' i c 


'" 
3St> ///id . tes"** * L- 
,V &7.0<iatnrn.l ; - 
>t*tomru . A- 1 i 


<^iUVrii-Oiriurt. <*> I J** 9 * f 


■ >' V 'tl/'U/is/ii ['"• yl >.! n '•' ,1, ■ 
1 ■ ■' >ft c &> 
Wmrutchia 


; s tpiiutt. 

■ i 

* 1 


I ^*<ii 
****** vc&ris. feEgikj ;urii-n-i/i|tcL ii * u, 
^'taniaiiiwi //////as [j««$t&m. ^lmi-\ln*U\ruut. 


[ I 


_ 


i 


Si- 


I I ra arborca 
■ -> 

%>6icJ/ar//< / . 
: lO^nJ^vil. 


I G$ J"- 
gC, n/f/t/t/,/ ,///>//. 
1-tf.VllHHr.. to o*u itf-i* Otiumfu a i.ri.t- v \ 'On fi-rsMi'iul'n'cli / 


&?* %&%$ ■ 

/ 


*^r 


Iff I 

i 


tzPcrvutea tyfmmdcr. {$£&&] ♦>- limi H' it . f //' , \ - "- Vi-.*r.-lil. \ K \ « (III' ffpcrtmia -wwi v fiS 


/ 

<>i. 
( '(''nrint////,^ c'vn.cl.t. 
$i,.u-intl,. 


1 
/; 1 ^>rc/a. i0$; ; rllrryliuU 


I 


f ' 

i 


** ..;. ** 
^yoUda wait,/ . I '4 ■ 7Z\i , 1 ,sy .... 7y .. .-,, 
tf, y^rtrtmWt 

Sri 


it, 

I i f 4 <C 
r 

' (ofu/a frrt/./a . I 


^.•.-ttrn^ai. 


1 ■ 
,•'/, 
I I 


mafc. Jg&]*%s&&#- 
■ - • I f k9 ■ Wru rwftra. innr. ;t?.i». 

.'•■• Ui'.oi'iimfit. _ ., _-.,. j)\w^\~ •Ml- ■ ■ I I 


I 1 


> 

V i . 7* I 
I eWr/, •ngaauw |;-^;;i;;|^ 1 ,: lM , u ,-^ l ll.n,. 

L 
■ 1 I * 
' (UiunUL 
\ 1 % 


78* 
li 

Qfa alha . ■;??Inopft. ■ 


I "A 

borwu£2£ratTi 'Ufa ///// 


■ i 


«i & 
& r ttixu u -//a . 
■ m 


I 

\ J<f. 
i ■■'i'lii iriti 

" 

I 

I \ £ j ' 

I 


*4 
c/U/ ■ 
<^£^<5ffite 


I 


,ii ■ 

f i ( - C-/ 


P / I \ 


• 

{a CD, , -t^\v}« ' . ] oSS i v > it < > ' 'ainaircna • 


^nrh'it 1 

I 


• 
' 

* h "a 
1 lTi flmIart<> w,/,/.,/,:>,fc^K 


\\ 


i\ 


1 I 


•'^pluiJana fa actum . 


t 1 
% 
■ \ 

4 9) |,i|,-lv%airt- il 
*\ ? — L ' ^'lidcn'n/m niiim main. ft* ^.Otiaiiir- B^r,^ Q^Vrliol !|&§w£ 


I 

I i 

i 

i I 
Mr J'f'/Z.yr/ W 

) 'A 9>- 


1 " to* h/ nam** *fcr3Wu 

I 


9fi 
•' 

6 


11 yj- 
ftforiaecu . i-tff&\ /ii^J ^^^iVnliiPitfli'i. «&kiase ntytvac})? 


I * r 
"9 * 
tydptqffiYurt0&U?M 
c^Orlm'allHMVuuu-l;, i I 
t 
*Cuaica mala 
\ 
1 1 i I yy 


** \ 

I i /<>♦■ tuu4YmVl [■■'. ■ N INDEX NOMINVM LATIKORVM. frD*-**** Numeral in Jicw ubulom. *7* 

to 
it. 

-is* A ,.:vu i-M 
l^i i 

: iJTi 71- 

'LLLA 7»< 

aCtHRA. *aU 

ANACALLI5 4J« 

„.*. 41* 

ANJERINA & 

Ml ni *7. 

W- jr. AMAKADVL * .... - 
Af[«r«M 


4*. A' ifM 

Mf kt p* 106, 

-KAtaVSTKftL 

LAVaTWM t r- 

***W- 4«. 

BftCCABTOGA 

EXu. :;: 

w:u>nica 3*. 

■frl*. *< t «\XKJJ-A J£ 

f=L ft ■ * -.-* < ■ ■ i ^ 
Quiitoni urn t"*f^i>fiijtJiJi Ir* 

r*/i*i^i** If* 

Centura *£*l- 

Ctncmii **,«H. 

CKXTAVRIVM 

MAIVS pj- 

5J: 

H* jr. 
CHKLIDuNiVm 

MAIVS ji. 

CIIKMIIONIVM 

MINVS fi. 

(Vaofoitum l*o» 

("■■ :n.Ml Jf< 

tt»S*v4tf* j<fc. 

t - . j - 4 9 4* 

Omnil lf» 

<<*-*— |4*t7 V*. 

<»#«r»4 : j. 

<->>/* tj. 

• CoNSOLtDA 

MKDIA 6+. 

•UJNSUUDAMI. 
NuR ,^ 

*?ONSol!mAKK 
<*AUS i« 

Cm- i^lWM ^^ 

CoftttlAvti Am jo. 

C-ftbi t^ruum }0. 
«*•/•* #w*.y. f|. 

oil!* *5; 

CVCVMIS *♦ FICAKIA ft 

— t+»fi±i If, 

— «|*t »*■ 

— T*r*r««rii it 

* m wr tit**, cm s.i. 

tRAUARU 7;, 

cai.w;a tffvn Up 

■ * * CVNO»&AT\'S t 

Cf**y**r*i# 

U ■■? 

l>Li<m*j* y, 

*n:t T.^MNVSAL 

i;vs -,, 

i*v,*«. 7 ,. 

• DVLCAMARA|«, 

I »- *x 

*•- > r*' b -^ RHY>LMVM 

LTABA 74* 
74* 

1>. 

ir 

iii 

it*. GdtaB 

GtMJMtrM 

I id rtof iflcr 

HKLLEBURVS 
AWVS 74, 77- 

?r. 

t4* 
»>- 

if 

?*» 

Mi 
II- 

ft- 
>4- 

J7- 

f* 

H- 

*7. ;. . .. I* * IURV\NDIXARIA IMcintkoUct 

I It pcn.an 

?*'"# 

• IAVKA 

1Kb NOSTRAS 
LACTVO& 

u«n 

LAVKKOl-A 

L S 

LIUVM 61. 
#1. 
4»* 
Ifi 
♦*• 
44- 
44- 
4« 
l|i 

P* 
t^ 

*^ 

*V, 

4* 

4fl 
41- 

■■ 

•I* 

4»* 

Tfr 
7°- 
lit 

ALUVM 

LltJVMCONVAU 

UVH j* 

l.i. _-* ii. 

l^i^tkKi if* 

*cm |» 

9> Mi'.t 
MAkVA 
• MAJA'A 4?* 
ii* 
14- MHi 

•MAKVM VERVM 

**JTXIC4*U I 4 . 

•MATRISVLVA. Maim 

**^*y*^< Mll.KKKOUVMu. 
NA^TVR'IIVM n. ST*" 

P.tlUNIA 

i'.tKAM:n 
nrvM 

PARALYSIS 
KKRKuLlATA 

/if <tu*WH^ 
— f/J*.*- 
* , ., 

/ .. 

ran 

PLANTACO 
PORUMA l*orc'4ii:j 
Phmtli 

PRLMVLA 

ft"*" 

PRVNKLLA YZZ IV- 

1" 

*4- 

P ;LfIficr.L'um *'. 

aw— ;*. #•*-* ii. 

«' <■■ " " 

■Tli u i~t1i ti_ rfc^mil 

*i ■■:<* Ai. 

KHAPUNT1CV5I 4** 

7^ 
pi* R\TA 
itv# 

SALVIA 

MM 
samcvla 

• 5ATYR1YM SAXIFftAt.A t 

Xlt^HAGlA 
UowtrM 

ttCRuPHVLA 
R IA N II* 

ft 

ii: 

»7* 5"f» 
77>» 

ri* 

7f- 

..5 &A- 

<** 

•I* 
M 

TR1TICVM 
TV MCA 

VeiiTum 

ffjl**-' *TJfl*l it 

74- 
74- 

St 

4i- «* 

41- 

44 & 

VkM if* 

Yi*b£l ft- 

VINCA PRRYtN- 
W KCET0^ l»«.»*^ 

r* m <ur¥ 

VKRHRNA 

r*-*y« 

Vabtflia cvn. 

VIULA 

na 

r-WL** 
LRHCA N 44- 

<•> 
«K 
14*17^ 
li- 
ft. 

IM*> IN- 
! ■■ 

INDEX NOMINVM GERMANICORVM. - JU<c i». 

fjifr..;. 44. 

QtftcrMlui 41. 

fraHm ft 

Mt (*•>*"*< fi, 

M-ssrl "• 

fe<*rtVfc3tf**™> Af- 
rits* A - Watt el *"• 
fetttfefrvn 41. 

- - <uii»m) n 

QttMtrtB 1 1* 

MMfM #■- 

HtitMif if. 

- Ram rtt. 


•f* - tfrtM *« 

*:<!-. '.<■■! *U 

MmtH pMtaM '-. f.'Jri) 
*«nwn 

Wciitf>«4 

- '.: : i 

mm _ - t<Mofr) )* 

- (turn XirtnO ^ 

- «*"?* ^S- 

it Bob* 11. 

4 

4** 
#*• 
4^ 

**. 

74- 

• C| 

4- 
t'f JfrMarM 

JMU: SlM r. ::cr,t;j: 
I*. 
It 
f4- 
»•* 

4T. 

•»- 

M- 

!■- wmwrt 

£mtwifrCii»«M flnMdMta »* 

gL<!c*$, Sift- trot j% 

(Win. 1 

- - ^fltfNKT* &, 

i sin* j 

St«rn-Jtr«C 1 7* 

K . r;i S<fJ,fa |» 

SfN(&*JNtratta£tc* 

Jt»rfi<WtfB«(*r0fff}«*. 

- ttw 1* 

3taK04M») ii, 
£Tttfc*frttt (fclb) ^. 

- Vtrnu >» 4 

Xpr4HifT4Pt $*. 

tutSMot 47* 

Itffl) B«m*} Mi 

M(<n 11. 

■"1828SS.J mS3S& 

- '■'■ -.-5 

1 <r. ^-.:.:'Ir,i 

lX*i;< CS4M) «f1H L trt<*i **->^ 
5'* ^:t-;| S* II* 

>. 

17. 

IK. ft- 

**- 

16. loo. 

., Wnr,4i. 
fi. 

— £iut i(. 

*tfcrt*l(nf) 4i. °3vit (0il9a) 
Stein OjiINo 
mitt t^«rt«) 

«**-(asfi.r. 

HI H. 


P. At- 

54- 
V- Ut:f.'. >irtn) 

■- fMpcO 

- - *>tolna \w»*cc G;:tcnj 

.\i!K; r :::n ^ 

li4E».to;S*yftnj 

- fcrfmtf ntW -t. 

Igcrtfri 

- Wo* 1 

■ isri 

SjU! (n4rtn) 

- s 

- <»4l<fJ 

etmtc-Niofti 

• - * flfm 
C<H«rttaii (irtN 

e4&jtuiit fi. 

* «> tfttp M. 
7(. 

1 
t4i 4|i 

If. 

I*. 

^ 

41- 

S 

::: 

CI. S I 

BSffl vV 
fi£E 

tlnair 1 ^ 1 

t ffi8 Bl " iB B 

r/-? ^ 

* 


(ibtrff, iMr^ tv 
- - (AW) m. 

MniSt * 

Ml n 

Sitotrc^ 

» IN 


It- 
PI * 
fa 


IXDEX NOMINVM ANGLICORVM- 11. 

*,ch»td («Jk#> II* 

— (Hinting} 1- ■. 
IliTm , :ii* n- t ]'■:■- 

rm it* 

P.iH <C»f*«) I?. 

- Kort it- 

H^'i ,Wi*fr) ^:. 
^ (wood) «4. 

RiftJ- » v t (J (put r *fci 1 
u> |l< 

KUtcr fV^Mt 14. 

PkwtK4tk (pf«)^ 

PitoL jt* 4 1. 

bt*oa>("h:;t) |j. ^* *4> 

CimomtUf ( rc*iU) f|, 
Ctedtne rpws) «t, 

< v ■' - . ■'.■. * rT <v 
Ourtit, C<roff,Oi- 

Oov4-JnI^flo*T*n jr. 

C na ft — IffnUtTrto^ 

« '■-■ j" I- .^ ■-. 

CofbHR | t 

Cnt<* Hill .^ 

- (Pwn) if^ 

Cr«rVW<4c ? <l 

Oo*»f«* lu 

; ■ f Ci -'■: * 

4»< 


Djntklioo ■* 

R#n Nettle fit 

Do wi fc*; (oobv 

IK vif f Lmk| «l. 

Kvpnory (|t«L») ii# 

Fi r ^Knob^rOO-ilT 

KooTi fitrnrt m*Jc t|* 

roi'<»E4¥« 1$. 

Krltmf!, Tf , 

GoitiKi* pw 

l.o«fc- Craft |o» 

Hwta K*4 44- 

HeiCr MufttrJ it. 

- Nmte t4* 

Italcbort {("it bi HfTtcborf(rvliM) T** 

ffcp»-irt4 ^ 

M-£-T*p*r I- 

Holhfcoci* f*. 

llvi:,r:h 41. 

Jifmiflc. Jc^TintJaf 11 
S* IoIa'i TVOIl If* 

U*W*Mnrt Ifti 

- Tkiniv n- 

I^ktfpV it 


11 
4 

1 ' 

I n H If 

-ftj 5 

I L*l]« cortnar | ^ 

- (UVk.) 11* 

*c) *> 

Mi r»v^ "".^; 1 

- (Mill*) fA 


OE L' *. *■ f 

3 

t 
t 

..s -r- 
LH 

I] 

Ml " J* (r 

If- 
f fc fertOT fk**n| *'* 


") 


I* ra p* .-* ■■ * mi* (tan c^;) 

RjpTW* «* 

„ (Din**-) <** 71* 

TJ- 

f. 

¥** 

p> 

Self (fell 4*1* 
stiver \v**i t 

Sow Turtle |o. 

,S(«eiT*Bl PTMrt 4f» 

Spinjc*i,£?iaifC. tym- 

£* 4> %5&F Rue 

- (C< 

— or im 

- <VY0Od} 

Siijf io* Mil [CMM] Timt * 1 '.■!!■■ ft ^ xHna "I! 


Miik 

- (Sm 7.W 47< 

Ffc 

Tirade -M«fUrd «f. 
1W- ,4. 

Tft!o*)<MciA&r-r)*o, Vomi". VoTtia 41 

__ t AMi 

- M*4 II. 

— S;tt.lrrelj *** 
* V lfbr«1 |f t - -Roof *A 

WotnvWoo* IT. 

Yltl'att II IXDEX NOMINVM GRiECORVM* r 


it 
■'■ 

If* 
I* 

4. •*• 
I* 

ft 

I* 
M- 
If* 

I* 

* 

It 

1} 

«*■ 
I »* 

•** 

4* l«***w 
*V«*- 41* 
II. If* 
ft' 
»** 
•I. 
*l* 

1* 


Hi Mh , ~ ,. *, ,.T. 1 Tl* 

IT, 

40* 

It. 

r*. 
«t 

'!< 
J* INDEX NOMINVM HISPANICORVM. r u 

n 

I* 

n 

n 

i 

IT, 
II. 
41 
I** 
4J fT. *- .- ■: 3 \ 

C*nt>iw(i mi or 
Coi« 4 f Hot* 
[>****! (ie I . ■ ■■ ii 

DttlAOHjftvO ,4, 


•*' ■f* 
10. 

lit 

n- 
i 

IS* 

*^ 

i* 

to L***4J(1 ft. 

Uuttcm if* 

Ltito hltrico Ik 

- Crtcno o> 

Mi^icr<l«i II* 

Miiotfaica *>• 

Mi ■ i >|. 

Mimi li. f4- 

Mi fj li 4^p 

MlrmJM 0% 

MiLiotJi Yorvi l|. 

ttgr ]•*«•»- 

MiMi^ci 4> 

Niihrtio I|- 

Neju J 

Nora 1 [.l.i.i;^ 
Nikm j J ! it* Ortiti _ 

- owen J* 

P^o*Im, P*po«n> i* 

PortUi^ui f*. 

ft 

PTvilffn IV 

r j .■:■■■' I-. Ri*sk> I'* 

Kmduon Sorr*!*!, StfTiri I*. IT. - AUMnfcftt •I- RoCct j|**l, |i 

Ruipomic t)h 

R*ru 40. 

S^rofolifU B^oof ff. L 

VrrMf^O 

Vcr^ni j| t 

V«4< (mbrv bUr^ 

Tl* 

Ur^oion 4i a 

Yc.u .'ebfMU 7* 

- lxl*4» |i. 

- 1 1 *■ ^ tmlli 1 1 , 

- <*H*ifli«n ot>H 

- citkMrt >r> 

■ ^ gu 5f ^. ^ 

- m:h GokAlnAM, DE X NOMINVM ITALICORVM. it, "al^ja <T* -- Coiura avrim • i* 

**- Cu*o ^^ 44 

41, C«*rt** jo. 

4(. Cin^utsottio "^KX 1 ^ 

I*. re 41* 

ff. Concomao 4. 

II, ConCA4t minmi 4«. 

14. - minor* >4 

44^ - r«Io 44- 

f. Coei 4t, 

4t, n^TijiUoM 1^ 

! 1 ■--.■:■ fo. F, I v V:' o a«ro 
KfififlKf 

P»o*feHft 1 (T- 

-*. 
if* C*^ Pmfa 

Fbor Aufb > 

Tie** APiimiTtfit** 
r«npcnco 40, I *J P^fi 


k *i ^* Wl ofiyi 7*, [>iUA*ro bilo« 

■' ■ n ir ' 10- Tf 
14- - C fl. tue»u &uj=o> 74- 

IS ■ Ottfcfli J 

Gqiw C*/:>abtin<o it. 

- wttiie 4». 

^,S l.torm&tHctJ if* 

Gi*T* ol* 

(■fiAKO POM ff* 

Grmo 44 

U t: :.ii)-™j o, # 

- *S. *M*vii tl. 

Hooniio 4i k 

Hvptfico if. 

!•***■ 44- 

Intfl if. II '• 


U*iMft \ 

Mtfet > 
MUv* j M«tihi Ore* I4> 

■ M, .pat 

MrliM» 4* 

M:iilie.-J |l- 4'' 

I* 

■■ Ucdrio 
Qitki 

- f c*Jj 

- nofU ' ||. 
PtpwofcNitku 

taoJt 

Pafor*) **, 
u 

ife 

II. •1. 

If" 

'i 

If- 

14 Porno (irMr 
Potmnita 

A Pnmtrai Pjari 


U 
Ri 

*- fkfrytt* (00 , 

nobbu frvitid to 
*<* > 7J- J* II, 

ItofolMo * 

Ko*o i<a 

Ruu tote**?* » 
» SotjfcO 

5oow 1 Til* biM, - 1 

ft. 


Ann* 

A [' imuW » ■■ 

Ai(«mJw (Mvirr t. 

An oJn, An 0»*a ». .;. - loos, ,,. tori, * -j^fc*»<». . 

NDEX NOMINVM GALLICORVM - ftm _ 
Afcfpiti 

Art!e 
ftffOtfe ) 

llltOtDC J 

H ■ j 

fkaoo Diao 
holloa 
BOTkhc 
Rmrrt 

Booth U^k a 

4*. 
4A -It 

M 

s - iPifW J 

Cimormllt J 
C impure 

CuJa 1 

C.*t»0*4 . 
Cciii»'« F«»4* «- 
Ci*i ik-n l llw**« Mf|« 

li- ar. 
»li 

f*. 

*1- Co*A|Cooi 

rjok** ric J 
Coloaftnoc J 

Cor *.-<*»?<* 
Cortfuiocu 
C -f.rr 

Couilton J* Lhit n 

h 

Cr«fitm »utin 

— 4ofntfLi^t\ 

— ■!- jMiliTI | 

Dmtc4« Usti 

liMim bUlvtfc 
[)cmptc-vtnifi 

— n-ip Fro 

dl>--? 

CiK-fl* 

t.,.f-.!.vr If. 

It* lifrtfau chitp«fMi«4i - Mb ia 
raBMi IkTnnii ?'< 


Hitt 4* Oif -■■ 
It 

lk> 
If 

^4> b ■ INDEX 

Atfcn 1 
AtfMj 

AlttHl 

S. A**bom*R»p* m 

Itl-m- M. '*] 

Qw I 

B«l.p«f>rcfi 
B#tM> chm-r BfiMn 

EtUirc, 

- pet*; 

Kft**Kl«i 

Kfbict.Fniitjr it, 
**- f Ltiltlc 
f*t*tfi ad 

Lh 
Lito-\!Li*!boft/>.j3 

Mjftaeritrf j- 

Mtt;:-.( 'go. 

Mmie Sriftftt'JiAt f 1 

Mordta .1 Pi* "I 1 AJ0Utt« 

- IfgriftJ 
Pomme.JcCc*^.^. 


Pri^TPf 

Kmvtk 

Rrfoit 

H**»« a- 
1 1. 
«■ 

7} *||h B 

•u ■ 1 
VfnM ^i NOMINVM BATAVICORVM SEV BELGICOU 

^ f Ttfli 

KiiJcn (tf og r."' .... J 
- - K*ri* r. 

41, 
44. l">:-"rl Confer Vro* 
_*■■<*) 7f, 

Drittfirip BknMft 

nu^fa*im*4i 

Kc'»4l*iCT 
Rfibrncn) It, 

•- 

T7i &wclcn\ I*- 1 4*. 
If, 7* 
I*. 

>l* 
<(- «> rWnmcn 1 
»r-fjixlie n 

lb > ante j- # 

Cuntllv , f\i(Kka>£e *> 

OnltOWfcl i fl , 

OiTtrtAf raa*t) >x Doom ^ MM 
CfjW ^B!fcJ 
(*M*tcnJ Km»t 

Gw4441*lU| 

»— [&S-J *. 

fr)«Wl4,l* 

I Ictmi.froftd 
Hcu^raoctas 
H«tl. rooa»« 

ri^C** 

»j»Kitm 

tf liAl l^iu 

4>- 

■4W 

ft, 

4l. 
II. 
■I. 

41. it; 

Ktrfb (I^cr'c*.) 44V 

- " t lHO ) IP. 
KU^ocn v>4« dxvt* 

nm 

KvdlniM 1* 

Kukrit*-Knm *i. 

I^nouml 

LdMi critic f "• 

I.J^ Mcxm-i 

- - P*lm( »• 

AW^t, vvittC| to. 

- — rvttM po. 
Ml -fir V tnii v , 

Mt j UoanUfi ,0. 

-- vrilie liS 

M-rl.lUi. tr w 

MoAicttf rviM*, 41. M Hfci 

♦ mn I 

' - IWiicl ^ 
M«r, HAjtO, 4>. 
fWmrtn, p»K, It 

- - (r>* 

Nia trof ctLfn irtt f \ 
- - irkee* 74, 
Pipefilrui 1, 

ViPkm 4*. 

Pqnr vrorxd IC- 

Ptvcr4.Rc*A €i* 

IV0V)fKie»Rc-i II* 

PiAfCS 4*- 

BU^S.AXhMil)!!. 

R Mi fcn ll. 

Kikuu (Scoav) rL i»04 RllMfttagoof i». 

• . ftifim M- 
RooAa(K«J) iC Rofli -■-: , 

*r**- — 

frlf HERBARIVM BLACKWELLIANVM 

EMENDATVM El AVC l'VM * 

ID EST 

ELISABETHAE BLACKWELl 

COLLECTIO 

STIRPIVM 

QyAE 
IN PHARMACOPOLNS AD MEDICVM VSVH ASSERVANTVR 

QVARVM 

DESRIPTIO ET VIRES 

EX ANGLICO IDIOMATE IN LATIN VM CONVERSAE SISTVNTYR 
I1GVRAE MAXIM AM PARTEM AD NATVRALE EXEMPLAR EMENDANTtft 
VtX>W HtVCTVSQVE PARTIVM REWfAESEXTATIOSE AVGESTVR 

HABITVS EXTERNI NOTAE PROPRIAE ADDVNTVR 

ET OMKES SPECIES 

PROBAT1S BOTANICORVM NOM1NIBVS 

1LLV&TKAHTVR 

CENTVRIA II CVM PRAKFATIONE 

D. D. CHR1STOPH. 1ACOBI T REV 

ExcvDrr RGVBAs pjnxit atqve in als jsaorr 
NICOLAVS FR1DERICVS EISENBERGERVS 

SfcRENISS. DVCIS SAXO-MLDBVRC PICTOR AVLKVS 
KORIUBB8GASDBCBHB 

NORIUBERGAH 

TYPIS CtHtlSTIARI *f I.AflHOYI Ak*0 MPCCIJV. 
23<rmf&ttcS unt> Vcrbflcrtc* 

ff(JK8 Sir folttr * gJudi 

bad iff ■l glifa&effc llacfipcll 

r. 

i 

n 
H noarjjft 

tic \m Slrjnep . ©e&rau* in ton 9fcol$«fcn airf&e&att"' rccrttn 

form ffcfcftraluing unt) firdfftai 

teStoiltoiiuj flroffcn S&eiB nad) bev&mwcvbciTat 

mtf Vftjfiigung 

te ®eile Da Hlume unt> l?ru<f>t 

TV If fimft 

W dufcrlictim 9(nfei)cn$ rigfiictt tanscidicn wrinrfirct 

■it air 3ltun 

w&cBtyrttnitta&raen bcr SCrdutcr< £e&rer ecUutett totr&tu 9Ki! tmet Borwta 

Tit. PI. 

Icrrn D. ^tyrtjtop!) lacob Start f f un* in *upfft $tf«&<n Sicolau* frtcbcrid) Sgifcn&crflcr 

ttiivnbfrg qttoutfi fc» St-rtftian tk Lwnoy. Asw> I7H- 

■ 
I >: . il„ 
neb 


H i*4 

As * «..«■■*• 

PRAEFATIO, a at fecundae hulc Hcrba- ^fe^f"? vie bem \tetntttt £unber( 

tii Blackwclliani centu- jX«£3j fcf * SMoetocQiflWi £rdu« 

tine pracfanda ncccflum Cc-«y\*' terfaidj* toriuftntn nfrl&ig 

us, paucis admodum coiii't- btfunbeii/ be(te|>el in fc&r rotnigen. SDMberflntft wte&rrljolcit reir, iwift 
nic su fin&e ber &orrebe ju bem erflen 
filbert fdjon angcieiget fcaben , tw0 
nemlidj tie tSrffonws tec in bicftnt 
ywDKn £iHibnt cntballnira ©WW" 
von ciififjen iwblrrfjbrnen STtiutcrfcn' 
ntrn, untec Ut »jiflia)r/ ©entlimbeiltuiia. 
unb -Seobilfe be* furtrcfflicbeii 9erm 3> 
ctoriinb iul'cipiia fitonIanflcbo*littii!)ni ; 

tea 'Proftfibr, fflinftoiu (Sorrlifb 

SlrtWijJ / alfo auffgcarta'tctftKfebaff 
bie vwi un* uwiw$tat £>rbnima.\iwr 
btlwlteii, vide* after jut mebrern er< 
liiiittruna bei>gei%i * unb inebefoitbcre 
cine* ieben ©eip^dife* iuiTetlnbes Up 
ben bur if feine eiqene SeemiietrfKn «* 
ianet , al* in bem CnaJifdwn tinier 
btobatWet ttorten / unterfitofben rccrbe. 
griffon fii^ai roir beo, taft bif|e btw 
t< Wanner / erileine bur* bie vubt , tia> 
urn ba* aemeine SSeffe am6 baniit wr* 
(•\ bient Prknuni repctimus , quae (lib 

kaPtaciationis , primac cciitu- 

ybac , iam tadlcavimus , 

:■> fcilicct hac cencuria con- 

■ttontm expolitloncm a nonnullis 

pfcntiiHinis Botanlcis , fub di- 

■ ' r .^ct.uixilioKx- 

■.r.D.D.CHKISTlA- 
ttGOTTUBIU.VUWKill, 

JmTorisLipiicnlis duJum iam cc- 

wninti, ita elaboratam cite , ut 

w>fflrea a nobis cocptus fcrvarc- 

J^km , plura c.imcn maioriS 

Jtfonis cauffa addercntur « 

■*n cuiusvis ftirpis habitus ex- 

™w nods fuis propriis , cura- 

*i qium in Aiytico exemplar! 

*^«"cit, definlretur. Ad- 

J.laudatos Viros, folo amo- 

"wwa utllitatc hdee quoque 
^merendiexcitatos. Ilium la- 
borcm i t. 


borcm gravcm In fc fufccpiflc . 
cundcmquc ultcrius continuandum 
bcncvolc promififlc » iinnio ctiam 
lar^a copia partitis vicibus com- 
niunicanda iamdum comprobafle, 

Sucm iultc acftimandi ii folummo- 
o poccs font . qui calcm legitime 
perficiendum unquam tentarunt. Dcindc moncmus , 110s cqui- 
dem omni cura invigilaffc » ut Jtir- 
pium propofitarum ipfacxcmplaria 
viva » turn ad carum repracfenta- 
tionis emendationem , li qua nc- 
ceffaria viderctur^ turn vcl pracci- 
puc ad carundem floris ct truftus 
partes, ad generis characfccrcs di- 
gnofcendos ncccflarias > curatius 
depingendas, artifici, huhu opens 
recudendi au&ori » ad maims cf- 
fcnt> nihilominus camen nonnul- 
las iufto tempore colligcndas , ob 
concatcnatas alias occupations* 
ehcu ! cffugilfc ; qui vcro delectus 
inpoftcrum pro viribus ut magt5 
cvitctur* ct omnia commotio lo- 
co fupplcantur, opcram dabimus. 
Quoulquc intcrcalaudatusartifcxin 
rcpracfentandis ec depingendis his 
chara&eribus badenus profeccrit* 
cxempla addita fatis declarant. 

Cctcrum | quum plurcs nos 
ccrtiorcs rcddiderunt » aueiorum 
botanicorum eorumquc opcrum il- 
los catalogos* quos praefationi pri- 
mac ccnturiae Mlunxlmus , fe gra- 
to animo excepiire ct publica luce 
dignos cxiltimalle, nemo vcro huic 
conatui contradixit : mens irtadc- 
clarata calcar nobis dedic , pari ra- 
tionc, quamdiu DEVS vitam ct 
vires conccflurus ell , enndem la* 
borcm profequendi ita, ut noti fo- 
lum opcrum in catalogo I. ct ii* 
cxpofitorum aliae porro corundem 
cditioncs, R quae ad manufi no- 
ftras venirent » iupcraddcrentur , 

vcium tint \\i madxn / titft fln^ *J ■ 


--■ - ** a>rfptf*fn bunfcnnm m^aC* 
ber naifi unb iweb mit^t^tJJ: 
(oil , f.bon fltleiftet baben, iwh. 
beit biliia. \v fdjjucn m brno* £ 
btyttib fmb, melfte beraitidKiiiE 
gcr maik'ji audjufujwi malt ntaZ 
men baton. 

9?ebft bicfeni crinncm m , i^j, 
fttoar alien %\<\% anacroaitW b&n, 

nati!rlid)eWmlertorang(}et$i(B@»% 
fe feibft , fo reo()l \\\t %n\*ftxmfr$f 
ben Slbbiibuiia./ iwiin fie n&t&ij ^im 
ncti, aWaufc, unbuonieb>li<b, ^^, 
nauet 'Jllneicbituiia. btr ?fteile ttrtttn 
SMut&e uii& frucbt, bit yi he &U* 
11 if; bee <9cft&Ic$t6 ' fttnnyi$ci ri4| 
jinb/ bfmSuiiltlcr/ btrbieieSSBtriM 
neuem auS(Uiicbeii bemiilxt ift / p to 
(cbaifin / mtbre beftorotiiiijtr timtf 
jur rectXcn 3eit Mien WU« drf«* 
ncrbeii/ n>cqen itberMuifter :iiitrcrfl» 
f*Jffte, (fiber riirgangcn jinb/ neKa 
*3)?iin»]rl in? timiTtute nubrcr* lia* t&f 
liifef eit yi wrmeibe i! / u:ib dirt 2kr£» 
te aneinein bequemeii Orl ^u tiK?<l- 
liri6 rcctben anflelfgen ftPii Ufwu. ^* 
roeir ber Simitler in -AbMMH ** 
("cr ©cf*ifdit5feiin^iebeii iittfty* 
iiomiiieti liabe, bf^cn bie bfl^W" 1 
Wiirter ejeiiuafam. 

3m iibrujcii / iwrt Vide Etf.JJ 
feimen flwbtn ^ bug i&ncn b«^ 
9fajria (n &fC ertriffifMff berft-J 
SCfinitniH unbilirec 9Bcrfe/ ki* 
ber -i)otrebe bed ttiten i>unbcr';« r *' 
fart, aiiflenehm rtewefeii jliiHiiW -. 

d>f bet 'ivrannt!iiad)tim "MrbiJgJ 
pabeit, bin3^"»'.'nianbwberbKh^ 
ternebiiwi ciroaS (inicwwrt PJ'JJ- 
qeun«bicft9Urtbcrt,auff»gwS 

fe laiifle ffliMi ttb«i mb ^S 
iieben iwrb, bieff Arbeit ^l?'^ 1 ^ 
MlimAtaUeincberieiiiaei.^ '^ 

into !- uno II. awff 4 ft? 
ju {Miibtn foniiiKit/ b^W'trti . -^ 


- 

"fct.L 

mi ; i ■ Ifftl 

<t i: ;■■ ,ri«u reliqua opera bota- 
f 1" noftr.. quiJem colledio 
■*J. codem nuxlo hrcvitcr 
ggiiuret finite huius ope- 

..;.. .liniu coram paro lub- i:o. r aliquj corum pars jgni ** " -■■■*■ cAicnieni quidem cditionum 
J!„ interea collcgimus pro au- 
Sto | a H. catatugo lam publi. 
"JJ: r)<i<la autcm temporis prac- 
L'jora 11011 foluni, vcrumctiam 
p «uJla cxcitaiac acgritudincs 
_ JC , mdeque auctac praxcos 
*# occupations. , impedimen- 
■tuenmt, quo minus cam nunc 
Jjan rite difponcrc cc cum inn 
Sa'to:ifcrrc valucrimus. Nc- 
— ;[*i'.j!i proptcrea ordo propo- 
EcutUiwr , quia in altera ho- 
rn caratogorum DEO volcntc 
m tiniutione hoc aequc conimo- 
fcbnicE plurium eorundem opc- 
■ditiuniiin, quae lorfan porro 
setae, reccnlio limul inferi po- Hinc itaquc ob rationcm frac- 
Hflkc duo Luuuin iterum com- 

at catalog : unus plcniorcs 

m hac centuria recens allcga- 

jwm titulos comprchcndcns ct 

■fan. quoin priori fupcriorisccn- 

■w cauloeo cocpimus , modo 
gfew Gftcns ; alter ( ,,„, a | ia 

■J« wtanica , quae noftra col- 

'ppeditat , pari rations in- 

• In his reccnlcndis lubcntes 

g* kcrum profequuti clTcmus 

■m chronologicuni ; fed quia 

■oiconiextiis valdelaboriofus 

III ^ m cUborationc catalo- 
Jjy* Utia cxperti fumus, hoc 

EK"" muu,rc « omna opc- 
«Wum rcccnlita abfquc ullo Wtl Proponerc coacli t'uinius: S^ for&n juvantc DEO, gc- 

JJjmium reccniitorum opc- 

x ^kni ofdiiicm , ufu 

pecu- btrii fludj bit &&ngt ©*ri(fttii & fr Scati- 
ttr . Scum , (b Did toftjfcq uftu 
GUnlUM mtbdlt, rbrn fo fur>IJd> an- 

flticiaetuiibtiiiSbctloaoon ttnem icbcn 
pittbetf ticfc* gBcrto anjcWnact 

iKt&f. 

Birba&rn inbtfftn jroor frten efoefl 
ttUflgmai $orra4 berjrfltafl SUtya. 

btn .jtfammW, njflavc ju fectmtbnna 
t»cr l.unbil. ftnt miftirtlwiltcn 9ln\ti< 
gtn t>iencn fonntt; abtt bit acaantfrtuc 
cavpt ^Bintcrtf • 3t it fo n>o^l , ais tic 

fctenw^fn tntilanbtnt &.iiifiJ.f ftM Bf fctf tl 
imb hrtiiKfr Wtnttbm Slmtc < '3Jcrndj» 
[iiiujdi/ (Hb*n uns flebinbert, foldVn fur 
Mcomalcn fttrnfli^nortKI unbgcatnbie 
fd)oii erftfrtc \\i Uuo. es cdan^et 
flbtc fctiSiwgen bie Wr^tfrute Orbituii^ 
fcincn "Jllitiaii^ reeit in ttt ©. ©. fob 
gcii^H :.';n'. ; i , ; ;;.'U ';;:n-:i.icii bitfei 
tiw |1> frfii(riiQ> gffcbrtifn uno bit i»f. 
fiiwtftn&tit noa> nifhrtrer tbtn bitfrt -Btr- 
(ti; 'U'xi.iiMi t n:\A)( vicllcidit ftrntC 
r> •.;, ii tommen / j-.i.iUt^ «iij(f$jl[tt vow 
bin tM. ajtgtn bitftt lIrfao>t ttfd>tintit alfb 
■::.■' :.l.\: ■:,: :i \\\.\\$ nut vv: ;\:n .■:■!■: i; ! 
tii- cintf ti>eid>f bit voUttan^f 5ittd be 
rtr in bitfi'm ©un&tct wit ntutn ait^c 
fiibvtcii bfjrtifci unbnuftbtn bitaCtife/ 
nit roir in btr ctftrii brt wrb«4ffc(iibfii 
i>uii&frii ttgrfajMtt (Mb«i / trlidtrt ; 
bit )»Kpt( / ro:ld>f onbcrt *»Mdni|"*e 
aBerfc / nwl*f unfiK £antii!ini$ cnt^ 
bilt/ auf gitiifce *6ttfe a\ii<u}H. 3tt 
btr Stidblun^ titfn $Mtta mir itwt 
gftit abttmais bcr 3cet»i>rtnun«fle^ 
act; rciil abet btt$Ici(btn3ufammrnban$ 
fi t maltfjn ift/ roit roir m btr 'Jlu&ar> 
btitung&tr U. SfajciV flcnuafam_ trfab* 
tea, babtn nic un9 gtiiMbi^tt btfifflb* 
bitftit SwA9 in dtibtrit unb alle necb 
Miditoiti|fitiqtt5Bftrt obnt tiiii^t Orb- 
iniiia atiiufiibrcii : ttitlitidit reirb mi! btr 
^tit unite ©Otttd *itli*t tint alia.*™!' 
iic'JInifigt nucr jnatfuhitt n swnt wt|c 
Orbminq, njd*f (cinw tt fonbttn mm 

O a K 
nccBliariliaudcarcnicm, dcfidcran- M/ frron Nirnadi ^iawafnA^ 
tibus fuccurrct. flCW l(i|lcil ttmiciL *®» Qtnim in hifcc duobus nunc fc- 
bacnubus catalogs, « facpius ad- 
huc in futuris, citandivcniciitprio- 
rc$, confultum duximus , corum 
tiumenim ordine progrcflivo indi- 
carc, atquc ctiam paginas numc- 
ris addicts diftinguCR > nc citatum 
opus laciliori opera curiofi repcrire 
qucanc , quos proptcrca moncrmis, 
ut duobus prioribus catalogs pagi- 
narum , articuloruni , upcruni fin- 
gulorum corutnquc variarinn cdi- 
tionum numcros ct littcras calamo 
ad dam ca rationc » quam Tub fi- 
ncm 11- catalog! ct quidem p. 51- 
n- 8- indtcavimus ; quas diftin&io- 
ncs tunc ob rationed ibidem allc- 
gatas omilimus 

Cctcrum Lc&orcs bcncvolos 
rogamus, ut hunc quoquc cona- 
tum acqua mente ct Iccundum ani- 
mum noftrum publicac utilitati pro 
virium conccflarum ct horarum 
fuccifivarum modulo infcrvicndi cu- 
pidum intcrprctari vclint. 

Dabam Norimbcrgac V. Nonas 
MartU* A. S. R. cbiaccLV. Wrt nod) i\Ux6 bic fanftiocH 73* CAT 
U\\ rcir fiir McnliA tra*M. 
5<ilil nacb bit fbrftrfiata 

gcftutCH Ba^lcn \u imttrfitwiin" 
ta$ mujcjf i$tt SBerf mit lantern 
Von t»enen * toe fpi&S toiiniiia, 
fonnen gcfuittcn iNrtcn , mj., 

toK8mcrinitrii/ta£ fie Ni Mri] 
|)(rgel)eiibcii9(!iifiiieii tit 3al.}lurt^ 

flabciitfc*5titen / '?lbp?f/iirtnitsitia 

SScvfeS aucftbttfclfrnnuRdubo 

ten mil bet 5ei>er ta>ft$Mratgia,q'jj 

aseifc/ wieipirfoldK^u&tfcta 

ten %a\ti<it un& \mt p. 51. n. 8. ■> 

nicfm fatal/ nritMtanrfftnftMfr 
anjieiutjrten \\t\a At n unttrlafii wtta 
3m uprisen fatten i»ie bit 9*91 
?cfec/ to|itifam()&itff6unfctUtta» 
men nadj SMHhjfrit imt m* infers fc 
fmiiuiiti , ta$ qcmciiie 3)e|te, 
miljjeitwlte SttJfftwi imD 
etunben erlau&tii/ 111 kf&rtffl/ ** 
fallen m^tn. Wunrtcrj tea 3" 
Weij Sfiino 1 7 5 >• --- D. CHR1STOPH. IACOBVS TREV BS 

:■-: ■ fcq I CAI-ALOCUSIH- t ■;'.. *-■ m. ft CATALOGVS AVCTORVM, 

opera hac in fecunda Blackwelliani opcris centuria 

patter ilia in priori iam upofita, recens citahtur. 

*u tf.it Kirf**** r!^ fl ' !TfiLS! C ; J w <* 1 * initio . .rrwn™ _ I^l *t *^» 
l *^ <fM prMftenm *"g™ , *)»*) fob lW« <*. ||. p . ^ to taj|i vLMH, pflf(«*J^I< hk tttf£fj« T. H t CRir 
L U<A» J ■': fire, iWcppiion tlu Urtilci-- TiTT <K 

£. jo. fi, Uh n. , (Jt ric*» dtftfipton «nj &wtfci tfWrfjj nam , imi petn IteuJeau. p <n ^ ^HcUtia,pM<*^ %iM»owwllif ■«**«« tt jn ^ 

Si u. pm€ *och« ctp*. p^. fc. itbb. «. c. Iw. ■ *. « f . ^, « c&cS&ii 

RID, ZYIKGKKI oKife w i«a- 

1. "4-/«. :■ ABflAH. GAGHE» 

. 1S • 61. j, JO. 

cpmotf km Sckew^ccne 

^M&iflM.H'ipftnwcifulM 
pjCfoopwprthttfnuin. cAwm oinct llulio ANTOMI b&lt&SlhU Ntafei Miit» raul 
tebCr*WVTlJlCOb*ca, 1714. £* tt*bmlM&M /^Uti 4r» #>mcr UftW* ejed toul 
1 i^*#f Aa ( jj CrJwitoXvorfw* ^r/r ttafii mit cxufti fcktf * fltnbK pcr'iiil* 
ti ittfan ©tfcruauc, mtthH icoe^cvhibiwc 1 K. P. IACOBO MflflfiLIFjEo Pin- 
Vr b Jfct* Tb«*oi;i* Ma^ttro • Ctocraltimi PrtqwJ \u*um onliois V>\ Pimfa nurum Sotro 1 Sc* 
„£,. Ataco l^w^w S*rt«i Luduuio, elioiquc Medico Pirificnfi, Omi* poRhuiuia. kcu» 
m WRXMO DE lUSSItU rmftmco , wiuttpc hcotatf Moolbctc<t& « ftrticitfo Dtffcce 

■J*, C :.;! statin nv Aci \ctt\ i. .^.;< DM b HflffO Rcgft Mb ill .^ 1 iior^ tW.^rc, .1 

lastdcun. rt Hi retcfitiurum (iora»m dt^ltum* Cui tccclTit ciuulcm Auctorii fj«cicnca d: In- 
ifryfcntlunmvitti. H*l. folp«B.i4^ PrtcmUH p^ , Sp rodcLTOr^m aicc 16, Ac* 
«ftm*Kfoplgg.i.trtb. tea. 1317. Ptj™^ wM»t (prxt* tknv* it Jf&^WiiOrfDQVt 


10 ^^ f > A£m*to»*jjk*doctt , did! Nbj (MttM« Jf<iMt ojem rirfrr jViif^itlD ijjwhfii <| 

IfUi i^»^*iiJVrt PLTMFJtlt afotmu nu*»*mpfii T /■*" («*■«* f*" w"i pkw Jftcnph 

7^V tf W AjTm tafatam fAM^fw » tteont <via aJorfetfj * wrjjtit n r.iru* fjnit jpti 

■ ■"- v:r -r-';, r.r^.i.1"^^ Ajmp AM «BA r: hpb kdritfMH UrkMHA :;-^^ 

"^^Jfiujrj A^t.oA nt. £}ti*& fipittr uffiforwm mxrrAvra* dtlmeittam mmtrtktiTi^ 

'iMutkSbtiMwttr'inh'iftUi&ffgvti* >*I p* t$4* fern t*Jex ffm*m phasrim tit+vt 

l*****f' iff. tt tmtna bdex utmia? Banetbrntrtm ttyfabttiwh qui li cxpeftkwm tt ttUht f\*tt 

X tiHm*mty*flkm*far**m ^liijf. 


' W**"* «<« mm ^)>m *v*?jr. £* *jc 
/'■'■■-■ "*:: '^■wfrpfci ij awnfTi-vr f vim* /imwj ///-*. ftMjfirttf, Q»4*'i'7tvr# 
ir^ntttVnw^. /^- - r *"- ■■■ i "' ■ 1 : * t&^fV? f J>rf ' **»««* t»fr jgrawM Ajtm t*Waraw>f«« ///J. rtJifKr. ^>4(fori»fm 1 t jr T r 4. « vai \ Jf* 1 /^t.^rrir. h^mAmmrrS^hW^ftwrMtmlmffarU^ 
t/rtlM.ftiSK. iwMftrf dTrcrmMni* tfitaw rM»!*j to "is;*f "^^ 

Arrtjttu 7*. Shfafp AtMAj apt pthtU m*to, vtfw* « *0**«. K 1 , g^F^ocoMnwkwec^ndnntfielbrrpr^^^ rfnn open ct curt W> CA^BAV- r4ffaJ«ii. v. II l»- >"l 


<•") ***Y* 
rvtii. rafi liV«!m jfcfi* 


rater elua 
ty&atxt jjfiflfjn (jfjityrftn, flat* 
%#u}M ftttim tfit ptfttmnn 

tiviftm iffft JMHW *i£ «0(*t , rt Wirm fur/no i MM t fa&iiujm ampltfito ^ „ j, Tf« 
ttm<totont*iflb, tx kwiUj Fai i\( uif. w* »* * **V ri<, tx mvuf FA*notlt t fu* m 


EiHfr, cAwntof. v. It p. lb?- '"" tfm ^*A*22 

llirtiNlouflioCAS^KIS BAVIBtt BiitaC Ardktari *t PraftC OrdfaTfa Jipte, t'0i fo 


llO»t* ipfo |>(jn.um drJuiptac cum |>lunmu fcurit proponuutur ■:: m£555 pwf. *, MS4L fl a^wi* p bis 1 Jpafa toY-u^ ». k b»km mta, criM iJtcn cmcotlioor. Iblikjc l*nucntrt Io 4 R«ii 16-1 ■M 1 wiHf*, t*4r.iriw^di.*«w«^j^. wtw^^iwf-i^Vi^to^E!? 
pi frmt Wicoi J ivc iwuiirj Crfrrjv f /tor /\« tr4,fjt ; it ^ u «-- * - — **■" ■ r r : . lCrt*m*f* CAROM A\ 

UfllCMH i.U* Ettili cUbortt-L L 

ao a CMOLIifTOVfl^ 

.1 nechodo frtlj dtborn. Accaltmc cogittia .! c ftt«fc- horjiwci mcthoJkr « o^to*^ 
mtiteidUraifltc, tfTm.o^imwc!v l icc«*mno 1 neiKlKufCI occcfluni i Ir l« v IVniofumV^ 
<!ii»ti 17,0 <[Hmio.Chfl^nKl>yb. g. pffi, nit db Pf*t t. tnd JO, W* <*Xoi2fcI 

tirttr trawl t MMM t aiif ^S^i fi*Aur#m , fjmwm W»rt«t it t*tkM& ««§(*.£» 

B«t.J: aeOK<S.RVDOU KUKIIMCKI r!actNk.Lhoaj^nl^n«bdcrn L life 

ipfcj lo.Go^rc*L Dyck^um im *. m*. po^. W . pwcmiU: t» coaiuitbmlMi WiiWr 

HK L»v& ^ Unit a r*rLAMMAVMitm\.sm.iuibii i^.^vju.u 

; ... :i ,m.v.; , . . 1 : f | 1 M ift M a- r d-:ii, v. ll. Ui 5 ACVL 

W, pif a ir Ml |« <«WT f i/i rigitii mi jim m M l> rJt jww ;w/f« t /» » tof«Sl mm* As* 

**^ U ' /;I"^^«'Pf«"^3W*^«-^. WJrir^»^ M ikMrt«> /0, f^A- Will- 

to46firvxmc*tnf&ta*9Mdni€*iw**K.tv*tut. f*tt>p*avir m / flft } rf U GU UtTStltti 
~'^™« ,J " J ^^ J '™ /^" AVi ^bwi^c*^! , Mtwr «r W frj— t. 

^t - '3 1 ??" ^^^ r'^ 4 ' > w«-wrfM* «^*» /*«£** r « rfii ««i 

t^o ffjiSartfa fiAif trttr tpipfykfttrm .it.™ wMu iffrfj rfl rtj t tf «^j t e M rf 4<k<l* 1 ^ »■ 


Covm. Add. B<*. 1. Dc Bopooicofi { c »civ.*nim cr sitfum inlli^to tfque «*fcrou.^nsTOMi* i>^ 
rnst i 7 ji Lx typogrym IaU t Vitlpc. 4. mft,«M. t 4 - tit.^U. pr^t: io, ttbU Kf^^ * 
iocrtirt^ S^*t^^r*kpUn^ u Ji^ U Jkbm in imu pliMjii ma ( e t I^<WMt»!lteW < I* , * - 

VmUrolnuAic/^jiA ill. J.) J^rirj tk F.llL J*i • 3H.fiiif«i<f«i4tMi'^Jutfjiii| ire Jc conlltorutn vcgftirioix sInwuc ngcttWy 11 ^ torn* fcartuE p*r< tcrtt* ibid. 17141, 
ice PRl*S.tit.d*1i a t t p^f . left if. 17 
7> SWrtci. lire Nloni pbnunim Sfenac. T«pt& |.'„ , lt Z,S ,„,; h*K. i . . 
tfli 10. GEURCilO GME1. 1 H, C:hc* « Hft. - ftrf g£$ * ' ?££&£ 
2fc*mmn .74- 4- ■*■ i»» "1. A. mf. ■ jo. ini« ^ J. ,„ ]£*£ „,?£' 

flj,,^ 4*« to*. M. mm** nw ftp, . ,„, ^, „^„ ( ^ , ; , 

UlTM, R4tlMM«*f»t, Q**tot>h»*tm i *** l rtKtl M M, (&** m «ft (ow . 

H «pm<l6MimiA«JS«jifr»»; i-^w* )f tMf J ,« f . ^Ki, ««*.., M-rai tn=m « «tf 

. ._■ ■ afi km pnfn w rf Mrfm o A»t •■■ ..-rp<v ..-■Ui! 
in, f£n n6« i# . rxioim rxptfib^ , tl U fyrmj*, bit ptmtt A OR. m> yjtl. X0n#L HAI.Lf.RI, **<rrt^tamtmatotmm&*tou:&itKal Ml inn . 
«0ti.Vi (1MB 
r. Km ai^«H pxJjmaJ ptNtttttiarm rxttmwpt bin fitbOlmiirimftrnitma /Ticl 

RSCHMilnrshifiJtSdmaiaJrtMitf. 11&. ,, 7 . tftbeJuw ftjit 

KM liptf ■»?. M Jf f4 JXf [J , ^HJf A/ £ f 51 / 

MiEhp. n - 7S>Wi* m eram-Qtf. 79 * '+p. ^wrf J IliTJeiamcrtKrii p. no • iy* P ^i«j umbels 

«f l|f* Xil, D* W«f(j ^rfru Ai&ff wg»ow^ |^#^iw/f^jf;ftjjrr7^/OTii**ai*w/>ftj<i;W 
t» rritxu, ** II. 140- 

t ffcu Sbiocm Cve hiftorii pUntirum Sitefic, Ti^nwt II, contiMm ubuln ttti hcifr* XCVIIL 
^r^^mn.p^g^ t;c,w. prtcf. ?4* index gcanum ^ ntum C* K*mtas*Bwk ttnkim* **- f-w^u.9urin« fr. GZRitiRQ nr Hxntu^i mtf*m fttimn et *i fpui* /*/y^m , ft* j ^>. 
*m ^(rJctW«f /f biff* tor} z<9lkdac jnl t bio: itrofom frmti frtftairi* iattrthirt' t 

'-" ' i '/ ^i f» :f If J / /.V ; I (fCW Wil i -; r ,>;fpi;' -r;/ . . r .^ 

f'tiitntmfaitjipl*^., j k AtESSXXSCtt M i DiO ta §Jf St&irkx TKrxftx,cU$fat ttrabi' 

to top - l!f ^t fleet Vas«*c rtW^ piHK,,, oqn V.C I Oft ANNKS CLAYTON »fl V-r-*«i ?«^Kft iffi5?^"l^mV^ fc\irt!i difiwAit, *J cenm prop 
V^?J"^«»touico^^ KRED. GKOSOVIVS mulrt » nom>n6cii B^^?; P * nfccuod1 ' ■W.mj.tpiR. i^ftdio6.imip«-4< 


■i ^rKiixHt rilkw^P J*;^.' / ■!■..-.+ r i ' 11 Csrtt, 


rift, tttn*** t*i*i*'*m t fit*rA*m I***** m*tw*&B**CLATTONO*rd*nMwm. fij fc i 

ttftu ih ti*mu t V*r** ft*t*mi+M **m i *m*ttf* n ft ***\^} m*4*tmmht f*Hu*i«t±Arf, *, Mf **** 

imdDvODtS. t'ERiVONi. KRt Ko it tt BANISTER I #fffr«r M * j*-w« « IC? 

writ*** ****** tbm\ r±yt*tMfi*r t *tptr $**mmf***tsmt*mf r + x mtwi4 A imtritm mm**** TT^ 
Cttfmm *Uxi GXONOPfrS, i*« ^n r^/^r m/tfw « ^// p^^ ( W^fc 

i1+fr*i4 ff**tf *ffti , f*JsAfiM ft FMrtft ***** frntmt m fr*ft'**t v. H* Jjtf. 

i. Obfervuioc* for let plimcs ptrM.GUETTARI), Dotfeur er» Medicine dc 1i Ficcftf 4^ 
dc I Ac 1 rfcraic Ki»yakde*:>:'<nccs ce Medkm bo*ini!tc tic S, A. S. MonfcigDtux IcDocif 0^? 
Tome premier a Piritcticx DjhuI, rucS. Iiqtie*, *u Grtivn 174-, i:.qmj .p«t ;:t pf»*J7 
iod. UL&gilLirf. ttbesten. 4* ***«*.•. 

j. EoJcm limb, tome ftccm) »b. 1. to Jem pigg. 464* intlex hr. cr gillie « # 

rr*tf**i* f*£g t XUll ***fi* *> imitk ft*vimimJkja , nmt for rttntfir* pI*vhm fa «rf«tii ri*±-i. e. 
<tfljur;<i I />#"i# ffNMwU*m £m#lfj* txh&ttt dfirtwintt *JfU*A*Ut ff/Jjww/ff^^.,, ^ 
4*1!* fit fr*ft**m ***Mt*r t Antrum rtfmmftrmt mhni A FRANCISCO Dt$C& F JM/jV. ***/■•, m*J*9 ft fljrm*t*f*t tiAMjim t * 
Mvir. Rtftf** firtlUftm 4Xjirt**t tt*tt*t* $\*rt*t iftrii. 
nW#*Htt ttiiiJit A. *t f£m*tfr*i hfiryirt awt*r : £§rfc*Mt* ^■fnif w -tV* 7«r**/>Mt j*.* IN *tf*# «n>tefaH M*t*tf4p€*.II~ XXLfmimt* , /UniiVj^r j j.'t**mt . v^hr £J**4/,t4j tt R*m* jJ fr?^ Jmrnnj jl j 
TtaWrfff tT*at> , B **i+*UJXI ttt* \ f*r***wir J4Wf* *f ww fitv/Jstm f**fr%tt*trt ttmtAramm i ■■fj*4i f* 
rtitdttl fr4Mttri*r . txttftit th , di Jw fatf ngt^wp JKfiirnf **il*rri t fptm * I* ESC *A**t***m mmit m 

ftjt p+tt™ *t *'«'* /4f*i M»#.t;frriMf t f ^r/« ir^r* ir aifXtf mirtrU idrdt am rtftmJnm. T<*m' a m 

fntm ftj*f*t rttt*ft*t t 'irttdrttr iA*t*m it fr***t r«Ux«i «r itvjf tvdttivit t <j*kt ft#*mi$ firmt u ^ 
^f. ,iUtf. *rnmft**tjfir ***** *m fcrt#*it j *jm f*ii* fir mi m fed** ftfi faritfr*H*tfu frffim** 

f*ity\t*>. f*tif*fi*rtt t prtkATt *fl*i44trm mtr ft+rist . tktt tJtJ/m <j*A*tJ**t tmmi ifrtrtfti tt *i w+ 

A.fU^^magUmmWMtMmmAptfUmt^sfrmfiUtm^mimM, ft ***r#m murtrrjrti r*tH*tftmt % mmmtri , ttMwk m 
ffmvst, f'mttKrdr ,f}mrmrrrt4* tM J****r txfj±*t j* XXX* XXXfK fr«l«/nw <U&Mtfifit fjfafcr i#"» 
m MfffV '/^rf f . XXXII'' XXX&11. fv*'*n Hum t imflti#ttt*tm in hft tf/ri an Aiw* /yniu iri^Aif 
•rjimttitH tt fttmml*** b**t £t**r* t**i* *tr r ~/*#m tlUm /rft t-*tMm fft*itV*i fmV*ttl*. Gt**m Avlfnw 

4^**A^*TQyRSFfQRTrrM r i*bifUd*xi4****tUNNAFr^^ 

f.i M* ««Vi» 4 /jtf^/4 r*rtStrmm Jjfitt , mrmtmt rt£N ffwt*M*t fUmt*i +£* ttmmtmmtt f*m*jpt t*M 
Srdwmffmft frtfrUi frfdt/tir. Hit fi*wtn ***£»mtm>r /Urduxttft. sjmjmm i*t*U*Mm ttmftfttl Ski* CAM 
BRAT**mtt***smt#WtDM HAMEL t ft 1**^*1*1 llfitxm&m, J^-4*4- w**#*w ^ur>f»i 
initio *MifrFrjrUiGrtUtf'wi*xUti*fuMit4w<fiT*Awk t T*k+'*t ****** 4. rtfr**ft*ts*t &}?finiirrfc*m*** 
f*h*fi**'jt*t. f*M fi'mU*r*M t #r4m ftr^UrJmWMm 41 fit*mt*tW**s \*rnt tximftit jfr/s#r, OLl,i 

Kriaj«J. I. Keruin matattum hotic IVitpioUc llwf*unj*. fcti pfaunim , tmm;lfum , wiwwWmM^ 
anonimhrtk*U<ex FKANCISCi IIKKNAKDJ, nori wta OKthfi iirimir^ rc«iw(tibu* « fb 
Mexic*muibccoofcnpd»aNAKDO ANTUNIO KECCHO.MowcComiiwi^CaKJWdt* 
dicoetSwp.Reen^Arthuuo gencnli fl iuJltj TiilUPPi II. Mdj>. fodrtcRcvCtfCoikd**: o»4- 

fecmiligtUij tlO. TEHKhSTIO L)«cro,CojirUutieo(cGennan> t PSith^pho tc Me*». 

nrt^ illiiftrtsa. Suik (Kimumm natural tut it rerum itud«T^tuni^Ati^ractutuititemtiuuWct iopc=r 

fitLynrcorum|)uhfccih»f«fatU. K*lti]iu»t)l«roii)ecoQiet»uvcrrip^;n*inOicab<t Kcftueei tj^ffv 
phcio Ik. Miaanl MlJCXXXXTJulFoLpaaj^o.prien^ 4,^ 

th W> f^^^4i*M,'uj^wJfo' Rerum medic arum jtovk I ^(piniftc iT<iiuru^, G&m pbstKWr w* 
Ikim. mintrtl^^«n^Iex*e»on)^lhiacTUex FRANCISCf HERHA9ID£Z«t& Siioc [^o«« » 
Mlitfibiin rcfiwn (tu^cronim grariun hicubfaUooibui Ljneeorum ra&uct iun» bcU yp*«* * 
excti4i» «ccfferc ckmum tit] , quorum onumm f\w>pln (cqimti i>nii*w pomtur. Opu*uui>S** 1 - 
lammftMH iUv/Lm. Pim.lPIHJllll.RcgiGiihofacom^^ 

mm etc. MomrdMC liMtuni. homae eJttjpogrtpbeioVititi Mtfmdi MUOCXXXXI, *rtK*^J 
«ri»fijM«rqiitfiir4irfrnpfn-i.ii:rj: Scniplinunim, urmilium e? pii|>enhumMe\^*rui> *■ 

IKirii, •lKASC.HERKASJ>RZnKuicoiflJ^t^p rt dUn; 1 j1im<> pnmuro compaw > **• 
NAWUO ANTONIO RfcCCHO in Vctoncn d«ih t HO. TE«KSTIO , iO -FARM* 
FAUIO COL^MSA l.>ncc« . iwtli cc «ltIicion»bin Iwwe dxinimn 1 lUim. OiiiS««**f 
<effc*e*iKjuot exPnn<y» FEUhHlCI CAESII troojjfpvcut ihc^n i^tuoin pb |u^uu *i pw "^ 
Uc ( uiittfiimcwmplurunbikooiUi*, idtrfWino. ou*u»fjncu!» tviiicmiiiir-.i* grt?Jw*tri*«- 
cur. Rome NiDCU, fumbbui HUn Dtvcrtmi ct Ztnobii Mtt&iti biUttpcWuoi, t)f< VMU 1 M*j 
bardi. lol. iwiK- ju*pTicm* |Mg^ I*. bd. <ic ao, apj>c«4 y A md C. ligfc 77^ 1*6°° ci ' --c 
tcxMi tnlertic* 

#1fj|w € rAtt* *mi t*M**t*t tj1 , f f*M**exxifUi* SEG t*I ERISAS* 9%, ri/rt, *. iA|t* '**•*'' ,J * 

M*mt *A**m tgt\ rtl-^ttl^J^^, y* tit f*9TKl f*f*r t t*'L**Y*m vvMif* *++ itfiW* ' 

*****: t/fttAitdW. 4t**AA$tm. f*fi F . 9 \6. ****&**, ***, m***F* kk J*tr *«■« <*»«™»A< ** 
i*Mlk*Tthm*i pf*m\ r -«» «n^^ (WW ^ M wjj ^ 4( ^ W/f* **/.»€* "rf^' ^ f* * T It* *~IJ*- tft«WU V9* «^m, Jfflj- 4&* 

Za&e I'J -Ji^fK-**' u \^ l T^ iJ Wit ***• (■» <W. Pj*. !iS^wH4«)iw|>iiiMiri«nKANU| AST* KLoiiriiV^* 


')" .... S«-*#j*--af#* '^-«i , ^X^JSS u £^ 1 Krfrtt txhilut RAJV* /. i. p, jpgf . j< te fwim j^frm it 
-* ■uutnlitMii SARUi ^ (ttalcoticiLiitEti nlif.i»« ,__ SiT* K£<-CIIJ *n»gioc* ctnonvn*. jo. J AIllCJ 

& <**-*• * -**»<*? 'A'HI ****, CJ. ,_ 

ST^pMifte^i. h«rie- ******* p. ^V^T?^ tea* 


ItilltOUVK tUplC*: Vl>Ulffltfn ini«tfQ> widOm*ifMtjd*tu t torn* t6 u ; ami* f px**tKi*iitr*m * JIT ** MASCAKUI prMfuuvcvfitt ukwM RhCf;MO ifrf«\ rt k cot- 

SSivT?^^ ***" ^ ■" ' rtt wW * m * j '- ' J ^ - A"w «« i«* . *** (tram Mm wJiWp'i**, i JU, ?jj. jtu f*n*i<Kwttfwt tort. oi*J 

WJ 4/u! Jt. jum *^« MfA fin* , A*A\LARUy$ m ftAmva tt 

l»; mmii til ^^Sl_ -"v****"' w^-w-V-JE ajijj^ MAviar»»w < ^#. yii Mkm 
Sg™"' W« ' * r/r,W f riif* o^kAti jAfrfctfj firf«»f» . «J* *A-if* pi 
jjjj; T"J Wc;ro « » : UHi f*»/jii* jWnfotfftr ;rjrm« rii im Brjjrt Wi 

feu rmpJ^ 1 , 001 NUI *^ricirt . comijwrit r^oi Mihbjtfci tpod IflfJot c*f<t<Triiiii frtnnl* gcnerii 
**** fcrtl t jW1 ? J. Nll * 4l> * r * cil * Arjb»Cif rt CrAmmum I'liiridtr <!y.t* ootnintbui*^< rvprdlii. 
•^tfrn^j-iij^" 1 ™* 1 ^^^™* * filluftli [iiii?t!itucU)c i ocritillimb tNCloc<tKti inline ibui , niturtt mi^tiitucUjc t pcriuilinw pctotilwt i^Jineacu 
j* . : . I ** 1, AJd-ti iniupcr *ccurit» cir mtUro *Wcrlptionr , <ju* wlortft ■ (nit>r« , ft- 

S^^ttftf a VW D *AAKBNSTEM, nupcmme MUancI rc<ni GubCTpwocem. 
*™ Wm . «M CAStAKiVM, h^clduft, in Cocta. Xmit »dJ^i« ci t<^n*i- <^C 


■ to J* unit ilMtnvit ARKOLDCS SYEH« mcdlciruc ct hotaniccf in Acid, U»l B* Pn/a 
I M inl ah u fumptibut J*>, van Sotm-rcn cc Jo. xta L)ydc itf-j. fbJ. mai. pj^ HMOi iif^^r'* 

1 if*** /aro /nrB**/** pJt/i*n hour * ;.»*AL*/j*j aid*& traavfawtr. ' f ^^ 

j j Horn mkIki MiWuriu p*n *cLui*Jjdc irotkibui rceni MiU»mi etc &*•» i,w*^ 
irocMimillunrivit JU.COM Mh I.IK VS. Ib^L 167?. w«. no. pracm-£; 4 bi 1 tita ** 
hatt&kepi/mt \7* ph*tM pt*i%iwu ifQtjfem. *™ ,ll *1t 

j t ) - • ■ i»n tertaderwbocibmregni Milibarici J^tinit, Malibiricit. A»h.^,. «— 
chirtclenbu* iwfnimbiw|iie cxprctlii. unicum llonbut ctcadormta pcrNobihrX aeGeeJ^; 
HEXR. vanREKUfc. tot DKAKKSTKIN Topwbim in McyoVccht . ^i>ndwM2Sd 
eniGitocrnitorern. (uprcmi Conic Hut spud Indot Uck;*t Scnatorcm cxtnt r*u<ur**ni - bm 
V^icilm Ordinw nomine likiltribu* ae l'r4cpoter**nrt Prwwicttc Vfcrtfcttinic Prow^i*,? 
ptum, el JO NH:,M( hs. m.i*. tacademqiicticbiuiv jnjtomca tc bounktt in Aoi Vfa 

{lutf K*©f CI Rep. Vlmj- Poltitruin. Nvli* adiuxit rt tommtniariif illultrtVii JO. C(JMUU 

NVS. lb*d. fumubotv*liMc Jo. vanSomcrcn. Jucrcdum Jo. vmUyck. ct Henr, ett^ieTW 
Boom. 1 t&i. pagg. 1 87. mi!. 1 , praam 24- uhb. ten. 64, otri*j two jnmuji jj. Al^jf ttusU 

jw. /oar^«7i» iwt *««/*j f.(rtrfw (*& txh&uut. ^^ 

4.) - - - p*n qmru ilc arbwibu* liuetrfcm reRni Malabar id etc llncL t£f 1 Oxm*k + 

t9rttt£tt*r 1*7* -> P**B- l *<- *" d '- P««d. +♦ tabb. ka6i. «ii MMrar«r t7.fitrftt ftc*i™ 

O ■ - - pin ipintitlc arboriUw ct frock Sin bKofrm rcgni Milibarki HcUiUi 

P8k"-' in f *■ P™ 01 * 11 * * ,aWl * *». «c AiiM ajta *** rtuMfaM t*Jrirr*« aaV**«J 
61. ^wlIji Jfrrftf 1 40v./fi»f styaru. ^ 

o.) • * - pan fciia dc vutfgmritarbocibiH ct InnkiUn fititjuoiit, I.itirii, Nlthbira 
Arabkit , tommum diiraftcnbua nomiuibiMjoc exprclli* t idtcct* Aonim , Irudatt ft- 
fni»umquc imiiv« mognnuilin* vera oVI^caUirw , colorutn Yinumou* ddcrmbpot. ^nuciBcr 
Nob, ct Gen. 1X0. Uh#H. vm KHRDK etc, ct THLUU. JANSOS *> ALMtLOVLKJ, 
M. IX Soti* ulauxn ct tommentam AJuitnvit 10- COMMI.MS VS. ibid. i6itf. pitt io A »L 
1. pfKn>. 8* tibb, acci. 61. Hm* u*x* tr dmtfo uxtnm t rttuj9>w t *tin uttt€JtAt$*i *««i t a^ 
f^ro<of#aar/^i4. rt dtkueirt it. dijlt*datfttif<i *tYm *idd./rf«*m. 

7.) Horn Malit^nci pirt kptinu dc vara ^enen* fratiobit* riM<Jcnbbw etc. atTccmu Mrbi 
ctGcn- L>-U, Mr.SK.v*mRH>;OUctc. Sot** aibuxrtct oHmncnurin iljullravii JO COMMELI- 
KVS, inordimmr^k^tctlat<itf«td()«iv<AliKArJIAMVS4l>()OT. M D. *id i(M.ftt 
111. tad. i.pncra-jr. 4. nbktco. iv *tor«*Wn»j7. dtf»* x #i*f*t Pta*q*m >«,fr»iL 

*■) " ■ P* rt •* rt ; va ^ vjn < gow it lirtbit »iw£crit « lixuntm^i* etc. Ibid 1 6» t*ft r* 
irxl i.pracmut 4.tabli ( aca ti. Mm 4 %. fi^fci dtfmfat 26^ on tier fitwui Mi/firM. 

9.) - - pillion*, ik IktUi a tLvcrin iJhnim fpccicKHtctc ibfl. 1^9. w 170* W 1. 
pncmiU. J. ubb acn. ^7. j A £11 ja dimttom , rrfa«*nrr;riji/«/|M wtftfavM rt Wl fjnrr^i* 

iiv\ Kodcw wtOo pm ilccimt. tbul. 1^90 rW*J "87- *o*l- »- pmaiifl: 4. tibb. «rtt pfr Raw 
«. Ak»«il v w*y*^iffrjmu/c^//* c di«^ij^cp«\»,jtf 
/Vr?«c ji^rci. 

ii^E«dcmiituloptnundcc<n». Ibid. id 9 3. p^^ ■ 1 1. incL 1 . tabb. jciv 6c. ttfoii*** 1 ; LL ;v ^ftl 41. «*** , KNto *ttaJ«/yrt nwprf^*J*of«r , jiro*j*r trftUw 64. fjaftai rrtcrwaf**, 

fvi jc<^ autXtrfamt irprxfr&Mitrr. 

ia) t^icoi titulo |Mn duiiikcitm ct uhtma , acrcd*t, prectcrhuhrtpirti^fpcoilcmt 

«»opcminikx. Ibid, i^j.pajr^ 1 c 1 . indite* *. tabb, *ca i 9 . Hxm 61. M^a. rAja* il 
tfnn^o iiatfl*/oft* c«ffaM, poraw arm« ra/afj-u 36. ^7. *r ?8. fhtW ctwprc^a/rf , waa« «ff« T% 
AjTMaar jrirfva pSuffvjvt Jto. fynHftnt* fia.*c tmttm im a, i*>3- f-vnTaw/ff, cf nW*^ I " T * 
Mf«, 9»f« (crtd ronrar pi»t otfftWam J. tbnidtrt ttmuijt , rf AtDCCt/t f«x* MDCXCin* 
p*f*tt* rfrfa-^crrjj&^/ariiMJfpjW, fujfat fMni m T'Jaud. aia'*^p6. JW- *cf. /-*ai ■; l>+* 
l«94. ua wmjifailrgtfar fe rt C CO At At KL /J^M ^j/jrfo|™ f/o X/l lomn (Jr ata r*arp J ) 
fA«a.t69alc«*jf*ate. Wf rt^rjftcirtri j/ t*» 0?r4 rtcr rrfWi e6«ai« mfii fr«»M fl*. rff * 
rxrM;fj»* wrort ax iayf**i ^uuoJLiriuviTfM. 

■ ?.) Hon Mal*buita. Ii« I lorn Mabbirici Catalotfui T cxhtbciH «noiwm cindem pb«*«» 
r.-ijwu. c.iu c m It** torn raeriboina r ff f nfr wf bi B Bowhkfi t^tefa KiaoixbMai ■If'Sf 
cumdigciriiCASPARVS COMMELIN, Me*l OocW. ct Nora fnccfaci Amftclodimca** •> 

Oaaur /A»f* 3f.tl i»aV^ f«rr«to ainaw- 
" b*rbxk*mmkibiic4*t - i«i« ***! tWCttt. Lugduni BaiavonMi apod FrcoVricum Htirin^h, bibliopol 
dedic. praeL ct auiior. cititorum Aioduio pigg. 8, rr>j, m H&u 
tano jJ&tBtatpv, oc fa x&t p*r*ht Jtmxi, mtffM tit* rtftt*r atif^ auw o^jdj ^rjtftitit * dvva n* folim fynttymj Lain* a <4mm*tJifr*}*t iaJrfa'^ 
tttim plarm* afia rv rr£*-ja£i^rJriljiri^M f»c /f*wu autfarpto urpro** |jj»an coflrfif "fJJH 
/caf. Max ctfJaaa* rt«Mr prajtvc it fvnupc JiJiaSw. iW^m i£6 n£Rir$Atpt HAU**** mm q**e rttito t*aro aaaivtv aa mrji ftrvnit njwti. 

71 1- Btrcfraw rt 7*8. dtmt&um rJWan /«Atni co^finraaf . f*rra 

iotdtmfgtrt attJ* 1- «40 <aariwrr r>1» wW* 1, 2! 

j—.^,. , ^^totcwr, pJrtff atf* Apf** *J 

a*mj«i aa^^iwarjjjljrpf^ tw*m t&*k*v* 714. lafiaVw >#crc a&ff if^nSdi /*rf«i *^ , *|a*J»*Jl 
ra trpwfrrt arc rjrai&i* f^rfcr W ^" -wmiaAic atwry tj^«*r t « aVa'M caJm ***#rat*#FJ 
gf* -W^ A'"™ * > **■»" "raiWrMnf , /»rii ararti^y /rr»9twa/ « p jrrVi aWafiw Ai«*fa»f ^ 
i-r. ^ fiatm* ^r^*Jrf . aoa /Waw r«f ^/nrv virfWi lxi+p*ii tmui fmmfrf* *** J ?r 
tc/uai rtijm afir«M> tww j*j>p*«i oBt tJ r ^^ bfriift** ttlfilttx* JtUuxM /«*1*SP 1 * *W 5* £■» 

-01 ii* 

■AN 

Upfe 

"»* 
[■» 

<•»'■ 

» ■*. 

H 1 

>■** 

ss 

.-■■' 

. -J >'■ I 


6i ^.— hMK*"'"" 3 "" '*«**•'' '"•>'— tt*;<rh »-n»h, ,- „,,, ,,.„„. . . . ■ J£**«iu** frj»i u 


; ■ , „ , , ^j pjIm Ufa t ;,, ,,*« *to4*. . ^. H^ffi^E^ £* *jfW ***»£» ^AJiftfin re* .prtite^Wcumm^rar^Mil^kViro, tic ipU unpUimc memo fra<quc rtuufal 

i*»*P*< ■'■' l -; a!L ; ll " : ™ dt - ■'— - r^M'^;;,^ lf , 1( ouk^j rc - 

. fc^fativorum * Afti « Alnc* colonits pttuwcJ (ubi itfe pulAco otfiao i.nm t i^uim^ 
t amirt*)iom**»™w*« geoentfo. t|uic non pibiintijr, uc irfk rtnim creiunicn p*n£m- 
v iiM»oib(c4)iM]iiaaiKjc«, vcl nugnorum viromm open obtjvioar leptfanft* tut i »*«m- 

^■rrrjirii; *. JUtdcmntur Horn MUlbtrid qiutuor (Am- toon lutoWi. ti iwMtan 
.tfccuBdcfcripDonc mo^npTu non Mum Ml, toroorum t>ph i*racxcuf,m*m, tctxioi «um 
,t«rn»qi»nim memnratomm, imikM oMm-iiiuniboi am ntiooc t«ci:UM>ii <jmm ffofli- 
B lOMMlhrpr«nfiiipi?«iba»a4cc. ttUiirv in iyliorrcio ;<\ vi^im p«l rt irt'nti rutu 
,U *& (UStfllO , Urmclatno Afcdtow. Ohcruntur ItKC t>Uop, be 
.otfj^ct^d, „ Hfptfxf qviitn amian ttttm /j:J*i ji«. ■»« A^ 
L>p tt« tUtKui cdA(Oni| 

tek#n»oJH«ri ^JwrM/^fr^^iffl^i^i^irinifFriimar, m* ( w^i t rft* J uattoA Pj* 
rjfirrw.rfr'S Jr Jjjtfo JOShPHO t rjfwer .Vfjptfruu, Xkrriw ta«tfa«i «' wirr c'4ri*di- 
r^^p» ( ^m^WMff/fDrrk^/Mr/*™ j 3J pMj ,*. /J** *r t, T «i (W.j 

1 ■ r "' j /' " + ■■::'-■■. . mid htdm rnv. UA rrt prtmttrm 

rrjoi piwlifvnt £cnuint . qutnnac Uura^Unt title tcuiLlfcicntucccAcrktc, tun ftun- 

ifMmfcrroKt orOnw i*r^cnir*ir ci per tibufo. quel \odm r>*ooption • pcrfp»ci)c dr- 

■»ilo*7«™i(ihth^»uvciKu^*dc^mUBto^icotiu* CHKISTtASO KNAUT, NW. 

"0. AtAacro Adhthmo ct KiblK>*J>cc**io JiiJenli, IjpUc n HJic pioOit m oUttint Ad!kUti 

W*. J pnetrr ttbh. ^nopt. 1 1 pagjr,- a£J tit |>«cl". 4. trvd nomiiuin i»cr.tr ic. W*k Lfvm 

7J> f«M i*« lator* , fi/. f « Jc«^# r«c #mp«rij fr jtm* , pi«^«ii Urfr«r tvrWi t «*f 

t- * ■ ?-'■»■■ if-.- . f^i fo . ;rr«wr.-J- . : 1J 1 .. . ■ ;-..■.■ :. . / ■. . v: f .. . -r 

^■"■"^f t*> iM'iiM iy***iit4H* iyotXHOc pr&kmMiTi dt wrtMv -zfmitt pL*tiru9, gum 
m*ll 1, '^ T *f J ^ lM " J *™ w " " r#f*i«fJ««itocoifrr*iii^if, q»*ttptforfMSf.GyiE1tlO **• 
fLfiWJ! jF J tf*r '^•f f6r-«vM (» Sto. «b4* friarrM 17^* u 4f* JaJktirrf. Drirjr A itrfrr 
J*^°™ mtthodi partem tic plmt!» iknc c*rcoo*"ifc »r.i cum ttbtil» phr^trum ipttuJ.bui 

, *™' - " i U« ftflm**.f .^*jj^«Ji ^;r«L^ii n f, ^fh£*i fmdmt i&ftt * fMnupt f pit*- 

*i tdm ffmt prrttittrt rt ^T**n9ifm waJam (C, .^p; f f uff*tjj ftvicirVj <<*J*rwf ^WbcW » A/ i4rtr #■»* ffrtattt 

•- 1 ftt/rj «wwtjw« ^tffrfiJu £mtf, Vffl ourjttivtpfMrjf, 9W 

rmtJ ■ S* urr tapfwL**m'&f**imf "raftriw r*,*>tf, "Jr- 
ci /ormrj c v ffor» , r-Tv*irni rrro «nrrj ct fiifUarjtrw 5* *■•»-- .IW^™"^™ * i ***i fr*d*sut few 
'■j^T* ta »• "^^ f**« J '« <fr« "»l< ■ Mil ^r*W*tftim circa I lalim Siicrnitim ct id ciuc vicinU 1 td rrium fenne 
Tjicntlum, cum carum (\ r.onymii* , lout nauMnu, M provcti 
r ^ j-v . V*"*» cbtndcTiUj* ccrwnim lummontm n<w (uUltcrDOfW- 
|l^^^pit:immctho,l»ccc<.i>t.i:nata t fmAoCHRISTOPIIOKI H 
i ^i7i«r kiarii ' ^P 1 "* (i «nf- b*n± PiM. (Jockrfii 16SS. (. p*^. il fpi- 
jm, ciumpo- 
cl »T>d*« copmp> t 
KSAUT.Mcd. Ucf 
7. tit pftrf. etc. *-** 


ffla^as&*» '«WC 61 

£*rf ijjar*/ » prff J faff hn;o/rJ** j*r»i pf /«lf ti* 

imfi*3n tt*tfjti*um dtftvptn. v. II. **-$. 

tt», A'jp.CAROI.1 LIXSALI D<^1. MqLct Acid. Imp* Kit Cur. Soc. HmLioe^ 

plftnut per LijifHNiiun crdtciKci , frumdum f>(tcmi frKuilr coUrtltt in n H m - ? ' 
Ft; iter ctlckm Sttct-ffte 9 17 ji* inflkuCfe Adita* fynuflymifct locii w^* ?■ 

Jii-.-t '■ -s ■ t ■ ..s rj: he jiii , ml b iMDCtin Ha ,c 1 ? C i ■ i«j t n ill iin mm * *. V["? 

SAmSctiMMm v i7"-S*|N^j7ft. i^Mw. |w±cf. prakp Ct «■&. etc pw^S oblong. ■i.ctrrwfi^wriiMilin *r»*i«r rw*t««!2 r . - 
mn 
ttfab etc; ;£. tibb. im. m 4 ob 

totoqtCAMLt X/.iwi. it,.- ...„„„.,* . w « 

l-t. mfffefehhfejf : OLAI KVD8KCKII, Olii lii*. omSimobml, ft* iZL^' 
tra**!Aaiu«uWi. bciUruin t% minmtam divcrtjtiirjjn. Vu&Kk I-}** m 4. &(« «Ti* 
coal - huMKrfiMllortfljpp. ludomilk^ctv.a^!,^) iiU-otfJArrtJl* 
t>M1Uft.fcl.rirf.^*£ 171*. f. loi-tf Mrf. 174?. £ &«. itfjjrf** ffrfiil&rt^ 
j -10 ^9\*t^trAXiiAUJRiSluAM^tm%^uv^{M^A^tmi.i, i****miuT£l 
:* nth* iyfrtfm im iivnt iutttJitttr fa*/ ftWMi ifj, wivlifrXf. ■.-.., 
;^*i*iw«-icjifi-^itf ArrvmjcjrA^wnrlorMNi ftauriwrXftf (Jr,iru £r. Jtfnm! 'i^ 
*»' JSqUOftMnmrf .v/«rurii«ri. CflfMttffiht ri ^ t . *: xi-. ./.-, f - \- m 
riia* *, 171*. nmid»Jm Jui*«i ftMupemimtot uim i«nm*Aj w#*ttod^lJZ 
fJtctmrw^^./rJj.iM.-ff^^^mfnmci^im ^tv/, ,1 ^W« uiZZZ 
M^oWnwcjwWf . (cofluftu prutauif imliac A. iibiUfcudi bit. I^V rita wjm *L 
m^jjffi«nifi«in/«if, Jwfj.ittai c*»p*too«^*i*jrtf, w,*jc frmuftitn i* puf fafr* PI? 
mfismr. Ptttywrotfurfrrirc » * *^ f qm#M# onmiii «?if , v.,,-.. M&tftfu£ 
«u«tnm *MrM -jTOif ^rpfj /mitiUth dtp tiptimm , f^m ovW towxvj.™ tkm Aid rv 

' Crf*rm»m^c*™, w / A i,^ . tfm U > ,.*i ,t . i 7H .Ji **m / **«<?m iml 

fraim Miptf, ato ta* *tf *>ti ntv^ p/c&{Mir*j /rpirw *£* ja^trv ^ fa rriii ^» 
r«MMmor>i0.r AVttm*, w rt tttpmim ftrtrtortm. tpft tMhtn rntt&t *i\ 24af>kna MNrr 1 «mmprfr«firvi aajtymi ya, »*iiii rr;rjQmiimtf. 

ti«i. fl/tf. .CAROL! LJKKAEI, Arching Kc 5 «. Mot*** l^f VtAI.Acc ImcriiLVpfiLfc 
l|icLbtu«U« . I5jn;| Sor, Hon /«>-lttnc« t tiitt.it i>Unii% iihkui Zcylwik uii J« « ^ u 
1/^0-167- ;l^i, -.., ti MVLO H8RMAMS&, Pr*W. i.,t u/.knli ; <Jc™m7piTA 
tm>i.4At0VblU<iVsriluf(O, Hurmiciv. Ihfbimli , ■ t,'^!^, lu; taSwi 
fc^ a-, rtinirai'* . ikbmwiiUcctilli4l»M« r ip.'ii-utijt t ci M , .Mm* r. ^i,i,.^ teA 
pti-vi m* dcicrtpuvfiLbuft cun^jKod-oUi. tu>mbti» |*£u»«. l*mR« AnlkWdtmi ipud LWdOimi 
i74^*ao t^x M* iinciiuj: is. iodintio.ttbb.4ciLlfl4io.obL 4. r* .viii^Mitm 

EirtM.Mi /ni. ■■..i..- mipct cUai ii, (hi imd fufa imcfidlo Audocii b 
ic (tjiitpctiiltijlc pr^ipt iiu , PJiSt 

J> d*U*m** t*jUttiOr*X TUEkti »**Tkam «■ 1 A ff|J 

#mi ! ft* t*. +—U iA^. 

- W**-w« fe^ XIT ^^r** .«h™ ilfic^ «*«*« &pq ShA 

lo.ooa txarwwMt, f4« ^ 

JmHit) /rmr# i mtMMMmmg Tub ^AcfiUiu AufWm per C M. UA$SAf, 
irt/cm 


_, _„ -— j^_j- _„ ,. ^^vw^^^f i»(/»w« *r oqw. iuwj»> //*"" <^" ■JT' 

^ *fi » 9**/^. JW;. himtfiitmtrmm mtfrtMt 4***t*tr*nt ft mmmtrmm jfeur- ^ 

*.i>fM^^^v^ a „ p ritjJ- TV i'KX I FORTIUS #-Mcc(«r 

—wfiUtmt fjc<i*t*m trmment mh*m ix m*l**> iMrrttru ,_ ttr« *r** — * 

„ 4* JJM 4H4T M »^J imriwfir*. J&+ 

KTVGIl, Hmrr*U*i t ami Wrtl nfl HfKAtAX/CJf**ttrrmd&+-* 

r _ ft+*ut*&tAm t **aU*m, **>*****! AtUm**.* 
dtfinrftrr, mtftu pmu, *p Jt gOXTJTrS l&tt 


UtRMAXXrS fJt "* $*£ £ 

w*tr mtfrr t fUttJi & £ *£ m \ 1 ******* «r™ tmfirixbm* ^i*wS^4f«*wirf ^Bmi 
l*trr m ... 
i\ 

■ 

I J* 

' ■ 

a fall A I P. IH 

; iurcnt. Salmi 
fltino cot km •I 

it I'ttii. Cor- 

i • , t *• t ; m*i* ptj£ , fe pr»ciftiil. i u ^ 1™ #f rafirtfl ttiW ™£u«w of . ( 


^ Lrfjrn J t\fw «fc«h™ * -• *^;'p«» mwfmnpm i m ajfapimm* o#« 

- , ,«,*« jferivf J*>?w w &/ A^I^au ««* J**f , ^ a& rtuf, Wji jj iri'w 

witiflffu c» jpo ce«ia«af:AM <r«u.i Kftriuw few, , r j*^ £„ 


^.JiA»«riH aiff J 11 fl^i **« «(IWM Mrs tJ.L'tfjj mmLh AW*a ^i^ jtTwfr ttYcir 


rr : 

■ 

irf* % ? j&^tCiOJfT f.vJmiOLjJjf tvrc 
4WTM /qfram efcwj/*w frttf rrfi,. /j f „ cm * rtWo Mtfp rtf *e « lif 

I^lwni Uhha f»i^*J, wofN'Mw mo Nin c dtfirrftimt u*i*n c^m itfarar; 
ki mi iKi»* i*-&r*»tf > *i /rrt«.i«#i , ^w , frifw* , *™ jt urtH fifrif d^iutf r r mrri 

ef/o£j pvwiw. Tj«*w udirar, *«r «ter/jri» pit rtipv&re miaui toifktim bxtnt* 
m txojUNufueprr**, $um Mbnt rtftmtftra acov* « *pt#iottt h term t&itrtnt, 
bM f«»" a ftM , fJrtw * pr^/jttM< mvqsM j*rfer tffi piu ttm txp^krrk ofrrit foxi 
u. d ***•!« rr)Jjf. «« fr^ /J3rf«>. frfrwtt, p«rr« nil rufm nvta mtori. *r 

Lfel Vifiwcim I lor«MJi>:im Uik Confpcftut ptantmim* ^we floruvmnt ct fcmtai ^kdcrunc hoc 
pu i;ca ui boriii < Viiw«* llorcntioo Socicucii Itaaokiv oiltivclrar commit. Vna am «te<>* 
■■(An mcdlbct mlmattucriionitHit circa gratrirtt p4jcorum oomcDtUuif^t . Gmitkuc cum 
MdteDCBctrknncuoruin ^nci\imt NtccckiiA, Sepiicrii ct GuemrdL Audore XAVUlD 
W^LTll, Mtdicinic Uoctorci Soci<litrt dutiktn Boaoico argue a Swrccs, tlocct^tac !;(;• 
rtnuncaii Brmirdi l'«(>cnfii* 8* mij, p*fyj* ics» lit. fJcif>c ct pnef*f. if. 
\i Sjvlr^iUiii pUiw» coiuincnt CCCWV , VinUkrio tlurcnttno atklct^tkt pro sell *wi* ilnftorfln* 
nte hwi tn 1711. J» f^itiim ItxiUiocic ituicntum ikkripai ct tlilpolttu ib coJcai XAV, 
HA\rni Hoco Pr*cfcdo. pagg. 5*. 

^. fj>" f^# AJikWf blttt#f. At fra/jfnw A ^ww« ir^Wjf tfw^-^tw tem tUmriwi 
9, ptU JXms\ MiCMAJta lO.VARGlQXUtwrti <**Xt#x. foflc4 rmfapifhfmfN part* 

C" <- 17**- itf core ftwfJ (tt^mifJ Ail. dnrit fsu^int A#mr 4lr ^Jrw ritJr r<nr^o t 
•fcj»» k MiOtUM ixtvfh drfj f<Mt*rrm **'*tts'Lwji 7*tntfwtinMm mttbedm* ftqut* 
*4l+ toMtiM f^nra vmuvj ^^wricj Aimi*j«r tttU£A>, ft^/mf Kttirr* |**w A rrfinxHt 

m * a6m,7jikaw J. frli jai fdwrif iaNriti ratt*n« rfl> rrfi^rifWaw i»nf (i Ci wi db «f» ^Jff 
^^^J*** p ■ ** w. 1 . rt p. fypQ* * fcM >•/»/« **pw^) ■* mth*£*t iM9 fitdfar nil** 
"« f" «*w |nr «^ f - /am ^ /jt^J w*eW> , frwn« iwtita WKftrncw *»•• 
S™ #*• *fr "Jffmi ^iMico «ri« mwfrf ttiaft* 1114. flrt^a ^ * H« M 

■Vtttjr^inmi -6n l4 <x>. tfta*. P/Jrtcr r«mrfoniM »*-lti f ta , *A;f Jt# Hth 
;*' Jh ^. criVttnriw. w™ fMrx I»*ium pnfr« mJv/A #01* , jiwi ^*fli 1* 

EJ2*'*'**. *'*r«9« *>frnufiow <»rfJ <iir4rfwt X rtfr ™' " ft****** *"** J »" 

■ ■■-. p^- ,:.;f I,: ; jjj; rJun '.■.:..... ■ ^. ^. ;, t:. . ': :. 

{£"■** * m#f, ^juif fm ^ cv OrtmJf <*rf ^mint SAurjiGitfrM. 1 tff/MIO w /w. 
if.*^ f«*ti, woaw aocW rf 4 ififl<icM#f mMO rfi-wfo tf*tpf*m pndxa) tat rib 

3^7* rf tJf * J> ^».ifJ. P^2. IT. «f, ■ (»W »<wn» ftSrtfi ** *%wr Mwi" «» « f ; 

™m«rfr. MfrHcc^o«^^r^i^ *™^J* 
f*#fMiout 


Sifc &«.lt 


Ji> 2 s "" WHflbtit .<bft n wri .n<« i> j^m J«lrf«u Bwwujt /WW** nurt, ^i* I 


'*. 

t""> ■ v ;■ 


'; ■ P* m v * Marc7*Br& l. Ilflorii nitunto Bntiac aufpiw « beat bio IIMIiuT, J. MAVRlTil Com, v.* 
provincuc <tm^) l*immi pracfclli ittamtM. In qui noauncutn plinuc <t anions 
ifc-cnoMi moth, icpeflla ec moici dcknUincur cc kor*u* tupra qnlryotli illiaflme- 
Bit. ipud FroicSt Hicfc«m *t AmlkUJ. apud Lud. Qxinrtun 164k 1*4 m,j, H*f*£* 
akvipl*ttt wrifr ■ "'•* *f ■- - <-v#x»tfantf t &4vr*i H$*J oafraw Aaiu «m tmZl^* 
3ortrtytms#tStshfX> GVlMhlAll PtSOMS, Nt U> Ui»;diano ISmivi » lie Mc£«iQE£ 
briqi*iWCf ; Lricacic, torn*** loci*. ILd* morbii cndcmnv Hide venenata *t ixthta* 1?^ 
hculuribu* fioiplidiim. U GLOKlill MAKGKAVtl tic L*b*hd. Mftad German^ hfat* rum unufttltufn itci-ili* liSri ott» , quorum (m prior ct a.;unt ifc pilot* t tpuib* ^ 

«■*• o6Viu]u7 
cum ippcndtcc dc rjjAJ>t*ct Chiltiiirtuj. JU. DKLAKT. a— dc quadruped >bu* ct ierpcnbbu* , ftpurou* itc iri*< 


quintal dc avibui* ft*tu* 
rcgionert BKuj lotoUfi 

flu*, in ordiiKm dictlfit cr iniwcatomca aJdifii, ci viria lb Auftorc omift fiipplevii ** j 
vil. Prjrmjfa, g«r praatrtkOti h teat** MWri JrJJf* fw/. Fiioeiitt /taaurij&rtm, ^ 
/yufc r/^I- pjj(, m.M.^ >.>jtf. iof«rx gaito s>$ t ^nl^rr /K coat/ayf. tiftrfnffzi 
firth frJ&ifww r.vt;if rir alai *>*v/uw ,i/i£f»^jjrii i*ir«i km fo&4fttj , riuJ. ifJfc\ iratf. **/-nm u ; 
for** fygf . f*^fwff* au^. *>J* rai.pj^. 7. Ji^.436. rtruuifau :«>. fmn ft ^tfrmmh* 
bjttn k'tfn jitanf, P*J ifcm Anoi ia facm ivo/iif *0» t *ujinava tutitm urn i^^oiJAAtc »»-*■ 
3. (1VIML--UMI riSJNiS » Medici AmltcUcdamcnLi* , dc Indite utriuaque re rraturia n Bej- 
el lrt>fi quit uordccim, quotum conic ma uaiina k^ucm cx!nb<i t AmUcbciiim* i**A LobMon« 
Dttyckin bl/cvtno* i6 f $.ivL tec tit*ki am pmttr t»f;irtpt*i t rr <*w fr*m iim tf t mmdn^ 
mx*$%aiii *uf jftj h(u!t*Jcr Jigttt* fj^MJ ^v^#j j* rifftta (JrAfj Aj« itftiM: GY1ULLMI i i^isij 
Mcitk'i AmltulcduiKiUit. I, dcarrtUit, #quiict k>cb, II. dc uuivitt curem^fbcnitn, ccctkfr 
uli ljidt*c< inVfjnmrt UrjIUuo . f^in liTntm. 111. dc tnimilibut, i^uitilib<ii v voluitibut « imu& 
bit*, ctiulilxt*. IV. dc »rtKtM>-ui t trurfiUit ct I crUt medk^. atquc alunrnunii , DilcndU « 
Ikililu ctre^wnibui wcitm* V, dc dox&ft « wamidti corumtjuc ai\ud*ni*. ^tainfercitiat 
tti^^n&lium u joru^Jim viv«f lc^1>unct ; euro ct ibcuoc m<t*n»oii*h>Jc» inJcflorucn, VI, mmAHOr 
m*tiC4 etc. pofiU poll Gooui tnlbsiu. CiLOKCili MAlvCtiHAVJl 4k l-icpltsd( I, trtdiua ttpam 

S*cu» ci mcw^roW^icui IWiLac cum obTcrvnionc cclipl» Muh. II, coromcnuriui dc Er3ft> 
m ct ChtlcQlitim nt^lc ac t+n;ui cic JACOSl EiON 1 II , Iku^iic ki maiorc JiviroiKM^ 
ocitojht I, dc COflfcrWidl ViktUMd ll. mci-wdiif mcdcnlL I1L cUcmbonct « orhttnW rt, 
Duf*e mGKACIAM jbORTA. V. tUtana iMiiu*iim ( VI. bitioitjpl.murum >^»rt (Js^mtol^ 
fj>irtim mkmtlG.I'tSU mnocattonc* cc addition** qua iconc* aiquc ret nccahrw* Ptm*^^ il 
i^**opfl*P»>**>pj^. }i7.rairApj^ • f-*<C- <7F*«'rr^tijr .1^. 107. a/ 17*, rf pi.aiji^f^nti- 

l-ttStpf* fU»rm f t. *f 1« tfio n4^rfprXl aumTu itfraritiitMt* i":tnxurj:l.i:*ttH»ltmhmh**tMm 
6kk p/^r if /V/e> r j\C ItOX I'll Inltoiuc iiiUifjl^ ct mcdiiac bidiic ur>tuii!<* bbn fix. L deceda* 
viniU viLriLKliftc etc. 111 quorum lbo>rutn j^cn-dtimo oiiutm tnioMluim , tvjum ct pikiutn, *i^ 
tiflio auicm arburuni ct pliuurum f^cctc* mif?£* Luroc»c4 incognitK * cc id vivum <WVtcbm 
cxpUrixitur. Cummcntirii , quo* auctor^ mucic in Imiit* pr*cvcntu» k indieHlotrciciM. i&W 
ulUAlUllSC)SKnordinc^rcd«^bctdkillrf«ii<iucflnnc^ac^ 

nccctTirni iiUt*!li # twix fv:^^ Ito/aj. H0, rx qx&xt 7}. Wciaaav ad ftrptt Urtawi* famtrts* 
fan ur^wf cayi&j GVIL. ftSuMS m*jx ili u&mux* (ivede ircaMitim cardin*l.but Cjuaeuor.tt ffec- 
tia altquoc meduit In mcdkiium rc\cpti* 4 rth:-o no\i * ;.;^ i^j. aJio&* f^ t jf. «i.t*ac(.i* 

AtaivriJ*y*tJ+gamtjt*trku)nr £mj rfcr/f i^pc^la*. Q«>*« Wti ^ jlir^iivj toxin firm fart** 
fUxt+ptMtrtimait i)txymr*i>f*t< nuAtaMjfff ptavpori A*>»^;ar M/ttiCGXstf'JG; tMjtogawtn** 
mfriariNSO *MftJ*fMmt b MARCGRA'Wfnf litis b*tc fatm ^a/rjfiri cj0 . r *u>* ^Waifif^*' 
„ maw M^tfrrrdarwaMt Jocwan rAk/urafar t wr;i frnt*#i , nor /ti*jtr. C**\u:i (Nado^cnfa)^"' 
H /ajfa£f*i, pjrtn f*J> crf^J ^c^rj?Accjj. i^ocmkjj. kfiariitqae BMwrAiti cMftvnWi. «»* 
„ l« <j), *C/^« *» ^>f cjai riiai « trnfrttJXt faaafoif , ^.aWrra , ac itfaTJ fW BCfiftf •■***. 
w *priMowU*il,D,fr4f$MGOlJ0&j*ind9*Ji^ihtw^^^ 

-dtLA£T t deAatrvm* mtrii$ma> pfTiHtfirff. MAVRtUVM K*&*viam iriA arm. *(•*** J 
n /ca3i (iarri^af /aj fcrfiivti<wS*t frxmix t 9$u tint ptdhammi mm trAttztiJai aoa *aTfraa)i^. ** 
„ oJiwap rcJW. fc ^uif»rt«t c«/>rrt nrr f >r«r t fnv itf^RO?«/ar/; opmi /ai J^rf^fi JO. *t«T 

cilortrf^a^ppjfiifMCaWafrat. *& NSOMS ldU>T »T*r*0 , ft J Ctaau J (#mi*if tiif. ^fJfti" 

w«rJi4i^»(i i*Vf^^ ^pcrr.^ *at3cfr i*ii^ifj<aaT*^a»c rrli3o^AT»*rir) dtwufUm ttfa& 
^itvrrfuw/7£ r J ** /^;;mn/i ac^rc (u£t*tt&am mf, Uf^1tmriP^rt r hf*ttmmtm9r t Mmff ttmP 
ifr^jtif a^najjAjhrfiatttftawjfnfwofHikta 

&nrrmii fai^cwai f (ar^u pVjriug rr/«n v^aTjairav* f^iraa* <rft c*r/atffi icrrrili pir/i*^*' "^ . 
■uaJj* *W rrjlKrftraijr ^rfaiisj *.vj , (ofiArfr wr*Hai tf , tApr . faoaf 1* pron ts\(*m t^gfg 
fJii^r, ftr tta$ a *?&:* afytfi mr u /*v< w rro(faiJ) fioiat/nW. kak t**Jtt* pTM£*tt t / f ***2 
^uaaiiii^jrr, tcrj 4 i*ff/i tt fafttfilnfi , fjf*Urix A **Aw*/ffjr jrrt. 1) M'fe*"'-^*** {*****■* *J 
cx<i|Wr/foaff4(dr4pTl.if/nr) ca^JTiUtr ipivt fjfri, Mjf^p^*0jjtf*rrf>W*t t^iai rfU***r 
^crwri ob'^iM N< rrjrrrtfi rAim. j) Aa« frtat **)lrr»n cmi dii^ji q* wavi » tf«'*' P ,Ji 'Tj 

VfT*m ttiim frtafi itrt*s!iM i^<rtJt ^J f w p^l^Hfi **hm\u, cWoum JWt fa/aal C«b * 9 tJ< ' W ^ 

^/rewrarfaif. Wratai <fU« awmuyaj^jj ? >« «» f *Wkfl**f» 4) £/ a^-iMrfi^WrtWfl 1 

*W r a*>x iirJ 'W VUJ w"Jfr. jf**- 


hkp* .m aw»*vr "«f«r* 4>»i« rarrawu r,<U**t*r t r-f ** Jm/^' /t-™*» jf v«- m ft4«»«M*i •*-» n"*'**^ «W a>f ^■"• , -*f? 3* . i > _^«4ff ***&**&- f*T** ft** **f k w/4 %rf 


,U4**"«'. A+fffMSiftt/tim. 
f*- 


j. &j. if. 
*!****. AKrt Vmbu mmm Jw*Mtir«r. 17) Ccb»p*4~. cuxu' ft j. -3- *, 1^9. M 
4&MAA7* *• I7J-* •■!* ■?) *""t*pt>c*U ft j„ |aK 170.**. Gu^pecMbfa, 4f, 

M 143O1MW J«» ft 4- »7. >. *7> **■ Cimart-Vurt*. Af, 6.*4v Qaun-Vubi. iO Arat jfa 
jdM-r .fcW-V.33. tC>ikl)YtcfBticeftj.^ki^M i i| t i7)Nbunbift^^&at£. 
fittJM* i|)Cu«wjft4 ->o, A/. it.Abi]i.rt jii.rtCupii. *>}Acir;cob*ftj3i 4 
^iri7.ifitmtoC*p«»n. |0)'J*r»g»ric > |»crtr ( /^^trT*»t>R«oftj.ji^4r6 aft h 
«ihidrttf*4fii|«ir»rt **»** |oj. **iT4ng*r*c* III ii)ltitun»erfcS, ihucnc* Btz'.Cu* P. 
Uf.Ml*. tOBitiu deputy, 46* McrfK»c*n v i>4/. tocutu ft 4. h,«ii, AJkI- 
DnhWxUfttotcio. ft*, irj.ibjbf (fifrrar mm f*6u //*vfu) r* wjtf BtV* ju*«4V< ji- 
|».lOCHpctaK#.94*^'-3^i l -^»if.<rt6i-»- f i Jbi4ftwmia« rwEvflttir, 34} Ti- 
»WLfciiAiiP.J-$f./.K ftij*./.!*^/. tf. iOTfio^lL/iJiMif^irtpcinitft^ M.Jyl. 
iil&/<t* Wit/.l. |i)Ti|toulll # ^ii Mu^tra mtn I*. 4. ^t./. j,!. ai * .*/. j',/. a, p*jf, 

toqpnteni. futno //. >f ft rthpjTAm irkmffrtknm. Mim JM t tbtriftm tmm rt xmt* imam 
tor)"W Itf5ilv*iI»Pl»)»l\j- 9«*K'«f-^ilAimbt>> l ,Ji;ii ff aM^ri|tflpMftf t 
«nt jUtfwodi, P .jxr lontpicn I*, 4. >6. 1. 197, Jr^t. *5i l^pcr c»jditum v £*/ ikirc, ifrj/, 
tek;*)J*cuK*£i,4ii,: PiCoC44itiraP.4.9£.t. ai^afrrnai Peru J, »*/, 4 £. 4 j)Ji<&*c±- 

• UwK !«..«/. 14, 4i)Jtr4<ttJ4 ft 4, !»/■***- •y3.»|iJii»KUulV* 1 ^i:'V./. ^ 41) 

Hmomn fa Iota coi^r. 3h iv ; Aim mK 1. 10* r. :, a« .,'..;,;. j:^. MoJ.i. 4 
laagilL aa l^rt^juif . ^/« IC*, crti foiftt defxtxtrtrtt »*i Amn^a ibt. w tfr© Mir»r P. & <f 

UAaim»(f ff Atitr&i An^u fittitm JM t vmr^. 40CMjiarfh*^^ijGiMiof»<»nga ?•* 
*t Jt i|. *S CiipomOf^a ft /j^V. lirv* do vim. ^ tdOh tfrf ttUm Otwruiifwn, 4C) Mvtlxuji- 
■c^t 1*7*^14*, -t'< 7J.#-4Mtfnicuiji*>rif«cm* 47) Api*in*ouiyi , tjvi iki &<hu«au*f* 
Jj^tmaKrt rrf PirocotJik GjJtalu P. a 108*K «4-/^- i^ 4t) Apiiriciinitrt - »cu fttf 
"■("■P. i ic^, ^, 119. ifi J Kin Ac*rv^J rt j^ A^mra< ^uli l'-i ijr'tinijfrir* J^*»^j«, ,1/ 7, 
lOCttt^iftj. iiq,^ a^t*! CM-it^4«/jf. Em «lc pi*** ik Jam. P^>v M U 10) U* 
J^' t i l W*-*'"'*«*/>*^i i*pikinowtt«x«f*-^' fc W' f ' t '', P.i i>3. iriiVn/gnii, M 

"FJ/rtJi, ii)Skcr\i^w Cttmi indict P. J. M6,A t lll. ^^.4* 11) Afctfl <tt P*cWn P. «. 
''■^ in M.i. iS> A*4 SUctv fpt.ifi Jxurr flit tome fftftfov. t|) Tu P*%* '^ Viw«a P* J, 
'r-^-f^-V* )1*>^VruC4tu» i4)Juq,uiri, jAn Cuco. Iktbie c<ltK>V> M*no6cfpc*K*pQt 

***■ llC.^301. rt J&4,/. I f iV.^.^Otto^ IkftniW*. ^^)C««t)tx4tcrrf*P. 4. lift,/ I, 

» * W+A L -V, 74, iK Herbs ti« fniikercenK i*tr, ftlu iTA«l d ^1 ft. DE M«T,>«* 

■*»* iL*rti 4Afiir. 16) Ibipinngt tW VKpiiK^i jit* Ccnfrt to(tlan4 P^ J. >»j..W. 116. 

^'^nfni/wuKJrerrjW jurirdli, P. fr. 1*7- *ii vntJU *<* * itw*t ti ******* rtm* 

JJJg^^J**". ^7)Jic^>iiodib4P,4»MK^*7a-*^J"P* r<w, *«» -*' ><^ *J> Jmicmn- 

*J U r&, f^ fart -^i flfw -^ p j ^^^ Knrri)( . frj « B J ^ &fat fpru^fa 
7*0-^iiicii.p«i*-o^. j^, O bnUn ft* PntUn 4^71,^144, ]) Arwi ibi *. > *, 
^JAtia-m-i. i )Ab4r T rtH.tcin04,77-^i^^Av*Mfwi-ic™- Ji»,AiVrape -55- 
M !r/ W * J*o I, 6) ZimouDi a Si. K Kt* *^ •**** ^^ tMm ll **' f Jt " rt * w ™"" 

., J ||I./.1. 10) ManMfi* *■**.#- >*!« 

TOiw 1 IL tf^« hi i*j^i >f*rti. Jf J -uwJ t*lHrt ■ 1) )*""*;"■! t™' 
i4)pcft<r>oc*iiJ./,i. if)Jiwk«mn«.99.*. «;. rfi **«*■»«* «• 81 

h n J. ^.I7f. TL2 J * 1 & * i »*« A" Ar«lic 


'^. 


I:, 

C6 ^B h 


i?> Aftin* »ba 4. tot * ( ia* __ x £*> JtmjCiratt-MfiOT. i;)Potinccbi, t^f.PflflfffH 

imfatf- io|,K*|8.**f««Coftwl«ilii*iiiMiiwi. • „ "-*-*>«*. » Jta 

xima, /«r. MdwTlfcoi, 104- *• W* *■> M«««l** pain I. i\ OricuiUh "uiwl^JJt 
I06.fr, ip ttiBifoiiihrthJi^wTujwwm*. 110.5.146. *kmvU*nm*Km. HJCtiZ,: 

a v >. i?*.f. J. tftCan^'WalL «) TWi *ta Er vi ri'mtor J. in, t\aoi.a«iffb ii'-jAin*. in*/..;.^i^i.r. i.AjifhS.frwrti,^ a« ciraniara ^^^ 
1./. 1. cH Can^wti II. a*)"*"'« VOfiii ' EfV * ,r * l,lorj - Ml " * - 0I - **i«±*» Cia™^ 

HI. :6)lkrblluil«iQ0l4«. It3->*n^ t:)M«iS0C>tf Man-,!- tfGuflMnibit. ■ ,. fc'^r"? 

G-niN*ajcrfGiiMU-T*mtoJ. 114. KflfOi 1$) Aoiftga Peri ft. 11*, *. 11ft. ;a) pnk&tm 

Miiiruuliba '4- ISO. d ,vfrt>*a ttt tTjjmfirJirc-isarj'J, \ 117. iMAfa kau^^ 

t* MntrfctefVHtaJfJcut rr*< J parfe j*) Amun^rtba *■ ia<X iv *J2- 

1. /* priori fTf* HSONtS ttitiov tm tmamfgwrMf*f€ti**t , ftSt *r;w j^»f .*/. » jf,j p j 
Ofcvrrvr* i-va-i** ftrfit ^uUnbtt arboro fc tj. if a» , tva #if«- mate cm / w 7^^ 
c*cB.jta>f--rtf t guv £. f *vftNW «. ia,«£<jtivM» ^rtrir, <ii»iirf«r. Uuph^ t 

4. QwJ jf /r«tCff^7Kf^5.*Miff» cmofri, frtrffM?* feit-u . gui ft-iP.a.trKbvaaai 
r '*: :?n t*l"*Mi* aifvxt &ihc. afar??, {wsPtSOn i*i»rt ftfttfactf «* * k* Mfifttr. *a f*£rr*tj »». 
reitiuaiavaxft.- jbatf Kv 1) Micawbc -*/. iaM. »8l. *foP* -mi-iota II, fir*; TamqaU U, 
Mftipftfto, »>lvtjKC4njnP«^. SaTCajpBlafn£.« *A io.P.fr. n*. rtOmiiw, SoUvib* 
ftmiMii*f*liHji tiUnni. nylr- Brtdot . Din fpcoc* <*/, U< P*fc»4». Ofarit, 
LmutM minui fpccici .1/. *4*P. *\ aj;. «N *fiwt Catporigi I* 6) AinbutatiBbo .V. n.P.5. ^ 
7) MarrubJ luetic* .*/. i^P 4 ^ii7 # r>iMiri^i»m*fDrtl«num- *) J<tlc«, tefnf. Q^qu«9«. toiptxD. £aj£ B*uta-iA 16, P.&ift «H <iu<t Apfclw Bwj: *) Zkittb*- « aJ.P. K»:.' 
rfirti MiTi^tniti. iO)Mmiftl-1& i^P.£. JO?- l>) ScOmom. Ow*Mf' C!((i£ii» f iy, d^a 
ALju IK&, an. i2)Cun4M, Cucwbjoc^»cc»a.4f. 11. P, &a6].mJJCL-, ^t Ibi -guan t ^« 
AnmriL it 4 14) AlVmfN \W0A1 Aiiorahi ^cclc* maxref nwnor ^/.it.P.Ki)^ WtCfr- 
nafnt«i- ro'Lfi^tf ibw Adtuithi Ipecfev. 1 BcH4;cU />*//., Mifmtni Atfi»-. Twfu ««^ 
Mmirabi Cur^, J/.ftf.P. hita lOIaroba Jfr^t C^WMnr-oU /^ -*/- i^P,*. i;j, r) 
Camin Ja|Xi T M«ntht c C-i*li if, iu **• *• '■!- »^irt**ti MmutUoiifi, iSJ^Hapfr 

bo ^j^.i IbUbte ^V4' tf ^^ ,l4 -' J * .«/. w. P.P. an. #5*!J;ngo(rfw then. < v ) t J l*ii**u». 

111. aft hfaoniKlil. ai) Muni'ub* (&\xbi{*jr f/rffrf) /!/. 17, P. Kn«. *^i ^f*j*n. ! n^ft/prti 
Jrfiwjrw. aa) Cifl3i*auj/«hn<Habo:*>./-i/. ! T.AIoc M. iS- P. fciw- i|)Hcibiioi«««iiX 
i^P^KiM rtCuiMngal, a4)junimi.^W".i Bobor*. Ij/Tt, Pon^otn t**^ M w ^ P.K a*^ 
a^) Ak*c* hiKuu M 4f. P. *. a 10* »fc ^(jwmbo prior ^* Alcca tmift«x s6) GMTBpWtt 
At *<>. P. *. aO*. rAi Cjr)Opbjriliit ^Pf Cuintba. aj) Ghamtiroba wl Nhind*rob* M, & P-fciR 
as) PUou «iwnin*« J/. 47. P. fc aaa. «h Ahh^i. ay) Piiio. Vrticte urcnoa t$*c** M* 4^ W- 
ai(. jo) PttwScroca.tf; 4$, P. f.aij. jOCnponpa, /*/f, Bcklr 054 .*/. 45* P. *•*■#■ w) 
C«po»gftir^:.. Ikliri^n^p.PiHTiJiraciiKti^.lf. 4y. P.*. 244- ■NCMpoopJIL 11) V 
itirite'mi-Obtff AcabosnepQ JAfj.P.K a^4. )4) TjmQJtmna At ^). P. *. MV lOiwno' 
nif jt* Anal .If. t7>?.kt?&*itttt*mG*kfonL af>> IJOMlctnakcitrpcdcf -V. 13*^^ W" 
Caachtnll. 17) Cta^faivo>o -«'. </. P. A. 117. js) fov* do Kato . (fti»i 5- 1-*. Jft ■«■»»«• P 

tfjfy. ^^MaiHaoL/.Libl'iMmici 1. *>?)Vfucn M t t2 a p m hnhri*****u* 

wrtfiUkrt frt&iftrl w mJMdrBtof *tfm*^ aJ*t*t. 40) Iv* *, 6j. /. 3. P. A. iSa. *M [nbcU _4g 

iibort^lill. fctf?./.}.P, K III./, t. 4QMi«iKmi*giMCu(fit/. j .a. ar. si,) ff Gaw< 
.caiuU. Ai^. GrMittilk, t%^4 tlo» P4i1ioiiti , BoV RhangappcJ , I. Nhiraui*gww**fm< 
-M. 7 ^P. fr.147. */. n^iMunicuidl^^pirimmttynmi, t*rtMnwcii*i fiW« ^ 
dill* Mgo*. 4J> II, Mtwucuu mi'iiomw -1/. 71. /. t. P. f. mS- * Moruoiii II. rt n*Mbrt»*v 
III. Mwacoll iiu!;iL>rtn»f dia Af. 71. fcfc 247. */ j. tii Moitictiii Jir. rf maltam*. 40 J«J| 
iftnomtnacus .1/, l-.P.A. x+^tbl Vvacn(pa amcrKaiw, 46) Trcrmic -*/. |i*/. J* P;** 1 .^ 
TivmK, 47) VifactTftromsmitoj,!'., AlfcUo daZ*iqucr< w* C<n4 *ra/uqwf<i*>r.. *» 
htchftfilcn -t/ # SJ. P. 5* 109- *^' Vib*. 4() Corazuita cuacu iruior Ipccict At f7. f. t- "- •■ '**" 
oNCart-^ialV, 4 y)Ar«i«po* ^jj.l'.Mii. *c) Ffixtin Munrluy t«tcg («<• >^ 
*io*)jlt47.l*.t. 17^ n)lbin.V a 9y. I>.» # i4f. ^a) Iblrapiui^a »r^, . P«i> * ""f 
M101, P.k, 1*4. *&i rr^n-Lsnueaiubniin. fi)Mamanw<rira r^Papty, fo*™w* ,& J; y/jT 
lofMt.^mu/. ufortm to w^p.irJut uttrsii $it 9 irtnwm **ttn m*i *a»»j»f ^ T'li i« ^ 
•** *-«j»i l^moguicu, /, i, )* «fi wr* /. l. lojni .irtWi «wi rfim 4Cft.fif* f4) (Ju !'*™ t ^ ^a 
*fa Ar>,i^uaairfmii»f Pruita Graiuccnfia. f/ j c/Aufoi.! i^ti^tfrr, 1 1 ,toVV ^n2t 
\tmhAt 10;- P.fr 1 if7*t£t'rtijiwjaii|'. «6) At*UAt aio P. fr. M^WjfSi /.itif. PiodcStbaon, n frufttit i>*baiw At%\\± P.*. iC:, a*i ffi*i Sap*"*' 11 lri>or ; 
robi-W. MUfcP.fcijy. ^)a«a)-tiibiit/ 4 iic 1 /.3.P.ki|7. *&Giiyt«l«> M 
11 7./* r. P*v. a^o. -». : f/i=o Guibiraba tujfx. 6i)Ta T*num Jrrfi* Guibinfca £j.^r. 6i)lV«iib4Jf.ii S %«Mi./^'«;< "t^lTEE 
ngnr Mr *r4n , r. *. ici ( ■#» jJjjx#« ttamaM. tot fitftat rrutd t*m tMmo* (n)}™'*'* '* '^ 
P.K i7Cwcfi JitoB. 6()Vrmri .tOii.AtiQM/mfjri torj» wpnlfctoM^** V l !*#• 
fjfjfrfpia.(^«. 64) tui«« t*af^» Cochmc J/Taaj. P. I 17;, 40 Jamiwri) ^iV'Jirt* 
i*i Januc«ni II. fit) Jan«cani fntimli tirmw a\»b*i Ml 1 if. /, 1 . P. *. ll9- ■^J*^ ft) 
£7) Jamacjra tpiafu , A* Kicin fpinc<4 At ia6./. ). I'-P, ip<x d* Jiin*c4ni \* f "^hi*. rf 
Jar&catU Af, ia?. P. 6, tio. 6^) A«|» « lbii*cti/i Af. nj. *!i r^«*> (•m/U** rJ ^\|5|ii* 
•itoi *jrKr^#. P.fc ijj. «6j r4tnIpi<nfMr rt /«ff« wc mm /rfirift* JlRiir v | ^L-; IV 
Br^Mwnte^^jlf. ijj.p, t\ icu a*J rtM wbor Saputtrk, 71) «>p«** ^^ E <..-.> 

rftaf* **/rtT«* i*J«** ■ffff^S Mr* rfoCiovr riuppif «J?,^ •Mo 
W iqiuy 'i*I V *<* *-* Vtf n^ni fag '/*oaj xt *<> --'I I - UH 

! v 


«w» j/- »r:» wp4 iwfl * mn>to na&G? «W * »w>p |U i 
*iut*m> **i* i rjrxoovrw «*' si a ost 4 ******** 

•oniVO* *tl'i •!•$•>»•< •/•«*! iom»f (i> •*■♦••! *3 a jTO'i B /+Jitapa3u/ t) 5J 
*!•$•>»•*£ tw*nd»Srf (£* -Gt^l 5 ■/**■* 7 "fir h»ua (<* t **«'l V>>*ftEM 

•njnvriW *»if «ii*»f)|m * w»uwiv «1W tn«iW| (oi *jSun j a*/ roodtm ((fl 

»r*p nifti t?f !*<»i|V (** WrjntjjpwmtfMriFriijtfwwj *4ot »>t*ii> • turnip (i* *wtfAi 

- 17 ■ :■ ■:,; t :-::i:i r. N'OV W * 'f'tf* JWWIO* V"'" -;'V (tt T/ : : . OMpS 

S -411113(1* ft *»•!-$•>" '*W/«i** •/■!»« *pdwo( B * ***< "^PW'iMn 
f atw*d|v*Jjqinri -»n*pwaHo(« •JhB^y*/ * *urju|n «i*Wl ****** 
•*q (Sf "its wpwfjOOTV * #ii|ttaiwf ™ • rSujnadtp (£< Wi mro ti^sromW 

jMrj «/i\fcifi l£l*0( *ft U 'UOVAjOg *J.H7 WfuduKji J: i odjntfy (6l tM {q-inp 

«*^WK <*■ '»" wnamx«i'* , »*d(ii '*8i ntrattov <?i 'iilfra^ 

^>tf l 0fl*U*>UtUiViRUOJ3A*.f n>MltqCD"MM (J I '££1 tpdeMrpf (H *£l«t<*JD*H 

mnr/ 'wwi .(V *C7'9H > ir*q. t> »u T OV - r»MWWW*fffwS* *roi ■ ., ::j^j^w 

H« *lsr/i' f*&> Auujtfu Mojfjp.f w&t&a B jt<3wjff (-i'»'t "Srm6^} pm''^^ 

.. m 'www ■"! *»i *» "f *5 ff"fOw aa«iflq<uiwt n im» -'M^j 

«y ; /*'* *>.\\ 

-fnfjtf<jqrMpi«rj t 7*tu uiduhMqt (u *« ■/•in IM> wi JUdManot (c: t'/llH" 

mp*» mq «■ Vf *5 ? w««. ( «i *?V 'Wf ^. *. :* w N ^^•rj&* /- 
•iuijmiiv P Jfiri^jf ( n»OT» WywB 3W«d«v '«f ^* MI "rf ^3 OMI/JfrfT^ * v1tm) 

«qTOHW jnrMfxn uti -it awn^ij «nb(Pa 'I '} **' j u '*» *r roomf 

foi 'd * 
'I -tt> d nmniu 3 jj mjhI'i -j i - 9 *.d «f-rT-t 3-H<d ifjli-ilij «-Ss^^^44^^^Hr liob'j annul -it r 

Oil- , - ■■■■,! 'W»V»«forfsf •l^eqny4«ii-rr fri 'wpn a DfBOfrftlnprrt MrmpfSOXiS MHR 
furf*;enri ijwcj-iw firxt: rnnft Alt *[ 
t, 1) Ztfiltbcr lortnirjp. lyo. A/. Jonlcri p. 9^./, i 
fc* J\ ^217. j> Aeajup. %W. ^iP*eft*»fc lr 
a.'V. loif , . C7 " rWpfrj aiw#Jni*t iomproknt t *rt*jW bx*p<rt jttrpitm firttitora t*rtrt Airier tifl * ^ 
AferiM '■ Mrttmoqiholii fnitctonim Simnamenltuin , of te Verandcriog dcr Sumuj^^ ?rfiA_ 
ifmr in de Sunnufnfrh* Ktififcfi en Wormcn met affe dovclb vcriCMkrfagea oi h«Ltw? 
.;»:.. ,*: i ^ ibtW r**w« voraWi - j Kk I ■ gvplMft of dfa GtvtfcQ. Notttri « ;>...""' * 
Tte op £cvocdcn tf yn; »**ar in ©uJc die Generate dcr KAvoikhcn, wondrrtiirc PidckolS 
dfoii SJiogeo • Sp*«*n «** Mieren wcrden venoond en bchlseccven. Alio in Anctkttil 
lxv*ncnLc«o»gro<<egcrcbtM<rt<nbrirhfr« i cn tloor MAKIA SJBYLLA MERia^ j 
Amfordam vor den Autour etc. «b oak by Ger. Vtlfc. W rr^. pa#, to tt fj& *, f^ * 
fr*'. f J^t- 4- A"* *»* ttenftm*** t stfK ctrtoftt « 4rnfci*e , ;rimiri*j /<tcij «^ ^? 
vrf««rrt>w««t*»Jr«iA *""* fctfiorao; «kw» vm>/»pJ(r*nty* awmrjhttei. -JTT 
fAimJwMirifpriliM. ^nvAw (pnxUiWw er rfiiiftfu ei *Mcari£/jfu) M****,*** 
jmr fn i&tf u dt&riptoatt pawn tx&htti, firvatit iKUtrtm xwnxtht Hnu^ii, mm KNCwl 
COMMEUS *M*U fceraomt te*£j tfvfwtcf. S}t<*dtet fo* tatdttrtt hot tpu j^** «£ 
fr t Iicrf fltrt'vm toar« rtfcft$fwr dtfatMM tt a pt^flsxttfimk trtiftihu JittptM faturr * +p%*m_ 
5 -oJ jdfr*3ijhstimi fattum tbjradm attmtt, maxaumpmtm fxt mkiU, « »rf/'»aFB»5 

U /^« «pj>J woa' '-*» reiif«D vtJkattT A&. Emit Lfyfi 17c?- P. 4S1. i« 'ifaU; Mctwrfbt 
Bi 11 Icdnnim SunoinKafnim fed \>mm Daturdi xrisnttudtnc p*Q« tt^ue (EcUnpct 1 MAK. s|t 
MLK1ANA* Antft* ftmpt. Auct. 170c. »/*! r*^. fi tC*(M. an, Co* tyf hoc txtmffah+t^ i tt *dbac Jm^u THJmpJMVt ora tittttt furiA« U f ** r titafioxt , £*i$flMQpwt t itLKUbm 
vtrfimft, qtum ttUMfo t£rt mtm htmem frerjkt tsttl j fed t*k am rijm*u — jifay AZ 
hhfe lJ*n vfiffiff, &nc fWfw mvq ms/itti rj> # 

3. A i7'7- J**«»r ^1 Pnpiftrf tittJtm OftrU ditto* fdtem ri. rM otBw ttUtent; H 
hv i**t*m tBr*t **w [Jt+t tr*t, /rtcw^jntf, Htmbftfl WMjw irfm^ntfrcM» 

biuret «'^ v rfMfAaDMia/;hl«r: MAH. SIB. MEKlAfcM o(cr dc Vcrawl^ c. m. 
ckrbMie Vtrjiukrir^cndcr&jrrtKinlcItt In^Un^^utT itftnrriMoA 1.). Bcbcvoicq 
AdiSjr.'JcJ vui dc vcrinJcrMgtn wn VtiTth^n io VorKhwi f en «n Vorfchen in VAbee. 7< 
AniUuiUmi7i?*rot« pagff. 71. ettoodem ubtv I^ho rtMr*<ttfrm> rtjw HMdim. <«.« 
/mm t&ti\Mtf*TpJttar*TH< artm mm jMafaa*r. f«^ ttEfrfr ohrnv f«» /^ji prioru nlU* 

$11) Jt cdkQimthi difrmtastgi, 

4* P<*ro ife'rti p* < J", ex tfo £.ir» B nni IfflBHortif ACirtvr rf modene fafir&tvr » Kfrizf. 
LJe««pf OB^£a eiiff? am Iap«* firm* txptftam fee p^htMam kWHo' MAH. SIB. Vfc* 
KJAS di(Tefti*io dc j^fleruioe* ci n^»mor|AoQiw li^<torvm Sunnusenliuitit bojM»Frkn 
\xrnm ttquc er^ji Surioamcnlct , camm^uc fedmirifHbm meuntoryholin , pkMM, mmtt 
frudttit quitoi "reieurtur ct nioaiLut nicrantin^xnuc, exhitoitur Hi* tdiiMgnmr hfiia, 
beciti, (crpciitetj *i*(^ic. ilii^we adininndi iltiut rvp<wi* viimtlculi: oennti tax* amitm 
rtuuon^ ta Amcrka *xl vlvum tUcoj^te ikp:di ct r*un< icfi inctu. Accede appecdx rafe 
nutiiiivj ptkium in rtms^ ct rtmiMfn in fKice*. AHiHciaecL 171^. foL p, %o* el tlbb* tto, "*- 
/A: rjMants aMcni rrror typvrr£2&k*s tft , tt tfc ftsnvjrtw ttfttxm tt lixJAito*tmfmt it*p&* 
•fir.- Uj ctrtt ft fpii t£tio t p4tbu< txtrftt* qutpe id mom tp. 

(* /£xc prjff^r toiim fCA^iM fJffkJW Wf/iOTnr {*&*»*/&*& in.xup^ptii txtfimttm*** 
Mtfirmom mfkriptwrnemtot: Wtidmtf* Je wo/oj. 4- j»{kJtM,nafMiMm t;c/^>T^OM: 
Him Cprimm«pudlVtnOTi Grift 172s. G*(i«f ttfew cjl|tv»nj* UAftd^n (LrliCi«ncrrrt« 
te* rnorfbra»M»n( dci JoTcdc* dc Sunmnt ; d*n*b quelle 00 tftiKdnVm ct *kt Q>cnfc * 
Stfintm, dcsrltmct, tlcun ctKrolu, tloot ih Wwt el ckm let qucb on letttroum* Oaf 
pirlc WJtTi dnCri^iiXi Lc^trdt^ SeTpern, Aragncct el tutre*pcDt» intmtui* du mcWpi)? 
peo» fur kt Jk« d'ipec** DUnrc ct dcpuli grim *vcc be*ueoui> dc fotn. On y * I^Jt^^li 
*k% thin^emenu dev I'oilwn* en Grcr**iillc* enki Grenou*% en Poiifoni. |**rMAKIi >PjU 

*lpt<*£xk*ltst£tbait Bmip'tfti Kttrfftl 1 *!, ffi ^>im iMtnt t* tjhdit prrmx tAnmtmfgf 
tf/ttn, ahAimfi&pjnim(**rwwfakdtk9CXJt: txaptrwdx umnfat tjhU &+, w ^f^Jx 
im Mci^rfrr ff«^«» toMtefrfWj7i» ^ ^*«ff ^^«4 rt AWncrf fr»*a fttelrtM tVaf*^* " 
^i^^g-oy.To. tt 7 i7a£sfitmaUiUtf t t . . 

<. Ji»if« A r », to, ttotfitpto %H*U a. 17J9. p. $17, el * !7)t, p. 6t4* " wd "*;?-7?i 
•irBV^ttr tditi4utt ttt Amfiftixiaw* 4J J. P, Bernied frj»bra rfe fl *»rf »■ ok 1***"^ ^ 
MJrii jW'^i* op*J {dt m* n»x p/»«) unn »oj!4r* o« rM 1 H^oirc del Infcde* <k rturype « 
rAmcriiiJcdeMfclm»cdcM^KrAN t eimafc ^erriff , fi txrmthrti ?Wi «fcf*« ^Wf* JI 
u^furnn rjfr . e\trc Mm Mfil trajfra nmtBJJt American* mAi fmtM^i it ^ rt ' *<*■ r^ 
riw rcpo^ti octtmx. ^. v tn. fiAM ■«&• n/* mm cifJMW *Wj J#*»^ ^.7^ 
prec»l «Uf mo *urf itf.tb hom fcto* nt, /eJ »t*j l*f-I*ri . mJo r^iti e^frf . tJ*** ***" 1 JS 
*^o ^rtpjr^r-mi tttimtm tmdt* A*d*rii Mnm bftoVnt hftrut t£it*** r * ^"^Trflr 
#•/./** mc- 17 jo, cifif*"» jJirfjfrof Aoce^ Jww*»r*hw eiift> J. 1716. ^jj**"*** 1 *^ 1 
la|rttf,tift^ tWeitffodi JiftlnaUfiwe. er^»ote »ro fitM> jwrtiU *MdfM& 

frtpvt fpUv±J$wU baimtfxtim/niijTutt iff* AtERiJtNA colm^t bM*vU ^*j^* r "„ <*' - frd^'F*^?*^ "Ijpb ****** mfiiUl rf. JitMMirfAiMtm fateakw 

B*8*. ''teif^f^Lv^'^ ^ ft"*" "f ■"" * a «' H*« w»- «nr . 
j£fc Aw*"'*' Jf?P™ *5j "?" *•" **•¥■" # - ?"J U». 61. 6.. 6,, «I 4,*51 

LMi«ua ff«M" ^ w-l* >^« . m jffa MlKlAHAAtyUmipm 
^imirm. Smte** nfcfcra 11 <frft" OT WW HmJJ „?tm ihtwjf, a ad mmrm r— i-^tff W. 71. (f 7:. ii-ior f rulfim Umc 
HH(> pHAnuwBfrafVJj^> i*jft>»**r*. ciKJ wfcfa £*npwd fikpd^t , atfta «fa_ ,« Kwpcn « todetbm Ytrwiadelung: und fiwdcrbirt Numcn * Kllmin^ , &rinntii forth 
mptJ rttc'j :: *Uir.g, ckr Ki»pcn, Warmer, ScmmcrrOgdtm , Mocrcn, hbc^tn, unJ 
1^10 ^Ic'dvalliier Ira) L-*j*rum; f SpciGcn und Vmcmfcrun^cn , fimmt ihrcr Zc* . Oft 
■lijgNmtiRn * <fcn NiturLfodigrrn , KuallnuJilcrTi ihk! GituiiLcbliftbcrrt hi ilictiit ikillij 
■catofe. luf/l»c*ib*ui»rp<t>cr:, end nich t!cm I^bcntb^mthkt. im hupkr gc(toc!>cii uod 
UitHjkpvcQ XIARIA SLUVLLA tiKAKtHS, Mttth. Mcrilfw <Ict *l ctn Tochccf. 
t kro^^; A3 fTj'xti bey Jo, Amir. GnJTcn M*hJcm; in Franckf. and Ixiur^bcy Div. Pun- 
d*>. fidrvdi Uy Andr* hnorucn i(79-('«f. /Jwcarwi »rj rrjjii^wj;i&ff ft-^.tu <xfi<*&Mt 
*m,di t mtUikMmv<Hi6Mt t tt*ar*m t vrrmiwm* paphc*tm % fbaiMimm , w/(jn«, ^«- 

^mjk£av*,p*dotKm bwttFMnMt nltorwB/liJitffirvtfmtrr, fvfttffrjcf *fruriftir*r« OmnJiitt* 

HtUirJU, &ri {xifi et fr*pru$ fkmi&ti txttfo M MAR* St 8. GRJltftJ , MOL Mtttit. 

ta^it M*t*krpe jpul fo* M. Cr^f («w wji^iw) p/^Wfur dr- 4. ;.:;^ 10:* ffe ;fi/. <*^ 

t iuk *bm pmm p**f* pt£ feints *jl ifen part, cukai lituio, ibiUetn i>;>« Jo. Mich. 
5poriai&S)^./>g{. 100* lit. prjtf. <uvt fnciiyki* drn ic:^ (fiK^/rtfrf jCann«m0ttv, en rJ- 
•J*ri*wrj, fri^cf trJttt tt Jtfaipttiw* Ai&A }»rt } tttnbdktpgx* ii»r^Kaw.L* 

ftwnwf^if pjrtii rj^uTif ^ ttwiMkfMJk *o*fd*m i^fiJ i*pNJ*r n» fur dni ilU«^/rr- 
^.WnAjtrtpft. m*m ttixm fitixt t uvtt i* tfix* torn pxriM tt jfifcnt t ntertt ptftm tt 
tfitdmmib.tfit bwti* otoiii. fri f*iru ft«f tfprjqMMt *to*fcf» tM r<ro m« i^W^- /« "■ 

e*« ur« |ra«^i « LtMs trMMm Uovtf. liwwiit extrnftei* f rt |ir«ftfi» &rt » |w. 
tt t*kr b'<rv,tk*t t*fTt$*ttjKuJ*tj*pam Wujtjt , if («f*j *■ ff* r*>. 1. ctwjm ai^w 
n^m'* kxrni tdipu rtivxfirttfi 

> tam tt*?vu 4U mm/ui'm rtfj» iWtim* b«tkO>r l) M S G R A IT I tf . Sf. N!«im 
•Ufcm fc* Tochtcr cc^ct Btumcn • buch , tllco KuoltTtd^rxltgcn Uebbibcm *u I-«tr. 
J^J Kraft qii Rett icrfcntecf. Zu fv«ko Uy |o, An Jr. Griffen ^ MiWem » Mirabcr*. 

S^ W ^P*«4»II. b ) Mofiimftfiiwlui Jeer /-wttWHiwicO-tlKiI. ,w M A *- 

^ GUFF IS ME! j^ Ubw gemjj^t und fclbft aflft Kupftr gebrtdit dt. «Wni « fj- 

"2*«h*L <) totJcm tiuio pj„ lcnrt t ^, »ini «i» r«iA«»« tu*&* A ;*J ir ''tS. 

SlT*? w ^^ *«■ wrtfc ^ /«* jrt * d( * l * M - ^^^ T "Q^ftTJL* 

Sri , *2 i r» *» ***** ***** $ <ST< jb*» hwpttr** <^ n «/^ti d S 
1 1-«&- — & «:ME^ffi 

mm ami*** 

t+1* 
--■■ ' -.■:' j , YoctLrcl en vc^derbdircYcHo&rirCf *■* bJ. 
ilc Ty4 Hurt eo fo$enf<hippeo d>r hi -J [ AM, mo &rktf»f>fUv frppbmnirv u term flirt nxJaaZMtr . torn rfmji, r— *™ 
Wr J„o£wtpjr<™»^^ 

firtprjo («4*^rrJ iancVar prow a'wiowxjf t&Ui p&utt m t**m Uapm ti**- 
#U*-itf« t*i A'vT.JifMM 171k MH« rt I7JI. p.6ij,)o* wa*Vr*aJp 

10) Dcede eo Itttltc Uccl dcr Kunfen Br^in 
Ooriprook, Spyfai* GeftaJtvemneling : ike 
cncft, Ktprilcn, tikjot. Vlfegcn eo todcredicr£*j* t uiwut»»vit «i^» tertoont 

DienllvtnilteLicit^WwndcrlnMcn. Kroiden,. Blocmcn en G*wtlTen; oUi&hddm/tyl 
nuMcn etc. nwu^fiir^ cntkr/ogt t n* "r kwn gefchildcrt en in c kone brdhrtno daar H\t 
SIB. M LIU AN £ult AUweifc cen Appcrnkx, beheUcode eeniftC Sinonmlcbebft^^ JS 
fceneert d«w Irtr Doehree JOHANNA HELENA HEKUlT, le^wooftt; ooch ut£i 
numc ttoortteca*. ABe* in Print £tbncht eo in* c Licln gctfcvto door bur rate DaW 
DOROTHEA MAKIA llfiSKICfc t'Anftnilin. / 0. * f*{* if « f A m I.7Z 

uotrt txtnitirt cvhri&Ki rtrarawoj ttrorf ) rdaVai rtfio*r mU pt&r/£*j rlilcTXjcjwzt* rrintmu 
ftw ttfr ;iiura tr*t dtfrc *■ Gtrmw* itm it Mirf* tt lYr/J film t£. $niumt*im *ffrJ 
Vtifirpiuw, ^wmi tititUi mntitcrmfadt, mB*m r^iifitm aM^\ f tix^ IfMfrkm , £]*m 
utotijtt ^ir jifttf/oraicjmD wrjuevmur cearsarf* rj/ao iWu*^ *-r**;^j iuirfiirr* aa^fr^j 
6ppc*£x wr* pnWlJw u o^lro e\m$Lrt JtfJtratxr % m^ttonttwfoamlKattJumnfifa* 
ttimu U b*c totuprit fir/km rjttftl ftrnt oaou (fr-avvfif y. 11- fo\ «. 17* 1 V If. ft.)a> 
fr njfiff won it pmn^nf * J Mnujufmjfi reitdtxt Motaoar m&toti p&wm tkntii t$&jtfm t a 

jJbi OT&i^fJf r ft. to tattr*** If J fpjfrg frfci s ml j anawtt.oaT tlfp fa wfi r JttraV, oavi uSai, it :». War 94C pj/cT^Tfow; 1 1. ftroctxuro omu , i£nxnmm *t piratou nxtimorph^ U* . in qua ocigo . ptbuka. mn> 
formuio. ncc eon ceinput. locuiet pry:v:es«« cnxirum t vcrmium, pipi&cam, phoW 
rum 1 mulctitim , tJionimciue liuiiiicmtf i cx(inguk»m toioulcnlctfucni exhlbeotw ■ ftvorai fa 
|ntpftcrun P herbirum, llorum ct pUntirutn imttorum , rum ctiim piflcr^m, Imtclirrtia 
tJKH^mqnc commodum exa^e imjulm , til vimm dettnetu , xypm cxcoU comptDtfefrtpe d> 
ftflpM per MAR. SID, HERIAR Amlfclte<Iimi tpi*d Jo. Ooticnryk , cum m cAdoi ta, 

1 1, : -.i;m til VjVum dciv^ln t < «*(J1 -"ri i',!.]:n:iK-.: i n -j! , i_t c | mUfnilWIIWl MR AlM l -- 

AimMir. Sib. Merit* un<juim cvmpoEiu proilunr, + t f**; ft4d»tx *Mttm%7\%, [«*****&*.**. 

Ijff** i7^?-^ f*<- f. /-i-^lff- tit. &dk* prttf. Mf. JO, li^f t *n«, I- iuh Arfttwtffk, mm 
W*# wtrri ptMtUri frmMtjfifh *<r* i«r^f,* P.lLjf* 19* +i jfc *M» **• U p*tv fimfrm 
f*. Ill, J/. 47. **i £4. fj4f. mtn^L. ff^rtrr frmmiAkimm #. ift wiif jtmw, fVvmj «^V4WfFU*> i^/«> + 


k# fii*t* iSuti fat* \* l**£** rti*f*r+ tmuu ft0 m, o, mt*tk fiU* *jf ) rjrtri If, 

a««'HH bc*frim*f fj'Tt prof** rii *+Atf*i+* foM mstm mimH$ t w f*fr*mi hum *4rwjMr^m* 
ri*w r«i/ir , fuwyrf*tf*r 4B4 Mar Mf 94*l*{*m mvr*f4 tt rrtbmt fatihu Mtimmtiti* m**i» ?*[*• 
tU , i* 4IM if fW^SfUi *^W*W*J+*/ W t*f*it*rmm m*i**h*4t f* /***" ttrtrfrtib* Aft** , /^^ 
•WiV. y/ 19* ****tlmk jfm*i*d.*tt vxitifrnt j«**Wj7. 7^/j mti *btJ*tU*t m, io.m *$**** *t*T tt+ *fjt*Jki S*rt**mrMj**m nfiitrr*m t#rt , ***tm ttUm tir*imt txtt t tktt £!Ut w*tf*rh mrwaJm *•> (^.** fT^fM if^TJttl ■! ■ r j '.* ■■. ia ^» r*vjn«/i**/ f imjbt <x frtUfr*d±c***t, J*m£m hm 


1 rr^/U riY-&f /«r W Si/ 

it, lltttotrc dc* Jnfcilt* <k rBurope. ddTtoee d T ipres oimre tt erpfiqiice ptr MAR* Sl " ,f r" 
LE M E K I A S : ou Ton tnire «!e la Generttion et eta dillerenwt Mcwmorphoirt del 0»* 
let, Vm» ^loo^Moochctctfiuuxilnieact; « dct I'limct, deitlruft etdrtKn*** 
ilife nouhfient. rredukc do lloIUndoit eo Frwcoie ptr J BAM MARKET, Doclcur c* *■ 
tk<toc< Augmcnece pirle mime d'unc Deft riptbn eude dei H»nte» t d<wttil eft pott oitfoj" 
celUtotre; ettta Hxptk*t>ooi <k dix-huirnouvcOei Pftncbet. cWilinoei pir I* ««neDio*t* 
cwl tfunt peine encore ptru. OuiTNgc qui contioenc XUII, Pltoelietp A AroIEerdun oia j 
Krederk Btnitrd 17;^ (i.f.JVw-j t.yrtfsr i*jt3w*m * MA** SIM. A4FKI.1X fa 
«£tfw. Am$rl*<X*mi *t*A jo. Frid. Bernard. 1 ? jo.^ /*(*, /p£- m. 84- J L+itmi*m «, io.fi ii. i»iVH4rrf*, f#*M/ *«ow/W TlL-Elar*"* 
1* JfJj " Af^**^"- ^wJW 2ffiw 4 #-*. CIpW, 4^ CLXXX/K tew *****; ETtoa* *** t* r^fc* #v*^«Mf « *• f«f« dif<r*m , «W jwuwS# Mdwm* flrmii/ ******* J4* ri ' t^VaP^ "* 


m : i 


r frfrfrf fix xm, + "* t4f ■ 9'»"» ftWw mrim 7' „V£~™ * tt4. irw ?*■ «*■ ***« itate jrtjto -rt ™: :^je ;..-, .. ,i> i P»*"«jf .ijyhjhTtti^ 5 ,. ...:, EOT 

«5 WrtTSi AKTOSII MICHELII C«*fcgi« IfetiAim Hon) C*H-rri f-lotrntim op* 

fflTrAaQJONIO 1 0//LT HO i lor. Mod. |). R* hcrUhw VtoL Vubi, ItttottiuM 
f^y^cthrtoic Prtefeflo, etS. R, J, Attdcrabc N. C 4 Collcgi. IfcitfM 174$, ex n. 

*ff|fi/Al^ Iff- T- " '^W'^ K fferntitt «ri &»0. r * rTO 

k^Kif^r.knpamon Apollo l KANCISCO info^a,;w*jtojtoMi b*n /ftn-tr* *•- 
;.- lA wiw>iaar^«H4tf^pn«| «w tr hrMig&iji jji af\^mfmfmm mm 
^ipntiam *** ti ^JtivfSami ^tfr*n«w, 9*0 MffttM tajatav uktetttf jt mmfrmi* '4; 

s 

r,-,, 
4 £ •J * ! Si 

SB Ft- MA 
ft* 

ft? 

1 

"9 mj *•■« £"*■* * W^w #JT^J& M«*J *e*wif*jjri«*i u «riMm rfidS^kv ptiwpt di* 
-fptwifrptnr*" . wwwu ttfrajt*r t trm/r f. XMM /-W.'yf/, GHtst, AUtYits un\il t 

oflOitf MAlMR 'ASCtttl , pr*fPtM t*T# JWf-tHt CASAWXAl r^ RtMSCA*AL 9 

&*tt**tp 1 *I*f a t i,, t li f*i«rw ivrr*fJii» jiibut;V« «m Ut!\irixn t ^rrpj » dTfvf ptMim* rat* 
miff** mm atm ftb* ptr ftrxmti ixrnrtit {rvvtttiu t ttrrmttvn a. 15^ i*m JOaCH*' 
jf0]/V0ItiMJrirO (.LVDOr/Ct hx*. fnfigom AttttfM cttibmm f**rt * HjOACH. 
UMMHAMi JftrinK « :/i*rw* /lio. A<mi fimfu J+taMitA tt Strftt ttxxvm <KvXi<ti:*f imt hXLW* ft^».>|vr 7^rrM ihaji liflora d 4, n**o. jcr ir>'j« 

**ajJ fot^fnin^t pL*M*sn rtnatnm CM§* % <pibitp*ft* ft l!wtit.*i if /V>xt hvtf 

MiM^rMAnf. prrva^iri*fenr«iOrr^4rv*^r^«KC«f(4nci^«ir«p/^i/, /fjc ocf^»* 
wmtfuIXJff' rxutuir f^xJ NIC.GAOUil * PsttM *UtiWn> \,A$ABOtiAt jrtwH** 

vi^«rw^tfj. ««^««#iij», ttr»fw»-XA , x iffjdf«ar ffcrtf j ArcrsjiKi itiCt.lt* f 
Mw /jjou ittCViORVMt v*lff> M &tCC/Q t f*mxt* t DmmneMnm i*ct*i aifiSt ** 
CJJilOi'^f mrki pr&<tft* t (■« W •* *frto&*M*ft r J* «rri»/ *«u^»i^c«*J/"«r, f- 

•rf*o»f<rii^/^j,ii rjM. Mu ffnti Mtrtm ijrjrnw ;rlorn« jrigMptai <«drm f-*«* 
^f^S^B^At, «da«*rrfo*» ttmMi h&oufbi w«ii«t. fm ft firm* . JfUt*€m t 

CtrrUiviMtt**tt*tw f *ttMtMmixi*ix t ia obj J piJw arr^fljhoo t Vwcontfo Oufw, 
lbcr t Sommini . f^/jJj ^JointfWi Ktfini c«lorrSt« e^Aifi wrfwrW XlCtirs fimtu 
m% *mUt ammtwiMtt tx tmb wWi pmto** dtbtto , tottm 4tfw^« Dra^oi r. f. on^ro 1 
pu «bv n>j t*rWt irfMftr if mw ft^f»*» c«iwtm . qvtf«i /Wmi tmf£& t* t fuprrbitol, -*"i 
m*&lllmiilgmmrt*^TAiGSOMirs* 

'-fj^ ( ;;i;;u.;/A ^.:i(i>t at r>'*h**t*n'js t mMf* %Q&f4Mtmmt* mf*ft ■''- f "-' A * 

"•wfl».^*»J»jS»i3j, RflfclH, w4 KICCII «^*MAaw, i^^«f tuthprn ft*w§* **• 
•«ir fc « 4 irivm irhfcftiMirjta. rmter h xxxr* sixr/t ffS> "7! S2f 
Cf S*l" Piw^r«» furiJm wu*rtri*m , Jk «*. «v»« d^r*«w f* £ t W rfftij- 

^UWoUi FILIPPO BVONTEMPI -K *. «^t^W ^^Sc^r^K 
^taL^*""* pwi, loniff^ WiA»™ fttr^fiw W ^SllSiS^iirKf* I 7* 

tltrtt ttttkrr* fkirtstti , pint* <—f*tb riffc* fr*m Mtt , H *- *7<*.<*«frfr*rf*i*A , 
fXANCHlO, PETRO A*lT* AUCMLIQ t A'lCV OrALURlO, JOSff Hft r Si'* 
t VO MONfL*A writ*! iw *W|fk jOSLPHi SrARlStt DL LA ZQXfu A AU* 
(KCiH. FHiU BOVARQtAK* BARffr GORSiAE tt CTt*. ANT, Tm£S>* H 
mJ* # ri #4+mt* f*rw4m wQa ft. i*i*i d.i 7t ?. F*AXCinrs&tti* s sy A . f s"[v*n 
jbr. MOHILIA *(KWU* QrALTERirS ctjht t AttCtiELft'S taim tti hrtj*iMJLE? 
e.foxuvm LmpifJtw &*}ititw* «.'# ilk ■oW^mmj («**i kt tfoa** frttOMi ttfeirt . - fraAfj prattm* kSnrm ftMdpm fhtoftpbtwrnm tt ktjLEL*'!*^ it& prjtw pUBt.u toiraUi *mr* . wrtvtf t J /ftf ttkbwtf . itjita jEna«t4 rf £^» ^ J l* NAROTA* tt MiCHSL/rs jirt.cn cdr*Mr droJor tor. Q*» jI*Ao wifrj* A* £2*ff? 
/rt *ok« pUnfJji* ArJif kfifiptpti » QMCftt ffj*rr4 Wi ar^** ac ftfcri i/*rti j.^^ JT 
j<rr *Uf*tf MM nfif *if , fvpu rttt*\*ftxi f. XLPtt+M'M* fpfiai/jn J. >7|t p «titTii-5J 
mriij ■/« b*J*tJt Swietri w teJtt * * fait , awjdm fitiirw farfi f«M /jciVi in**! fata 

„ Miu *r*imid tttfeiu bj&mtw , n f**$*tfKh c*wrr **fj 1* ffijJKt* afybwj tnftttr * £ 
H ftttMittKt 4> miu p^;v# - iw&if jmMffrij }trUrt't Ucatt* « G*W ***** Jftirigj ^fa^Z 

tXXlK rrptrttxr. W^^nwwii^rjitf. ^wu . ?*.* nfKtfnr mftVSn i jm. „ 
i7;f.tf:^V^*Jjpfff^r4rj/irfrr f fr(JWf*x^uartr *♦£.//, * J.J7- #x o^ti mmjj lI 
ptrtortt ft df HippKXlMi du&xt (pfttrtvi, JVttJf wJWmt c&vj?ff-iWi ^ Aah*(xt ktjrAj f < jLV ^ 
wjK-fj(f»Jf *KAtj/«j*p. a^wfluwwCaldiimKiiiimirmpCTv^twctBorcmrtitj;!. p ,17 

mrrpwpf pmitoapit: rtti4*iAr%rmtit**itt<ijer*ahdivtamJtb t fog&* t tbtmm? ai+m 
*i mutt**?** 6i$$rLu tt tx fi3io*t cxiiivriim ohtrviu tpttfat. fJtJAtttrft t Me fxm kit t^Z 
c«*/i>i« ^'crw^ajWriett, pXkiibJicMinr f* LPI I.,'qmt*i w** tJ$i4tib*i MIClilLi^S tfti* 
**^ prjffrfii«f (SAwi'Tjw a J73^CM4tn]yr t ^ tvr* t«' ^j«u ^jrfrot^rtJrBS^fo^w^m 
<««ri«f t nfm |j»t*f» ^n«ur prMtcrmqKse ac<nrjtt dffcnftM t* r^i«u ra» pMrtfvi pcftimit ityan* 
t*r, fQvm toiem w* MiCttEL IVS tx Wrtno jrwrw **te*uo aot5bh fMtUmpi c**riwifii. 
7j*. 17 J7'^" ftprwtj^oftiif, («» nrwriM /orfri luikirJw A*fc« /i»»w «frfrm C0& 

C///^5 wifn 4r«>{w | ^ l tr/oi)^iitfic*0) TARQtQNtQbmtk€^*i^fmA\#ut&nMA*+ 

At:;> .^i tjfijr IRAKttM J'.» ,■.;.. fcw .:,/'. .mjj ■ (m f r ' i ' nfntfifJw II * 1 ; t 1 'l. ; r ([ 1 4tm*mi*nt. Qxm tit$tr a^» A*)f www! >M owtt&t* JWu/jftoi «m >Uvi « rt^^T** tf 

T frab^Jfdi, MMidf, at^Kfttli a bfwitft oMnufiMtta « tunlr Hjn^m ^^. tb 

chiim iQWo yr jBw, Jfomtfjj^ >7**-W &* «vt^>) frjffittt, brtvifat ttm;<t } m i.lJ* ftp**r* 
fit* tra*At aJrJttfiuRmfj, ftjr 1* ruhifT«f Ada jtu . IJMH arfpido rttrtMM % tt a. 1741. ***^" 
**i r-f«ff*r. »f*J»«i j P 17+0, 1744, 1741. Jmo ifi^jrd faU'il&fwt , «rii« <-^» P" * 
<rrtwf>i f fl> i ]i r i toioftfapft. r^udr f-t-tA £>v*« mc hue m*«n ?**$** WU*Kar ^ 
£:^KoiAwpaM«ar prmftdwrJ tt crt)ttmtt ^nJttehtx.v ocraturiMvi -Mr kM, <*&»/* 

AV^tavfMjiMieCtffMDGMn^rf, Mn nrv^ ( VJ«* A I74< f tva r afriutf , fill tt ^f«M 

/rA XAVZKSQ FEUD, MASRWO (c«*j c/*i btMkxm &zrj rett*f*m*t , ctwksurtw* 
tcaikium |jl*nutuni ^uirundim llotti Hortntiiu aim extern bounto«c mltor>bui coour***** 

mm rt ^/bb»M'^st|b 4, 1747- pAfalTMl, *KiWrCJrM, MW^n^U}*! J. IT+T.ff rff-K 

rt#r tf /r for«K»;vf turi* prwiwui j»Jlt'M. I/Jik 4wpL« ft, f fonrM f r 5«|f' J* !«**« tt*" 
ftqvitrr p LXll.Ap. tpfiv bmi tort Jfaifth. *bex* t *hU kh*+»+h«* f ^-» i*/"-' p*f» 

Httt cJMbzJ iifiyji/fw^M^i, ifffff*T4. KLX1-LXVII. Jtajm tARG/oittrs &*#**** 

u.Uct j. 17)9. npi^x/rf^laoA j ^M^V^«M^i f r4fiMmfvp««4 t «^Mttwf t f<»d»iM>««cv«'' r 

itKtomplt rtt t ««MVJ I (0. <frof/r <jrntf jlmterxm, ambit it «te«ft fr* itimti«£t$ii MICH IMPS*** 

ptoiMf«fKUfr WtW^j p^jf^rj jJa(cnr f «nU dvrm j /tort irf»44*iM * d4afwtra. ^Tf 
™***tte<mpfamlmimttkimnmMfiri^ tmrtrtp*** 

tMto*mi*t*±**m t $>AtLLA*rTft, BOERHA^ittt Dtl.Lltitl Imp"** • ffWfl 'VE '-""'"• Jfl"*P ijlwjutiikloniro. <)«onmi»mln«mhocoporcu)rtbrev^r*o>«* 
fc Atphonfb Tomiboolo fcpifcopo Bkiar^ait pim*. none vero *«hJ I>R P^«lph««v£ 

CIU.LII fittli^^m plmtmim llvrtt CieUrei Horrntiftl t *juj t>hn(ic * MICHtUW *»^ 
iXAeiUuiUtaivir. pIurctqtxdiK vcl 16 «> pe ictcrauilK , vcl pod ciitt <«wm bbofiuP si 

'•hi as 

■*<? «*4i 

***** 

7) f it jr/*ui** lite* 26, ^*crj a XJX mpfri* gffifayi omofo obftttrg nrcnuoui liKHftt . m «n4ukm K—tm «r\rht tab l* fcf/w* mfrrfifa ■frftrfjf*, «rf ™ P , | , *r*tcm ^1 tati tr.iAi **tTcotn tie* 

M :<:■ /.'.;. ;-. 

ki< . frfiun&ui trijruiuUribu* bre* 

Alicrohlti Alpim luthtt-m, li- 

crcn*o. fl^rcluico. fnmllokutaoAu lu.cw to* 

duuncinbu brrotW cwum *c loofcufiuti vilU mu- 

OAilcrahlciAfixtiaRlibn, lAlicit bio mgulto period, fore fcteo , frtttttatai- rfc.titroi faninoftoKik|jttmM)eMkwigit. (rftqujfactin 
r^^AtfiAc binii j»kfiMni]uc vUtit annuit) uU 
, *k> l«r;«<* «t *«*»*>« tmcrdura nonnili ' 

alibi 1 ciroter Un« , fcmmfrm k>^i afciut corona . tc unit* ^wr- 

SXku trite Apmtfit (patting w n tl6 . 4 ji 4m£f w* 

tw ^wtr. 6) HcUiisI-emiim Vcfwttin* *rtOim citfHn « fcc- !,i hJ ^toijnfbi trmtti* tth f t 

-miiwh ff r*-^ 1 — ft — I—- 

m *km, t^i^otoAtnMtaf^lMUb, Renbteon m ufctf.4* m*!*-* 

ppwMtr^ff. 7) Juc<A KtalJCA arborta , nd*c m>n lubcroti, f6U iJoei rieiriu Icmttt *t 

ft fl« tfi Indm fctnd*™ *t fcmoervirrn* t radic* repef*e t fbl-it pttaaDi , rlor* micnoilbi- 
». <p»lnf-» hUmeotirum \ cfKohitum fen« obv«IUto , fmdu *urco ovi ctftmcn mign'in* 
:-vdiiCt-«» «LtJ J»» f*i rfi/irt q! » itfaifti* Mttmik ttiajmnd f.ii$.ftJutyZ*et\tettxr+ 

fottf M 4-S* <**ft*«* ■*#< 9 QJf * JW ' T f *"^- ■■'« p«i« P*r*ftoi w *\*fWJi p^jF«j^n<- 

^ft 11^. (r«en Udpfiinn liurtenln More mittre ct ftmplici t*crul*o el ilbo I. K. II. 414, 
f\«»«»±i f&mf!«ui|Brpjri pro SttpMtgnt ; p. 14/. * fr** lW«ri<3 kovt : ^Wi ?. ftf. 
,i(urrflr»Hm«'n*l»!itola, rtorc tt»» p«tUb «r^ultit. Ini lib* Hqkcmi I. R. H. jfj. 
.bt. aiRfciaUM cuuikliti C*tf. 411.) tcr^o- in* ritmttd ^(tun . f v^r ™ MfAu 
, riu H^rjr Ijrji >iru <^j oiiw ^rrnM^x, ti fittfi Afo (rfrtr it 1M) ji!sj ivfrj* /fnrfr;«.v ■«• 
a ^b tn(-«-i «-0r* AWo fttmrarhr £6iim ^fervit vr , rf it rki Ih'imi Aftrrmr ^ic j j . cr 1, 
((■arte i* Ins HortnbriA. tiorc minore, tr^m uctili. iorVnoribat violiceU lui^ *c brcvibd, 
f mniiUlte cc«rukif. 3. Int HorenCiai * Itorc mtorc purpuno 1 x>Ucco. Im «ulfo Lt- 
f WawpLnutn Ck£ 41k) tf»Jrrw raik^ vu&ijfjr ttfcalft pr»«ujlar fljiir;4*fur^ rr rAJrj £ira- 
1 "►** *^. H f«:ir pr* j>jo ivi Jr*if o^iftaj*». ArnHrv tKOBid pndla B frti pknctrum* quae %A ufum trwliciiuc p<rrif>ent, ncmenefatun . 
. -Wfco , rt virtue** , cum ib innqan , rum t rttrco&ut «*t*brruin >udo*um ftripcto ddun* 
pr.«9« fciwoma prvcctipoeipndW, ncc 000 m ekile* XXXV. iliflribuuc, ux NcOfUt 
«*qvb^Uk V n« t ic rpcciet dtfrnoTc«fXur. Oput Kou.c« IOANNIS BAPTISTAE 
•OR JKUL McJn>kDc^ii BotMio* Gtkrw- Krflor*- MctM«oi 1-44- tx typography Petri 
™*Mo Mdttd{ tf W nAf. P?jnbjT fw* 1 1. ZxpXJtifith^^ut tit^* mm iittt &)£>#. 

1 ■' :-.. .? ( if Jy..| r^.Mf k J,fvO f-/'. i^, MM* H>- H-- /r v ;■ Hi* 

**-^w aon» frii^i /j3j i^t ** iv ftufumt Onfariir /. bm •p*rii tohrwtow ; r*rt ■»- 
*jfa »*: Uroj A»f juftoi mrjfjhf fiifctftmu . #i»J f-^f*f parf* /ijlerrtr wft^WVrjfrflf. * 
gr^r ^ mVjr firafci iaorinv #»r«*« frif*fa*rm , fid« o£n» w" tbhmisi pi>r ftk *? 1 
^■**i ct ftriofuan planumm t cu» in bono rtftifl Ac*ilcm*ic T«urinenijt excohAr*ur , 
ytttdaniaiifxprcflai ■ 10. DAPT. MORAXUO Metl«rJ«ncnn , in trilHrt voSomlnibu* 
Jifjp^bttotbea rc*« kiitivcdictlit ad commune cocncnoduni kKarae : jfVrr ivr0 ; Col* 
1 ^u** isn-ivetiU I -jfi-iur, Afnc»c. Aftae *t Amei>c»e loot rtikurtur. (trrjJii* 
M tmacotn virii* ittarum nomtoiju* nurt rckr^rnmoi 
II* in f. cjuk in nApl Ghttkm.rutn Collet.* hpiteifi ■& ^^^fcii^cora: Volumrm XIIL 

h^ ^j Uf *^*i rnt*fndj ffm^rmm wt*t*di*tm A - CESS ^^a& ►*** i-f/*« ^.» * - 

•*- »*- )» •^'-". Hfr 74 

d* 

I l/*IU , 

farrr*m?M* 4 *m*J : *tjrifirmt t tr d**i+t *£!*«r «#«£, Appcofa i«n^ 

#**- *r£**vt t*Jtrt*A*K IflJcX ft «»i« ttfjmmjm* i*A(4t* 7*r*<V 'tfrtrftmt** jtf' t 
■■*/* «?***'* txmqfri/tammMi Ijmi **■*» («w t A/u vt;~f**>U*Stt . tt t*i*m ttrmm biJ 
r*£(t. fM€t$ tmpti , fjiwti *»v ito /*(■;* fimbria* fatmM mi*i* 
fiiTfmxm fern *i tmri*t4*i. »*4* J+aU "/f/fJ 


mfz&ATim fxtwtii fymufir** , Yr*&*j (*i fitttm kwmm urn . />*» — *m A, ^ J^*"* '*■**- 


t**- r.rr wm*m. 'Ism *. roroy/rs fdu> roroVt&t 
ftf»»*£ Unjerftchi^en vom ^ de column 1^ _. 

die (fcrlwcbbenauBicl'foJtfirorui Ahorf. Hcrr CHRIST. GuTTL, SCHWAf/* ta^ 
ec£<&<ft, ikJjII &n*!crn /u derfrfbert gcharero Amorrkungcfl . von cinem IJcUutadrVS 
Jehre uuJ ikr Phtlologtc vwg ct nttm itracn fi #* /^W;i*iw* if jw* , p *i**i^i MmTi 

****™-* fr*/,fir Jfrfiimi m D^CURlSi: GO ITU ILUtTAtZiyS, J r r^»T? V 
«l wft . wru crmMtvmt mtfj+pt hit **# tfrf'lpi, t ><*!** *tt **U, 

™- f?™ 11- iB * -r * "* ^ 0»- ?^- SfOSSM, 

/rrm*t f***f*fR 

ewifmmti *f±it mt^trt vm*mt t f*j m^w A iff. M W J (MitiU fmf r^^ « 

/?"■ ffif' **" *■*, -" *-*• *«" m*J**m 4«r«r t r^« lUrm* f.W^/ f WwLl-4 

-i-.- — ^«-<r^W*^ miflW, for*?™ FmtiTE*£mfdiH t fan r -W*^ **. 

*T tf :? W * ^fttff*-' ««•■«. *iv rf Amir—; f , (0 ^ AWrr.M/,/*^^; ^ W( y r i7^ 

+t M*m tm** Mm /&r«w r n nm+httmfi, *„«», Airiii- itetn. (( ^ r-P* tf ft«J* 
Xfi JN -^ t t-^ MrFfON « DAMLNTON » »r/ rim ^S f **r*,« ± (HJlpS !<»»■ 

k , «eacnk ct |«ticiih«ir f av (C b ddaipt on du Ctb»o*t iki Rol Took L a 1»m iW rtav» 
hb Ka>4le r+y. 4. mit fl pi^n CnvAtcw Lrfui/r^n pot* A« r^»U- AM^meof Ifr 
Itonc der Mtur, inch uJcn rtifcn bctoivVra Thctkn tb-eKiAtkb ; n«Ut cmcr pcfihrtfc«< *i 
SoSSSJ™"?! ^' M»M*ttt dc* Koeoisti ton Fnocinkh , tm tkxt Vom*fe JL £ ^ 
UKLC IT von IIALLbK etc. ErfhrTbdL mitAurgund u™.e bey Gf , Orfiiii Gmi 
und AJt(nlk.nrMlofci n ft4-™o«-^^/™^iW^^U. «J*TO.Vir 

^^AmfUm^wm^^Mm^l^^^,^^ H* #n- iW»r™ AW* 1*. //* k. -St tot. J- ** 
^ttlltiR " *•?* —*— *v>« Gtrmnk* Utowmm KAESTXERS>S ,. co- i(<-^*r^ 

/t«« QfjM j ; « H ft^ tw. A-», r*i«U*U ., Ufl , /r-. „.w,; wU*u t mt LU« 1— » 

hSZ^STT' & tm ^? W+**— rf»|i-r ( « SrWr f 9*jL§NNluwm***-*P 
f^w*« ft*^" *f-3>« *«^/i, *U»J*mfi£m t ^„ m- 4^, «rV t ^-t ftt^ILU- -p- *-/*; <«. /Mr /« **tc*U*te* t^mmBmit****. vt^H^iurft^.tf* 1 ) ^Jti^^W^™^ tt«Z -! fOmfymm* Q*mMmm t »/*****£ err 

rtrnmrm ptit *k ffn ** vn«(^| H0HW 1 ONH^tl.! »« cum .l„ ( ^. (c b« ,| rttlll tfllclw r ,T l4l . nM| vro Wtl dfdmnlM , /if.- ±< jSS 


^ ^ /* <#*** Cydwu* tf£N itf^trtf^t dfr*t ,„„ ^^ 
f^rt***"*. mtrfUm t*mt+ mfg** W*ft*tt Jit*- p^rfrt^rr*— ■ f *H' * jt{It*!tH*t H 

—j tftrrftin mm Ay 

j*^ t*>, -J o*j/* W <W, .r*W-.'«* -«-Mj,« "*"*. * ■*#*■* i* -a*™ A ff 
l—r ' « A" / *'?**f (MV*-ift^m ffl , /« AfrnrJ jtpntrimTtm ttrjmt i^J r lf <*u*^ A 

U'M f. ;»»- 1«f. /*>* rttimfirt, t*u tw<*-r */j*f*-*t /m*twmm t*£tttMtt*t itai^rMfj 

,- .,-.-.# r.r.j kt;>,h*mm timlammk , iw .» V ^hh-'u .- r 4 , r4l , ',,-..-.- ♦•*- 

mjbm- rfi/— f« wtt-**t r. i/m tmimtUtfwfJdttwjMm "ftl-it* 4*rjV- "** *■■** *™ A"**- 
*" n^Jffr, tjfcj fr+'irtmm ftrtt; j*£<**i tr^t *xf**m*k*i nwiru j* *«>■ t*atmm tvUt^t* A ifi. 
™Wrf*i* *irk/p« iaxrfrf.*, CMiVj *fr /■"^•* * — *«»"' ttf*«(#jtf 4fi.U+#t#Uf f*r*vrr*ii;» ftfivw^X 

:/i-ir#r_ f.|B| + Jt#rf A '. ^V^wi.Ufi*^^. }Q. iinxrr r**?*m fptvi jw^mUtur i**f* *t 
***fj*n,'}iMt'[4* ^ i'wUtiftrmi/} m+**M4t Arfruw im Smru nam *tmrr**i tr \ut \t*- 
- "■■UfHffffitf.i Xjri,lt**~ *rtp**i * fM &u**his rtff*+Ji*i, Sfttut a fMJ A^^ft l4*^/frf 

* "j**^* l00i **{*?**** tklimtmi t tmiidt f**f*tr*r, *ft*t t m (m« ^^^^W/. .,/«• 

PV4WB, ff ?/* r ^e-tm»» i*^/# i*/#p*rfii IrtW ffteAiU ffjrrftwtAsw*. *p*m ti*mmU 
**** ™^* J»rt)l*wJ AMiriffiMiJvJ fwttjitt p cm*i tvjitttti tsttwtxd* r*tu*tm ftJUi f. ||4. /rfv. rf>* Efffrt. Pj^lt.v. V m- fy Wf « i.j^tf»« r«M«t>^F. /*. |7^ i» «/- Nrirf, 

f*/riftV. >4ifm*J#trmmrtt*** UNSASFM^ **i Um ffat** * h Jxtim^xm 
™/*«* ff*J Allun-iBUni -i f 7o4T. Drm^fi^tH ft*//r*, U-4 f*)--*i , A ¥t fy. 


-V<» 


tavVflMH mi&rit t JwHfJH . mif'ft^v .— /*«f^r»(" Jj/ffVftf rfV- 
,, ipc >■ rtfrf fr«fujf aa*t£mixm\ $»j LJAAAtFS fif*t ** f*> ( & m*k 
•™^'/*"*/ i ifrtw, IWm f itfvV r-*tf» «#wh . j r Uwlrftu **J# ^*/ 

r.*tf 'm-jff-t i>Jlnnt J iiJr„m /.i»n ; V^^fJlO* , frm*4 r ftM «rfpr**»*tfMM fx*?£twri , vrfirf 
■"*'« W ( hiVr*/ /// /*■:?_ hn<*/ J'ih h .♦ (tjMioi. <*i f*itr *»rf dt&tr tt*v*rx*r : j«rx4iM« W 

"»*"'* i-fcjj^ t}<f*iJj$rtm AM* *tiUffH fimrn fptht , #4-tfjj4*n--i *tfr-i ff*f.i „ ff-J 
^**« ^# • ^tff«*. , t*p4 imp* *Jlj aa&*j*ui; jMukniOi, yd*, f**i jl*Xi . p*fimm4 r* (m* rt+ 


S L OE,tVERH. RVMPHI1, 

Z"ifij* 'LINII 1NDICI ctk«i* t « flHw — 

l^T?*** A n JiQiBcufc, fjjftftm com^kdcpt J/bocci . r tfmCLrStrS JtMi' r tr*»W*4r *r rrikitftf* Ottrtm m>i r M . tt dcmm* 
» *4^„<i ffj£ r t t lf ri fmtnm mmM ftnww itfj-r « /**»" *»"»■-" » *»5* 
» p Y«*fAtf»fttf ij*tH,rtim, r *tiMt Jtjmr, Qmi ffrr* fi*t A#itr*t m rfi*m fimtim sit 

r , Med Doft* HJMucrit, Mercfttnw Icniorii, n in Aintatta Con- 

ccpchrt>^ ct Mccnbri JnlutVrt Sc<icfjcn AcaJanK Ntt. C'i»f. Cunai- 
rruckcv h*rlw, pUftt*i t<mltrc* ft ajua- 

r P-w, riur^j tua fUtn fJ J<lw corwn fifiwi* depicb. Omfrf m^w Ubor< x «uJ.t« mui. 

* «-*aj fc K duodetim <wt"*f<* l*brk ~>*\« "Irnom in ^^tm c*si . « -i «w*jn Kg 

orjt(fto4o JO* BVKMANN1 4 NW. D«*l. « "> ™° i««» Awi««*>™ 

S»" ^?**- A(jJ. CirC N. C Sot". Qtii*am*ii«tf JjnonjrrJ. tUiwutcMff""**,-*. i « 
■;.--, J: >odS i:....,-, i-.v,.-. h« feh 1 - j '";':\v ;"■ 

C"T* flTt is. f4t. «. LXXXJL ****** ttfgdMrtjfim*- ffmutf****. M&*u # *^'» —-(— 
**t ft x |* Ti. ^i cru. 


I a-7/.ftcxxm t ytet Wit*. Ahf. * +ifiTffi*i »f , fa*U* t*mt* *iM ft*t*m ffum. " * JJ JT^ 

4. ho*Icfninu!opif»Vi*fti- toil ***•*•& f**i+ it i> tM< j** LXXXU. 

IM (dtfitmM ***** mwmixA MfoftiJ'mm Oldfc «f im* V^j_ 4* EU"t>*" »""v fc"~" ^w»t— 

f . Eotan oiul> p*rt emu. »7*7- 

tor* r.i itf/ P /frf *tf*y*t *U* K**t. 

** fcoJca rkub pin BUS. /WJ. a <7f*- p*^. if& fr*rwitf. f*&'4* t***.***, Xc 

7. CtK l-VF.K. KVMPlin etc HcibjtN AnixMrftAoftiimim, 'tl-luii((»fc4 M j li _ 
i ■ :ti j; p intM . H«*« d Amfroiiu ft frfcenuhu. <icmum rcptxuc fart miii , anm krr 

dflaipu*, <t iktaritis tuttj «JfiMI term*. CKniltvcrHf t*i*<n 4cnc(nbub0ftiS« Mtv* 

boi> -ntK primum atJuttmcduifl., ft abriaum fcm»«m *r*ium <vtj « HihV> K) bYK" 

««.» <j* r*M *J»«H fnion>mj lui^o* «Mcrvjtk*c*. AcntUbafaflV r t ^4 V>eirdim ItaiMrf, 
doffH at ftum&t MO. 4. I7f f. /tf. m*i m ptj£> J± fr*tf> j. U /*** w*n/*i #7, £ >WuSS 
I- J'' «' J(« inr ('^ p 
f*i*[**t t fiAAYtfr '*mftt**1trtt : *tftr*m ttf* . 
i^B.f***»i4_iW ( irpvrr tt f*wt* ffmtmt*ii Ut$ sJJtrt t ' WtOt ia 
fr>mj Ulvttft , tt mm «rt f»wr» A*/«f t^rjv f*w mffrj*t*i *i t*md*t*m tj*cift*ttm trMtmtiTt r^ 
tt mttim* Dtttmkrri tUfi **** A*wi* rf}fr**r4. /v*r %rmf*tit Mm nWr* , 4*r *K« u (mMm, b*t MMmrrit Afkmi** fir, ft fy *t*4 ffit*" rrr/nieadjim I nVafiri tfatv rj r f -* d<MT«r/ /jurni fctrntiit **r**\'„ t ^ *WV4« ^ii j/ff'irW t$****a m 

^*iVA— «• i«f#Ur*» «/rrfym d^irif^t ( ^.j« ^jm; ik t WjV «*rtffl .mMiMkufu M 

tp* f*mOU t ft **tiwt m txti*r*4t J**t , V4./ *iU*-m*fti 4.4* «^ ^«T4M *f W nwiPM 

fVl"' * lAr '* "*" ** «rV"+ jr * '/'*- t^ 'W y/b fc*r«- i#>W» ^4W4j ^urj/ ^frf, f 
^n; AV- «*' "-*^^ -* -T*" «- ^'^ , -' " 4W*mmt f-h«/-r t i- W^r^ : W i* , W ^ 
'" ?<0- fmfit^ffMr ( r*r fO. rr^r«r| ** *bu trpf*t*L Aid* dtitdt . /j , Mr%«f« HKitfaWr- 
thmtm wt4Ml*m fmtrit * t* ftlit M$m iiitt* ttrri, ftrt**$*t. t tmt t four* tti/i^t ttrmt***. /^uMi 
Mdtff rt ft?n*Mttr b tfftfku t ffo ftmrt4JStft #<■&»» j*fmft*tm ft* i*f*,^t*m wr*m , Mn !*• 
mt*t*m f$+vmm ftrftdA* it*Urt+mi ffjfrtprtr, *J ,^^W«i ^ mi t ,>; ntctfvu frtim ****§ 

Ttmtfytwm^dttrwtftU+iBtti d*** f** ** f^-Mm *mff* t tft Mtfitr. A**wfa^#.» 

AtpnftAi. LtJtmd mtrnft. Be*'**, AUUttf^, ^MtiW, TtnMtvf^ fenU^f^ M# *!**<& I*b^ M /. tt J*rM m pMv4«* rru-^4iiC ff Ac^f, f / ^? MRJfrt ,-, ''■ ■■ ^'41 ■■■W#Tl* (f -A' 

Vmmfmft.r. 

fit , tt/J f V*V f-t jftfJ ^ rrstt#»*t 4\Htmdmm 44W ^*tV«** ffL M^f i-Vfririi ■rwMwrw /V* ij'i , ^m rf//rt/« '■• T** - ^ "•» 4JWM* trt W *tyhto t mtrimhm**f$*i t xbtftt rm$f*rmt. , 
*Mt*&t t t***t&mttt wnttfifmmt; r*m ttt+w iu rU*n> t m# Mb* i*> **- MJTMU4W »■ 

Ivm P*r&m$ tt ftmllAmt m 

rt tf$ Jtmmw i«*H*trwmt, vH ftflt* i**wtf<trtwt m iti*UaixK *JJ+M*t, kiw WfW^i*^ 

***** f*4*\tm tmritfttvktrv^Mtgt, *t*t it wti j«« XI-7/A /i^/ii v/»#» t*%\frM twrih^t <**—■ A 

ftJmittrt f*4d*m jrf tur.v^g/isaifratr Xtfarttm frfi,^*dtm t ttd}*m fmft. IJbtr & fritri tt rfr* 

r'A***T»** mrrv* m t r4f»i tj, ft* ftri ftrntrit t mi *ir ^*if-Jw ftxj*tMMi*i. rtr ****** M/mfW J*&* 

,P *"^t * tKt * rmm tfijriM* * rjm »^*" /*•»-*# urv« fMw* rtfttimm tr*t i* »*W» **f * 4f P fti f*ri ftrntrir t *t *wfliifwmmftx4vtm*r<mt m 
V*t*t . F« VA^™ r**tmyt* mjtar* ii*f**rt rtftttm 
tmtU C*tfW*rm Aittrtrt fVwtrit ^ **$V*t tM>i , „ 

>-™*»Jff^* tf^W^jiu&*frii»i/*j ? ARwnfarniMA^, to f • fjr/r *** >^T 


Sfti » r*tf yvjfi ftnvfvit i^*ih> J^»i» 4i ■nrxrAbf toorw /^ffiaw ^W» 3,^w hr^r * >* ^ 

l« pjttfatfnfi *&Ut*t : Ut rtfft* , » 1 J j6 A o«i» jffri Mm#. ir^-* flrti i^ff£ 
« hrio i«t ««Ww *#*« « ;W*. fur. rjn\-*d, a: MrMm t^r> t* "'^^t 
i'fj 1 *•"**■• wM» «"»'». •*•*■"'■ /wwjw ftorw « f»8.nt (ofcffiiara £>>4if «. ll( - m m* 

S-*-"'*'* ■*! **?*'"?»* ****** *** ***" ***- # r.*!fcr,i««*fc : , ft KjM, 

fijfinptf , f*J ±* *ftif« i« pk* jw ce« pert r*t pttiatrrt , iX*J f ugn 'Oi^rw Jwo rtth*tf 4 ftfit|ur £ rrf* ff i X' iW " ftn ^ ***" » *** fa wta"' -M«. flwr ujw far «M»»Jttf *f «t ir™- 

UbJ"7'P ,lWr #"" ataw ■ fTJrtn " *"*P jri * ofJ «*rf*»i«# a few vita /jm a *t*n* U- 
slPpf «ffFwrfa^Af.tfrpcii»f; g«r *rf flrrijki rft^Wjfmjwr. f*m f*a»M Jrfir I'm. 

m J*w i*fcnpii»i« t*i*A*r\ P. /. C4«rx«rf raarra t. | p dW f«»,W trbom. <™ truGv <JHh 

^^faTrti.KCUtarWM^lW CMtftf CM. 69, tt M& It. fur ^W So huMi,?* 

ft^rtkWft, *iiiu 170. J^f™ l*-of*;*wtiiff#(frjfjj*^gi atithtt 4. i^frh >£arjt p.ji.<t«- 
(pj uj. fi ur tor* »*** *rtx>rf* troaubci* . qutc tut frutfum it omulcutn cortxcfevc • *ut 
6 >rrt-HiiS 0<>d l >rK ^ CTU ,i g" u W- Cw^JIf^f* T|* fMM- 4fp ftjfarfi tj. -fabrjl u fy*utt*frM+ 
rt**^Sr tIt ' m P ataK * t " ***VW' M^^l•r^*//Ail^f/^*lAonbu*, cjuit rdmim fpc- 

MvWmbh^m* i^unim ptnriu^t nbnfetft. C**$m w^.70, r*^ »4./f^ii *?. i«rMm 
I paAripfti ■"■'■' > >^ '^ N ' ^;'>j<*-ta 1 ; j - f vi wmh m 7. nkil, tmm tm 1 ■rt* 
«^M Lfl^WMtfitf *rboiT*r4vttTmprofnito»c. d^j^jff 4o.f4?*.6o ( f*yfWf™^*47. 
ammimiftan \9 i l MoUH L sUitAt f%. U iaf&L P. IK cwttiri L ^/. pt j^if if fnit-cl- 
i*BB«iiP<iJic»njiiim*tli*Uiibuf. (Mjftir c.Tff<. yo. r»t4£. gi< MJtfiprb %G. tt4*l/m ffttki irfk 
»p«dJ-Wl4.^w»)trAri P. /* eotfiw* rr#i ffr f mrrjfrfa>i. t* *'J/, r^ir iuwi fi!wf;c- ct :ru- 
:^rtrr:ar4cv Calif 4 ftipp* 6i»/*J^ f)* ^rJr rfpr«v^^uf tffttfj Si* ttfidrmpnoit ji aHVtv/61. Jii.i 
ptwcT^fjt. i^^^rfr^-ivboflxtikmcCtic^ttmv^m^utrnmfAJkbMrt 

SkcoAtulmliicihcfburcpuntibuf. a*,^*j;f *>i. fjW,(Sj* b^ipfvi «+psrt*t 101. fftttatrttkm 
j *Ljrj' jf rt j'lii 4?. iStfrMM* P, f7, fMfinf ///. li'v« ull/iMf. L* X rMMir rch^ati hccbt^M* 
■rbaproaMfcuc CoafJtcJff* G^tM 41. «4f tr*ri j 1 1 ♦ ruUrvtjft<kt txkv<at*aiitii 19. A&f par- 

Hjfvu, I. Xl t ttMv CtmptbttJjl ic!i<)u» bcrKu l-K<fhct. Coi^Jf rd^&M^. Jf* y*M fjttH 

;i.&tsnciifm font afaifat 16 jip^^rt*, ^k?*j 4V^f inr Mj rf#^rt «dA tfifari Aff. j. L. *tt t 
rik il fur U, ^j-ffit rtpi*e{i*fm ttfifru: fp€tut fiwit akt % tBtfirM^ Ji&urirm *«#** r«p^ 

•utt^kkik^i, ikmotti. fiArt qi^fn^rtfxrvt* , oirim(jutcorf»tii t f4^rivr*a * p«aw w 
<nfcr^,}o* i»frp™/fJimtf*;if«. rrprarMtf bug™"' ^m« •(""/** /«<•*" » 'W"J*" 

*fn"«<rfifMiifi niiMjWfJiir-wij jiwir Juiv ■ntfri'jfii it /** *o»i « 4*.i»«« p-*«- 
* p tw ^-T« /r^wlfl-im jtir&i«nr jtdwj /jrt«i mtiiftj t zxrtm ttirn* pttttwpt %tmn* fffne* if 
£**tt*UVNAKi dr tfrfai* M4to? MatMmt (¥»J t*v> A*3*ji*1 pxfMio ivtdypt- 
JjMf^tefjLiJnrf*. q*hu lima birJrjToifffirMtar fin* t ^" T * *• H***** *fiwj«* 
***# tyRMAXXO *i*l*. 0«rti «m r»»t . f»Af df* w o*rt^-tf*ota*Bi ^/riWiti 

£*«,«**: Wfcy mff^f, ttiwiiwMitwcbr^ £x f-AJr-** wrt(Wi_Mft»- fpf^ 1 " *•* *?"' > 
<«^«/*^«r <*pU rv/frfn , m^m ^ H- & 7* ~ <«p-<^' 1^ r*S ■ *- " «•' J^'^iMctiiiirOc, Cilippa. Cocottooo. i.rfrtVnifiw*tatf«»rfjr*3*t»*" 

^^^itfrtflwi^m^, (toft*. tfirfipW '"'«.' 
' par*w turiaf j;w Jlar^f , M MrrtrMu AW*4*tr *: nmfi 9** ^™ ** | 
*M(Mlwiv. «oiu«f, «o<At<tfUfc^ jrtor»toi««MV<r. f* 1 ™*^ "::T7 
WGwcn fofc*™«, Hire tf tr^lo W«pc4oct trd-ufcto. **"& ?}*!: 7« 

I tuilsm k&iArfcrm caw appjratt (ro ad i^"^t.iJot falltj twkttdettui limjrrmrmrn i amwumiter afexjm turn miftf j) rxemam forifemt jtfMg &?nr (n <^"(/firfcj\7 

*,„ne< 0**w ft* wife/i ftrriti mwi/oni txptfrmt t}fS^*t 


*4 finerefitmtti 4)»«if4W 6tu« 

%iftrtm juttrrftJ fnRitmt aaitfott. Wii waajtr tedwtt 

X£iMBti t-rauJ tf<*» fiw ppfim flinrdkiBJ rf coifMgu profcf a t Autft 

Ibccitbi**, loco, (Ho. *c priHWftt&orw c«ctoiooi t ^i^iitf»Di^fm ^ * 

Jcki elxt fptiitt t tAtwrnttme* wmmi ffi twit* vgtittMtt, qtirtm Jifam* f%*nw*m c^Mi 

ftriMftf **ti*vi. Buronfrr tW-tMrtfti, •wt*i*fc\n tW wj^* *<fo*pj. ^*n» towrmi * 

MM t *. tffrft»ifctf*r frttiMt *««« o«Ji » <jtiAti tW dtgtrtrat rW <otrf *«* . £^_ *** 1"Nt 

w f ff i5*r i * 6. jf^-^jf j« <jftr*J-t rf tvfrfuiiD /jfif« of rt r^tmmtkmrm CtUf^e, %fl*imu 
ubt'tiiitfi* tnyftrmit* *• tyfrfnmb* 9. 10. tafrffotmH (i-tvr ^j» am t, *,"• * a**J 
n.tfiabpPXctftm abff*fhtits*3k*t*m* u. ahppan tx <Mpp* lymiU **%-£ 

DtvJntti CJlMfpjrUl it to*K*€*LtftM ititdmt* Of. IM p. Hi- 14* 


forr* f*pv* dc£t&>fvr mcdvi > ^ * * j^, J^^J koj fw*JAf>f«» use* ftm-fafflm tft "twbfi t'*u U: rt tx tat oU*m tmtyvmtt Jxkeufyvptm txfit&M parAM, 

pottt, op,/, jra trtfr{i'.u«-j, tx m ttUm ttHjuittr diet* ft* fori** ci» i*ix*i, fyntofaat* 

/*>£* Mr/tetr Qtypn ifff?w dffM /W/*i* 1 MtV. //. irfiiMi * » frv bpfe itjtjta-, tm 
/'.'.»- ,'.';.:■-. i ;-'.;;:: *v^i p^w n Kn/tmi fq -■* «u . twoj.i i^t-i^fK, (U^tS! 
sefg*e t Ttfen*tf*it* Cap. /K Ajsr^i/ abortus ci rm«dlraCoccurvin«A- o**k( *rf. /// ^h/^ 
<*> «t*rf/»fBw/VWhJ*i prcUfmt. Op^- iX f, 26- 9 j. 1^. /f - J J/*C f " ; *-^frf * ijiW, j 
d€*x^*rtrr fiJaMjirtrxm fceeervn \6.ff< ki t ipjefavt 1) Pintngi /. ^^0, c.^*7- t)f^ 
filvwffm /, ^««;-l/r4i 4. tfrdfi <, W» |> S*nbu*j: ^jr^» t c.t acadj lictitM «t« C ^//ZT} 
LonctrutclottKttic*. Pilv* ©(U.*ip;wj. f, J*puferi> Lmst<.iX. f ) Lrtttna fihtftr* (j* 
wr*Bf*(. X ^>lx*fHiru» li!v«Ui.i tJicfi, ibirdkhc. J/, 7)Piim* indkav^tuii 6™6,$> 
rw/ju ji'w CMrff«i. Cotufo r. X/A -I'll/, j) S^pultcr mnor. Av'm fry'>ur r, XIK $; S«Aa 
minor. A-ite Ktfi/J r. JK io)Xjp**. XFL n>Sigui, /. f«W/jriuri« t ji« c< jr//,ir/JA 
ii)Sa^u»hl»ri». Hikum et H*k*r t* XV X 13)0^11 (ibppoitto. Jjrorfjiif&*, <r; a«^ irte 
ctUpptMdti Sincnfit c* XX. /> A'V ttfcn fiivj littrm rtfermtu ft. U rti ^bu aa^j nv ( 
^fjWsiFaufdAaJ, ftti*ftrifVAfw |.9ffJriri4,twerjf« t ita 2. ftfj*^r«>fr<mtoUj 
fj^ff j. Muw Ar^ni /mJ vf fw ^'j*f jf Siri dtif * /*** rf (offf wt\i p**bet £tmtMm wm ffm % 
gajnium rf/o*Ux, dir^f rff nn, (eoei'rii. *fi4tob*ti&iiimt t —if re rmnkmytoffrnfimt 
tiix m)kzrt «#frevervnt per ftf.im itfim, pttifimim *1 gjt am b*k*i dorem tt M^*jnivi> 

pro/ixM o> XfcB, ^«^^/^^ '^.(ya^A^^n^^^ -^4 ^^ J>^» 
fmnniiWiwfw. A- t 4 4 «rr/fjiMi«tfi«/<r.-if.tcc£ar; %*^tt/o™ ( / n;/^ Aj^ntt^- 
ffitfrttiti ft* iffiw, /fJ Ki^N rf rcLtsAtrrf, t**b*rferme tlxm* at torn Cjkffm, fegtkx n m 
Mi f lafrti j!?fft/rfoi ^i*, tv /Va-.T.if r^frfM £<£;-Jtr pvtn todem m*io ac m C*bff* r f« && 
tmft it /fccKfrMi ifltJ *iir«» erfarttm* fsfrm ptfrte fain, £x mart «AV i* j ^m wai «r 
Inn i^r/-i k ir f/«t fit mfafc)tafJfa e$reri>, £x «. <. Jnat6* rf^rf ar ft^ai , fid tttnr , m m« *** 

/to*. HomHu* Birj, y # y. tfJ.i P4oiu<J v^f/ftJ, OunicffOp«A»ii + rflifv <*RjltJrff«aiM« 
f^ Jolti ft* nii« /ip*r« jc frfon* ^/^r yjljr »*/« rf.Ytfo , owi ptV* cof^r *x rxemvffmnfc 
tktr, <wj w^ittl* <( rf ptfum tptjxlt modttfrfip, de\\ntiikr t it fimtl tfuplrlrit * *i Jj "ti-' 
uXiti* t ttt&b, A til* /«« <c&to^di.ttt/£BMJiT*jtrjf*n tvfec £<«>f-*TjriT ;«»*f.*««i- 
^sr*. Ai Jaw rifijlqjfx ^cdlrv. 4if*f-a^o wu^**i*w, ^oa^*c iT-^^jrirf/jaAir^itf-"' 
pnt, Aur^ tff# d4 * Mm t$ mdt par*** Arzk ft* jf*nr*w, #.&eip*f**tffrittQ*iy<*KB.*L 
qmrnu 

/wenw, ^a«XJU4.f. 7. rf io.lv Maih^frf *->j c*4^rftr , #. c,«. 7. >. dftin £«t# ^rm ^J^ ■** 
/itm: £x f rag itju^r wiaflj co&'^rff |1 MBf /thfiy#jf , frtMfMto <jrt*ttt , /iraap j/fjw y™f 
sw» pffjMjn* -*pf*w . fj mj idow jj«y K66ora« . M jfrrfj li'i^m rf «h«io x rJft frf*™ ■ "T 
njm i*Jf-T( rf <p;>Wimjji r^ it + M.<iri«4.y^i*^Tir^^*rrf/jriM<rf«h«^»^« 

1*1 f Afeufyr , ^«i>w jJJut*^ B^RMASfifM nrrff. f-7$-rf jt. tfwu *&K ml*Vt ff** t* 

rinffTM, iters oiumj Jqjy*f ^r«r ia ;^omi if Ctfnrrr. iWf, A'^i"*- ** J744- p* »4'» Wf fr>rt * 
^«Bi t &< httwtt efit ^jiftttiii Aoc j«rfK Ai^i voIjbvj , txtademfw* it »»««*»«#*•« 
/orajrt wijtw ^bM»f , . fri ai *,rifr*j bj^j <of*± dtfa*M* T it opmi *h gtww im 4 *{.* &* 
*«-** $*£*ftit* mifaBi rf it *int imiiMTfmvmMifr^de^a^s^erm^ttaimtrsS^mnmt^ 

■rff. (il« ^m* fraStwi rffjnr {ot/rfTf mrfmf w t fur J* ASO&NRINQfl S rftlp* IP* W 
«fk^< Pj!«j* aura. ii-ftoriftr k oV* L^v^ri. r .i»4'u4i^rfiJ<ottV»r4JH jp«* t* faff 
tt*t fthiitttnriSti pwuKT^tktrn eft t *t rf oiiJ, f V « rodr* fj*tl* fcgf-t^iwBiWtC^^ 
a/; j > 9*iira /tr*4f . ft J pjrlirf- *ifU r et yrtim tmiSau , tx /ot* pa *d* *»$**. pJ *™J^I 
f «• i3--*»*<M»;j'J'4-i*fWftiit/ftT*ti »bfiA«tfrfni t fti j Rr>^ XX* i///'* « 1 ?'K 
w ^W»t™ , *j»oJ -o«m t. ™i/ ft*, ft fi*- *'- * 10*7. i*" wf«at** X^^J m<wfl Ltr 
d5^w tojfjjrfij if^hfi^. A/jrrti rf /ntiu-i iffa-t iicttf j/i, t rf M jf# ir^-Mt* fr™" ff il 
*rrtke ppa<ttf<etfm t Aiiiif* frvivfm&imim, f exciztii torvram fvLxtM . aMbk «^*'J*L 
«pft/K frtf or dr«wrf t tti B fti ^istmi uto «**<* atrXmami txbUt, feuii****** *#» ,( ^ 
tx totems fiKTffitwtti* VtTMmpt fT*d*m t*b. XX- XXIII, ttftMfm*. -SJft- jWtti **■■■* ^ 
rt^tuij^ttrtijjj./jiujfitoji, ^mt i-*->w*Jtrtrf*i^t»rfitrjit#c-f"*^ « /ij-u* pf ja^ t< aJ «yt' ottotvtt-Vtl Mftr->if. U^ Pdbtj *. 10, Mritt r <«Ayirir /^ai **« ^ tutUr r«vrt^« ^Ci-Wft *■*■ **» */"*« *>* !«-* ^^«r«^^^^^gS; 

VjbvJrfcCfi 
PHdnClt. ^rt^, 4f«M / W«J ^* -w«w KJiX'f. Cll.it. AUffttou Arctrj. Lt7<fe lT- lit ft- 

?L, £ J*W" «**■ *• <* f- * ft ^ "•*•"• C l?. <X A&WA fjiftWWftj 0TM **I4* 
MMtflJMfo f™ M J*™*' ^° J ?"' f " ^V* ^'«W« . flU U taM. ir/flftff.rajw At- 

jJXitexi^/'*'*!**^** 1 '^ defrifc, *.w*V.*. ti*pf«r* uffe«ttW L g. I 1-7, 

■■Ml** °" rt P* 0*** 1 **"' WW*#«; lijl jif/fi MM ftp, Aji JtfcM r«*n*/r L fr*** itf* A 

JS«r(«»f*«^* ^. itA^*w**tjflw3ri.CiKGrfM5[j vjtewiii* trior?* *>i, L* 2*. 
fraWfa* t*r J ef JWtSf^L C 41* A*ix*fJ t f t ti&it . Ctl. AtirjbtkifiJtiJpiof: t C 14 Antm^U* 

. ..:?f.-ifj*« ■/■ » ^-'' r.'^jno.^^jj i«. **< ...,; J. rfi-*,f ■ : - '-i ■ ■■ ':. 4' r. f. : .i-.v.-f, nu 

ir tiatiAUwu*tt tt x«itxtt pr&pxrxnwt* Ct. £/ i /«&*«. ovir^afj |i*ni put x haaiwjJ* |ptitiaM5iirmj^Ki»^'*r, ^^i*«/o£f« t 7W t*{* «>« W;ir j?^*iiar, <rffffm*r«i tf it 
nMi^fl^Jt »V^«-w /*PH Lf I- 6 f . i» frJt'jfra. P. ] J7. /tuf JotT difttftfuv **ter btc 
t&f+mfmd Mfc» /Www toi.ua ff Auljtolbrm PKJftr. G|**> *^i*^e «f omf a* aJWfVto /. 

iiih^ /rtev*f*m t^'ifit a* raft* fwtt fit fl+r*t*, durrjo btv airtt* pir*m dzgttttt €tc. C. ^ <o«- 

«Jm*n At^N «'•' >^ ^mtfl jfftJtf, f*4f 4r rbjte^trOMf'»irTr^nrr r.v t«r*nifw rW«sa- 

rr.i^jt;if JLin'ifftul^vi^ fmrMtfrt atk*Lut+tb* flrmtuk**ti(aS t 7* ^fltf«r CrA« 
; T , ,-jt: ?■:...! :;.- . /.';:-. -j. C J7. li HM (i fcftojJAji r« ,Wj -r. -■: - : 

^pjBrffjVj«tf f*^T4«, tv y*At$ iU toe toMftrter. Himtn scttp* a* d»MJ ?f* Mti<u f%i* 
t t f*it£TpaCikt((*n fft£xi prpttv* pm&) fattiatow ex e{* ftbwrv b*i*t flrrpti s*itMt**i fvir* 

u«r«« tx*f*"f. l±J<m pttttt jtije alfcr&nti/T vbtwtrs* iy*m a*t*&*lirm t -Vc» »* i»J*« /*• 
t*i>Ji?tfirf. ij. ft 1, 6 J /.lit. AAarWcr, Cra6«u<i *ri«^uii«^rjif«iiitjl#rT*ie*ffrTWwf'f* 
ft Xi^ mndakm tt r*£x dtfittpu fib IB. AittH. IK- UXHHtitQt #*%*&> * 7 « < • 41* ^»* ■' ^«» 

wkTAfU i G*^«.C P ff ifjtf. 4 t<M H iu ^.fxAM^Mftflftterirfr^rrf f«r«« rtumirfJwW 
*1f, JU (ilea Jf>riitf. 9uJtm J((Yf4/ 4 tow ^>ji«, «>i ^Jf fr /«if*if 4* J»^/* «*&*/< <>if 
±*k<mMcxto!b*T4Smf* poJOcftri S1VXOUG sdf<nhtm txorftt g«t*f J*;** * M .ib* 
wrtti/itni./^iffm am* £fwi*w r.iJit*n A$nr*tut t ft Jf<oflrrfjc*ro ■crfo, Jrftt^iJW, 
•ffWiurw. f*M MtS/.fJ.lVS nEtitm* Gam**- t6S«-ocy:ia «t«i»«tf. ^ j*r 9W*- l«j- 
** WW *** «l Mvifftm. W*t wiprtW fijrfw « MAktiXi AtU fttr**i ff p**" *J; 
■w * fc» ^rfttj^ur fAfeii (Mfrii jfw wnftw, -^ ft^f ex trferi q**Um -WP gj« 
^JWB Bjtwj rd fVfmfi' b ^ln « rtbl* mliKmirm tvmM*rr**. Ftwm. f mm Mil. flM, 

ft p*^faj, , f ^^ f it/trmmi A.wisfcaMf* i*W +iUefim&m Mpe* , >f/*««* /«r™ ™» 

<* <7J>- <« tantfij ?^C BRZVVit Prodr. ftp- r*r. lint. I et if. rtnf*. C%t. mmtM 

EC"** «f»wEi e«f(frt. «jf «-wfi<, / m ^**»W< H few^i*J • ■"*■ »*« -w** 5 
«5«. A. t& fntHtTMtebm frmm ***** f>9 *p*t*pam* F**n*mtm*\ fWa «J" 

K*^ ««f^rt tvl fc&rito «r^nij ^n»iffct t JW q**i fr* IjWii /4**ii ee "™»* 
CT *^ t*n «c«jlrjrw a* w* o*atf Jer* /jWJrt f«««ifje rttf. pft two «e4«M "W^ *! 

fcl^/^iitifT^M^m^. rr/iu'4i«Lf.e-l4V *J^™;^ " f 1 

^«- 

»tf*« few A*jt*k m f V^n f j? **^ *•*! MM*V*ri A'i«+x#£>N r.f\f|* itjfl^*t t p« *±irwjr**t ».V**^ txlifmjrf te^yj*' 

4tUWt*ffttwfoit t fM)St JtfrthmJb, ***m foOwu fi mmmtq ^ jR'*** iitrtmit m+i*i* ******** Jif a 

. :-l/',l » 'I I,. Ar-f 


q*tt**tht*r Jttrftvm fx*tk*r*m.ytm r*m i*tuwiiWK7« 

IfrYfcCiM. Pbni«umeiwicM&imb^ 

pf«WvKhw<^wwivMonfmtkioc«pforfwmct imKOrum ofura orpin S«tffn « r*™;2T? 

*-p<f^dopIi«»i«i t qti»iII«i«(AVGVSr, FKllhVALTmRI.pMhc&wlwSMivSf 
craptidn. /wJu- noTM pluurum «*** XXIV. Lipfi* 1 7 , f . *** Jo. *>. Gk4itfdJh!ffi2 

1« DiLLISi N.t*k idtos <£ h-tt. f^firt SSSSZSZ A. -*«.,, patten, 4*£irfl 

1ZLTTT t " r Z fi rj rt ,,Mah ' * **■ **^' ^ **■*' ^t* - "' i*f***fi* «V'T* J «™ fc 
{^'^T"7» ^; ( T ?***■**— #""*"w» ri™^« ™^m/r*ii.A^-## t «« 1 ; * ■ N O T A E 

w atiqtios bbros hi&cmis rcccrliro:. npniacnt^. 

7-K W.wptMjwfr^Mt** firm « /^.^«, g^^^ wi-« »-^.fJ M . <, fftmtwm vitm. A* 
■ - ^./ ^yr^ ^ «^ M »*, trrrw/j r/rfi-^rf rf.4>- ta^r,/ PUtSLF-KfS *x tattm ijtu frm* ^wi A» 

1*0 f 1 /«* [*r«jr4*f ram Jctivtttn tt kuiaw 

'/ EEDE r* fr*tf*is**4 UmKOAt* 

turn* ft U^ l*bwwirH*$*m4' l *JHM.tf fr x RH)SECKI! l*tf4*U*ji*fir*i*<tmm,fTmmi r £W-*iw tmtmmfkk. rt*b*if£im$f*t4J niu^fW* 
a: raw, /*■ . N."*!!**. '.'(' y.K ,1 -■■ 'M<i4^J^Mlr^ M( ^Ml4«W^i J+f+flt* %trt t tn ?m*,4 urn rd*1*m tjt^ trijit fa* ffAt*< W *"*^T 

j _t _ -■ tvr«*«ur ^*" 
4tftrrft<* t tif{*rtu '"^"^ 


Xiiogut JVu* * p Kfomt rfraidW orrai uf i<o« iKtcil u:c Abi D. V. ikuuvu Kk^jfttf* x^BV* >' «I> I as 

•--•■ 
Ui., kg^firtc* «., V) 1 "" colon: ,n- 


CENTVRIA II. 

iaB vlarvm explicatio. <*rf(arumj t-cr Supfr r flatten. 

a.j.rtVbhrt. Cff«- ¥wrf»***™. Or- n^MJ #»»#, P*i.V-#. 4cvf.*!fcc fetch Tf«C« W^ S S 


C« Waiter jtfiD tutlektt-ii ttt 3>lum* tftn von Cine* 
a. *Wcu pRan^l ibn m i&artfn* <r btobtf isi tKtw, 

3* ?" ^Uutncti crcffiun iui& rufflinc: man $itbi ■^^TTwront. itfMuibu* innrim* ft Kiuvtfj*Ii* lm Mail, few $tu*>ii$t(ittii rt,n# 
*£!!^hiLiwrO rfuccwlot, venncf fuhutt uift ttt 3»ariwr ui ttDjen. £« Sw*c ift ! tnttvutA-UJiuun rcftale. 


Perfic* milut OA.fr- J/#. Pctftctwh 
if. ft* ij*> Pcriiu *r p*rfwjKtf-f*//'*C«%'4^ .Caifr. ffcf. aj*- Fcrtk* mil* — ^T-ISnfr" " r * Am\ira»lui lt4-cvum rcrraWTi* otniiibai »c^ tuw.w.c 


hum 

IZTZr*"- r- i— *- *r TT! * 

. .™, d «.i-f<ol-K^4*» P«*V 
B^L^^^Mm, UHrUfVJIft- 

- tW^irfmt * v* ***• r-;(» "J- J 7**" PHHAift fttn nb YftrMtwa MM** rA^^i^^^^rs»rs^«*»-- K<" vlcuxhicev B^jt* (i<ctauitik. :^* r* ia nit itji « i^ f* m* ^ ^^ 

■;■/.■ / '■■-,■.: :■,■■-.., 

« 1tf t una «il-wi Wintri «*?!*». Jfc?' £?.*■£ iffii»kt. a^ses-KESiaES 
^S^S^:^v^: ; ,:.«v=.K:i * ".-< ^i*<«. iVert t*jn: Kite*. 

l *«*t« c(re« vukwrtPi pUntt ex- 
?*f™ **eritw» T olcui-tMh & -JtrticuJuii 


SOM. it 
■ 4.XOM fira RicclMriijtf.AtoLf|.fJip.&i9).J)v.r79. Afj£»f.O. nv«n, ,. 

t)V4tar# a 4t4.Jr«fr^^ tl6.i:nV.««i.17l9-P-lMfttf a £^; M « h JIM. i^./W m" 7*fci« 

1(7, timty, i^.70#.t-rivt.*. fc*. WxbtU ,17. J^wrr. /f. 167. '*'"--*$*. *, r , JfiOM. 8WC ftaxhim M mrpdicftfiuiii £•*. ft. J. 5-4 
1*7. AUgnL Cv* 1)0. OJ, t u?, l>i"-h»nt Mom fpit<ntium . Co 
nitonumfnortwum VetMiri folio. vulgaoUf ftottfunt diclutn Motif, tih <&> $~I1L 


'<?■ £5 nrr jfcf. 611* Cony/4 iraiur <kfa tiS*i ff, jfjrrt. 619. Cony/j rnwv 'ifceri 'J^j '^ *^'C Srpkr If, (££♦ Cooy/4 Mtfdne*. BKcruni Monfpdknlium tTn/.i^f. A;tt Giq/t m 
fu quibuvhm /. R /'. »o( 1. Cony/i ft* UiKeolun. 10*1 . cmle ifwuo corymbofo JU 
#)f 1*7. Jbi.if?- JKirfaJ. 117* QKtitri. /I.m- fxjtf.ifj. C«i)/Hchnwiiehto CM fe 
umtxl^w HA704. !•£*» IftJtUkt ft H&Mftt**^ »*f* A*U [Hli+Lui. VI <i >^ 
f, f*l«i ■lf<'VHt *tf*fcffcu, OHM f«M g*g<Wtl| l|l. *U 

*h<a^w frt »v**iic, i*#|4h ta»t* *l/*(u f-'jtu **> ut f* 
i)ij flTioM*i/M-*»^ B«« i» fu*it«a tnrti |4wtt. ^gi «t 
■ 1161*1 w* *« 'f* <■ * ^1 <• do*™ 1 ** oVtVoj* 

,** I 3|rtf| v H- pi*** .. **•- 4*IHH««I -WCftl. 
•Mil. ClJ't pwftif" • »#l*» *ft*«l ttj m f. «)«*( fr«4» 

[laumi f ift*i*i f*&6* 7. **■■■■■ (mm* ^hh«(i ah>«Ji m»»t«<ne<r^Ti n* ^ tc^j fat « taJSlS! 
^t, mt «tf t*. ».pi^i r hi ^^tl^i^iiiZ! 

■S S5tftS^ »<» ftgp ! ( ' ' '■■ ■ i "■ i- r , ... , t .... . . Off tit t* * (. 11 *frt Unhliityt 

ft*rf<nN 'KdSMR IWfflm- C^CM>»B4|«|faW >" .fat* 1 

5«^ AM 

1 - TAB. 101. fA Cooy/Jt MtwiL Gtrm. ftrtne ^iSmtunr KuMfdttt. O. Kt»> 1^ - 
O W*^. AtuJegm mcMWf . A^L a*)^ mcoorr. J. J Irrbc tux putci, 8*. GcvlmunL 

t. CiuU fpihimT circitcr ifctbitlWtn atTt-qultur. 
folit grimJncitn dtcrttluiK viruliurc.-n. tlortt fimt 

loici- 

t. Rcpchwrink*ci*|>tl^iornX\>biflo^iipcrhyc- 
iflcm lhi;iM*it. tlorci mcuic Augulto ^ Scpcexnbri 

on* itkohi*c nomitw infi^iiu fuk, qxHloitorc rtui 
ctiltcrt ft puljrci ihi^utww at<ju< nmntur P\R* 
KMSOSVS ito^c CJtitAf(!)VS Co-ijvwi mcditro 
hue ipA prvRaanoccm die contendunt. Koonulb '.na-'j* 


cmpiiltroVn. ex Juc pbuiu pancucn. coocn kibicm win^w lIjjL 1. £*r et«^fl (fe s r ot«o>^f m*f e» 
nm be*, IV <9loitfr f«^ fl^dn, oV%M 
o/tt\ 
>- fif tm* ft flit fru*f m Cvrtcm urt wf^W 

MD fijpi fRibrr. 

*. ^S>wf ifl Pic M^cihi LoM», rrifeNMl 
ttfutfHKliwfe, iwtifchlTftibrfn^T^^a*; 
cfcTi iin^ ,;tfbc d&mccrt. park>nww*o>w*™ 
boitfa Nf r^ny/nn mc^iiffl tK Nffif * b* * 
mp riifcnfn til (>4!N, irrtfc art h*f ?*■?* 4, HOM-GCt Cony/a U. iMk jt. i%*. 174, wtf. 1, ^,, b»*tA./. jitt Mf. tf£ fc Uft^** 

f/.fy.40f. Jl«> l4?;iAfn*.* to6. HrlF^umrjiV.yiO. >7*AP. \n* After Am.4l|. JlJp*^!* 

I'l"! Ihl nL T T<l.1 Af.1h ^1 J/ltV -*-i l r,™^.« P ' - 1* * j_i »P_J J *.* P*>. H7i h UmMh 1^6. lle-ro'um^jnV. ^7. 1*30. p. J?J. Aftef Ttw. 4. 

XiV-ifia A>4w,*4- MUL717. Erij^roo t/«. H. Jw. t. r5?», //'a***1 ijcl 
v l 161. Cetyndf* %, RUM- MIL 0>ay« mifior 1r^. !««. Qwr. #M, 6f1* JT ff • J)». 1-4, 1^.. L m ° m ^T^7 
IM. fi. Ma-o./, I04r- i^-Mit. i|7. lr-/,*4<. Ctr. ftr.4S>» COoyrt m-rw^r & ffll»r BQrefy**^ 

ifcpi.:ft«. RHr».f>M6. CtiQ>^rmcti«nMwrr^iA»reMr«iWo7.|i./r. toia CMUi*^ 
f!nt rWcpwo^/^/l/.^&inv/inmnfieun^ m-littm enilcenbbm, reH linretw^^^ 

fti /i«.W,af 4 40i. -(07, If 7. Chryfinthetiiora <w ) /«*v| rt paMrt mimn far* clob°fo »^ /r tf 
^.f-iaF. to. "^OTfripritenre.iwiuwivrolincr^pi^^.^ A! * CT P**jX2^i 

«**■* Taitfc 4*J* .*?•»?■ fjp. iit. ft49p.ntr.rMf.Pjr. 17. J>tf. rfijn Aft*rptr*vflore(l*J* 
14 *JTcrc*il*wiK>rUrrno. ft-lm enfj>*i , tloriburi hiteii. fxpcr-u.Jrt Wj».-.-. >jificf«tto'-»*-<*" i * ^ --V: &•'* ' _«„„**-. !»«<*■». •*«»■«• ...,,. 
..!»>■ 6<-tn-.. «..Wi '~n '-,.- SI srttas 

iffifcf s ■ - mpb«. ■**-* «t*U« 

JfAm**, <«<ifrV*ifit 

|:4i r ft 4*»'*faftia 

h. " :**-« 4f«Gr 

- m *»♦*» •****«* *«■ *. *♦ *i** W^*»* > 
^^4 *■>>*<- tar***'* f^MUpA tefti*. 

!■*< ft (*• *^ «?******»•• * **£- 

1 tiiwi fJ*. **» I<fidi*i tin— 

ftl+t.4^ f>/o #Hl*l<V* ifcS*!*x'xn, fUlH^4 

f* fiT* 'f-* - juil ** <a**pr<Hir. Pi** Steffi^ ^**^-*-£sm: mm iwim* f friMi^Mfn, ■«** ■ Mi H Ff. Ji ' ;,:■■:. »«** ** t f.** j± **■+*£ i*ft»fu*x innMftjmiwi fill 

f*_- » U *o* 1%. i- »« titfifi <***• 

U_i ^,n a-n ftaJi If J twill t»' *o»ifnti*, fen** 
fri*»*fic k fa F'v* j*n. LWMAJbVt * p** 
g^> nrfMim 

frH J*j>*> ^ 

• ■*«• pveti, f y*ifty 1 * iki tfftci » B 
* *f w ( *m*ft i»;*Oi- itofl 
>f i« B^flul fi I* 


Ce**U« id* hf 1*11 tf«*i» < » - 
1* LTtfSAfcii « l^r**C4 ttliu *•*- 

p ^i*t4l («A*/h*l a *i*M*l«f ttltt *—""*** fa." I ■MM M ntti ■WW 
. A i*f*t*) 

Mm 

BJ|fl*> 

[■. kii&d ****** hti iUh* »»«*«». (*-'»4, ft ik*i*» 

.IB^w™* fefMlbtl lnKrffC'pSM| 

1 *T» ptfT*. brr^t t £i«ti*.i^vt n*C- 
1 i4iv*4>c4i Kc|4iiitf auttu&f fr*:*ec (ifl»* 

W*4«| «*■*«• ivlei Mivllfirtt* •*! f*«( 

it ■■■■•»« td tjth*i«Vmt If. 61 If 4 Iff »tiit^n t 

NV*t«t« t«t t6*{*at pM W* **■ A u •*♦- 
■Wt «*>« K a ii «i * (>■>» I j< » i* t A 

J 4t p^fO h*mi flMi« tiiie* 1 ,;v: ■^.-■■v ■ - = ■■■>, .-„.. .;,.;,; 

jui^Irjii ^r*(i^n J9Wct(vmii|«|fa|«ir.tt H !hKt«0ittB 

n- ■ «:::, iLiNtHjn MMknhmm«i m 

tin Pfnra IHt>»» ||| u hb p hh. nliKt it it Attnif 
he tiMfti rtottttftret \t*i* f .. Nt # f M ftciAn 

* tUn INtkt, 1 IM M|«, with flrf Nh o^-^ f . K 

MorJfttrf t^cr 1 * <* otf rkinq tltf tt{t*fcta Dff Sri: 
1>c5 M4fc<t ?nwr V(Ua|t *f* ft-xr p hfiMim, 

> . «rrf Sotf , onl «^r *w i»H*m ton a^r utfiib^ 

BSfr Dftf t»t4T* flr^rf Mtcr wMlKti, M rt |un i'»ir* a 
0(Wfi. W€i\ «t<r Ul Utilrt !tJtrfl r rlft^f I.IX^AKVt Jtfl 

p*f*-'- K^oct. Wr** it* kt iK£N«a T4«k Hf m tab 
Hi* frf P3: ftW (>: W** »*i (p tt*»« (I mi hr fttfn ff- 
itif (a Oca . Mite 9Hw4c<t mi (if4r.*<r it mHihv. 
Mfl :l^: I Mi Wlii ^-is-ri :" :'■ f r.: ;;.: ;:vr^::. 

lnJr* V<pa bftai* k ^ iv* h *. i d 4, taA dOcn t<Kuj*oi Mr 
e4«*fti Am Icii MfkCrl »rt-t *Vtfc crtuxrt^ tstf 

KBriuxn «Ia*?ta <r*#<»^ N^HrtN, Wmi irir ato K* — r *• •*«r*P bhft-„ (f . 


v 


■■■ Cr *!*?*•* B*m«W. ^toj|L BifiL IA)>. Albfthm frji ^Vtf^ct, (WHMWB- *««h«» 

*«*»** cfS? ' ( * M ^i*m ut<xu¥< ncKiiifm. 

I . ;**5a»0BDeivs tin m mctlicimm 

'^* no M nui« libctvitur , & mcatfroo- 

DJI G*i* bc*# tic Qtofa 
r*ui, two Nm uKj-uchij uunuw & t sGa 1 run Ait » pc**ww. Tola In *£**£-" *£ 

v ncc u*« SPWOT A«»£* ft put™*™ 

- "CQAGFAOoimimM-/. (40. To*" 101. Aw 
it, /. < v lUBcum w*. AM*. **• ««M * 


temror uett* Die 

Cm. yp, »r. A M- *»». ito. J*.c- fc 


j 
;sn^ « ^^s» s «j!-?i.g * svacra 

{«<** ^*fi — ** *<*■ 

•;.*■ -«*»-»< naa«w,frJ («c*« » 

lYtetot. 1— * *H*- aMM > '*•* f* "■ ■"«*' ** tU * 

STt*«K-a, •**£•■ ******** t*^* 

■•fit* i.******-"—***""'* 1 **" 1 ' 

s p^^sx. tea. , 

m* ■*-* n ■ t« •->*- fa,*— »; •» •«*T***aaie. 
*,*r im **«*>** « •«»»»* *■•»■■ '*- + * ** »*s*« 

IE**. *** * -*■>-.'- ****?' ** * * W *T^ 4 it ■ f *■ ■ 


3 M ^ &wn***40fW*H*ttcfcw|i 

fhM WlWIW **»****■* WW ftn m H fjjja| 

m t art (ii tiHcoc* oct<jH9ft, lit b into to S 
o in^ «4ln<f w« httct f«M|< fat n«i «*■'»<( ■< ^ 

V- ■ ■ h-.i ■.: ^'.\ ■ .:■■! ■ ^ 

Ki«aN»iaA' «** 'rtftiai iwwak^ 
fcavra ail rt RK Vtaaa>u*m ci. 0* i j t 
f^m^taiWAtfwIaaaValiT* HnwrtK 

IL |cH<t hn(*v"*n Iffttin »(t1*«aaai (W of «a*|a 
aatt W * all otN iw* •"***^"i jJ , 

(INKM V* Cm f|A^ R9Ip K* tw K*« 4*" 

SJkJrKrtcWcfWta Woo*»fftia«i 

etfvH^n W*« oiat ftf<rt» ^&*** Now 
*.•• ^cr ^« aa fnaai *f rt**" ' " J ^ Q TV, »£ «.»Sadm ftA Mm Iftfe MmAok. Caff, Amir-Jc», P^- Aw ^*^. _, ■ui, n Mrc trSor foU>t * tlwiSnt o*m Ptritci wav*- 
ilt qu od to Hk IktrcHutt p ikjiufu culorii. fl*W" I- Jlu; ^ A«i^ilatiftH4itiii&llifl»r«rpi*ftWpcwe- 

rK t pfm> vcfi llorcc, Ac fcv;Lut Abulia aicnte 

ViKUrcfcum, 
i> Amyvlalc *li«» ntitri«nc-t rife ffi**4ntur. ii 

Ci*;li «w. Ubucn tfn^iltlirutn ^lulourn tn roort>** 

t^tn, iitiTiiibu* ft vuiti fultii. Aiiiy^ili)* *mjrx r^- 

fno.tmn C» rocticum c-Jc cciAitur* ci«n fiw*^* ib- 
ftcfw* (Hcilti cim-ti iuhbdft inlHbtuai ajniun 
nMwaafp S: plcr*iiK vn-^icnti Icnf^bj ingr^liiur. 
Vvofu «que ok* c^tcili twu cvniacu «iiciiur»*m ;,'>> ■' ^f n tin 3twmt rffl, __miBiii.j' i. ©fcfur- 

toruW-fllirtatMr: v ■'■ / .,; 
heart ow cuim frfrfnw^; ^JS^5S 

&ft» ^i& <» TOnd, »rt*f* w &*£& 

biuffja MUtr hf l^>cmt« ^ *i^fS3ai ll- 

ft^awacpceftniWria** • wA-W ttl ■:■■■ 

: ,-. s ■-■ 

MM 

WW ^ Art jUtt©**" w '* Mttht '*** ** iL ***** nm - ***• ****& O, 

p*?**^** 1 * f :'' ' J i m fruQu *£»UptfKibW, icrtiwn* ii*nm gliaduWU tfiM.H.a$. Ii4.rff.SMj, R*+*4 7 . irvbai.^ 


^^AnlwAw.W «T 4 IJ* Iff* ■ *»*. IW 

<*^i*i *•*• «rgpbftt per t lj ii- 

J4*. j. ■roeiffcjf'i* *"* fc^iin. 
uK** **■ * *** * ™" Bo '*"* ****** < * * - u2h2^» "«»• »•*■*• «**1*H«* W«*«, 

* J lltttMttl. 4*1'** ill* ■ ,-■:,.':;" .. <..'.'■■ | fTHTt'l I *-*jt MfM| *<•&»**- b 
tOEkllAVlVl at*«orf*<?«- 

apt* Aff**if»Oft* ««ali hf4tti 
ftriHp >»■*« U«t n*» |i* !**•• 

Wwk^vn •>! 

t¥4 tMf*<<» ffrvt 

|r f^i^fww* S*f kiff vfiOiOr>£f4 ixr i«* 
mb * iff i *<* t *nmdgfc5»M t &■ v* Ut <trtt T^t T&Ofl. . t(T <TTVTt vt( 

W4 nj* »'j i. t< :- S* p* to iuc> 
„ t, tu nh*4tn cVf t;n wri w* Nt 

wtetw r*f, i . r»fc fiiv^ ait ^m f-4!ctii UN ^t« c*^- 

(iPtif!. £<i Ctfn >tMff «a| tt«<a Cnid nnM8«^i|ut& 
»■« Mft ocrt<ikt r-, j.o»fillt ait MiWaiKA £« 

liMrn; 409 »dt m Kr 3^1 fjit»F ^tn <\tfi& 4«Ut*. 

f t'ffdattfffl mrt, 4. tai Ovmw ? cct^ii ren> v» m 

tbtw *■* *iv»k ti*If*^T !b«H f u* tin htfrt *«■« 
&*!• Uft*H» Mrfc tfrit* vniiact. fif**t Ht SvMc *., 7. 
flTi iti rM*fa, it i* ra%, imrt tn Nr WiC* tw ^oc^» 

m,t -ttfftvttra 3dcn »tM(cv p mrtwMi (p Ken (Htfftt i> 

Mric w *W Xr i» >«i Htfcr tfdiH M* Mm w« t4r Nr 

^'.*^r- \*::j<" i\i tf .:*t::l i- : :■■ l.n '-■-: ^:i,« l T :;r« 
WniMHflflUhfftC, TOVMHOAT I. *.I©J/ «**'•■» 

a«Nn rt^n<n jif wr MhjNtc ?Jtra. IMm<iL ^( a'rt ttr?<t* 

|<:-i , ■ T;;- M- .1 ^rl:TH QA MH I W 

M *NTfin fKKrra, ij ift b< urf* >«* P*rt*<Nnni ftf- 
H»aJtf*S in Nr Mftof<ii>it: *« isfliiK*rt ZfrM JD M.n. 
5<**4 W* n ^ *w> w fsliJs*iNi-.rM3t:!iR:Ti F « i^t- 
imiw WwNNBi wt ran Hmat Urt in Mi<n^ r mt 

m f^LVtfC pfottct IB «t «tonlift<n W f ♦«>»»N* 

Lm. fSd]f4M ( ^(^mri»^r»rjiNoiKftt e^n St»4c 
•Vrftjt eta *iflf» tl «« fmxt i»^« *ftnj«« wS o^w 
pu »V- T->*«rc«, N^rtf(0i#^in6iy W-lMpftfiiW 

riCtftTf olfteNf ft« *»tm- Set *«n *fl ftimt : ©rtft M 

_■»»-»« WmrtffM m4t tntrrft«NTT. ^st<r NT>:aKr^nft Nr ttMWMWB* Aft *;*;/* ?o 
<to<fttln|t MB-*fta, awa * Nn f*Mtm, pdM ummivs j, * ; m* aotm Hffw HgfJff 
{«#K>^4 A Eh* MMtnMt «^<r f« «nNr l>M ft< **tw4 »*4 *1 (jc «M( «« wNw ©atM# 
mMvetaiMiK 4it<«tni j ti^aco in ii.oftu,.iWt4«*W 4| ti" w i«* Irt '*"<«' flI( £ lifrtt tecs, hot J't^ui nKfc CiilL Pooli, Soua. 0a^ Goutiblotnt lUbcipilUcvJrklDi. flora vcro IvacL partem me t fitrfboi ctrrJaci ^ mittoxica •tlfcri* 
1 j t " t ° q«oaioc|oc tcbrum ^cocfc UuJi^ 

"" uUf* 00 *' Sttntat ilii eor\im u£im 

■mtuneik i THc QMattrt frnt> M^ntn * tie ^Unnm <iflK 
u *R*n *«b*t fie in fflJtfm, m* ftf frlulx* «nco 

atclittt JNiS Pf#^<mMiciff# , f *' t » 

: vrw »& W«ffl MK tnoa fit toiJkvftA 

un^ pm flUmbcn^ wan rubrfl f* m cU«» fclfl 

ftwiuntyifn 3(i<^n tin&tmn <aBa»i<«. ■won. ctkwhu ^ ma j/ t w*. ^. j, r . jttw ot./j/. w* r^,*KLI?'i 


1 


»s 
*«. '/«. p, ;;/. tv*/ 4 


<lt»Mjv4l. if^pii. fitturv Hi^m ib£fttfaf*lt BM*Jil»*1. 

ftMU »lf* Mrt** Vk <lffl Aft HMf* UBCBBJ, AfcfOfUB f*-'i- 

Hn A r, L <i!i j.r#ti c «j(1>t t *(jlf »|4f P*a|i ddit ^ fr*J f B* g'J 1 urn, fi«fr (ife feitfi, fiirrlw Eon£>t>fiB*i, uudw rttfv ftft*iOr*»<» 
eft tatmAi ttftsfti, anaaar m Ibb4o mi «ohtfi« f tttoBBOfhrt* ta diHotHi firoKfia •jt^l- 
fetenori .a pirv (■>■ t- 

■WfrUl r|l*if«\lBt| f^. --*..» : ' i I -l it. . Ij n 
qoi id a h m (+ifmm*iw, ti*Jtm dil 
■cm 04to/iTfn L*jy*» tf|VM^miii 
utitmnirf feir. LWjnlBi F v . 5. « 

a. 0^> (b^mti* bj ftawlme k^B i Uo J; & mrtOiafcnotS jjiti 
sJbkcbu <. i^^i't. * pi© fiirtrti Cnti ■■jf^-tiiJi^f iiiitnt : 
»»"•''<• <"* JV« 6. iotoior*fl»/^t 7. mbornftott D*X«I 
tMtaM llc*f» >if, g, wwil,, Ff. q,bb£j nipitaiut ftftit. 
BB^Qo q«aqt>t Lhaitit b\ ftjfaa Ibgduit (»£«, »^itf« t hai< 

IB ■ <* 01 *d'***f:l («ui« Vi3*bdl f t i]*JIt*jl(i{ L*t(, I" («* 
*0ll* M«Ai t if. 10. B. fltlai #\ f JpBl Ci IBIBlrii (Btltri f. lift* 

jiiot, ipiron h!«<i« ^.4/<nQt AftintU f *cjW»brv. OiuIj* 
qoa iUl*«n mliftrM fy. n. i Uatrf ft *op£Jfi«ttj fi* t rj, 
oMBBgJi ftnt figc** • **J* ip*j*« ihibvd *| h ij, iPhi it 
poUl dimwit, |4f tKttfmtttm unim it dihil *£♦ I* »*- 
n* nuia^niiDdft &jv« pf fmaiunr. Sam mim •ttwutk;*,*? - 
¥i, *la n*» rVBi*$tiAi ftWb mniffl uftrfA* ftf t if, i^. +<l 
knf«> fcnmt, (D^orfCj, «^**c»i<im pus< Ar«Sr« B& |& 17* 
l|j^(fiu^0i f Ot 41 *{. i9^q«aitu6t\«f40Bt>aa<lt, 
p4in;»t. Wi*" fr*i -uttrmiMi itvoltxTVB hoccv cufiflam 
fc^^fortini. TiiVriSHOJLTlO, A*Lf.c«f<ilaWt«Ga ( i.fr 
f*^ift*<r*4*dt, rtliqti fcxaf-ia** ilWtm. Haw cthAl 
u '^^* P**« *»« *«nftwn. (qnttam ^f. n ^u« rffr 

lu'j-ft. 4^K Cj-i*— 'j>*,>t*' L f ( (t,^*-r» taWr. n. H i 
botu*ratHj, *p* *r«4*ft*i«« oflV*irT«nti*o ^*ita*, &<;**< 
m l.iSNAfiJ J. ■ * OVttTARDO U>< r«ln(H t MS *W«- 

t#h, la m. bm.v.1. 11 j h dvgw^i n-v. n^ 14. t v^, 

c. + C* 6. CaAU «4«m ), p\ Ut # io|, Ccfli mm jn >«cu J<- 
frrvpi lf«if Wa t«u £«t. nurf>ntfnpB Kt*t«*i «br«fe* | K*« 

tBVtf lio**t, qa« ■*!«» oMfMB^f KALLIAO p. 711. tttto 
(^.ft^j^nni^ui^lnr, 31 *b toJrm HAf.U*OI»<. 3bm ISf 1. f> IP. Mb tf ^fft jam y- 

nr <ui ?a>c Mam , ft ^ fe bb« m^SSK 

unht;H>ic 5P';:*rt#iwE^< nun fc - 
c<t t<r^Jttr»trt , an rcdtat ( 

9t»f<r fr^c etici «t»i«ai. a* nt 
■a Mi WaitftihrwH-i*j» mm 
d» in <iw* Hiftir>Acni *»w* fit * % w 

liKQ^ohrn inftQA/wirn- M icftrii^ HMc 4 

|tj[:na<n.^af ^r Sf:fiT(kJEHia(Bei4*Bi 
»tf , tff JUf IML<n Hff ruuiftix f4ft4tfM 
tw!** #0 in Itn XtlsU ti*&t> to m 


r*rf*ii?«. ci(MB«cnt ?UnN^n.fn)l 

am ikjr. c t«frN* an* tmm ltqwihtf*t Hitt t+ t^a 
ft* fl, o:!;<r P^ts ircr<tlrt tft -. in^M«*«k *, Md| 
ttn dnMwc. 3ft ^ji h Vk^ ta r«ft fjp ft |ct *\-7i 1 
BBBlrrMuNit, NtuiMt ^vmi^-.fA^fe^n, 
r»e, % C* HntftOttil WtM Mx rn. t.KicU 
wr*f f 1 1frt stf , an ft1>t«tr tttx BJt futf Ci^ifli i 1 
nut fwm M(i ^c"<' *. Bxft tdi ijboftth * **^v> 
frrf^ftNn- ?nNr Krtt*itttma W»«ri .n vttkti 
u, -, fi-,t im« e*^<lN ;ir^rt> Bxtfr *tt hi 1 
4ct}"'$ft;*fi sirMrt &<c [*<jt*ihbi anuay rwt P eo 

rtrotr^M. ^^fUtiiitiBt^MMtaM^ 

h^nrti.iwr.j. i>> nrita di w > fT f ocm » 1 ., 

allflrife e»lM&^rB.tfraw f m*WflS* 

IJ.Utf (ML»4 t HMl ( |;i!T, 

Jfli Nt :*f*jftfl(tlfft F^. t*j t nW**- Wl iter H 1 
M< «^<rLiaV ^ut AsA n&, twit U tt/l** 
ft M ^ itrKtn Xr^trrrtfimr su ftrc toviww 
TTflflxr fl1cmf,N* t« ea:BHfl W €t:jilt J l M Wltl 

ni*t fujr? einM*. fi ^it>t K«#*Cl4*«it»a« Itf i4l 

u3tt«sknw«r«, (ftjtoi f^. a tmoutc ^mm.maj 

<■ j " j ;■: "ii li ■-! **»*>* M^r,, iv - t. V .-. . ' m < 

<t' r L ' lw : t p5i,nr^r>i Air* IB*» J*fH.t ||1.)M#HI 

ftt^i »Nitm^ B*0twrti xtttftot wrhn, ixit j'' f UNA 

Lc hder rt$f.«. W*f »n»tt ot<r; c*i»*^* 1 
fcm«M*^£Jm tai! vrMterf is#fn«t, ^ «tr, cd^i -i#*C ftnrMtt iter* . -Kic #rK 0*1 1* W< 

&8? 28 Slri f Vt? M ** tnrt ! w i*< *• « a "f ffln « »«fc »w h tun r < ti*. t«tftvi- *t*«n »rt**' 

wife raja mft^txacxt ^cn Suit itntcr tft Ma>awa »tt c*f t w Aotttw #B.B^d*iLi»i^ tAwtoir-* TAB, 107, /^.Solinunboncr^^jT-ir^. rV/ir- ^; k ;^ r'^ffft^O^fruut ::* C»/c. i»r»V« ***** *^ 
O >i*jW4h*<fc. Wyj>. Ycivj mora- M. S^Ikto, Herb* morclU. 0**V. Mordtc. ^fe. R*«c*T< k &*"* fail t. Alt*tQ<J.r>cm icquirit duotwn ptdunt Folit 
prrminct viridiutc. tW« *ero ilbcdinc fuot brWli f 
tn horum nsr^io lutta invcruuatur comu&uLi. na^ 
uoihv^ii iJKcicm rcfcnitu. 

i. Crcfctt i-.i publico vin occupat^uc ucj»c mu* 

|, Foli* A llorJbot rctr^^rindi vim.* nSbuicur, 
hw ia mHirnmuionilxH vim t tumorihn* mtlimitu* 
torii*; , crylipclttc * & ulurimlt cxanthcmiluai or* 
unconjm fp«*cbu<, ut A m mbuiH* non fine crfeda 
•PfAcwitur. Hkc clr i«i Sobni fpecks, qua un- 
picnrum PojMilcum mpxA dclwct i Cirpiiriine veto 
Hti/otomi Sofanuin He d>fitmi rkp»rom ftlto pror»*> 
flri pltnti vrikluDt Cum vcro ilfoj cocumiim r*i- 
fwvniuiciiipoirkltai, mcl.ui c& cxiflimimu*. GtV 
Unum Jcttulc utifnmiium (uSfbtuicur , inpricnif cutTi 
•5: coJcm tempore hiben pCftlir. & cum relict tit, qux 
raiKrYK^kinirniogrcuJUoiur, J UnpUibua nusa coa* 
tttds, 

4. KOM GES. rtd fiipra Ccul L TiU j*, do. 4, nar^rwi f tit ^Muiiwinrcii n Nrtnv- 

w AfrpcroVtt bcfiit^ciif ivctcfcc t« i«#tw 

fln rWcm •2*JiI& w^lcfikt., — 

>• SEua ftntvi c* an ^c^l tfliMlWWi <"* a " 
axfflflcwu SMtrm, not MiM «m ^3* ^b^ 

?. 3>ic 'KiJttct ui* <8aim» wtto rJ^S 

flu ivt £aut, inf iw* ta ^yartttlWTf.S (n tsw un!;ucnium Popukon DCbsn pBtSfl 
fr Mr Stautrr fanimlrii f tnii^ri! rfi fln ^"S* 
.-•- '" *** ^Z\k m# t* 1 * **tf* #'*• Gtr.Jtf* 


<*/*• ^i& ««•'#■ Bpit-li* **•**»*** ^^-'^ Wi£^ A»A »r, Soi^^n 
**S^fl«rt ** /fti '■ Sok . m : in ,d S« t>ilt ^^« «>$™ A for* *tf. /, ,\. soUnum U«* 


SrhiVrJ ffrf. J*7- . ' ■"-■. fl *> ' ■ '*" : ^°v' ff» 

m ii, *•* WUtSlVSi»H. «A*i^T#lJ4. 

'in* 4* rtfdl A l1**tftl ih>r»VK4fr 
Zl^li 4* ■* *** «**■■• btcifc*. filr 

.!,; .*; i;. t; l**« fc *• m '*■■■- .' 

1^ j..,p— ^«_ <D.«< H tqr ff, » 1C* |fi k. ^Sl W ^ A,njl KtJn t*" ^ «' »***•* *<*# ton 
taCbiitl «a> ttfiacchn ctf^, hiiKftn tvHi^, ^ct- 

Ji> »c xMb« out mfr 94 hf-*n ^t« fcfact* Dk 

<4o tu At^ti^'j Pica iT^nrrfft f |.*r-* iw* UtM ft*Kkf# ttt 

KfwNrditrtftnt, (jnkis tar :c:r<0^4<ti kr 5(mW' 
ttcbn. ekttnftJtMi tojLliii»il> (wlft* ntf tut LMafftxll- at»r(.aNfj ' .iV"V: .::■' ,:■-•:: l.£brJc «*4oittrr4 ?*ii^, torn! tn *€(«sf iMTL^:iC<ll 

^lt^UiKt£(fclJBtt<mttfrrttrtrtNnlir£p»3j^tatJcvi!^ 

*?* it<ri> fbf t 4* MrtrtMktf ■* «K WK4 <* Awfc** . «k pf 

Lir. IcMMftytWUI rif l.UttBU VNttfkMt CttMiW C**nni f* Hj H* C« **fC<n uto w €4«iol 
)**. i^HftJK^i r^t<lJ< 4tia«*t t'fiNJ, WtHl W«*f.t^M, •KffpwT. TUtfiU- CoawibArminoi* C«imiv* «ptftit t CuciimU fih-cftrii, Ckrm. C<Hf^utf f n , rrii^ Cu*x* 
£.K.L>ibrt»«iwef. ^jt Wild Cucumber *fti>. CogocibrUlo* amir^o*. luL Cocomao tilvaato. t Cau Wv» plttfttc Id tcm icptt> folil dilute 
tfctr«Angfa bHonlt. ft Julio menfe ilo 

■^* i^c coi^aotcunu* , cum iquoCbnun A mu- 
■wWwffi cupum per fupcnm acuoc *c ii»- 
■ui^mvjrg kuitx m**t\U\\ tx<trvM\ hmc m 
*S*** <wr*n vi<cn mics^ri funi itque fmi ■ 
y *fiah ccc<i tdhiUtuc. Ctumcniorumprx- 
■■Mtauax prt mover, drtu^que immitu* 
■fifiittti^ roWtt* June »pCim itfequc mc* i„ £*r Gienad tkfrr ^flo.^ IH«tl wtftar ffirtf, 
k $tan feci f** lu &^cUan£ in t£tartrn unC Kwt 
j. ^« fio&fin ftatfff *pwriiT**Ri«rii n*«n(if Hi 

to £» Mri <i*ti& mtttmO « cm «t wort *ff»ftmi w5 
tufa Micnn. « j»l QE& C*omit rjGntaa, A ^ «^ /. g 47m jwb. 7*. Cucucnit ntn^W *T22 Zi' Tt 

Cbcopm 77* 1"«* McnV #*. Momorukt tit*. Go., m 

KLffil'*' J * ^""^ *'«^™ Trf//^- &< u ^ ? W<** ^^ 't U JA'\ 3 ft, ^tf% '*»- I«nk6.^a Cucumti ifmiou. **«/: /A )/. 5, /- V*jp*g i(C' 


ftvS** f '* Ottcrk* Tn orticinnum . cweum* to» Aclu* ZJ«ai. pKJ^ 
ffifl^|» faiCucuiM ifianu* jlur. ^rfK *> ^^C^*^« «pn L *fU, 3vUP t Ill W *t» »• •♦ ft <?■ U rif^^tt »j 4 |r*f-:i»ft«* a tffear 

p*f*c*fwt too, nufrft*« ,«£* 4 l»Mo| f hinc k+- 
hr* P*um a, «Bh>ai fii 4 < it**** *& ■ibiftifnff , biM| 

vM. n^nl** cWrfiav. fitting |n nt . 
ho™ <> ifW*nai* Coat** -*v u ttk* ft *«***[)* <|ft<l^b&4*. cjU t««ottlA b**j0* *t*4h**4 tf* 

ft* tift^c «V 1* *• * «p*aG* *.»i 9 t *lnm (l*mcT ft* * , 
H»« *ia*A,* <w*|Jj colore a ilWJo * .Uk*,**. i*t*i*wi« 

•Vidian, s r >** f *^»'*T*^f:«**ift(»*nifl*^ l f l irt f *./y B 

M to nul.ti f«qfp^i -*««, MbfttU pin^o. tfMHi 

ft<v**4i*> ii*. ii fy, 6. £**mi, wkn 4 <*B*j 
■ but thin*, , f^^»tr*rtirtiif*s^4cw>i*i*»4W. Vffin.^- 

I* t*n fetid* ta«. striate ••tn*. tt*ui too G»p>< p% 
>*tn*i<M«*w<1<»|<,Lririert jowj, I. fatiL 4rft ,j( t , Dt ia 
*«.*. mim pcnoto Wkm», W oilr.te tonuv 
dmnsi oobti*«r r**« f. *, c**a*j car**,"** caira q< 

fl^^fiif^ i***. mi ufeic ■■ m in« r»j>t* ft-mu 
H*M fr.fi Ufcfa j uifcj rcpartxt, I tlcii 


^•■i 

f*.- ■ 


prm-i 


rnmi*4 ItrvLvo Kttlttfl 

» ■ * *■»»■«■ #fetO>£« <©•*«»«*■ 

•V 17 • if^.o^atrr tdiQusr^ ft fiirtoa tnirtrr. qm 

4* Hd«i frofttt dirfm, >,™ LiNNAtVi, q» ,: tatta«iiA«> it. an? 1*. K-»tf, a Ktp gi^rr artftnlrt. 1F<nn ttrfM iUf 
virta taHftftrtiistt tftftni 1 £ ditto r*,. 1*. vA ir <nrr<nr tea. yrwrtw.ii-'offurut:;,,^.. 

Sft «* w*ft« h«n* «*c 1Ja i «JlSi*' 

urn*. >te»mbcAna>JJS 
tMM £tfn air Ciktn Mf£E sTk^ 

vr. r;: : ■ r. c -- 2< : f i: ^ jr v . 

utf iv* ettflf KrtnnKa, (nun ^tmtH 

MWi«rjiM^tf<ii^frft fc. NfMftdMn 
^MtaMA tin frrii* ctiftMfia ' 

tritlNIMO HnMit >, . r . " L jij^nVrmr ' 1 

*■*■ - -:" ;■■ -■ ■■ l! .:. t ,.o- ... t ,- ,., , 1<fi (ii 

w (rnuf t« UrJtWt ft,^, £7^ 

■^r f:;^i <^ :r;t ^ L .„: H r y, r ,-,. | ( . w-- ; \: 
_ t, CuilU fciquiprckm ilCkiidine 4cqn«, foftrM* 

». In Angha in horn cofitur. fpoote tcto prorc* 
ntc m Green, Iul4 b Hif|>taii t * illii GiUi* rvtofr 
bt» t qu* mendkm fn^ltnt. ilom tiKflfe 
gaUWi 

|. Vcttrts contuA folu 
tomonbu« & bubombt 
DIOSCORlUliS 
ttm cicoUic in i 
L-tiUatmuioiKt Au- - T ot ctnplunu in<!untii 

lJ * ■nswiwhbut impcrfucnint. 

ut ci;r<-^iam mciliclnun tunc t>J*n- 

: m itnuo vtatricuii cftJocc, A ocururum mil fuyr flf |^n t>d*.ttf in tft ^Jtirtf. 

>. JKanpffunirtrtinGr^lan&iflNiiP^raifl 
aw finD<( roan « in £>ric*fnlu J t$f 3 rdhlp ^** 
men, cnD ta mittad»g<n Twwww wa Jraf;^ 
hum mi au-jiifr 
rt 1- ?>if aw*« Eirflhi N* ^tffrKWtft«il*m 

fctouJftcintai T8(t*cnf<^n. D#OSO)Rt0tSi*!* 
fic ci# fin <f>»n tn ait^rclfa ■£*{< &rtffl*jt** 


M 7tan,4tt* Mag*.€*. rtt tiutiJ. si* «1^ 1 1 r,T ^ \ k™ C Bt ^ *^ *rtT-m*/fc Era f. /.. f /7 S^S'JStjS m ' fob ' fcabri * eU ' 1 * d, ' ,II ^ ^U, 6orim " ftMBW *^ "^ ■■'■' r * •> I 


8 m I f|« KuVrt'lU** f4*«» , 


CST***-**-.,"' 1 ' 4 ":'*" 
J ■ ' - 

k|Mt(HlW pc«»«»* ftp^M 


<Cf EM ; In 

J, Bill** LH>- 

:■;■-■;/;; 

Cutter** tot wtmt IMrm ttwc^rt fetatnfclfc if.i. 
pa raw, ma mm RP IS! 1"* Wt'Art a&flfl'^; / NTtfi l T«rti r , ! f EttSctf* ». an> ftp? • , Mi 

KT *t**w iMtor m; ftfi emHiNB Ml rtwrlc* rim Ml - tufa fxkt m |k> ix 


JT^K^ *Btrt wa >Urarn aayn «M*4*_ IK« CilWl 


t*wn irtfrn rt*/« pa , Agam.-cx. Sf^j- topitoiium, BoclkcAikruyt , KcnUigh van Agnmon*c Mfe^ Tt ^f iWci purpura (unc< 

Jem UdR, «|««ee'mf. inpnnni Trto cxrcrne. 
■suture, & durrfH tuiiqut: imJcri iraUicur. 1* !5<t <3(raflri itc<tft ipfO rtft &ff? juS 

|, SCHKOiJiKK ribtufi (f Al^ flu gaff* 5Btut* 
frour, fcrcobl «h«tU* ois t;ftn&*r6 diitVtUfr )ti 9^ 
bfiiuftm. 6# 60 ^<* codxttrH^ Q^dffrcbrii ^f* 

onoL lWMGL\ Fjjpvoriumft^. Mrt-/- isl, ^^^ 34* ^* >??^ 1**nt^4(f. Af.if*- Tar. 137. forth. f r ta.nflisx tfuff. ^r.^^r. i?i?-p- J© 1 - A*.it- Wj.'- i|s- /iw* C«i ■•• 77 1 - **)* _ Ai ^ 1 tWHSItC IkrUKurUcundrtTf^^i . J.ftbitf. C*nnrfw»> ft<)u«hct £^. Oc^ t$f. fc & cij. 
mm 

<Kdoa Of j* iJuf. :>tL Kuuinirnim cftnnibinum (*• 


G<r t 711 /)/*- 1 40, tinpMwuin adul- 


-Hi^tMO^Mtirf:i4g.fL.ft*:*«l. -#*.\&octK 1741- f- *^>* **> 'Jl* ^'^ **> 
, * tat *i«» D*AKi(cx Eap«ooumfo*u*p*cn«Ki«cwrn«i4 H& 704* ««*». iif- 

l«v tHf W*tW«»< 9h4«X f*t fc I 1.4* nm, 

Kiit hi.uflia r w m* Nn e«n 8*»«e< «« wjj "J"*' 
n«c tit , |i<ic«t!ai rtff S« Ml «*tlir etr wwe • *to, ft *-.irin tthWl > if, \ I. 4. It. HS* 
!*'»! W*4l pU*«V B tat (■ ff**r-*M 

"{tibi^n.^ic^i;^**. r.(**4 « 

Am 'u'i 

tail 


Ntf >«»te 0*n K*v ' - » If) IU..I 


■A 

■ ■ 

re* m m K* a*Kttfttfiu*c» •*£<£;„ 
Ml ftc«cpth4* dNr toft Nm St*Ud*i*irtZ?; . 

tffl C*tf* *HT »«*(*(*"( nftrii. | ( MfcijiJ? 1 *^ 
gq Mtoftf TH W | C 1 , HQ dirt dlta **££?* 

ht nun m *r »JtM4<H ■*> tatcifctca hsS:, 5 * 

E 4, iN+t^ <. bi mftfcitam KSSSrft 1 ^ 

tn» i** f -aNtf , |««ef Jl* Jmrtl Mj w* t+XnZZ?* 

hf Ibnttca 0*W N-K Mb tflfcr tattta (wi 

nr i_ t rf«i[rfiiTi"h" fc fc " ^toi^u^^u,- w » ^i4«m f 
SZtftnMQ?IiM r««ft M*a m «** !*<«« Mr* Bmrtftm All U4 *w i««rtt*T •ii* r* *♦ • <*»« <■**■•« •«• <** **«*-*• (*• CT5^ 

ii, f*-l ^UJ^vM 1 "'' tf^irw **■■»■ M*™» ■■* 
GniH«e. l-*i*^»» p«Jc<l** fejurifwi ft im^ii"*** uto- 

i A Mb** H«. *■ «■* •■««■ «f» *-'■* *"!** 

h.uu> pSi »**■•** * '^^ '■;• 7* * »» "T 11 "' ^* 

»<„.« a f«* "it«i" *kl*«if*mvi fef* ^ V" *"^** ***'* 

..•W.W*: fi.*N, ^* nm* ********** »*£ 
,». ,{« A fb w — #i*i« .W»«»4i ( M««tol«l «ft* > &? .Mfrcprto^n. ■ f - una i.i^g - ' 

'.SSS3E5 TAB. itl.fJT. HyoftYamu* -bui, Httbtnreubra.DnttciMlif*^ Cm. 5Wl!taut,<>4!aflr W( ^ 

O Mai XinftiWir &KimCTttattf, 3»ilfrnfraii P S<uff<lMUd/n. cw 1 '-'*"**' f-«k *^*W 

Iteikbint* toty. \U*mcatAto t Vdaiiw blinc*. JUL Ju^juux* banco* Cafi. Lodonn*c, ]i.vvuuSij^ 

fm> tenMarun , OK 3tlum<n McutfjflK 
a. €# ftiWrt in iv^mim Rental, tn$i»W 

Mtmal*Oa* fttrat^r uiOwtrt tc^ri-trt* 

fiihrt p rt i>irtxt in jgnijttatiiiigA nut t** f: 
irir&dti* efffrt uitfrt C-« !ujUu\b vn^-»Ai 
- i. C*t»li^**l liioram pcJum AituiiKicm extcixUtur, 
fjla oblcort vtrc:tuAt, ttortf c* luwo pfllk'tunt- 

vtn> Ea horn* colxur fi: McuA ]«!» & AuguQo lk»rt;i 

1. lice Hj'ofeunii fpccici m*4K*r c«m<rwr vii»»*n . 
qu*u niffrvn iliomui , time & pro iottmo ufii iJ' 
Ijibitur, knicurcm cnim rcirt^criman&dolofnmi- 
teirttcm nituicin exfirnt. AJhtbctur *n iufiimmv 
tStfubiit & c4ihiiti» cJHbonbu*, te|Mii «tiun un- 
ggcoU ctloreui ncigaaM & rcpcUcotM inftmUur. 

4. NOM .C&S- llwiftytmu* M. ##*!. 71*. Af^Si- ^7**S74* ^*^ ii^.ilttffl.&r.sifr^W 
Jh^Afc^f- #/- **^*^ »**./*/-**. U«.#d.w.l7&. *«>^li t A>J*4T. «rf.1il*tfWit,wl7K 

f t >4mJKbuiin^fv<Ucn«» Dffaftti «: cwitutnii^ r. R p*> >**' ^i'W. ^ L 

5LTi<* B^ft./. U*. Ilyoft>onui*ll«co Wv. M».rA 10 = . I^^itaw ^ fll ^,^?*^3 
tv*aii> *«w1. dbomhmm rtttfw//. 11. M>-o<c>'Jmti« crcocw florc ilbomc^wiji^lfc 

T *,U^ — Kt.«o feeutf-f thk«jw. r.^*i H. »tfl» * hI^«* 
*tfU» t 4 .f.M^l»'M* IT 14- H-IT.W'^W"' 
d«m f**h«i «J Wkwc. M^T* 11 * tf** ■*—» *«<|*:*. •**• 
lm, T*» faM»" l'^thO*w>lK*** " & <*n» f»t4miw*fkf itf* 

■ flJ T (M* • 'iVH * *.kt^«»ift i 4tfi**4f. It>< 1K41UOW 

„, nr ^l-*^t Mil tfj-m qwtfibf *• Attt* doih-Ch. fc»H 

tTlM* ftMUl ^ilJl*-*™, tfMHWI M* tfH-lt** pf«Ttf**a»» 

it^ n *tV* * fc*rnti«"t« ^Ki ftf*i« *d**"i» fpr% tf »» »'*« 
mil" , '<*» vtft»*i*e*i» Wf »»n« r*J-^i****»i «^«i* t 
WMiMrt.tfjuitf^tf-jWM -"•"- IDUUIUVlt^ 

kJWUViNVlifftlMi, C.--i«*.»ri*.. * EinKO 

of^Jo lw**i* i*i**t it*«t»* kjcvn <ck W*m m^m# i^wi 
bliftito 1 tf»ll;M*AS*tO J. ,. Mftfdkwj »mc ip(«flf. n*™ 

■I11 iC*" »ie*4*«» q»* **•»» <^««tf »fc*1it*.*n« tvifrw, 
Utnw «Ki Wi*^»i** **-J f*«o CLVSIO rd lOlfc«A*V» 

fi pf 4»*WB IHff- *■*• .*****» WltUK'/MD Mfwt jW^fl. H«, « 

f(VA Ml **m" f'wt. >n ••■**** Otofeitf i*« won* Bltii* 
trcI^H c«+t*it. ** w vol* i<ff<»:t.riiti ^>rnx«it , <i*«4 
<ai* h u vi *fvJo f#k«^* Ctfg in u*i*>* pMeftui. mrl ■* 
tfVnH«B^tf*. (Mi c f«i»*iHii Km pliftm^ Ult I ftuit* 

*»■ * I IL^IO »f(*tf"i L (. •*< *iO HAfi*JL O ft*-. M»*T t -f I* 

». 114. *i 4* 'ttf> (fK<tO fih*>f»t*w t VlHtfHM l*w»* *■(*.«< 

•mmiH (QfEl4«llbU f *-* u •&* 4*ie*|« flfUM fH*f* 

ftata kUX t 4J* J. ^ 1. T. I* 0* 10. II. If. *** *?! '"KiS 

ft ah* ii> *Mbfi ^ift^dirt»a.5WP««ig»3 
H*luNrM<rfi?^imr, ^q^^gS? 

hia Mf actM •<«"" *«*tf rt ffjiSS «£*»•**■ ft-^w< bk Wfrwr »•* ^SSlSr 

l< -I' : u^Z*Mm Si B «E %SS-tl 
"tt * 


B3g| itm* uoptf •>* »■ f*W *»»»« ■"""" 
■»:iu jXtfu i;t>i>* ?»f u^i>a fd "« ->»t**t '«" I'M ' (I'll 'jwprt "^^xv j>>$|xi -T»m»v !>*»£& *1W'W 
4>fl &;> *Km*sv»oi W«J -w«Ui|Uli]>fiit£JS 

Qui *n *i*«n *t|l t -s**f *«1 ™*x '>!■ "H N ';» N^9 

on? m»H «*<i»m « *«)»* *■*'* «isjm*» «»£ 

•fliu nfcuiTiv*; j>evj)0 bj^Wmi m M>U *f)jitti£ JjJii |U1 'Oil (OfltftfAOi >™!f * 

<[* op**ab((t uiovdtttyatinvpj 2 = '■ I - 

sa3 t*U If' ->. 

9*t| 'fjgru ."MM i!TnrT-v>r^ *( /■« "I *|J ^ If*" *ttt *fi*W M*qiJOJi iO>i«w! funpo^ */*7 pdl uiiuiiiti44»4>iin3 jut i4>Qftti#j7iiita>QH^ j^) <aiu in JCJiad o^|i* umi initw m jo?^r*> SH 

•owv iSH°J PH** 1 v^y^" - "*** 311 ?^ 
-idojd utni|tiuiuf totuonu)i»i uim*naw»3= 

!Ofy«faii>o*wodJftd*xi<fl*»W lJ ^' is: «;• SB 

BE 5§S 

fag 
*q ftap wi *l ii 
W--WtBB^^^ 


?;'■■■■■'■■■:■: ' : : -^38 1 "•'SI u 1 *■; w* 


no Hi) 


... ..-■.. . 
^*«i sassv^g =— nriTTiirrr— 


■'■' 

S3'. liU 
, ( „m v . **,•«.«. <MACI»m. EH 

, VMM** ■* - ;- •■ - •* ■-*•* ** 


«w 
TAB, 


i* ). Stan Itntcc c* an fciiAta 0«m , wfc tq U : 
fra , i« rt mfifrttait ^eitaibc &t* £«tHK*i £ 
3- C* b<tfl ti« wtaurt , iwu i"cm £« far & 
An ait* ten jutttem iiAri. ^an^rtucS 
g*g~ thiucnMni & qifoJiflinioilo d*ij>horv&cun *Xfl&, wrfruiuKiifr, ^ «wa* e^frwiwrce^ ^ 
KSfi idfauuntt A noniwlli* io l« ttocrct niat at brauAcim trttwr &« Juitfta, ufa) * 

E; A ptfri* mc Jk««o P^bcc SB*™ am £»fcr. Sctquitwlcm » ,riro * Uoc x 1 d «* f *** g"minei 
i, la bumeobbat toe* & *d B"Wi crcfc*. fc-qoe 

, StH^ru ht'b* diatur. quu fiiccu* cmtticm 
plMpc* m*d* vcftiwn **»£*!. Virtufcra »pc 


H 7 , XM.«f. 5 V .Kt.I j.'i, Sjpwi*ru /.in, -.ta.m.4/1. **J-444- «**7*. !***»■ ff* NOM SPEC S«Miw*ifr*7* tAffl. 170- fc* fl* Doi. 179* Afo»M4i .». nn /mA i/ q<m* SttoiMftf row IXikk ***- »f>oa»m miior t« '* C. fl. pa* Mrt. S 

: l '...,. . J :.,/,4(.i|55 ^>- H+feuait* *w*^:^ o^M*r ^^^^ 

Ml li«V«<"i«J l*tt f l>wn 4dta««M ^V ', »Jr?« fe 


SSSSTTiS^ «i4.w^ *r" i ! 1 r' St *tS 

2 j ^. ( ;-^ .r . , J7S ta«™.* v^t rr !K seta., i»- «-**« i~f*tot htiMppH ion. t»H «4i(f«dift4 ww)» tt^tfay F *- 1 1 

tan r* it i. a. f?rt^ «< >M tWWi 1 *™;. 
&$ p& nrali^ frtfl N«c*4tt RHWWjWg 
bwoto, mltly mri MlUiffot Wmfl^* »*52 
tn«ir^ntJMt^iif*Jt«. un>wafc*aw 

Otmritt* INr eh 

Mm 


i Mt t ir<14< tlifflif »ffn«it<rW»»'*J * 
, in tinea Vrntr* fM^W*^™**^-* ' Hi 

M u:.>^;H^i:i-i - L ' ^ '» r 

i ■ f tan , irnt^, 0.< fit »W M ttMlttZM !««■ 

nWiffitn. ea not rtwal i*»K« *« w »5!!l W- 


';-■- "■ ^t^ntf; t:::: % JXtM tot V "^ W > *^jy.ff»fr ^CS^(«^* fl i>*» 


(;-../. - ■ 
Cwt;. v»^ TAB. it I- '*• \Urtti*Boeiietf>k*ftrii.c«?«,9^eBb«fW^ 

Mcunc-Boocn, 

I, Eft W^ S ■'■i. 
i 

^ ...... 

■ 
ftltfl 

Blifl 

tort Ml t l ' wMKdiwuboi. l*li*nKMci»}ioli<muii 
1* jm c^^i^cs ten -w prjrupue 
*ir to ftn*! 11 ** mynniut • |*ilvw '1 Jnuo Qtff mrtof , bS ^ Spfl fft rin nt«r Too*, ^ ufe ^ B ^ 

-; l : ■"'■"=■ iwttobiKr m ?.r-M. ■ bd 

ta *rrt *!>«,i*. m«i 5» u „& ra! gSS*«S5 

Wtom* W*«. i SlftWrti* tauftt rau fe ** 
jrrtl 11 -ttaLtfcu, *!# jwn (Jinfrnroi. Prxuttm 

men ntfrfra, (u* b|nipu» Myni u , | H 4vii jttir, 
union tri-ulua, nkwn nurtiruiu, ui^ucntutn ftd- 
Itrlrgcn* frcmdti, hiftplillrucn j*i ri^Hum &c- 8«^M^w»*/*^i'«. JVnK f 4*- ftm,^ P«*A, tiff. Jti». 141, /****.!*./; ^gm tHLSPEC Mjim fffrf. /*#. £*»**& j ;;. Gum. fpti, m . Meruit bnctitt fjlveftm <M, /ftj». H */. 

if 4)|m »!<«« V. fpeeitt #A W*w. «>. /r. * t "*. MjnmkVn*r* Abiffc /**, Mjrun torn- 
!ItiiiC»(>'*-** /- ****: "*'***. r*»t»^#*#. 0Mrh#r./f<» Ay^rA t;, Mymi* litifoln A***. latctM filitT«.:i»rIf«ikffi4i4E. It I TSN u V$ 
UM»0«riofc»tPtfi"> iamiisv 1 4, ften wn* 

^fCO0M<t, »tl* tstb\ III ^Ptf.IKr h* ^f»irni JuywM +■'<'*♦ e 
folitdi- t. 5*i* G««j|ri*o*r» filter mfbfrtltfiwnjBl 

u^Mtt«<hi ttc!4-e ft* CM* C<nUnaNM- etne 

^4m»rwc 5<wa*i , *irt aW ft" «ur VWM »r mj 
MBcoe8tt*r *«*!<* f it*nnw«Wii " iOdcta ct&bui & id (ipci, (luret Jul it), 
f-tafJttci in ufy <ft, St diufrticti ionuiTKrt* 

[ \ ifl<rLi, i^u-t ri'ir. n** |XTIi':i:l: I 

™t Vce^ctmt ex uuncu poccinA micni^Kc 

rant ti Nnnorrihjy ibu^ m1 mim^cndn |>m 
^^ ^wlniDrdit. ^imtlicixb ctt v.tclli ovi 
iWtiio. |n oihcmis ioJc mraiur Vncucctu n Ijim »(ui «w« eon un **!"" dot; W «™«« 

Ljoitot. 

Port. /rifr. /#;. mil, A AciiS^ioii" l u /■"■ ' /, 1. r*f. I, |.:.i;.na luU« ,..._■■- ,^ ■ 
I 


'Ml !i 


; cikij f i. u*Mhc*i* tit. Antirrrrinam ft>1i»« knciribsiv aJTccfi.*.**™.^^ **«*•«* n«*a nom, 

bHA*t+ q*1m. fU tipf* ** /*> An6ntiiiium.MttiUa«oUtii kwirtui fpjrfii, alycuTj 

MpJuic cliitluLo JTi^tlibllf Garff. //♦ J* J. ^ 

* :'H JV»M. *fc '« ■■*■ ,J * -■«*«<* fc"'* 4 "^ 

i iM ***«»» l*» <A»iH4*fMfv*a 

ttfil t»«* €**- w**t, i^nx t ^rfi*rfc— ♦ t;mUJ«* 

eMnm •***> pint* » Ahti |W** m ftvl* ^*^» ft**. ft«- 

iu 6*r *^i»# j* a t* « »»» A*ntfh-t*» ^*<**»» <-k»hm. 

Wl tl*Mf tOtpA't »fl Ifl!**. l<f*H*»0* **■■ **■**•*. **•• 

»wat k« 'f»»* ***» Jinlit, fMi m**W. ««*<*, 
wmmrt a *(>** twrin*. bo** lc*wti ■** «*»**»«*#• «h* 
pn^firii. CkmlJ, **. *7- t» **•*»'. *t«»«*to»- 

(l« lttn«L n*< nOtiMV *•»«* W- 1 "" **•**. fW**l 
tai* h*c o.tkVfa *ftn ri£ I* *»•>* «k»*< wi* t «**»•. ***- 
| 1 ■-«,.!#. I HOjft -■: n I ■■■ * ' I : I >% h ft *" 1*1 
* Wm -*»*** #t./i -i*i |vf intux A/* {, f. ID* **.'7i* «'M- 

■OftmtdMl ^Oift ■<»>«• « HAIL» HI *riM UUi. fr*J + |. 6. 

Attfot* >%&t +o li« t«*J<A licinui Fj t 2. |»5» 4^*. *»» q*»* 
•nm if ^ 1 J trhq*t <ri«*i 4^*fi*i*(, f< '«'««» '*«*♦ <»> 
ttfi«iL^ ioVn<t toivUi. q«K»< rpt^ifltjc lw«, ^"* 

FiM-f,'. O'M ^f* 7k <■. "*ft 'n *tJtMm <* t *a g f ^ u *•• 

f ivAnt. «* (»•»«. f« o^ali ff . V «. * t w« ^*i *<vA- 

1*- II. 
imIiNbm Kn. giiwtiuftrtHtatoti MWlHMij 

sen Nti wt;ri; Sxi tutUnrxTt >i^ - 
m «t^ u*krt wok n nb ai^n^^o. 

Nil, Mt 1< m Nam HWJrffll ta ShmV. **, 
fM*. £>4t<MiuKMitMitfti«tHft»-i 

Wind, «ti oclte «nr^4cr fito*i 
iwan rr Mh* Ml. M •**«»«» * tolr SI 
■micNUMtc »iSiNi»<cttuNf fctoft, At^pjrt 

BMflMtfr aOj&KK»rWl^ N(**(Jf.^i*^ 
Nr<^ r ^rillm t eKN^NtaKall^aMOKmtei^.^ 

wMt*e»frt«H>r<ii eNr«n*.>M*;.f.i k a W< wr- 

AiMnttfl MNflKnwW, vd>n mrjd^e 9o> 14 1 

tMKnttUfm ?i«t« nn*»v^ti ta ^ 1 >, Ett rNp m 

MkaHmitlMiNaWf M^<rai4fKiff9tvi« (. »lria 

|«jitinr^«.f.KK|(iict. MnMk Ml**** 

<k 4, m\M »* ntf l iTufdfiaM it ip |, t. *. 11. » 
mtaBmtAMMrtaMl'<«%t ta4.m 

Uuli4'<4*" ' tfOiHrnaepiH rt «vtfji*r ei«hM| K.imrhimft, twt^rfei »:: <ia(!t timet aMMMim 
a»|Mt. ^4:^6% iw*^au«iirjaaC3«>t4Lif£jmf r r| rix mnHtftrt C4H<1 *€-&**>- Kftt C#4* M O »• ' TAB. ti<_ l.tf. Dmctinctikif hortrnfi** Onw. ^ra^iuicfd* S)rahu. -ft^J, TampHk 

1, Crdct H iJtiontm pcili^malthuifincm, fuhifunt 

fnlcixkniitt obiturc wrcnui, Hojti vera kiccoti co 

HA 

a. PLmutur mhonH, ftocct bja!i^ & Augurto. rl* :o,_i !■_. 
^. Kola, quorum pt*ciput ufut c(l» td cakfa- 
cieftti-i rcferuotur, lU t 4111 c^ircm Itomuhi r\pc- 
noncoft conTcrvuiWt qutiprvptcr (jq>c ucur^ fck 
a^cncif. Son*ijiii cum Ibuii cx^xtKrc A urimm 
rncnlc^^uc provocate idcriuit. DngW« 

3. USf ^tUtlttp iV^lwf NtWfifdO? MTU" 

ten, babciKinc crbuwN u«oc«*m 
frttnlflittCBi yob timfii erte«rtH9ca^ iwjdK cio» Wg ; 

ten ^arn wn& Cic ni&iia(W4< >«nt|u»fi trott i. Hrf * 

4, KOM Gt^. Dnco M* /, r/y* AfrtK iA Boerb, L /*?* M#ml A n* DfKonii Mtf. ^** JJ 
FW'imToari. up. P*ar> M\t Jft. topf. /*/• KrjM.Jh Abfimliium /MP, ^ ftinf A tr't*f*f* 
nu'.u f.jc-.Ofiueo, ?;^. jco), /j/, /Wti^M.^tf. w&b*xd. jj*. AbrvUftvWct 5kj"?»" ff * *- 

hHONLSPEC Draco ftriUr,. L** t k.Kii<. Draco hcrba ff j#. A *7/. RoJ- 7f#'*J*V2j. 
/j. Afofj*f. /*, Ut*<o Iwrtctirrt /.»(i # tf/f. Unco tut po6i» Ttftbon Simeon* 5tt*: w 
C'/hI^* i*f, Tt/chitri AvircnnxA Simeon** Set?-.! Crft, /J»rf. #/ r* K PnciKK W Hi-*: -i^ *»<£ pA "i^'Zai W * 
AbfiotJwm cduk Piv foaio virkli l*M.J& t fMriO. 1-1 v^f- '"*- AnemiTrt foli** '* ncc0 ^2*? C l ! l j|i 
i*ici;emnra te H, C^f. ^# j. ft. /j/. j^ /(o,, ,,*, iK-aiAmi. ^/#. Abrouwi*ki Ifjt*p * culu* »wrwnf«*f Tarcbon J,&Ut.± ttf. Dracunciilu*horroUnu*fA/<(- TiTKnotit l-n ™7 ij^* 
j.$ t ri.t.i.f.r> AbrxjWnaimlinifo^oKnorc&ttlortlofliaT^^lf. *W. AS •■Jr\^ri' ( ^ fca* ■p 
*«?-*«-. <*• * ■"'' ' M l(l>^- s '* F ■ VM "* t "■**** Jt '*'*P** rt, ** jMHtiitofeii !ft ** n «wn 4- rn K* H«^M H .' * .. i. 3 


mm tin Vptaftfft toiffrn 

unfittrtntaK«hii»iBBNha tcuc tf , Mf ££l€t£3 
« Hiwr oft UrMkrufcmoni £$rjit> 4* t™ nWp**. 

km frmtac tH^keeir t<fmwt , Kb teftr *£*|i , c <t*< 
uvtttvta ttfinfrm &a»?;fl riuont Boat, tmh SM* 

M3£SiES NcMtnctafci tMf MAcipUittcfiK tfjnici 
n;Str.f<ilrrM, iifllOMfi, MLItftMlYl ^q m^i 

t ^tV^niBfrficW<f*k^Uflfi<Xft*rtffrWriiiNJ:a|ti4fft 

tn ■'■ r\ i:;hft,tfU1idj kUA Ml N MB 

iKfl&ub aafr&ilta , ta fr:r teijtmtf , rat rttn N» Mi TC*r> 
twtt l>b n. iVftfttnt nfcMi cii? p>&biMI ttuNitolrt 
MQci. tttfttmfrto»aM«naa1<t, M* h* m.j^ at 
M TiKftrcf rfftm ^eJjf |tiiBim;ta toi>tr« ^tr ( taw* 

emptor* *U.-*&rt in *u airfabbra Bttjtir 


(djd^Uttlwr. ^BirvUna. /fJJ. Uppoh ittiypon. G*U* Ulguwoo, Gkccrw, T«xlardoo l B«* 
tec faj^ W<tJca bitaMltxaftM lunl S; tomcnto A *b mtViwr* fi*- 
nt H iliwo»ri rtfo i^rinitri^ iiriddctntc c<>lo» 
i»H ptfoftkon; floret jMjqnirrum coiofcm 

L.Utwrftftk& floret Jorio incite »qut |ulio* 

^bfenfrtt&itaficx&akiiphirmitfC, ut>ki 

t«!«»Mrta k que.-Ti ob tiucm ctiam uturptn* 

vv^utbrnuilu Pnrtcr ci xitlntc <ui ftft 

■*oaw b ttihrtkit rncmt>n>njfn iloloribui, 

-« W< to^i & fob cjtApltffmt^ fpcoc ap* 

■ja^t«titn nxithof in uft fum t »n amUi* 

■•*» ft mtiimmAtkttbiH, nccnoncum 

ciFcjMAVum cwiftkuunL Vulgui av- 

m ptii tbtAm^ ipptictt in fcbr&m, St* 

'■ protro mliflian t itmic ciun \ino *lbo ----- |M*OC«ur;r.i^ ^^r.fiivtt cjkuJI e;c- I. i^if Gtfnjd wa*fin «uf pro Su( fee*, tit 
planer fei^rco uutcn ivafiun^ t*»*, tcu cben tutv 
Ifl drattniii! wn$ t*c ^vtivn piiptRbrtV. 

=, £* ivu*frt an Nil SKan^ctu ta OBtgt uA bin* 
bet in; ;\i;i:p mid ^ui^. 
,?• 5^tc OUvtltto troben tae*wf( (mb $st bfv 

'{batciil'WnrcT q*r*K*fL ^w iwfoi ftittifa 

mKfii t ^k ^Mttrc mil ^KU* $rt«l*t tm& iil5 tttctk 
1 1 m t"d"- ta« (iu f *m * t c- « t * n?«t*n in vfrfit'itftittt Jirat*d/ 
fcfiim ftfbriiuftt/al* b<f ^crbrrnnititt uo^ GiH|un* 

itfti-ucRtuni rwtkws 5"^ Mttfiw T flnn 1^* v* 
(flfrt Qtflmn un& Si»fr £■* ^ i-sarfn wuiWrt 
tob mil xomm tytm cin^rtmi ftut mrrcflw ^« 
^umju Wwb*rn, unt Umftnfattum^fcwi^wc* 
burnt, 
H> "*if tt^ D *'"' "^^ ■"■ ?^ / "-'-' ftr^S^S £5Sj& 

««J^? T ' ^wCUppllniiof f^f/^f. *W*Wf l^fcntti, I *^^T^^^rfii •r. /*,. l*™mi«^ uptabtUto mwwn*/-* jt+LWlfi ^TlT^Z v. i-y *. :r:or T:;.>. --.'^ j , Kt ~ Pt 
I JV«* T4*f -r. *a«i rtrt tMi rJ*» J ««« | ' ■ * T T 1 1 tt»« la*. $tffr Mf ffWTK EG* tiff - ■' . "I « .1.1 T L ^» X - F'" L L. X . X L LXl |~- - __x X L L . X . L *. _ X .X . _ J- — t<14 P.— 


,i - ■* «W *Ex(i i<'xi J 1 tOtn* 4 

« fdta <i(<t 


Btvlm, jp^xpi-r-w* u «" ■-*> xft«**i.*AHxif «t>-*n Mfcr cntfkn ftff«aSUttsa «3U xP *;»■■ IB • ' ' Lllfk V«f. i* t 1 ■■ Ha* ■ i HU 1* ilf , 4TT*' IfMxWM 

L i4xt* tilitxHW. Ah* tarn if*i iM**l u "** 
. »x« ir*n ** in Biw t ia jli« vwi ■*!* 

,.U x fc-4 I** 1 ************ l*^* MJfHxkAll, '<* ««» »*** *"»- 

n Hi*.*-* ****»**» *' ruf+w. **** ****« 

M iRih **1ft* tWitnJ* lot** |»* tllnttt ttlt^tf 

(Un » **A*« i****** 1 * 4**«ai«i i-*-4.h- t [>*m «•{** UN- 

|(j«lW<xl101"l<^ t <*'<»•" «**!*•■ «U«*»WBW*M. IB 

ilftt|-i* ■"•**»■■■ lufc-im. tft t.n**Hif». m«M,»i»i.r* 

MdJWM. <t**rl i*l««|ac -i^Hmn ( *L. **M 

Si« »d *«* **r*i »W*i **♦•* «»«•. Hit bm-Mf :>..v ■.■■■■■■ ■■.? ,-■■ 

- : ■.;.'■■■■ ■^...■- 
*,*1 r;^; if*. 

< - : ..-■* ■■ -ini»i*n(* fchtlKtfiiw (ilftiit,* i^tfi am t^* 1 '* 4 "' 

jjiiniifcui-n ^^i^.v«* «**■! woi*. 

p^«t fan! JldfJ t HW HWj M W f**ri",«c* foil — irtl J - 

.*;,, ,»»4»<J<4i-flv*««, *»**h*i •* pAMHI 

fa .™ ««*<«**» -V-h»^ Km f^"*r >HUi, *-♦« in 

|«xVTl f«^l *»rt l*rlMIH*«#J*«*,*f* 9«»* *<iftJ* *i>#i- 

%« «-*i-T <if»Bli *oi-^4 ™*#, tl*»-ittf. «o* i»n.4^i 

i*«.«-.4W*.t"«»^. *"•**< fc^llrtl^triM!,-.**!.,^, 
Ufc*(-t fc * < Ifte **^» ^ '* * J#a*f*l( 4«*>I*DIB| B*^*« 

1_imii f ritttvhi AfAixM iffcaj™ *y* i # |.n flii«Hl. *n *»• 
kmr.s*- 1 " 1 '"* 1 r u * J (**•*•• *iWI*i ti^"»wi0f4T**# 

— fa . , bi««««. MdiHrti* ■«•* 'Arittrn fj*iit <MM ««t<m 

ju |, «f i* |< h > I'm i«ii» *iMU ufcw* »<*« J\< I. «l t^ 
t*m*. fl^W«i* M*« i >bU '** 'i* ?*&> ^-p 4 " 1 u ** f *■•* 

1 444 t«0***tWl, •aw Mbtr* M^mttalta-f vtwttvnt fo 

ccdM e^n*rt<frt MTOMtar t|w « 
hfM*ot in »*t rtrfciir nb frn Wbai Xt 

Kw tit txtixWK ^X*K^ ^mmvmSSu 
liitTli*. at* «>«r nt ufMbH «4jeflASq i 

t,::.-. r,r, ,■■:■'■. - '-.'-. r 
^Iflv5^-XM -* Mr **!■*« Pftt«)tn| f f| ^ 

lift* Eta* u?tTiwa * »*rtUi^* Mr «*m MiMft 
Mr ^Uttrr , MlAc M cclwif tn Wi hi* •< bqfi£3L 

it*tM^c« ftctuKita i» ( ft ft*, tor fn* HrU^« 
»in Mixte cNti »Mi ^ t<r %\c.u oiitten w fi nd 

f:-n jliiSti, :nM«t4 W W*n k*j£l 

c^.rfr«^6HTft«in?i ■*fl Mro «»CTf i*4rtnto fj 
ret Nr riJ^< Sri* M SUfTrn nM tf*r Kft f ■ 

fllMtf CUK Vole HTKIV* X>((fcl *M3f tl^if, h*« 

titter* in Nr ^f'anv^nf Inr ^Btt^n i#ai 
>:i*- i v: n-ttfl,i»ti*>ii*(n60Mx> 
|pfA«fi,i»4rw\>viivi4f^«it*0:»«h-*a 

m Sinu!ii:« ^ mctft Nt ^t!UKtfrt/r *n»4r *0 r 

WiMlW^^^^tlm^^l^r^tfTDV^.* 

fxf'CT.i-j^*, pi^t-itw.n. K^Mtntfrirfn 
"P<(ri4 h fr*rfrt Nrn*<,o>f(4ywC*i«W pe 

PNT ct* McPXiIfn fttftintr ******* J((!* m 

ddtJKt Mni ^ixiiMHtfincNn, bifrimflH 
iKit i>*r*itrrvNf <ifci to^i «ioai Ctc*!^ 

nfi;*t t5*^Ht*«if< «» NTi^rt «*N*4 »f>l* 

■w. »i» iuo wit «i mrsffe a>, T« #«* #»» 

MU^^BlllltMHietlVftiMV 

ffi*cn)x>ajt UM nrlft«>l »*tr* t^^cr#D^flii;j« 

c:>l<iN( :. Ifiplr^WtB^M I ¥ :- " 'gg , 

Mlti^ciStttf, Mllcrtavtrtilikf ^ « 

IE*. Wft WifTfT fifi> *Sit *nit 

xWo*fan>i)itf^xpann(rgofc>Wt4*iM 

tin er*>fnNr !trf( fr^^«""™?2E , i 
■rta isit» did. {tori*aW»iTc^tK<r5*M 
irt rwocii Jtdft, ffd^r «i C4«ftfi r^ 

U x:c:V. (MJP 
I i*^ f"" ■ 


Ltflph ffd.foit«iMifl# Kir* i.44^#bi^dl*n*0(f<l*<W, Pt* Nrft;^ ln*t «« LW^SfS^tSSiiftl 

(M(tra*r>i«xm^if«Ktftv^ ^f* H*i|rtN» crlcM fd> M Wtutn * « wm« * -(» J** 

■rt «• HtoWl xi*^ lr^ 3**«"^^ »«^^ 

ataNflettQwomwtf*- jHr C*i-m r^ ««t»^flta *tfnip, li*«ll* ■■ hn €*«»■ ot*«*' ^ TAB. ii*. LX, P*rfr«rii imculiA Ctrm. S*^fr*rtn Wcrfrfcjtriliif. Cr/f.rJ(wJw» 

rcl Arrant. M^_ Ifarii pctcgititr*. Jl^ti. Pcr1»c*m m»fit;iorc C*B. Con^c. Cun^c 
VcrficlAruyri* 
I. Orlcit 4*1 iliiorum {tectum tJriT\iilin««n # folit 

proran^ vin lit lu *t colWit. inmclio niKi*!i mviii. 

tnrx imSw irtnJumrtiU ii>nn* .ti ciOTmit,tlorcituttl 

uUiJc ruUsccntct* >*«:- tS*; ir4*frt osf |it<fl Srf frj* von S*Wt use cm Wbrt 
Mwttfe. la 


Sfm ^2^' kit! 

OH* % 


I Si (Ba bh fl m** osl « ll » ,1, * (U,tt Fflffi ■*» KS Id** frtbcrc vinutrm crcditur, •llMl.^X^! rn '^f* ^ f iWf ^ 3^'" I fit* Jftgp. Or. i(i. AMufc. Hal. 1(4, [mtcBa *«*** *.■" LV S ';, ^is 1 '* $£'£■ To "" 1 ,0 * ' 

ITwK- * ri,<u V c,uk "£? lo ™. " ll, *" ,l,, "W«»*«l|>*« iknl. Au„. ,,. Wfatfbfcjun.fi.. 

lil^-il>to*Vl'<' '■"■■ *OM*. «•■"■. M7 **|. .16. toh.AfMH. 167. rVfatfiillorfca 

ita*srt u«. P.Sm.m. n*. Own. «. 1*. ;r«fc«j. ,,(. WlU . I1? . Ptri^ul^n.,,. farr 

■££&, .^tHwumcifanlHrtfpio.dcnlioiiOui/ut.iBo. 

:in '- i&Mt* brutal arlMfifitr Mu, Lirr- 11 II c As* 

, -■ ♦ _3j*fni UJon*«i KCUf«e itu\ ciirkjum 
JtidtftfH TKtWTVS, inC-»-* ** Lffi*. N* 

4. Ii*cc oeftarifliBM foil* *ihjVc mKiJliv 

_ fJ . ---, .. , h i -j, mi! ..ii 1 1 jr la na mmA> 

- t *pi lt»:ftArt<**, « unjpiltttb indc rnviild- 

tv rt» DM Pirfc»iU mwit no» i»ku1c4i j 

L Tfc MT«Nmir, « i MATTHIOLO. 

AS') 1 H ^>t plnrihvi AajrttfL fcoM 

, Vm irati c£ rticMfuc pltui, c*»t 

«0!<VC wlM. Vl it**** *«"*»• pl*H«*« 

M&ittr, Ucdtma jJiqioi konn *Ji(* 

•* r » ft I. J.4»f. V. Cf f. KjJu ii*^u* l«a- 

h tf*»H cniMniWit difti(rfb>f. *. diJiACMwr,. 
ff Lit )- ctTii, Mi i*»Tit «T^ltnj4;ir^ttHid> in 
«*!, f« ^ rrrv »Al J Ik*k , rt * ,f • i* ib jflKffOfl 
ni« rt ^t f ♦ MHi» plfliHuHi * K* *■ *t j* fe* tot tataii ib> it;, <• » %252*S? , fe W ^ WrtoWi ,Mu«rd< tfeiroitn 

in*fi t Lif»r Sonli ^ iT^.lAr, fotmtMf (o».? t »f # 

C - : : n:'ii> ntt v.M cm 1 , j:,: :r ■ ; ' S:' " V; i r.f. 

wn tin uiMTf "ffeT m ti^vVkEtf< t vn>mr^nmnic ci« 

Spftftvt t« pifn^f fry But*ri$*«n linft, «i»hit« W* 
m4« Jkf W0*fDt d , t^| ttttffeii wa* rnn fir f<im ?K. 

enp«a«wMiKf r Mttf tovuNFPOKrj^Kttofti 

miut nan ivuri^O «umact f HO Ma NUrTHtOLO. TA- 
LtHNAFMONTANO »■> drlffl til (i^i ^fwNTfl 5»iiT ltd 

fir ><r*i trfrua t*w » Mtfti wff aoi b.a is«^ ra*v mtK 
atStmtijn Jft<<fi>t( , un> ti*k #i^ Fi^» 11. 1 ^f ^ 7. 
inBt. dMfalt#n^ -?. lxtt»Jf ^'Jri*[*«/«t Nrrv 

^rjifva llCLnr j^)tic«ii (nvcrju-ff!. 't:t;i; Ft^ 1. s t t^t(^ 

mr mi n&4t rfWJca h< faMJi nAgifMttctc ftteMnNdf ui fltawrt, WttrrtVirartLakcvtccd. /ftj> Hwnimitiihii, fljf, Tcpe flotudtu, PcHicvu, olU.Cur** «J 
«vr nrcntn tniculi <lc(Kiuuntur ca f 
<> ptffiani obCcn + 4cnur. Flora iAik 

i tta« ttlctt ic itor* k»cit t coiltmooc icm- 
1 1 

VOttMBOYI^VSin iJbm deviate Phifcfo* 
Ti^jrflyouBi, t^iiim htma pknnc (kihlli* 
™I* contn tikniioii. I^iuikm outMjue •finUrt feemm Brwrf.f/. 1 4. if, Hytlropipcr n«KU«* Carf, / S \ / Tff" s 1. Skft T^«*'"w**'l"'^n^"*^»» i 'W< 
ffinraSl(crre[*^^e|lc®fl|hpfflKr^*' *5* -**« 

1, ^r hruhrotf«i>?i£ infanfiB ( l»«#wiit*(l 
?tuii«i off en^ninfiitiil * 'ptalcfrpbtt tutoci M* at* it 0.4- W». Hv'h»p.p»f /**.W,i 11 f . Pctlietri* ft»tjl. »i«-*. /. r**. mo. P«ii»n» «W 
»»P,rt.c»r. U fco 1 fti.Hyd ( op.(>crCB.l»«.iot.rMr..«>?. Ibff*. */.*'• *'''■*"■ fT 
i;*X« 1 1*.. Bo-. R. Rj«. u^Pcrfie^ ktb Ie« llvJrapverT- R "': *• t'' /*" *£.? 
/•«. fai. M. ,. ,$,. j- ,«.. kubJ. /to (. ,«!. MM. Mr. *». w«wy , 1 HE?JB* ,,- 

^•"^ OxWff.tJrf.w. i6|. VflriiBviiflenbui fax«»J« AaidfJU i*».'^ to '- "■ Jg o 
♦ 1 1* 
Cwitt* It- tO* tVxhnl tf%- Dj&£* 111- IVrtaKa etule crcfto foliit ttribtH* f r cittri urc i. nA icm tyicii longn Itri^rtiw ibu* vt^-nit wa abatis «4& Igt, Poly^oftum fotti brtcevii;u 
dn* Icmitly^tni* iMa, aj*. AfeJ* »o. i »? - •^.kS I, I. !<■! i+ IH*ii*rcilMfti* m*Jo lom, AiqiM Ui, Jtlduitqwe 
Ftf. /, n jf, Mtfui pluuc tobttui « ><f T* f<7«*i*P r*Ni, SS5*^ 3-n, tuJiWM&Nturfrr, mw 

Hilt flftstfr till MilKM* Kf rcrfc^ru.p^ 

i> e<c eta*, sat* aw ^|ii,tm I(ui t r7!: l ll 


"V\~***m 1 1 1, f jf. Conn- ipiii . Coronopn* wpetw Kiielbi. Crrw, jUiKbtnfrf ttrataifct. J^tUUfcA. ****.. 
iciCrellc*, Jkdg.Gruypcndc Hcrtthoorcr^t-n^pctttk hri>cnvoot. 

POTti wftftiffl fln^rcft rt^ ft JJ (SOW SRffCi 6« iBIiuittn *n& »ftj, " * * 
Vi to jiriftcn $W tan £c«mrf. 

TOffl.ll KHW* jjfdtKU VCUPftlf W* C*tIl£cfltU£«4 TAB, 
+ ncti 

I. Inferior! rmiiH pltntac lob* (r*> ncumbum. 
m*jrtiwdtne Mtjuc cotofc itfmta Saltuftoo tortaili, 
Horci »ti>i June 

j- Creicil J<i vinrum iiur^iitti • muimwn aclUi.% 
putcitt Ifriect, 

j. In *H<itkneili A»;liie parte oJ acctari* ad* 
Ikbcitjr, tutn cofti. turn rcccm, obiaGznctn mctl- 
culo UlKilfKittc utihutccn; qmpropter nonnulli ht*r- 
mkai pr^pc J*0(Kbnuai ilUm coJunt, eft cium cxi* 
atium mil ,-l-: l i, m . 

*4^* *•». m* "'»«6*»i i6?» 

vi *JttfUrti vulfti toA* if /»4J&+ Cofono^ai kadlii f Siltuntuni vrmicpluni /. fl. // ^t^ (^■m-^ 
t*l repeat KuclIiiJMr£ *o»* CarftraC*/*^. |?o, 0>rmi«fvi«lfcnJinrcpciw oW. 119. AnOrrtb .iui 
Ambr^li«cimpelfcn*repenf Cfi.fM, ijtf. fieudambrkilii Ciin, f.p.\j4, Ntltumu ttkin iihmo( 
|Kv*uvejTiK*n.i^Mt. r^y.f.ii*. N»ilanmm verruwrtwri ctptiih btvih-i *lpci a fcti hirui R Ot, f^ ^ 
I- 19*/- % Xillurtiiiin lapinum ctplulu rcmicolb K4i. ^ 104. Ntituftifvn fjJvdtrc cip£*i (r&aK 
114. B^frfr IK 8- ^tr^- I*** ZdVK-S 191. *C- llf. NalturttuKlci Mr^l. f. 34, Aiuttutw ^6* GpchktttW 

<.wr*. I& 14|. /Kk6«nf. ic> /;- 
i- prutMuruJ^ fjBf, h.04* ijuili^ift j*v- **)► hi- 

N«r«. Nanfftfliintt i«o <!ciU*, qaMt h*<c t«but» itOn, 

>*tiii « d*vc**» *tA«otw r^iiudi Mftyti l ( ■; H 

■bfi b>a»n itfiotur. K>ii.< n tabu Kmfl, hWofjffi . el 

re Jul It In 1* if m jluf c* ii" » dWilLit, At| umufi > ;t- 
ccrorn tafltri ! .*, lli*i ttftiMci in toin f >f tnor^tiiu 
KtrcOl ^ftafa-lcunw*- P*li* (b* Jfuifi j*ifinjfc*i*in in- 
, ouic JiiittkotTii pl<nin>^i< ahrnw *«Jint 9^nn«ii , 
■t icfcfulfihw* noMMnauim iKiniti Jjouc^ I Mn 1U1 '&* 
ftfVBMdr. In tbt k^ntm UliACum ipiji c-iAn l**t* ■!* 
CrfCrttMi »dftjni lorn, vtl futiwit **J pctlkdlo r*- 
mola lntoiftai«» ? U til*\< tftr#^i^Jo mlnoil <onlcfl«l* 

tcir*piTill >*i ' f«iJi* <m.)Ki:n pcirlrlt* Sf>tui toi in- 

*l, Cam ftiflilniibiit Ui, «*+,«* »niv<n 4 hftilt. fti^ni* 
r InnrWIui -^iiKfl, dtti4ii nwj d fruAm BMHrif* 
ik. i^tUplcrr-^m/v. 3. iiliiii-jm lifurLuortin* iwr^l- 
rt flN^^nrtJMW*!*^*^"" vt'fiit*Un p**iM uWvfr. 

K>6 /'fit in(<ncanq«K l*vriln J*Iw^;mc unit, Ob cj- 
f faUivm lo^u* tfonnHii, Tttni .rnqvc foil 
i** f Wirf^tttB mit bum, H* Hrbr*<ic|M -tta 
tMrf^txict g^riftMrnt ■ >ir|^<gc<wi ^fiafcim fry I 

KH vkk M« t f> aitf fcr CiH *****<»» (*"•*•} 
o>mi<n M»n ia hr &*it tti«t*4tf iA* •*] 
w«1( ^bt«» Nf«tArBtt >nb< r« Wir;tf M»W<" 
r(Kt^D>K uiNtt ioJ»* r 1 ■ .*€*»<■# 

SMdWnty itO*<i!;. ■ i ^ ' " ' U^ 

«i4lti0 # ft Ihwf Mtc^si^tbttki. MM? 

im-Nii Mi "AUft Hit MVt CTiltfl Alftt. cw« 

Mf<ti(a an AiH4fn ^Ha CMftk ftflft **"* J 
M$ hum tlaun f. rdciiitiM £do)i ip> crt ■ 

tN Ktl NlirKnNn. to* »fcult<* **HVtfl ( 
I. i^i-JtfrowMd, id »«**t Mi*»oi V^ I **■■■ 'h* i«K> 

rt J^*rt^. Joo<tWi ctjotiof nnU4t i;tk4vi«irn»jf fitni. EM- reft etl» litHN Wftf n*t w> M* Nlfr W»|C |W Cattf-fl*. V« UNSAFVS «| «t)M r M# l-« * i *^ i ^ 

t->^;( HIkW. fun «ct«4m rcoca. Cu tMtr trwfcVci At>L0cc^n Mit 4J< jl( ftr 3:3tft»L TAB- iik l-tf.Comu» t Coemti tK>rtcnH« rim. Crm, CofTif Itaui,' Or/r. iifwi, ^l 1 ^*" 
(^ M^.ComuohM. A^ComioIo. Cjff. C<fcmkt 1 C*)#riuUhcf. ^CofrnKlje, -^ 

1, Hacc arbor ad m^oiwdiiKm ccrtfteum ixn-n- 1 . .^ifftr s iS*H"ii rtadHft p C<r v^J #^0 

ipft, ftAj protuoik funt ^viik. p HiKct Kitti. bKtte Uuitk » tic flatter fu* ButtWl^' 

kOnC h <*nup 

ft***** floret M-trti* cf *pril* , froftw 
PSaci toccflibn drmuro inuurrkum. 

„(H5crtrt(c* h*b«mur» *lflrinfcunt»tt 
rtfeinnt 


Stf&ffi2ftfXSfi»SS 


rauntu-tutn , cocrccm dr> 

f-oi^liir^i.-tui »**' «. rfft Gcno< Aft*, ft i < *<£• Mil* 1 i 7 . f M T«, * 4t- 5Sim.«*aw 


> uwt nm toon to «c*Mfii,£*ft. ^ rwflra ™ 

&«. llu. Jh> >„. ftwMl,^ ufr ftAtf im U'*fxmd* *6- 
^SpE&CommtoA Wft^-wsj^Orf^i^. r&k. IK it 9 . IW. Sou drf 11. At** 

itrL *»■>*' °*™ "*** "r;'" i™?" ' '^T* 1 * 1 * «<"^B«« wivolwcnim icMatibui Lm, ft cJjfl.it. MffAiM ,: ***■ ' ; T ' 1 I!t 1!t [7, '*• *"■ 

■ »rtl«n flu*) miJr.t pHC«* Albert, 
^it inftrbttioh}*a£it. j:uminitiL, nur* 

rtW MW4T( f* MB l*rC Aurtt o rwn*.'u . 

J< in :itf«tt 

: 0tt» 


. «8 «* i, " pi RS^M Ut+Mi**^ Ft*. I* »♦ fipilfctm. 
LlUi" 11 ^ 1 ■irjjw ittript.vUa C*ty*e, rat- 

, _-,, -1,1, .wn.. < ■■< .-m i | .1- i- 

.. f*Mu,Wtttf !***■«« p*teK*iii > v *4* 

««**»». "**• '««»«* r ^ lm *[ n »"*» M **fr !■ 

Mi^^t "- *■* • evirutf «ofini ^frjin ry f t p, 
tf lMAi r^^ 1 **, qiffcal inrrrfuBl ^kuk OacDitu, 
j^ u— u CtlcragdU t : t.(-*^< OnrlutD nn * 
havrt- *f* f|**«» *i* r- iLttnmuijcD ft *°* >(- /• 
HtrftoitAa^<t if*»M»t^?* i9iP, Outturn h«- 

hM* ■* !** lit* *f. if. lA.dnwn, Inrirt In Jiflktn 
Met*(4 't- is I*- fn£*J* ((!*♦ noilm 't *0* 
«•• bntM ; i»* Nuruinyiim rum u*jtai un* 

•*-» rttrvj' iff P-^uVv^cr. fi fcin; 
MtafHfta^dMpMinpMn^trt, ^c(< 
■JW** oAia nwiMJ«»n Mtdim t>tb* <it 

^ Pfrtiti. « tv»- wtrv •* C, ». iv I; t i:.i. 

*&+p*tj*^fk* (CI (. jure un rnv*u* b*: * i*n* : . r .s.' r .-.t «KO««jna. mtftr "Mm 

l«t tHr*Htf^Ultta atWhJront fab i, ( . Ifi i M c 

iti^Ji**"? - Nhm Wr ' N>,il ** *^*** »" 
»i»^ii<it4imn t t«ttMiinptt^t Iki* tun* £«* 

.i :<i-..u ?-\:.,m CIcllrEM pntNfMrj&« 

C4*» ■,-, «.f.M.rlt:«t^i». MVftMfrtmicirrttt 

^n *uh*ib Fii . t. *. t. NrttSi. «»i Nr «ww t*dt« 
n-ata ac wiw«f nr^t fin^m i «■ ^^m <>sir<* 
Fi^ i 4 . 3» i*t r*at feuta CtitU Wf<0*f^< b*14« 1^ ■■ 
flMillUtttrJ vutam vrN irtn.infr oftbft «Ng><HdknNn n* 

*ea «n1R r if, f , *. MT^teHrrc *Vct »*<i >nf<n Fi*. ?. vttNt 

f in rir. r. ait bta laij^tifciitonTi WJtt;n <f<t Ilf.f. 

f.fttC. c pftrnrwMt, Imh PSWtfli M 4 CtttlM 
Witt tNtTEM:;t,n ^Mri*rt*ltmrHTt * i-' f ^J.d.dC 

jMwiHO. Dt^^tkn,r>^t^rtl«^ffl?^mF»^^* r * to 
lUltCjUnn&i^lr^i . n.lfjtMiNvtHBXnKnMa* 
wif«l«<«rif l r( t &Kfrtttfrt«4rt«ftMUafl»#Cf 
t.io<:*i5wc jrt5tFir.il i^toVhtnKt^ in ntl^r, Rim 
|u (to^ Mr VJn«c i<rj£--:titi iKtNTi* fti tttH tbitL^r tatr 
9)0| lOfrt ngp if, it. i* t »;l*( t*brb£ at pt<* ^*H<* 
i';- t- it- (rfWfrt ift ^it <mit «^ l<t\iNn t$ i * A*n# 

i:c!£tf«tahriirtf0tc-'.ilr Mt n .. i J. ^.inr^iiaNt fnM 

PMSi«T<Ulrt Jt<mutM*r'(* Jn:if»V i^»tN»4t 
'. ■ ■'*.■ . mi \ .■.'■;■ m ftft bliaKBtfM* 
trtinte m<uiif<i r sthK wr dm r**f*" Ctn i f =■ *-<r 
^n(<tn|f^ii! h *:. ar?;tmr*n. CrMtifvtutt ftttttnfVH 
MtuiJCiiu >r»<t*ot fttt* (ttifctfrbr Mftct f wto)t nfruitfaif Stt^ttiota totthdti. 


Cr^f. o>n«. -*^. GuJcft Oiry* »Jt AkTtirti pedum ai>itinlir<m t U lo 
ffl ™» Cunt coltirn qtioul (uiki iwtcro lu* 

^«i ««)cf*«i qn^a ioteriomn: font toe* •hottk, fl«rvt JuGo tt Juoia 
t52r* BI P« t,<l,r «kf*cert ct exficewe, am 
.T^P^num. ^QnuttiflludiaiMiwmio* 

■ ... l l -'"t< mi, . r I... .f^n .I'm ,i^. 

l**r<Bi l ! , * IC * Ultn * MATVH1i)LVS io*a t 

^__ l-^M TT .. ,., :jli t . J|UM ll . || „^„ l] . 

,ta «iTi!lt ldt "i*^orr<frrc T imiricriHJs 
I ten** hum pUfitie oaibi mi. 
Mbuvigoc ct calcine 

ttf* trunfdjftinai^ivrc*<rn ^t*tt f mt&Mwfcauf &tt tiv 
trtiii &tf ^uiatii fu* btltwu, 

i. 5*rei*ftt in tSurtfn n^ bluett im 3w Ul ^ 

). 5*i5(2d>aTld<tfttiut, vrietMnmtflnrti triinnrt 
vn( rretfort, QBcan m*m 3B*W Mr« **t* ft«* 

twj. $ini«ritatttrt al5 tine *™k^u;^"* »f 
i«Si rt Nr Tdttti mD fiMla »WJ *ft» i ' i 


fcirfweuf . fid MltXERVS biacrc powu vireuttlh 4, S0M- GEN. Ilorroinum JUi. /. {41* ^'*A **• $y* »17- *iv. ■>•»■ p. ■&■ *m. Ut a j^.i 
via Lam* G* *o. >c- #(•> JOT* "*¥• 63b, L»Jt f t ». 176, U'AtW. 1 tg. 

c. KOMSFfiG GUUritum Dotf. Ijf, ft»4fr GiUftmhum flimimj. ft tff.fcioi, GaWk^,. 
ret fjt^i ,66. UfVMA tkJ. *va. Skltm <4»«p. 441* U& rtjt. |*t\ A*J«k 4** ». 76*. fc* J?* 
fb*m 17*. Af>pt O. Jv. *V*rfr /. 1*1 J Scum, Centrum ^jIIi « OihcinAr.un (iitiritum j 4 t 
Ibmwium Arr. AN*j.fi*.jj. &W* >**• HwmiiMin ih*io«c «. tyf -4at.O. T. i./.i. HgnDa^J* 
diclutii C tf ♦ fit 1 >£- **>* '* f )> MvtMdy */■. H<»rmiijum lAlivum vulvar* £ ScltrtA. /r. fjj*a .* 
T. i4.lt 1. horminum Hot* cotnik** rthcimiinn htatb. iW. 27- &«Jvn toituobta 
tocrciaM, ronlibu* cthce tons^hbu. /.«* a <Jjf 11. jcv>. 
ptffl otAmgo conlicii » tfortJibuvctl)ccJc^^oribuiLwt. n lj£ 
ubkilix uniJuUB? , &.*r*Ubu* CA rui-wmj CttlCAVt* birff. 30*. flfe-Ai i<y. M A ^ SaWST! Df^iiMnlnofsiHmfulnui, qajtRjni U IUibIjAv 
U t cokif deiiflO(i*n*m tUKlvrrltuftini Mnumb; «i- 
frAtewf, *f inpiMttdiRKife fuic v r*w (vihwim «™re; 


[up* *lu* <tata 1 Hotfo Gilwtiino W9 IfttffcA 

non irtffrini pliiiiAs* led tit 1 . ^ *->C &■ P*odr« 114. Imtlti&rt, tibt« *U> ffnwt-vi 
bikli* KOVRNVS w* Iplim USNAU miki, »9d«li 
Ijunyiui* MUi, vi tftftrw f^** f : * n, « men prt^fii*, 
Anu* W^ciiil iwdcnwjrt UNNA&V& n H- \pltf.tuii B 
dHt not »UUj : ftivi t fcfriilM fkMl^H, fflofl n<5ft fphiV 

<o amIm pufotom iroora* Qf** *>"■> •<* **»i **iftif»*- 
igfsfK «rtc«w» howl l/io* ef*. Dct.ripttvcfttfn, cj*»» 

C. HAVWlXVSltCjtJtii m*»Jf»* com h*c <o»v*ftU, « io> 

ftfn ih<J*> »ll*i> colore ib Kk dflttli i^i rhjtjr, DfVi^-. 

m fingiAiri milt *on «0, ■( hie fUAut ^isi^: icctn* 

t|*nt ««ui r«ifa*ei c*k* fere <onfrnfiutrt r u H«LfninuH 
«c S;l*ro» *d ^rtvije ^rm refrtri dtNr« frxutiH* Fj •!»• 
ape, «M4 1' fri.it fig *Jt hoe KfKfr diAi (uni, i*i 

tonffffi fl*r«mur. F*Hi mcJ* drU(ibc*li foMt n <ni« 
chtr*^f Ten ffee^um ff»?t<n(* It&rtoti iiutiv m^m Cm»- 
)Hj oHu^i fun' n #ll*i«wtB4» «artfaii 4 Ix) t |(tu <■ 

** illi t >H iou flJBU, 

i ltd l*m, umiiti if* 

po&m cAltout*t, r«tiu dcpttbtftduKbr frli«, b rtlMi«M 

1 fff »* lufHrin'ii , CfiiVut «nc Mbnlrtm no* 
n^CjUi fcuivi gtiKrii fpKJ<Lqi IkL« Jiil^ii* 


irrii f^ith^oujil W tin M^i^fc;, 

tmr [ufi Nb ^nifwtliM<n Oltor WitMn L 

U\t*&n ma »n (i ^ftt (* ki4«,iNMm tm^Z 

H^i HcK^tfcn: ttfui LISNAtVakkt u kLV* i 

ut Nmc^y g I HM * » r'tmitrhn wijWi j. 1 

hrtMdKKi >W»TT* Ml ir^tmMf H t r ^ w ftima 

h*Jf. 1 If KrMoNfl. «rt> ***u *™**ite>* 

Wfrt. ^CTTKOVtSi\TWrt«l4aU«u 

»». MmmMt.i *M<fli1hiMlvfl, Ml 
ikI> |tt tuirt ttffati* fMCl* MlrrMM- 

Mr Mil UNMAfAft rt H- Vpfrt. MWMti 

^OLraattTEOrct, «4^tfa. «J|minoi 

wcrtiftf hi.w»irl P M«i« NT4UWJit* Irt H4i*t 
[KtUU trj, frit Mfa5.# H*m, WW)f PAH-Xw 
»i>.oKi<^hJ*il r tiff i*U JCHK4mWHt«i^' 
►J Mt 3Sf;tcifllH, «cu)cC UVHlNWSLJn" 
iHtiTMi^ w KTHtHa •frar« hnt, 11 J ur j 

Oct SiUrc*, Alt fincw ti|MN» W^fc:t. MM 

n«t<fl, bt.riKirlM^iiiWStta. wUCumm 
w kMMlf alt flim ttl>«|l-v»»i Hw*i 
ni in &< a i*Tii<*t la s*li<* aatW^ftttt « 
n*K at*, Mf ♦frro T*b. m. wa hfhv *W*it*ci 
M, tiiin l:l3 ||a Ml n |«Bfej»faeiMM 
la 4t*r MMiKa »*r t** fttfrnfen, Mil >rt N 
i^rbedf ho:h£i nua hf itttct U fa ai k i tat Dj^ 

fkll »» Mfirtmn , tnlt)< M At leal CCMI !<**"♦ Mf 


■ T -; 

■mi 1. Crcftit to !:'-iii. fkret ptf ali<pot Aefbtii 

j. Vrumur nnnnuUi h»c pknaAd cxpuri^Arulo* fr- 
cob* hanwrw. quotl mig *t tirni vchcinrntia perfi- 
cit. v^' vWcniA icquc ac ^ipcrun i^tctur, fed mo 

« «0 niii lb t n -pytic* j*V i^n-tvr. Lac qucnl CAu)c« 

l^iklunt, vtrrucAicuTAi, li co.ktn i£uuumur t TAB* nl. JiM^thym, Cmpoua minor. Cerw* <2p^n*f taut Cr^c, A#»*>r- -*>t/- GirJcn Spxp* L*^r», 
O 4- wa^/rtnifto* tfd. Ctttputtt mioorv. Caff, t4>urgf, Ifrfy. Spncgifcrwytl, SfUt^t. 

i< Ctukt *t <pmoor pedum altitLidincm atlcuat, 1. ^ic <£ito<tf\ ttsiit^ncwp W W $*t * 

ColjACKc«U>vir.dj»> tkirtAlucciiiuiL ftc 'fiuuta nu^^au'itl aran* im&U *-(*«■ J* 

natitbLt, bw**AucUfTun&etaw*m*; **w 
im Scbrdso> uot ^ir nur to t<a Wawrt- *v-r»?'-*i l S 4. SOMGEN. TitTiymjhit Rj* + /. I6j. Afrt&. io«x 5>i ;m, To*T* r %<. j*m^ *«*.>- 
BvilA Afrtfr. J6 ( Wjff. )«-. J*x*- /■ Iff. Aor-W. At if. HKfl* s^t. g. Utbym A»*rf*-/^ "' tlfr 
Wp 19. *«*• J*J- 3f- iC^p. 171. fiw<|, bopborbAft iiw,'On. av. 117. *■> IJ+ **** ' 

*" 1.0* 


■-■;. 

1 s ■k 


■ 5s Cupula minor Bnft < t4 . (,*. fr.&if. CiupupmviJ- 
(.4- .M-ITf. «fc«r..;«4. UtJ. |« (7 . *«*. Wtl . etc or**** "^ "V CM{ t p l %n - 

' £J W.»V. #• » "ff 1 " *S * e - k " «■*«* ***«. & Sort.* ordm. £ 


lH** frccotm* li. 1 - >H" umh<iU'i>imcrtiliiritKll (^yplirlli, paitLiliUif tnpliylln. rchout 

" v«i. 9%. 04fr ||^ ^jAo»b(aincrmi» fall* opporttlii 

ONkrtWi VttiltCM let Bttdvw 11. n*. i, 1 jjSSJ"?^ ^ "fy^WtwitoKa^ 


n, ffpdki *t (Uu v**i»J< C5- ****** «*** r*u ^ 1 spt>i-» Sir—W f**MMn «4*, 

jVrt-va Fv 1** brtulfiao 
qtxrf « ipKf Mid Mfcr ■»* mhtyr til Mtttfiittn crfmcd. rt n>4reta.l 
•OM Wltm dcm-rh iff*** fc^. £* iiiiTwttn ^ittrf 
32 


:. 1 

:s 

■iff hi*; ipiim vtro ftfluraA 
1. ct a* *rfy* vctoU - _jjj pinirf ^ 


ia primti (Mf (rrounti rcmttoufii . 

Kill P* 4- <***■ *»*» ™?-' ' Iu,a " ** 
S^ J *• Afcik»Mur, bc«»M> 

J^^g^i^Star. UNNAEV5.M 
teHAUOVS H 1 "*"" « U'DVIGIVS *h^-uni 

VirixHtwf. rnrttt,9iniu(£fr< * AiUi^r, eft 

( f # j, * % ct i mm jiu* K f*i f' CI 
■ HUH (ulmuli it Uihubw. 12* txii 

■B«tnd«NfcVct 

■'■(:!, M D<«t/ciiHlfrtinK9itt>rt f Mrt«iiF4M«iMrtarfai 
6M(. Dcf rt«ft tWN*€ti»»f|(n^ Limp m&f«p* 

E>if Hrt«frt. JM *>* *«Kf »t«rt *H*iiIr a^ aLmMl 
LH^iOtf K&/ (*td nJn «=* SNi*(tf.r Fta. IL [fi4( «ad]Mt» 
Ok Waa»< 1*1 »*«urliitr Wrtflt ftrfcl u* H^ i- Bit ■, MC ff 

nar*^j^»t*jNa»ittO<tft,»ii L%-D«-|G«44«<Kwa # 

*Nr,»« LINN\F\Stint>HALUK|f «Nnrft*i*. tw SfW* 
m tr;?, .i:?:i'<r kMH Ol4M MUM VWPj f* 

tt<- <uk mttt i»M' N« * an> j 4. M^xamrvm ^^i* 

Mi P«*tll (bctll 10 KnpbM|Nr5U^^ UttffK<Nti, CKl' 
Mi»4mmt»lMC^)tiWtRM«taWFi^4-ll)C«l IV 

etOBWi* ^f*tilriJ6l|rrt*fl,rttH*^(fc#W«^ra 

fib«d IT*. 1 »t^ (KTSrt tmmrr''*r: l^ antflr *rtf« MM 
ibnUr. Xai Wi ^CiK«(tr«t bff «na*li^ i ; (.(.ffl*' 
ktcittNfMt»imXM. »w*fts Wsirf«kii4Nf*»«* 

4L0\ MNS^tjKixn rmr< TMI^ii. \oli£nmH^ S<l4p*M 
Men Xitautl M ^JKtat 1^ Nf ^1^ **J*» «jnW« 

..- i^ f flh^s^«ivOniJ .A«.WmfttJliimc>w>crfi4f* ^m laiVllwtvinf wift^f *iuiw gdWict*. s 

^^* *> 9 h*B«. CJ. Vicfgc <to Ptltcur . ^1^. Kl)ne Kirdcn. 

**^*f I ***Tkfi l t. tlort* Imci urn*. 

^ wrrtttai.il icttv, iinkm Wlmitor virtuti 

•• Cinlttji | a ii||onnm. Rntic«« huiui plintac m**m : - . .^ fl . x MATIMIOLVS fatfli ^ h £ M l" 


(tea (Itn SOT a«9(« - » < NOM. SPEC Tmiurti cmlui futtootim gcoti* Jrjf 8j|, V*>»i ptftgrii L&H$f m +f* t » fl 
4f|. Cn. J£, 4JI- **V 17"* Wr*. Ml- ^^ P*^* viilguii /. a '//. a 7*. lUpfin^ hti^ *H 
ptrunci ^:«botatc-i*ui* Gtff.Jtorf. M7* Di*J«*n Lyhititn* aim** t*ji. 144s |l>j -4 j-m *. 
0*1 ?jt. Di^icaiOiuatfucJ^Ciilaminofe. v<l Virgj pjltan* minor C. fr pit j^ # rl^*^* **^ 
Ox.lif. tfg. f,^U J6./p f, Bxr&L i|j. *M. #7. Mtpp. it?* Hcr^ tf. frj*. i li+ U ■ *^ 
Vir^i pttioris Grr* 1 i6g. Jtjj, A ;> 2. w. 1 > 1. LJtpUcut pcrcnnii cjpiitiltt cnmvritwtl^ice falfcvj '■ '^i calculi* ttorj,nfubilo6oii» u w* tf. O-jf jj. jnj, jg*. tVitmL \$fr Uj&£. 44. Uyucuy M™'~*** 

BppcodKuirtrt t4«*. tf. W. if, ftwW. «/j;/. »^i m; Dieted* CltMtuhl fr Wl^lturicrt »*4» Hj^t***** 

ctUhirfru Uj»thi foDo Aore albg Kuf* A.i. Wf. j. 17". p. *J3- Subwu quic Uy4*cui iii-dl^'* *** mioore Kit*- 178, /hi*. Pi k*« !>ifpxi JdiftOtio nwit jtctfltvuhrt mu!. 

ttff ktttplctMJ fall, ^UM tuiL ff» It J. M.6,J.|.ft.O. 

13. it IV CjUltiptiio. prliiurihh r(41i a-ltar^ciii, ItlM- 
que tent, vi tits Miv.iqi r^rcittnirt, fy**all* tawni 

Ku fiifcraJ fail, fali* V€« ■Mllitm iciiur** c*. 
* im-Jo tplnoft-n u?sfii«if- Hl<*tiph. quM opfhtfti* of- 
dint tiuUm rjmwiK *>f,\inr t auitpl* fiini t cr in if-* pjrif* 
diujU, quinmmtdii Mftectrriiiu tiiiiiiu. «vjcj ( iin«<«* 
1*U. tfrK^JC ftrritj. nrinvftt 1«n« pfiteritit m j^«t*J»;<i 
ccilta:it*« Ai£m*»finc uitfnn *b ilU dJAvum* ff nnW 
liNn Mm iJlM »ti^u2fti» luie^e ti |n« c» nvbMinqau «w* 
iilifrc ^ujti J(^r*h*himmf. Svnttit rjnutoran apiaUit 
■t&lcc tJplfuiuii ncmiiphMrkani. mj*J ci ftfMfJt *cauti* 
tn f In ort^rsc Itfit.in nurcinc Itrrjtii <t -lufkjjaiiioj'i 
ayut (t*>Ui\ t <«mf-xifnr« liffi lpfrv<] inlV'rti &jfin iipl- 
<u!i c<4Aifuifli *y j. vcl fup* (mi iftn M.tO*i « *Jh**; 
<oavo!icvt *^ 1- <f ifHfi** ^. la inifr ft Jtfjnntini o**» 
»-* iM^niHM fipcci ^r r Fluii*>4l inter (MM M rr - ""■ 

*V (- « <»Ui* ff>pftn i«4JrH *'f 6. in futuriti* ll*. T* 
wAi a a/ pHBiUtt wlbonr. Olii mi>fuf MftAnMnlvli 
Ufenc wkw »&i*rea« d^nMiH, o» fcrtaa *» f f r t- 9- 

■j « Fi| f. fiawm qiutuor inftfrflmii (Uiut kfhKffhU 
•itndk. M^W «1 AfdH ffJM #>fart f*;, f. 9, r.qul npt:< 
tr*fff*t itf mituruf - JVWiul Tt^rur. qui idtm <jWluttia 
»r Ti.MiL. ■ r ^ r 10, o ir.rrj i/iMii, MM uHOMNl 

ft*bi Lfuifliodi ffTHn ^i>if*i^il*tf in nu#nitid»*« m. 
•vali H ii. II. jatorcfo »if. 1*. «AnfoKtiuf t fcJ a[S „* 
Inwrfot u( f (Oftfrn inwn *i pM.ilMff m, ^ (tip«rioc<ai rt 

ifliTpHfllt CUM C4fOAA VTflKit I'iJj 4i«t. 

•otewf McMrt r-R- 194 W **< I'ifS^ bn e4wn 

t . ".■- , , :;.■;,-■:■ ,l-i . :, Mr, i^ralfttccfltcfj 
IM flit Itt :*c;«tf*n Crrm N( £-4«tt((f dtMUL 


52 not $**<■ t<*iKi «t, »«f |M» taatiM, w.. 
«i* tur «f »iV *i$ wtrrfa>^Ocn^ n» t^ m .^ 

SklU H^tt on rcnHHtcf XffWt ( MlfcJ 04 itaktai 

<a( kNj Ik* Kiurftra ifttJ t^tii x«T.mt at lb ^ 1 
**■ Btamim i« •*( Oh iLigf in u^miwit hb 

did JJt^ttiiVM «tt inn f *fr - WioM^, Miv 

NftINn t«iu*. ^4 Ki^t ,jn»*ifl Htnc ^4j«in | 
N*. tit 3 irtfj* 4Ut, BftilfrtTpi ai^u^nm ^jpjt li_ 

Wj*trrf(t-i>C Unt<Tt>€iti Ml QoMi OMmMf Antl 

Ka i»Uii<ti ;\inN <. r*^. ? r ». itt itotaitKw* L 

t«t Nam I* ■ f, H*^l iun licr ^tJ^T'&ci* pjkp 
litNt M ^[::iJi:<t>-,. v .. < h !>THticCMkt 

e*Kfi*ft**r* &(3r^lf mttiHftWiaBfi 
C4i i. K» HMrrfxnnft ffwlnii j> w tfeni ipiM TAB «u Ur.Fktti. Cfrw. 3«4fn F Cf^i» 4*gf . The I* ig rrcc. ft^, l^oi , I d^ucro* AA TKbl P ; 1. Rftro in Aryla irbor Be rn^nt <t cnita, folU 
grammtt cUjc* font vindi. trudui vcrortiKuri, fti&i 
Yiritkticfltft; ■ tlufrt ooa ct*ni|>j<nintur r»mprc^<cr 
Domwlti ui frurta cyUnn tWhcfccrt *uiunii;jt. 

1 N.niji bik titan pitH» eft Turoj, H/piM 
ct l.-Jinr -4, tm*i-it frf( ^Tfc et nuiumoo. K<u» 
Dirintuf* (tumtbufccTiD tmmttruitcur kxiunt ex tiocri' 

but »Wt-lWum umiinulixuffl pirjto, poltrl W(Q 

cum tur4 iti iofc cxfictintur* 5, F«tt* habewur rcfr^crtntt* tt humcAttntif iu. 
turac, m tulli coourntunl . ^Iirhuiktic Ipmntli ei 
(irimibin morbtt |K(torrt! ncc non 141 t-ikuto «s &■ 
bub. In vinolit r( m<>rt>ltn, oui>» cxpcHunt, Kx* 
temcibftJucndi ct mitunnJi vim hjocnt. atxlxan- 
tur m 4btcclTiU» t tumonbut ct Mltlcabilibot bu- I, Cr «J*fif fttfftt m £■#*»* pi («■ 5" 
run ojtfffr ?wfci tic ^Miecr flaSirt*^**" 

Ct banal ^Mumotr iKtcbc ni<h 9*hW»«W>*J 

fed glint Mi'«IW Nit t>'wt*f i?ru*i Krt*Vi» 
ft, ^« natuttmy Tdt«Un& iflC<c^^tf(T,CTJ 

itirti un^ ^erruqett hf 3"' rt™*<f |ii &»•«' ^J 

Jmbhiia wo ivrtft. ?>ic ,\fi^f» ^^> *JJ* 

itnm ititin Kf hi bmkfrtNtfilft K&)fflt ft W" *r^.^ 

Atffftamtfn Snfrtii Nrfci ^auiRf Se 1 ™ 1 ^^ 
*«, un& lyfiia* frlH^c (**$!d«i4 w W ^^ 
irttfnff. ^j 

j. ^« Sfigcn rwt«i w f pbM ■ "* "™d 
^bdircn, tm& gutfitf ten J>wftm, ^^^5^ 
flUf srdstbcitfii C<r **roitf w« ^»* J 1 " C ™ - £E 

*;uMrf4tcti* 5!on cuftn «frM**< ^tftjf 3 J?*j 
fin^ pri bc» ^Sc*a)»4rrt/ ©*8*^** H ^flikn^^oilciu * SO\LGES t FicutU. tt l 4 }t, «fek 16c. Torn. M>. M 


ptl $£& ,** 


■ V X I Mi 

*■. ■ 

::. : 

.-■C'J 

l 

:: ■ 

■ 

W m fifc 


i*?a I** ii C'i^*- '*"• I,s ' **'*■ "*• **■". fpif. igi, ft*. tig) 

^p»«tfp(rii*n«*d*n "***■»■ * 


-r;,:w: ;■■;■■■ *■:■■-: r±e »&££««=««& Motci *itor W rNn Ccrft am W^ ttJtiSrfff 
g< time; wi Mfm, w*.*< jf<f m*r t j leKn, to ««; ^ Q i«-4M, rtdMKuIo brcuitluiw |qni> 

> ^ j^, l^tfiui Aertl ci#nljn(, i|uw idfk no- 
^1*0* mfm* 4ef»k, toA» *<ro c*t alii, *t In 
Kitf/tV* i^*nliCnw tftfcrukruni. kurci^t « /-i Shi ttmrj ho; t4fput frtdm nan 

r .Jhi til . quo 

«t fit l*A» fu*Ml<*ti*r ei aotlu bj&om 

wuvri iHArt *& t,jiMtwi tmti ifccc^fi * - not UNS'AEVS 4i£ at «Mfl ( / .u_\ ». *_.i i hi r.* t ^■^tJBwntalii ■AcbJuic 


M tlCl^TDt I. fc «ttthf , M» Me mi UNNAVO KtOirJ 
Pff %W9«flti!»C Hi>Kr frttan litt l.iSNAF.YSmfrf «nt» 

fatten gfffit^riTf $m «?f mr«tt, tai ^a ^jpaffi, Ittr^^.Morui nip*, Mom* irtor* Orw. Wauibf c rt^uui. 0r«. » ii**V**f. 
aTn^MjrttudMonL /i;l.\l^. Oi0. NUuiicr. Pri£. Mocrb<fn?o. A& T^c Mulberry i Owt »J akw riw ftnu^jtudincm fulr* foot 

'-'■■■ . Niifc* JjTki, 6;-.^^: , ilum ium 

n«ter ; ^ *^ 

■*ia tiTO* caW^icicndi cr licctTMli v»rto» id* 

Hldrnmt Jtnmtcuri frudin adltrinQum <t 
** ^ ■* *»r*fe convtrtiuot dcthix>o<>iim ge* 

* y* » temperant ctlorcm Icbrium *T' pn&fiinrrl|rttn^ Die ^lumrn gcLMi^t* fcrt t« <^ 

rni, IWtltlJK Kif li'<Tfri:, [„!:■.-. .,.:_rt..rt' r 

?. ^>if Xi"t< hr SBuncI fti nvarmfli un& Iwf' 
urn, ta ^toirtpriind C« trt« cofr<DhliM<n, tint) 
ivtor oi( ^ibfu*t tdrfen. 3Nr «ftr(til>!i ,5ricM* 

Swrtertcn uo& imfnrni nub $ut in jflrtlnin& aa Den 
ltm»> m*6Sn!itftiturvnN#^im&i#aneCrt^aU 
L 3>k m|m .iruttte fmd fuWfnt, tawpff* M 
.^,^c in bit: wh tjiffcnn t unD maAcn STri^rtL UL& 1419. jVffft. 141. rwr*. c|9. AfJp- Cfcjr, |o^ Fftrt* A*lb. 114. ©arri. //. *¥*it« l Cff t iM^ 1 llquili. £r'jM- i) j. iWnr.^igo, i#'jA*J, 171. /v* 5>tf. j6. 
Jw^SfK MorOTihrir. i 9v . j>^, 104J, CvUmm. £0^. M*<ia r>i. |i«, '^ 316- M^rrk 

■ (;; C,_ .fcfM-y. V.::-.,-. Leu l*'.*£ «^l M^n.w^rJt ™ i. Dn.\. zi i. J. /. /.J,tiS, >];:. 

^vbortfutrnni^roCrAt /rorMiS.M^nnccU< oriionirum /.c*. x*//, i^fi.Moim thxtn n*t*ro 

.V-. J '-'; '^- .V.^..:.^-. r: ,. .r„,j- ij>. ^-/;- ^:. Mitm ^JC« D%tJ frjw. ii<. V'.:;^ -.^ 
S* 

*j*i 

&* ±«vB(R A Un.MOAf k 44i Miff. i»l. **W. *1^4ii- K^ 111, #"***»* *7HM»*i5* ■ * . ■BB ■I" V r ur- .'j ■*cfJ«*«ibw, Mm* rtim llii He, 
Ji^»arr^'' ,< *«^*r«f* ItmAn wro foe- 

^£P •*il , "» dcititaat irtdflt El r*- 3«m l>j*ffr t«f wrtcWJc* ^c» * o4t ow *«m few 

Lxf^tHEtl JNJi, »IVI< 6*3) tM«fl *£if*l Avt«4 MM. 

£*« enrfrf i)i bennttot * m N*n W Jwan n* :\nant tr* 

tat JAM |4M uKfhrfn* ; he ttalr iM Nr if se»c e<r» 

tKCTir B.$t*ar«flu$tt?irt, >;««=' £<■■: " : ki*t^» 

mm* IMMrU ^timh t anui. will**;*"* tJi;*rr ru^ r«i# 
Afrt c^ ill ttB! iXft£Xi^>^nrrtrt «C4C(^ w««r* * :i 

r> *■ 
fen.int.ii JflMotf . it*, u J*«rfi ail ili^-utftJ* la w *i- 
iomt >>'— o, i:^*^ rw* tori Ml riMdi pw 
tvr. Strafed lufN *w« to Mitou-m «61sa«wn *» Ipi- 

(Mmufi F*£ j.t**Xli, nfrhlini /^ ft- <atyectn qukdrtpjr- 
i*u* t intrjt^A»to;iai«topkahKftirt u jito nn iftHMll 
lon^rt AllffJ fttrun fpCMt ffeJL ItkW* CJiM« tc| 
itiijvv! (ripSiii^n Botat ofrii, ti »Mi «itfr««MnM en 
fly to diplJ.J *f ".*t "/ J inflrurtum •Htfr* »tt-« to!)*!* 
folio!* oUnCr, i* >y* id til, en ir>.«»J».«iN f^rliftuM, JO- 
l^ntirr, <tmv(* Cittltoai » if foi.tlrnu Ufa UHi*m qiufi 
on J in ^u i que prltno jowttt mbiiwid*, 4tindc ret* m. 

rrkrac <otor« im^.™ Ffc 4. t. Eiinmoi* Iuqw h*^i* 

pbrtt mu Ce cnWtrtni ci m»l#rf a ^xn^^f *t*qt« bx< jo 
•i**wbiwnu. In qu4.Ni »vo'i *c.no Im ***■ ttttfecf** 
feraotowtfixdf* &«f( vhK—. K*mrtt*.iJo» H i.iai. 

I , 1 ■ .■ * -.rrjroY f. £ J.. <i ;... J ■! .LK,'.il Ui gj^ 

foluinuk 


4fdn>iMiKt9c taacaf- 

UitoU** lucrum r*rr fei.n. pi . * 

Hir.T.iliir .':m :■.*.", T< > . .\\, ■' 

»IM etu^4rf»d4Uai Jfittt; ££** 

*ic\ti WrtOfi Hr.* LI* ^41 rt«tiaj (ia«*n3* 

n*rrt WL'ifntrli, oh toft* Stn Ml jm? 
toita tannin *f in. •.!«■(«. L_ 
be into we llnyp mfetn &t* ftiM l£l 
wr 1 rxTKi KPftr flap ffiftMtec,. «n tinVk 

fCKfrW fNN K»fi. 4. tan.** *ta«fffrSSt 

All* <iIK «%I MfMUKTUrfrltt *tt< *3TKJ1 
l::.J-:iT. :,■ T<\:< tfj 1 | L f :.!i*:r: tlM "■ 

fm ftfijmttt tyntMtMim Jttnei Tit i«a V': » 


TAB. 1 17- £**• Cuprtffui mat. Gem. GwwfittU Cm. Km(«*c, 4nL The mile Cuprdi rm, ifc rw. 
;i^ C^rctfo. t3aff-C>prt*. M^ Cyprcifc boom. ^ ^^ I, Fit prormtrbor.frd p*uciohb»idt tndruda n* 
mrt w {.iiprclki* temmi. rolit i<l ^muniv virorem 
■ccctlunTp liorvt tWci ctluteoti iiintt co<ti ctum tuib, 
kU rutuncKirei ac m femma. 

a. Sporrtc crcTcn in Crcti: fi*»ret C*b prinripio 

vlltM prvucfimru, com vero luwmno Ucinum mi* 

BBtftaot 

S- Com exuccuKiUn tx u!Rrtni*m\bm rrmctWt 

adiMjmcfjJwr* hjnnopt)1iitt 0arTin>e4ni » d^Hcntt* 
rUfn * ftunium mrtltum Muxnm vvcrccntt *t vrmw 
incocttinciiiiac mctlcmur. Piri ntiooc pratttucot 
hKinorr^^itm (jm^wmim cMkititwiKimkniium. 
Extemc ilk toiTKi*!i> ct t«n»Uj[n*:i^j> Ity^XKA ite- 
pvlur. m*t fe^td 9r|io Al^ Ni# ^nt^fn ; t« J\lct m 

1* 4t u' t utii<; imft 111 Cr«a: tw wkit^^ 
iu9«fanataL ^cnmifr* tymt, hc^ifriMta 
mi £*rfrrt rnff- 

^ ^«?-p|fwiT'ffeCTia(fr^ctn4Twfffc*» 
6 lUctt&c ^Kurrl ^f4>n«» fe WCfW to Vt# 
fit |u rtiilfiij tnaim<ii t< n ^WitfdiU rc4f frfe, ™ 
nw|;i^n ,\|ui Ur ^touiV3<H, EnMtfnu 
tlnn ut*i bjitcn tut. ji*4l«*« M**n »? at 
to ^totrn 5rt 3o*nfl«^« un^ to* ^iial 


-I 
4. SOM. C1ELH. Cuprtftn »*L f£ 1406. Af<tb f 1 Uo P Cj-prviTui 0«tK /A III. /*gl. Jl*r» ^ 
f, tfOM.5FI&C>-pr«ffiff^ 

prdTo% «im« «trt (c I|Mr^cnt , quie tmi PJitfii fb«r». <S?- BwrL XL *%\* «*Pf* Ji** frT t 
|lf k OiprdKiiftiiliufmuKicA 1 . 41* Cuprcflut ramot ciirjfi -ij>afVffli A>a». 1*7* CuprdS«**fa iM 
itlt katiii *<»«• l'rtk!«*^o* <U4^jat t nulln fiua mum 
liuim iItik^hiih kltdflnnu* KOMt fdt<.tvK. M«ncimt iu- 
qot iw>4*, rcirm ff ft oki« to Cuii fcrtptrt vcun imnpn 
*Jr>*j(Tr hu tin £*n«H l(K<K« t ncAKi^nun «<r« LiUntn 
itftufi plutct: ^lucnirTt iiiffm /*'ui;*c t« Jtqu« am* 
iKkft, *^t*(n*m pif*.i vjnavibut iuti^ntiM ftnt, diAfOc 

tiinnbifri Mrtt r.c* 14k* v<r* i^»««it t utim, okk iTovk- 

KiroXllO* «X>FitllAAVtO ttriuf* o+ftmfnf* 
|Mif»Mi f*< ito«M '*■■• dkiiuf , a «4tlr> U< cxki^o . 

^■j; 4 £ V r-n.irif MMll O'.'.'J Uff. Vil(^ Jliifriui - |tj< 

nwwn iw-it Hru*, don to Baflr#|<lJrUJ pn^ivit w (pii t 

J Mil unlit fKltm pf*>iuirt: q**r Cw t<* imi iwun pi in* 

ftti»4f|^*d<fi h^uc iti r<Ac m*<m LJNNAIASL c* nutria 
r<jVtn diHi»fti ft l»» •VKjm irtt<f virntoK *J*tfV, Id «n(tt 
n'trn^m »dtu* *fl * d*lm*ui» hi; pltnlun filf« furc*«f- 
brlLirl 1 In to* rnioi »drfr^u« P.ipe « oukbljai « fVsintni 
«nTt« |uKnluntuF« aim. lNmckbflflfi^Wa^l*fctoii-*« rrtnraftnN tit r^mr W Kimrtr* 

llCWity. MW TOVKNtfX)KT 1, 1 .':N;d '" if !■'■ I« 
nil iC«Mi. >4» MUM4CII. »kI*V ^* **;; 

hff JutiNwn N4 2%d»i7a IriilttH ■«''* ' l r — 

ni(» >m K* *?Jt« Nt W« tl . 

»irt, MftUftfttMt LiSNAnsi^ tf,? ; 

(tikrt «Rt«rt(*l> irrf^dt t«*»i "■:,:-5;!,:/:;V.> 
TAIt.t ** L rig. t^Jiypo^k^iTum.BiatigiM. (km. SarfdOftwirt. Cr^c. TV*>*u-rrrt. |^ M 4 ^; J St* 

li .:■ c.l>oui!c uu. v -. /^, f ;. Lcj.-unletivili. . ;^;. L.»: ^j, L'jr.:..^ C*.W^ 1.C411* ** 3§ ssss. i i Otf'Vjjtirt « cit»cc»» rile cminir „ to 
tlW IT- futfocw >nibu* <oiiuewt, rtcc non tectkrtt pactum, cxpcftt ktuiuli* 
HSR' « ^"^SUitAB, frcfrrtm tartan, 


^tfLt Um»l« »*■ ?' '• l '* urm »J™*n*iW CWJ £*#. ?)i fl«0. * 4I . TVa*. 19-. t jurat ik- 
^EX«I- Hocrf»ot^B^n^*TaA(7t, Kaila Um lutf ml*, llypoeMbrnfM^hnk 


L fifU ■■"■r:^; fA »./• •* Hipp«5*»»fl**ni Bmi'«i* /J. /ftf. ^j. |& /. 631. Ilwposlc^um^ircmii^lrfv- 

M«fr* p*i*t/*J. JII#rAJ. 104* H^^um fine Kdwuifurr^ic 14*. Ku* 

i-^^B*lio^^KJC««p. in. k^ iu^nn. (olio mcJ»o 1^*1 i rt n^nw «. 

uilprt f f./-J- R**» tog«Wol<i« facta fctalo ifltiifccnte T«rt t 79. fl*,i. rt *• fi -* tvli-s itf 4 >iiic iloiifcritjiib fcWo iiitw/. tftf. 466. » t fjy. ;oo. «*>■ 1:7. jft. 61 

_ Ml ^ 1 ^- fiai dsoMHI ti^ntKi, qui Ui^iund* 

J 1 * idktf (W 3 * f*"** *"* ndjni*™ *tl< Ajnyni. 

LipidjttM, aula *df<rfcA< moi* »JKE*:1~ 

Sib^u dirt Wl*wi tic liflavjt, i»<4 tvnnci 

^ ^^(iii»4iinff*i«'» ^*n*. Ilea feUii (mf«*ft- 

kin; ipf*rn pIi 

Hid^p diEl*. 1 ^! ti t^iit'tias [Midi <li»l*r[S-:|(Wi 6*^:jrii f>flMr> mat 

^^oa4 ttfctji ui>; Cup<ffl<. A«W Infamy nuw 

LflMftpH i dm rim fnArrlMtet,l«d pcrfr^Dt p*eim Hum. CUIfiS nur Mrttniica ?irttni, ihI-^c rlt ?^uTk 

tift4(f t*<r yfriTimt T<tNnftttcH t (• (id bed jUkiT irtt 

Mft**affe<cttftrfl TMKKt t#Jnj« <(t<vhft Un> 
f* *ff ** 'U9 >X Nn ftmflM MW NlMtA, ir«ttt 
nr tar, Mc^fcfr uttfrKMMi, n** t*« ^Urfx^ifi^ 
IBrtcf ■t<rtufcm. Dc( llttni m)4f «uf Nc u^lf iai> 

<t*fi«WtiItH^Nt tta*m»tt odfSittitl,(rn'ttm«ftcfr 

*«* (MM Kf C*<tW^W Htoih4<ft TUtttf t>Q <m 

t**f fcui ftffe Nfwhrl 7tHt(fi Swtffi f«t, SiBim mf 
fllu^n, &rt Uffc \ttt* t txw fcnltrti Urt*C* frilkn he 
VkfMcf f crranra #*lm . friti kciS nafti fitn at4 *e* '<* 

:::n W> f.ri, ^v> t.-'n, s.ir M r<-7 SiM tat 

^l4tf(T Cjcn. W*'rf sal 14 n*4 ctrtr irmmm n**i Uff* 

|D|lf*5 Mmn^ 1 ^t*{ OOLIiaV* i> H. i!ih. T t lu j^* 

Mr ttfcrm KrtftuPK, f**>mi al<rt Hiroa-m Wm« i«. 
Un* tNlax *i>$ k« hn JtXtn tn cWf tfrt>»t&nt Hb« + 14* p tat*** h* o<ft(f^ci 4frrr pfrt^rt ckr rCnr frrr«wi( *:* If mnna h<fr iH^uiurt. I« «tf lea* 
>. *">.(«. Cipficura. Piper imlieum, Siliquiftrum. ftm. ^nMdnifihr 1>ffff«. Cr«. *■;■-. -»•(/. 
teGiieiPcp^r. »,*;.Pimicnnieomuw. /Mf.l'cpcillndu. Ci». Puj-irc i) Id*. Brig. BrdilftcPfiwr. W« itrfnrt Bd <lu*um octlum i)i*i«IJoetn . 


let ftn& Cwntfcl grd^niiif &« «Iuwh it*it/ Cw 

X. *ft*H few ifrn in ^irr<n, it blwbct bi -Stefuflf 
ut» tt* Sf ii*rc mfff n rm <; f ptf m NT. 

t<r f ?ti*f arfc*f; un& M ctn ©«T.«t'^^"" I* 

^n &(# MN^ »t*l ^tf ®5*< m m ^wut:<- 
fir rcitf nur ^frruu*c an tea «™**n t« H*ilj*tiNti n»nnu!ll ikcodum ciui turn Pu- 

m J«o<U. « i» ^ir^iriimitc 1 A* 

***<ncun incite mixtmn, fub cm** iJV^* "on-m ilK&trtoruin a.1d«ur , ;K4c h lUe in 
liftmen fluj. 9**- ftk 1141. SHtquiftri triplex mimifaDk ,,, _ 

iK/jfy* llf. JftarcMH- C»./fif. 947- «** £)£ rftf . 0. /. ftTifcT h** "i 
ft<t tot. Chilli I. Iyer inikciiro (iliquufufn /in* ,*.*. ij^, tti'tijEL w *% 

cctimc L©>. Ic- J. |i*. C^Jicum Urfi>o^r^ «,|„ q ' ^jj 
im f ilit|tu LttHxc ct nxuHturc J, B. ft y*j^ **rH i^ , 
cum. qucwlSofamipeocivwletur, M Sofan© accttJere K4j, i- 616. LjplKuia (tocum 4<M)r^ 
b*eib. it, t*. Kr*m* 1 1« Oplkwm (iliqui* lo^a jmxijh i*ki4ibm >fJ£*. <^.^ 106. **pp. ^ j^^J ' c. KOM. SPEC SaKjuiftrucn 
airaG^ /forr i-t'b.CKfMlp. 
cum I'litariilrimimG B* 
SutaitMrt vrtiw > Capikum (Warn, Ijuc **•!>« iudicum tj*>c. 1 
uUutn Adiurii f. ctntoum Zingiber Aw 
oimvn4iutctiM(iu%L«fi.6|a. Captkt ( jLilitum (lure ifto « Iruclu lubro HttJt- t*t* *» Capikuia i^iouum "**. ■■*: ***j l*j-«.mil I". 1*. "7* nMfcf*L(>.lv««ijnj* itat, 

lmlk (pccki. Bd^oni libt*t ml«il l*iH pMO* 
<k ifi« awi j ffw>i, wih ■"«"♦ n**n* minOfl, MMe 
riltkfr, n*W C****o, **qw «J WW kI ifkurwl*, MAC 
^»t<uif, nun* <«Ao oriy.tacin Um tra«rw. Q™ 
HMW ituoiiwn *J vt^totiocum ftimje <«r*ta nUfcktcft- 
ttttblcmiirfrint, fcii rpfm mm minut it,t*tmt\mi m 
c» vD»<oi»ju* (enuft* cum #it<i frWIm diu;iU fci* 
4fctf*c*l*1«rc ( ct in ™ <Xj*r uJ«qw plinu <in>a»di 
Itiftn Apt*****, cim—wil cwfonfa wmft»*ri(um MOM 
.ifi *Hioi&fwt. Il*fi (ti*< H* tini, umen vni *A*t fa* 
-*«■ frcim, * qu duhii (Ma, ja *t»jcn r ™ vmkijk 
v^il t<f^iudL Noftn. M, d* quihin ifftidiu^vjf KtJ- 
k> 1 ji*i/m im Jin Idbent, Alien i<f*p*nrtiK* lib" poili- 
4fl t aMifif f*i«* im« dur*» I *-w* ho; ipt^n outj 
cO,<ur LISN\»S 'S jtii»;uc dur\ £tiiMi*\ fpjCKt * * iHM*< 

K^ll£u0iqLA CjMll rV»fo Mil, lfllCTC<lknCf pCU4**i» *J- 

■uAfennr oion » iwcArnnu , a morvm alti k ft mtmttt *U\ 
4f fcducwiJirt flw<mWtf*riu<n (ui(a«*t #w I*, f^roJtttttur^ 
H«f .mIj* <i <jTrc< BHwpbvUo qwnqu&dt * * tt. tt ^ < 
n £«nMU BvHwpculj n««U t <ulvi l*nA*i\ in qwa^c btrt 
Muc Ktftt wtfit J— JiBrf. IUc* If f* <um f c!|-»ht fwu- 

*t jbhftKWdiJtJudii**;.!, a(>.jf *f**rr«i, ^*|. r.Tcr* 
* btcn ^aitffklMf^ Ft kfln iMnan tuutUt luba tnunr 

4t f*f », a iliihAi «h«4I« * ■( l* fkjn^it. AfflVric c^fci n * 
rj» itimktn hjh<vi ft^Ki, tt cinaktdi knrc iuAi tf. A* 
^K<f, ilitimn Kiiip4ft <rvcijcjcn **m A,n /y 4- « 

liat^ii *utJkr» lltar. Cor*tti fcp*f*u *i ut^-.c k| kJ- 
Jhk frxffMV * 9* vil wqimfiK retire* Fw* la. jnumd> 
MftlMtrv ouriuii f^ruwdum * 41 #1 1*« fcn(*I»,fm % 

r] -> - hh ' f r r , c mi ri;l'iTii M|M ; , -t.i m- J l';'. '^..iihId 

Irsiv |«tftU>| n ^* h»xjm f^j*i H;<jb « catontm * (, 
1 , tit nlW> Ktec out *fl, ei , vt cj h t * 44. if. UiAcAj 
■/T'/vTif, in diio bucqulu fttwbwiMi fr|<o iJt^n> X ^ 
JiujJjtuf n lt>n; ipUm * L <ru JmvGmoi nan l<tnpdr U^bH* 
wm <i* t ft CJ>:lwdli»»» k*4K f* t} + , ti *J utiirx 4*;< 
■m 4Vlr«fj[A luit, InicUfjtnk^i. MimWu cid 
int'JiKntr, ttinui *r ■£- fdyri«i fciuh) *fj<o HK<t** A 

cvnftf<£i Um <« itplbnniirti i^ijuun tcnti ft^urvn rcft- 

fUltt '^»^» 9*1 3nm !5-if fintiti&iin^lbrr4* tt( t tlt * 

m b«U*n>:n *Nr mutt ftmtaVKU ot^ct t*# J 

*i 1 vuii fltua voafrcv J«%xa^gi WAt OKKtaTiM 
•M«m. IkMrrtancn.matt^i 

l«c|* Srta*c^(ti *(ftfrt iKx^Kl". 03 w <^ 

jaD4ty<*'i"L^4Tt«<tonrftrtiKitf 
I c 1:1 it ua» cNa fcrjrtNn teun bcnlnta ( 
.»; frHta*»t<McK,*ru*riafu« 

»K<f< Xrttn nut t#c MM^a«ta »U^ 

.-riLti.fi ?'<^ •* (*«tolNftfi«9*i?«n»ip£ 
ten. e«M« (^(toc^k^iitol 
wtm«(ii. n« aiir i<N*wnnri^; n Marmot 

L)NNAEVSlU>^CKft|0t9fco>akTf«f«Bttrl««|l 

«e**ol XiMtfi|netn|dN>fQi»4Nie»iil 
»uncr ( mf^c IU4UN m>, wi imihpwiW 

wfn«l4tii«n(tnnaicli«»aMftirtML Damt | 
*«i CM+iroirt«tafu^JnWW*t£d*nf 

II. nd?.^(t^da4dUfcit<T4biNiltrnte(])>StV*W« 

^■Ab u jiaf Utile wb |pt w ttel^oi Kri^na a h 

»-, «4ti| tflria na Hi £li£ii&* fie. i +1 v0 i»b:*** 

aWMKrttottMrnTftn^t^wctM&ir^ui t . .»*» 


tog- UncsOf^c 4»t rte i. <rMrt. Dk ^™ lfc "*J 
n» jo>sr dw *)i|itr liii** rn** mt t< Kf*i*ffi>f M 
»oft to *i id 4«rtt 3r*t frrt^wti irldtdtMwM 
4-m» rkrwa, tniA< «to*W ut » ff Mrirfc M * * 

iHT^i^ *Ntf»Ntt Ml n fr 10. t &»px wi^ga P^i|liiqn> H hM 


*«fet> 


Mi , wrt *tr tar4 0* ?»(»<«** ^ - *- *JrJT «0Jfl«tn f tk!^< n 14, rtf|*nft»Kfl* ^» i»M>rt ^ 
it* fifuunn fiW 1 *tti " TAB. tyx f.tf.SMic 
Scm>x w*^* chtK beak C*t». fSMfcMliclj ^MfrltioN. Gr*, £*««. -f»^ Sroowii Sa ,^-' --■-I 1 <>cf<ira<( tluorum pntim ahitulkncm. fol4tb> 
fcjtc**rtf, lknr% Imci luiic . 

1. H^UiinuilUHnct viirum mir^iiUn, Jlorct 
veto \l*«* *t )umu. 

fcjKtMint, rniMai pnxnoumt, ctmucniunc m UbiJo 
ec rrinic rvf enrnmc. Ohhiuoi npu nullt inXq cum fi> 
lo hfln ft m K"b*ib*rt vxhibent. Tcucn cmhtuli 
Kcuria Ck^c uJiiUcciuur. «, Wan (rntxt rt arf W **to ** -^"^ 
an tcin WalffRfrdttff fo f^fiw* * un& ^ct<n fir m RUbm* &w lunsfnea**"^ 
c)fr LDitT tan ^Oai sf^V"* J >:* V:. **' 


mm 
la 

1 

ss 

aw* 


fjitt'tain-M.* £»*. *, Oft }*4- SimicIiui p*| unculi* inmcRCotn f.pw.lf, jy*. « 64? W> 
niplfliuAui pctaal ■ .. . 1 Horn ,**•*' 


^Tkgl^M, t.flofcuti r^jtfKifnTfmitr. *^- 
^m , fa pfapia*c + ff vrlini <mmoif i lin^ulxi 
jMirjti flfr4- t* T*« ***** ntftfnttiniinc flf Ai P 

5klW^ Fit*:*.-* l™» m*x*l«fflihn§ <ah-i 

l!J7^ jumpfn if*ft ji « <phjj4ira-fclu fHc- 

»E" ->*?** ■**■»**** It* cxhit-jivr*, Mwhk(. 
^^B** niA pffvn fc'UcRi dcnolu. Folij r*. 

Attn Mhikaiiu . in itnUtu v*rl* .nub: ali- 

&.kf«ii'*f£" « nmiEtth tTKtfartf ifouci, all* 

■tVudiuib, to it tKinix piniuruni 

1 rftaiMiAi iiftdrm fo*:i*ro t:rt tie ci *j - trftt* *4*- Sonchut rtulc rtnwiilhmu iliriuloiolut ,utnm« 

.. i -i!^]i-7'»*i ' L :..,m ■■;■■. I.- 1 i . , , im Wrteafta rtj i Amm^k] r — ■-■ 

«j*wita*i ^nt ^« rt ** imi>«tfr Fit 1. &ii ?S 

in?i* «(4flnrt,ft*«4 ». bni ft.oftMnfeliMijfito.K M 
^i B «n«tMt, Fifr|.af|S«illltaMES6^ 
fa h a* titMntft ta oil tut &r*^« «*IuTni**hA 
■oro^imi%it9t«4iE«r»r.«. t.T.t<T4riffm l F>£6.i. l m^ 

Mf-KOM F*fi «.<. tatttftflrcf ta iPtoaiittdr, t!. HtCft* 

labrtfcc eu-tafbtitrnffc *i» ttn etae***, *. mbfcp a 
Hmlui M* m ( .. m e w « , t> rt« **t N*ai «knt 

'■ ■ ■ ■ - rr r>£.*> rtf n*| WDWftti im> M RA h;;. 

ran Fig, 11. rrb »an i<M jiftun ciRm cnKa pio ait 

sta Kf>m Ftf. n. Mi ?Iumi^tf^ QrH^ iwj(i( F»^ 
Mi« i4-tm?Mitf«Knr;*l«*» Vi.-. m. Mhh frf-jti 5iW# 
wrt* <* *tfr bk IVuik^ putt: toi j ji ft isc n itiifaftr fitt 
^MuTtr «|ra W«tf tm#rt<a hi erat^d, lint 1 *^t fit* Xw 
■nil 

b f £5 

- ■ i ,9 jmp$ 11m uiuqulitt fojaun ipi"i 1 «in»ni *ew» TTiif^m iu fan Wanra. ^mitla p* Ixrcn mm^ ;^ f:^ M |rc < t .i:^i + :i, mic^r Dii.LU. C4hd.m!i4 *qu«K4 Crnn, *2pa*5nnuW- G/-«. K*AifciV*f •*!**{*, >f^. W^ta Calunmtlu 
4 *J> Scmk). JKl C-t-uncoio A^tutico, c^. M«if c A<|-iuiq..c. bdfr ttntcr Cakaxtidw 

tCre^td pc&ikitQj-ncm , folta coWis pro* 
Uiinfa Rnt t florei vcro puqwrci. 
1 hftRvtf b bcrt humctn t Iimiuc »bi *qu«c flig* 

••^ adifptati (cxui, vt pncopimm iclttmciur 
>*«« w-w*ik-(n; prouocat « mcn<« v( huhii . r. Gic n\i*fd nnm 3u6 N*t ti* ^Stitttt fm& 

QBaffcr AftUn&cti Mi- w* M*b« w jB»ffBnD3uto- 

tm vwiNi*m ^ff*!«t« ptcd^li*; fi* imD |tw flu 
Twrtr^rtiKb tRimtitHui j»fbaUcdp K iroW t« tnw 
MUM. Sdr.ijtinii tnD Hf Uurtuiigfritfii n*i* t« cV# 
bun, fie mrdnn^ Nf tf<Nim« * ti^Wffi u»eoiK# 

Mcn:htJf«./.flo* «ffr#«i. Syr. i|3* ft»j il^ ***wt- 
0USPC4 v»# --*<* '*-»■ -r- -*- 
Mcfttllft wtioliM fov. /fe». TJ* T 48^ A>»; I =' >«*• 

316. /off .6ft.tatf.ib Ht*^_j > ' folm ^"^ «««? ft*r«i» t*n*' "- *^- *^* «- JW 45'* *°> 

*^i itt Dabk 17$. eofiw. *t upf: 11* ni*ncm iBfiiiMftm feul* ^saa? - 3j ^ batten m S« <;«*; ^^^SJJS 
ii nrfli* 


I 

I mk: UfikiHi taim Hit fttfiftrt *A If b, turn *tfnifiimrt, 

fritlC ■*** J* " »<*'*' rKMUnl, ** l«m f*U**»« hMllM*l I Ifl- 

•nmn c#<"ll*c detiKMfc* urn *Iii* ilionia juRftrum <Jctl* 
MfMifMiilw pad p*rfcd*c*cn*a*i fcinc (otictyU IIALLtiiYS 
i ^ fcjlr* whnt j*w A4n <iiiv«t <um i*wi (impcr in ilii* 
p| tilt it bU.****U*^*n*m Konn men t turn a* f*mi quun 

y ^ : r t ;■ ; LI ir,V:lill Kotlflfc * Gib rfMfcM >\ -"^>- ***#• 

Bbcliv«UbrtJ(» <\tim «o<Wa nnuaiM n>k<ipc*» ilUtn «* taitfltmrlfiia, ft ill 111 4*rtu5liEw *p 

Urn «tf Muir e4»iitiltuct ^-ttdaLrLS^d 
cnqMar. li« Mt<f «<» juj ix'mti&tfJS*** ■» 

Mew, i# b4Mi »■» »f— ■■■ r rimiffL "H 
TAB. 131* Hr* I-jwron , $cikcm>. Cm*. CmM'titif. 
Jjif. Carilooccito. Gafl. Seneifon, Scne^on. f*,^, 

I. Ctutapedem im^nitutttnc lequaot, (oki dilu- 
te viftmiii tloee* titci tfcprclxmluntur* 

a, Crtfbtkfi eoUibot, p*rw;t»bu*ci nukr&ut, flo- 
ret per mtximun mm partem. 

|, NonnulE vrutitur lueeo bunu plmuc cumectc 
uiJii ;Ani*fc* Ale.) vi voaiicurio » qi*o dufcrc* (torn** 
chifcpiri* bikro cuncuiu, tftemm cuftri vermc*quc 
d-Htrui pode put ml Kxtcrnc ntagni vim cit in fcfO* 
phuJol'r* rumonbu** talluiurutJufuUrt pctiom ct li- KrujtJtruyd. 
iiif dn sure* 4trtdMMtt<l, Ok %cfnfl«mfti 
Itcii uad ^ic =U)or»Kr |u r«!<(n. ^MOsfiaMi rtif- ifi. itocr*. /, 117, A*^iji. AnAiMrik 116. ZfriiA, 4*- t("- «*■■ »- "**• *o> lij. i>*.fc 

(. SOvtSi^C Fj^cron Awfl, A14. Or- 217. F^igcmm minu* BoL 641. Scncck* t^i. (fl, 
fttA/: i»tf. CarX 0ty& ty. b Ctfll 117. MirrL 7^4. Cn«. £ptf. Wj* /-r*S-4*J* Sencc^xW^ninjf 
Pjrcfc.671. *Cj; / x>o. Syt. 178- A>^».<9< Se««i0 (hi* Kft^roft 6r/#, W*rt. 180. t /^/Wji^.i 
Sco«»mknor\*uliirrt CRp* 131, ff.Ov* i//, jo6- J.#7/, ft 17^ t. ftm.4f*. ^-afl* <S3- -*W 

1719.^107. KNM.Mitf. I •** HMrfcM 17* &pf* '?>. /--«tt6. 144. 1H«.H* ^ff*** t&* M*mLnt 

171* Btrfc ft. ftjnf. 147* &cflccn> vulipm C tn^enxt 7.9. /A 1041. Aftv**Gir. 137. Scntciomvrf 
rii f Mtr. **/ 'f V Sc*w<wlto*l*«c*i" /*■**. 4$. &nfCrf> vuJjtr™ rtocr kiico MriJ P A ij. 5c«o»ti 
luic^dn dcnticuUui, bcmiit acquil^ui pwci>t Jimh, nchi Imein Luu. W. dif. 4^< Scnnio ft 
(mural tfnpkxictwbU», floriUi* niulK Ipirlt* X^. ii}« ttiS*?}}* Uxx.tLS*t^t t C$Q*G*rtLih\\\.x* 
Hl\. D« if 7. B#rfw./1. tip/ 170. ■ if^i N* V c( |4^ctfft« '* - f. f. A. 9.ti ip.jdJ^imn. K»f^r *■- 
niu fuhBor, c*«lh if.Ait. <fvi « fotiit- tvniuju* jlifrnn 
onuivr, MM »f*J fiiltlii U-m t< yiwiiinr^n turltujAo. 
p»ninif iKiAiw el ftfliuu; K>f U:wl>f in tnt<ri^riU» At - 
no* iikKk fcoc. ivfammit vttn i«c«f«friLiu<L prMi^cjvf. 
co tllM pro diiKrfiucv IwAffva m^k itfnpK nutime vj. 
rijnt. *Kf*imi» nmorotn iy\< iUn luftdft ciHnftjm loralc* 
ani nnun Jpciivn *'■ I. pksjfie ruriimni Fir. I. i* c*- 
tfttm niuMfhfllum Uwmt <ylindrkDfn. t% ptBrt*tt faw 
rrit (Ajtittni, rwibfK tat* ifVnviWi iWua, Am*MiK 

lofctd»« tvt-*M*H f hint »«bif *rfcmJiL.* hanmtdi Mu\u* 

•fMtofdlAdm. <o>" hayyltt*v In ki; fy<*\t vVutfrj ^toiri. 
am) in nimiali mjyiiitvJnic i-*f. ;« «. <t utrtj a Twer* Hf 1. 

J. ( 1:1 li li l.ll* j*JrTv" *>f & i l^.'^m i DL'. 

Ami r<tvtn^U^e » fmrtimnftrn F|* T -f 1 fi«-^f*oaliur ti 

f^ n. - ii.. , 1. ■. w ^ -<p- L'n ■ i- . ■■ i nvKkj k*i ir $ . m 
Miliut itv^iitjJinc aorti F| io*£4n£J<f ttiucn. L feUr but >d ticf t Xc**a w»ffB* P -* 1 'i 
m tw. CtfK fl*t **cr «r W HV **• atftiri. Dkrifr 

BltM liMLuftf SltaiRtt *'<£. iL«*ir«NfW«*'** 

lihr MuifT, rfti»r4^ttiwt rrftfttict- »«>•*■■■ 

QUrirr fitm c^m onr< Mfv^m f«aaoNi < 
in tmlf)irtn( « t nWrtif« <ctNUttt **** ^ * 
ciH krton«wnN e»oi* (nt-*«- *■«' 

ikari*iKcKma«T ^mi: uki *****»?••■ 
fe>it!n6fLf n* Cn<w>xc^t htVtflCTW^ 

ncfi4«raiftlm1cnrio [..^Tf;«ia<ri*rtr,-2 

-wf «* Lw m,a a>«i» mft Id* nltiftAfct W* *^. 

nrt. ^Wwn^^frW*^^ )Wi Wait nacr M»j«©-W<Ktjrw:( FlC ht^n W t in fritfo tot PW K»(Tf«) ^"SSt** If :..-:; it: TAB. II?. /.i/. l^m'.]itiHami^i*.SohfTLKn ponnftntm. I .ycopcri icurn* G^ra. ^WWrWi ^^^T^GtiPt + >'f^' p. ^f. IjjvJ- apple. A*/* Pomo doro. C4iY. Putmuct I. Ciukf crefcuni id ihinnim pedum ihicutlirxm. 
J jIU iftute virent , H^ret Ime. fiiitf. 

i In lurtukntur, fta.ct Julu. (rudia ScixcmU i 
mi > * t rr l niriti . :■- in |W bcIMbteh dn»i uao 5' ^SEuiJ* 1 it*H 


s I AM 

da «tflP |5i • 


*L*A 7*. Ljeopofim Am. i ,0. ««. Qr. ^.6y- AtJiiti. Mitb*ty* Em jOSLSKC Mihwta _0^4rt- Mib •wfciojfcre fortiA). ^fct^Itm L r <*pctfico, E ftmm con J ft. m ~ _™ tak Ap. 140. r , 
eyi. 4* O. Aft ■./, 1, L>coptfiicofi 

1 1: . \c 

Lyc«|*riicon Ihiclu compirfo Itruio 
,♦ jo* Soluium ponucnxm Iruciu rutuutki JjrViwpcrfwni fwft* wwwlo rubro mum ftojr. //. , 
j*-Srt J>** ■>• L>soprrikam miuif Hon: imttado faff. ■ -no; J- fl*«tif jc duAam dclinc*f I to 

aotffi&i teg* fiKttlcnt* tfrjyr , 

■nftui cueptn, pit it IfttQUtii U)Ud Umt^f 
;-s • (»*«• U' ■V:-- - 1 trjiiiKi hit rttv miicifirmt Jtutr* 
Hfvtt lKlftlJi>f, FotK<um p*:co* 
ll^^I Mjnf fff lUUinw r'Hili^ qfel »^i In tily- 
pL»P br^&A f f *. ** J- >urf«iioi/i hot jpfo Cuff jpt- 

ito,» »oiiM( ottvpt *nh> tonifecinii i»r|Titii 

h^n mAwlt i «^u ftuloldrattim ffi cil* 
^«*hh atttai* OCftYi croiro p»( i. *■• 1aA« 

n»l«hjtflMiH» fciiiifluni, f«^utifurgk fljft** 
t^^h^L c*iyii) Uclnijt * * m^nin>d|jr win- 
^ChUi rukHj t rt l*ly<l ^Itfemr, iDHMf (vitna 

i*» fbfurlvn fnttbT iMtnn *cc;Jir, in f\if» 
^nii ntir k it lu kiik li^in lint i^firittm fut^t- 

*h*% iljJjt«^#< fainter I1»rimi l» huioi pU*CM 
^'ss i^MlmUf BMni Info: iJianindo corallui 

1 x<idhiffv&ti ttiutk a nsrar^ti ftjim > rMtdll 

|4«flU'fcka, Qlf^uJfn Jft«(l:f MIX l^rn, 

"Ite Hit Ihi rj(i:^< i»!ont *^tj*i vx* 

Kl4lM&, pmt Wt«. IBM V«fO« «*J U- S3 ?j3i 


..... 


A 


**«t, fed « RI^JlM JltpiA&l %«fUl. Ky? a ff*?* ft3iiUl ?*«' :tl « "■» m3hB!w* 

«Wp»^-/ etn*«ftffMl«t«, Maifrr ..ctt 
4<f outfit f urt k^- <■ m a«Anittt^ ^ Jd ^.^ tct it. 

*, en^ptbin *>, 1^ fitrj/r All M< €$rOf (if r uc> icvc 
<a--i (last Jtoffl ttfuwaibtft^ U* N* Wuki r<» x<:cf| 

rtt , w« ftit^in fr^t Kr diKli* etdtfwf n#. «, (. it ht 

£&<, *J[^C M^ -<* 0;( M C : ?«U ?^ KfUfl . . rf, 

Wnnhi0WaM«M4«at. ttc*!f:iiT XtMMMait 
n»M«et«ni«MrMtrf WWttiNtn^ |te «rnr 3«' 
l< Trf. -* h( ci id fflftrt wJiKit Ktqft arUftvt f atlbfni 

Cuva lift- 11* («^i(f<u ta. **v N« giQ U fri r pa* 
ia ff4njc ^*crtf sua wt««Wnc W«i Janwi Mr Ann. 

,* ;.-.::. .. :.f MDMHtt« Wk f\ ■ »- mfttj » *M 

r-'.lfK- t--:r^. k ,t:..:,: f ,.MK, :':vl;i:;d r.M 

rtHcWI^tirf j fanadt«a^H(Sr»MKtt(lciTMUr' . rT i^r;- <^;m«h fta MM >i'.^- itrtw mh 

»w »i*i * m*t jHf*rJ vass. f*nNtn, eweir mFi^ it*(nMH trata, lififdmrit^ *ftflftirfwut. Gric i»*£ycft ruy- 1. O U--IC& 11:1 WTtcn ^opjejet, ntf t:«M i» 

iSciniquoa, itflin eta Ou^ti Mwtig yuiwt jw# 

fftfKMi iTOtn m*f »u ^frf *W Nlbfp |kI; urf :,f 
UAt *8M HI ft* C»ffta i" i«ltf«*B- k*^? ^ ^J PJ*» ata wJbcm , folti fiint pro- 
llh *rnbortij ( ftorttjunio tt Julio. 

^"^** m nitmo nxnlium Huxij, c\S*»>ct>iIo 

fiSfi^SBBBS .u bv*ope, ni caki b 
IWSI?^ ^^ mdk ** *li|««*Aim fin- I.XOH 

» SOM, CES. Mran FA L % i<*> Meib. <0. M»m. f. 10- Mgn. far. 99* At** mn\ *. ^_ 
irrjw,is- Tliyfflbri fwr*. i*7* NUllkhuu M»fkJ. iff* tkwtk i ( . ^AiCLi t> ^IW* *J* *. 

* KOM SPEC TrasortanM I. Orf Mr. Cloo^^m qoibutdim , Maftiaiipi ^b^^^ * 

SJ(D^Mfiu«M*n l n , ™" i<hc " rcilo, * 111 CJ.ta. 114* Minim M. fltjt, 161. 1» M, f.| L 

ftt^^^ft^,40.*V^ 1 »4- MOTm ^ w, f llc<:k *?* w * l,l, ? ^/"^ NUl «nioHA^ Ihwphnlli Lpb ft// 4?*. Minim renim i*l*s*> MUN Liglftgl. M*rofli penrqnnmo rw* 
y 7f f i f Marum vulvar* A Or. M J?* J. AT. ft*./. I- Mamm Mill idicn retake -**«c*W* 
If 19 Minim c*iwwW» ntoboio iim|)l<Mjnuj;inWo Kf^w ti. 1h>mbnMirtftC4m*cn«Kfe4vW 
MathdttU UPfh* ' <<*■ M****i. 4f< M«ltKtiini tldcuU albi* /fr«ii, »*. Ummw^- 
<k»r>t>u& cafyciD* fcucci* pitolw £j«. //. Ctjf jo6» A l/jjfi ito. **}. Mf< ^Jdcmf, i ?1 . 
1 t*E Si him 


P<*# ririHifi h«< <f ftwkorj plii*) mute* fti^rltfi k;* 2« tfctfc* 

fe« vmkiUH A'»um AftiniiJ*» tonffKtm* Hi ipl» M* Sit 5 Idld. Ri 

nrrfollit* Olyi ► r. i- - "> *"i*ii''** «*. *<H g * lft I* 1 "' 
Oij( ir»ttiui;r 1 itcfom <WM»r, <pt rwut ft i* »< rim lad' 
pUriid orwftdfrtH«mi«pili* *^* H^W" «**""« or " 
ft ^ 11( : imih id itffioi <*»r>A<Kfn pJ«*J* jtrjtlxt, o» *■ 
cm? 1H1 pl*rtil* l»Mio iw* taunt (ipinn *»«#. q»» « 
utim c«wi*c** tOEKHAAVIVS itttqet fif%uUrc <imdC|^- 
M i tonftiiutrit Vinim ,i«t K1 m f* K*MM t ivmn »1* 
J;m fikUni ;hJ*K*m* »J {fcfinltftdilM genu* fit* lutfcfffi 
fcj mhIo (fatlfcl n«**n cihil*rt, ct. (uv tmitaFf.*. « 
fcmim ill j quirwuf ft«li ► f ■ <* (ujt» Thvm* <i»ft* (««* 
P l ir i T iU*m *domdc*n rcfcru J*ta(* * vwiao «u« cmJj- 

ll * fita>lin]T,rr ^/^Ki^M^M 

MM^ wnttoiani ffirtftfcfttm MMtiWU T*»** J- Wrt** *iw orcr*** wit* 
MW Bit bcfl *fi* c* N[ 
tawnhtt ric. 1. »* t< T . 

"^* "" ""TT^Iriiffiig 

kif«<n «rfNlftii |*«, 1»Wm| xataw^i t» ifc ■1 s 

1, Hie fnitcK nmis inilnnwr loofti* *:t|i* n^ltt 
l^lnift antut <v i'oba 6*ik cvtorii v*hiif* , 111 lutecium 

VtfgCltti 1. Grricu inijkiK.td fcpci. floftl Jun^o* bjecac 
Sctxcml>n inuurdninL 

|. &kc« biccirum xioofo* pnrgit humom, P>o 
uenJt iti arttintiJc, hyJroyc ci itlcro . tt«tuti>. *ci- 
b*c. limbic cttunci* twithcfiunbus* In othc»uf 1. !^i*fr v2 cai^* bet 3crtc f msct* w* k>*rt» 
let i£td<fctu (M: ^H* *ldti«fa* ■M^rll 

a, tfn^it-Kt m *&^t«j an Saw**** ff(ii9fl man ten ftm«bca <29W» ^ i<), CtTUitpiM R*ft<9** ttonb.%* I>I0. Gf«. 141. Ui&ir.« ?d|* 

5, KOMSPtC, Sp«n4cmi^t^liCoiliat Gff*. Ii«rr. 18 a* Sp'°* wnttfi * Cm*;'"- ; J|jJ . 
IA Mft.fW.ir. /' i8i-AW"fci44^i* 1*8?' Caw Rw.gi. Spmintc«tf)nt|wmibUA*i 
Ift^, i/c, A^W, ft fjpta, 694. Ccnirtpira Riuim ci Cordl Jt*tf. 94- Ccmitpina flo 

to.97f Itti«ii«wlQfcji«ittCSpMWimVa«fiivdgiri« ^rt > 41 .itlui»nwcu!i»f ^J*' 1 J* ^ 

■ » + M».ar.i»t. ^ ,7,. J^JML A*.ff. *J| If i-Aiibicrt*?^** il 31 1, «r« /. V7. Zakb. i%t\ k*'M9* $r£*. //. Jriy. flrr/. 'I- ft*f/, *4- •• 

W<A, folio iwjai /Crjia, i}|. Rlwmna* l{)iruiti;niunitrt«itMn, tlonbtn ^uWrtfMli* /» Jj^i^fcjif 

lmimrwir*mrtli>t(«trTtriin«rt. tkinbui * wOntkUt dio-ci» tMttfLSate**. i>J» JWt« DM. 7>* Khiumui l^noiui folia outtii 4CumnM4 Icmtii Wul 1 * I*?. 

JKSSasMgg fit*» iwimed-ljt >J ififi* nMMllli pl*MM nontum mih. Jfti^ 
nil" vuHmiticjinuk, I'nnK-iU k»(e fuTii h*J*i BUrnfl 
Vlridtit f<uoI«*» wu. Xuilnju, Ci m mjry.iM nifmlif* 
fin* fifrjiA* Hmc um miiofu* 6*;ui* **jn fonf^f c*T)t ■ 
tO, kJ# « pimUi m ^mii tfciiK dMWnMi ii[*»c«*c 
4ikJ^ m>M r rut,-t. nuivfftfMftdosM «bclact« pntundivt 
cnnirj , u on f dj — n *Jv iwdtilsu; FMiii i<i dii***Ki f^tnOt 

euidfm, iiw\n tUAt #y 1, *«VMtUt v«iu ■donwitu*! liftlnvn 
I.q. 10. v<n» b^kB c ja d* mui . tr \pt£M*bmrk* P* 

* Utr^l 4«Bf>DttlllUlll If * 11*11 *l ', t^dltDfUlU'll «inl t 

r ?. * qi^atbH <*l^^i* ltd**)* i A f^. y. t}wtu-*r tHfMlrni-fitl 

(oAc«lhrHini< 
ftfarfcc, U a Mft \ 

frarfatf Wtfir. itotfftr* 

MHwMlpmrfetiM 

li*<* Wi^ur* wr&> dfcm 
1H -IS?®* : h e 1 

>*i ...: . 
m 1 . ■ 5a '■ ■ life- Ititfl 


■Mjitoiff tiff* 

5*r J ifciA'f* i *" fiiJrfM ^'* l * ,w:<L a p**' 

(•^JwMirtliiinfv i4.Mi*uinimf m-td 

Q t- *itfi*i»«f?*" K».tntw»if*<toif*rtt f* lit. 


: :,;■;'. -" ' AH" ' flVCtttfbtl ^f iont miE*K«i if it* taenia 

iffcfTii L t. ?ri»*» ••VflJit^ pdUi i in ttuidtm Bom 

i,t(U»b*™t t A^i"MMH<Mj<!4rjVil 
•ji-^pwi, to* 9 '* 1 ** 1m»kmk onutii nt Irat* ;»«<« I ■tonm iif i *dk!ji. 


gSB* ESWS _ »> jjte m eji0&ra t »* Mfc Of to &fc lj3 

< t t: v < -^Hfiftnttttuavtal 740MHbtt» Vlfid 

"vJJW jwn «W«m« NtttiM > i a, *. vm fnw » ^ 4. m^ 
! .. T!T ." ' " **** *n> irp ififflirr ■ Tm. t<f4<im 

*: W? wrtjttt ttfr t4 Jm«M MJ &vn L alt p fri 1 i n|( (p it WN 

w« n'J> fr*^ vkt £Mjf" H- Ktfltkt ; f;it<i y ^?n t^n titil' 

<<■ l^ntfn fi^wKTiNFt I'iir. if. ufl> 4^ttmU xt^Wcrt ut^ 
irrweittm n ( > 16,, cdr'^f] nun nUNfcn>r< ^ *.t 'VM 
Ni!iltfRcifrr.9ct. I>Jifc«enmr6U!t^n;nHi*fW^^ir* 
pffM( ?infrinNtc, w^f t;f t^ttt AttUn h{ r^tnir W4«t» 

ptoBlIf|M£!it.M<Tlrt|<* Ttf.UL if ^JmKi ;ftn« 

iKrKTJoNf Oirvl^nriC Jfrn, ttv VAIU^IKTIVB rt(fl fl** 

THlI^V^n pt<flf£<flttl*MfnN|t4 p KAI\'SL fc MM 

Ha*W$IitUcii«ta*kfli< f«Wi*rt,tiTi> npit ntt Mftjr 
, MittNM>idMaiWnci<n P mt4)teUflMM>i^, pfH 

Iff fo5 Cwitdamn , D« !»lv«m Wau i^rptiTl^^*i*- 

3, WOSCOKIDKS |*t^W nwin (wmf ten WtOW 

t*hctn a No £cffl Uttn mil &M$ (Uf I'HflW *« 
«, a!5fltibf^Nrtffi«Ut,inhypocUroodfijctcni:"& 

^CMCKS. Elliott br.MtK C^M-iM fw". 184, Bmhb l?(- »***-«(»• iti-lfrmy;*!* 
hi«en^Ai;i, Marmhtiim u.^aaa i. Mainibialfccuai vd lklk-tc Au, Afw.p.n, MJirutwltmiit 

J^IPGCMmnmnO^.itt, Nbrntenbrn ft>>li XXBK M«jA«m jtom Cfr-roi i fdf»^J vjikvih p<^um aliicudirxro rxfuipmt, 
iHBtvnk ion rirnlUt llorcv vtio ex ci>croka 

, C«kiiid^*»ctftpc*, ci per viriat anni men- 

(.LM^C^EtDTSTcfcrt, fi*lin humi plmcftc cum 

inlifctlMfti w< n^n (uccvm ta»it*i<lk m»\tiJn 
Ifalpr^wdi idhtbrre iubcL Uo<tor H(»VL 
lifteuhypc<hoei()riin»h)UcncAque «dltd>o- fiSs 


}1 Ipi Mnv»bi« D^nT&M 'bOuV f L A fft 1 1 |"SimibHim nigrutn In tftom C F-ftp. 1 jo. /# : Ox. 
tei*''.^ »*/ rf A>irtfc Mf. 101. Mirrabiam nigrum fet-bf ,Bil!c«d)ftam W H 


SlMM^tinCKI^UfiM. — -** 

■fA ^fctf.;rto ff ..- MJl v ; llf -, <r f*r^laOff^ 

■kaqjC litdtK i*au[lii It. ;. j . r ii>t^h4. 
oiiiT* <i !tuf,-ii»c An- 

EZ^Tt J* ********** rici4i c*&rc pn*- 


4i v ; . : :.:r::<mwn<nW^^ur .. 
'■. 


^ 9toM Met F»i> 1. fr W ««■€«!« ^ «""* ^^» 
It I IF 1 , 

CtfMttBl, | U i«^o*li« m dmlibiiiMI* 

It* ff{ t, t coin* fuj*cr*trt IiMuffl i.Hf^tvMtff* Uiva itrrni- 
*W* *i Mitou whJA hflurj diiHfuni * ?» t>f T ■ * f*«* 
ft* Mnrr id»Jn WAOlF.NI * > <*> " * l. *- jJMuaiii, 
Micribi wru (nfc4i« {Kiitiii U»f«lil*i Mm WUMdl 
f< f f.t.n «iIm nmitne |hm 4vi4*J, pc*»lui*Ul la- 
till '•« #- *. «. ( Stiminj fll<im <p*w, «, vi la tint- 
ftmU IviiUii format ct, t*it;iiliudM<; dmtiti. lj*to «*• 

mg luptntci ** 7*/A *»*«€** ilU 4»« ****** l*tul*»*,ln- 

ftrktlvtro'V.*.* * Ionian, «T*>c»qot i™* fotv 
I>i|J;<V» cihvc *% 13 • t-idcttlt Minium ti ^Jjcv>[ 
tonJttM. tf jhfcK t£Mi!.<Lu;ml)Un' t fr'*-J *'/•*■** 
tc d*f.Ki i ii Mima Ipta Aiyjiun tauiarlbu* fe*i*H>*i 
iiKhirivmur t< qit«<i»»r«4>i^tT«Hlninixr >f. |. *. C*- 

SimawtacM f*r*t#M touinti fcaiiaa qttiatr nudt hju 
ilk it* AdJufoc niisc K*wt r*n«r **♦ (- io* nam* 

i»U ■imitiiifliii tihitamtir. Qua* wk 4-* mc diiinut, 

fruit m>* 4*?et, KilltccmhihrnUii qui* rlimavtfti.fi 
*iMi^td<f«ft< ttVj(rti^#»pft^**inflii uh/i«m Mar* 
mho, M t«»lU N>*hydi ffoftu ttt. Die ft'nt NfeVt 4M ftm*,.. 

04* in pro UKfl irtaa« m ft H iTffi *| 

Ot* ntf nl* all fct lift (ffiHi * K f. o. c* c. 

rfd ftti'« I'tfftciittf fdttKo. ft 

v «c[ ?(itm mr einHAa, n*: n**- m 
ft mm fur t! p<t j 

SMt.flftj.lh Dtr-tfty*.- 
ktt mwk*ft BrMtotfl lab , Mllfr Fl*. h i* - ft#4 »rt »«iib^it CKt^ w-»**B*t 

Aaat 'a*<AMm*vmuml *+£ TAB. i»?. /Jf. Cfilooci* Cotoiwi- Ofrw, Otntlnt Cw.K^nf* #(t>*^ Aqf. Qui«ft " "nhfc I. Hkc wboc mo cufiiUm, tc malm* ertflmem 
icotiintp pkr^mo^ic w»mic4nm ctulcm, muUn M- 
liinuuut; rtmn iuitratfum obti vm. l-c4ii cum mi* 
h fobn conuciiiunt^ [KtjiKt i^rti rvvtundiuri h^ir* <t 
Jdpcrfioc mkciori lomtntolk difcrtpant. Morct 
TC^mtitlti* purpunftuni, fru&ui ex Jutco viotlcf* 
Cvof lament rt ubJucitur* 

i. Ail fo^* et Ucuv pkrunuju* plintMur, Mlio 
mcafct tlorct ; frudu* veto Scpionbn ct Uclobn Jc- 
nwn» pethek, 

) Frotto$ii1 remedii c#aJik* Uomvh^iqoe re- 
Icrtur; di£cH"*»r>nn iuu»* vomitui ct ftngukm U\Ux, 
ikc mm «J ikilutiooci omni* i»cTicrn cocnmcivlMur. 
Setmoi\iibjli»i:ik* t( cm«4ltfii*inc(t. wmptrtl lw»* 
monxntcnriHwiitrn. tt txukenttont* orii im&um* 
aum bat* . in prtmb io ^Ittli^ infotiim cortix^n. 
id ijum nukUigp ex ail |»amt tdh-bctur, 
no tuirfutur in lioiotlit <Jck>rc4h hiLin* 
ruaL 1'i.xicr- t. 5>irf<t ^ium i«*ft firiin 4 M - 
cm atftcLMuro, iab>* «pw rajr** 
^comni nut Hckn cuwuti ^ki^il 7%9|m1 

un& an Nt nut mi jl&bc it;Ui^t fc;£ ; hr ^pj 
f»T&iKttlid;epHn«rfAtt; vV jt^^tittijic.k 
nil MvUc bc^cctc. 

ti^o^ter^lf fm^<prantYT t^Oettcer. 
j. ^« ATtift: iwft Nn ^ft^ut B 
Nu Hytrin ttp^^Mi bilfk ur 3-M&* 

(tt au<b in aflfii Brttn tcr ?w^'- J* €«■ 
iA tairtatfti cn^mw*tn&. fttotetriiC*! 
Dctft HcfXtCHTfiCaif un& t$ Bini* Nt *Nr**i t<ti li^c^nnictt (^ (ttrAtniHtn to>ftffl%* 
CA'kuii DiiMi fftca* §*T*j«4t Nk 
irt^rt pit (tt^u-t^i'd'intTiMtttti 

Km va;itmf T /;r^iji. />*w. 1)9. I*fr«f L«m. Cr<«. I.4S'* R^> **<• LWt*. «.4i8. *T4cw«4?)* /*^*J*«V 


*i f. SOM SPFA*. CottKJCim />*»^ ?a< K Ciitonc* Cm. Ipft, 1 4»* Cowi*t milirt ff«* lit C J^S 1^ 
]-fi*ft4,». CoeooeteiCjJofiit W./fjl- <8a (V. ft. it*. Cctonei imhucinynji * I,I S "^ ^14 
tMK4 fyjy |6» D*J. r^f* NUUCyAnu c</<. Ww*. 167, Mihu Cydooit /»^ V 1 ', ?* !2™i2 
C.«*ta*4U^ Cyikin^(towragctwO*V-''- N^. T*m.^i- Bmb.lLu?- Cytom fw ^;E|J 
nii^lp>rih>miArjdt, 11^. Pynilftbi imcgcfficvt LM*tL0J* t*jo- A*t, A!<± »•'*** **>* N*fk r»laclvvtJ:iiMn tftBfbr imr^nm* k hnmRnt) 
ttMHttDutt ti vafij "tn lulldt Hf f 3. j- 4* f' ttitll*Ci4 ectf* 

t.Ji. ill |Hin J^l^ll^l', PbKJ KM f' .t -1 n!:iu r * , H 

xipUritAHft f«4Ma I MUbibti Lm*, vi nuJiit, Tt4 in nuti;t* 

ntlMtgtrrinu, fupfim *if*J** <f Ikw, l«fef*t y«* <i< 

r* UmirJiM tM**, ^i*J frtAtocv f^ilf ibtJffl(H ¥ Flont 
f?ttiita ia fiAKulit f«^vUr«t tbUwiniur, ti itftvim hihtM 
W-fnt i«tr;pjmtf**pJu» t fupiM Mtplaquf Iktiata A- 
VlCan <V. 4* ' HfJ^*lv-i »t**fhimur pti j*j quinq«t twK»- 
14 mat aiinori ti t*4*tt toftn (»Wl« *»; l«i nn; ftwo tt 
Ctnw alHiJ* f *,f. I. J. Ihldtattiit tAfiruu*r tfjmln* *- *, -Flf. 
»» |h t» |i|i(rint, t-l^lnti fxTtnt, cvhUj hrtDlon; Fa hb~ 
4tai b Ifikfiorl Ctltdi f»i« tnMinttw aturlam Kf. f. t. 
fl *je»t^[jH&ifl*tl» # fir. 9. j. t, t>4*WI l « rip|JlH«t|^ 

ikmmu 
ht<n Wr »«i,*lSa* fiilioa** 1 * 16 ^ MM 

t(t (f(t^ 

*IN* cm (c^ 

fd)«p, uta iKM •■ « « m « 

«rin ur> alert, tnttn rtrrtftf fthnun ixfiton 1 W 


* -;; §1 1 

§ «H ■•■ q 2ft ;** ■as rtNi 

Ifttofl 

Mi 
l Un 

: 

dfcfj 

litM 

ys 

,■' !» H 

r« 

j* 1 K ft 
rtttlEV* ™*» <*»*« **T<* Vft *^ »*** *** 
+TZalZ& ** *Arlftii» «*&«% Kfllrfh Jlii 
^*T &€»"• flui^m ti» in*E#f«<i L1SKAE* 
tf^njJZpibl cftiirt *r*(p< tf S«vat. Sent u» 
»£^Ti«ia»«od»HD^i;<\M*. POPPt- 

R"Ji mifir ml » r* tGttn ™ Wl * « ■*" *"• 

■^i^.,, [j ^ VAf AM UK CMtaMlMCtn MUntfift* 

..,1^*1 qt*a ww («nirapc*£mi lubcuctt ma* 

itfl iri m>K if*-'«» HMSFtKVM in U.iU dc 

L«n AW^t Wilton •• I^Tf faAnfjat laawrl; 

. . i^iiBiii fsJ ibkliit ii.i:l» rckji p.ue. 

iirfj, Wiw fflourt** fvti t tfntAct tftlftnt #*- 
w wfH<fcJfm». * Jo * *"»**«■ ^"wwit •* 
t'S*** " *" **^ iW * tilmi tdfe.H i Up; forn 

;. ", p.:.-::.* M r;-' ( ;:. felt. ;■:' ' ' IJ, .pic I* 

y^j ||*) <*afil il , **■ rt fruti.fm pmju** yw If- 
y m ^tUl it tali bttjmfaj U M fwvut inonii; 14 
—ii ft* i*frtf ct wduw tmNri non 4f hrt , (edltwiU 
lPn*a*Uodlpwn* qtAtri (a prr» f^rmuul nol* 
ipQJai rr^* — " l^JIJumK Ju r «0di Hf iSfF- 
Kmmr dm f<mWm, *t yr* Jrtaiftufe |<i>#re {*£. 

^ M ii fOMf *4dcurt riMUM voJ*ini«, liitmvt* 

mmdiaitM !»*■» Gimiim** f&i poinn jjatd t«r* ....* *"««* BBMfdKm^r ranter PKint 
n»ni, mji rw i* C»m<nm)*tti •#•*«(* owwi*«i 

Z2i£!£22&2$*** ****** »*»m* *«* I** ■*• 

Srii.^ 3™S*liiiimji, •6«t f fiti«min mi 

f. ?"* **> Sf?"*" 1 ,*•*** **#* €«itfi|rirt *Ni *it 
rta Ih<. & lidttim j Mt >«jriv Mr taaK tab 5«*t <ii« ^-U: V,; it-Mis : r hr.*r:i!, orl^c it.-« N|d ml tunc 

tScft dtajtytd K»; Nr Airfr un> Nrm?fta Nni*** Auu«> ICfMENt* Mi tin Hcf*« tHrfl^ c6x M pj'likft. $iT«t 

ml StMtfffjfM»ittf1a»iiTl<nixU(Ti r KdeinttKlMl s*ft^tcii mr m4< assjwi^h, use utnUfirt «<tfi i- - t . .:.-i:r. 


Lftrt jirttitlpeit tbitw&ncm crefrit. fol4 
KttamJU, crAim.^corum mtitr* Semen con' 

*>>»o Ikb tt obliquis ichcUiij ibtorum Umccfi* 

■ ■Rucrfacrrnnbitt. 
t htei VR^rolrt « i^UHciii in;ii|uk>nbuf wpc- 

(«?= janctn tanum virciu* 

VfcfJMtt oi hcpgri ague Uenit bihbmr. frir* 

^■•Xb* ki«n)in rhadinitk tWto, pec non 
(a Wi*M|oc tnonJinftit iMvyitita etfulioni- 

"■■**«», otcnon in conU pjSuuot^. i< l^iffi ^flenff wit^ H* awn 5 U ( Wr Ne 
QMiittcT fa& flrafinSa; Eut e-wm* iMdftf mtoiM 

i, fflan ftnNf rt in ffraH(*!rt ^anvn u»o fin * 
KttflmrmiScMuta, t^ 'I* C« 3*iuiC 3*r Dur* 

unti 

ft iScfibntilftfn KTrtciim fit* 6* fl itutito tn wt 
tHnumittii (Mliftfii *ffl»ft« MAmttr <R»ckrtO 
imMut flu#iTfr|ffn, unD «£*« u«TtatU<Nu Ab* 
scb(u W fk&biiW. ^ K?IP lArt te ^r 
cM tft Ccnftrw Ca fnfitoi «U«tf to rrflmpfltjtcii *W*GE!t llitSs»Mt/,lU* AWfr,H.ftMi<- *»^T4*''* , «^*4- linajii eenmi ffw*. f 44« 
J-^efl^/^ >Jw Mralfn. M2P./.7f>Mr4L«V-il* Afpkoium ii<f- ft»^?4J- 

"J4-5T*. I16.CTN9T6, ffrwA. t4- l%)ffitrt *^^w w tW" 1 * >*) fl fW7v* C * *<*'*-*< 3- A"* 141- JW»to.4»- 
C» ;/*** A 7** L»£W t<TUUU \ulnaiil A, QA^. W* S n »7jtl1iyltaf fiu<I.ingui«ii*^ f^ nor. 
7(4- Lincui ccniiBi (****« ^9** l-«H5» ecr- 

ifMK/iiAf-r. ^/-4> »* i»t^ ( An, plci 

l^tem,^ ofoi c<r ci *im«r f ■■ Pft la lwt tu aim 

|WW(i<n ifcfhih tit *ipo»;rtf qu«nit». T^m pJ*«J *» 
tfoliitCMifwiim. quotum pcunll loop n JwArirttftvufla 

»ibJ»iiii run liminim fiftintnti «&* tortt ntmiip- 

rBafuK<*-**fui;ip*i»*mir,**««. qui do* nijH* rtt»c*J 
|i»i»»niu«i» N : I 

I* *4«*i«** n ** r l * m d*.u«rnu f ^tnaoraoi «M«nBttMft< 

€4fli»<» irtWW, |4cifcr fefamfuiMNrKiiRaMrififrii *>«3 feu, $<ri<frnm Ntjafwa, *,| * ^SfafcSSl 
jWfrt aut *a:t<™, &ff<ti him ran ju WwWE** of*o W, ftM *d acrauai <*it'i*K 
I ;h>i*dc'i*»>*» ionfiiwifll* (Ma- 
il flwe* (i *i ilj I tor fundi l<Liil-»{oftU#f* swsSk 

it. ,.; F-:mi (tkbrt. nflrt*tinrjfc«iM<ttturj/>i.^li* p^^T TAB. 11*- i>tf. VfeeXi A^ou* ciiluv Gfrm\ i>tfoff 'm&lfl, &rufibNiUHi. Cr/c, a>« ■* 1^. '■Alh 9 

i»*? 1. ©icftr 5Ui»a trf cm* t« £*!* cm ftm 

ubkii aba Ki«tii*r !"?u *JSiuu m jin: ikv£3( 
iwqwnarb. iOcr^janwtiiiUftiNr^isii" 
t, &<n\ #(frtitT»i!r! i|t Jtdlim, fitt w^odl 
in tShirftfi 9f^^< 1 tub Wt*l p Cn:< tu ^« 

( J. ^w ^la((a, 'Vtomca cttb Gome ta« 
fwr mvtinnoib un& trrdncir>, fie Gma to Eo > 

ungrti unt ttc morHiil}tit£f fc >rnt^ij ^er hti I 

wrminDcrn, iin&Mc^nitiMtit<vMM;dtal|| 

^ NOMGES. VxtXRaj.ti* i<9f* Afrf5. I5«. mrM.60|. Af^*. C«r t Jia P*af. AKik l*t* C«»KffUi | i. Hkc *rbor era llilk *i nunorcm ccralum *cce* 
A, ft** luprmc oUojrc vircrit. interne ik>Kjm, 

flvco ali>-<:*«t** (Liirt, vcl [>uqKinUci t<* ., icmuii vcro 

est nisto ciocrtft 

t,>bloturiiilulia: pent* no* in hcctucoltur, ft 
excuntr KlUic ikmum rt*>rrt. 

}. Fcdii. Homvt titr\*nt dl«fk*rnui cc cxficcan* 
<Ji Viftutctn fKxtkkrc tWuncur. ConJucuru in far- 
tfto KcpHb ec kctiiii rt*tut ct oiinwnu piotnovcnt: 
&cmtit« olim cootri ocltrvtm vcii<rc^itn Ailhibcbafviur 
ct ctltiuth confenMadK ctu&; uncAcnci umen ic.n- ^1 

*^ 

iftl 

n 

"S 
fjA» r<1c. fiiilt L«Wt pKfl'M. Hinc fliim mMfo Mb 

bulut vftoni *?o£m <df a d^iiicj, Ummliquf nmulU 
wrr^illMim lorct *JhM«*c Dtunvi. Coifrll* f^. r r fE 
bnoi «A* la limbum blUU^vn *uurar k cuui IiIIih (+■ 

ihit rflfW « cwnftftXim* lalcrtui vrrQirlftd^n ( A 
. a>lt kkJU *»i*rt ; LINSAFV5 Hit puiro mion* h>n: Butter tafrtjltttat wur^rcfJN u&utrtv*- 1" 
n*ti wt ip hot gtfAtte «f k«rttf»*S»di 
nnra H-inb, mldrr ift|TM« topn ^tW*« ' •* 


MrtN 

lirhfi 

r.iaho:fl^ea««rMcdc* tKtlr ifl, l>0>*1 Nr Bif lt<rt M ff** * Jl£^< 
*>MNIH, R«l) 4»ft ffVh^Ul KT ■" ""Jill* 

, Pta, fedcMaW^MWs fruftV* Ik,, j.ttlpHtfE. h«. rt fro « ^Ufl, wn fife: H *—**' fHCUCbLt. ft <Ji itUt, COT4iiM b «IIMM Mrffl dtdtdL 

i^JElZtt**?^!!?"* ***** wmiamm 

niifrwmMu. urn t#t i. < c 1 mini)- 1 Mitt* »-. 4 tafc N#>«ntoi^ <n)4ft ff j „ 

■ . J . ** ]■ funt . jr.^ - frlli nucriHdiftt loAjni , jr^ue hint «!uj« inpfiirk A«ii 
aMIftAOKit: fuM wr*n,*f i) i /*. i vnf c„ (. fi - il 
ISr*k ttrtwilri t W>rt N< tier tlcfca* <• 

«M> Mlb( , Nr ni>^u aW ^f art*T '■JShrf 1- ^ r, » .* . b * : * 1 : . . '^1:. J, ^, ^ 


re tide, ^SSffiw* ' V, " IC y il»' S Prim, prim 
ndbi>jil, heel- ►•jS>^ * iun '' *"* "^ ■ !-;.»« ~. l£K»f»*«» «"*« «!***«» - „: *. S>;c Staiicr onS $\[tnuu ^if nwn fur EtttaiN 
(T«fticn&, vd^|«fdnmifn^a&; fr w<tt*ti t*p ftp 

M metmt* viift 9f AcWAfrM cC« 4>(ra^r.trnM 
gapflfi3*im ^nc artHfid)f. UlUSCOHiUfc* rubmtt 
w; wmnrtit won fa in £|u aufivflAr trtttai, 

M*A. I4EO). Afrtft. JTU. jy,4«f. r*«n. 15*. -W^ Or. %lu A'ui*. M, 

toft. 4*. fifMhAtafc (I. * tk L«f. Gtf.a, 14- JftJ. Jjfc. J>Jfc IJl* rtlA uvular DIOSCOKlUh> Hot Agr. tf. *74- Jr***iiJ. II* Wr(t« JJI. I0*rf if, 

Lipiftruin fw*/, 48* Dwjt. U%. A. Rk8. iff. Ori. DM. I*, fc 
tohflft 1 . 164. tit*, ft iji, t>^ 10^. arl mi. .W^fr, iji. <*». *f*. 


lfc *n.»*.*r«. I3*\''*f*7-*J», 1**74. C«*f,K 1(7. ^*W 119. M».i flrw.A 
iB^WiALiFf*"- 1 * I*iwum ^rmw <um C a. F'M7f- Liguttium vuk«< park. ^Cu* 
2* A** 1 ** ^ i»I* l^goilruia Uocc afco I tub, *. 
... .... ■ ..■-. ■ ■: Li :- 

II H« I. H* !-*•*• ^ l ** *>* «■ ™ f 
■uhlAiowi inm ^if J» ■ Mttrlvrl te 4»«l*« 

llmWlWtfKHVtlHnMi Win^^M, CilyCf IcK^uil* 

ff II. ■!■ l). f i^o« f«iu;i 

CWA1U *i(, l|, if. h'ciftciftct. 

emlstiust ^jAarctc UHHAE- 

tl^nhiwua^ bttwuUrcn v<fo HALUJtVS cCc jJ- 

M«M tf|iBitT tens 11*1 plltl CJUllt **lh«r€'C , ff 

ptjpi «*•(■ Im Mrminimur. *^w «t f*x*l 
f**f*Tip»4m, b1im(n*i» j'* j^fluiif u* n«csJl< 

f">f»n i, HAU4XO sdcWksanr. 
H ;■: 

: t 

I (wNfWaw, ua Ik jtr4t ftbr iaK4rMPn Kr^rU.«t# 
1 'Zt&xtff,. ii.wMii.fnhndli^i. 1. 
4 f. ■♦?, #. 9^ >«x 1 j. 11. HMiiHtT, Id N« Ctaisfl tn<» 
liiM^" ^(JuNnifNW r>n> HiiiMiktMaftTr tefcv 
Kit afctttf, IM-4f . Ti^Hi m{ Mi XdrtK M4b|tttu ■•• 
Mf tot vurtn C^ifUH fttiHnJi^arflfMt W IL D*c 
lttitTtt <MUfltn t nrtfi< Jul Itn S^lil l<r c*:«n 3U(t(;n 1-1* 

«im m^ttm J>< nti &c* 6nact Mcnubl tclhtboi Srltf 

Jig. 1 v ^lt|lt«Vl^^(. |C4t CiU .Wn f wnftf 

pftnfd^MSii^ti^tiii^.j^i^nflidMtf^fiOf'ifi 

*ttM>ir. &MW »fliinNtff,f3U t^(»;« iUf t<aS(16>f tu*rt, 
Kd M M^D^tMl^ eiJBM*>rt tttxktfct, Klfc 

«trr f«l fi*HT ^xt», all t«t e^Mdiiti NfW^n .www 
t(f ^n^mttHn UsM u MtirbdM VrMk *y. r. uiO 
ht4 mi UJui wf**Mrt rifr 1 in#**&* w Mem i*i 

t:ru :,^j:* :::;;; ';M . , I . I , fcltl ?^:':;.< "'■ i ? "- 

r HJVlCdsMr rt' 
^Ntfmi.>tfi*fttitiWW^ticM«h^ % n, • , 
Ml^wO'p <«, is. ij. f twl4*fr»c frniaoitutV, *;r* 
M r«£ ^1 (hi mot €«;<* «&i>« f «f he «*M Mt^u 
eowa Fie, i^ if- ^ rt *rt •*•« gjHff™ 
Met fto" f tmi Ew Wipart4r M* Mill u^ri. 

iSSMIf^fAtf ff W' nut MJMMf, KALLtK Usat (Ut 


&- ^fcttf Ixrfft W» 11 ^ fttc tffiahtW y benn ^10 fin* f< fc to ' w S*5?*^'^'^!rJ!3!? ^* 

''iC".i:;'-,!:m:;: ■ -.-*- -j v: iv 1 H MM n»Mt l8B&ri l ! , l2SK* P • •*,tafc<^ t Poirun<r,Pomct- fefr Auph Appclbo ^, die Apptk Ira. Hijp, NUnOnu- M P ""gia >Utimr fc s „..< \- h; ;: r! v r „ i: „ cl | 
^»«TO n wmieitJi tcri kl ttKnl j iWjirclKf u U :;' V- ^ Dkicn tvftitNKii 5tttffi J*f awW n htpvrion Ii»pcrlio<! f» b Wcrwi font,* tlocc* *tb« purpurn* P"lMli|LL »•<«<«. « _^s.^ wwoi eairtMi*f J-*> a, ^f<tffl*umTtirt»ni 
1 * j. SW f t Inter «rdiK* Irani* gaKritmititacumhibcfltt 
djiti extttxe fptntut i fopire nK-luxIioJiim puuntur. 
Ek riKx*>pacwurS>Toi>u* c pomi» ( qui in Ao^lu con- j, ©iffi Slfpffd rattan onr<t s. 
KlHd#r«tttrt, He room Sic ^a^' » t£ (tRtftnturb pcnrobfo, IsTk^S?*! mun ton Syrupuro t Potntt ( irrtfct t \i 
AikcniK* in CW|«M IdNDHi aft* ft*™. 1SJ4- A*t Or. in. ry- J 4, NOM.GES. Malm **. Jf. 144c. Afrri. 14]. ^. 41 1 

iljjL ififr, /*A&. HI. ^iMT.^tJSL M'mUmI SJ. 

(.tfOM.SKC PatmimOoqLiii. Mrto* Ihtf. 187- !>'♦ :S*. /jgi. agf, cWjU m _ 

i. B* /p J 1 #°f fliK Uif-MMlp, 141* M*U Diofttarkta /.*>5- *kf. w. fc. //. is*. PjruJjIiJgiJi; 
imt J>ati oonemm / jw W Cft/1 1 £9, tb Ypf t \ jo, Jt 3*k* n 401. A/*. aii* »• 117. jfo* 244 jniT"*^ 
//, %/?* Wtibfi *JJ, DJfcA. J41. JfanW/. FL ujj- *. 418* r S*ft t Mill frtlmc qo»J*m inline inflrjptwn hi: lilhmu 
ftsttu« t ^i»k» <j inprinm lit, fMTkiN vn ptfu* 
am I imnqiH it in v*j£s* nuut crt, &w fitpfm cjtairj 
TJTiii^frt hoire^iwcum »riaVih n£gnmr mvjua hiiflc, ju 
M coptbfa ib Kot_ti lit <ii rcrcnfcuiMr hmUi, «im « Hdi 
•kfcora fjffpm bMninituttnCgniuniur. Vct*n tvectfe a«i 
*#. V( f« ,f jfrtinl j^trMtft, tpKiumc I MC ra*fW vjrm 
'pfcwdi «6r. <f*x hi; dchb-ia rtfiMfcA-jfTif , ^^* «» v«- 
»» tic fwk* nudum «m idfroun ^»i t ct f^lm 
*nm LINN AEG *U<t^lH d*1(iifiitf| « vman t* fyhhftn tf- 
fc«t, qj*xuif<*<j; tin 4cm mod*, praJuAtt «4< uquc fftaf* 
fc l« (thai rcnmliari nw •fpofalann hiK'M.iu, 

r , ci rnr iMi nunc Uffk.f , flor* en frtrttmonE tun futirj 
f.rir-ii CvJ4i4» pltfui ^wsiti, Ftcctnliai ruiuluin 
#^, ?l* rfiCvfluiB Mr>r« f*j. j. «t frt# lnwer«« F/ i. illud- 
*}H jtilTin *v ?< e« rdtifuit KontW lilkivvcttimti jd- 
k^imvk IndluHBMi rkipcmnTA;; j%, LiNNAEVM >i|»H 
*m j4urtind« «anlno Mtfufn >d 1 yt ^m vnimdulc, Uwt 
CvcJ*n*j»iun»ilTc; iftf* mm Jlhrminot fmflu ejn^n,. 
Rfr*>«tt) nm^>im m^»m Milum « IV oJAr j^ ; ; >, iM 

d* Sfwfo, ct <« ^d<4 »ti ccru» t c^tOimrc , liccf ^n tiL 
«rr fcfriliiii. At^#c hie in^ioiltCd. IJIIui fOFI'EVnjXU 

™™i 1»" n »J« **^- S«™ d# MJr* Mfifcttpfr, 
F- I'* "<K- £««'" UNSMEVM dc ho; tcn<« x -r>i| fjp| 

nndWfnM lit, , ^.irefiitcudeltlMft, n.n ,...-, 

ramhrtttMcKituu, IcJc^odwAj. V i in nmfcvitk -ft. 

R" ■•&*:.*:» US»A« I !*,.,!. 1|( . JC .. 

Iiihfn^t i|ifi (M«A N tt fed i r rum Au^^cm qutctim^ 

l*d«l*0>fM». Mown pofl^t? Verwaduid opw ( # u 

r + i Tfrfrj ioui trtflci McAodi;! cmi <i>re do{<ar aV» :Om^< M&tr* Bfry.iuNu ihtN, roartrt J^ 
lanrtt ^1 Mc*r Wai in ^HtaniNt !^«u 

tw *ic;^itn:<n XinK M«cftjU W^M 

tot*** Mrf&rtM manttp n CriMIbiL 
p>J^EtttttttKtaa, itMHtajhaWl 
Ic-ifrjSo. 3tMcf4Mfi^ Jt t:* fti: i 

nit K3, bm4c Her «icHIM ndoi f y aiS7 

HXKA ftalCA, Mt«J iruiftt^ »fr|teriKl 

patera tUUCK luC UlNNAto 0* aarti 

H ■; ^^ -l.' r:-- :.:;■ & ■ 
■UNA MIMBK OcTMCf<*r 

taint, GWcDafrueEflJrouttlMtaflfci 
u»<raumi m^llu^KiasSttfl 
Mrutnai OirttuMtmt t4«4 A Al 

tboiMtM&NaiFn ' rf^* ; I ft I 
fffcntiHn; Scares cm 

■ t- J 1 m t . t ' --W" » "I "ft***" '*411J[TI 

^*- p. I^ui. Ipft A^o, t UNN*CVN>: ZS 

Rl f "•— -/«-• **-* am»^—. *** HnT 

sir?^' ^^ ^-'— — • »^«* ««* *, (»nf. 

titt« Mqoc ndic«£«, aft rin ^^^ 4 • «« inaS^ 


t^fi*tifa^« t ^rirtMsm Dtl onn «cnb» ant U4 U «i. 
1 Vf uni> 31U x^iccn «m> bflj Own Mdbili 

O^M«VNlW«l4faWn,M#>4(nic»tl44 

l ::J[..v.^„. .,::,:„.;' ] ? - ^. ■ ^, * ■■■ j ', , 
twjca S* lujaQc n jnt , tnat tow «ftt pvtn. bi | 
fON u» fit m;< on -*ft&«, (Hftcn nc «r fesn.i 
c«j kh K f 4ua wit *\\mm t JtjSfmn «h 
U km letmn tv nlt» tw^i, W bc*w I 
SJ^^^e UftManpfi^favirel^ftrHtBttM 

OtATh M^^tN«trtMM0M«V4lflail)a1al 
CM Mt «ttf0Hlt f;rt*nis tlrtPCfcr. «H Nt«*«H 

pnp. Wuiift'i^^nreeifftaMfifcM.^M 
;*&retm, t^n^Njw ^iM^ty| p b#HM«W 

C(m^e< n*th. Mm fidtcn i*; u<r ta 4a iM 
fra# n, mrft nui fir rf- jtcr^i^ci ct t*qc ,!♦«* 
«wr , *an fc f(« thtfr nttfetta ^^i^*« «* J- 
t«cr»»fta fw-c? Dm <t^a SMtt t^ « WJ 

<', i: ;:■ -:< -^ir i; : ..^- ; .^ -.- , :.' i 

J*li*cr i l T >aant4 n frt, f^ fl^^litfffi" ibmtcrti 
*«8i0*CH, lKt^| - &4KUNNAlU5i)^cfluf»tsfiNV -^MvatsiM UNHASm act J^i«« SrTiii ** ■ i; *%-,., r .'".*«. -jji-r f- -'miirt iTi'k-- s* ^W t i w V 1 H B * ****** SNietic, n^u* m*****ElZl 


li', 


ii & S 


■i . - 
d rnlicei ad ak*ipharm*ta rcfe- fc C* iraffri *if ggifffii fat* ^irfcwrnu 
k ^ *i*»itcti MUta« tic flEwi L-> 

IptVBIWl Sc^bifl** vuJgtib ; .^ i« llnfttaj flc tffli«ec imKai, tapilir t« Cm 

0(1*1* wrlduftfti Mc J^jKrt Cirfc * .s WU tut hu u« 
•amine bttbioJtntota &v*|tcuhaiii ( v i t - iff j /- '** , SetMi JZ*/. A J?#. ****• 4Jy^ 191- Tom. 4*1, M*v* t &r. fie 

£«■.<**.** *^ **)- »?*; m UMV* »- *&*• tew. //. i;?-WJC©f 4 <i S i*i(L SmL ~. Sue* 
tfcllT. *****"/ » f *• S«<oU oftianuwai few vvjkoIocv Ar*r ?( . Sucdfiioto tJtcrrtm wt* 
ftfi»oft<W»» jwramdentttn faff. 671. Mbioii tolio L*p*th( frrf Ul, Sr.bmuUimcriii do- ,-ffrtriAec ttot.ox. /ft 41* A^f. n-/".7. Sc*b*ott miicc fucril*., tiorcglobofb £«- .*w, 191. 

Jjjt*>B<«ro M£».CJ*. 14*, ^ib»o£ih)lioi«««^gW)ro. flw comlto T*i*r».4W 4 h*w.f»F 1*7. 

17*1* Sffc & '*'* ******* P raem *> ri < ***« #*«&. 4*. Scitoofr Hort cochita. rufcc prtctnvrih 

ft^fa^,rtiR**W^w™W» tolm l»n«ol-io ou«ii* fii.ff.M)^ ft ft*. 1,111, #* ^i 


■ ftfc 


Lr»*^Vtronff»m» t C/ni ^r^pwi* f ©ren6W^ ^ M*J« SpcttlvvrU jltl, Ycronk* C*X, 

fee? IF 

sss 1* : trfoki S*^« <*Ht* cntSnti »JhMW«, quod 

£mm Bln-*i •**••• »i '* c»:i<i!i!ui 

■ink K™ .Jtf-fl* ]r4:^utiEi<iAM *"*J* <je4iuluffju 
gjl(|f IrtakicA, iob«ti inn(*<* t«4riil». iif 
bfeirniin* ko*e qulnqirt Ucbuil diuttn ffff> 
"■jp Mp^> furt mudflidit in*M ^» w t"tt*Kl 

Afattgfcl*. dtfi^i !*«« «<*'• P**«* % fl 

*twk<cffJcf*tU«4MEU^i t «IU Wii* i..*frt, 

b rf^ctat Jf^ HALLtK VM I. c b*:*i>L0U coruUuiu qoAOrttWU lufait uumo u^.tivU- Sum. tM?fffin(n^K<fi(ti^^tT^*jn4mJtMrt:*fJftrt 
rtt Mtftt« Iftnl*, ndt<r imftTt 4tttttt9mtti* rttr wfatllC 

Kit rifucn J^dn nt« kit ftitifti ^ufn* ftfc|t. tni IMC 

1ft ia rtt* Stilt rktlct , m> dm f^s Ni«Cf i^tn Wttos t» 
fkcKt |nK J»K;Ofs tufa Vltnun rutti nnnc f iftti*** b<i* Mr, mo ii<tc »■& m >q»id)ia . wt«t mft tw »*• 
MM MttftiWIfll *rXJ* it* rt «*tr* w< RiqMMPII «* 

ttSf *nl« , fe tat twin -aidau i<n«* w^ «* HtWunw CiV*|lrt'r u^t^tn, «■*) " < r ' i.ni It*. 1 .run repens , fi>! 1 pll -* 
* h *™ (art t< purpurea cocrukL 
4 ww* b S f kiU « vmbfvlb Itxrit rtorct lanio» 

^J^ 1 " •irun)CT«ttt voincrehi*. Interne amem 
J~*'P ttu r, CommcmlauirintuJi, pl»hilii 

^WJI.CESL VmoictM./.Uf, AfrtKUi. 5*1.178. T* 1 * 1 * l «* * 
J T ** *&■ £wi /, i a4 . Rit- . won. f, 1 7. J««ck a?, f'ff- * «- *"«* 

»-/ ^/ ll K:. ( Vrti;;-iva Hi ■ Vrtoc 1 1 DO0, t^f< r! i P <*.tfa ift cm< r.k&Hw Tnf**ito ^fl^nWi N* 
flatter fit* Wat 9*™' ^' *lan* W*« Fumrfaitaa. 

prtv^nu m *u|lcn, 6ct y«»tfifc<Wi cm e«w* 
t« fdtto ^iif* unC In jifitt$cn 5tA(m* 

, Af«.Gir.iii. thank #* *?* 
afa^fflw«^«*« s,, *" , q 
Mi ill 

I 


LV£,kfKin. f^L (to V.KKiic. iiipina rafcani M« fawn ff*. O*. fff m j. „?" l ■ ••'; rome* , tocr ...rukb W«tiS. Vcrooki otticinirom rtptr* line bpina j*,l /. » t '_ t i u fi« UK i*oJ if ■« V^Tunira talm 1«* A* < I ■ LqoiUui UiwKni*. ciuk pn>curobcnu aw- MM, mtJ. * 11. Veronica folui bra oui* l< * 
pnKumtwnce ex ata rtwmow H* J J*- 

i.^.iui TAB. 4t- d< **« «* '* U ^'J Wal^W, a-im. vim.™ ifl m kq ta sim, A tell 
iwtNs Saw ill <* nnr wm§, jfcf ^ 

2 i»tyufttal p nJ* trir d*« ^c* *t* ;*trn j^ ^ 
Flic. lt,*.WN( Cfit( Ti^ h t.&twtcm 

*•: : :$ v<r <ts.:« ■■;Inft £ HMh faf. j 5| 
«i&rn. ttailw xrftnNn Fit i. k d&««Hro*H 
*tater»ttcFi£ <-d. pfetaa. 8tnct«^MM 

et*.MANtl, 1Kffr**f NT 3!mnftrf<fri tL f 
d)d intTK^Cit llj> <*. b, ut)> 6*1 Nx/mv j 

tui>4 ait putt* jnNrflf no si4>t Mmittifl 

\i$ ?it *t*i*[ f tnl^ffUitntKMfflhriifUntcKtv 
Haiti Ml, (*tlcit* h< iM**<» F^. I. n ii. i»*t rt« i«N4t f*t*. mjuiMa. MM wrw»0. - 

mr, j»di hj «, 1«»* r u( Mt,wj TAB. 4i- d< 

ft, *7\ «*I*if«*« 1* '* waJ*«q*l J Kigali ffpiMCM 

j«. i. «(*?^ti -«J*« i" w***' •Mq»» m *** iws 1 "'" "* 

,uin jimfutt. <^n rtlffttJH pJoibui f<*Jt«nt *V- 3 - ** 
,dr*a *■ * 'i* - I- *t:<>K<* ift "^^^ ™T" WfNftt H- 

Lt£;c(u fp.i*"qu»*1f*fc™M f* t, » fj|*f 't«i r ,,T * " (hl - 

f<fnt > *« iwAj m»f ft.lad.ftt f*f *<« j'Iariiu(*ii** ifm<- 

iu!*» (bail « fubrtuntit *f. li- i». totu** "*» »««* 

«cnn<bui, vobn t<*m*it i^HM itliio^uf idhu; ^om«. 

tjiflia^im rc^iunr. Ad Jv>* Inprimtt oalffc kiffwfpi j*o- 
t . 3t«jvt. « rrfi<*j ,'l. ■.--'' cm.x.i'.i. i :ii !»-rf 'i- 
iffrrj, (MiiTi aiooe ciefttfj, « undim ranalot « 1U1 Milo- 

rua tcrcdirutf. nod diiuf-H. f<d A»d in ItmplKi (rata 

UUm cai^Aw fjii ipitnttt , ff*c#fndi ill*» JmiicnTt tuilc pi- 
tcUr. PjucjCiiu, qv» id fmindiTid* k« dfltn»iionc prj*» 
•i^iwi. F,(*irii<fti»*it*ifJtl*ivv«:it»i inn M^urau 
•ft, Jifti^ U^ttK *f l*j. ii, qu*4i*mpdoimpffc(<fl«. TAB. i)T. Ut. CrocuttCrociHiHk-uv Gfra. <£affriin. Cr^MfH«. An^i Sitiron. ^Jf,A/*^nJ i. Oul*i ttct (jmtuonir digitoi Toper Icrram emi* 
net. Foln Tunt oU<urc viridU, florci c<xrulct . (ly 
In rubvcuixta inftrudi. qui propne ib tronutATvt 
crocut ipytihn(uf> 

1. Optimut in Ang!i« Crocu* In conikam Fj£x, 
Sotfok « Cunbri^ccollt-itur t llorti Scptcmbri <t 
(KlobrL 

1. CtTKitt rtrtlitcum cflc crctfitur. excitat fpiritm 
mtnnlci, rcriftitpucrnlini, ctc^nuenit in omrubut 
nn»rU» malign* cc <ontaz.Ui*, ftbobut , vanokt 11- 
qoc morb.lb. Ap<rit oMtnirttonM hcpuii <i Lcnti, 
comluot m iti<ri> , promouct mcoHruorum tluxu(ii T 
iijLi« piftum, « (ccuivvhaiufum txcWjo^rn. Vblf- 
tarn prtelitt in morbtt fkulinooum. ut in ajthnutc. 
immo in ipfi phthift. C4tjplilm«it tub tfbrmi cxtcr* 
nc ilolorca temporal. ibk<&iunH)uc muu/jcioncm 
acceltnL i-*^ jfr - iM, t. fOcrerfi«f(ftadit«retoi. 
N hcrccr. 3>i( *J\U;Uff finD 5«xtn? 
^IhTiiicti purt*ur(i\r^n, m« rptbfn 3^.*^ 
iHjffi/iHkbc ^n^afffQa &rt 

>, ?)a bfflf Suftflrtin5iwfl3i*ft<** 
fcx. Siitrk4ckijn&M©ra(pto|!tCi-»f«¥' = 
im geptanber un& iNfotcr. 

j. itvr (JfMtraii Wr& fur riof J«K * 

tm: « wiNrilffet &rr javlunai wS****, 

fflAfnt, Kiii^rbSiitrcrititiidSalm^ 
iVcrt^rtuno^n frr $tba un^ E« ^tip 
to iSriMbfti; ^pr&m Nf ibww'W 1 ' 
trciM(Mc0ctwc v ni^nifcn^Wmj**;-, 
ffbr $ur in MrdRfhctua M tuntfur ȣj 
fti9f«r f w lilM M e**»m*Mf. *Sna-J 374- 
T . 4 i. 4 ; KOM- GEM Crocm ^ tt ,, 7 ,. ^^ lt5i jy. 

f ; XOM. SPEC I Croaim C^cW. 41 1, ^Iftfift. T v C 
17+* Ajji, Or. 177, trooii mwitinji 0*/. ioy. Crocu» ikiuui £ 5. Itm. J 10. ^fj^ C-r. ITT- 
A'fJw. 17. ffj&'ifi. iJW"' R rill 


P»r. *3- &£*- Ml ** * ■ 

& 

1 


5» . - Rk u&saJbBA g2£— * ■f*k 1* c*> **. o, /«. * j, #* 3 . h. ox. ,//, 3Jt . j4 IK T , fc ft L ft#i ■ J 10* vomn folio phcu life* ifflCA iimi£o 

fntfhii tapolit*, tube tagiiTimo ptrr futuwjkm <i vtriiiitai mi- 
JlJt 

*?I!S\ C> *V?V Nt "A 'S 1 " - »'« e-ffwa^, f*r*nt 
i if* ' 7" i ""* n - !>*" icts tat M< e^tnMd* 
M-nAQWatM, »tnrNncr irJrJsihvn wa|f Tbih ftp 
pwn mf|«icii[ faMi, «<i^r m tttijrttcn hr 3**t t men 

*i« txi W*(Eif <La« uutrMf > m ctfown «♦«♦ tXin* 
*J« i»rr ift ii*i hnrti$cib, frr.t'T* meet mi »«rfn<>r izt 

VtnfOUDIIl KT Mttttftt* VrffcftnM to. LINSAFV S 

\m H, Cii* t>tt at<t ctn* UKifritoft Hi IwtmM mitt 
Nnwmt(t,iH!a>M*: Jxrttf Hito dx/r&lin; HtUt, tot* 
t>iucfit Mt<tt<rm f iatfrin 3** NffrtS iwttr rtitUr* <*<<!, 
ur.? n't h»rc ttf tintrn futat tHJ £oir;jt-l i £t is( raj^r 

t«l< drift Crftottf MtttfX I. f. fuVt cji*< ^rtUi*<fl 

ttrdW ^jnn *sa> 94 Linnalo own fer Sftrvn-jirA 
uKrr.^iipr ItaHonj * iwra inr ntiftr UnNit fiElcufcbcn * 

ixl;* ,iH:tTii TMUninNnt, ft nr 5raK*q MuM* fthr »ct* 

tnttf«tct- P« f iM'ltitflfttr W*«kn«WtiTi, ^ an* 
trt K*. li ftMri ihrt Bb> . ft* Nc «itc*f ti«c VtKMinhii Kf 
WWffrj tict^in Nn ^T»*Mdi4ifri«Wi*tp# Mm 
h*fa iri mu^ *n wNm *rt JflrN Ktitrfht > '/■ * + ^a Kt 

fif, IL Atbktci CiOf'i^ii Viinflt tuidi ;Sfi: Vftftr Kc. 11* 
ftir al<S4l firtc *l^r«to^nt Ntfcir*H *rinrilra C*i il^r^rl 
M f *3* Htrt! SiWfrt fUtCiA thil* «™ Mt«n f«fffif4nt t 

Ctatmct flrtkrrt^i dm fc^lteftri^a-ml^ » 
in ffjiir e<*fl*<- Ni TCUtct But Kt»<n c.< ; (iHIJrL f t* 
Wfaff fi^tn «f hr 9«|tl Htft tt» f«J *w"; fc*i.« 
N» \»H mOmokh Wt. uri^ Men Wt m 6ff r« ft. drf 

hT Vorjd tmrrit M <mf (<>c Up« S«f*# rtd* c f k<i OtB 

SWp^^i^M<m«»i5 ■■ ■ SBifflB 
iic ( t a Hr &r- *- *«* Mvin J*5<»"N«J ■*I**"2!! 

pun *»; h»t4rtc«|rt»rra»iKlt*wt<ft|(rt»«fti« to 

fcfl ** i*4^f^1>-f*^ |4|.rfV t .*«^«i#l HArt.aeAttii 

«L mi. J*Uii + r <- t^* fc *o <^'* »i«t, i£i r* nnnu* ***!' •/ Y.. m <■- f'lfw l <■■— , 

[^^ lUSVAtVSiii H*rto 

KUa fai«« f- **"**- HAtLERVS veto 

£wW4c* i«4ipftpf*" pwuit* *«« viff*ii*i?- 

^A— nl> SirMjmr-ftnmkKdc k btlkiiini 
^t, ^MiftO*MK*npMi«» quia fe^»r(4t« 

ilipiii"^~r" iwio*"«^( AkHUhh 4 fi qvani 

jTfcMlT" *•"<* '**"* confaniiffinttj wqw ^:tifi- 

AlUiaiUivi p*nK ( Jfttib-'Ufti tkinAmcn (Odftirtt* 
tfUk ****** b*ii« ft**** rfe&Jii, > qui pjium, <t 

Cttarc &Kfftdt>V^l' ^ - J v«rflii>Hip4t«t*i 
nit t «vn<qkqu« rurvm f^iawwB t* t I >* 


MJfc IWpHl^Mf MBpCF i^nsJJTI, < Illicit ii-f (IH ULtfiC 

^atat Vcn^jt 7^»u *t '* rt "» fnlcitvr rid^c 
Iirth6h>*6 t <i Infcf inri pjjaj pine fibru tttlittnic; 

■taikiitffM iwrtcinpi '< * Illj punwfp flvn. ipfi 

■vjtitu, LuffH^vti, mtgcrrUNi Keo, «i inr-nnut 

b^lbKiitt«i fm mfiW* ticmfint«t ammj* Hot 

vcmi ti&c nna»f b <r h*plTjno tuSo ** fotiit « w» 

feato, *hi*ri pnii , ond<«qu« *n f** |urr«t diui^i* 
■1 p* 1*J*i C*k Kuiinuf M^ot ctlor* *fr*lic«« tm 1 

|ilf|JiM««tt*nr*<i Ihh, ft linn qu»B tTri)i«c 
■4 liKtii ftrfeAc Qj f*i3ri iautnliiMUr 1 irti <n»» 
**V Mp* fti|fc*Oc , lnt(rit*i?-j* mhvt Jlko* ttodo 

-ttMU>WMtt.f*tf.« «*: t*AL\* + AH {w* ***+ 
■lH, l^ ^u)6cfKJmdwf ur ; fit»itn«^f l>:i*umci in. 
■mf*Jm inn actum ^ % fiftlt. FIIshmi i* 

a try ftw. t*cxkmu«bt(h f*oftj. quic w 

«*T«*tia, iar'imit iin»«ltii fri BRUrt, 
w.* lUKfl K*«iT» Oof in itU vctni fft* P-fc-BN •0 Ufc tfl , vt cf infefn* ct fapcrnc 

* '* ** *- if Cbfiv ftfflijti * iom f nken* ^meJ** bfHtt tomwm <t *>f:ini v. n* . d>- 

<*i ukirtoiku <#, « cuta >pl<« orltar 
BffiSross^ft'i^w stag l^M 

* 

f'*:' Oilfl-m 


fin mircM*, 
ri.tif-Lr , ct t vr plot* inh.tt*«»l»*A M 
,*<*!* * If. 


111 ttt, pt« Mfl«« «Nrh< Plant i^i;| ( ... ^Kt $ MM 


?Sr. i: , Un* ^.;:. r:,r H*cjj.* rt^/SEL***.. *■> ^tii lb a «4Q : A aidti ( t*L Mdifinno , Porno grmto. Gtjtc* r«\ ^figf. Pom grtniu^ 


hUcfemn. *"*« mMi « »- plcm, **• 
que .rbor *b A*w pinim differ!- 

i. litre tt iktrtinHifpmii.laJl*^*^"* 
fetor ibui r^pooibta , fi iwum fro folo en**. 
,. tier** firm**™ Gtt*-» inefttxftcctndi i<J ; 

Inmrittcm l->Mtuiflpc«^Q^, Win- 
Si IttbOrtt. drtrrhocw ftlit ntfnjwwjue tMO* 
S^feM*. Son l«c dfetu darur .« ftbnbu. 
■rikptibut b*oGi « gonorrhoc*. I. ff^fr (Jftairatboun 
t<r One eirru** ^lirtho emum tn *#&: t 
gc|ul!ic bat, urA &* *»«» !<&*-* WtdSIlrf^** 

». ®«f(r «d»m frirebl al# to tota *ii* h ;>■* 
(gaaitun, ;Val<fl* «m* Cfttm Kt»jis Untai ■C'^ci 

l. ^l< twfaAca Wmim W trtJnrtf tt: > A 
mauryR*, fi* ircrttn ta 5«blimift^)^5gp*L * 

nttm, un& rta«ri Den *>:aa«, f« tergi babK^r^ full i wnfc t-m uitnic(:t^n jljf Kt Bor^K-ta 
a*na* %au flute ftt mij dtiittn 


— ^ Miki«rtn«tKO«)». I4>* MtU grtiwa fwc Pumrt f*V 1444* ™« U'MbaJ.96* Gtwtm fleet {ft ui ££ ^. in- MiK.m pi.mo.rn ^ ^ 1*4- ^"- I J£; M* p» Oft & 
P^ca miU Jte9:i|^ /^ J«l- P«^» *»* im1umcrMtti.nl fcrt OrM .141. Anf* 

n. aqf. ibV ft W l11 - -"* " Ki - ■*' lli * **> l6? - fc *"* lf 

Urwit ai. 

vmai. «bcd ^-n.r-(— ■ vcwiUtdiclMmfuK. tfjl*<« per- 

Culll #■ t InlnAuB cB * *■ qalnrt fftnini r^urinu ruhfi 
Jr« ** J<^*i«4<" . qoie axntnufti btNwi biCAtMua). ia 
«tqtc nKlivn ic<o«AnNk Fltn ^e hac pbau, vniouc 
b?finvt fTtjfrj* fniA^i , t«p<r ^rrridmt opfrfull , *!■-• 

Smm ri, -it t-^fj ■■ ]<w.m iniriltt , '.=- hi C »- 

veni* A(Jd<«t BoP*nk»£ To-fc U* Plti* «• p. )«. fMKua»> 

tur pc wctrttAirt t \> Mm Mr «•> MBVi ■ 
I**riMH*; 

want ftffM . . 

in NT -7<^.7fl(ahnt Nr i ttrH Ptlirus onbK^r) rrfU»t,wA »it Rown 3tu»f(tn Mittift m iwtMflcfott, (t*itt<i «■ *•« 
T.iLMI. MMUQ)lifi* '<■■ QTAB. 14*. £4I.T*^cum t Kkotbrni t Hyc^c>»mtfiPcrijuJinuf* Crrm, ^cbatf, P*9t 


libito, G4i* llcrbc d< i* Sir K^»ne Men , *** r, TriumpcArtn ilritulinfm coo&qwrar. fofiadi* i. fr tcWfrl tH#t«» S^^*' ftS** Wwi 

*vtf*nt flnwt Frtll*U *nh*nf ArdAertift.^ ^L^mitl tlfil "tOR* _. T ,._4il . **«1 1 floret pill) 

i» Scrrtur vc re * tioret Julio Auguflocjut incnlc. 

1, Rccenufob aotiibcntur in vn^uenttt « otrif, 
vulncnN.il , tb&rllibu« ( intUrnmitioniUn , <\ tumo- 
rboj, nrrucit « tiftuta tnl , ^ok rnorttn Kepi 
Gtlttc vcKtntur. Kola cxf:tc«i vomKomm qui- 
'tlcrn virn exferuat ■ led cam nuzni cun vfurpiriili 
lupt 1 miit>ou tcl funu Cub f^>rmi huntorct *il< um 
id o*. Vima old dctMbtt hum pboiav cutmb , in- 
tu* tumu. fd im cdccm • kidem vntca ciw<l<m old 
«f«a . ctrioto tlcmi immitli . no^rmn^uant otlooul* 
pitm TcdiL Sobrjn herbic pultin pubect , peJituIoi 
ifciou c inicclA ioccrlx^f. gtaMrtuit t*c ^lumcn tlti+rtrtv 
L *R*i fcrt l v »wi5 T »* 6,B >' <tlw 


It 

as clHtilhricji Cvl^i<nr^li*pf#fNii ? m 5* 


SChfta m:0. gin jattrt ^Julwt &«f<* ft«M nioBlrt jicftt , tdaft una osNtrt Hns*i«t (I - *P 

* ft; Hit 

' - tm ***** 

1 


«l *»; ■ 


nnra.117. *m. Q». 
4H- Arj*, 41. LiJer.,, III. P«rf./. ijo. tfvtf. 14. 
1J. ASvu4.ll.ij, U'jtlai, _cj t&ettoi W- '■ 7»J' Af "*- Si. 

SSpJjyi Tt**^* 1 " c *^- M*- S*?* & " a « '<*Wn ut. Adv. », 1, j, 1 , B . (Wcw 
>£Sr "^ °T- 9&!"S SEW *£" £5 ' 7| ; J**"" ^»uR mut. - - 1. f*nr. 
Ittdn 1 ^^5wF^* iW '' B ' <ui * ii ^'t? aT ' IUII,,l ^ 1 - *8?^ * mH>ct * <l * e(w « B iW ■*«•«« ho- 

fllfrM ftfltvltM Men feNt , fe-14' ftkteiuu huh* 

■hut |cwuiftb« «iv<tffi(| eirt. ftiicrtai irM ■ •T^mta «e«P*e*or<ra*, qui* WtfotiM* uuk? 
-Widtcjtt*- Ro*pf««ft** vi IllxirrclUwi* 

T***l ^ ""g"" ***** *■'* tppofsiinBi, 

ZjZ 7**tkx> *(uJ not iw, Aim \vj;tfltfl in 

>*Jfp^ ah irq ut fprtiofiorkic lcap<r hwnl- ■S5iL«v4l-e-<e»^^ eim hater* udi.tm per 
JE-ile*"*, m *<eu« « Mprt tiniim 4tfcodi- 
**?^n*(£ ewel t*« * lLli " num^uira opcni fuirmit, 

rii ,/;Jj f«-e «£>ir»n*Ci t rt teec cjiid<ai im- >r^ ^: .-. 1:. - j, ■ 

^T^n Mall *»ih» wmMMm 

"if^^H--A«*etoi U1IJ *hjW KWJ, 

nror , quorum cjIt* 

El«it» L *f ■ fw* <>*dm , ac tubui, hibot langt- 
Efi|ui*«e*eVii*J*e»*<i^«- <^lvt#^r *.*. <ip>r* 
S^^lilikiifettMirtiKKtf^ * IriJwiteptei.lM. 

Cfepei * c.*^niinmnm^ Qlyi Vfrt t Kll^tl 
Een£> f*rf*«rt * » * iJngk f Jpfulmi < HlHM f 
Cy^f9 rTTl "4' c etHiaai d *pt«c <J*luK*nT«ft >*»-ailo- 
^M.frw^M'.':." ptartfc* *e minima c*o(i- 

p^^Hinl »hirrfftf i*oi«»Udi^<fMrtdii plmtii 

fidii IHA M El VS f**J I idlRW |ftf«iieM«lni 
l^tnt unxnA, C»b v«<i huioi *dfcrti quqm wi wv»S- (■ >- ■«»' wt^rirNrt Nt**Ml!t« beta*, ^a 
nleiiMrKevM b a HfJJmCmrt^Mr, bx h%* *tt<ia 

«ie a<xr iinNra Irten M t*tMf< ^ Mlwt UK i m l^f , i:ct> 

«tl r.*c n« cjnft t«HlM>NTN f tekk V>ff Mr^ fa mO 

rMnn f MAtti fiifl Mcftltt Nn Wmia tNr frfrrttfc £<r 
CtttKcl^OMf WAttft^cfct ^«pf» ftlll| Brtne|t, uk> 
l<t}(tr<CT4rt<ft Rs^^<inftne(riip[,fc*Cfra Ln^cn «*u> it 
cwwfrtHo m Mt Sfi< ; Mini ftt^ it U-n-ii ;=^ fitiK. 

f mKfcwwit flnflMl ttibtUFc Jttf4 flJhia ^ f< *, , tttt tea 
rathibiM&r »ft*wt>ft *k* i. *-•* wferftfr e*. IN< 
hdf bdbtkct fkut>fdl £4i<imm ?Utttti r neMcl *e*3i» 
rite* tntXtri Sal . utt 6cTkw l\^< >trl u <r ;« S*I5 bay 
;crrd|(lf to \4t> aStw furi Mill ijurttstft* wiinlrf *fi* 
SDtiCM SiK* twtNfl ifKil^t futtl CntiHiCKti ttrtvnMi 
fip. ^ tx*4< mtf&ttf<LSd<tdak0T4«9(l^Vci,M&iui4fti4f' 
fa MA nnt(rt t<^t*E (in^. entrtt frc Xttf; ctT il it^.ky-Ntt 

W*^4.^.frCT«^lMllrt*<!w»o^^w&WTi^lx< 

L^<nth4Mlitfmef4eHlMMid. £«fc:5ti:$K«W,imci 

D« ^LK'ii £!*«;c -* f ffil<n, fl([>ni irt neflfM IMOHtf hi 

3it:;4 Ai> "♦ a* is<Ii< w bet iJhElt wrt «m i*»« *(t>«:ti ft* 
art bf? 6HI *c<i (tnttiNr frrittttt , Btt tsuzlt t-wt ^*b- 
*- |Ptt»WfrfT*B|itfrtQW4^ejett j4y«p y t n w A bAl tfi*n bortii eolkur, Scotcmbri vel ^ Odo- ^Wlpclt, qoirc tA factum * frcurtiliftM . & 

-;■-;■■■• .r .i.i' . lf fjr. V/:: .11 liiCCum 

LV^T inr * : * Lini twra ven^inem capita com* (aV* mi i£cf icmb« tno October Hi»b*l- o« «« gg 
19 brittNm. Gtciae Rik«un Nn *2»»<t M?«i iv*we ::, .en. Am\ 2 


, *ie*. ). bifctanca folio ttrt«uluo A.** 17. CytUmco fol" A,- 


Mr 
3**rt<n. ricit *Nt Mi et*ii kn* 7-' 

ttittir, mt*< 
mil cutra mtMid *£. t- *>**&**< matu ?**i Uftwtuu minimis inifc*«v^< i«l« * 

ilurttt d*£C*uW c«*am. MNl *.(jiti tc tup e tin <ooni- 
»li £. ua -*, nlwM v<fo fr 4. pamtei " pral* . « all* 

Stout* trie— 4^«w««fcb«J**!t*^ 
frliMiMlir. FniAoir**»ft '■" *•" *• to| ™< «***"** ft 

m. «ff*l» <|(ilw«**«wWfirwl ( » tmAum.irnpeti- 

ffchiiiA. tiuu arorua J< t* *ofl* r*p«l>M*nrur. Oianutn 
(vn cjlTi* MiitUnsr ft* »♦ f. abi< in upfolim ^KWa» •»• 
tKut#r<*. <•*»!*« mjtUrt *c«cl In qjft^i p™<» CkhitCifJ 

ft rx*rtVnt« 4- > *■ * t™ 1 * 1 *• *«*<****. **"*« 
cwbti utBiffelfuf In m«*i$ <4lmnni lt&*r» [utavin 
pin/* Iwni^hATkA ft* o. <t»i **. »• *- *dh*rct* fru 
et-l"Ji'» 'I Kcuittf* *V r#. PIimii** im iuA«f * i 
(rnfuf AhMRttitqut fpwwt, ^k p*"*™ 1 * c * Jo ' t 

Ctmft(Wt*di((mr*c<.ln*-f*mJt ****» JS^in tt <*>!<>« »u- 
im dtfumur fliM t <)«» W(*n acncci raft«i»t «rtJo ti- 
ll, M *In jJta«ii**ewAi| *i **>» J/4 9**$°* |J " *^^fri*» mbt* 
uttmtt* «<n> »M 4bt T ^<fi l^f4Mt« 'ImT*™ rat (tintr Nt ^i JtmuaMv tt|M| ttM 
^n Nt ^»liM Jkiranitflf !>aaimf^ ?^S* 
t« unmn ,vi&«*ti MN luri. he ^TfliC^ 

T.:^. an* ;:<Lr:^iT; M ■ <,-:^;|,;. r . | ,. T ' 

f»nNrt r in IMit ^um<tt ^Jitt A. &. m^^tm^Mt 

rV. 6 t dhr MTfttATt HCfCfMlft tjtket? 

c«. t. mt» to. t. Met Mi-!i>*rt*V:^"«#ii 

NffXllE^t icUtl a. J. dU0l4lUkifCA4fr|i>th 

Mtt iL d , unp jask Ml vufcr «** Kr*»fci 

«:>4<fl^rtrJutNaNrc<iM£rttfa;- + fcptt 
n*:n C^IK. Nrrn &N:s^cr IMLwmfcfnt*, 
HMWf Wf t**|w»f H«n*£. f>.k.«|( 
cnttlMesi W^ca ^ ^ulft #>|WiiWn,totii 
ttf^f'r4'l^4CT)a^eiika^rt>j»WkM»aite «Hifd4imS<. ■■*». mtaM«.rt 

liudiAC UT*> i^* finb lb 14* E« €^itflgi1*r KiNn Mttt **M Wi t»f*cr ttwi* «f|/Wnt- iK& &t j ■urn , TAB* I4t- *-»*' Ctttpaw nuior* Ricinui. Otrm. 'HSvi&tzktim* Gttt, ^*t» P ^^ ifo tgiXnSpnt, 
bottt f yJtCfiijMboiWi t. Hxcplmuad lex frpcmvc pclum iltitu*lincfn 
•dfccndiL Fc4a dilute rifvnti* t tlores pwei imit , 
lutc«qo« continent lUmmi. 

i. in \v>m olitur, & exeuntr ilemutn XLbtc flo* 
rtL 

j, A<l fcrofm liumorti e^comtkis non mil!) frmi* 
nibiu utumur , (juorum umen ufui ob cam , qoi 
t^ijni.%ebciTKmu(Tipro»>lcr:ilU^cnJt»dL Oleum 
cxpeefTum pediculos ia e*jj>iu.6u* aartntudi mJuUMci 
■ML ffil cru ^etftcM 4Cjt/bfa ipft^iL 5N* J 
Ocl Cuuci t« taufc awf ixu ^(im 9a) • 4. SOM GEN. Rieima *& /. /^/. Mik j#, 

flryrk j. fUff* jjf, /i-.t< *..*■,. .»/;. Roj,l*/, 


^- NO\t SPEC Nhimbu-Gimi Mm*. Bru. 77 . AwcMctK feu &ur>nacii A >f^ ff* £*;£] 
boomLPjJm*ChnlH Afffi«.5>r, j*- f, ?/. Ciapubft m»or feiftlmi Chrib JtrtB- '''•*«< 
Jir.ft. Rkinut Tw.///, D*Ltft. QkL l*$. i+§. K Manb. 144, Tab, 9t}U Cm-tyi** .** 
RcifwtMiah^ L^J. /*/,. Rkmi» %^lgoG^rali.le Cir/^p. j/#. R^emai vulpri* c *-?";>! 
*>. OA fjji./. j#*. KOj.I//, / f /. $.X.T.t.f*t. T**r*.ji4. MtmLCjr. su ^™ fc^fl 
ij) tew/. .W«rjr4;'-Srfr. Aiy^.j/,. Ridou». ^Ilri Pifm Chrrfb 1^- ^t^r^* 
T*m»»of»C«*p^uin«eif t Ckr^nium rc«im Me&c uAk.l.tst, 1^^^^ ^w< •^TC.TTTl' 
/few.*. .. R»otiwf.>tep<li^i*pihmtiil<Trati*™olugU^^^ /i««-«.Osf. # J *«**>* J *^ 

^/#. AtJt.med,w t 4,f. Rvf m 44i. trxtoi+474. ;oo^« nbuli cacAdation-ia! M^ f *AriAti 

'™* "**Jf"i»*<rt»i«MB«t>*«oni^pljnuc*u- *.*n 


W,«c<Mfa 1 jtpij imim 4jv|fi, . n*n rcm^tr funics tol*R* 
• wj i«p( htk nooDAfMn'. Hick mu f«i kviul . 1 ; ,:i :. Sri riW S*fi* w^p * tfS * - ' I I 

I 

i 
■ 

Hi'* 

r n nor* I* **rrf* phnom *M»i*«i 4 q&v 
^i*****Vi-*0»«JodJt, nullum tope reft dotauatdf 

^iF* T^ jUMlri <*tenin C4Mtaa6 rttiDtjb |^ 

*****ir« «•«* i"*"™ 1 * fa«* wis r u «cj^ 

Al Mrtti '(**<» » ft**i*m *b Imcrioti tun 
pistol vo*tl- *-*■ UM tH * iw»*KtftJSinii t*. 

5*Vi3£S*»niti feiiUi»(«i!(f,ii(ilKCM 


fro- 

pirre *inj (iff ItlM *fr #^ cl Inlvt 
>; & diiTiAwi^/. "■ Jock. ilJjtn qiw. 

TLiirAtn etourtfr*, *flk*r<nt* qurf carpnfcu> 


ttf (if j. 4fttai*s> !t^5nK« ftcwi witfi** Scwr, art n*r batfdttycn e 

r mta tefrli tcMtoi tor* d. u» «i j^tSwS 
Cat?* to* intr.* on &n euisjcfji rttftt, mThI ea A» 

M*F»(l*<,i?aiti[r4n»(>:nc^RS:r;*[([ f,. .:i* . ; .. 

Nfd ft«"f , In^ nw »i^t iffrt*i«m 
(fiiUrt. Vina tea Uiiin^o ^«jjuy i^t 

pfltrntf,forcit)bi tiwii rubri* tptabiis inttru- 

Etaim. 

^jfcj tkrct, 6ixlai Scpftmbri rmturtfcunc. 

V FteO fradiw^c in pturmKoptta Aiulix ufur- 
«u i id djertticj rtfrrunhir rtmc^ift , in cjkulo 
n A foJc (xpcltoHto jf que &c in plcunbJc Uu« 1, 6rtwOitirin»mift(l«iafi3 ft^ftn<go»ra r Ne 

fa iftigrlUift o/brau*i , un& unlet Die UtwiKiMtc 
9R*«cl sricV'tf frffeOmimGifinunD^rirti mM* 
C^ii begia ^*«*nft«t«j ^l^wl t 9E<ui nwd^i cine 
tqutm DtphriLctro au# &ai ^Itnif tl 

iJMGEXMc^)lV« RM.llt4H* Mttb. r*j. Sy^MJ* roirn.#*r. Boir&U /f^ *>«./;?• *m» :--. i WU SPEC Aubtpinxim Rwtf. 1/^ Spina i;>pemlix Plinii Qms, rj/a Spcni ipptTM^x vu^trit Ttirci 
Actt(p«u Mint, i^f , C»* i£. /;» Cyno»b«o« TVAf. p/y. Sorinntaiicitt 0*4*tofi«i?t, Oxy*. 
m^< «-* BM.lt. fist* Oxy»ctncha teJ.Duf;. //.* U&.HIA* 4t*. k*ll. *•** LxUfy* ff* frf; 
W^mwaduDicfcoridiiSpm xjb«wfgi Gm*itert**j* t OxytctnM f- Spiri *ara D^Cjit, t^ t 

'Oto^i^uvi RMff.ijf m OxncMthavidp^tCSpinidbi^f. Afc^- ^*rf^ HjLi/f. Mc- 
ti^Kbobcimiio A>jnj. /)?, MdpJos apit foha^hdlmfpiatXi tcuOx)»c*fitfu C R fj», ^/^. KjJ, 
Jj«M«-//J^Mrjf. tf^/, f'jiff. //7. Bath* if.* ft* Stp* t& ji+ Matt.Krd. fj. Mdpitoi anihcclo- 
■aw =bjrt fijrrrf. jrfj. Crdtt^ut folia obtulit bi* trifeJis /J»i. W B dtf. ///- Ft 5*«* ■*- W • **^< 
E **** W- trxknl 94* !>&te* )+*. Bert, ft frttrt/. / rf 'i< Crit^gtis fpin«l« toL:i obcuJi* tocpe in- 
* *» ft. ferin. if, L^j: to, 494 . 

-* f r in, confpklunw, r (fM *Jt*, iom 

rrx - ■**•»« ?*V ,l « ,i > mWiulHi*, <^v e4 cotorjri f 'tiiTij-i;ur L VCpi* fnl»« (ti-.iirTNf f i:i:<ttif.fftWfi ^ ^UNM*M ^* ■ N s r/,> 

|iivM4t«JiKil<iml<» l M«ii«Wf(f*a«J «*Ba»i« 

6< JdfdPK* rKK a"* biitfan f»^ ( ^fr* di:4 titft WW 

W ^JhMOli*J^h> tttvEwn) pit N: Jet JNf ff^T Hff 
MS4* *g >* 4* teW* «^< E 11 ™^*?!S i SiJ^.i U nr: 

Envm , ssas&£b'»g 

- I- J** £aSi «M« ******* 
rttncit/tqui 


recta**-.'*- MrftauMtt. SirSc^iipi^^^ 

citt*tNrnrth+>t. vtalbjUl* 
(In (Hi <*• wutail 4hr i^m i*t«j»iJ ■tliqdl« (1*1 **!> -1 *- ' *»**»*"f » ^HS^^"™"™" 1 i:< B^fSfffST *L G<x*i«. OA fee dc Gcogae. 

find IkW ^rd^nm , tec ^int, JJ* .« , folU dilution 
*k>rci purpurci 


react frn&. ( I, Ctaki ■Iriniiiioc f»?dcm ieqiaat 
grimiw* vjndi colore kiNniomur, I 

i pkiuiiKiae in horn editor, ubi p*r mw»num 
icUtt* pincm iWm . nunaaotjuani *a virus Angltie 

loo> foootc creft*. 

, llrtcr vulocnriw plum locum lubet , m coo- 
tufion Jx»», vul(*cr*wt iotrtob , hAcmorrtiiptt « ali-» 
cunmudi mortiu ia ufr tit. 

4 . NOU. 06ft vid. fupr*. Tib, tfc &*• 4- *W* »«•*■ C». *7*> « *** * *>** Mm i 
Gcftniam ^^ J/*- MonuuL Jtf.#.*X«.t **- 

f SOM SPEC.MmlwliPlibtfiRoftnim6e«oitc t f Acut roofthitt ofBcWunwi iAfciij/,^ 

f^. f #J 4 Gcruwn leniam Ptou\ Acutmoichau £*#/. ' J/?. Cicraajum . ineicCiKLinoJetniLi 
O * f* ia ft 1. Gertnium mutchttum f* Acui roo&hui C4«* Jftrf» ^*. Genr- 
es m mV ««• Jrf/- **ri A J". W j/7. fW». '**?*• * * 7S r Geranium dcucw id* i 

&h«umfoJ«»IMmfwkmKcedef)tcrt>iiu»*miotti /. tf-iii. ^ f7f- jicrwni jkOmo 
fli^ t #^ Gcrtotan mtfehtfum pwfc^ «i»l» 


t- "iji i 

rr<Ui*iun r^p*oi»r Gf»Mun , «nnt« *<u» hulot >;<«* 

tit nx*, tfui fufi *ijJiuriBm , online nfftafetMC 

d< <o doVla* <H ; nuat v*ro prt di«»fa [peck £( hjfwiJum, 

*Wl, <y»m Otrtfllmn ti^itK Wio buvt fawdonm voim 
C. B. Pii. ^*ifl*iif(*lu<n **>» !• luc vifUmur <AiitiorK k* 

«Moroflai^ t *a<|rffc«, m fcoc fawl *«■ itio Lib 

HMriM <iff*« f-*-^*rft — *lfc« . «iji*-* |J***f 4**p .>r*l« 
f»u-iw, ■IcfffiKMt t^- Frf 5wr. fTj. H«* I tf, if-rf- 

b*rt, inprivU, fi wnnl od*T« iMgnlJo f>n &ftit«i oi-fcr* 
v>T«rif StGUIlKlWSi f*<o um:n p qqod #Ddiofi no^ii 
<^v)4ifitt4 limwh XALLI.KtIM, Mtortia too n«<ll- 

in hu io+<:hft*i \pt ** Ijuofj Ant, foUotli k*a^cuqo»n Jf- 
a» |liMtbq <fd ov«^* t iaerfrii « pfr Ji&bxaa *cuic frf- 
ctfJL, fulfil if r*?f dtvfrftTM ippJKi- Mj p n J nwti t i wur J n i n 

•dtn Gfctfjo 

»t fingti^Mi fofoUf jli^duhi hfelcH looJuniB . dvjc ntp). 
fchif* 4tfi4c tt amr. MtEiort Igitvr htft nvaua lnt**tp »*■ 

f»K mi'.^l- tt^rt'irtf rfj^Ajjf t /*^" J "* "*■* p*4*4* l l^aa. 

*-l*maonrpJr>u(p*<ki rdioqukv^lnx venue p««lij- 

rtt l^ktirtfttfrrwamr. Fonr « hue am (o|» t quae 
m^Vun o,icrc r<1;n t C h L ^j" rf » J 'r fcfQhl Hw— ■' 
/ih*n« ftht *i HpU* Jiffiwff, mi f|JLflf.4*f, ftiliuJ 
i nnrf H 4 •W-n n<*UM ff«i hf< A * ( *, «joi «m- 
itmtR, ui fc*ro fnntttuf St* UU l|> •*» HKmin 
. en* OMfthifo con t-crJt niiia. Cum vc« fottoto- 
»■ - '-:' " ■ ■■■! "'. M li Q<M >.,; -jr f . LftfUfcft. 

w tt fB(»iF*o Cd\ p. lb » iM^n difiJMpfndua ede rccl< w 
■»■*. hwt?i tjni:fl.qcacaa«U«BJdva4clr t H, tvfctt. h- 

E^r<n*tio(, fotiacjutliu oppoAu , p,nnti r* f y» £**. 
kwnl i cjiitni* citina ct aoi*r Tk ci mSdi cur. 
pro iDj(ici«« , « culmr* proTiakBitc T lUbcvdft db viJcrgr. Atce^JUiJJai ,0>k1 jh in * 
>»4 d(*irrt J<prchcTh5<(ir lillKITAHlHlS 
:t*m. t«fA r KMft±Mlftfill 

|4i^tth^i^(4Mu.«fjNetrHi«mit' 

Mr f um *rtl«ir.tno »m Nr »rt to r ■* *^» 

tac folio Willi itHA±oruai CA- rla. t£Marf»d< *■ 

TOwwiH. t»^ir Kf^x *i titjr^srt»nra 
men 4;ttMl«np<Aiwtft» mius>u, «^i>^ 

IvribM KMindrk 1^-, R V% Vi. J* ^ ^J 

i«. «D*Wtlflt<f|JrMieifit^'H 

fWllli^c iHrr:^ fcinm BMKOUttCW 

iwitaiii4)wsE<aiii:KiiisMw»*Jp.* 

tlTDfm M , f» latin ft«ft h:rJrf ((WW 

S w iu»#ci ■ f An f fte fwl w w*» p 
(tataa Sit h< «i«« ^ccir^ di» loMy* 1 *, 
tft an Nt Xw n*ftt u^Nr N«w« SKtf 

■MtM P tt« MlCf DM to rt« **PVSMS 

tt*. Wflti f Jnn iljj sui Nitcrr* *^£j 

pcdaiKulJt *nu]ri€ofii , «Jvci&frt P*"**r 

n !. -,. -., ,.fr: KrtrtirSHJ^B :i- ; '*: 
tip, 41 flntKfrntm ** M W!S!i f Sjt* 1 ^ 

Gtntihim wfcfc*n— < W** »* • n *JE rS^H 

Wl L B. Ok 4'*- ■* <W1 Oj«— ;.'i'tj"«t*!2 
Kfl XiL Hr\ 11. tot** tUMtfPnl/ "gV pUJ»J 

«a ncuict ^, ^* « tan ^/^'J^H-''* »« 


h:'=i.I;jjm i;m-(I. 1 .,,1^/W SuiibiKO. (W. Surt.il. Su> 
1* j«7rf *i*« (ooflwrmlB infiml pie- *rtm»rr,e**i(fmba»m, a s , 
*"■»». »!(- Vl*r boom. 

^^£t WC»*Wciife purpura*. arofWi . rwrtti.-*..' I fcto ft*t* ft fwAw In ufum m«li* 
r **2i Giik* interior m hyifcvp* ijcpius 


cUtn* Mtitrv*tiwr Aii 4gf. EUct Tree £5 


■JEtfatf , rice non b c»pbm«lM USa^lracn trt^ntc nwri Uin^S^SZ' ::«?*■ Jj JncHu runwc*i*** • w <tolo- 

^nVxrrie fomti fl**» [«»*■*. & 

'^HmkIUiii. B«ck cantm-iin latent 

'Lairtom rurcu*iwfr*w> quem AngR 
Sy*ai*cobm>iibc liamuUnt ' ^l ' mtu ' 
t?dvaaetfa*»P* lonlilhmim , in abTctf Wiracemau(t<bmfbfnfi(ftn 


TlUf *rt fc?! und fomenutk). 

£<lwrjfii, ;UnalicHfwinffliKitAi fit DicdUa* 
BKW**?F nMta Dec Colic. $4c tBm<flfltf 

^■•>-y>u f uo m^umr ^fallen himi*. cm 
wm ^ mg ifttfrr&Him* *a**rl cm^^Mittui, fori 

tir.D iM6cu tn an vwto t* <tf*frvr>u[ft unD Cuttfaftiiu 
p/nfrt <K*nMn tin Wctfe ( in cftncit £*ji<n DM 
vs*luncrt uod tn orr *wunt flrttauftr. 
ffM GE& SU»buCUl M.fJ* l£o?- Jftfk 14** 5J».4*fc r©irr» + 6o6. A/jvwU. C«, )|4, K&*$b t H*t. 

*3tf.i>*. *^-»- *■»*«; »«»-*«.*>- /*-*Cf».oo.> ?4 , Aj.m. am 114. /i*sr. 

itfMSftC S«^^ u * D*t)F*s.'?- fi«ffi49. ?mi. 64. err*. /A>rf. a?«. Doi^^r. Cwfjfp. ji. t***k. 
,V rj-ti**; f>^9?;* MJftf.8?l. f>f-ij»* l?*, W» 14?^ C*r. UJ4, to. ^ # 44,, ut*<b. %> 
wj^gtiri J.B.X.J.^44- i*«- *>?* R*i;//. 1C09. Swnbucw* fru^Iu in um^flli n^rv CB^riv*^. 
£& T-lJ .1;^ Jfmmft. H*^. 17?. Bvtrb.lt. ix% t Ktpx 44, ZJMfco* 154. iV. a6f* AV^w, 154. $m tk 
>t ft ft*c Ti. Stmbuc>n vulg*ri* btccd nigrtt //r: J. //. »f. Stmlxtats cuk ptrtnm nmofoLin. 
1^ Si^biKtft aulc trboixo rwiiotolloribut «mtxll«.» ^j. 147. /in* if. jw. »>. no. //. jf r 69, 
Ui 4 ^. Ctfff./i tfy. WJtbad. ff. Di£lK0* AlvhiCM *ff!*rTJ wiWtifii jtor^u m,,;-' aor^tt. 

:i«m. ^if ^lacfirfl bit w* tannfcr*9 Nfjnrtrf Map- 
Mr^r:™ <tnra Sqt atf Nn Srv4<cm /% '. $fewn, XiW 
u^ eaiami *p, 11. ,1 ro. 1 1, ircwftUct tm uti&in thiU 

ciU< *n Art « \tpr < ciflmttfr|nita£(ta,H<ff iiftqn| r 

iAUPMri:tci^fffrUC.MtMMfMClvMlf«niMlNcB:n4n 

an ft«^ u><rmflr. £>« ^bwn ftqn «n Ns£tt< DcrMi 
ta*fe&ci in untrtW^^t^fs<n ejc:<>ff> k^i Sicifii ff. rf. fit. 

f<«^<1|)C«ltlflRCtr3n(n # KitMnfui]f€;tirft|r^<Ur^f<1^ 

t<t runN «m»mitf , n>ct4( »«i fiurlai ^f^^ #nP ut* kt- 

fi*r=, twtft* mi Vjtn iWfrf fcr WaBmNfli Kf!UBt<n |ln^ 
t« l&u iriyt tt«|k!V:ti ftc* *. *. wa Kr €*itt fg. 1. in tif 
l«fl iL:tfu^: ?;: nr ^', ;. *-. ^ €i< fl«(in ^ffri hn » 
iti£ft>MfULt ^•E^mtt*nm?lBff<nKtf**«-J-*'*-"7<f, 

Nnsas fetfet in; (**- J.i- Mnw>f «*■ <*" r^» « «n Mi 

Nf etmiK{<«Mt ftfr*. <. &cW nO»d UNSAVSfeiin- 

d^btot<Mfl«4fun.^nah<Tfriict<irra£Mir«ADtr wnn ... v - - L ^ < ■- » ti - . i . ti J r .;."- i - 

f ( ffii'ti*-itkf*iDift^ BVli to. u.ffopofiiii 

. i*: .: r t: '\ I ' :t> Jl. . '.1 Jii; '', '," *. 

tin.Htn, boning &*mituio\ mum divif* 
I miM j*K4 fiJiito* .1^ 1. tfi< rtu* m on n f t n- 
,4*4-7tfrifin^4, Udniis Fubr«cuniii iqjili- 

i.jb fcgrri. ^ i Rpr«fa«ttUt t ff. 7. III! ini«rpe* 

J m lfi*i *•**!* i*a» C4^4 <ww » f jmmift** >S 

ftMrtilf 40.ibnr«>c :, in ii*ncfloflofr f**ffi* 

I'^^i fijtfKundwn t fupvfiofi fjrtf ftyli }o:a 

Ji - ■* lu 1 jttt ^ ■- j* n ■ D ..'-I MO I W" 

itum Aignuiibui* ll« p<r nu- ?* 


I'll ^ <t rohru hiLf ieifl- , ■V^^ cw ^ mtltlcxt '^cit i folt(>ramco- 


. ft A tkttt f qui rdbuh jpjiontiur , | 

.itLtn Sc>v<rf« |>t^ui ^;prthiDiitur. 

ti fat :\<i{t vuncfi 1 |p imp t^uu* tun 

^-^t^HnMMiiNcMrciAr^olf ^«. un& hep e4«M f*Wl if> ii.DMStfin: *M ft* Cnl( f n* 
VMHianlf mo hr JJiWm 4?*r rrMNn i* 

*5? M * r * w Frnngoli.SofZ*fr»o. CM, Auoc at>tr, Itoivgcnc* s2|: I'ylhout.Sporktnwmn.Hooii- 


■*£!L5'" H €Y * ctlw fifofaihumorcf, coiv 

c ^^ TOrth* excim. Cowx cum tcc- 

to W ! W ?r ^PoAft in Criad^ to torfcNm hrf« 
^8to*n> f at* I Umprt**! wi&Hofn*ry 4 »o cr mlRaj 

I %u \mttxt «n*c P^WFV**?* :i£ c ^TlE 
tuhnit » man nc6 frf fl^f "ui wbetwi tturiwrco M ruw 
id in m vtjfio ctwirufia fiiccurn exhibtt, <pi icibicm 4. NOM* GEK. Alni 
4u, Afj;*oA OtJIji^ 0«A»ff. *jf. ftff-^f A*J«k (wrf*. «/. wwA./. A>a» ##ji- fcV^^J. p*5 f. MOM. SPEC, JilulSwai 7>J(, f/'* Alnutnigfi /^Rj//. u. "* 


\tk*ft* tt*f?^4± ««(*./- «*#.//. ij. z«MK-i, /# ^y';/*nj jtfjpoL Or.j*4* r**B*$* t 

Brr^, ft f*J«. ///. Afwrt. /i/. ja Kran'uli f AlniM nigra bacofcrt P*rt, j^ #t ^ 

cbticr folio irviutr minore A>nt. #3'* FrjngpU ori loin intcgr* /toft /rfj. taftv, j£ Lit * " 

em mcrmn foliii innuji /j**. if. /j« m>. #* . Khuunu* ir<rmii tkrnbui moooavrtk fc™" tl! E ' 

™" 4hk ditcr«p*M B4UMCI t J* fcadjnffit*, 4ubit*iM*4 tmtun 
rvm,di<ciwuM*ft. Rot mm m* halm iJuItiitjIvtcuaftfin, 

^i*v<t*<™i(jt«*n,» 1 . J i.iw l :ixc& t ™i>iF»rtr«Aot |»a m Www tufa ftatt ZSmEnZ^S 

eKM«f.^i«l^liibrqvin<|i.ciKHwrhMiiU»cm«« ( -K. XdfcM* M**ft«tt«lhf ^tart^SSs 

dl*MJknlq*u*lf 1 t^hvtdVn, him |*4>i 


Mltiutrtai* Mil tn mil 


>t MALUKU* ff+ pmilt Jili» ^umutii, nwrfl in itiit moiKf<utii UiotD« N lu>«m 
lalffi, m< r^tABiiJM iiiji nuuciUAici a fup<r|ori prct fut- 
vi* ft>frHR tixcr BAnofctilM pt/mjt kcunrt<Vfliu* Frjnpi* 
It Fol^ipGdjuftfnr^rarj.bMcuiVfirVbtU.Krv^i.ln* 
Hf/nias, *i r^itum *V», ntrfupculh fuflnr»ii frovcniani 
l**ct In Ijnivjixe qdr^iifkii t t 1 on, p/Mtrf CfMBlMfa- 
pf« IWUuif^uinqoe jnUiM >jaUu trtuji». tnskcrit min^rtt 

•*™™j*» ' rl *'^ 10 *" f ^ootiomif own«n t ^u*d*uftBoi 

Ofiiuic [tj^jaa Aftt rontdjm ruk*fn t^ 1. *r 1. ftt outvri. 
ctttm n^rjoi >"* 4, i« mr«rsli MvniwIiiM ** f M 4l»m* 
"*ni. <ufSf fenin» ifti jut^U pUoMi , *t» jIiiu r *#« t<«. 
prffOm^arfctMlkihcnr^A. Ob Ifmttlmdlac* in (*«. 
quK hi*; r^mtni & non uitUi *Iu* inttrcfdit, xJ klum. 
MM«imf4^rcrpfMi <tf* JUTF«uiii ri^Nitll^* tiutmcititn 
*nteUtumVAILLANT*j^im/uilT*(*(i(f ( .,»mc rt «ti«^ l 


tttta LiSNM:oim RhM«^ ham tlmoL »ra «a ^ kfwWVSS,, / 

'''■'• -f ^" *■'■- re- f;n o-:![V^[, c* 
; - M-:^f' ■ 0: :sSTll 

Mfiiuvihcneful»Mc«lMCi/ 

^n ff :i ». in ikIq)gi , wjff n,'!, 
CUmiM eti ibtn fldnn fifi 

£t,m fa fs«ti n ^ 4 . u^ultt £ir*rihfa| 

d^f CISC 

til 'Ma •r* 
K ■* riwnUT MtMa r aft Affi, Ml ft I »Tirt.i 


TAP, 


0r«, AVntef •'■tpi{«, ^llKV.nt.liM f. Vitiiprodiverfrt rtgiombm , in ombui cre£*. 
d^cn . !am tauonc nwRrmiOina B turn fition« b*c» 
<*™n KonctfnrtpPrfcnr«(p<ciaii T quae Vva* 

>- P«ru^ hujw vith cibliom font rrrianci. tfr 
Ipami , I ^ lU » j A GAa . in qoku k>cff Apfilf do- 
r«, « cirxi itiKrn i[t M i> mature bic C » produce 

*;J^* ttl,l " fcrtttcof, robont vcotnculum^- I ^roebct. 5>Kfi ^cfftAins ill wntfw« 
Sttcmincti , iwl*c Bic Uvm (Mil" mi^w, iW» n««^ S^iSSESSK*^; ^ " ,,n, ' , ■ ,4 * , • ■?" n,dn t<( ?'« ! 9" «** !fla, i'S'S 4- NOM. GES. VSrtk lULn. , tl , Mab "t I##, *0J, J«. K>^ /jrf. ffjtf. ,#/ f Ufc*. *^> J f' *S» 

i 

I ■ ■ -1 1 , r i 

Hit k phi- > J^I ",« i-*** 1 **'* »"**»« Wall*! 

jp*9£^ -Agi, nil? *»*i»" ?<»*<fli« *»**«». ufufl 
****I5* f^yifl (iptricoiu docn riant loauc 

^ - **L K M* 1 »i('re**'* •«•*• *J"»»q« ft cefpotifcirt ad. 
i^jrLiH^ fani qulnq«f patiiM, Utloln dfnooin- 

— -» 1— — ■ V **l IL Ulffl tt Nrfrta itt«t tar* 


■Eg; irtijj ^fmpl.t v uos« UNNAm I* (i JJttt, t*if( -" 
»*ff /jjliptwri . fjj^i^uci**, pafffriofuai f««fn* sac "^Tjrini'ir ; td<p#A v<f« fl^u. ^ticm dcltac*. 

(IffM* afparclnt. fy I fiftia tats per. 

ma, ni-rjJine ijtfa ft/ i # ^f Jiqutt 

if - 4. 4«r(Caaa ti pciAJit ftjpcrpf coAJttJv iii-J ™™W"JWCt M ofr ttnfbnwfr VAN JcOlfrS nta 
K? *VjS£y? m<< ******* t »«* tfitt <?tau<iMf 

« S»o-f^(J'""'-" * ■: _*« *•■>*«" °*™ d '< & fern ui , (i kiium nr drtbM Kt« , ni p* i4ta?SE£ 

ft/. » 1 MrffMert in. 1.^ i. rrdftc t.j Uf kwMiW Z 

Sit-wto . iofxt fc< ^iK-nnif a, bra WmfctJi «^n »t4- 
■tt (iftaiNf NnWikB, l!Mfn #M m dM*tT *rttfUrt 

wp^fdver nven NrMruynNs HMi UMu jMfuA mat 
faferttd. ^frlitUfrX«ti> t i^|«iyA( ctoXMMft 

U* 9Un*cH f mm <Kn- v, J i»^«^5! ^Vc! 

*nNr , h< e?t»m >ft^!Nn Hl^n ^ in Nt «^< fc. i, i. 

^Aptppira^f. »♦** cKMiinM<cKcflct*w<nf .laJfimrtNT^t,;. i^bKc^ trden M^ld^fdit^lim ^trn 

MBOtat tt.Li<x*. ©k S^BT m fs*!i«ti ^(rMftM«idtaiiM r w>maMt% »* *«mI «t« o« ■« f mn 

i ■:.: t«li :. v. :s- M^t:::i ^HTM MtflNl .ti- IN Ml , Hmo. ili HkHHiWi 

»ii)**aiw ( tea ■ ANA* («<*•* I * »fk.l*t Hfl*l)l ^. f. 

^ afct4f»ttf *,*- 7^ . *a4wtrt , MfM MMC 

^, nx a**a f#c«rue conb jfc f » 4. ««fnb cnni 

wtKn^jo frt!" vit MM ft J fi^miK cnl^«r« 

tit. p. >** r Ijhi diMrCx K»;ur« romidi *<l 

Igj^criMU *V. i J* unilo;til»f h . ft imp* a qvjc iliu 

i n,t uilt AcanniT4- V(I (t 9*afi «4dau j% |^, kl, nil 

k*Of. 

■; ttUi M 
■ffl, ■ Mifl. U. Skrpilu*. GfFi". <St*fKlMum* Cr«. M»WaXM. ,«ijf # "Hie McdliriKc* //^- N*^>cr. iwf, Nti- 
8|*CaJ f .ScMicr 1 Xc«i*cr. Bttfr Mifpc len, 

- 6t trtrt fc gw| flK cm «pffi>^uwn * * (Blip 

i. Wrilmicnrt^linfm kcc<1'S , foli* eramincD 
bvrdepr colorct Aom albi, tiiKlirt P dum ma- 

L Ctaanjr in hand , floret Mw roenfe Si fnKttaS 
- ; :: -r. 

v MdpbfL-m ffu^t» rcfrigtwrc. cxficctiv ft id- 
nvrtpantur.in p^imrt.quch. Ti id mamritaMni 
[J*»|<ntrptrint, in onwi ilctkikKNtum i;cn*re 

11 ■fc'ww^oi rAwlcti* Uu<ti»i in cakulo^ In- I. 

la fit* ^ro^injn", tif % 9tmtnmvt' f un& D« ;!n«Wi 
iwtw jti Ktf »1 , triiBiiltd 1 ! ^twn, 

niifr pifammfnuf^ii^^ bifrntfr* ct< fi* nf* «hj mf 
fm$ i ttf feffcvt tvD aUcit ^Itrcii ffr Slufr flo< ftto. C^ 

ftiDfTtan£ffinttift<Snf$. 4 *R*in nm:mi fe itr com- 
|Kp(iiion btfi S>rupi m)Ttpni» »' ""■ ftwt.AffTt. .-*/. U*v*G< «?.*/', K^.^7*. KrxK.tjt. ffAif* UitT.w.rf#7- ftp. A 

M, r*^. /**/■ Ccr- "*<. A«- J>»- W- M**ih» ™^** 
2f /«■ Mtrpiui cenp^ni« blio h"Hw> ooo femto , C Melius fyh*ftrw G P- fi*. ^/ /. fw«- Wft y ^/'^^'w. fat/***. «< 


'«*yc*m( 


^nS^.!; * ** '"<«""< pj«f ,*/ 4- tor««A- . ti^ N< A* + ir ?*< W Kn Unto* ftft wipNfl M ■ft ffflfttC *li CtlKB **!»« W 1 * 

*(«• 


sirtSSSS;: sitSr te^Sfe {SSSS& Tm Ai * BB |k*f f<wt« mui C#*w to ■> if -: 


TAP lit. 

banjo 

H rJ\U-ll , I m Mfe Itrtubii tiJbjrbcrj. ir^Brwo. Pon^f* G*fl-PclxHQux . H*a trefcq , ft=? i Gr,i!itucilaii a Jtt^<U,fi>li»c^fcurc won, flo- 
ret fin* Into . m»orjm <" ««<*>* tui*ctt*. pttrpufci co- 
lt^* l*^f«, b«« nabiiit. 

t. lit frpbtfi & dwncw otcuroc , v*n« per m» 
Km moilnkft ilortn*. 

| t Rv!>K *J qtwiqiK ipcr^nicv pet met , nine 

hyOiTO* Ml* «fv i «m.iibii!iim & ciumcwi. A ULH- 
Mft'omiUS coofrviui bacttruai id idkmkn jo* fitft &ttntfdc£u»« cit ^iiiRiM $<ifr ( nu (Mi 
Wt(AUinfr(1IaiiiNc!Kiiic p te!8cmMhJ9 

ct wr fttrtnw Wwart* to Qtmmt nSr; 

l<tn, fie wiiP grtMiubf to 'aVrfcrtaimt &*V 
t«5 »n& to tfto, in to Wcttfofc ui* a*H 

ttattityttftc Nciming. TOUKS&fct'OKT S 
t#f Coafcrva to $«m |u <2f«Bfiori c# £, 
a ROM. GES. v*L fiipn Tib. iifl no. 4, qui vtro ibidem Hippogbfli nunc vera Ruld i*a mcl] ii^ 
mnt,frnc*ji./.**4. -«rtk?t. .5)** 1*1. -Vim. ?• *«** £/. at Jftrf. Jjf. ta 

- , SOM SPEC BrafWim J>>*£. < 3. k *#* m*w j#m»Jiw. Rufcuni £«J, 744. RuTnn Ojfc. ««. j-J, I 

161. Ru£«©*DOdH*ifc« CV^iti. GET.7f9. K«rMra>rt.fofcustail«lui Twn.7?. if^O.xfl 
fi«*^ //, 6t, yxii> >74* M*t*iL iv*. tog**!* <»v- Kuicus osHonanini ^i^Rm^ncoiiA 
« K<*Uw!olwmyrti>fv!titolivc<j!htiiyrurti /ktfl A IS. Kuini tglio fiiJUic lW»ril om^t /j«, H( ArcnititilffCHnt*, t^M IwnJi dM4 t ki(«i',"i 

Tf* I* *- ** Ml»ii Ibdl ff9i*A*rii ik* aun*f 1 Cmuhi (* i< 
D>rmi pUnrifn fcftii t fed Hofti qu&^u* Koftctn ik* hfrcKn* 
ttm(ff*dtiH> li *»»** f*J*:e cttiUl fur^Unr foliiiww- 

It mmiriat r^^vi+ii'^t Sfjui n»jii/f 1/ P^duMull hn* 
»-iMT»f:n* , (uflb«iif« » in JitirGi Jrt*»ui p^JOf* fp*ciihi\ftu- 
r*i it J p*tt<rti>* * itl fulttiUtoi tut tethift^nwfttJaOMi^ t*ci- 
t vtittn fc»*ic*lK* in ft i lJ<int»di:Uo 4 to* vftonon wmt* Wrrt f rrtiC^n|i4m Nt :fnt«*n"»it4s. ri J 
Siir jEi WuNti , nil fjjr f^<fl rtfli KSirdrt , nuft: 

(inflinnasn . Kn Mfat 9cw4n*ni Ml ttt tfvtfi 
P>^!m>ivUP< cirf Nn jn»iwffmfr«f tm *m * 

IM*»^tTff«rt. CuewwiLwl*<«i**«» 

foaM t<jt ^XmdMWKt^ f*tri< tt &* 
Ntrr^ii f k» lm , hr ^aiwti Mtfl **<r ■> w * 
Wotmm^ tiitgthr wJIwibdi, ■»«»&*•(«■" 

item* mt+mtm. X*(* *** ltt Pt - Er5 1 t.i 

Wfll, tun* tttiii* , fttrti fntCt^t ^wwff 

*anr<ri in ftnjthan ^T 0M »B l«*»fl ■"■■S 
m ftnr fob NjflNn ftM unMrtm W •**■ 5 

t(flCtota^ f lftl.MlteM i «<*f 

MifftTjtiemi g^ Hr Rtft* wt wt« wj; 

inb LVDWIG Mittvn ^w<n ** *« >" SBT f fi3 
CiftiM Ctf^ffi bw<*n tup c(u^^N«*srMlj 

nncMtaim r» , «hNt **«)»*« ■ 
M fflVMt* hr *Ua* c^n Ufl#h***< 

/■."::.!-.; .r.:-'t]ii-;y r ri^(:-^*;i 

4trlkMff,iMwNNuJtaMr. PlifffSK* 
7<ct( tor ( inI^' ^=(a«* f p, ° J * <, ? f *^Wif* 1 f 

IT nft L I N s A v i hjct^cm turjcK? iJ«« is Wt a«» tfiac&M, 

Til MMfe J« An«dLi«r<t *ll*, alirmii AU au^aUtiflM rtlwrKkoutvi. 

U«u K* in *;tvCp*Hht»it<Wfrjpr(j .'* j. j ix m >Mcr**> 
ri C fafctloii, hf.d.4 f^arttotiCifikriori Cea bfc^tpJatt- 
tn> t Horvnia BKdro luttt tor^aiftoU^ufn* htftnvt ia* 
iv*M t fuHriut c*onlr«i, qu«J nctfrjritirH 1 1NNi*lJS t*. 
ftlbi* riU, ut BODUUVUlSk UiDVlii)tl$,C4rafiiBJ ti- 
lt jfli'.nf . ^otJ ihfttfiftorl p»nc>/. }.» bicr<4/ 4. c4tn- 
d» Huittt « i&cte cr<t fulvtni>M« 4»» Mjncuif *-ih*. 
rtAVKithtr/ in t>tfi ravrtt** l^:& <otc«a m iWmitiiMt <o- 
ritwi. *n ^i^ciiJkium ;^(l« kVBJtf i::(fjn tfl, cxfct^ 

d+o »or* r <«**t ***n«ii<AioBpM t Arlo brtvt <^iimV>. 

tt* lABrwufhtti U t X* *M»*i^<*roi[jd»;ei. cutoi ft»r?nu un* 
nim t &*bn*fum,rttf>itik»fi « cauntt* Fruflut Ivu-iic m 

..: :» bKtJ&t.pnp» »>ndti>, pfrmtnri(j«(M tubKvidl 
<o|ftii«,roidAJi,fD^u:TMj t <unfcLioctAMrfni*> I.Ctru- 
riTi * g. iwut in to f^vt«i divlG X(. 1^ tut Annd> U* 
htfttrttBti^f^^iB *< ||, Cim tjLrtcnfcjtJ nrtvtiM 
UUuk it I j:ictj» fiEitmdi ftintft *J nitvrtTVt(Dpttt<nil h 
*=c»d*f in4« t at dun »ni«fu dnim t*^r bc/< ritii, M 
KimilS H LlNSAttSUc mtec 

Cuatto u^mt^ «m«^ ■Hfecfctccn n U( r.wl laft I I 


\ a* '■■.■-. L>^ J I 

v .mi- ii ■:.< .ti mUii ***s*« l-ort-i^.ii; . --.ft ufirpiMr | niuvfuiit mtcm & lul* |fc5 aril ! te*W* * '■* «** l ^' l>nc & iixtorc. ib m- 
JS ctfifxit & liiccu* cgprcfliii t \d 

^ 1 :^ l & »o cl)tlcnS« fcihiKtur. Alii t2*lj cnttaltfit. \biomcnfc. ■It 


fft^Sftc. Ikh«fc*f:a77- '*ei. i*4«* -H»l (9fe 
i*eS mcfi 
I - u 

....■;. ::V- 

ISA 

iSSg ■pi 7. W'Jt'rtJ. «i. Jftgt. j^, , 

*.7ll. C«. Bpft. ( 

S, ... ,. „... Hyl. 130. Hdime 
ij tH* l'«""» *•?. * »"• ''«*. «io. 7>*( 10. (W m Htlxlftc, qu* PiricUrit 
hrimrii, Viinob L Penh* 
Q& Ooi.i*j. ft*. 919 7. =4j t*JXtub:o outm /in. M*i. ^j- jo:, Djv. : - ■ •m- J ^p^do* ***** *l, ilt**tfe*u at>i;uftiarj ^wier«- tvntur. Sinrulircqi Ul'll'L-'LJ( 

« ,1. ■■. .'i-. '...=. ■ 

^tK^^hiv*! ^n*J»! duet h«ti ttnx|i4 fo«, «i 
m11N>-H* «*raftn*, Ac Ac aidum kmiafaM T in 

4Tk a &xti*i t p4«y*jix ni* k»Nr. MbAfti Cunt jJ 

pb^t^lAiBMCrwn* no&Jun o^^f^n mm %t $. 

\m B\d^ huiiTimi Btibinc, Nun ripjufut i!!c 

k fbfe btnStttA ft t,k iJ «ipi(itin*rn pmnui (if. 

1 fctftlt ft. f,. tmdtmf>c in «tim w«<t f<- 

rtManuki,r^ut.afic« ofau&i tc ntmM 

ttfn V ■ A mxt%* *■* * + Couincnrar b t* Ijaunj UN 
«Ef « n <tmfl> yraf » due ^fo pt>U&z H wtiiri, 

Miw - ihw kbI i 1 pi < -1 -ii; niii: , .v : . 11 

Wi uJM M*tfw kh*crtor , ut vcftn U rrrir.i , ^ua 

■ - 1 .::i -if .']'ii u-. 11 mdk • hU nW *-- 

■ MtMb i WMi . tiynwc Jipirjtfl tnltrwtfi, f*f* <o- 
r.> jfrflg _.' ^'*i; ji. HOC wlu (OmJ it, »ri 

■■HlA MB Uf >. -B1 1 hhu , taiign t<t<lilnt jift 

* ' - - "' * ■ <"i .:*fin !,:■=. I^r. <„).,* 1 
■Ml Uh IUihh 1 mr , w lode o*s fine rniu? .ftn- itwzm n«^, fill Mtl>rt N3 vtj ib 
L<T* w«» Mia htfwf , dlt frit jtt ^#KI^ ^c ¥hod 'Sttfcf 
mttitfimwatilDttiilflct. b« Mvfct! I ^ ^fr 
net ;;t m« taj MoUai tCfifc r^iacm mm ■ frn s^ run. tBfrpKt BH rt|M.NcftttcntLH,fr<tififLj*rtiif di ^c- 

Wuac * Snfmi if»H lOvW^Tfi ^^ >. t rabnx^r<r«B( 
Jrt*t nfr |, , nidnt JU S* oi«f Kn InWiifri^ * |WK 
ff fit n^ i*& «4 Jtf fts4n:r: Ik U , ant tN*» ^ eAltt) 

M bft £n^l ^Nr fc-nrf m& nntb^ f 1 * iffp d Che Ci^jf 
^'imMfTncrarMiftM rf« *t- %, Dfi vtiit % t, »«f. 

iifi<fl KrftlNn iT4Wtenc/f(4ni J «n>M«tCT3«Nfi>; 
ft 0M dMf fffffta Wodkn nofr hrecf , jIlKr^ nin m trtf 

Card , V^Jtcr* lr^. Cvgumbcv. iTjtAngurit, cuff, Coa>mb« t C«». ari(* QcmUco. cai ft»be« UTOCurnKfiab^ Ten t<* ^hti arfirt l?cr^H, Nf!**hVi«U6. p ^ , 


n 

, A Altt i;eiiiht» fiitt rcroondc* mctoni PC iff finer wdhn 9^fcifuSUnhip-_ 

. KO\l CE*. AofiUM ««*.(*». »'©• r«*™.ioi. *»PP.*S. ""'^'r. ff*n5.ft-i IBtt g 1 ^i 3 . tto MLR!, Ckn*»«tk«<tniin UkM> j6» fci.«4fc Or.«i|. Uw.ll* Mo 

A." icm nc n«ro . «u.t»»lim Angw.1 /, B- M * JJL Cocumcr qmbusdam Awn c*.*. ^ 

fir* H. rtf\*<?*' ^tf, Mi. 44*« 
a„ ErM eiKftwcUbiM At,*- »- *< rj«f«nii. bm ■ -, i n ■•;;.'::/ ifeftall I c&rit. rtitiin | I'd fcmfci- In itivpt p«rt rionm <*,vi f*i-j* Jihll fc*J B»fculi.i J'i^i* IWih** qiiinqof iJBial, in *c*«i- 
pinu *m«n "*» fiw MtAcw ii™*» * & && p9W r««J* 
mj^cfuuiii v*fii«in (•cifpiomr, <*ti Itort driafc -MKido 
Ifttftfrt, & <*Rofu» fe, *M»* |*rum«f»c lirtcTi, intut ru* 
Uji»4» «!«« ccnfrfcwii ** * fmahqu* r«Mftiboi rcpk- 

Jttadi»tfufe* A-«* l-fctw» •*»«•■«* funi . m»f BtoM 

*vk« tfaurai twHcettiR k*l-tRt. K«J*nm M-K LIS* 
K^TtlM inG**>**i* *B#tJfMmcii:um*d,ifih«f* *wtm 

t^*»jfiiinp frijqutHpr 4c[:ri,Tr rental, cthnrbifif mfUlJlt- 3>«v DM94i4xMltf«4 MftMti. , ^ 

k:i ^Mfrt |U Kr |djtt4ni *fi««t , ^hghii! 

Ccetrniclb^a. C« WittfM toTiSJ 1 

^ t i(RjteWFl4rtiita|iQai 

f-K<tt,cmbHf tr*>ici hut 4nr4t tp t. o^ ^h 
MMM ftcTHf. 3R NnNiIa 91*4)0 fdcf ut «yj| 


1(11 

ftfjtfCt^M^n ; ti ixti B<iH*4ciiuaa#ir-p4ti 
^<u:viNar4Afetu^tn^n*ArMtrti>n'tJl^t _ 

t<ti u'inct * ee& dntti4< mrt ; (f to srteoli I a f ta to it™ OIAWUro «Nr u» i^*jcr frftrrttnia iti lot StucNi n *t(f , TAR iff- Ur*Spttuli fcrtidj, Irit fylucftris. Xyrii, CVnt. C titirrnt-: Gcbtvxctt ^ titicn r %&£ 
4 QrtfC P^C **bji> Stinking Gbiljn, M'ild Im, /ft;>. Urio LtyidiiuL /fU Spates tcM. C-* < IMMOL 

I. Att p«<1it vr.iii* tltiwdiiicm idftcndit* foln dilu- 
te tatit Vindfii t ttorci o^jicuii colont . tcna purpurcf 

i. InfqxbusA fr\ai«m ( prrTmim loAn;b«crf> 
fcii.sd locum, qm Jack ftrtw* CalUc votitur, circa 
lii.n^tonltio. jufvocpic mcnftHorct t 

I, Sonnulli rtJici hurut plmuc lccurt« A fpcc^cti 
cootn fifumtt & indanui ^bodulu virct fldunbunt , 
fiuc mtuiiJcturJwc cx;atij>pfetrtur Ncc noci dio- 
rcfici kxc* tfrrpttur, & iq hjltcricit tiU)ibctur ptlto- c.SOM. SPECf ?M^nin p t« *fliutivn tewi cine c«nfk *iatc*i 

lurruT'atcrnturd^9fo,NrCii*i«ifff»*)' 

». aifaii ftn&ct c* in £ctfni luC ^Vtuwii * 
r«in^n^t^tyoI«fcflrt«C^lkiWr 

ITS « tltt "Jtlttft MulK'. 

j. »ilmflcMUfll^if^8w^f«* P " n ^ c * , 
ci^uc« <ftttrd nitrt he A wit tint tflWW fj 

fjifttf*du*u!-ie(ti Urn irciWMTOW*" t vhI. fupraub.t*). quitAWtJdc: jW<ir.«,'i 5™.#(T0c, If. eg* OA^ 

M7' *fr* ?*4- -0*** *74*** L**k.9?.h. r^iety. Gl»dk>li» icmlin C <T. e«. <ftr*f*rM<* M n 

td Im »«n» tcctkui Aforff.lL 3,9, J./Kf 5./, i. A*r»J. ij», Irn fac-Jiiltmi fruXim ****£*.. 
joj. Alufr.H. noit^fi. 5*j;». i'^.//^ Diifihii. -Mimi Jlr. ■*>- Im feu Xyn*> ^"ggS 
iijo. pJrt + ii-/, In* foMr^vnincis, trim iVcti^Et* & *xiort cimjcutn A>/nr. 4/* tbi folrtMW**^ 
rollub »fji^«Tbtb« , fKtiU i^trrionbui It inmate minor^ca /iw. *Y. U'f. »? 

»K Oihi*i ftpire tU^iitllJiu fur«- Otim j*l*mj 
*t ndice tf.fi* |( : fcbtofi* hiut irrlmflj Ic*-.^*. 3«Ci, fcn* 

taHi*ur*riirtit*fuftBi,*i^uihtii(;t>rjli*[»c*?ifid^n*ri>ef. 

t U *« -MnP^timt f i 1^., until : u mtoiq >f> 

vx>Jtis tiuAln dkir war* OMiii wk u4liUt. Hhl^inn* 
irlfri^J^Tiiinj, i'^-^ij.,- |feaBttHb«lKi .1. <■ pif- 
btCMit^intur.iftr^aniorroatrimn *fl , <ri i n fif« fvlm 
in rr.i prtfi pririti «| c4f*«lCH 4 t>a I < ||i fi mj1J Jiuifui. 

*'' { ' ■** '■ P :r — ■ ir*n iniHtpinrt lltidit U t j H , 

•M «rt** (« i«uiiiBf«j tortlnjiifjt urdfmw twiifaa, 

f 1 l-n , t; in re liquid ^ ^^ * ^^ 

<Vtiin f* StfSc |a^, rMPMifttM Ic ril LitwItAttn ftaiTJt , bitJ (mm pm MM Ift '^r SJTm to* iimrt&ifiB 

a>( *Itm« WirtoTi teili^ n» •Wsrit- :9 > unwiiecwticnact^-j- * 1* S: 'Ob 


'£..«• i**** - Rotcim* G«* RUiMrin. jjrfj;. Rota.,,,,. 
m««rcm. »c in «S» rcgio- *iW" 

farts 
•■3 I'utvn* IKnlCllKTKf* £ mufloi. 3n Amen **£■ b« » bfMmft 

tiiiwiuim Audio*, Aq^irnKtiima tiunem* f-aiC 

' mi OX. RofiNrinM &£.Mrtl.f9-Mff.Mi{. 

ilrt> W* Wfiwnraewmnwlniiicofa. *„' h#./. )l( jam',,. Hot*™— ,§£ (w,.,..^-. nlfcflionibui liuduur , 
I'll pmrt-inicfic. * hip'tn «suc pul> DH 

i-jfld tfuf^ndum, Jo olhcmrtphgrmi* 
^ji^arw. Ofcumddiateiim& S*l B- 


Lfaoiio?O f i.W9l.'* Rofimrimrt oirktmrum Hi$'.h£t. i 7t \ 


i**V 1 a*iv«n;**M w* i*u A* '■ '* * '• ' mm 

utApA^irb^. *Iwrnli in^uftilqot Mil 

jb»fMnJ«i twi, fa wnkilti «jwWi> Hi 

„ t mi — cftctom OMopcuhm» # JniVnut 1 : jptfint amc*, 1 

L<W4>Wi<urtiU#* 1*. tt*H i «tM 11 cW dmtfiiur bbii , -mum f n • 

%(iLt irfc^rim <t,£( tunc 1ft duH I*:inin 

■m fclftbi WEfin v*f* , iiio ktifpn p in 
_ fchii) 1 jimr IttTTTfti ' m^.ufl«,^ 

^ ifnlxitc <l h (miiipaju A Hue «cv«1Lia 
ai|4kf^>r««oKlU(teA. 4 ^ftie. In nw Ji* 

f^tt lw H»««i' loa^li $G lonm rmlafMfrn t>* 

f/, ^fMW MKkErr Tuperlul COfiptvCM & qia* 

r, bccTcrvdcift<t<(j]v<JidcfMbfiHjlttKf[kjB 
i, & tiffMi* Ktn i<*onirBt. iiiv paruSct 

ffl k fct Baden fpe"*t b fuftdo tpprrm ftmjft* 
f{ ;, ' f i'ui S( oMonp. Not In f»*+ej* 

Dt »Aarum noMni , <■» *J 

i. 10c vcro lb ba*wflft r«% 

,i* Ultra bthodin*. ^u p«r ««lntom tli> 3ftm t TN( «ufrr«t<n 3ri*rm.n, f^t fir. L t, % T. 
ZH* erfmci fin> ^w r in* traMa* let 3^ Wjitf , «g 

InNti ff. »,, tMi^i uirfratin SUtttmMi fHi fllttarfK* 
1 ^rwc fm^wt Mbf' «enWi«»«*(hi»u k^ftr 
|1C « l«*tT> ■»! W »<i>a Bftu <tttifat*\U t ^r ^vjfnum, 

[0 «i to S«U ««; a v nw M H4 . N« ("Trim «Nr 

*?> ». «» ;., M fRM l&f 3n M TOttt KrfclMi tU* 
h(Ti iTr«ti Cldt*f«t* I «<ld>r Km fab, ml Pff H w 
tcmcr«m ^/ , »*f CMwai Nrttthn fkKn *M Ntto 
art,BftS ?f;3<^h6ki*UatMt(iwn^r. ^ittm tx£rtt* 

:,^ n:^; :■ r; P;iu f : ■ . : , f. t. :.r ».* :r, n-:nf:%- 
t)W Jtflfr ftp r ft. f* h* Mttffft«A r Nf iNtiflUftf nK9 

Utt U<q &*<&»g U te£ , iHtn MR tin frfnr , k rtfd>UMi « 
0n*f MM** wt h|N»m - «r,« nb tl n«bM €«»■ 
ffj> t- t. 5f>if tot<n nc h*jnwnr Vrnm fcr Ct)riMrf* 

binjtr ql M&taR>b in ftmm viwt wrt f ttactrftfi 1 ?rtr* 
«M«t?<t^i<r?UttrT^mM4Mv4K< foti*«m4rt^i 'S«rii«««| Wi» Met 4 K»f(t*ui» 

WioC r, pin. Tour ». ftc E*cf***v. (trt Ntfrltf , *<\Z<* KC URfKSCI ioNfl- 

i^ltlinamfmuum. c<tw. Jlacfrf. Or^^. ^. Fl*x. W^-Uno, ftjt Lino, CdLtalJO* 

1. i&crQtcAVlflcqri fitieffn 

t, ^Jan |art i6o anf Nn acftr, ir* a m yunp 

j. £kt tttnfwmc (nwiffrrt* mrcTmrt lint jnfi^t : 
nun Wtct( ft* CdWtw »« ??W>» t 2* , f l !*5! 

Vet Stw* t»t €nnara f rt lt«i au* *^c ^t« *i»iw 
^ntCTec4lrfuT:^^f«effw,fw^^l^t<fflItw^*#tln# 

mmmli fl!» tti stcfttcn $tbra«Nt, 

& ,. Ij^/X. 1071. Mip. C*ar. ^61 . f*^. I» £ji^ LCiiboA&i